Buku-Panduan-2019-2020.pdf - PDFCOFFEE.COM (2024)

PANDUAN PRASISWAZAH

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Sesi Akademik 2019-2020

UNDERGRADUATE HANDBOOK

Faculty of Engineering and Built Environment Academic Session 2019-2020

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi • 2019 www.ukm.my/jurutera

Cetakan / Printing, Hak cipta / Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019

Pihak Pengurusan Universiti sedaya upaya sudah memastikan bahawa Buku Panduan ini adalah tepat pada masa diterbitkan. Buku ini bermaksud untuk memberikan panduan kepada pelajar memilih program dan kursus pengajian serta kemudahan yang Universiti tawarkan dan bukan pula dimaksudkan sebagai satu ikatan kontrak. Pengurusan Universiti berhak meminda atau menarik balik tawaran program dan kursus pengajian serta kemudahan tanpa sebarang notis. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D. E Malaysia Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PENERBIT UKM Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D. E Malaysia Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada: Dekan Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina Tel: 03-89118000 / 8001/8427/8420/8424/8310 Faks: 03-89252546 E-mel: [emailprotected]

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

5

6

Panduan Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

7

KANDUNGAN Pihak Berkuasa dan Pegawai UKM 9 Pegawai-pegawai Pengurusan Universiti 10 Dekan/ Pengarah/ Fakulti/ Institut/ Pusat 11 Maklumat Universiti Falsafah, Wawasan, Misi dan Matlamat UKM 17 Sejarah UKM 18 Lambang UKM 21 Pentadbiran Fakulti 22 Program Kejuruteraan Awam 26 Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 29 Program Kejuruteraan Kimia 35 Program Kejuruteraan Mekanikal 39 Program SeniBina 44 Program Pengajian Asas Kejuruteraan 47 Penerangan Mengenai Fakulti 49 Hadiah-hadiah dan Pingat Universiti / Fakulti 51 Pengenalan Pengajian Kejuruteraan 56 Pengenalan Pengajian Seni Bina 56 Maklumat Program Pengajian 57 Struktur Kursus/ Course Structure Kursus Fakulti dan Kursus Citra/ 62 University and Faculty Courses Silibus Kursus-kursus Fakulti / 64 Syllabus of Faculty Courses Program Kejuruteraan Awam Programme of Civil Engineering Pengenalan/ Introduction 80 Struktur Kursus/ Course Structure 86 Silibus Kursus / Course Syllabus 91 Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Programme of Electrical & Electronic Engineering Pengenalan/ Introduction 174 Struktur Kursus/ Course Structure 180 Silibus Kursus / Course Syllabus 189

8

Panduan Prasiswazah

Program Kejuruteraan Kimia Programme of Chemical Engineering Pengenalan/ Introduction 273 Struktur Kursus/ Course Structure 278 Silibus Kursus / Course Syllabus 283 Program Kejuruteraan Mekanikal Programme of Mechanical Engineering Pengenalan/ Introduction 365 Struktur Kursus/ Course Structure 371 Silibus Kursus / Course Syllabus 376 Program SeniBina Programme of Architecture Pengenalan/ Introduction 460 Struktur Kursus/ Course Structure 462 Silibus Kursus / Course Syllabus 465 Peraturan UKM (Pengajian Sarjanamuda) 1990 501 Penjelasan kepada Peraturan-peraturan UKM (Kejuruteraan dan Alam Bina) 522 Garis Panduan Pengecualian Kredit Secara Menegak 530 Garis Panduan Pengecualian Kredit Secara Mendatar 533 Dasar Harta Intelek Pelajar UKM 535 Syarat Lulus Kursus 537 Maklumat Tambahan Ijazah 543 Ahli JawatanKuasa Penerbitan Buku Panduan Prasiswazah 560

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

9

PIHAK BERKUASA DAN PEGAWAI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA TAHUN 2019 CANSELOR Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir D.K., D.M.N., D.K. (Perak)., D.K. (Perlis)., D.K. (Selangor)., D.K. (Kedah)., D.K. (Kelantan)., D.K. (Johor)., D.K. (Terengganu)., D.K.Y.R., P.P.T., LLB (Aberystwyth)., Hon. LLD (South Wales)., Hon. Fellow (Aberystwyth)., FRCSEd (Hon). PRO-CANSELOR Yang Amat Mulia Tunku Laxamana Tunku Dato’ Seri Utama Naquiyuddin Ibni Tuanku Ja’afar DK., DKYR., SPNS., SPMP., PPT., BSC ECON (HONS)., Legion d’Honneur, Ordre du Merite, Palmes Academiques (France)., Order of Gran Cruz De La Orden Bernardo O’Higgins (Chile)., Fellow of Aberystwyth University (Wales)., Royal Fellow of Lestari Institute (UKM). Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid SSM., PMN., SIMP., SSSA., PNBS., SPMT., DGSM., SSMT., SPNS., SPDK., SPMP., DPCM., JMN., SMP., PJK., BA (Hons) (Malaya)., DPA (The Hague)., MPA (Harvard)., Doktor Kehormat Sains (Pengurusan) (UUM)., Hon. Doctor of BA (Nottingham-Trent)., Doktor Kehormat Persuratan (UNIMAS)., Hon. Doctor in Management (UIAM)., Doktor Kehormat Pengurusan (UNIMAP)., Hon. Doctorate of Management (INTI)., Doktor Kehormat Pengurusan (UNITEN)., Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pentadbiran Awam (UKMalaysia). Yang Teramat Mulia Dato’ Seri DiRaja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti Almarhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah DKH., DKYR., SHMS., SSDK., PSM., PAT., JP.Hon.PhD.(UUM), Hon.PhD. (KUIN), Hon.PhD. (UPNM). Tunku Temenggong Kedah

10

Panduan Prasiswazah

PEGAWAI PENGURUSAN UTAMA Naib Canselor Prof. Ir. Dr. Mohd. Hamdi Abd Shukor B.Eng (Hons)(Mech)(Imperial,UK)., M.Sc (UMIST)., Dr.Eng (Kyoto,Japan) Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa DBNS, BSc., BEng (Tasmania)., MSc. (UMIST)., Ph.D (Salford)., MIEEE, PEng Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab bin Mohammad, FASc D.S.D.K, PEng, CEng, FICHemE, MIEM., BSChE (Lehigh), MSChE(Purdue), Ph.D(Wales-Swansea) Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim DBNS., DNS., ANS., PPT., BSCE (Toledo)., MSc (Eng)., Ph.D (Liverpool)., MIEM., MMWA., Peng Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah DBNS., Mphill (Cantab)., Ph.D (Otago)., FCCS Pro Naib Canselor (Strategi & Pembangunan Korporat) Prof. Dr. Ishak Yussof DNS., SnEkon (UKMalaysia), MSc (Manchester), Ph.D (Sheffield) Pro Naib Canselor (Penjanaan & Prasarana) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md. Nor DBNS., BEc & Acc (New Castle)., MEc(USA)., Ph.D (USA) Pro Naib Canselor (Kampus KL) Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. A. Rahman A. Jamal PJN., DPNS., ANS., MD (UKMalaysia)., MRCP (Ireland)., Ph.D (London) Pengarah Eksekutif Pentadbiran Dr.Hjh. Ina Md Yasin DNS., ANS., SmSa (UKMalaysia)., Msc.HRD (UPMalaysia)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

11

Pengarah Eksekutif Kewangan Puan Norini binti Mohamed ANS., AAP., MBA (HullUni, UK) Penasihat Undang-Undang Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya) Ketua Pustakawan Encik Wan Suhaimi Bin Ariffin MLS (Syracuse), DIP LIB Sc. (ITM) DEKAN / PENGARAH FAKULTI / INSTITUT / PUSAT Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Prof. Dr. Norman Mohd Saleh Fakulti Farmasi Prof. Madya Dr. Jamia Azdina Jamal Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina YBhg. Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah Fakulti Pendidikan Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Norazah binti Mohd Nordin Fakulti Pengajian Islam Prof. Dr. Wan Kamal Mujani Fakulti Perubatan YBhg. Prof. Dr. Raja Affendi Raja Ali Fakulti Pergigian Prof. Madya Dr. Tuti Ningseh Mohd Dom Fakulti Sains dan Teknologi YBhg. Prof. Dr. Mohammad bin Kassim Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan YBhg. Prof. Dr. Mohd Fuad Mat Jali

12

Panduan Prasiswazah

Fakulti Sains Kesihatan Prof. Dr. Bariah Mohd Ali Fakulti Undang-undang Prof. Dr. Nazura Abdul Manap Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prof. Dr. Abdullah Mohd Zin Graduate School of Business (UKM-GSB) Prof. Madya Dr. Puan binti Yatim Hospital Canselor Tuanku Muhriz Yang Berbahagia Prof. Madya (Klinikal) Dato’ Dr. Hanafiah Bin Haruna Rashid Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Prof. Dr. Supyan Hussin Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar FASc, FMIC Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) Prof. Madya Dr. Azrul Azlan Hamzah Institut Perubatan Molekul (UMBI) Dr. Nor Azian Abdul Murad Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS) Prof. Dr. Sufian Jusoh Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) Kosong Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Kamaruzaman Sopian Institut Sel Fuel (SELFUEL) Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin Institut Islam Hadhari (HADHARI) Yang Berbahagia Prof. Datin Noor Aziah Mohd Awal

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Institut Kajian Etnik (KITA) Yang Berbahagia Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin Institut Perubahan Iklim (IPI) Prof. Dr. Mohd Nizam bin Mohd Said Institut Informatik Visual (IVI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran (PENGAJARAN UKM) Prof. Ir. Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan Pusat Pembangunan Profesional dan Kepimpinan (PROFESIONAL UKM) Prof. Madya Dr. Rohayu Abdul Ghani Pusat Siswazah Prof. Dr. Andanastuti Muchtar Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) Prof. Dr. Ismanizan Ismail Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK) Prof. Dr. Khairiah Badri Pusat Citra UKM (CITRA UKM) Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Harlina Halizah Hj. Siraj@Ramli Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS (UKM-CESMED) Prof. Madya Dr. Noor Azuddin Yakob Pusat Strategi UKM Prof. Dr. Ishak Yussof Pusat Perhubungan Alumni Ir. Dr, Nazrul Anuar Nayan Pusat Teknologi Maklumat Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab. Aziz Pusat Kembangan Pendidikan Prof. Dr. Norhamidi Muhamad

13

14 Panduan Prasiswazah

Pusat GENIUS@Pintar™ Negara Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Noriah Mohd Ishak Pusat Kesatria Universiti (KESATRIA) Lt. Kdr. Dr. Abu Yazid Abu Bakar TLDM (Bersara) Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Yang Berbahagia Prof. Datin Dr. Norizan Abdul Razak Pusat Pembangunan Karier (KARIER UKM) Prof. Madya Dr. Chang Peng Kee Pusat Pengurusan dan Pembangunan Mahasiswa (SISWA UKM) Dr. Mohd Suhaimi Mohamad Pusat Komunikasi Korporat Prof. Madya Dr. Yazrina Yahya Pusat Jaminan Kualiti Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek Pusat Sukan Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Muhamad Pusat Hubungan Antarabangsa (UKM Global) Prof. Madya Dr. Abdul Latiff Ahmad Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Rokiah Hj. Omar Pusat IDEA Prof. Dr. Mohd Sobri Takriff Pusat Perhubungan Alumni Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan Penerbit UKM Prof. Dr. Kamal Halili Hassan Prasarana UKM Prof. Dato’ Ir. Dr. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pejabat Yayasan Canselor Dr. Mohd Fairuz Md. Salleh Menjalankan Tugas Pengarah Eksekutif Pejabat Hubungan Industri Encik Mohammad Hanafiah bin Omar Pejabat Pengurusan Risiko, Kelestarian dan Kesihatan Perkerjaan (ROSH-UKM) Prof. Dr. Zaidi b. Isa Muzium Warisan Akademik Prof. Madya Dr. Mohd bin Samsuddin PENGETUA KOLEJ KEDIAMAN Kolej Dato’ Onn Dr. Mohd Azul Mohammad Salleh Kolej Aminuddin Baki Dr. Mohd Suzeren Md. Jamil Kolej Ungku Omar Prof. Madya Dr. Mohd Nor Shahizan Ali Kolej Burhanuddin Helmi Dr. Muhammad Rahimi Yusop Kolej Ibrahim Yaakob Prof. Madya Dr. Ruslin Amir Kolej Rahim Kajai Dr. Badrulzaman bin Abdul Hamid Kolej Ibu Zain Encik Anuar Ahmad Kolej Keris Mas Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad b. Hussin Kolej Pendeta Za’ba Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

15

16 Panduan Prasiswazah

Kolej Tun Syed Nasir Dr. Shazli Ezzat Ghazali Kolej Tun Dr. Ismail Dr. Mohd. Hanafi Ahmad Damanhuri Kolej Tun Hussein Onn Prof Madya Dr. Norinsan Kamil Othman

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

17

Falsafah, Wawasan, Misi dan Matlamat UKM Falsafah Paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti. Wawasan UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia. Misi Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Matlamat Untuk menjadi pusat keilmuan yang terkehadapan, berteknologi dan berdaya saing yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai pusat bahasa ilmu, membangun masyarakat dinamis dan berakhlak mulia, mengantarabangsakan citra dan sumbangan UKM bagi masyarakat sejagat, menjana teknologi yang bermanfaat kepada masyarakat.

18

Panduan Prasiswazah

IMBASAN SEJARAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Cetusan pertama gagasan perlunya pendidikan tinggi untuk orang Melayu muncul dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja pada 1903. Za’ba, seorang cendekiawan, menulis berkenaan gagasan tersebut dalam akhbar Lembaga Melayu pada 1917. Gerakan pemikiran, perdebatan serta tekad golongan cendekiawan Melayu untuk menubuhkan sebuah universiti dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi bermula pada 1923 apabila Abdul Kadir Adabi, seorang lagi cendekiawan Melayu mengemukakan memorandum gagasan tersebut kepada DYMM Sultan Kelantan. Namun demikian, pemikiran dan tekad tersebut tidak dapat berkembang dan terlaksana kerana wujudnya pelbagai halangan dan rintangan oleh tekanan kolonialisme. Mulai 1957 hingga 1967, perjuangan untuk penubuhan universiti kebangsaan menjadi semakin bersemarak sebagai memenuhi tuntutan dan semangat kemerdekaan bangsa dan negara. Sehubungan itu, pada 1968 cendekiawan Melayu telah membentuk sebuah jawatankuasa penaja yang berperanan merancang penubuhan sebuah universiti kebangsaan. Pelbagai forum budaya dan politik diadakan bagi mendapat sokongan kerajaan dan rakyat untuk mewujudkan sebuah institusi pengajian tinggi yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam semua bidang pangajian dan keilmuan. Perjuangan yang tidak pernah luput itu mencapai kejayaan dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 18 Mei 1970 yang memulakan operasi pertamanya di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Kumpulan pertama pelajar prasiswazah seramai 192 orang dan dua (2) orang pascasiswazah mula mendaftar di tiga buah fakulti iaitu Fakulti Sains, Fakulti Sastera dan Fakulti Pengajian Islam. Pada 1974, UKM menubuhkan UKM Kampus Sabah di Kebun Kawang, Papar. Nama Kebun Kawang kemudiannya ditukar kepada Limauan oleh Tun Datu Mustapha Datu Harun yang ketika itu sebagai Ketua Menteri Sabah. Kampus yang menempatkan Fakulti Sains dan Sumber Alam ini berpindah ke Bukit Padang, Kota Kinabalu pada 1980. Seterusnya berpindah ke Menggatal, Tuaran pada 1990 bersama Fakulti Sains Pembangunan yang asalnya ditempatkan di Kampus Induk Bangi. Dengan penubuhan Universiti Malaysia Sabah pada 1994, UKM Kampus Sabah ditutup secara rasminya pada 1996 dan kedua-dua fakulti berkenaan dipindahkan ke Kampus Induk Bangi, Selangor.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

19

Sejak 49 tahun penubuhannya, UKM telah menghasilkan 197,191 graduan prasiswazah dan siswazah. Universiti ini terus berkembang pesat sebagai sebuah universiti awam terkehadapan yang kini mempunyai tiga belas (13) fakulti dan tiga belas (13) institut kecemerlangan penyelidikan. UKM juga mempunyai entiti yang beroperasi secara komersil, iaitu UKM Holdings Sdn. Bhd. sebagai satu pendekatan dalam mengkomersilkan dan memasyarakatkan kepakaran yang dimiliki di samping menjana kewangan Universiti. Kampus induk UKM di Bangi yang memulakan operasinya pada 1977 mempunyai keluasan 1,096.29 hektar. Kampus Induk Bangi menempatkan sembilan (9) fakulti, dan sebelas (11) institut penyelidikan. Manakala Kampus Kuala Lumpur UKM yang terletak di Jalan Raja Muda Abdul Aziz, menempatkan Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Farmasi dan Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (Institute-HEARS) dengan keluasan 20 hektar. Kampus Kuala Lumpur UKM yang terletak di Cheras pula menempatkan Fakulti Perubatan, Hospital Canselor Tuanku Muhriz dan Institut Perubatan Molekul (UMBI) dengan keluasan 22.5 hektar. Berasaskan kecemerlangan dalam bidang penyelidikan lebih empat dekad, UKM dipilih sebagai salah sebuah universiti penyelidikan di Malaysia pada 2006. Bagi memastikan penyelidikan yang dilaksanakan memberi makna kepada pembangunan negara dan masyarakat, UKM telah mengambil tindakan mewujudkan strategi bagi menjuarai Cabaran Perdana untuk menangani isu-isu di peringkat Malaysia dan global di antaranya menggerakkan penyelidikan yang dapat membantu menyelesaikan tujuh (7) bidang tujahan penyelidikan cabaran perdana iaitu Akal Budi Melayu; Islam Kontemporari; Integrasi ASEAN; Pemerkasaaan B40; Pengukuhan STEM; Malaysia Lestari; dan Malaysia Sihat Sejahtera. UKM juga adalah penerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri 2006, memperoleh status Swa-Akreditasi pada 2010 dan diberikan status Universiti Autonomi pada Januari 2012. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan bagi kecemerlangan UKM dalam bidang akademik dan tadbir urus. UKM juga melestarikan kecemerlangannya melalui Pelan Strategik UKM 2000-2020 (PS2020). Kini, UKM memberi tumpuan terhadap enam (6) Bidang Keberhasilan Strategik (KRA) yang dijangka terus melonjakkannya lebih tinggi. Tumpuan tersebut adalah Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Kompeten, Berdaya Saing dan Inovatif; Penyelidikan dan Inovasi yang Berimpak Tinggi; Perkongsian Pintar dan

20

Panduan Prasiswazah

Keterlibatan Strategik; Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang; Penjananaan Kekayaan Secara Optimun dan Strategik; dan Prasarana dan Persekitaran Ilmu yang Kondusif. Dalam usaha meningkatkan lagi kecemerlangan Universiti dan melonjak pencapaian Bidang Keberhasilan Strategik, UKM telah mengerakkan 18 inisiatif strategik yang dijenamakan sebagai TEKAD 18. Kini, UKM memberi penekanan perlunya setiap warganya meningkatkan kualiti sebagai Teras Kebitaraan Universiti bagi meningkatkan output penyelidikan, akademik, pengantarabangsaan dan memacu kecemerlangan operasi universiti dalam aspek pengembangan bakat serta kewangan. Bagi memastikan roh perjuangan para pelopor UKM terus subur dan segar, kesedaran terhadap sejarah penubuhan dibugar secara berterusan. Menginsafi bahawa UKM adalah institusi harapan masyarakat, seluruh warga universiti sama ada warga kerja mahupun pelajar diimbau supaya menyelami dan memahami keperluan rakyat menerusi persoalan yang berlegar dalam kehidupan bernegara. Namun ini tidak menghadkan jangkauan universiti terhadap segenap perkembangan malah pergolakan yang berlaku di peringkat antarabangsa. Universiti yang memiliki pelbagai kepakaran merentas disiplin diyakini berupaya melangkaui garis psikologikal yang membolehkannya beraksi tangkas dalam arena global serta sama-sama memberi penyelesaian permasalahan yang menghambat kehidupan sejagat.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

21

LAMBANG Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ialah sebuah perisai yang berpetak empat. Setiap petak mengandungi gambar dan warna latar yang berlainan dengan membawa maksud tertentu. Gambar yang didapati dalam petak tersebut ialah seperti berikut: • Seekor harimau berwarna kuning yang gagah sedang menyerang ke arah kanan berlatar warna merah. • Simbol atom berlatar warna kuning. • Simbol teknologi berlatar warna biru. • Sekuntum bunga raya berwarna merah berlatar warna putih. BUKU Buku melambangkan ilmu pengetahuan, iaitu peranan utama UKM sebagai institusi pengajian tinggi dan penyelidikan. PERISAI Perisai bererti keteguhan. Keteguhan yang dimaksudkan ialah kemampuan UKM memainkan peranan sebagai institusi pengajian tinggi di negara ini. HARIMAU Harimau melambangkan keberanian dan kegagahan. Harimau mencerminkan masyarakat Malaysia yang berteraskan kebudayaan Melayu. Harimau garang menggambarkan kesediaan dan keupayaan UKM mara memerangi kejahilan, kejahatan dan kepalsuan. ATOM DAN TEKNOLOGI Simbol atom dan teknologi melambangkan konsep pembangunan negara yang berlandaskan sains dan teknologi moden. UKM sebagai institusi ilmu bertanggungjawab mengeluarkan tenaga mahir dalam semua bidang untuk memenuhi keperluan pembangunan negara. BUNGA RAYA Bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia. Lima helai ranggi melambangkan lima prinsip Rukun Negara yang dihayati dan sentiasa dipelihara oleh rakyat Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA Dekan Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah Timbalan Dekan (Siswazah) Prof. Ir. Dr. Jaharah A. Ghani Timbalan Dekan (Prasiswazah) Prof. Ir. Dr. Mohd Syuhaimi Ab Rahman Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) Prof. Dr. Che Hassan bin Che Haron Timbalan Dekan (Jaringan dan Penjanaan) Prof. Madya Dr. Siti Aminah Osman Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi) Prof. Ir. Dr. Fatihah Suja’ Penolong Dekan (Siswa dan Alumni) Dr Darman Bin Nordin Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti) Prof. Madya Ir. Dr. Norhana binti Arsad Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra) Dr. Masli Irwan bin Rosli Ketua Jaringan Industri dan Komuniti Dr. Noraini binti Hamzah Ketua Program Kejuruteraan Awam Dr. Azrul A. Mutalib Ketua Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Prof. Madya Dr. Ahmad Ashrif bin A. Bakar Ketua Program Kejuruteraan Kimia Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

22

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

23

Ketua Program Kejuruteraan Mekanikal Ir. Dr. Zamri Harun Ketua Program SeniBina Dr. Mohd Farid Mohamed Pengerusi Pusat Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan Pintar (MERCU) Prof. Madya Dr. Zainuddin bin Sajuri Pengerusi Pusat Reka Bentuk Bersepadu untuk Sistem Mekanikal Termaju (PRISMA)

Prof. Ir. Dr. Ahmad Kamal Ariffin bin Mohd Ihsan

Pengerusi Pusat Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi Terkehadapan (PAKET) Prof. Dr. Norbahiah binti Misran Pengerusi Pusat Kejuruteraan Sistem Bersepadu dan Teknologi (INTEGRA) Prof. Dr. Aini binti Hussain Pengerusi Pusat Penyelidikan Teknologi Proses Mampan (CESPRO) Prof. Dr. Jamaliah binti Md. Jahim Pengerusi Pusat Penyelidikan Bandar Pintar dan Lestari (SUTRA) Prof. Dato’ Ir. Dr. Wan Hamidon bin Wan Badaruzzaman Pengerusi Pusat Senibina dan Alam Bina Inovatif (SErAMBI) Prof. Madya Dr. Nik Lukman bin Nik Ibrahim Pengerusi Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina (PEKA) Prof. Madya Dr. Zulkifli bin Nopiah Ketua Penyunting Jurnal Kejuruteraan Prof. Ir. Dr. Abu Bakar Sulong Webmaster Dr. Asraf Mohamed Moubark

24

Panduan Prasiswazah

Penyelaras e-Pembelajaran Dr. Abdul Hadi Azman Pengurus Kanan En. Mohd Najib Adun Eksekutif Kanan Pn. Norazlin Hassim

Penyelaras Program Prasiswazah • Kejuruteraan Awam Dr. Nur Izzi bin Md. Yusoff • Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Dr. Mohd Faisal Ibrahim • Kejuruteraan Elektronik Dr. Nor Fadzilah Abdullah • Kejuruteraan Kimia Dr. Shuhaida Harun • Kejuruteraan Mekanikal Dr. Wan Fathul Hakim W. Zamri • Seni Bina Dr. Muhammad Farihan Irfan Mohd Nor • Pengajian Asas Dr. Firdaus bin Mohamad Hamzah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Penyelaras Latihan Industri • Program Kejuruteraan Awam Dr. Norinah binti Abd Rahman • Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Dr. Ashrani Aizzuddin Abd Rahni • Program Kejuruteraan Kimia Dr. Peer Mohamed • •

Program Kejuruteraan Mekanikal Dr. Mohammad Rasidi bin Mohammad Rasani Program SeniBina Sr. Dr. Suhana Johar

25

26

Panduan Prasiswazah

Program Kejuruteraan Awam Programme of Civil Engineering Profesor/Professors Dato’ Ir. Dr. Hassan Basri

BEng (Tasmania), MSc(Eng.)(Leeds),PhD(Leeds),MIEM,PEng Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar(Civil and Environmental Engineering)

Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

PPT,ANS,BSCE(Toledo),MSc(Eng),PhD(Liverpool), MIEM, PEng Hidraulik & Kejuruteraan Awam Maritim (Hydraulic & Maritime Civil Engineering)

Dr. Amiruddin Ismail

DipCE(ITM).BS(PointPark),MSCE(Pitts),PhD(UKMalaysia),MIHT,MREAM, MREAAA, Analisis dan Pengurusan Trafik (Traffic Analysis and Management)

Dr. Mohd. Raihan Taha

BEng(UTMalaysia), MS(Maryland), PhD(LSU) Kejuruteraan Geosekitaran dan Geoteknik (Geoenvironmental and Geotechnical Engineering)

Dato’ Ir. Dr. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman SMP, BSc, MSc(Brad), PhD(Wales), MIEM, PEng Kejuruteraan Struktur (Structural Engineering)

Dr. Noor Ezlin Ahmad Basri

BEng (Nova Scotia), MSc, PhD(Leeds) Pengurusan Sisa Pepejal (Solid Waste Management)

Ir. Dr. Fatihah Suja’

BSc(Clarkson), MSc(UKMalaysia),PhD(NewCastle Upon Tyne) MIEM, PEng Kejuruteraan Sekitaran (Environmental Engineering)

Profesor Madya/Associate Professors Dr. Shahrizan Baharom

BEng(UKMalaysia),PhD (Swansea) Kejuruteraan Struktur(Structural Engineering)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud

27

BSc, MSc(UTMalaysia),PhD(UKMalaysia) Geometik & Sistem Maklumat Geografi (Geomatic & Geografic Information System (GIS)

Dr. Roszilah Hamid

BEng(Marquette), MSc, PhD(UKMalaysia) Kejuruteraan Struktur (Structural Engineering)

Dr. Siti Aminah Hj. Osman

Dip Civil Eng,BEng(UTMalaysia), MSc(Bradford),PhD( UKMalaysia ) Kejuruteraan Struktur(Structural Engineering)

Pensyarah/Lecturers Ir. Dr. Anuar Kasa

BEng(Pittsburgh), MSc(UMalaya), PhD( UKMalaysia ), MIEM, PEng Kejuruteraan Geoteknik(Geotechnical Engineering)

Dr. Azrul A. Mutalib

BEng(UKMalaysia),MEng(UPMalaysia),PhD(Western Australia) Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan (Structural Engineering and Construction)

Ir. Dr. Nur Izzi Md. Yusoff

SmSn(UKMalaysia),MEng(UTMalaysia), PhD(Nottingham), MIEM, PEng Teknologi Asfalt (Asphalt Technology)

Ir. Dr. Siti Fatin Mohd Razali

BEng(UTMalaysia),PhD(Western Australia), MIEM, PEng Hidraulik dan Mekanik Bendalir (Hydraulic & Fluid Mechanics)

Dr. Wan Hanna Melini Wan Mohtar

BEng(UKMalaysia),MSc(KIST, AIT),PhD(Nottingham) Struktur Hidraulik (Hydraulic Structural), Kejuruteraan Sungai (River Engineering)

Dr. Suraya Sharil

BEng, MSc(Eng)(UKMalaysia), PhD (Cardiff) Hidraulik Alam Sekitar (Environment Hydraulic)

Ir. Dr. Nur Shazwani Muhammad

BEng(UMalaya),MSc(Cardiff),PhD(Colorado), MIEM, PEng Kejuruteraan Air(Water Engineering)

28

Panduan Prasiswazah

Dr. Muhamad Nazri Borhan

BEng, MSc, PhD(UKMalaysia), Kejuruteraan Pengangkutan (Transportation Engineering)

Dr. Mohd. Yazmil Md. Yatim

BEng(UKMalaysia),MEng.(UTMalaysia), PhD(UKMalaysia) Kejuruteraan Struktur(Structural Engineering)

Dr. Noraini Hamzah

BEng(UKMalaysia),MSc(Leeds), Ph.D (UMalaya) Pengurusan Pembinaan (Construction Management)

Dr. Norinah Abd. Rahman

BEng(UKMalaysia),MSc, PhD(CAU) Kejuruteraan Geoteknik(Geotechnical Engineering)

Dr. Muhamad Azry Khoiry

BEng, PhD (UKMalaysia) Pengurusan Pembinaan (Construction Management)

Ir. Dr. Muhamad Razuhanafi Mat Yazid

BEng.(UTMalaysia), MSc(USMalaysia), PhD(UKMalaysia), MIEM, PEng Kejuruteraan Pengangkutan dan Lebuh Raya (Transportation and Highway Engineering)

Dr. Irfana Kabir Ahmad

BEng(UKMalaysia), MEng(USMalaysia), PhD(UKMalaysia) Hidraulik Persekitaran (Environmental Hydraulic), Pengurusan Sisa Pepejal (Solid Waste Management)

Dr. Aizat Mohd Taib@Taib

BEng (UMP), MEng(UTM), PhD(Newcastle) Kejuruteraan Geoteknik (Geotechnical Engineering)

Dr. Mohd Reza Azmi

BEng, MEng, PhD(UKMalaysia). Kejuruteraan Struktur (Structural Engineering)

En. Kamarudin Abu Taib

BSc, MSc (Missouri) Pengoptimuman Kejuruteraan Awam (Civil Engineering Optimization)

En. Zawawi Samba Mohamed

BSc(Ohio State), MSc(UTMalaysia) Hidraulik & Hidrologi (Hydraulic & Hydrology)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Programme of Electrical & Electronic Engineering

Profesor/Professors Dato’ Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa

BEng (Tasmania), MSc (UMIST), PhD (Salford) Sistem Kawalan Berkomputer dan Instrumentasi (Computer Controlled System and Instrumentation)

Dr. Aini Hussain

BScEEL (LSU), MSc (UMIST), PhD (UKMalaysia), MIEEE Tau Beta Pi Pemprosesan Isyarat Pintar, Pengecaman & Analisis Corak Pintar (Intelligence Signal Processing, Smart Recognition & Pattern Analysis)

Ir. Dr. Mandeep Singh A/L Jit Singh

MSc(USMalaysia),PhD(USMalaysia) Perambatan Gelombang Radio, Satelit (Radiowave Propagation) (RFID) (Satelite)

Ir. Dr. Mardina Abdullah

BEng(Ryukyus),SmSn(UKMalaysia),PhD(Leeds) Pembuatan, Pemanduan Arah Satelit dan Kajian Ionosferik (Manufacturing, Satellite Navigation & Ionospheric Research)

Dr. Md. Mamun bin Ibne Reaz

B.Sc & MSc. (University of Rajshahi), D. Eng. (Ibaraki University) Rekabentuk VLSI (VLSI Design)

Dr. Mohammad Tariqul Islam

BEng(UBangladesh),MEng(Dhaka),PhD(UKMalaysia) Antennas & Radio Wave Propagation

Ir. Dr. Mohd Syuhaimi Ab Rahman

BEng, MSc, PhD(UKMalaysia) Teknologi Fotonik, Komunikasi Optik, Gentian Menghala Ke Rumah (Photonics Technology) (Optical Communication) (Fiber to the Home)

Dr. Norbahiah Misran

SmKej (UKMalaysia), PhD (Queen’s), MIEEE Kejuruteraan Komunikasi, Rekabentuk Antena (Communication Engineering)(Antena Design)

29

30

Panduan Prasiswazah

Ir. Dr. Salina Abdul Samad

BSEE(Tennessee), PhD(Nottingham),MIEEE, Eta Kappa Nu Pemprosesan Isyarat Digit, Pemprosesan Isyarat Multimodal, Biometrik (Digital Signal Processing, Multimodal Signal Processing, Biometric)

Profesor Madya/Associate Professors Ir. Dr. Ahmad Ashrif A Bakar

SmKej. (UNITEN), MSc (UPMalaysia), Phd (UQ) Komunikasi Optik (Optical Communication)

Dr. Badariah Bais

BSEE/MSEE(WPI),PhD(UKMalaysia),MIEE,MSPIE Mikroelektronik, Mikrofabrikasi, MEMS (Microelectronics, Microfabrications, MEMS)

Dr. Gan Kok Beng

B.Sc.(UTM), PhD(UKMalaysia) Biomekanik: Permodelan & Instrumentasi (Biomechanis: Modelling & Instrumentation)

Dr. Huda Abdullah

BSc (UMalaya), MSc, PhD ( UPMalaysia ), MIEEE, MMASS Semikonduktor Fizik, Bahan Magnetik, Teknologi Filem Nipis, Fabrikasi Sel Suria (Physical Semiconductor, Magnetic Material, Thin Film Technology, Solar Cell Fabrication)

Dr. Mohd Asyraf Zulkifley

SmKej (UIAMalaysia), PhD (Melbourne) Penglihatan komputer dan pembelajaran dalam (Computer vision and deep learning)

Ir. Dr. Nasharuddin Zainal

BEng (Tokyo Inst. Of Technology),MEng(UKMalaysia) Dr.Eng. (TIT, Japan) Kejuruteraan Komputer, Pemprosesan Imej (Computer Engineering, Image Processing)

Ir. Dr. Norhana Arsad

SmKej(UKMalaysia),SSn(UPMalaysia),PhD(Strathclyde) Teknologi Fotonik, Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Photonics Technology, Electronic and Electronic Engineering)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Ir. Dr. Rosdiadee Nordin

SmKej (UKMalaysia), PhD (Bristol) Komunikasi Radio Bergerak (Mobile Radio Communicaiton)

Dr. Sawal Hamid Md Ali

BEng (UPMalaysia), MSc., PhD (Southampton) VLSI, Mikroelektronik, Rekabentuk Isyarat Tercampur-Pemodelan Kelakuan (VLSI, Microelectronics, Mixed Signal Design, Behavioral Modelling)

Dr. Wan Mimi Diyana Wan Zaki

B.Eng., MEng.Sc,PhD - (MMU) Imej Perubatan, Pemprosesan Imej Digital (Medical Image, Digital Image Processing)

Pensyarah/Lecturers Dr. Afida Ayob

BEng (Manchester),PhD(Newcastle) Elektronik Kuasa (Power Electronic)

Dr. Ahmad Asrul Ibrahim

BSc, SmKej (UKMalaysia), PhD(Durham) Sistem Kuasa Kejuruteraan Elektrik (Electrical Engineering Power Systems)

Dr. Anuar Mikdad Muad

SmKej.,MSc(UKMalaysia), PhD (Nottigham UK) Pemprosesan Isyarat, Rangkaian Neural Buatan (Signal Processing, Artificial Neural Network)

Dr. Aqilah Baseri Huddin

BEng. PhD(Adelaide) Pemprosesan Isyarat (Signal Processing)

Dr. Ashrani Aizzuddin Abd Rahni

BA,MEng(Cambridge),PhD(Survey,UK), Kejuruteraan Komputer dan Sains Maklumat (Information Science and Computer Engineering)

Dr. Asraf Mohamed Moubark

SmKej(UNITEN),Msc(UKMalaysia), PhD(Leeds) Pengimejan Ultrasound, Pemprosesan Isyarat Digit, Sistem Terbenam (Ultrasound Imaging, Digital Signal Processing, Embedded system)

31

32

Panduan Prasiswazah

Dr. Fazida Hanim Hashim

BSc,MSc(Pittsburgh),PhD (UKMalaysia) (Intelligent systems, Multi-agent systems, Optimization algorithms, VLSI design)

Dr. Iskandar Yahya

BA,MEng(Sheffield),MIET,MIEEE, PhD(Survey,UK) Sistem Terbenam (Embedded System)

Dr. Kalaivani A/P Chellapan

SM(USM),Sarjana,PhD(UKMalaysia) Clinical Cardiovascular Engineering, Data Engineering & Analytics, Industrial Automation & Internet of Things

Dr. Mohd Hadri Hafiz Mokhtar

MEng.(University of Birmingham, UK), PhD(Imperial Collage London) (Optical Fibre Scanning Microscopy)

Dr. Mohd Fais Mansor

SmKej(UKMalaysia–UDE), PhD (Surrey), Kejuruteraan Komunikasi (Communication Engineering)

Dr. Mohd Faisal Ibrahim

BEng, MEng (UTMalaysia), PhD(Adelaide) Sistem Kawalan dan Kepintaran Buatan (Control System, Artificial Intelligence)

Dr. Mohd Hafiz Baharuddin

BEn. MA (SIT, US), PhD (Nottingham) Komunikasi Tanpa Wayar, Keserasian Elektromagnetik (Wireless Communication, Electromagnetic Compatibility)

Dr. Mohd Hairi Mohd Zaman

Dip., BEng (UTMalaysia), MSc., PhD (UKMalaysia) Sistem Kawalan, Pembelajaran Mesin, Identifikasi Sistem (Control System, Machine Learning, System Identification)

Dr. Mohd Saiful Dzulkefly Zan

BEng (Waseda), MEng, PhD(Shibaura, Japan) Teknologi Fotonik (Photonics Technology)

Dr. Muhammad Faiz Bukhori

BEng(UNITEN), PhD (Glasgow), Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Engineering)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan

B.Eng (Tokyo), MEng, D.Eng, PhD(Gifu) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Engineering)

Dr. Noorfazila Kamal

SmKej(UTMalaysia), PhD(Adelaide) Elektronik Komputer (Computer Electronic)

Dr. Norazreen Abd Aziz

Dip. (UiTM),BEng (Survey),MSc, PhD(UKM) MEMS, Mikroelektronik, Fabrikasi Peranti (MEMS, Microelectronic, Device Fabrication)

Dr. Nor Azwan Mohamed Kamari

BEng. (Meiji University, Japan), MEng. (Ehime University, Japan), PhD (Universiti Teknologi Mara) Stabiliti Sistem Kuasa (Power Systems Stability)

Dr. Nor Fadzilah Abdullah

SmSn(UTMalaysia), MSc(Manchester),PhD(Bristol) Komunikasi Tanpa Wayar (Wireless Communication)

Dr. Ramizi Mohamed

BEng (Salford),MSc(UKMalaysia),PhD(Southampton) Kejuruteraan Kuasa, Instrumentasi (Power Engineering, Instrumentation)

Dr. Rosmina Binti Jaafar

SM (Case Western),Sarjana(Hertfordshire),PhD(UKMalaysia) (Biomedical signal processing, Photoplethysmography, Electroencephalography, Electrocardiography, Medical Electronics)

Dr. Seri Mastura Mustaza

BEng (Vanderbilt), MEng (UTMalaysia), PhD (Surrey) Robotik dan Kejuruteraan Sistem (Robotics and System Engineering)

Dr. Siti Salasiah Mokri

SmKej(UMalaya), MSc(UIAMalaysia), PhD(UPM) Sistem Kawalan, Mekatronik (Control System, Mechatronic)

33

34

Panduan Prasiswazah

Dr. Syahirah Abd Halim

BEng. (Universiti Teknologi Petronas), MEng, PhD (Universiti Malaya) Kejuruteraan Kuasa, Fana Sistem Kuasa (Power Engineering, Power System Transients)

Dr. Yushaizad Yusof

BEng (Japan), MSc.(UTMalaysia), PhD (Universiti Malaya) Elektronik Kuasa (Power Electronics)

En. Kamarulzaman Mat

SmKej (UKMalaysia), MSc (Loughborough) Komunikasi Data (Data Communication)

En. Hilmi Sanusi

BSEE (Hartford), MSEE (Connecticut) Kawalan Stokastik dan Penganggaran Proses, Penentuan dan Kawalan Orbit, Penentuan Altitud Satelit dan Sistem Kawalan (Stocastic Control & Estimation Process, Orbit Determination & Control, Altitude Determination and Control of Satellite System)

Tutor/Tutor En. Radin Za’im Radin Umar

B.Eng. (Canterbury University), M.Sc. (UKMalaysia) Elektronik Kuasa (Power Electronics)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

35

Program Kejuruteraan Kimia

Programme of Chemical Engineering Profesor/Professors Dato’ Ir. Dr. Wan Ramli Wan Daud

BEng(Monash), PhD(Cantab), MIChEM, MIEM, AMIChE (UK), PEng Teknologi Pengeringan;Teknologi Pemisahan Kromatografi dan Penjerapan; Kejuruteraan Sistem Proses; Teknologi Sel Bahan Api; Teknologi Fotoelektrokimia; Kawalan Pencemaran Udara; Sejarah Teknologi; Analisis Risiko (Drying Technology; Chromatography and Adsorption Separation Technology; Process and System Engineering; Fuel Cell Technology; Photoelectrochemical Cell Technology; Air Pollution Control; History of Technology; Risk Analysis)

Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad

BSChE(Lehigh), MS(Purdue), PhD(Wales, Swansea), MIChEM, MIEM, PEng Teknologi Pemisahan Membran (Membrane Separation Technology), Pemisahan Biomelekul (Biomecule Separations)

Ir. Dr. Mohd. Sobri Takriff

BSChE, MSc, PhD(Arkansas) Pencampuran Multifasa (Multiphase Mixing)

Dr. Zahira Yaakob

BS( Toledo ), MSc, PhD( UMIST ) Kejuruteraan Tindakbalas Kimia (Chemical Reaction Engineering), Biofuel, Pemangkinan / Catalysis, Teknologi Hidrogen/ Hydrogen Technology

Dr. Jamaliah Md. Jahim

SmKej, SSn(UKMalaysia), PhD(Bradford) Kejuruteraan Bioproses; Penghasilan Biohidrogen; Proses Pemisahan; Biojisim dan Biotenaga (Bioprocess Engineering; Biohydrogen Production; Separation Process; Biomass and Bioenergy)

Dr. Mohd. Sahaid Hj. Kalil

SmSn(UKMalaysia), MSc, PhD(UMIST) Sistem Bioreaktor; Kejuruteraan Biokimia, Biotransformasi (Bioreactor Systems; Biochemical Engineering, Biotransformation)

Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin

SmKej, SSn ( UKMalaysia ), PhD ( UKMalaysia ) Pemindahan Haba; Pengoptimuman (Heat Transfer, Optimisation)

36

Panduan Prasiswazah

Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

MEng(Nott), PhD(UKMalaysia) Rawatan Sisa dan Air Sisa/ Waste and Wastewater Treatment, Kepintaran Buatan (Artificial Intelligence)

Profesor Madya/Associate Professors Ir. Dr. Masturah Markom

BSc(Northwestern), Msc(Kej)( UMalaya ), PhD (UMalaya) Termodinamik Kimia; Pemisahan (Bendalir Superkritikal) (Chemical Thermodynamics; Separation (Supercritical Fluids)

Dr. Nurina Anuar

SmSn, SSn(UKMalaysia), PhD(Surrey) Teknologi Sel Mamalia/Tumbuhan; Kejuruteraan Biokimia; Industri Bioteknologi Mikrobiologi; Teknologi Fermentasi (Mamalian & Plant Cell Technology;Biochemical Engineering;Industrial Biotechnology/ Microbiology, Fermentation Technology)

Noorhisham Tan Kofli

SmSn(UKMalaysia), MSc(Birmingham), P.Dip (Osaka) Kejuruteraan Biokimia; Pengeluaran Bio - Produk Teknologi Fermentasi (Biochemical Engineering; Production of bio-products ; Fermentation Technologi)

Dr. Norliza Abd. Rahman

BSc.Eng (Hons) (Glamorgan, Wales), MSc(UKMalaysia), PhD (UMalaya) Proses Kawalan (Process Control)

Dr. Masli Irwan Rosli

SmKej, MSc( UKMalaysia ), PhD (Leeds) Teknologi Sel Fuel, Pengkomputeran Dinamik Bendalir ( Fuel Cell Technologies, Computational Fluid Dynamic )

Dr. Mohd Shahbudin Mastar@Masdar

SmKej, MSc(UKMalaysia), PhD ( Gunma ) Kejuruteraan ElektroKimia, Teknologi Sel Fuel Electrochemical Engineering ( Fuel Cell Technology )

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

37

Pensyarah Kanan/Senior Lecturers Dr. Darman Nordin

SmKej (UKMalaysia) PhD (Newcastle UK) Spektroskopi, Biobahan Kejuruteraan (Force Spechoscopy, Biomolecular Engineering)

Dr. Manal Ismail

BEng.(Bradford), PhD ( London ) Kejuruteraan Tindakbalas Kimia (Chemical Reaction Engineering)

Dr. Nor Yuliana Yuhana

BEng (Shefield), MEng(McGill), PhD(UKMalaysia) Polimer Nanokomposit (Polymes Nanocomposite)

Dr. Rosiah Rohani

BEng, MEng(UTMalaysia), PhD(UOAuckland) Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian (Membrane Separation; Waste and waste water treatment; Biogas Upgrading, Radiation Grafting, Drilling Fluids)

Dr. Shuhaida Harun

BSChE (Polytechnic Univ.)MSc.(UKMalaysia) PhD(UKMalaysia) Penukaran Biojisim; Hidrolisis; Fermentasi (Biomass Conversion; Hydrolysis; Fermentation)

Dr. Hassimi Abu Hasan

SmKej, PhD ( UKMalaysia ) Rawatan Air dan Air Sisa, Mikrobiologi Persekitaran (Water and Wastewater Treatment; Environmental Mircobiology)

Dr. Nur Tantiyani Ali Othman

Sm Kej. (UKMalaysia),PhD(Chiba University) (Tomografi; Aliran Pelbagai Fasa; Penyebaran Zarah dalam Saluran Mikro (Tomography; Multiphase Flow; Particle Dispersion)

Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

SmSn, MSc, PhD(UKMalaysia) Pemangkinan; Pemerangkapan dan Penggunaan CO2; Penghasilan Hidrogen (Catalyst, Carbon Capture; Hydrogen Production)

38

Panduan Prasiswazah

Dr. Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin

BSc, MEng, PhD(UTMalaysia) Penyampaian Drug; Pemangkinan; Penjerapan; Nanobahan (Drugs delivery; Catalyst)

Dr. Noorashikin Binti Md Saleh

BSc, MSc (UTMalaysia), PhD(UMalaya) Kimia Analisis, Membangunkan kaedah instrumentasi dan pengekstrakan hijau/teknik pemisahan (Analytical chemistry, intrumentation method and green extraction/separation method)

Dr. Peer Mohamed

BEng(UIAM), PhD(UKMalaysia) Biojisim dan Biotenaga, Teknologi (Biomass and Bioenergy, Fermentation Technology)

Dr. Jarinah binti Mohd Ali

MSc (Hons) (UTP) Ph.D (UM) Advanced Process Control, Process Systems Engineering & Control (Chemical Process)

Dr. Ahmad Razi bin Othman

MSc, Ph.D (Universiti Putra Malaysia) (Environmental Biotechnology)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Program Kejuruteraan Mekanikal

Programme of Mechanical Engineering Profesor/Professors Ir. Dr. Shahrir Abdullah

SmKej(UKMalaysia), MSc, PhD(Wales), MIEM, PEng Dinamik Bendalir Komputer, Sistem Termobendalir (Computational Fluid Dynamics, Thermofluid System)

Dr. Che Hassan Che Haron

BSc(Bridgeport), MSc(Pittsburgh), PhD(Coventry) Teknologi Pemesinan (Machining Technology)

Dr. Norhamidi Muhamad

BSc(Bridgeport), MSc, PhD(Wales), MAPMI, Teknologi Pemprosesan Bahan, (Material Processing Technology)

Ir. Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan

SmKej(UKMalaysia), PhD(Wales), MIEM, PEng, FIMM, Mekanik Komputeran (Computational Mechanics)

Ir. Dr. Shahrum Abdullah

SmKej(UKMalaysia), MSc(Loughborough), PhD (Sheffield), MIEM, PEng Analisis Kegagalaan Lesu & Rekabentuk Kejuruteraan Mekanik (Fatigue Failure Analysis & Mechanical Engineering Design)

Dr. Andanastuti Muchtar

BSc(Leeds), PhD(NUSingapore) Seramik Termaju, Pemprosesan Seramik, Sel Fuel Oksida Pepejal (Advanced Ceramics, Processing of Ceramics, Solid Oxide Fuel Cells)

Dr. Mohd. Zaidi Omar

BEng(Imperial College), ACGI, MSc(Loughbrorough), PhD(Sheffield) Metalurgi & Pemprosesan Bahan (Metallurgy & Materials Processing)

Ir. Dr. Jaharah A. Ghani

BEng(Leeds Metro), MSc(Warwick), PhD(UMalaya), MIEM, PEng Teknologi Pemesinan dan Proses Pembuatan ( Machining Technology and Manufacturing Process )

39

40

Panduan Prasiswazah

Dr. Dzuraidah Abd. Wahab

SmKej(UKMalaysia), MSc, PhD(Manchester Metro) Kejuruteraan Setemu, Kejuruteraan Rekabentuk, Kejuruteraan Kitar Hayat (Concurrent Engineering, Engineering Design, Engineering Life Cycle)

Dr. T. Prakash G. Thamburaja BEng,(Imperial College),SM and PhD(MIT)

Teori dan Komputer Mekanik Pejal, Keplastikan, Mekanik Bahan (Theoretical and Computational solid Mechanics, Plasticity, Mechanics of Materials)

Ir. Dr. Abu Bakar Sulong

BEng(Gifu University, Japan), DEng(Sejong University, Korea), MIEM, PEng Polimer komposit Termaju , Pengacuan Suntikan Serbuk (Advanced Polymer Composite, Powder Injection Moulding)

Dr. Mariyam Jameelah Ghazali

SmKej, MSc(USMalaysia), PhD(Sheffield) Haus Bahan, Kejuruteraan Permukaan (Wear of Materials, Surface Engineering)

Profesor Madya/Associate Professors Dr. Nordin Jamaludin

BSc(Texas,El-Paso), MSc(UMIST), PhD(Cranfield) Pemantauan Keadaan Mesin & Teknologi Pancaran Akustik (Machine Condition Monitoring and Acoustic Emission Technology)

Dr. Mohd Nizam Ab Rahman

BSc, MTech Mgmt (UTMalaysia), PhD(Nottingham, UK), PgDip (Cambridge) Pembuatan Lean dan Pengurusan Rantaian Bekalan (Lean Manufacturing and Quality & Supply Chain Management)

Dr. Mohd Zaki Nuawi

BSc. MSc(INSSET, France), PhD(UKMalaysia) Akustik dan Getaran, Analysis Isyarat, Pemantauan Berasakan Keadaan dan Pemantauan Keadaan Pemesinan (Acoustic and Vibration, Signal Analysis, Condition-Based Monitoring and Machining Condition Monitoring)

Ir. Dr. Rozli Zulkifli

BEng, MSc(Liverpool), PhD(UKMalaysia), MIEM, PEng Bahan Komposit dan Pemindahan Haba (Composite Materials and Heat Transfer)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

41

Dr. Zainuddin Sajuri

BEng, MEng, PhD(Nagaoka, Japan) Sifat Lesu dan Analisis Kegagalan Bahan (Fatigue Properties and Failure Analysis of Materials)

Ir. Dr. Rizauddin Ramli

BEng(Kyoto University, Japan), MEng, PhD(Gifu University, Japan)MIEM, PEng Robotik & Sistem Pembuatan Pintar, (Robotics & Intelligent Manufacturing Systems,)

Dr. Sallehuddin Mohamed Haris

BEng(Leeds), MSc(London), PhD(Southampton) Mekatronik dan Sistem Kawalan (Mechatronics and Control Systems)

Dr. Wan Mohd Faizal Wan Mahmood

BSc(Columbia), MSc(Kobe University, Japan) PhD (Nottingham, UK) Enjin Pembakaran Dalam, Tenaga, Bahan Api (Internal Combustion Engine, Energy, Alternative Fuels)

Felo Kanan/Senior Fellow Ir. Dr. Zambri Harun

BSc.(RPI New York), MEng.(RPI New York), PhD(Melbourne), MIEM, PEng Mekanik Bendalir (Fluid Mechanics)

Pensyarah/Lecturers Dr. Nizaroyani Saibani

BEng(Salford), PhD(Nottingham,UK) Logistik Berbalik dan Pengurusan Rantaian Bekalan (Reverse Logistics and Supply Chain Managment)

Dr. Mohammad Rasidi Mohammad Rasani

BEng,(UNSW, Australia), Msc(UKMalaysia), PhD(RMIT, Australia) Kejuruteraan Mekanikal (Mechanical Engineering)

Dr. Mohd Radzi Abu Mansor

BEng, MEng (Takushoku University, Japan), PhD( Kyoto University, Japan ) Tenaga dan pembakaran (Energy and Thermofluid)

42

Panduan Prasiswazah

Dr. Hawa Hishamuddin

BSc(Purdue), PhD(UNSW, Australia) Pengoptimumam dan Pengurusan Gangguan Dalam Rantaian Bekalan (Supply Chain Optimization and Disruption Management)

Dr. Wan Aizon Wan Ghopa

BEng, MEng(Saga, Japan), PhD(Iwate, Japan) Mesin Turbo dan Teknologi Penyejukan Turbin (Turbomachinery and Turbine Cooling Technology)

Dr. Wan Fathul Hakim Wan Zamri

SmKej(UKMalaysia), PhD(Wollongong, Australia) Tribologi Komputer, Haus Bahan (Computational Tribology, Wear of Materials)

Dr. Intan Fadhlina Mohamed

SmKej (USMalaysia), MSc(UKMalaysia), PhD(Kyushu University f*ckuoda, Japan) Ubah Bentuk Plastik Teruk, Bahan Berstruktur Nano, Pengerasan Mendakan (Several Plastic Deformation, Nanostructured Materials, Precipitation Hardening)

Dr. Mohamad Hanif Md Saad

SmKej(UKMalaysia), MSc (NUSingapore), PhD(UKMalaysia) Mekatronik & Kawalan Pintar(Mechatronic & Intelligent Control)

Dr. Abdul Hadi Azman

BEng (Besancon, France), MEng, PhD(Grenoble, France) Rekabentuk Kejuruteraan Mekanik (Mechanical Engineering Design)

Dr. Salvinder Singh Karam Singh

BSc(UTMalaysia), MEng(UKMalaysia), PhD(UKMalaysia) Kejuruteraan Kebolehtahanan dalam Penilaian Hayat Lesu, Kejuruteraan Keboleharapan (Fatigue Reliability Life Cycle Assessment, Reliability Engineering)

Dr. Nor Kamaliana Khamis

SMKej(UKMalaysia), MEng(UPMalaysia), PhD & Dr.-Ing (UKMalaysia & UDE, Germany) Ergonomik Pembuatan (Manufacturing Ergonomics)

Dr. Nashrah Hani Jamadon

BEng, MEng (Kyoto Inst of Technology, Japan), PhD (UM, Malaysia) Teknologi Penyambungan, Proses Kerja Logam (Joining Technology, Metal Working Process)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

43

Dr. Farhana Mohd Foudzi

BEng (UniMAP, Malaysia), MSc (UKM, Malaysia), DEng (Nagaoka University of Technology, Japan) Perambatan Gelombang Ultrabunyi, Metalurgi Serbuk (Ultrasonic Wave Propagation, Powder Metallurgy)

Dr. Mohd Anas Mohd Sabri

SmKej, MEng(UKMalaysia) Tenaga Keterbaharuan (Renewable Energy)

Dr. Mohd Faizal Mat Tahir

SmKej, MEng(UKMalaysia),PhD(Loughborough) Korelasi Imej Digital, Akustik dan Getaran (Digital Image Correlation, Acoustics and Vibration)

Dr. Meor Iqram B Meor Ahmad

BEng (UKM, Malaysia), PhD (Sheffield, UK) Kejuruteraan Mekanikal (Mechanical Engineering)

Dr. Nabilah Afiqah Mohd Radzuan

B.Eng, M.Eng, PhD (UKM, Malaysia) Advanced composite materials, proton exchange membrane fuel cells.

En. Azli Arifin

SmKej(UKMalaysia), MSc(Manchester) Rekabentuk Kejuruteraan Mekanik (Mechanical Engineering Design)

En. Zulkhairi Zainol Abidin

BEng, MEng(IUP Universite Franche-Compte) Pengurusan dan Kecekapan Pengunaan Tenaga (Management and Energy Efficiency)

Pn. Zaliha Wahid

SmKej, MSc(UKMalaysia) Kejuruteraan Pembuatan (Manufacturing Engineering)

44

Panduan Prasiswazah

Program SeniBina Programme of Architecture Profesor/Professor Dr. Muhammad Fauzi Mohd Zain

D i p . B u i l d i n g ( I T M ) , B E n g ( K o o k M i n , K o re a ) , M E n g , P h D ( K y u s h u , J a p a n ) Teknologi Konkrit & Bahan (Material & Concrete Technology)

Profesor Madya/Associate Professors Sr. Dr. Adi Irfan Che Ani

Dip.Building Surveying (UiTM), BSc.(Hons) Building Surveying (UiTM), PhD, Facility Management (UMalaya) Penilaian Prestasi Bangunan, Pengurusan Perumahan Bertingkat, Penyelenggaraan Sistem Penuaian Air Hujan, Penyelenggaraan Bangunan & Pengurusan Fasiliti (Building Performance, High Rise Residential Management, Building Maintenance & Rainwater Harvesting, Building Maintenance & Facility Management)

Dr. Azimin Samsul Mohd. Tazilan

MA Intr. Arch. Design, Pg. Dip. (Manchester Metropolitan University), Dip. Interior Design (ITM), PhD (UKMalaysia) Rekabentuk Senibina Ruang, Komunikasi Reka Bentuk Spatial Interior Architecture, Architecture Design, Design Communication)

Dr. Maslina Jamil

SmSn(UKMalaysia),M.Eng(UKMalaysia), PhD (UKMalaysia) Kejuruteraan Struktur / Structural Engineering Kejuruteraan Struktur, Teknologi Konkrit & Bahan Lestari, Kepintaran Buatan (Structural Engineering, Concrete Technology & Sustainable Material, Artificial Intelligence)

Dr. Nik Lukman Nik Ibrahim

BA Env. Design (Hobart),BArch.(Launceston, Australia),MPhil Arch, Ph.D(Sydney Australia ). Rekabentuk Pencahaya Siang, Teori dan Taipologi (Daylight, Illumination Design)

Dr. Sudarshan Naidu A/L Raman

SmKej. (Kep) (UKMalaysia), MSc. (Struct. Eng.) (USMalaysia), Grad. IEM, MCSM, PhD (Melbourne) Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan (Structural Engineering and Construction)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

45

Felo Kanan/Senior Fellow Ar. Dr. Mastor Surat

Dip. Arch., B. Arch. Hons (UTMalaysia), M.Litt (UKMalaysia), PhD (UKMalaysia) P. Arch APAM, AIPDM Senibina Tradisional Melayu, Seni bina Islam, Perkhidmatan Pembangunan, Amalan Profesional & Pengurusan (Traditional Malay Architecture, Islamic Architecture, Building Service, Professional Practice & Management)

Pensyarah/Lecturers Dr. Kamarul Afizi Kosman

Dip.Arch, BArch. Hons, MSc, PhD (UTMalaysia) Senibina Sejarah dan Teori Senibina (History & Theory In Architecture) Senibina Identiti Kebangsaan, Sejarah dan Teori Senibina (National Identity in Architecture, History & Theory In Architecture)

Sr. Dr. Mazlan Mohd. Tahir

MRAIC Dip. Eng ( Nova Scotia, Kanada ) B. Environmental Design Studies (B.E.D.S), Master Of Architecture ( M.Arch ) (Nova Scotia, Kanada) Ph.D (UKMalaysia) Rekabentuk Senibina, Pembinaan Bangunan, Senibina lestari, Perumahan (Architecture Design, Building Constrution, Sustainable Architeture, Housing)

Ar. Dr. Ismar Minang Satotoy Usman

Dip. ARch. (ITM), Adv. Dip. Arch. (ITM), P. Arch. LAM, APAM, AIPDM, Ph.D(UKMalaysia) Amalan Profesional & Pengurusan, Keusahawanan, Rekabentuk Bangunan Tinggi dan Perbandaran (Professional Practice and Management, Entrepreneurship, Urban Planning and Highrise Building Design)

Ar. Dr. Mohd Farid Mohamed

BA. Hons. (Uni. of Liverpool, UK), BArch.Hons, MSc.ICPM (UiTMalaysia), PhD ( UNSW Australia ), Pengudaraan Bangunan (Building Ventilation)

Ar. Dr. Noraziah Mohammad

Dip. Arch, Adv. Dip. Arch.(ITM),P. Arch, LAM, APAM, Ph.D (UKMalaysia) Pengurusan Projek dan Amalan Professional Arkitek (Project Management and Architectural Professional Practice)

46

Panduan Prasiswazah

Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff

BSc. Arch (Hons), B.Arch (Hons) (UIAMalaysia), MSc. (Cardiff University), PhD (UPMalaysia) Senibina Sains Alam Sekitar (Environmental Science)

Sr. Dr. Suhana Johar

Dip.Building Surveying ( UiTM ), BSc.(Hons)Building Surveying ( UiTM ), PhD ( USMalaysia ) Pengurusan Bangunan Warisan ( Heritage Building Management )

Dr. Nor Haslina Ja’afar

Dip. Architecture, B. Architecture (Hons), M. Architecture (UTMalaysia) Rekabentuk Perancangan Bandar (Urban Design)

Ar. Zabidi Hamzah

BA. Hons. B. Arch (Manchester, UK) Senibina Ekologi & Rekabentuk Perilaku Persekitaran (Ecological Architecture Environmental Behaviour Design)

Dr. Mohd Khairul Azhar Mat Sulaiman

Dip.Arch, BArch. Hons (UTMalaysia), M. Landscape Arch.(UPMalaysia) Ph.D (UKMalaysia) Lanskap Menegak, Senibina Lanskap (Vertical Landscaping, Landscaping Architecture)

Dr. Muhammad Farihan Irfan Mohd Nor

BSc. Arch (Hons)(UIAMalaysia), Pg. Dip, MSc. (Strathclyde,U.K), PhD (Strathclyde,U.K) Rekabentuk Senibina Digital, Pemodelan Maklumat Bangunan (Computer-Aided Building Design, Building Information Modelling)

En. Mohd Iskandar Abd Malek

BSc. Arch (UKMalaysia), Post. Dip In Architecture (Oxford Brookes, U.K), MA in Urban Design (Oxford Brookes, U.K) Rekabentuk Perancangan Bandar, Rekabentuk Bandar Menegak (Vertical Urbanism, Urban Design)

Pn. Nur Amirah Abd Samad

BSc. Arch (Hons) (UIAMalaysia), MA of Architecture (Deakin University, Australia) Rekabentuk Sejagat (Universal Design)

Pn. Azreena Abu Bakar

B. Architecture (Hons) (UTMalaysia), MA of Architecture (UKMalaysia) Senibina Indentiti Kebangsaan (National Architecture Identity)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Program Asas Kejuruteraan

Programme of Fundamental Engineering Profesor/ Professor Prof. Dr. Azami Zaharim

BSc. (Hons) Stats/Comp (North London,UK), PhD Statistics (Newcastle, UK), Statistik, Siri Masa (Statistics, Time Series)

Prof. Madya/Associate Professors Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd. Nopiah

BSc(Minnesota), MSc(Southampton), PhD(Portsmouth) Kajian Pengoperasian, Pengurusan Risiko, Pendidikan Kejuruteraan (Operational Research, Risk Management, Engineering Education)

Prof. Madya Dr. Firdaus Mohamad Hamzah

BSc.(Hons) Statistics(UKM), MSc. Quality Control and Productivity (UKM), PhD. Environmental, Statistics (Glasgow, UK) Statistik Sekitaran dan Hidrologi, Pendidikan Kejuruteraan, Perlombongan Data, Kawalan Kualiti Berstatistik. (Environmental and Hydrological Statistics, Engineering Education, Data Mining, Statistical Quality Control)

Pensyarah/Lecturers Dr. Noorhelyna Razali

BSc, MSc (UKM) PhD (University of Auckland) Analisis Berangka, Matematik Kejuruteraan & Pendidikan Kejuruteraan (Numerical Analysis, Engineering Mathematics & Engineering Education)

Dr. Ang Wei Lun

B.Eng. (Hons), PhD.(UKM) Teknologi Membran, Proses rawatan air, Teknologi Penyahgaraman, Pengentalan Membrane Technology, Water Treatment Process, Desalination, Coagulation

Dr. Muhamad Alias Md. Jedi

B.Sc. Statistics, M.Sc. Statistics (UKM), PhD. Mathematics (UTM) Statistik Gunaan, Statistik Termodinamik & Pendidikan Kejuruteraan (Applied Statistics, Statistical Thermodynamics and Engineering Education)

47

48

Panduan Prasiswazah

Dr. Noraishikin Zulkarnain

B.Eng. (Hons) Electrical - Medical Electronics (UTM) PhD. Control System (UTM), Elektronik Perubatan, Sistem Kawalan dan Pengoptimum, Pemprosesan Imej (Medical Electronik, Control System and Optimization, Image Processing)

Dr. Nuryazmin Ahmat Zainuri

BSc.(Hons) Statistics, MSc. Statistics (UMalaya), PhD. Statistics (UKMalaysia) Statistik Gunaan, Matematik Kejuruteraan & Pendidikan Kejuruteraan (Applied Statistics, Engineering Mathematics, Engineering Education)

Ts. Dr. Haryanti Mohd Affandi

BSc. (Hons) Technical and Vocational Education and Training (UTHM). MEd Measurement and Evaluation (UTM), PhD Specialism in Built Environment (UiTM) TVET, Measurement and Evaluation, Construction Management, Engineering Education

Pn. Izamarlina Asshaari

Dip. Statictics, BSc. (Hons) Statistics (UiTM), MSc. Statistics (UKMalaysia) Statistik (Statistics)

Pn. Nur Arzilah Ismail

Dip. Statistics, BSc. (Hons) Statistics (UiTM), MSc. Statistics (UKMalaysia) Statistik (Statistics)

En. Mohd Haniff Osman

BSc. (Hons) Mathematics Industry (UTMalaysia), MSc (UKMalaysia) Pengoptimuman, Pengurusan Risiko Kejuruteraan, Teori Kebingkasan, Pengurusan Sistem Pemeriksaan dan Penyelenggaran Sistem Rel Keretapi, Pendidikan Kejuruteraan. (Optimisation, Engineering Risk, Resilience, Railway Track Inspection and Maintenance, Engineering Education)

Guru Bahasa Dr. Haliza Othman

Dip. Edu (UTMalaysia), BSc. Maths. (Stockton, USA), MSc. in Mathematics, (Fresno, USA), PhD (Mathematics) (UKMalaysia) Matematik Gunaan, Sistem Dinamik, Dinamik Bendalir, Pendidikan Kejuruteraan (Applied Mathematics, Dynamical System, Fluid Mechanics, Engineering Education)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

49

Penerangan Mengenai Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Rancangan untuk menubuhkan Fakulti Kejuruteraan telah bermula kembali pada tahun 1978 dengan penubuhan Unit Kimia Industri Unit dan Elektronik di bawah naungan Fakulti Sains pada 1 Mei 1978 Kedua-dua unit ditawarkan program dikaitkan dengan kejuruteraan alam semulajadi untuk pelajar sains di peringkat sarjana muda. Pada tahun 1980, Unit Kimia Industri telah ditukar nama kepada Unit Teknologi Kimia yang menawarkan Program Teknologi Kimia. Hasil daripada penyusunan semula Fakulti Sains pada tahun 1982 yang seterusnya membentuk Fakulti Sains Fizikal dan Gunaan, kedua-dua unit telah dinaik taraf kepada deparments bawah fakulti baru ini. Kemudian, kedua-dua unit digabungkan bersama untuk membentuk Fakulti Kejuruteraan pada 1 November 1984 dan telah dinamakan semula kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem Kejuruteraan dan Jabatan Kimia dan Kejuruteraan Proses, masing-masing. Kemudian pada 1 Januari 1985, dua jabatan lain, iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur dan Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, telah ditubuhkan. Sepanjang tempoh ini, Fakulti Kejuruteraan beroperasi Ijazah Sarjana Muda program ijazah Kejuruteraan dan program sarjana dan doktor falsafah menggunakan ruang yang diperuntukkan di Fakulti Sains Fizikal dan Gunaan, yang dalam Kimia, Fizik dan Bangunan Geologi. Fakulti Kejuruteraan kemudian berpindah ke bangunan sendiri pada November 1993 dengan keluasan tapak 250.936 kaki Persegi. Kos bangunan adalah RM41 juta termasuk bantuan RM10 juta daripada Bank Dunia. Kemudian, dalam tempoh 1998-2002, satu blok pengajaran, blok penyelidikan dan empat blok makmal telah ditambah untuk melengkapkan infrastruktut Fakulti. Pada tahun 1995, Pusat Kejuruteraan Termaju ditubuhkan untuk mengendalikan perundingan kejuruteraan dan projek-projek berkaitan industri. Ia kemudian disusun semula pada tahun 2000 untuk memberi tumpuan khusus kepada pengurusan penyelidikan dan hubungan industri. Selepas 8 tahun beroperasi dengan empat jabatan, tahun 2002 menandakan pembentukan Jabatan Seni Bina sebagai jabatan kelima yang menawarkan program berasaskan seni bina. Untuk melengkapkan struktur penuh, Unit Pengajian Asas Kejuruteraan telah ditubuhkan pada tahun 2005 khusus untuk mengendalikan kursus matematik biasa dan juga kursus-kursus yang berkaitan

50

Panduan Prasiswazah

generik seperti komunikasi dan pemikiran kritikal. Pada tahun 2012, bangunan pentadbiran fakulti telah siap yang telah menempatkan Pejabat Pentadbiran, Galeri FKAB,Arkib Seni Bina, Pusat Sumber, Makmal Kejuruteraan dan Studio Seni Bina. Kini setelah 30 tahun fakulti ini ditubuhkan, seramai 8460 alumni dalam bidang kejuruteraan-kejuruteraan awam, kimia, elektrik, mekanik dan pembuatan serta bidang senibina telah dilahirkan. Fakulti menawarkan program pra-siswazah (10 program) dan pascasiswazah di peringkat Sarjana dan PhD. Kesemua program pra-siswazah diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia atau Lembaga Arkitek Malaysia. Dalam penyelidikan, FKAB telah menjalinkan kerjasama dengan pelbagai industri antaranya seperti Sime Darby, Proton, IWK, Petronas dan Infineon. Di peringkat antarabangsa, FKAB menjalinkan hubungan ke arah meningkatkan mobiliti pelajar melalui program dwi-ijazah UKM-UDE dan juga melalui kerjasama penyelidikan dengan makmal-makmal di universiti terkemuka di luar Negara. Wawasan Fakulti Menjadi pusat pengembangan ilmu kejuruteraan cemerlang bertaraf antarabangsa menerajui pembinaan tamadun. Misi Fakulti Ke arah melahirkan jurutera dan arkitek yang dinamik, kreatif dan berakhlak.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

A)

HADIAH DAN PINGAT PERINGKAT UNIVERSITI

Nama Anugerah/Hadiah

1.

ANUGERAH PELAJARAN DI RAJA

Anugerah ini diberikan kepada dua (2) orang graduan terbaik tahun semasa, seorang bumiputera dan seorang bukan bumiputera di peringkat prasiswazah seluruh fakulti yang mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.67 atau purata nilai markah kumulatif yang setara dengannya, cemerlang di dalam kegiatan kokurikulum (persatuan/sukan) dan telah menyumbangkan bakti kepada masyarakat berbentuk sukarela atau kebajikan, mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan sifat-sifat keperibadian yang tinggi. Pingat Emas RM1,000.00 dan wang tunai RM5,000.00 setiap pemenang.

Anugerah ini diberikan kepada seorang graduan terbaik di peringkat prasiswazah seluruh fakulti dan mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.67 atau purata nilai markah kumulatif yang setara dengannya, mencapai tahap yang tinggi dalam pengukuran sikap dan amalan kesarjanaan; dan/ ANUGERAH NAIB atau telah menyumbangkan dengan cemerlang terhadap kebajikan dan pembangunan 2. CANSELOR masyarakat kampus; dan/atau mencapai kejayaan dalam bidang sukan; dan/atau telah mengharumkan nama Universiti menerusi kegiatan amal dan sosial di luar kampus. Wang tunai RM2,500.00 dan buku terbitan Penerbit UKM.

51

52

Panduan Prasiswazah

Anugerah ini diberikan kepada seorang graduan terbaik di peringkat prasiswazah seluruh fakulti yang mencapai PNGK sekurangkurangnya 3.67 atau purata nilai markah 3. ANUGERAH TUN kumulatif yang setara dengannya. Calon juga ABDUL RAZAK hendaklah menunjukkan bakat kepimpinan yang menyerlah semasa mengikuti pengajian di Universiti. Pingat Emas RM1,000.00 dan wang tunai RM5,000.00. Hadiah ini diberikan kepada seorang graduan terbaik bagi setiap fakulti di peringkat prasiswazah yang mencapai PNGK sekurangkurangnya 3.67 atau purata nilai markah 4. PINGAT EMAS kumulatif keseluruhan yang setara dengannya di dalam peperiksaan akhir Ijazah Doktor UNIVERSITI Pergigian. Pingat Emas bernilai RM500.00 dan wang tunai RM2,000.00 setiap pemenang. Hadiah ini diberikan kepada seorang graduan prasiswazah dan siswazah yang mendapat 5. HADIAH BUKU keputusan terbaik sekurang-kurangnya PNGK 3.33 bagi setiap program pengajian. UNIVERSITI Wang tunai RM1,000.00 setiap pemenang Hadiah ini diberikan kepada dua (2) orang pelajar terbaik prasiswazah di setiap tahun pengajian bagi setiap fakulti yang mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.00 atau gred purata yang setara dengannya. Hadiah ini 6. BIASISWA KANAN diberi setiap tahun sehingga pemenang tamat UNIVERSITI pengajian tertakluk mereka mengekalkan PNGK 3.00 pada setiap akhir sesi pengajian. Pelajar yang telah menang pada sesi sebelumnya tidak perlu dicalonkan lagi. Wang tunai RM300.00 setiap pemenang.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

B) HADIAH DAN PINGAT PERINGKAT FAKULTI

Nama Anugerah/Hadiah 1. ANUGERAH Anugerah ini diberikan kepada seorang K E C E M E R L A N G A N graduan prasiswazah akhir yang cemerlang KEJURUTERAAN UEM bagi Program Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian dengan minimum 3.30 dan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum. Penilaian adalah berdasarkan Projek Tahun Akhir yang cemerlang dan berfokus kepada bidang perniagaan utama Kumpulan UEM seperti Kejuruteraan Awam, Persekitaran, Mekanikal, Kimia, Elektrik dan Elektronik Wang tunai RM5,000.00, tawaran bekerja di bawah Kumpulan UEM (Tertakluk kepada syarat pelantikan yang ditetapkan oleh pihak UEM), pingat dan sijil. 2. HADIAH JURUTERA Hadiah ini diberikan kepada seorang PERUNDING ZAABA graduan prasiswazah terbaik dari Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang telah menunjukkan kebolehan di dalam bidang akademik dan juga kokurikulum. Wang tunai RM1,000.00 dan sijil. 3. HADIAH BUKU ISTRUCTE

Hadiah ini diberikan kepada graduan program Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam & Struktur) Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang mendapat markah tertinggi dalam Kursus Struktur. Wang tunai RM1,000.00 dan sijil.

53

54

Panduan Prasiswazah

4. HADIAH RAZZAZ AL- Hadiah ini diberikan kepada dua (2) JAZARI orang graduan bumiputera dari Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang mewakili setiap program, aktif dalam ko-kurikulum dan telah menunjukkan pencapaian PNGK yang tertinggi pada semester akhir pengajian atau sekurang-kurangnya 3.60 Wang tunai RM1,000.00 dan sijil. 5. HADIAH SENSTECH

Hadiah ini diberikan kepada seorang graduan terbaik dari Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina di dalam keseluruhan bidang Akademik dan Kokurikulum. Wang tunai RM1,000.00 dan sijil.

6. HADIAH KEJURUTERAAN AWAM WAN MAT SAMAN

Hadiah ini diberikan kepada seorang graduan prasiswazah terbaik dari Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dan mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.00 mempunyai sifat-sifat keperibadian yang tinggi dan berketerampilan sebagai bakal Jurutera Awam yang berjaya ; dan/ atau telah menyumbang dengan cemerlang terhadap kebajikan dan pembangunan masyarakat kampus dan luar kampus; dan/ atau telah mengharumkan nama Jabatan dan Universiti menerusi kejayaan di dalam bidang sukan dan pelbagai pertandingan; dan/atau mempunyai ciri-ciri kepimpinan tinggi. Wang tunai RM1,000.00 dan sijil.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

7. HADIAH EMKAY

Hadiah ini diberikan kepada seorang graduan prasiswazah dari Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang menghasilkan disertasi terbaik. Wang tunai RM1,000.00 dan sijil.

8. HADIAH AL-KINDI

Hadiah ini diberikan kepada tiga (3) kumpulan yang terbaik berdasarkan prestasi Projek Reka Bentuk Tahun Akhir dalam Program Kejuruteraan Kimia di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses. Hadiah dalam bentuk wang tunai RM1,000.00 dan sijil Kumpulan Pertama, RM750.00 dan sijil bagi kumpulan Kedua dan RM500.00 dan sijil bagi kumpulan Ketiga.

55

56

Panduan Prasiswazah

Pengajian Kejuruteraan Pengenalan Tujuan pengajian prasiswazah kejuruteraan ialah menghasilkan para jurutera yang menggunakan pengetahuan saintifik untuk menjana kekayaan yang meningkatkan taraf kehidupan. Justeru itu, jurutera perlu bersikap inovatif, kreatif dan beretika tinggi dalam merekacipta dan mengeluarkan bahan-bahan keperluan masyarakat seperti kenderaan, jambatan, bekalan air, alat-alat perhubungan dan bangunan. Usaha ini adalah sejajar dengan wawasan 2020 yang mencabar para jurutera untuk membangunkan Malaysia sebagai Negara Industri yang berteknologi tinggi serta bermoral dan beretika tinggi. Pengajian kejuruteraan mengarah kepada pemikiran yang luas dan kreatif. Graduan-graduan yang dilahirkan mempunyai peluang kerjaya yang baik dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Pengajian Seni Bina Pengenalan Tujuan pengajian prasiswazah seni bina ialah menghasilkan para arkitek yang menggunakan pengetahuan saintifik untuk menjana ekonomi yang meningkatkan taraf kehidupan. Justeru itu, arkitek perlu bersikap inovatif, kreatif dan beretika tinggi dalam mereka-cipta dan menghasilkan idea-idea rekabentuk untuk keperluan masyarakat seperti bangunan, jambatan, alat-alat perhubungan dan kawasan-kawasan riadah. Usaha ini adalah sejajar dengan wawasan 2020 yang mencabar para arkitek untuk membangunkan Malaysia sebagai Negara Industri yang berteknologi tinggi serta bermoral dan beretika tinggi. Pengajian seni bina mengarah kepada pemikiran yang sintesis dan kreatif. Graduan-graduan yang dilahirkan mempunyai peluang kerjaya yang baik dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Objektif Menyedari akan keperluan dan kehendak pihak-pihak berkepentingan, fakulti menetapkan objektif (jangka panjang) berikut untuk para graduannya: 1. Graduan yang mempunyai ilmu asas yang mencukupi untuk berperanan sebagai seorang jurutera dan arkitek dengan cekap. 2. Graduan yang memahami, bersikap profesional dan beretika terhadap kewajipannya kepada Pencipta, pelanggan dan masyarakat.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

57

3. Graduan yang akan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang kejuruteraan dan alam bina serta dalam masa yang sama mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. 4. Graduan yang mampu menyesuaikan diri dalam suasana kerja antarabangsa/global. 5. Graduan yang mampu memimpin organisasi kejuruteraan dan alam bina berdasarkan ilmu dan pengalaman. 6. Graduan yang mampu menjalankan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan dan alam bina sama  ada di peringkat pasca siswazah atau di dalam organisasi masing-masing. MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN 1.

Nama Program 1.1 Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina menawarkan pelbagai program pengajian Kejuruteraan dan Alam Bina melalui lima Program seperti berikut:

1.1.1 Program Kejuruteraan Awam • Sarjanamuda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Program Kejuruteraan Elektrik & Elektronik • Sarjanamuda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian • Sarjanamuda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian Program Kejuruteraan Kimia • Sarjanamuda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian Program Kejuruteraan Mekanikal • Sarjanamuda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian

1.1.5 Program Seni Bina ♦ Sarjanamuda Sains Seni Bina dengan Kepujian 1.2 Ijazah

1.2.1. Ijazah yang akan dikurniakan selepas mengikuti program 1.1.1- 1.1.4 adalah Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian [SmKej (Kep)]

58

Panduan Prasiswazah

1.2.2. Ijazah yang akan dikurniakan selepas mengikuti program 1.1.5 adalah Ijazah Sarjanamuda Sains Seni Bina dengan Kepujian [SmSn (Kep)]. 1.3 Sistem Pengajian Fakulti ini mengamalkan sistem semester. Sistem ini membahagikan satu satu sesi akademik kepada dua tempoh pengajian yang sama panjang dan tersendiri. Satu semester terdiri dari bebera pa minggu kuliah, tutoran, makmal dan sebagainya, minggu kelepasan pertengahan semester dan peperiksaan. Dalam sistem ini, pelajar mengumpul bilangan unit yang diperlukan un tuk mendapat ijazah dalam tempoh yang dibenarkan. 1.4 Tempoh Pengajian 1.4.1 Tempoh minimum pengajian kejuruteraan adalah 8 semester dan maksimum adalah 12 semester, tertaklukkepada peraturan yang ada. 1.4.2 Tempoh minimum pengajian sains seni bina adalah 6 semester dan maksimum adalah 10 semester tertakluk kepada peraturan sedia ada. 1.4.3 Tempoh minimum pengajian seni bina adalah 3 semester dan tempoh maksimum adalah 8 semester, tertakluk kepada peraturan sedia ada. 2.

Skop/Struktur Pengajian Pelajar perlu mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya sejumlah unit kursus seperti berikut.

2.1 Kursus Pendidikan Citra terbahagi kepada dua (3) komponen iaitu: 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Kursus Wajib Universiti - 10 kredit Kursus Citra Luar Fakulti - minima 10 kredit Kursus Citra yang disetarakan - 10 maksima kredit

2.2 Kursus Wajib Universiti - Taraf kursus adalah CW dan kursus ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti. Pelajar perlu lulus dan melengkapkan 10 kredit. Kursus Wajib Universiti adalah: Bagi Pelajar Warganegara i. LMCW1022 - Asas Keusahawanan dan Inovasi (2 kredit) ii. LMCW2022 - Pengurusan dan Analitik Data (2 kredit) iii. LMCWXXX3 - Falsafah dan Isu Semasa (3 kredit) iv. LMCWXXX3-Penghayatan Etika dan Peradaban (3 kredit)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

59

Bagi Pelajar Bukan Warganegara i. LMCW1022 - Asas Keusahawanan dan Inovasi (2 kredit) ii. LMCW2193 - Bahasa Melayu Komunikasi 2 (3 kredit) iii. LMCW2022 - Pengurusan dan Analitik Data (2 kredit) iv. LMCWXXX3 - Falsafah dan Isu Semasa (3 kredit) LMCWXXX3 - Penghayatan Etika dan Peradaban (3 kredit) 2.3 Kursus Citra Luar Fakulti dan yang disetarakan - Taraf kursus adalah C1 - C6. Pelajar perlu melengkapkan keperluan kredit minimum mengikut Citra seperti berikut : Pendidikan Citra

Program Profesional Minimum Per Citra

Citra 1 - Etika Kewarganegaraan & Ketamadunan Citra 2 - Bahasa, Komunikasi & Literasi

4 Kredit

Citra 3 - Penaakulan Kuantitatif & Kualitatif Citra 4 - Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi

2 Kredit

Citra 5 - Sains, Teknologi & Kelestarian

2 Kredit

Citra 6 - Keluarga, Kesihatan & Gaya Hidup

4 Kredit

Kredit

5 Kredit 2 Kredit

*Baki keperluan kredit Kursus Citra sebanyak 4 kredit adalah ditentukan oleh pelajar dengan memilih sendiri mana-mana kursus yang bertaraf Kursus Citra daripada domain Citra 6. Manakala bagi domain Citra yang lain, pelajar bebas memilih mana-mana kursus sebagai tambahan mengikut keperluan dan minat pelajar.

2.4

Kursus Wajib Fakulti (WF)

2.4.1 Pelajar perlu mengambil kursus wajib Fakulti seperti yang telah ditetapkan. 2.4.2 Pelajar pengambilan Sesi 2019-2020 WAJIB mengambil 5 jam kredit kursus Bahasa Inggeris sepanjang pengajian untuk bergraduat. (Rujuk Struktur Penawaran Kursus Bahasa Inggeris) 2.4.3 Pelajar yang belum mengambil MUET tidak dibenarkan mendaftar kursus Baha sa Inggeris. Namun pelajar yang mempunyai kelulusan IELTS, TOEFL, atau sijil kelulusan yang lain boleh mendaftar Kursus Bahasa Inggeris dengan mengemukakan bukti kelulusan kepada Penyelaras Kursus Bahasa Inggeris Pusat Citra Universiti.

60

Panduan Prasiswazah

2.4.4

Pelajar wajib ambil kursus Bahasa Inggeris yang ditetapkan sebelum mendaftar kursus Bahasa Inggeris yang seterusnya. Mereka yang men- dapat gred E perlu mengulang kursus tersebut.

2.4.5 Pelajar-pelajar lulusan Asasi Pintar, Diploma atau Diploma IB boleh memohon pengecualian kursus LMCE1042 dan LMCE1062 melalui Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) dengan mengisi Borang Pemindahan Kredit Secara Menegak. Pelajar perlu menda pat pengesahan pengecualian dari BPA terlebih dahulu dan HANYA boleh mendaftar kursus Bahasa Inggeris pada Semester II. Walau bagaimanapun, pelajar tersebut wajib ambil dan lulus kursus Bahasa Inggeris yang ditawarkan pada Tahun 2 dan Tahun 3/4. 2.5 Kursus Wajib Jabatan (WJ)

Pelajar perlu mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya sejumlah unit kursus Wajib Jabatan mengikut bidang pengkhususan masing-masing.

2.6

Pelajar perlu mengambil kursus pilihan berdasarkan jumlah yang ditetapkan mengikut program pengajian atau bidang pengkhususan masing-masing.

Kursus Pilihan (P)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Rumusan Unit Pengijazahan FKAB Sesi 2019-2020 KA KZ KT Kursus Pendidikan Citra Kursus Wajib Universiti 10 10 10 LMCW1022 2 2 2 Asas Keusahawanan dan Inovasi LMCWXXX3 3 3 3 Falsafah dan Isu Semasa LMCWXXX3 3 3 3 Penghayatan Etika dan Peradaban LMCW2022 2 2 2 Pengurusan & Analitik Data Kursus Citra Universiti 22 21 21 Citra 1 - Etika Kewarganegaraan & 4 4 4 Ketamadunan Citra 2 - Bahasa, Komunikasi & 5 5 5 Literasi Citra 3 - Penaakulan Kuantitatif & 3 3 3 Kualitatif Citra 4 - Kepimpinan, Keusahawanan 3 3 3 & Inovasi Citra 5 - Sains, Teknologi & 2 2 3 Kelestarian Citra 6 - Keluarga, Kesihatan & 4 4 4 Gaya Hidup Wajib Fakulti (WF) 18 21 21 Wajib Jabatan (WJ) 77 72 58 Pilihan (P) 12 6 21 Jumlah Keseluruhan 139 130 131

61

KM

KK

KH

10

10

10

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

22

21

21

4

4

4

5

5

5

3

3

2

3

2

3

3

3

3

4

4

4

18 82 8 140

18 84 6 139

6 85 0 122

Nota : Kursus LMCE1042 - Breakthrough English tidak diambil kira dalam kiraan kredit ini.

Senarai Program: • • • • •

KA: Kejuruteraan Awam KM: Kejuruteraan Mekanikal KK: Kejuruteraan Kimia KZ: Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik KT: Kejuruteraan Elektronik

KH: Sains Seni Bina

62

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Fakulti dan Kursus Citra Course Structure Faculty and Citra Courses Semester

I

II

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

Nama Kursus / Course Titles Etika dan Profesional Ethical and Professionalism

LMCK1621

C1

LMCE1042

C2

LMCE1062

C2

KKSB1122

C3

Mana-mana Kursus Citra Luar

C6

KKKQ1123

WF

LMCW1022

CW

LMCE1062

C2

KKKQ1223

WF

LMCWXXX3

CW

Matematik Kejuruteraan I (KalkulusVektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus) Asas Keusahawanan dan Inovasi Entrepreneurship and Innovation Base Academic Interations (MUET Band 1) Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) Engineering Mathematics II (Linear Algebra) Falsafah dan Isu Semasa (PKA,PKM)

LMCWXXX3

CW

Penghayatan Etika & Peradaban (PKE)

LMCE2082

C2

KKKQ2123

WF

LMCW2022

CW

III

Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Academic Interations (MUET Band 3) Struktur 1 (PSB) Structure 1 Keluarga, Kesihatan & Gaya Hidup

Pro Talk English (PSB, PKM, PKE, PKA) Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan) Engineering Mathematics III (Differential Equation) Pengurusan dan Analitik Data (PKM & PSB) Data Management and Analytic

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

LMCW2022

CW

LMCWXXX3 LMCWXXX3

CW

LMCWXXX3 LMCWXXX3

CW

KKKQ2023

C3

KKKQ2223

WF

KKKF3283

C1

LMCE2082 LMCE3051

C2 C2

KKKQ3123

C3

VI

KKKF3103

WF

Intersesi

KKKF3066

WF

VII

LMCE3051

C2

VIII

LMCE3051

C2

IV

V

Pengurusan dan Analitik Data (PKA, PKK, PKE) Data Management and Analytic Falsafah & Isu Semasa Penghayatan Etika & Peradaban Warganaegara Falsafah & Isu Semasa (PKE & PKA) Penghayatan Etika & Peradaban Bukan Warganegara Statistik Kejuruteraan (PKM, PKA ) Engineering Statistics Analisis Kompleks (PKE) Complex Analysis Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technology Development Pro Talk English Let’s Get Talking Statistik dan Pengiraan Berangka (PKE) Statistics and Numerical Computation (PKE) Pengurusan Projek Project Management Latihan Industri Industrial Training Let’s Get Talking (PKM, PKE) Let’s Get Talking (PKA)

Kategori/Category • • • • •

WF WJ P CW C1-C6

- - - - -

63

Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

64

Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus-kursus Fakulti / Syllabus of Faculty Courses KKKF3066 Latihan Industri Industrial Training Matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada amalan kejuruteraan yang spesifik dalam bidang pengkhususan masing-masing dan jenis industri yang dipilih, untuk mendedahkan pelajar kepada tanggungjawab sebagai jurutera dan profesyen kejuruteraan dan untuk membentuk kemahiran komunikasi dalam kejuruteraan yang merangkumi interaksi harian dengan persekitaran kerja dan penulisan teknikal. Pelajar akan dihantar ke industri selama tidak kurang dari 12 minggu untuk menjalani latihan industri. Latihan Industri bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada tanggungjawab jurutera dan etika kejuruteraan, mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek amalan kejuruteraan, serta menanam kemahiran kejuruteraan pada pelajar, termasuk kemahiran menulis laporan teknikal, komunikasi, penilaian teknikal dan reka bentuk. Pelajar dikehendaki menghabiskan sekurang-kurangnya 6 semester pengajian sebelum memulakan latihan. The objective of this course is to expose the students to specific engineering practices /architectural practices within their specialised fields and selected industries. It is also to expose the students on responsibilities/ethics as an engineer/architect. The course aimed to develops their communication skills (technical and oral). Students will be allocated to industry for minimum period of 12 weeks. The industrial training is aim to expose the students to the responsibility of an engineer and engineering ethics, engineering practices, oral and technical writing skills, technical and design evaluations. Students are required to complete at least 6 semester before can undergo the industrial training. Pra-Keperluan (jika ada) Telah menjalankan pengajian sekurang-kurangnya 6 semester untuk program kejuruteraan dan 4 semester untuk Program Senibina Pre-requisite (if any): Has completed 6 semesters (Engineering) and 4 semesters (Architecture) Bacaan Asas: Tiada Referencess: None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

65

Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Menyedari tugas, tanggungjawab professional dan etika seorang jurutera/arkitek Be aware of the duty, professional responsibility and ethics of an engineer/architect.

2

Berkebolehan berkomunikasi secara efektif dalam persekitaran kerja. Ability to communicate effectively in the working environment.

3

Memahami prosedur kerja umum dan khusus dalam bidang kejuruteraan/ seni bina yang berkaitan dalam industri. Understand the general and specific work procedures of the related engineering/architectural sectors.

4

Mendapat pendedahan dan pengalaman secara amali dalam bidang berkaitan. Obtain exposure and practical experience in the related field.

5

Berkebolehan menyediakan laporan teknikal bagi latihan yang diikuti. Ability to write technical report for the training undertaken.

6

Berkebolehan menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah di industri. Ability to use knowledge taught in classes to help solve industrial problems.

KKKF3103 Pengurusan Projek Projek Management Kursus ini meliputi tajuk-tajuk prinsip, teknik dan pengurusan projek kejuruteraan, berhubung dengan tempoh masa, kitar hayat projek, struktur pecahan kerja, perancangan kerja, penjadualan, pemantauan dan kawalan projek, Nilai Bersih Semasa, Analisa Nilai Keuntungan, analisis kemajuan dan tindakan pembetulan dan pencegahan, penilaian dan mitigasi risiko, kesedaran terhadap akta dan perundangan tempatan berkaitan serta kontrak. Topik-topik mengenai keselamatan dan kesihatan pekerja, dan pengurusan strategi turut akan dibincang. Projek akan diberikan untuk mendapatkan pengalaman menggunakan perisian Microsoft Project. Project Management such as project lifecycle, work breakdown structure, project planning, scheduling, monitoring and control, Net Present Value (NPV), earned value analysis (EVA), corrective and preventive actions, risk assessment and mitigation, exposure to the relevant local authority acts and regulation as well as contractual matters. Topics regarding occupational safety and health management and strategy management will also be discussed. This course also introduces students to the Microsoft Project software application.

66

Panduan Prasiswazah

Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Larson, E.W. & Gray, C.F. 2014. Project Management: The Managerial Process. 6th Edition, McGraw Hill., International Edition. Meredith, J.R. & Mantel, S.J. 2014. Project Management: A Managerial Ap proach. 9th edition, John Wiley and Sons Ltd. Khanna, R.B. 2011. Project Management. PHI Learning Pvt. Ltd. (Essential reading and no new edition for this reference) Burke, R. 2013. Project Management – Planning and Control Techniques. John Wiley and Sons Ltd, Singapore. Smith, N.J. 2007. Engineering Project Management. John Wiley & Sons. (Es sential reading and no new edition for this reference) Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Mengaplikasi konsep pengurusan projek kejuruteraan. Apply the concept of engineering project management.

2

Meneliti, memantau dan menyelesaikan masalah projek mengikut kekangan projek di dalam pasukan dari pelbagai bidang. Identify, monitor and solve project problem within project constraints in a diverse discipline.

3

Mengklasifikasikan akta-akta berhubung keperluan Pihak Berkuasa Tempatan, Akta keselamatan & Kesihatan Pekerjaan serta Keperluan Kontrak. Classify towards acts as required by local authorities, Health & Safety Act and contract requirements.

4

Menerangkan konsep pengurusan projek kejuruteraan secara professional and beretika. Explain the concept of engineering project management to communicate professionally and ethically.

5

Mengarang laporan projek kejuruteraan yang berkesan. Write project management reports effectively.

KKKF3283 Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technological Advancement Objektif utama kursus ini ialah memberi kefahaman tentang etika kejuruteraan yang membolehkan pelajar menilai dengan betul masalah moral dan etika yang timbul daripada amalan kejuruteraan dan perkembangan teknologi. Kur-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

67

sus ini membincangkan asas etika profesion kejuruteraan, kelakuan profesional (tanggung jawab, kejujuran, ketulusan dan boleh dipercayai) dan kod etika kejuruteraan. Ini diikuti pula oleh perbincangan tentang teori-teori etika seperti etika akhlak, etika utiliti, etika hak asasi dan etika tugas. Isu-isu etika dalam amalan kejuruteraan dan perkembangan teknologi dibincangkan dengan penekanan terhadap keselamatan dan risiko, pencemaran alam sekitar, kebenaran yang termaklum, tugas korporat, kerahsiaan, pertembungan kepentingan, rasuah, hak untuk mengadu dan hak moral jurutera. Akta-akta berkaitan dan tanggungjawab warganegara akan dibincangkan. Kajian kes amalan kejuruteraan digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep etika sepanjang kursus. The main objective of this course is to provide an understanding of engineering ethics that enable students to properly assess the moral and ethical problems that arise from the practice of engineering and technology development. This course discusses the engineering professional ethics, professional conduct (responsibility, honesty, integrity and reliability) and the code of engineering ethics. This is followed by a discussion of ethical theories such as moral ethics, ethical utility, ethics, human rights and ethical duties. Ethical issues in engineering and technology development are discussed with emphasis on safety and risk, environmental pollution, informed consent, corporate duties, confidentiality, conflicts of interest, corruption, the right to complain and moral rights of the engineers. Relevant acts responsibility of as a citizen will be discussed. Engineering practice case studies are used to illustrate the concepts of ethics throughout the course. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Charles, E.H. J., Michael, S.P., Michael, J.R., Ray, J. & Elaine, E. 2018. En gineering Ethics: Concepts and Cases. 6th Edition.. Cengage Learning. Michael, D. 2017. Engineering Ethics. Taylor & Francis. Steve, S. 2017. Engineering Ethics: Real World Case Stud ies. Chicago: American Society of Civil Engineers. Wade, L. R. 2016. Ethics Within Engineering: An Introduction. 1st Ed. Bloomsbury Academic Miltiadis, D. L. 2012. Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society. IGI Global

68

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menyedari kepentingan isu perbezaan budaya, kesihatan dan keselamatan awam, pemindahan teknologi, infrastruktur, dan alam sekitar dalam membuat keputusan kejuruteraan. Able to recognise the importance of cultural differences, public health and safety, technology transfer, infrastructures, and environment in making engineering decisions.

2

Berkebolehan menilai sesuatu kes yang melibatkan keselamatan awam, alam sekitar, akta, risiko, dsbnya. dari sudut etika kejuruteraan. Able to make decisions from the engineering ethics point of view based on case studies involving public safety, environment, acts, risk, etc.

3

Berkebolehan menilai dilema etika, pertindihan konflik dan isu-isu moral dalam amalan kejuruteraan dan perkembangan teknologi dengan menggunakan teori-teori etika yang betul. Able to evaluate ethical dilemmas, conflicts of interest and morale issues in engineering application and in technological advancement by using the right ethics theories.

4

Berkebolehan membuat pembentangan bagi projek yang diberikan. Able to deliver presentation for given projects.

5

Berkebolehan berfungsi dengan berkesan di dalam kumpulan pelbagai bidang sebagai ahli kumpulan atau ketua bagi menyiapkan projek yang diberikan. Able to function effectively in a group of diverse fields as a group member or as a leader in completing given projects.

KKKF4003 Trend Terkini Kejuruteraan Recent Trends in Engineering Kursus ini merangkumi topik-topik daripada trend terkini dalam bidang kejuruteraan. Sebagai pengenalan, topik awal termasuk bagaimana penyelesaian kejuruteraan telah menyumbang kepada peningkatan kesihatan masyarakat, infrastruktur asas dan keperluan asas lain yang tidak terdapat dalam tiga atau empat dekad yang lalu. Topik pertengahan meliputi kemajuan teknologi terkini seperti keretapi maglev, bahan pintar, penerokaan angkasa lepas dan lain-lain Bahagian terakhir adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap keperluan untuk mengekalkan sumber dan mengurangkan pelepasan. Meneroka teknologi baru dan memberi kuasa kepada alam sekitar dan mesra rakyat bertindak dengan matlamat tamadun manusia yang berterusan dan lebih baik. This course cover topics of recent trends in engineering. As an introduction, the early topics include how engineering solutions have contributed to increased community health, basic infrastructure and other basic necessities which were not

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

69

available three or four decades ago. The middle topics cover latest technological advancements such as the maglev, smart materials, space exploration etc. The last section is intended to raise students’ awareness on the needs to preserve resources and reduce emissions. Explore new technologies and empower environment and people-friendly acts with the aims of continued and improved human civilization. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas Referencess: Bahan bacaan bergantung kepada tajuk khas yang akan ditawarkan. The references are depend on the topics to be offered. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Keupayaan untuk mencadangkan pendekatan teknologi untuk menyelesaikan keperluan masyarakat. Ability to propose technological approach to resolve community needs.

2

Keupayaan untuk memasukkan elemen kelestarian dalam bidang teknikal yang terlibat dalam bidang kejuruteraan dan alam sekitar. Ability to insert element of sustainability in the branch of technical field engaged in engineering and environment.

3

Kesihatan, keselamatan dan etika. Health, safety and ethics.

4

Keupayaan mengorganisasi dan membentang hasil projek dengan berkesan dengan bantuan alat multimedia. Ability to organise and present the project outcomes effectively with aid of multimedia equipment.

KKKF4004 KEUSAHAWANAN BERASASKAN INOVASI Entrepreneuship Based On Innovation Kursus ini memberikan pendedahan konsep dan amalan keusahawanan berasaskan teknologi dan kejuruteraan kepada pelajar kejuruteraan dan alambina melalui projek-projek keusahawanan. Kursus ini dijalankan bagi membantu pelajar memahami konsep keusahawanan, teknousahawan, Kepimpinan dalam perniagaan, teknik pemasaran semasa, pembangunan produk dan rekabentuk, memulakan syarikat terbitan dan pembangunan strategi

70

Panduan Prasiswazah

pengkomersilan untuk produk baru. Kursus ini membantu pelajar untuk memahami kemahiran dalam penilaian risiko dan teknologi serta pengurusan perniagaan. Pelajar juga akan didedahkan dalam aspek pembangunan rancangan perniagaan, penilaian pasaran semasa khususnya untuk melancarkan produk baru dan strategi pemasaran semasa dan berkesan seperti sistem atas talian yang boleh digunakan untuk melancarkan produk. Pelajar juga akan didedahkan dalam aspek perlindungan harta intelektual produk terutamanya dalam produk yang berasaskan teknologi dan kejuruteraan. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Audretsch D.B. et al. 2011. Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship. Edited by: Audretsch D.B., Falck O., Heblich S. dan Lederer A. Edward Elgar Publishing Ltd. Bessant J. dan Tidd J. 2011. Innovation and Entrepreneurship. 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd. Mohd Fauzi Mohd Jani, Yahaya Ibrahim, Siohong Tih dan June M.L. Poon. 2007. Entrepreneurship and Business Competitiveness. UKM: Faculty of Economics and Business. Clayton M. C. dan Michael E. R. 2003. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth 1st Edition. Harvard Business School Press. Kawasaki G. 2004. The Art of The Start. Portfolio. Lynn G. S. dan Reilly R. R. 2003. Blockbusters: The Five Keys to Developing Great New Products. Harper Business Publishing. Lynn G. S. 1989. From Concept to Market. John Wiley & Sons Ltd. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Memahami konsep dan amalan keusahawanan berasaskan teknologi & inovasi

2

Memahami kajian pasaran, analisis risiko dan penilaian persaingan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

71

3

Memahami proses melindungi hak intelektual yang berkaitan dengan teknologi dan pembangunan produk

4

Berkebolehan menjalankan projek keusahawanan dan mampu menyediakan rancangan perniagaan yang berkesan untuk sesebuah perniagaan

5

Memahami dan dapat menjalankan kaedah pemasaran yang berkesan untuk memasarkan teknologi dan produk baru

6

Memahami proses pembangunan teknologi baru dan kaedah pengkomersilan yang betul dan berkesan

KKKQ1123 Matematik Kejuruteraan 1 (Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics 1 (Vector Calculus ) Kursus matematik ini bertujuan memberi kefahaman tentang kalkulus vektor dan kalkulus kompleks pada tahap yang membolehkan perbincangan tentang penggunaannya dalam kejuruteraan. Pengenalan kepada kursus ini dimulakan dengan asas permukaan dalam ruang.Tajuk-tajuk utama di tekankan termasuk pembezaan separa, fungsi vektor, kamiran garis, kamiran ganda dua, kamiran ganda tiga, Teorem Green, Teorem Stokes, Teorem Gauss, dan asas pembezaaan dan kamiran fungsi kompleks. The goal of this course is that students understand vector calculus and complex calculus at a level which enables them to discuss their applications in engineering. Starting with the introduction of the basics of surface in space. The main topics include partial derivatives, vector functions, line integrals, double integrals, triple integrals, Green’s Theorem, Stokes’ theorem, Gauss’ theorem, and basic differentiation and integration of complex functions. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Larson, R. & Edwards, B. 2018. Calculus. 11th Edition. United States of Ameri- ca: Cengage Learning. O’Neil, P.V. 2017. Advanced Engineering Mathematics. 8th Edition. Cengage Learning. Zill, D.G. 2018. Advanced Engineering Mathematics. 6th Edition. Burlington, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. Thomas, G.B. 2016. Thomas’ Calculus Early Transcendentals. 13th Edition. Italy: Pearson. Anton, H. 2016. Calculus. 11th Edition. John Wiley & Sons, Inc. Kreyszig, E. 2015. Advanced Engineering Mathematics. 10th Edition. New Jer sey: Wiley.

72

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Mengaplikasi asas permukaan dalam ruang dan konsep-konsep asas terbitan separa. Apply the basic of surfaces in space and the basic concepts of partial derivatives

2

Menganalisis konsep-konsep fungsi vektor, medan vektor, medan skalar, kecuraman, kecapahan dan keikalan. Analyze the concepts of vector function, vector field, scalar field, gradient, divergence and curl.

3

Mengesyorkan penggunaan konsep-konsep kamiran garis, kamiran ganda dua dan kamiran ganda tiga dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Recommend the use of concepts of line integral, double integral and triple integral in solving engineering problems.

4

Membuat pertimbangan penggunaan Teorem Green, Teorem Stokes dan Teorem Gauss dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Make consideration on the use of Green’s Theorem, Stokes’ Theorem and Gauss’ Theorem in solving engineering problems.

5

Mengaplikasi konsep-konsep asas pembezaan dan pengamiran fungsi kompleks. Apply the basic concepts of differentiation and integration of complex functions.

KKKQ1223 Matematik Kejuruteraan 2 (Aljabar Linear) Engineering Mathematics 2 (Linear Algebra ) Kursus matematik ini bertujuan untuk menekankan kepentingan aljabar linear serta aplikasinya dalam kejuruteraan kepada pelajar. Kursus ini dimulakan dengan matriks dan operasi matriks diikuti dengan aplikasi sistem persamaan linear dan model input output. Topik utama adalah ruang vektor dan subruang, ketidakbersandaran linear, basis, dimensi, penukaran basis, ruang baris, ruang lajur, ruang nol , pangkat matrik, kenolan, penjelmaan matrik, nilai eigen, vektor eigen, ruang hasil terkedalam, Proses Gram-Schmidt, kepepenjuruan, bentuk kuadratik, transformasi linear-Isomorfisma, komposisi dan transformasi songsang, penghuraian-LU , kaedah kuasa. Kursus ini berakhir dengan topik jujukan, siri tak terhingga, jumlah separa, jenis siri: siri geometri, siri harmoni, siri-P, siri selang seli, penumpuan-ujian kamiran,ujian perbandingan, ujian nisbah, ujian punca, siri kuasa dan jejari penumpuan. The goal of this course is to highlight to the students the importance of linear algebra and its applications in engineering. The course begins with matrix and its basic operation and followed by its applications in linear system and input output model. The main topics are vector space and subspace, linear independence, basis, dimension, change of basis, row space, column space, null space, rank, nullity, matrix transformations, eigenvalue, eigenvector, inner product spaces,

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

73

Gram-Schmidt process, diagonalization, quadratic forms, linear transformationIsomorphism, composition, inverse transformation, LU- Decomposition, power method. The course ends with topics on sequence, infinite series, partial sum, types of series: geometric Series, harmonic series, P- series, alternating series, convergence-integral test, comparison test, ratio test, root test, power series and radius of convergence. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Zill, D.G. 2018. Advanced Engineering Mathematics. 6th Edition. Burlington, MA : Jones and Bartlett Learning. O’Neil, P.V. 2018. Advanced Engineering Mathematics. 8th Edition. Cengage Learning. Larson, R. 2017. Elementary Linear Algebra. 8th Edition. Cengage Learning. Strang, G. 2016. Introduction to Linear Algebra. 5th Edition. Wellesley-Cambridge Press. Anton, H. & Rorres, C. 2015. Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications. 11th edition. Singapore: John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengaplikasi konsep-konsep asasi bagi matriks dan operasi asasnya. Application of fundamental concepts on matrix and its basic operation.

2

Berupaya menganalisis konsep vektor, ketidakbersandaran linear dalam ruang vektor dan transformasi matriks. Able to analyse concept of vector space, linear independent in space dimension and matrix transformation.

3

Berupaya mengaplikasi dan menilai vektor eigen dan nilai eigen dalam permasalahan matematik. Able to apply and evaluate eigenvector and eigenvalue in engineering problems.

4

Berupaya menganalisis pemepenjuruan dan bentuk kuadratik dalam penyelesaian matriks bagi pemasalahan kejuruteraan. Able to analyse diagonalization and quadratic forms in matrix solution for engineering problem.

5

Berupaya mengenal pasti konsep siri kuasa. Able to identify concepts of Power series.

74

Panduan Prasiswazah

KKKQ2023 Statistik Kejuruteraan Engineering Statistics Kursus ini memperkenalkan statistik sebagai satu kaedah untuk membantu menyelesaikan masalah kejuruteraan berdasarkan kaedah pentaabiran statistik dan analitik data. Tajuk-tajuk utama termasuklah ujian hipotesis, kaedah regresi, kawalan mutu dan pengenalan kepada pembelajaran mesin. Kursus ini menekan kepada applikasi statistik dalam kejuruteraan dengan mengambilkira kemahiran analitik data dan pembelajaran mesin. This course introduces statistics as one of the tools used in engineering problem through statistical inference and data analytic.Amongst the main topics discussed are hypothesis testing, regression, statistical quality control and introduction to machine learning. This course emphasizes on statistical application in engineering with regard to data analytical skill and knowledge in machine learning. Pra-keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Referencess: Holicky, M. 2013. Introduction to Probability & Statistics for Engineers. Springer. Walpole, R., Myers, R., Myers, S. & Ye, K. 2013. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 9th Edition. Pearson. Douglas, C.M. & George C.R. 2013. Applied Statistics &Probability For Engineers. 6th edition. Wiley. Devore, J. L. 2015. Probability &Statistics For Engineering & The Sciences. 9th edition. Duxbury. David, D., Barry, H. & Beibei, Y. 2015. Data Sciences and Big Data Analytics. Indianapolis: Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menguji hipotesis yang sesuai secara berstatistik Test an appropriate hypothesis statistically

2

Menganalisis nilai peramalan menggunakan regresi linear ringkas Analyse on the predicted values using simple linear regression

3

Menganalisis kualiti secara berstatistik Analyse on quality statistically

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

4

Menganalisis data dalam R Analyse data in R

5

Menguji algoritma dalam pembelajaran mesin Test on algorithms in machine learning

75

KKKQ2123 Matematik Kejuruteraan 3 (Persamaan Kebezaan) Engineering Mathematics 3 (Differential Equations) Matlamat kursus matematik ini adalah untuk memberi kefahaman dan kemahiran tentang persamaan kebezaan dalam memodelkan masalah-masalah fizikal yang lazim. Penekanan akan diberikan kepada perumusan masalah dan kaedahkaedah penyelesaiannya berbanding pembuktian teori, teorem atau sebagainya. Topik-topik yang akan dibincangkan terdiri daripada teknik-teknik dan aplikasi kejuruteraan persamaan kebezaan biasa, pengenalan kepada persamaan kebezaan separa berserta contoh-contoh berkaitan masalah nilai sempadan yang bersesuaian, penggunaan jelmaan Laplace dalam menyelesaikan persamaan kebezaan biasa dan penggunaan siri Fourier dalam menyelesaikan persamaan kebezaan separa. The goal of this mathematics course is to furnish engineering students with necessary knowledge and skills of differential equations to model simple physical problems that arise in practice. The emphasis will be on formulating the physical and solving equations, and not on rigorous proofs. Topics to be covered include techniques and engineering applications of ordinary differential equations, an introduction to partial differential equations with suitable cases of boundary value problems, use of Laplace transforms in solving ordinary differential equation and use Fourier series to solve partial differential equations. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any): KKKQ1123 - Matematik Kejuruteraan 1 (Kalkulus Vektor) KKKQ1123 - Engineering Mathematics 1 (Vector Calculus) KKKQ1123 - Matematik Kejuruteraan 2 (Aljabar Linear) KKKQ1223 - Engineering Mathematics 2 (Linear Algebra) Bacaan Asas: Referencess: Zill, D.G. 2016. Advanced Engineering Mathematics. 6th Edition. Jones and Barlett Learning.

76

Panduan Prasiswazah

Brannan, J.R. and Boyce, W.E. 2015. Differential Equations: An Introduction to Modern Methods and Applications. 3rd Edition. Zill, D.G. & Wright W.S. 2013. Differential Equations with Boundary-Value Problems. 8th Edition. Brooks/Cole Cengage Learning. Wei, C.X. 2013. Differential Equations for Engineers. Cambridge. Boyce, W.E. & Diprima, R.C. 2012. Elementary Differential Equations. 10th Edition. Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengenal pasti konsep asas persamaan kebezaan dan penyelesaiannya Ability to understand the basic concepts of differential equations and their solutions

2

Berkebolehan untuk menyelesaikan persamaan kebezaan biasa peringkat pertama dan kedua Ability to solve first and second order ordinary differential equations

3

Berkebolehan untuk menganalisis langkah demi langkah untuk memodelkan masalah kejuruteraan mudah menggunakan prinsip persamaan kebezaan dan menyelesaikannya menggunakan teknik yang sesuai Ability to perform step-by-step analysis to model the simple engineering problem using differential equations and to solve the differential equations using an appropriate technique

4

Berkebolehan mengaplikasikan jelmaan Laplace untuk menyelesaikan persamaan kebezaan biasa Ability to evaluate the Laplace transform for solving ordinary differential equations

5

Berkebolehan mengaplikasikan siri Fourier untuk menyelesaikan persamaan kebezaan separa Ability to use Fourier series to solve partial differential equations

KKKQ2223 Analisis Kompleks Complex Analysis Kursus Matematik ini bertujuan memberikan kefahaman tentang kalkulus bagi fungsi kompleks. Tajuk-tajuk utama termasuklah fungsi kompleks, fungsi analisis, pemetaan mensebentuk, kamiran kompleks, teorem kamiran Cauchy, siri kuasa, siri Taylor dan siri Laurent, teorem reja dan penggunaan fungsi harmonik dan pemetaan mensebentuk dalam masalah kejuruteraan elektrik. The aim of this course is to understand the calculus of complex function. The main topics include functions of complex variable, analytic function, conformal mappings, complex integration, Cauchy integral theorem, power series, Taylor and Laurent series, residue theorem and the application of harmonic functions and conformal mappings in electrical engineering problems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

77

Pra-keperluan (jika ada): KKKQ1123 Matematik Kejuruteraan 1 (Kalkulus Vektor) KKKQ 1123 Engineering Mathematics 1 (Vector Calculus) Pre-requisite (if any): KKKQ 1223 Matematik Kejuruteraan 2 (Aljabar Linear) KKKQ 1223 Engineering Mathematics 2 (Linear Algebra) Bacaan Asas: Referencess: Zill, D.G. 2018. Advanced Engineering Mathematics. 6th Edition. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning. Muir, J.R.J. 2015. Complex Analysis: A Modern First Course in Function Theo ry. 1st Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons Inc. Zill, D.G. & Shanahan, P. D. 2015. Complex Analysis: A First Course with Ap plications 3rd Edition. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Learning. Brown, J.W. & Churchill, R.V. 2014. Complex Variables and Applications. 9th Edition. New York: McGraw-Hill Education. Mathews, J.H. & Howell, R.W. 2012. Complex Analysis for Mathematics and Engineering. 6th Edition. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Learning. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Memahami konsep fungsi analisis Understand concepts of analytic function

2

Berupaya menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengamir fungsi kompleks Able to use an appropriate method to integrate function of complex variable

3

Berupaya menentukan siri Taylor dan siri Laurent bagi fungsi analisis Able to determine Taylor and Laurent series for analytic function

4

Berupaya menggunakan kaedah pengamiran reja untuk menilaikan kamiran kompleks serta beberapa jenis kamiran tak wajar Able to apply residue integration method to evaluate complex integration and some class of improper integrals

5

Berupaya mengaplikasi fungsi harmonik dan pemetaan mensebentuk dalam masalah kejuruteraan elektrik Able to apply harmonic functions and conformal mappings in electrical engineering problems

78

Panduan Prasiswazah

KKKQ3123 Statistik dan Pengiraan Berangka Statistical and Numerical Methods Kursus ini memperkenalkan statistik sebagai satu kaedah untuk membantu menyelesaikan masalah berdasarkan pengumpulan data dan pensampelan. Tajuk-tajuk utama termasuklah kebarangkalian, teorem Bayes, pembentangan data rawak, pemboleh ubah rawak diskret; fungsi ketumpatan kebarangkalian, taburan-taburan kebarangkalian, min dan varians, analisis ralat rawak dan sistematik, ketumpatan dan taburan kebarangkalian, taburan kebarangkalian seragam, taburan eksponen dan normal, anggaran parameter min dan varians, anggaran titik dan anggaran selang, pensampelan, ujian keerertian dan hipotesis, regresi dan korelasi. Kaedah berangka dalam kejuruteraan diperkenalkan seterusnya. Antara tajuk-tajuk utama adalah persamaan linear, punca persamaan, interpolasi, regresi, terbitan dan kamiran berangka dan persamaan kebezaan biasa. Subjek ini mengintegrasikan teori dan aplikasi kaedah berangka bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan. Dengan ini diharapkan ia menjadi jambatan penghubung antara bidang matematik dan kejuruteraan. This course introduces statistics as an approach to help solve problems based on data collection and sampling. The main topics under this course include; probability, the Bayes’s theorem, random data distributions, discrete random variables, probabilistic density functions, probabilistic distributions, mean and variance, random and systematic error analyses, probabilistic distribution and density, uniform probabilistic distribution, exponent and normal distributions, mean and variance parameter estimations, point and interval estimations, sampling, significance testing and hypothesis, also regression and correlation. Numerical methods in engineering is then introduced in the second part of the course. Among the main topics that will be covered are linear equations, roots equation, interpolation, regression, derivational and numerical integrations, and the solution to ordinary differential equations. This subject integrates the theory and application of the numerical methods in solving engineering problems. This course is expected to bridge both the fields of mathematics and engineering. Pra-keperluan (jika ada) : Pre-requisite (if any): KKKQ1213 Matematik Kejuruteraan 1 (Kalkulus Vektor) KKKQ 1213 Engineering Mathematics 1 (Vector Calculus) KKKQ1223 Matematik Kejuruteraan 2 (Aljabar Linear) KKKQ 1223 Engineering Mathematics 2 (Linear Algebra) KKKQ 2113 Matematik Kejuruteraan 3 (Persamaan Kebezaan) KKKQ 2113 Engineering Mathematics 3 (Differential Equation)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

79

Bacaan Asas: Referencess: Ramin, S.E. 2017. Numerical Methods for Engineers and Scientists using MAT LAB. 2nd edition. New York: CRC Press. Devore, J. L. 2015. Probability &Statistics For Engineering & The Sciences. 9th edition. Duxbury. Chapra, S.C. & Canale, R.P. 2014. Numerical Methods for Engineers, 7th edi tion. New York: McGraw-Hill. Holicky, M. 2013. Introduction to Probability & Statistics for Engineers. Spring er. Douglas, C.M. & George C.R. 2013. Applied Statistics & Probability For Engi neers. 6th edition. Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcome Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Memahami konsep asas taburan kebarangkalian dan ujian hipotesis menggunakan teori persampelan. Understand basic concepts of probability distributions and hypothesis testing.

2

Berupaya menjalankan teknik asas pembelajaran mesin dan analitik data. Able to perform basic technique of machine learning and data analytic.

3

Berupaya menggunakan beberapa teknik penganggaran dalam analisis berangka Able to use various approximation methods in numerical analysis

4

Berupaya untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah berangka yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan elektrik Able to identify and apply suitable numerical methods in solving electrical engineering problems.

80

Panduan Prasiswazah

Program Kejuruteraan Awam Programme of Civil Engineering Pengenalan Introduction Bidang kejuruteraan awam mempunyai skop yang luas. Jurutera awam terlibat terus dalam pembinaan semua infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin keselesaan serta keselamatan kehidupan manusia. Ini termasuklah pembinaan rumah, bangunan, jalan/ lebuh raya, empangan, lapangan terbang, pelabuhan, sistem bekalan air, sistem rawatan sisa, sistem tebatan banjir dan sebagainya. Dalam projek-projek ini jurutera awam perlu bertindak sebagai perancang, pereka bentuk, dan pembina. Beliau juga bertanggung jawab terhadap prestasi struktur selepas pembinaan. Peranan jurutera awam juga perlu mengikut perkembangan cara hidup rakyat dan teknologi dunia. Sebagai contoh, semasa ini, pengetahuan, kesedaran dan kepekaan orang ramai terhadap kualiti alam sekitar sekeliling mereka yang menjamin kehidupan yang bermutu telah meningkat. Oleh itu jurutera awam perlu membuat penelitian yang lebih intensif terhadap kesan projek serta teknologi kejuruteraan. Mereka perlu memastikan bahawa sesuatu projek tersebut tidak hanya akan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada orang ramai tetapi perlu juga menjamin supaya alam sekitar terpelihara dalam jangkamasa pendek dan panjang. Perkembangan tamadun manusia juga memerlukan seseorang jurutera awam prihatin dengan masalah sosial dan kemajuan teknologi terkini. Jurutera awam perlu berkebolehan dalam hal-hal ekonomi, pengurusan, kemasyarakatan dan teknologi-teknologi komputer terkini supaya dapat memperlengkapkan diri untuk membantu negara menuju ke arah negara maju. Di UKM, Kejuruteraan Awam telah dirancang dan direka bentuk untuk memenuhi tuntutan seperti yang disebutkan di atas. Pelbagai bidang kejuruteraan awam diselaraskan melalui kumpulan kepakaran seperti kumpulan kejuruteraan struktur, k u m p u l a n kejuruteraan bahan, kumpulan pengurusan projek dan pembinaan, kumpulan kejuruteraan geoteknik dan geosekitaran, kumpulan kejuruteraan sumber air dan sekitaran dan kumpulan kejuruteraan pengangkutan. Tenaga-tenaga pengajar jabatan mempunyai kelayakan akademik dan profesional yang diperlukan untuk mengendalikan kursus kejuruteraan awam.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

81

Makmal-makmal di Program Kejuruteraan Awam, dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan makmal terkini untuk kerja kursus dan penyelidikan. Dengan jumlah peralatan yang melebihi RM20 juta, makmal kejuruteraan awam mampu mengendalikan kerja makmal untuk pengajaran dan penyelidikan yang berkualiti sehingga ke peringkat yang tertinggi. The scope of civil engineering is vast. Civil engineers directly involve in the construction of all required infrastructures to ensure human’s living comfort and safety. This includes the construction of houses, buildings, roads/highways, dams, airports, ports, water supply systems, waste treatment systems, flood mitigation systems and so forth. In these projects, civil engineers act as planners, designers, and builders. He is also responsible for the performance of the structures after construction. The role of civil engineers should also follow the up to date way of life and technology. Currently, for example, knowledge, awareness and sensitivity of the public on the quality of their surrounding environment which guarantees the quality of life have improved. Therefore, civil engineers need to intensify research on the effect of projects and engineering technology. They need to ensure that the project will not only provide convenience to the public but must also ensure that the environment is protected in the short and long terms. Development of human civilisation also requires a civil engineer to be concerned with social problems and the latest technological advances. Civil engineers should also have the ability in matters related economics, management, community and the latest computer technologies in order to equip themselves to help the country to become a developed nation. In UKM, the Programme of Civil Engineering has been planned and designed to meet the demands mentioned above. Various civil engineering specialties are coordinated by the different groups such as structural engineering, construction materials engineering, contruction and project management, geotechnical and geoenvironmental engineering, environmental and water resources engineering, transportation engineering. The teaching staffs of the department have the required academic and professional qualifications suitable for civil engineering courses. Laboratories in the Programme of Civil Engineering are equipped with latest laboratory equipment for course work and research. With total amount of equipment in excess of RM20 million, the civil engineering lab is capable of conducting laboratory works for teaching and research to the highest level quality.

82

Panduan Prasiswazah

Objektif Pembelajaran Program (PEO) PEO1 Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations PEO2 Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan. Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs. PEO3 Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal. Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.

Hasil Pembelajaran Program (PO) PO1 - Ilmu Kejuruteraan - Aplikasi ilmu dalam matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan dalam memberi penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks. Engineering Knowledge - Apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and an engineering specialisation to the solution of complex engineering problems. PO2 - Analisis Masalah - Mengenal pasti, merumuskan, mengkaji literatur dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks dengan mencapai kesimpulan yang dapat menyokong dengan menggunakan prinsip pertama matematik, sains tabii dan kejuruteraan sains.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

83

Problem Analysis - Identify, formulate, research literature and analyse complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences; PO3 - Reka bentuk/Pembangunan Penyelesaian - Rekabentuk penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dan sistem reka bentuk, komponen proses yang menepati keperluan spesifik dengan pertimbangan yang bersesuaian bagi kesihatan awam dan keselamatan, budaya, kemasyarakatan dan alam sekitar. Design/Development of Solutions - Design solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations; PO4 - Penyiasatan - Menjalankan penyiasatan terhadap masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan kaedah ilmu asas penyelidikan termasuk reka bentuk uji kaji, analisis dan tafsiran data, sintesis maklumat untuk memberikan kesimpulan yang sah. Investigation - Conduct investigation into complex problems using research based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions; PO5 - Penggunaan Alatan Moden - Mencipta, memilih dan mengaplikasikan teknik, sumber, dan alatan kejuruteraan dan teknologi maklumat yang moden, termasuk ramalan dan model, kepada masalah kejuruteraan yang kompleks dengan memahami hadnya. Modern Tool Usage - Create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modelling, to complex engineering problems with an understanding of the limitations. PO6 - Jurutera dan Masyarakat - Mengaplikasikan pemikiran yang dimaklumkan dari konteks ilmu untuk menilai isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya serta tanggung jawab berkaitan yang relevan kepada profesional amalan kejuruteraan dan penyelesaian kepada permasalah yang kompleks.

84

Panduan Prasiswazah

The Engineer and Society - Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice and solutions to complex engineering problems; PO7 - Alam Sekitar dan Kelestarian – Memahami dan menilai kemampanan dan kesan dari kerja profesional kejuruteraan dalam penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dalam konteks masyarakat dan persekitaran. Environment and Sustainability - Understand and evaluate the sustainability and the impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in societal and environmental contexts. PO8 - Etika - Aplikasi prinsip etika dan komitmen terhadap etika professional serta tanggung jawab dan norma amalan kejuruteraan yang menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Ethics - Apply ethical principles and commit to professional ethics & responsibilities and norms of engineering practice and contribute to the National Aspirations. PO9 - Komunikasi - Berkomunikasi secara efektif berkaitan aktiviti kompleks bersama komuniti kejuruteraan dan keseluruhan masyarakat, seperti berkeupayaan untuk memahami dan menulis laporan yang efektif serta mereka bentuk dokumen, melakukan pembentangan yang efektif, serta memberi dan menerima arahan. Communication - Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions. PO10 - Individu dan Kerja Berpasukan - Berfungsi secara efektif sebagai individu, dan sebagai ahli atau ketua dalam pelbagai kumpulan dan pelbagai disiplin. Individual and Team Work - Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings. PO11 - Pembelajaran Sepanjang Hayat - Mengenal pasti keperluan dan persediaan serta keupayaan untuk melibatkan diri secara bebas dalam pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks yang luas merangkumi perubahan teknologi.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

85

Life Long Learning - Recognise the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and lifelong learning in the broadest context of technological change. PO12 - Pengurusan Projek dan Kewangan - Mendemonstrasikan ilmu dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan membuat keputusan secara berekonomi serta aplikasi terhadap tugas yang diberi, sebagai ahli atau ketua kumpulan, untuk mengurus projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin. Project Management and Finance - Demonstrate knowledge and understanding of engineering management principles and economic decision-making and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.

86

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Kejuruteraan Awam Civil Engineering Course Structure Semester

I

II

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

KKKH1133

C5

KKKH1243

WJ

KKKQ1123

WF

LMCE1042 LMCE1062 LMCE1072 LMCE1082

C2

LMCK1621

C1

LMXXXXX

C6

KKKH1113

WJ

KKKH1213

WJ

KKKH1223

WJ

KKKQ1223

WF

LMCW1022

CW

LMCE1052

C2

Nama Kursus/ Course Title

Grafik Kejuruteraan Awam Civil Engineering Graphics Pengiraan Untuk Jurutera Computing for Engineers Matematik Kejuruteraan I (Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus) Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Academic Interactions (MUET Band 3) Academic Literacy (MUET Band 4) Page To Stage (MUET Band 5 & 6) Etika dan Profesional Ethical and Professional 2 Kursus Luar Fakulti (Kursus Bebas) Course Faculty Affairs (Free Flow Course ) Statik Statics Kejuruteraan Geomatik Geomatics Engineering Mekanik Bendalir Untuk Kejuruteraan Awam Fluid Mechanics for Civil Engineering Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) Engineering Mathematics II (Linear Algebra) Asas Keusahawanan dan Inovasi Fundamentals of Entreprenuership and Innovation Bridging English (MUET Band 1 & 2)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

III

IV

KKKH2113

WJ

KKKH2122

WJ

KKKH2143

WJ

KKKH2153

WJ

KKKQ2123

WF

LMCE1062 LMCE2082 LMCE2092 LMCE2103

C2

LMCW2173/ LMCMXXX3

CW

KKKH2213

WJ

KKKH2223

WJ

KKKH2233

WJ

KKKQ2023

C3

LMCW2022

CW

LMCW2163/ LMCWXXX3

CW

87

Geologi dan Mekanik Tanah Geology and Soil Mechanics Kejuruteraan Mekanik: Dinamik Engineering Mechanics: Dynamics Teknologi dan Bahan Pembinaan Construction Materials and Technology Mekanik Bahan Mechanics of Materials Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan) Engineering Mathematics III (Differential Equation) Academic Interactions (MUET Band 1 & 2) Pro Talk English (MUET Band 3) Speak To Persuade (MUET Band 4) Advanced Communication Project (MUET Band 5 & 6) Hubungan Etnik-Warganegara/ Ethnic Relation Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Bukan Warganegara) Kejuruteraan Sekitaran Untuk Jurutera Awam Environmental Engineering for Civil Engineer Analisis Struktur Structural Analysis Hidrologi Kejuruteraan dan Sumber Air Engineering Hydrology and Water Resources Statistik Kejuruteraan Engineering Statistics Pengurusan dan Analitik Data Data Analytic and Management Tamadun Islam dan Tamadun AsiaWarganegara (TITAS) Pengajian Malaysia 3-Bukan Warganegara

88

Panduan Prasiswazah

KKKF3283

C1

KKKH3113

WJ

KKKH3143

WJ

KKKH3173

WJ

KKKH3193

WJ

KKKF3103

WF

KKKH3213

WJ

KKKH3323

WJ

KKKH3333

WJ

KKKH3343

WJ

KKKH3353

WJ

KKKF3066

WF

V

VI

Intersesi

Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technological Advancement. Sistem Pengagihan Air dan Rangkaian Pembentungan Water Distribution and Sewerage System Kejuruteraan Pengangkutan Transportation Engineering Pengurusan Pembinaan Construction Management Reka Bentuk Konkrit Bertetulang Reinforced Concrete Design Pengurusan Projek Project Management Geoteknik Geotechnics Analisis Berangka dan Kaedah Pengiraan Numerical Analysis and Computational Method Kejuruteraan Lebuhraya Highway Engineering Hidraulik Saluran Terbuka Open Channel Hydraulics Rekabentuk Struktur Keluli Structural Steel Design Latihan Industri Industrial Training

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

KKKH4013

WJ

KKKH4102

WJ

KKKH4133

C4

KKKH4143

WJ

KKKH4XX3

P

KKKH4XX3

P

LMCE3051 LMCE3061 LMCE3071

C2

KKKH4106

WJ

KKKH4264

WJ

KKKH4XX3

P

KKKH4XX3

P

VII

VIII

Kod Kursus Course Code KKKF4003 KKKH4313

89

Projek Reka Bentuk Integrasi I Integrated Design Project I Projek Penyelidikan I Research Project I Ekonomi Kejuruteraan dan Penilaian Projek Engineering Economics and Project Evaluation Kejuruteraan Asas Foundation Engineering Elektif I Elective I Elektif II Elective II Let’s Get Talking (MUET Band 1 & 2) Corporate Storytelling (MUET Band 3) Professional Communication(MUET Band 4) Projek Penyelidikan II Research Project II Projek Rekabentuk Integrasi II Integrated Design Project II Elektif III Elective II Elektif IV Elective IV Kursus Elektif Elective Courses Umum Common Trend Terkini Kejuruteraan Recent Trends in Engineering Kaedah Unsur Terhingga Finite Element Method

90

Panduan Prasiswazah

KKKH4433 KKKH4513

KKKH4023 KKKH4063

KKKH4373

KKKH4383 KKKH4393 KKKH4423 KKKH4573

KKKH4413 KKKH4033 KKKH4343 KKKH4473 KKKH4483

KKKH4283

Kejuruteraan Awam Maritim Maritime Civil Engineering Sistem Maklumat Geografi (GIS) Geographical Information System (GIS) Struktur, Bahan & Pembinaan Construction, Material & Structural Analisis Struktur Lanjutan Advanced Structural Analysis Teknologi Konkrit Lanjutan Advanced Concrete Technology Reka Bentuk Sistem Bangunan Berindustri (IBS) Design of Industrialised Building System (IBS) Penilaian dan Pemuliharaan Binaan Konkrit Assessment and Retrofit of Concrete Structure Reka Bentuk Konkrit Prategasan Prestressed Concrete Design Reka Bentuk Struktur Keluli Lanjutan Advanced Structural Steel Design Kestabilan Struktur dan Dinamik Structural Stability and Dynamic Sumber Air dan Sekitaran Water Resources and Environmental Pengurusan Sisa Pepejal Solid Waste Management Kejuruteraan Sungai River Engineering Kejuruteraan Air Bawah Tanah Groundwater Engineering Rawatan Air Sisa Wastewater Treatment Rawatan Air Water Treatment Pengangkutan Transportation Perancangan Bandar Lestari Sustainable Urban Planning

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

KKKH4443 KKKH4543

KKKH4453 KKKH4653 KKKH4713 KKKH4723

91

Pembinaan Jalanraya Road Construction Perancangan Pengangkutan Bandar Urban Transportation Planning Geoteknik dan Geosekitaran Geotechnics and Geoenvironment Geoteknik Sekitaran Environmental Geotechnics Penyiasatan Tapak Site Investigation Pembaikan Tanah Soil Improvement Cerun Dan Struktur Panahan Slope and Retaining Structures

Kategori/Category:

• WU - Kursus Wajib Universiti/ University Courses • WF - Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses • WJ - Kursus Wajib Jabatan / Department Courses • P - Kursus Pilihan / Elective Courses • CK - Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course • CW - Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course • C1-C6 - Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

Kursus Silibus/ Courses Syllabus KKKH1113 Statik Statics

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk seperti daya sesatah, daya dalam ruang, daya paduan, vektor, komponen segiempat daya, keseimbangan zarah. Daya sistem setara, daya dalaman dan luaran, daya setara, momen daya pada satu titik, daraban vektor, momen gandingan. Rajah jasad bebas, keseimbangan dalam dua dan tiga dimensi, tindakbalas pada sambungan dan sokongan. Analisis daya dengan kaedah sambungan, analisis daya dengan kaedah keratan, analisis kerangka, struktur mengandungi daya berbilang. Sentroid dan pusat graviti, pusat graviti jasad 2-D, sentroid bagi luas dan garis, sentroid isipadu, daya dan tekanan hidrostatik. Hukum geseran kering, masalah berkaitan geseran kering, geseran tali sawat, geseran roda. Momen inersia, dan prisip kerja maya.

92

Panduan Prasiswazah

This course covers the topics on plane forces, space forces, resultant forces, vectors, component of forces, particle equilibrium. Equivalent system of forces, internal and external forces, moment of forces about a point, vector product, moment of couples. Free body diagram, equilibrium in two and three dimensions, Reactions at joint and support. Force analysis using method of joint for trusses, method of sections, frame analysis, multiple force structures. Centroid and center of gravity, center of gravity 2-D body, centroid for area and line, centroid for volume, force and hydrostatic pressure, Dry friction law, problems related to dry friction, belt friction, roller friction, moment of inertia, and virtual work principle. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Beer, F.B. & E.R. Johnston. 2012. Vector Mechanics for Engineers: Statics. 10th Edition. New York: Macgraw-Hill. Hibbeler, R.C. 2016. Engineering Mechanis Statics. 11th Edition (SI Units). Prentice Hall. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Meriam, J.L. & Kraige, L.G. 2014. Engineering Mechanics: Statics. 8th Edition. New York: John Wiley. Plesha, M., Gray, G. & Costanzo, F. 2013. Engineering Mechanics Statics. 2nd Edition, McGraw-Hill. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Plesha, Michael E., Gary L.G. & Francesco, C. 2010. Engineering Mechanics: Statics. McGraw-Hill Higher Education. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan menerangkan tentang prinsip asas dan konsep statik kejuruteraan. Able to explain on the principles and concept of engineering statics

2

Berkebolehan menggunakan prinsip asas dan konsep static kejuruteraan untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Able to apply the principles and concept of engineering statics learned to solve engineering problems

3

Berkebolehan menganalisis masalah kejuruteraan menggunakan prinsip asas dan konsep statik kejuruteraan. Able to analyse a variety of engineering problems using principles and concept of engineering statics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

93

KKKH1243 Pengiraan Untuk Jurutera Computing for Engineers Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pemikiran terkehadapan, kefahaman dan kemampuan dalam pengaturcaraan komputer untuk menyokong keperluan Revolusi Perindustrian ke-4. Termasuk dalam kursus ini ialah sistem komputer dan pengunaannya dalam kerja-kerja kejuruteraan serta konsep pengaturcaraan dan bahasa pengaturcaraan. Bahasa yang digunakan ialah MATLAB atau Excel VBA. Kursus ini merangkumi asas pengaturcaraan komputer dan bahasa pengaturcaraan, peralatan carta alir dan pengaturcaraan, sintaks, pembolehubah dan operasi, kawalan aliran, fungsi, tatasusunan, data berstruktur, input dan output melalui fail dan aplikasi dalam kejuruteraan serta penyelesaian masalah kompleks menggunakan Kaedah Kecerdikan Buatan (AI) seperti Rangkaian Saraf Buatan (ANN). Projek kejuruteraan yang melibatkan kemahiran analitik dan numerik akan dilaksanakan oleh pelajar secara berkumpulan. The objective of this course is to impart advanced knowledge, understanding and ability in computer programming to support for the need of Industrial Revolusion 4.0. Included in this course is a computer system and its applications in engineering as well as the concept of programming and programming languages. MATLAB and Excel VBA are used in this course. The course covers basics and languages of programming, flow-charts and programming, synthex, variables and operation, flow control, functions, arrays, structured data, input and output, through files and engineering software as well as solution to complex problems using Artifial Intelligence methods such as Artificial Neural Network (ANN). An engineering project which includes analytical and numerical skill will be executed by the students in groups. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Brian, D. H. & Daniel, T. V. 2016. Essential MATLAB for Scientists and En gineers. 6th Ediiton. Elsevier Ltd. Liu, J. 2018. Intelligent Control Design and MATLAB Simulation. Springer. Matlab. 2012. Getting Started with MATLAB. The MathWorks, Inc. Matlab. 2012. Building GUIs with MATLAB. The MathWorks, Inc.

94

Panduan Prasiswazah

Matlab. 2012. Creating Graphical User Interfaces. The MathWorks, Inc. Matlab. 2012. MATLAB Function Reference. Volume 1 & 2, The Math Works, Inc. Mikhailov, E.E. 2017. Programming with MATLAB for Scientists: A Begin ner’s Introduction. Taylor & Francis Group. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan menjana kod pengaturcaraan dari pengetahuan sedia ada dalam Matematik, Sains dan Kejuruteraan. Able to generate programming codes from existing knowledge of mathematics, sciences and engineering fundamentals

2

Berkebolehan menggunakan perisian moden bagi menyelesaikan masalah Kejuruteraan yang kompleks. Able to use modern software to solve complex engineering problems

3

Berkebolehan membentangkan projek pengaturcaraan menggunakan media digital dalam sesi pembentangan atau temuduga. Able to use digital media to present programming project in presentation session or interview

4

Berkebolehan melaksanakan tugas analitik dan numerasi secara individu dan menjadi ahli kumpulan yang efektif. Able to perform analytical and numerical tasks individually and be an effective group member

KKKH1133 Grafik Kejuruteraan Awam Civil Engineering Graphics Kursus ini memberi penekanan untuk pelajar memperolehi pengetahuan teori dan praktikal yang mendalam berkaitan lukisan Kejuruteraan Awam dan penyelesaian masalah grafik. Untuk itu pelajar akan didedahkan mengenai skala kejuruteraan, unjuran ortografik, perwakilan tiga dimensi (3D), lukisan objek Kejuruteraan Awam dari pelbagai sudut, keratan rentas, pendimensian dan penggunaan Computer Aided Design dan Drafting (CADD) untuk melukis. Selain itu, pelajar diperkenalkan dengan pengetahuan asas pengurusan dan perlaksanaan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM). Pelajar didedahkan dengan sejarah, prinsip serta strategi dalam BIM. Pelajar juga turut memahami mengenai fungsi, keupayaan serta limitasi penggunaan BIM, di mana pelajar seharusnya boleh membangunkan, mengendalikan, mengurus dan menyelaraskan model BIM. This course emphasises to educate students in achieving in-depth theoretical and practical knowledge of Civil Engineering drawings and graphical solutions

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

95

including the engineering scales, orthographic projection, 3D representation, presenting different views of Civil Engineering objects, sectional, dimensioning and using Computer Aided Design and Drafting (CADD) tool for drawing. In addition, this course will introduce the fundamental and essential knowledge required to manage and implement Building Information Modelling (BIM). Students need to understand the history, principles and strategies underlying BIM; understand the functions, capabilities, and limitations of BIM tools; being able to develop, handle, manage and coordinate a BIM model. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Shih, R., 2014. AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals. SDC Publications. Tjalve, E., Andreasen, M.M. & Schmidt, F.F., 2013. Engineering Graphic Mod elling: A Workbook for Design Engineers. Elsevier. Agrawal. 2012. Engineering Graphics. Tata McGraw-Hill Education. Omura, G. 2016. Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016. John Wiley & Sons. Spence, W.P., Kultermann E. 2016. Construction Materials, Methods and Tech niques: Building for a Sustainable Future. Delmar, Cengage Learning. Hasil Pembelajaran Course Outcomes No. Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menyatakan teknik asas grafik kejuruteraan. Able to explain the basic methods of graphic engineering

2

Berkebolehan menghasilkan semula elemen-elemen asas grafik kejuruteraan melalui aplikasi pengetahuan dan konsep yang telah dipelajarimenggunakan perisian grafik dan kemudahan IT. Able to re-draw graphic basic engineering elements of civil engineering through the application of knowledge and concept that they have learnedby using graphical software and IT facilities

3

Berkebolehan mempamerkan beberapa konsep dan kaedah lukisan grafik kejuruteraan dalam menghasilkan lukisan pembinaan untuk menyelesaikan masalah Kejuruteraan Awam. Able to apply the concepts and method of engineering graphics to produce constructiondrawings in order to solve civil engineering problems

4

Berkebolehan menjelaskan bagaimana BIM boleh digunakan sebagai alat interaksi, komunikasi, dan usahasama dan menjelaskan peranan BIM dalam penjadualan, anggaran dan kemudahan pengurusan. Able to explain how BIM can be used as interaction, communication and collaboration tools and to describe contributions of BIM to scheduling, estimating, and facility management

96

Panduan Prasiswazah

KKKH1213 Kejuruteraan Geomatik Geomatics Engineering Matlamat kursus adalah untuk member pengetahuan, kefahaman dan kemampuan dalam bidang Kejuruteraan Geomatik. Para pelajar didedahkan dengan ilmu teori dan praktikal berkenaan dengan pengukuran aras, sudut dan jarak. Pelajar juga didedahkan dengan ilmu penentuan kawasan timbusan dan tambakan, pemancangan, penjajaran datar dan tegak, luas dan isi padu tanah dan pengambilan balik tanah. Pelajar juga di dedahkan dengan ilmu geospatial dan teknologi terkehadapan yang terkini yang selari dengan keperluan teknologi revolusi industri 4.0 seperti fotogrametri, penderian jauh, GIS, GPS dan ukur hidrografi. Di akhir kursus pelajar di kehendaki menjalani khemah ukur untuk mempraktikkan segala ilmu yang telah dipelajari bagi menyelesaikan masalah kerja sebenar yang kompleks. The goal of this course is to give knowledge, understanding and synthesis in engineering survey. The students will be exposed to the practical and theoretical knowledge regarding level measurements, angles and distances. The students are also exposed to determining the area and volume of landfill and reclamation, setting-out, traversing, tachometry, vertical and horizontal curves, mass-haul diagram, area and volume of earthwork and land acquisition. Students are also exposed to the latest geospatial sciences and advanced technology in parallel with the needs of industrial revolution 4.0 such as Photogrammetry, remote sensing, GIS, GPS and hydrographic survey. At the end of the course, students are required to undergo a survey camp to practice all the knowledge and solve the real complex problems. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Bradley A. Shellito. 2015. Introduction to Geospatial Technologies, 3rd Edition, United State of America: W. H. Freeman and Company. Chang, K. T. 2016. Introduction to Geograph ic Information Systems, 8th Edition. New York: McGraw Hill. Harvey, B. R. 2012. Survey Computations, UNSW Sydney. John Olusegun Ogundare. 2015. Precision Survey ing: Principles and Geomatics Practice, John Wiley & Sons. Mccormac, J. C. 2012. Surveying, 6th Editions, John Wiley & Sons.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

97

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengemukakan maklumat asas dan juga mampu untuk membincangkan teknik moden di dalam ukur Geomatik. Able to expose basic information and able to discuss the modern technique in Geomatic

2

Berkebolehan menggunakan peralatan ukur yang sediaada dan juga melaksanakan kerja asas ukur yang dipelajari. Able to operate the survey equipment and independent perform the survey work

3

Berkebolehan menggabungkan teori dan teknik ukur bagi melakukan analisis kerja ukur dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan awam yang kompleks. Able to integrate theory and survey technique for analysing all the survey work and solving the complex civil engineering problem

4

Berkebolehan melaksanakan kerja lapangan ukur yang kompleks secara berkumpulan dengan sebaiknya di bawah penyeliaan yang minimum dan menghasilkan laporan yang komprehensif. Able to perform a complex survey work in grouping under minimal supervision and producing a good comprehensive report

KKKH1223 Mekanik Bendalir Untuk Kejuruteraan Awam Fluid Mechanics for Civil Engineering Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada prinsip-prinsip mekanik bendalir dan aplikasi prinsip-prinsip ini untuk masalah praktikal dan gunaan. Penekanan adalah pada sifat-sifat bendalir; pengukuran tekanan, ketumpatan, kelikatan, dan aliran; statik bendalir; daya yang terhasil daripada bendalir dalam keadaan statik dan yang bergerak; keapungan objek dalam cecair; aliran bendalir dalam paip; dan kehilangan tenaga dalam paip. Persamaan mekanik bendalir yang berkaitan seperti persamaan keselanjaran, persamaan momentum, persamaan tenaga, persamaan Bernoulli, Hukum Newton, dan lain-lain turut akan diajar. This course introduces students to the principles of fluid mechanics and the application of these principles to practical and applied problems. Primary emphasis is on fluid properties; the measurement of pressure, density, viscosity, and flow; fluid statics; forces developed by static fluids and fluids in motion; buoyancy of an object in fluid; flow of fluids in pipes; and head losses in pipes. Related equations of fluid mechanics such as continuity equation, momentum equation, energy equation, Bernoulli equation, Newton’s Law, etc. will be taught. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

98

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Robert, L.M. and Joseph, A. U. 2014. Applied Fluid Mechanics. 7th Edition. Prentice Hall. Yunus, A.C. and John, M.C. 2013. Fluid Mechanics Fundamentals and Applications. 3rd Edition. McGraw-Hill Education. Donald, F. E., Barbara, C. W., Clayton, T. C. and John, A. R. 2013. Engineering Fluid Mechanics. 10th Edition S.I Version. Wiley. Bruce, R. M., Theodore, H. O., Wade, W. H. and Alric, P. R. 2012. Fundamentals of Fluid Mechanics. 7th Edition. Wiley. John, F. D., Janusz, M. G., John, A. S. and Lynne, B. J. 2011. Fluid Mechanics. 6th Edition. Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menjelaskan dan menyelesaikan masalahyang berkaitan dengan sifat-sifat bendalir, teori asas bendalir statik dan kinematik, pengukuran tekanan dan/atau keapungan. Able to explain and solve problems related to the properties of fluid and basic theory of static and kinematik fluid, pressure measurement and/or buoyancy.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan daya-daya yang disebabkan oleh bendalir dalam keadaan statik dan/atau yang bergerak. Able to solve problems related to the forces due to static fluids and/or fluids in motions.

3

Berkebolehan menerangkan, menyelesaikan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli, nombor Reynolds, persamaan tenaga dan/atau kehilangan tenaga dalam aliran paip. Able to explain, solve and analyse problems related to bernoulli’s equation, Reynolds number, energy equation and/or head losses in pipes.

4

Berkebolehan melaporkan hasil eksperimen yang berkaitan dengan mekanik bendalir Able to report experiments results theories related to fluid mechanics.

5

Berkebolehan menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bendalir, teori asas bendalr statik dan kinematik, pengukuran tekanan dan/atau keapungan. Able to explain and solve problems related to the properties of fluid and basic theory of static and kinematic fluid, pressure measurement and/or buoyancy.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

99

KKKH2113 Geologi dan Mekanik Tanah Geology and Soil Mechanics Bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada asas geologi dan geoteknik dengan memberikan tumpuan kepada aplikasi dan amalan dalam geoteknik melalui latihan- latihan berbentuk makmal dan tugasan. Pendedahan permulaan diberikan untuk memahami prinsip-prinsip asas geologi serta penggunaannya dalam kejuruteraan awam ataupun kejuruteraan geoteknik. Pengenalan kepada batuan Igneus, enapan dan metarmorf; proses-proses permukaan, struktur-struktur dalam geologi, interpretasi peta geologi, plat tektonik dan formasi batuan di Malaysia. Bahagian kedua kursus melibatkan pengajian prinsip asas kejuruteraan geoteknik seperti ciri-ciri asas tanah, pengkelasan, pemadatan, kebolehterlapan, resipan dan prinsip tegasan berkesan dalam tanah juga diberi penekanan. Kursus ini juga melibatkan kerja-kerja makmal kejuruteraan geoteknik seperti had-had Atterberg, ujian hidrometer dan ujian pemadatan. The aim of this course is to expose the students to the foundations of geology and geotechnical engineering by giving due attention to the applications and practices of geotechnical engineers through exercises, laboratory works and assignments. Exposures are given to students on the basic principles of geology and its application in civil engineering through basic understanding given from topics on rocks of igneous, sedimentary and metamorphic origin, surface processes, geological structures, geological maps interpretation, plate tectonic and formation of rocks in Malaysia. The second part of the course entails the basic principles of geotechnical engineering that covers basic soil properties, classification of soils, compaction, permeability, seepage and effective stress of soils. Laboratory works involve basic rock identification, tests on Atterberg limits, specific gravity, permeability and compaction. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any): Bacaan Asas: References:

Tiada None

Das, B.M. 2005. Principles of Geotechnical Engineering, 6th Ed., Australia-Thompson.

100

Panduan Prasiswazah

Bardet, J.P. 1997. Experimental Soil Mechanics, New Jersey:Prentice Hall. West, T.R. 1995. Geology Applied to Engineering. New Jersey:Prentice-Hall. Walthamm A.C. 1994. Foundation of Engineering Geology, Glasgow:Blackie Academic & Professional Al-Khafaji, A.W., and Andersland, O.B. 1992. Geotechnical Engineering and Soil Testing. New York:Sounder College Publishing. Beavis, F.C. 1992. Geologi Kejuruteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering, New Jersey:Prentice Hall. Lambe, T.W., and Whitman, R.V. 1979. Soil Mechanics-SI Version, New York:John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan pengetahuan geologi asas dan kejuruteraan geoteknik. Able to describe knowledge of basic geology and geotechnical engineering.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah kejuruteraan geoteknik menggunakan pengetahuan geologi dan mekanik tanah. Able to solve geotechnical engineering problems using knowledge of geology and soil mechanics.

3

Berkebolehan menyiasat sifat-sifat tanah dan batuan. Able to investigate the properties of soils and rocks.

4

Berkebolehan bekerja dengan berkesan sebagai ahli dalam satu pasukan Able to assume responsibility to function effectively as a member in a team.

KKKH2122 Kejuruteraan Mekanik: Dinamik Engineering Mechanics: Dynamics Tujuan kursus ini adalah untuk memberikan kefahaman yang mendalam terhadap fizik dari peringkat matrikulasi dan pra-universiti. Ia juga untuk menggalakkan kebolehan berfikir secara kritikal pelajar ke atas penggunaan dan hubungan fizik terhadap masalah kejuruteraan dan kehidupan seharian. Tajuk-tajuk merangkumi zarah kinematik dan kinetik: Hukum Gerakan kedua Newton (daya dan pecutan), prinsip kerja dan tenaga, prinsip momentum dan impuls. Tajuk seterusnya pula ialah kinematik bagi jasad tegar, gerakan satah jasad tegar: daya dan pecutan, prinsip kerja dan tenaga, prinsip impuls dan momentum dan pengenalan kepada getaran. Kursus merangkumi kuliah dan tutorial. Semasa kuliah, pelajar akan didedahkan kepada problem animasi dan contoh animasi. Projek kecil akan diberikan kepada pelajar.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

101

The aim of this course is to provide an in-depth understanding of physic from matriculation or pre-university level. It will also encourage students’ critical thinking on the application and relationship of physics especially to engineering problems and everyday life. The topics cover kinematics of a particle, kinetics of a particle: Newton’s second law of motion (force and acceleration), principle of work and energy, principle of impulse and momentum. The topics are then extended to kinematic of rigid bodies, plane motion of rigid bodies: force and acceleration, principle of work and energy, principle of impulse and momentum, and introduction of vibrations. The course consists of lectures and tutorials. During the class, student will be exposed to animation problems and animation examples. A small project will be given to the students. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: R.C. Hibbeler. 2013. Engineering Mechanis Dynamics, Twelfth Edi tion in SI Units. Prentice Hall. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. E. Nelson, Charles Best, W.G. McLean, Merle Potter. 2011. Schaum’s Outline of Engineering Mechanics Dynamics. The McGraw-Hill Companies, Inc. J.L. Meriam & L.G. Kraige. 2008. Engineering Mechanics: Dynamics. 6th. ed. New York: John Wiley. Magd Abdel Wahab. 2008. Dynamics and Vibration: An introduction. John Wiley & Sons. F.B. Beer dan E.R. Johnston. 2007. Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, Eight Edition. New York: Macgraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menganalisis masalah kinematik zarah dan anggota jasad tegar. Able to analyse the kinematic of a particle and rigid bodies problems.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah kinetik zarah dan kinetik satah dengan menggunakan hukum ke-2 Newton, prinsip kerja dan tenaga serta prinsip impuls dan momentum. Able to solve particle kinetic and planar kinetic problems using Newton’s Second Law, principle of work & energy and principle of impulse & momentum.

102

3

Panduan Prasiswazah

Berkebolehan mengenalpasti dan menyelesaikan projek mini kejuruteraan mekanik:dinamik melalui pembentangan /laporan dengan menggunakan persamaan kinematik dan kinetik. Able to identify and solve mini project of engineering mechanics:dynamics through presentation/ report using kinematic and kinetic equations.

KKKH2143 Teknologi dan BahanPembinaan Construction and Technology Materials Bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar kejuruteraan awam tentang sifat-sifat fizikal dan kejuruteraan bagi semua kategori bahan binaan. Kursus ini juga meliputi teknologi pembinaan termasuk Sistem Pembinaan Berindustri (SPB).Kursus ini juga meliputi kaedah pembinaan lestari. Sifat-sifat fizikal dan kejuruteraan bahan-bahan binaan yang sering digunakan dalam industri pembinaan seperti konkrit, kayu, logam ferus dan bukan ferus, polimer, bahan bitumen, seramik, bahan-bahan masonri (batu bata, mortar, blok mortar dan blok konkrit) bahan jimat tenaga, bahan kitar semula dan bahan ekologi dibincangkan. Kursus ini memberi tumpuan lebih kepada pembuatan konkrit dan ciri-ciri komponen-komponen konkrit dan kaedah rekabentuk perkadaran bancuhan menurut kaedah British DoE dan ACI, ciri-ciri fizikal dan kejuruteraan konkrit baru, pengendalian, pengujian mutu konkrit keras dari segi teori dan amali. Ketahanlasakan, rekahan dan kegagalan konkrit juga diperkenalkan. The objective of this course is to introduce to the Civil Engineering students on the physical and engineering properties to different categories of construction materials. The course also includes construction technology including Industrised Building System (IBS). This course also includes sustainable construction method. This course discuss the physical and engineering properties of construction materials often used in construction industry including concrete, timber, ferrous and non-ferrous metal, polymer, bitumen, ceramic, masonry (bricks, mortar, mortar block and concrete block), energy saving materials, and recycled and ecological materials. This course emphasizes more on concrete manufacturing process, the characteristics of concrete components and mix design proportion according to British DoE and ACI methods; and the physical and engineering properties of fresh concrete, handling, testing of hardened concrete theoretically and practically. The durability, cracking and failure of concrete is also included.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

103

Tiada None

Bacaan Asas: References: Mehta, P.K. dan Monteiro, P.J.M., 2014, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, McGraw-Hill. Gambhir, ML, 2013, Concrete Technology: Theory and Practice,Tata McGraw- Hill. New Delhi. Neville, A.M., 2012. Properties of Concrete. Pearson- Prentice Hall. Mamlouk, M.S dan Zaniewski, J.P., 2011, Materials for Civil and Construction Engineers, Pearson Bungey, J.H. dan Millard, S.G., 2010. Testing of Concrete in Structures, CRC Press. Lyons, A., 2010.Materials for Architects and Builders. Elsevier. Hasil Pembelajaran: Course Outcomes : Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan membincangkan sifat fizikal dan kejuruteraan bahan-bahan yang digunakan dalam industri pembinaan, bahan jimat tenaga, bahan kitar semula dan bahan ekologi, komponen IBS dan kaedah pembinaannya,; dan pembinaan lestari Able to understand/explain/discuss the physical and engineering properties of construction materials, energy saving materials, recycled and ecological materials, IBS component and construction method, and sustainable construction.

2

Berkebolehan mereka bentuk pecahan bancuhan konkrit menggunakan kaedah DoE atau ACI. Able to design concrete mix proportion using DoE or ACI method.

3

Berkebolehan menilai berbagai jenis bancuhan gred konkrit yang diperlukan berdasarkan kepada aplikasi sebenar dan keperluan kekuatan dan persekitaran sebenar. Able to evaluate the different types of concrete depanding on intended application and requirement to strength and environment.

4

Berkebolehan menjalankan ujikaji untuk menentukan sifat basah dan keras konkrit di bawah penyeliaan minimum dan membincangkan pengujian sifat basah dan keras konkrit. Able to apply testing methods to determine the propeties of fresh and hardened concrete under minimum supervision and discuss testing of fresh and hardened concrete.

104

Panduan Prasiswazah

KKKH2153 Mekanik Bahan Mechanics of Materials Matlamat kursus ini ialah memberi kefahaman pada pelajar tentang kelakuan jasad padu yang terbentuk dari bahan yang berlainan dan terdiri dari pelbagai bentuk yang mana apabila dikenakan daya akan berlaku perubahan bentuk dan juga terhasil tindakbalas dalaman. Oleh itu, untuk mencapai matlmat di atas, beberapa penekanan telah diberikan pada sebahagian aspek yang dianggap penting. Penekanan telah diberikan ke atas tegasan, terikan, dan juga anjakan linear yang berlaku ke atas jasad akibat dari pelbagai bentuk pembebanan seperti beban paksian, perubahan suhu, kilasan, lenturan dan juga beban melintang. Akhirnya, konsep asas mekanik bahan yang dipelajari akan digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan struktur seperti reka bentuk rasuk dan reka bentuk tiang. The objective of this course is to give the students understanding on the behaviors of solid bodies of different materials and various forms where when subjected to loads will deform and produce internal reactions. To achieve the objective, a few important aspects are covered, such as stress, strain, and linear displacement undergone by the bodies subjected to various form of loading such as axial load, changes in temperature, torque, bending and transverse load. Finally, the applications of the fundamental concept and principles of mechanics of materials learned will be used to solve structural problem such as in beam design and column buckling. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH 1113 Statik Pre-Requisite (if any): KKKH 1113 Statics Bacaan Asas: References: Beer, F.P., Johnston, E.R., DeWolf, J.T. & Mazurek, D.F. 2014 Mechanics of Materials, 7th Edition McGraw-Hill Education. Hibbeler, R. C. 2013. Mechanics of Materials. 9th in SI Edition: Pearson Educa tion Inc. Philpot, Timothy A. 2012. Mechanics of Materials: An Integrated Learning System. 3rd Edition, Wiley. Gere, J.M. & Goodnoo, B.J. 2012. Mechanics of Materials. 8rd Edition, Cengage Learning Craig, R.R. 2011. Mechanics of Materials. 3rd Edition, Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

105

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan konsep, prinsip asas mekanik bahan dan sifat mekanik bahan. Able to explain the fundamenal concepts, principles of mechanics of materials and mechanical properties of materials.

2

Berkebolehan mengaplikasikan prinsip dan konsep asas mekanik bahan yang dipelajari untuk merekabentuk rasuk dan tiang. Able to apply the fundamental concept and principles of mechanics of materials learned to design beam and column.

3

Berkebolehan menganalisis komponen stuktur untuk mendapatkan nilai ubah bentuk struktur, terikan, tegasan, momen lentur, tegasan ricih, kilasan dan lengkokan tiang. Able to analyse structural component using methods learned to find value of structural deformations, strains, stress, bending moment, shear stress, tersion and buckling of column.

KKKH2213 Kejuruteraan Sekitaran untuk Jurutera Awam Environmental Engineering for Civil Engineer Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada asas pengetahuan sains kejuruteraan dalam menguruskan dan menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar. Pelajar akan dapat membezakan punca-punca pencemaran dan kesan yang dibawa kepada alam sekitar dan kesihatan awam. Pelajar juga akan dapat mempelajari metodologi yang wujud untuk mengawal pencemaran. Tajuk- tajuk dalam kursus ini akan merangkumi aspek kelestarian dalam kerja-kerja berkaitan kejuruteraan awam. Ini termasuk kelestarian dalam indusri pembinaan, kualiti air dan pencemaran, rawatan airsisa dan rawatan air minuman, pengurusan air hujan, pengurusan sisa pepejal, pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Kursus ini juga memperkenalkan konsep pengurusan alam sekitar yang utama seperti kelestarian, penaksiran kesan alam sekitar, strategi perundangan dan etika alam sekitar . This subject will expose students to the basic and fundamental knowledge of engineering sciences in managing and solving environmental pollution problems. Students are exposed to method to distinguish the sources of pollution and effects posed on the environment and public health. Students are also expected to learn the methodologies available to control pollutions. Topics will cover most of sustainability aspect in related civil engineering work. These includes sustainability in building industry, water quality and pollution, water treatment and water supply, wastewater treatment, storm water management, solid waste management, air pollution and noise pollution. This course also introduces the principal environmental management concepts such as sustainability, environmental impact assessment, legalistic strategy and environmental ethic.

106

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Cooper, C. D., 2015. Introduction to Environmental Engineering, Waveland Press,U.S.A. Masters, G.M. and Ela, W.P., 2013, Introduction to Environmental Engineering and Science, Pearson Education Limited, U.S.A. Masten s., and Davis, M., 2013, Principles of Environmental Engineering and Science, McGraw-Hill Education, U.S.A. Davis, M. and Cornwell, D., 2012. Introduction to Environmental Engineering: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, U.S.A. Vesilind, P.A. 2010. Introduction to Environmental Engineering, PWS Publishing Co. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan mengaplikasikan asas pengiraan kejuruteraan untuk penyelesaian permasalahan kejuruteraan sekitaran. Able to apply fundamental engineering calculation to solve environmental engineering problem.

2

Berkebolehan menerangkan konsep pengurusan alam sekitar, etika dan konsep kelestarian dalam amalan kejuruteraan sekitaran serta teknologi dan kaedah yang digunapakai dalam pelbagai komponen alam sekitar termasuk kualiti air dan pengurusan sumber air dan sisa pepejal, rawatan air kumbahan, pencemaran bunyi dan pencemaran udara dalam menyelesaikan atau mengawal isu alam sekitar. Able to explain the concept of environmental management, ethics and sustainability in environmental engineering practices and the technology and method adopted in various environmental components including management of water quality and water resources, solid waste, wastewater treatment, noise pollution and air pollution in solving or controlling environment issues.

3

Berkebolehan membangunkan konsep kelestarian dalam beberapa cara pengurusan sisa pepejal di malaysia, termasuk program kesedaran awam, kitar semula dan pengkomposan. Able to develop the concept of sustainability in several ways for solid waste management in Malaysia including awareness programme, recycling and composting.

4

Berkebolehan meneliti kesan kepada alam sekitar oleh mana-mana projek dan mencadangkan langkah penebatan untuk mengurangkan kesan tersebut, seperti di dalam laporan EIA. Able to examine the environmental impact of any given projects on the environment and propose the mitigating measures to reduce the impact as is in normal EIA reports.

5

Berkebolehan menjalankan penyiasatan makmal dan menganalisa data yang diperolehi dari ujikaji tersebut dengan sewajarnya. Able to conduct investigation of laboratory works and analyze data gathered in the experiments accordingly.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

107

KKKH2223 Analisis Struktur Structural Analysis Objektif utama kursus ini adalah untuk membentuk kefahaman tentang prinsip-prinsip asas dalam analisis struktur. Dengan memberikan penekanan terhadap pendekatan secara klasik, kursus ini melibatkan analisis rasuk, kekuda dan kerangka tegar boleh tentu dan tidak boleh tentu secara statik. Kandungan kursus meliputi: Pengenalan Kepada Analisis Struktur: latar belakang dan sejarah, peranan analisis dalam projek-projek kejuruteraan struktur, klasifikasi struktur, model analitikal; Bebanan Struktur: beban mati, beban hidup, hentaman, beban angin, beban salji, beban gempa bumi, tekanan hidrostatik dan tanah, suhu dan kesan-kesan lain, kombinasi beban. Analisis Struktur Boleh Tentu Secara Statik: keseimbangan dan tindak balas sokongan; kekuda satah dan ruang; ricih dan momen lentur rasuk dan kerangka; kabel dan gerbang; pesongan rasuk dengan kaedah geometrik; pesongan kekuda, rasuk dan kerangka dengan kaedah tenaga; garis imbas untuk rasuk, kerangka, kekuda dan galang dengan sistem lantai; analisis struktur simetri. Analisis Struktur Tidak Boleh Tentu Secara Statik: Pengenalan kepada struktur tidak boleh tentu; analisis penghampiran bagi kerangka segiempat tepat dengan penekanan terhadap analisis beban menegak dan beban lateral (kaedah Portal dan kaedah julur); kaedah ubah bentuk konsisten (kaedah daya); garis imbas untuk rasuk dan kekuda termasuk prinsip Muller-Breslau; kaedah cerun pesongan untuk rasuk selanjar dan kerangka; kaedah agihan momens untuk rasuk selanjar dan kerangka. The main objective of this course is to develop an understanding of the basic principles of structural analysis. Emphasizing the intuitive classical approach, this course covers the analysis of statically determinate and indeterminate beams, trusses and rigid frames. The course contents include: Introduction to Structural Analysis: historical background, role of analysis in structural engineering projects, classification of structures, analytical models; Loads on Structures: dead loads, live loads, impact, wind loads, snow loads, earthquake loads, hydrostatic and soil pressures, thermal and other effects, load combinations.

108

Panduan Prasiswazah

Analysis of Statically Determinate Structures: equilibrium and support reactions; plane and space trusses; shear and bending moment of beams and frames; cables and arches; deflections of beams using geometric methods; deflections of trusses, beams and frames using work-energy methods; influence lines for beams, frames, trusses and girders with floor systems; analysis of symmetric structures. Analysis of Statically Indeterminate Structures: Introduction to indeterminate structures; approximate analysis of rectangular frames emphasizing the analysis of vertical loads and lateral loads (Portal method and cantilever method); method of consistent deformations (force method); influence lines for beams and trusses including Muller-Breslau’s principle; slope-deflection method for continuous beams and frames; moment distribution method for continuous beams and frames. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH1113 Statik KKKH2153 Mekanik Bahan Pre-Requisite (if any) : KKKH1113 Statics KKKH2153Mechanics of Materials Bacaan Asas: References: Kassimali, A. 2014. Structural Analysis. Brooks/Cole Publishing Company. Hibbeler, R.C. 2012. Structural Analysis. Eighth Edition. Prentice-Hall, Inc. Zalka, K.A. 2012. Structural Analysis of Regular Multi-Storey Buildings. CRCPress. Leet, K.M., Uang, C.M. and Gilbert, A.M. 2011. Fundamen tals of Structural Analysis. Fourth Edition. McGraw-Hill Inc. Karnovsky, I.A. and Lebed, O. 2010. Advanced Methods of Structural Analysis. Springer.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

109

Hasil Pembelajaran: Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan tentang prinsip asas dan konsep analisis struktur. Able to explain on the principles and concept of structural analysis

2

Berkebolehan mengaplikasikan prinsip asas dan konsep analisis struktur untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Able to apply the principles and concept of structural analysis learned to solve engineering problems

3

Berkebolehan menganalisis masalah kejuruteraan menggunakan prinsip asas dan konsep analisis struktur. Able to analyse a variety of engineering problems using principles and concept of structural analysis

4

Berkebolehan menggunakan perisian komputer untuk menganalisis struktur boleh tentu dan tidak boleh tentu secara statik. Able to use computer software to analyse statically determinate and indeterminate structures

KKKH2233 Hidrologi Kejuruteraan dan Sumber Air Engineering Hydrology and Water Resources Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada kitaran hidrologi dan lapan komponennya. Peralatan yang digunakan untuk mengukur pelbagai data hidrologi termasuk hujan, luahan sungai, kadar sejatan dan kadar penyusupan juga diperkenalkan. Penerangan diberi mengenai kawasan tadahan/lembangan sungai, kaedah Thiessen Polygon, garisan Isohyetal, kaedah SCS dan kaedah Water Budget. Pengiraan dan analisa menggunakan data hidrologi untuk memahami hubungan antara hujan, gunatanah dan luahan sungai akan dilakukan. Kaedah untuk mengukur dan mengira kadaralir didalam sungai, serta langkah penebatan banjir seperti terowong SMART akan dibincangkan. Pendedahan mengenai MSMA, ARI, OSD, Lengkung Penarafan, HP#16 (rekabentuk saliran untuk kawasan bandar), IWRM dan rekabentuk saliran asas akan dilakukan. Cara penghasilan Unit Hydrograph dan Unit Hidrograf Sintetik serta cara penggunaan Unit Hidrograf akan diajarkan. Setelah melengkapkan kursus ini, pelajar akan dapat menerangkan proses-proses yang berlaku dalam kitaran hidrologi serta kesannya kepada kehidupan harian manusia. Mereka akan dapat menggunakan data yang diberikan untuk mengira luahan sungai serta membuat rekabentuk saliran yang asas. Mereka juga akan dapat menerangkan hubungkait antara hujan, gunatanah, kecerunan dan jenis tanah dengan luahan yang terhasil didalam sungai. Kepentingan dan kelebihan Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM) akan difahami. Pelajar juga akan memahami konsep Unit Hidrograf (UH), UH Sintetik dan penggunaan mereka.

110

Panduan Prasiswazah

Kursus ini memerlukan pelajar untuk menghadiri semua kuliah dan melakukan penyelesaian masalah yang dibuat didalam kelas mengenai tajuk berkaitan. Satu peperiksaan pertengahan semester dan satu peperiksaan akhir semester akan dilakukan. Satu projek berkumpulan dimana masalah sistem saliran ditapak untuk satu projek sebenar akan diberikan dan pelajar perlu menyelesaikan menggunakan maklumat yang diajar dalam kuliah. This course introduces the students to hydrologic cycle and its eight components. The equipment which was used to measure various hydrologic data including rainfall, streamflow, evaporation rate and infiltration rate are also introduced. Explanation will be given about the catchment area/ river basin/watershed, Thiessen Polygon Method, Isohyetal lines, SCS method, and Water Budget Method. Calculation and analysis using the hydrological data to understand the relationship between rainfall, landuse and the resulting streamflow will be done. Method to measure and calculate flow in river, and mitigating measures such as SMART tunnel will be covered. Exposure to MSMA, ARI, OSD, Rating Curve, HP#16 (drainage design for town area), IWRM (Integrated Water Resources Management) and basic drainage design will be done. Usage and how to produce Unit Hydrograph and Synthetic Unit Hydrograph will also be taught. At the completion of the course, students shall be able to describe the processes in the hydrologic cycle and their effect on human’s daily life. They will be able to use given data to calculate streamflow and can do basic drainage design. They will also be able to describe the relationship between rainfall, landuse, slope and soil condition with the resulting flow in river. The importance and benefits of Integrated Water Resources Management (IWRM) will be understood. Students will also understand the concept of Unit Hydrograph (UH), synthetic UH and their usage. This course requires students to attend all classes and do problem-solving done in class related to the topics taught. There will be one mid-semester examination and one final examination. There will also be one group project where actual on-the ground drainage design problem of a project site will be given and students need to solve it using knowledge from topics taught earlier in class.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

111

Tiada None

Bacaan Asas: References: Bedient, P.B., Huber, W.C. and Vieux, B.E., Hydrology and Floodplain Analysis, 5th edition, Pearson, 2013. Department of Irrigation and Drainage Malaysia, Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA), 2nd edition, 2012. Larry W. Mays, Water Resources Engineering, 2nd edition, Wiley, 2011. Tim Davie, Fundamentals of Hydrology, Routledge Taylor & Francis Group, 2008. K Subaramanya, Engineering Hydrology, 2nd edition, McGraw Hill, 2007. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menjelaskan konsep kitaran hidrologi, teknik pengambilan data berkaitan serta teknik analisa data, dan konsep kawasan tadahan serta lembangan sungai. Able to describe the concept of hydrologic cycle, related data acquisition and analysis, and the concept of catchment area and river basin.

2

Berkebolehan mengaplikasi teori hubungan antara hujan, guna tanah, jenis tanah, kecerunan dengan jumlah kadaralir dalam sungai serta membuat pengiraan untuk menyelesaikan masalah berkaitan. Able to apply the theory about the relationship between rainfall, landuse, soil type and slope with the amount of flow in river, and ability to do calculation and solve related problems.

3

Berkebolehan menghasilkan dan mengaplikasikan Unit Hidrograf menggunakan data hujan dan data kadaralir sungai sebenar yang diberi. Able to derive and apply Unit Hydrograph using the actual rainfall and stream flow data given.

4

Berkebolehan menerangkan dan menganalisa masalah ekonomi, sosial dan politik yang dihadapi oleh negara berjiran yang berkongsi sungai besar, serta menerangkan bagaimana Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM) dapat menyelesaikan semua masalah ini dan memaksimakan faedah dari sumber air yang ada. Able to explain and analyse the economic, sosial and political problems faced by neighbouring countries that share big rivers, and explain how the use of Integrated Water Resources Management (IWRM)) can solve all these problems and maximising the benefits from the available water resources.

5

Berkebolehan mencadangkan rekabentuk terperinci sistem saliran untuk projek yang diberi dengan menggunakan garis panduan dalam MSMA dengan menilai masalah ditapak dan mencadangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah banjir. Able to propose the detail design of drainage system for a given project using guidelines in MSMA by assessing problems on the ground and proposing acceptable solution to solve flooding problem.

112

Panduan Prasiswazah

KKKH3113 Sistem Pengagihan Air dan Rangkaian Pembentungan Water Distribution and Sewerage System Objektif utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar teori asas dan rekabentuk dasar di dalam kejuruteraan air dan air sisa. Kursus ini mengandungi dua cabang utama di dalam kejuruteraan awam iaitu bekalan air terawat dan air sisa. Topik terlibat di dalam bekalan air termasuk pengiraan permintaan air, penentuan sumber air, pengambilan air, sistem pengagihan air, retikulasi paip, apparatus paip dan sistem pengepaman. Untuk bahagian Kejuruteraan air sisa, elemen utama yang dibincangkan adalah penjanaan air sisa domestic, sistem dan pengaliran air sisa. Kursus ini direkabentuk untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai retikulasi bekalan air dan sistem pembetungan, terutamanya untuk projek rekabentuk di tahun akhir. Selain dari kuliah, pelajar diberi projek berskala kecil untuk merekabentuk kedua-dua sistem retikulasi air dan kumbahan bagi sesuatu kawasan pembangunan yang spesifik. The main objective of this course is to introduce students to the fundamental theory and basic design of water and wastewater engineering. This course comprises two major branches of civil engineering; water supply and wastewater engineering. Topics on water supply included in the syllabus are water demand calculation, water resources determination, water intake, water distribution system, pipe reticulation, pipe appurtenances and pumping system. For wastewater engineering, the main elements that will be discussed are wastewater generation, wastewater collection system and conveyance. This course is designed to equip students on the water supply reticulation and sewerage system, particularly for their integrated design project. Besides traditional lectures, students will be given a small-scale project to design both reticulation and sewerage pipelines on a specific development area. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Metcalf and Eddy Inc, Tchobanoglous, G., Franklin, L., Burton, L, Stensel, H.D. 2013. Wastewater Engineering: Treatment Disposal and Resource Recovery, Vol 1. McGraw Hill Education.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

113

American Water Works Association / American Society of Civil Engineer. 2012. Water Treatment Plant Design. 5th Edition. McGraw Hill Professional. Hammer, M.J. 2012. Water and Wastewater Technology. 7th Edition, Pearson Prentice Hall. Warren, V., 2009. Water Supply and Pollution Control. 6th Edition. Harper Collins. National Academy of Sciences. 2006. Drinking water distribution systems: assessing and reducing risks. National Academic Press, Washington. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan untuk menghuraikan ilmu asas, peruntukan perundangan dan isu-isu yang berkaitan dengan industri bekalan air dan air sisa di Malaysia serta impaknya ke atas alam sekitar. Able to comprehend legislative and general issues pertaining to water supply industry and wastewater in Malaysia as well as wastewater impacts to the environment.

2

Berkebolehan menilai permintaan air dan sumber air mengikut kriteria rekabentuk yang ditetapkan oleh MWA (Malaysia Water Association). Able to assess water demand and water resources in accordance to MWA Design Criteria.

3

Berkebolehan menganalis parameter kualiti air yang bersesuaian dan aspek teori yang berkaitan dengan piawaian kualiti air. Able to assess the appropriate water quality parameters and theoretical aspect relevant to potable water.

4

Berkebolehan menggunakan parameter bersesuaian dalam rekabentuk dan operasi loji rawatan air sisa. Able to apply the appropriate approachto be used in the design of piping distributions.

KKKH3143 Kejuruteraan Pengangkutan Transportation Engineering Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis bidang-bidang utama dalam kejuruteraan pengangkutan. Bidang utama ini ialah ciri-ciri lalu lintas dan jalan raya, peranti kawalan lalu lintas, faktor manusia dalam pengangkutan, perancangan dan pengurusan sistem pengangkutan, konsep sistem pengangkutan pintar, kajian dan pemodelan pengangkutan, penilaian kejuruteraan ekonomi, kaedah pembiayaan dan penilaian kesan/impak alam sekitar (EIA) bagi pembangunan projek pengangkutan. Kursus ini juga menerangkan mengenai konsep perancangan dan reka bentuk kemudahan pengangkutan darat, udara dan air.

114

Panduan Prasiswazah

The objective of this course is to provide knowledge, understanding and synthesis of the main areas in transportation engineering. The course content include the characteristics of the traffic and roads, traffic control devices,human factors in transportation, transportation planning and management, the concept of intelligent transport systems, research and transport modelling, economic evaluation methods of engineering, financing and impact assessment/environmental impact assessment (EIA) for the development of transport projects. This course also describes about the concept of planning and design of land, air and water transportation. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKQ2023 Statistik Kejuruteraan KKKH1213 Kejuruteraan Geomatik Pre-Requisite (if any) : KKKQ2023 Engineering Statistic KKKH1213 Geomatics Engineering Bacaan Asas: References: Banks, J.H. 2004. Introduction to Transportation Engineering. 2nd. Ed. New York: McGraw-Hill H. Educ. Fricker, J. & Whitford, R. 2004. Fundamental of Transportation Engineering: Multimodal Systems Approach. 4th. Ed. London: Prentice Hall, Inc. Khisty, C.J. & Lall, B.K. 2003. Transportation Engineering: An Introduction. 3nd. Ed. New Jersey: Prentice-Hall Intl. Inc. Papacostas, C.S. & Prevedouros, P.D. 2001. Transportation Engineering and Planning. 3rd. Ed. London: Prentice Hall. Horonjeff, R. 2010. Planning and Design of Airport. 5th. Ed. New York: McGraw-Hill Intl. Eds. Wright, P.H. & Ashford, N.J. 1998. Transportation Engineering: Planning and Design. 4th. Ed. New York: John Wiley. Carter, C.E. & Homburger, W.S. 1994. Introduction to Transportation Engineering. Pengenalan Kejuruteraan Pengangkutan. Amiruddin Ismail (translator). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

115

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan membincangkan faktor manusia dalam sistem pengangkutan, kaedah perancangan dan pengurusan sistem pengangkutan serta mempelajari konsep sistem pengangkutan pintar (ITS). Able to discuss human factor in transportation system, the methodology of planning and management of transportation system and learn the concept of Intelligent Transport System (ITS).

2

Berkebolehan menilai ciri-ciri pelaksanaan pemodelan pengangkutan. Able to evaluate characteristics of transportation modelling implementation.

3

Berkebolehan membuat keputusan berasaskan ekonomi kejuruteraan dan kaedah pembiayaan projek pengangkutan. Able to make decision through engineering economics evaluation and method of transport projects funding.

4

Berkebolehan membuat keputusan berasaskan penilaian kesan/impak alam sekitar (EIA) terhadap pembangunan projek-projek pengangkutan. Able to make decision through environment impact assessment (EIA) on transport projects development.

5

Berkebolehan menghasilkan laporan dan membentangkan konsep perancangan dan reka bentuk perkhidmatan dan kemudahan pengangkutan darat, udara dan air. Able to produce and present the report on conceptual planning and design of land, air and sea transportation services and facilities.

KKKH3173 Pengurusan Pembinaan Construction Management Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan perbicangan dalam bidang utama dalam industri pembinaan. Kursus ini mengandungi topik-topik seperti sektor pembinaan, pemain utama dalam projek pembinaan, badan professional yang terlibat, dokumen kontrak, pentadbiran kontrak, tugas pengurus pembinaan, asas undang-undang kontrak, proses rekabentuk dan pembinaan, proses jaminan kualiti dan keselamatan, risiko projek dan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM). Kursus ini akan dijalankan secara pembelajaran berpusatkan pelajar dimana pelajar akan diberikan pelbagai tugasan sepanjang kursus berlangsung. The aim of this course this course is to provide knowledge, understanding and discuss of the main parts in construction industry. The course content includes; the construction sectors, project players, professional affiliations, contract documents, contract administration, construction manager task, basics of contract law, process of design and construction, proses safety and quality, project risks and Building Information Modeling (BIM). This course will be conducted by student centred learning where student will be given variety of task throughout the semester.

116

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Barbara J. Jackson. 2014. Edisi kedua. Construction Management Jump Start: The Best First Step Toward a Career in Construction Management. John Wiley & Sons Inc Daniel W. Halpin. 2010. Edisi Keempat. Construction Management. John Wiley & Sons. Frederick E. Gould and Nancy E. Joyce. 2014. Edisi Keempat. Construction Pro ject Management. Prentice Hall Publisher. Jabatan Kerja Raya Malaysia. 2014. Edisi Ketiga. Standard Specifications for Building Works. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan untuk menerangkan ilmu pengurusan pembinaan bagi projek Kejuruteraan Awam. Ability to describe construction management knowledge in civil engineering project

2

Berkebolehan menghasilkan laporan dan membentangkan ilmu pengurusan projek pembinaan secara bertulis dan lisan. Ability to produce construction management report and presentation trough written and verbal communication

3

Berkebolehan mengaplikasi pengurusan kontrak dan keselamatan dalam projek pembinaan kejuruteraan awam. Ability to apply contact and safety management within civil engineering project

KKKH3193 Reka Bentuk Konkrit Bertetulang Reinforced Concrete Design Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan kefahaman konsep rekabentuk dan analisis konkrit tetulang bagi struktur kejuruteraan awam. Kursus ini membincangkan aspek analisis dan rekabentuk konkrit tetulang yang merangkumi elemen struktur seperti rasuk, papak, tiang, tapak, asas dan dinding penahan. Kaedah rekabentuk mengambilkira keadaan had kebolehkhidmatan dan keadaan had muktamad. Keperluan ricih dan pesongan juga dibuat dalam kursus ini. Kursus ini juga mengandungi projek rekabentuk yang melibatkan sesuatu struktur kejuruteraan awam. Penggunaan perisian komputer rekabentuk dan analisis struktur juga dibuat dalam kursus ini.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

117

This course is being taught to all civil engineering student to provide the understanding about the analysis method and design involving reinforced concrete. The main purpose of this course is to deliver knowledge and understanding of principles of reinforced concrete, pertaining to both its analysis and design aspects. This course deals with the analysis and design of elements of structure such as the beam, slab, column, bases, foundations, and retaining walls. This course includes an assignment and mini project that involves the design of small structures of which manual computations and utilization of design software are heavily utilised. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH2223 Analisis Struktur Pre-Requisite (if any) : KKKH2223 Structural Analysis Bacaan Asas : References : Prab, B. , MacGinley, T.J. & Ban, S. C. 2014. Reinforced Concrete Design to Eurocodes: Design Theory and Examples, Fourth Edition. CRC Press. George, F. L. & Abi, O. A. 2013. Reinforced Concrete Design 8th Edition. Prentice Hall. Mosley, W.H., Hulse, H. and Bungey, J.H.. 2012. Reinforced Concrete Design: to Eurocode 2. Palgrave McMillan. London. Nadim, H.M. & Al-Manaseer, A. 2012. Structural Concrete: Theory and Design 5th Edition. Wiley David A.F. 2010. Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design 1st Edi- tion. McGraw-Hill Education. Hasil Pembelajaran : Course Outcomes : Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan mencadangkan dan membangunkan konsep reka bentuk struktur keseluruhan yang efisyen dan optimum. Able to propose and develop efficient and optimised overall structural design concept.

118

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan untuk menentukan, menilai parameter-parameter/faktor-faktor yang penting dan ciri-ciri untuk analisis dan reka bentuk struktur konkrit bertetulang seperti kedudukan dan saiz permulaan elemen struktur yang betul, keamatan dan pengagihan beban, envelop dan corak beban, kekuatan konkrit dan tetulang keluli, ketebalan penutup tetulang, tekanan galas tanah dan sebagainya. Able to determine, judge important parameters/factors and characteristics for analysis and design of RC structures such as the correct positions and preliminary sizes of structural elements, load intensities and load distributions, load patterns and envelopes, concrete and steel reinforcement strengths, reinforcement cover, soil bearing pressure, etc..

3

Berkebolehan menjalankan analisis dan membandingkan keputusan dari kes-kes beban/corak beban untuk mendapatkan nilai reka bentuk bagi momen lentur, daya paksi dan ricih. Able to perform analysis and compare results from load cases/load patterns to obtain the design values of bending moment, axial and shear force.

4

Berkebolehan menghasilkan reka bentuk bagi elemen-elemen struktur konkrit bertetulang secara manual berdasarkan kod reka bentuk BS8110 atau Eurocode. Able to perform the design of RC structural elements manually based on BS8110 or Eurocode.

5

Berkebolehan menggunakan perisian komputer (Esteem, Orion dll.) untuk menganalisis dan mereka bentuk elemen-elemen struktur konkrit bertetulang. Able to use computer software (Esteem, Orion etc) to analyse and design RC elements.

6

Berkebolehan untuk menulis laporan projek reka bentuk konkrit bertetulang. Able to write an RC design project report.

7

Berkebolehan mempersembahkan projek reka bentuk konkrit bertetulang. Able to present RC design project report.

8

Berkebolehan bekerja dengan efektif secara individu dan di dalam sebuah pasukan untuk melaksanakan projek reka bentuk konkrit bertetulang. Able to work effectively as an individual and in a team in executing RC design project.

KKKH3213 Geoteknik Geotechnics Objektif kursus ini adalah untuk memperkenalkan konsep utama kekuatan dan pengukuhan tanah untuk kegunaan amalan kejuruteraan geoteknikal. Parameter geoteknik yang berkaitan dengan kekuatan dan pengukuhan tanah akan diberi tumpuan dengan penekanan kepada sifat-sifat pasir dan tanah lempung supaya pelajar akan menyedari perbezaan utama kelakuan kedua-dua tanah ini dan implikasinya dalam bidang kejuruteraan geoteknikal. Applikasi parameter-parameter geoteknik ini kemudiannya akan perkenalkan dan diaplikasikan dalam topik mengenai kestabilan cerun, tekanan sisi tanah dan penyiasatan tapak. Ujian makmal yang melibatkan ujian ricih terus, ujian tiga paksi dan pengukuhan yang merupakan komponen penting dalam kursus ini akan dilakukan dan dibincangkan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

119

The objective of this course is to introduce the main ideas of soil strength and consolidation for the use of geotechnical engineering practices. Related geotechnical parameters to soil strength and consolidation will be highlited with emphasise on the behaviour of sand and clay so that students will realize their main differences and implications in geotechnical engineering. The applications of these geotechnical parameters will then be introduce and applied in topics on slope stability, lateral earth pressure and site investigation. Laboratory tests are also an important component of this course where direct shear tests, triaxial and consolidation tests will be performed and discussed. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH 2113 Geologi dan Mekanik Tanah Pre-Requisite (if any): KKKH 2113 Geology and Soil Mechanics Bacaan Asas: References: Das, B.M. 2005, Principles of Geotechnical Engineering, 6th Ed., Australia Thompson. Bardet, J.P. 1997. Experimental Soil Mechanics, New Jersey:Prentice Hall. Cernica, J.N. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics, New York: John Wiley and Sons. Al-Khafaji, A.W., and Andersland, O.B. 1992. Geotechnical Engineering and Soil Testing. New York:Sounder College Publishing. Lambe, T.W., and Whitman, R.V. 1979. Soil Mechanics-SI Version, New York John Wiley & Sons. Holtz, R.D., and Kovacs, W.D. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering, New Jersey:Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan teori-teori asas dalam bidang kejuruteraan geoteknik untuk memahami konsep kekuatan ricih, kebolehmampatan, tekanan bumi sisi dan kestabilan cerun. Able to explain basic theories in geotechnical engineering in order to understand concepts of shear strength, compressibility, lateral earth pressure and stability of slopes.

120

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat tanah,parameter kekuatan ricih, pengukuhan, tekanan sisi bumi dan kestabilan cerun. Able to solve problems related to properties of soil parameters of shear strength, consolidation, and lateral earth pressure and slope stability.

3

Berkebolehan menilai syarat-syarat untuk pengiraan pelbagai keadaan tapak dan beban dalam amalan kejuruteraan geoteknikal Able to evaluate conditions for the calculations of various site and loading conditions in geotechnical engineering practice.

4

Berkebolehan menganalisis data eksperimen untuk menulis laporan makmal kejuruteraan geoteknik. Able to analyse experimental data in order to write a laboratory geotechnical engineering report.

KKKH3323 Analisis Berangka dan Kaedah Pengiraan Numerical Analysis and Computational Methods Kursus ini bertujuan membolehkan pelajar kejuruteraan awam agar berupaya menganalisis sesuatu masalah yang kompleks ke bentuk yang lebih mudah dan logik dengan menggunakan analisis berangka. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kaedah berangka dalam kejuruteraan awam, persamaan linear, punca persamaan, interpolasi dan pemadanan lengkung, pengoptimuman, terbitan dan kamiran berangka, persamaan kebezaan biasa dan persamaan kebezaan separa. Subjek ini mengintegrasikan teori dan aplikasi kaedah berangka bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan awam. Dengan ini, diharapkan jambatan penghubung antara bidang matematik dan kejuruteraan awam dapat direalisasikan. The aim for this is to enable the civil engineering students to analyse a complex problems and make them simpler using numerical analysis. This course covers topic such as the introduction of numerical methods in civil engineering, linear equations, roots of equations, interpolation and curve fitting, optimization, numerical differentiation and integration, ordinary differential equations and partial differential equations. This subject integrates theory and applications of numerical methods to solve civil engineering problems hoping to realise the bridging relationship between mathematics field and civil engineering. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKQ1123 Matematik Kejuruteraan I ( Kalkulus Vektor ) KKKQ2123 Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan) Pre-Requisite (if any): KKKQ1123 Engineering Mathematics I ( Vector Calculus) KKKQ2123 Engineering Mathematics III (Differential Equation)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

121

Bacaan Asas : References : Chapra, S.C. dan R.P. Canale, 2011. Numerical Methods for Engineers, 4/e., McGraw-Hill: New York. Ahmad Kamal Ariffin dan Shahrir Abdullah, 2000. Pengiraan Berangka untuk Kejuruteraan, Penerbit UKM: Bangi. Akai, T.J., 2008. Applied Numerical Methods for Engineers, John Wiley & Sons: New York. Chandrupatla, T.R. dan Belegundu, A.D., 1997. Introduction to Finite Elements in Engineering, 2/e., Prentice-Hall: New Jersey. Kreyszig, E. 2004. Advanced Engineering Mathematics, 8/ed., John Wiley & Sons: New York. Hasil Pembelajaran : Course Outcomes : Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan untuk menganalisis masalah yang kompleks ke bentuk yang lebih mudah dan logik dengan menggunakan pengiraan berangka. Able to analyse a complex problems and treat it simpler using numerical computations.

2

Berkebolehan mengaplikasikan prinsip yang dipelajari di peringkat asas kejuruteraan awam bagi mendapatkan penyelesaian yang realistik secara berangka. Able to apply the principles of basic understanding of civil engineering to solve realistic problems using numerical methods.

3

Berkebolehan menyelesaikan kaedah berangka dengan bantuan perisian. Able to solve numerical methods with the aid of software packages.

4

Berkebolehan menggunakan prinsip kaedah berangka dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan awam. Able to grasp the principles of numerical methods in solving civil engineering problems.

122

Panduan Prasiswazah

KKKH3333 Kejuruteraan Lebuhraya Highway Engineering Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang bidang-bidang utama dalam kejuruteraan trafik, jalan raya dan lebuh raya. Penekanan ialah kepada ciri-ciri pemandu, pejalan kaki, kenderaan dan jalan raya, prinsip-prinsip asas aliran trafik, kajian kejuruteraan trafik, reka bentuk persilangan dan persimpangan berlampu isyarat reka bentuk geometri jalan raya dan lebuh raya dua lorong dan berbilang lorong. Pelajar diajar mengenai bahan-bahan asfalt, bitumen, reka bentuk turapan anjal, bahan-bahan konkrit, reka bentuk turapan tegar dan pengurusan turapan. Pelajar juga dikehendaki menjalani uji kaji di makmal pengangkutan dan lapangan untuk melaksanakan projek yang ditentukan dan mampu menulis laporan mengenainya di samping boleh menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam tutoran. The goal of this course is to give knowledge, understanding and synthesis in highway engineering which covers topics on traffic, road and highway. The sub-topics discussed are characteristics of drivers, pedestrians, vehicles and road, fundamentals of traffic flow, including volume, speed and density, traffic engineering studies, signalised and un-signalised intersections design, geometric design of road, two and multi-lanes highways. Students will be taught briefly on materials related to asphalt, bitumen and concrete, flexible and rigid pavements design and pavement management system. Students must performed experiments related to the transportation laboratory, implement pavement design project, able to write good laboratory report and also able to analyse and solve problems given in tutorials. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH 1213 Kejuruteraan Geomatik Pre-Requisite (if any): KKKH 1213 Geomatics Engineering Bacaan Asas: References: Garber, N.J & Hoel, L.A. 2015. Traffic and Highway Engineering. 5th. Ed. (SI), Stamford: Cengage Learning. Mannering, F.L 2013. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. 5th Ed. Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

123

Rogers, M. 2008. Highway Engineering. 2nd. Ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.-Blackwell. Wright, P.H. & Dixon, K. 2004. Highway Engineering. 7th. Ed. New York: John Wiley. Papacostas, C.S. & Prevedouros, P.D. 2001. Transportation Engineering and Planning. 3rd. Ed. New Jersey: Prentice-Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menganalisis data trafik serta maklumat, menilai ciri-ciri jalan raya dan lebuh raya, mengenal pasti dan mencadang penyelesaian kepada isu-isu besar dan masalah semasa. Able to analyse traffic data and information, evaluate road and highway characteristics, identify and propose solution to major issues and current problems.

2

Berkebolehan menilai pertalian di antara tiga ciri utama aliran trafik iaitu isi padu, laju dan ketumpatan. Ability to evaluate the relationships between three main traffic flow characteristics namely volume, speed and density.

3

Berkebolehan merekabentuk lapisan ketebalan, penjajaran jalan dan juga mengenalpasti penandaan jalan, penunjuk dll. mengikut garis panduan JKR ATJ 5/85 (Pindaan 2013), ATJ 8/86 (Pindaan 2015), GL 2/2002 Road Engineering Association Malaysia (REAM), dll. Able to design pavement thickness, road alignment and identify road marking, sign etc. according to the JKR guidelines ATJ 5/85 (Pindaan 2013), ATJ 8/86 (Pindaan 2015), GL 2/2002 Road Engineering Association Malaysia (REAM), etc.

4

Berkebolehan menggunakan peralatan-peralatan kejuruteraan lebuhraya dan trafik. Able to use highway and traffic engineering equipment.

5

Berkebolehan menghasilkan laporan dan membentangkan salah satu hasil projek berasaskan masalah melalui uji kaji makmal bagi menilai dan menganalisis aspek-aspek kekuatan agregat, tanah dan ciri-ciri asphalt, reka bentuk turapan dan kajian trafik di lapangan. Able to produce and present one of the reports on problem-based learning project through experiments in laboratory in evaluating and analysing the strength aspects of aggregate, soil and asphalt characteristics, pavement design and traffic study in the field.

KKKH3343 Hidraulik Saluran Terbuka Open Channel Hydraulics Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemampuan dalam merekabentuk saluran terbuka (boleh hakis dan tak boleh hakis). Termasuk dalam kursus ini ialah mengenalpasti pengkelasan aliran saluran terbuka, ciri-ciri aliran dalam saluran terbuka, Aplikasi prinsip Tenaga dan prinsip Momentum, pengangkutan endapan dan analisis tanpa dimensi. Kursus ini juga akan memperkenalkan perisian komersial yang digunakan dalam rekabentuk saluran terbuka.

124

Panduan Prasiswazah

The goal of this course is to deliver knowledge, understanding and capability in the design of open channels (non-erodible and erodible). This course will also focus on identifying the classification of open channel flow, flow characteristics in open channels, application of the energy and momentum principles, sediment transport and dimensional analysis. Selected software used in the design of open channels will be introduced to the students. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH1223 Mekanik Bendalir Untuk Kejuruteraan Awam Pre-Requisite (if any): KKKH1223 Fluid Mechanics for Civil Engineers Bacaan Asas: References: Akan, A.O., 2011. Open Channel Hydraulics, Butterworth-Heinemann. Szymkiewicz, R., 2010. Numerical modeling in open channel hydraulics. Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York. Chow, V.T., 2009, Open Channel Hydraulic, Mc. Graw Hill International. Chanson, H., 2004. The Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction, 2nd Ed. Elsevier Butterworth-Heinemann. Chanson, H., 2004. Environmental hydraulics for open channel flows. Elsevier Butterworth-Heinemann Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan mengenalpasti dan membincangkan fungsi saluran terbuka, jenis-jenis, ciri-ciri aliran di dalamnya dan kepentingannya dalam konteks pengurusan alam sekitar seperti sumber air dan isu banjir. Able to identify and discuss the functions of open channel, types, flow characteristics and their importance in the context of environmental management i.e. water resources and flood issues.

2

Berkebolehan mengaplikasi perkaitan yang sesuai seperti Chezy, Manning, prinsipal tenaga dan momentum bagi menyelesai masalah aliran saluran terbuka. Able to apply relevant equations such as Chezy, Manning, energy and momentum principles to solve open channel flow problem.

3

Berkebolehan mereka bentuk saluran terbuka boleh hakis dan tak boleh hakis mengikut kesesuaian kawasan tertentu. Able to to design an appropriate erodible and non-erodible open channel according to the specific site.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

4

125

Berkebolehan mengguna perisian sedia ada dan/atau membangunkan model hidraulik untuk menganalisa masalah berkaitan saluran terbuka, dan memahami kekangan model berkenaan. Able to use existing software and/or develop hydraulic models in analysing open channel related problems, with an understanding of the limitations.

KKKH3353 Rekabentuk Keluli Struktur Structural Steel Design Objektif utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan para pelajar kepada asas rekabentuk elemen struktur menggunakan keluli struktur. Kandungan kursus meliputi: Pengenalan kepada struktur keluli; sejarah, komponen, proses penghasilan, ketahanan, sifat bahan, ciri kegagalan, pembinaan; Pengenalan kepada Eurocode 3 EN 1993: Part 1-1, Part 1-5 dan Part 1-8 bersama dengan National Annex masing-masing; konsep kekuatan, lekukan setempat, kestabilan, keadaan had, faktor keselamatan separa, tindakan/beban, klasifikasi keratan, contoh pengiraan. Rasuk Terkekang: kapasiti ricih, kapasiti lenturan pada daya ricih tinggi, pesongan, contoh rekabentuk; Web Rasuk: panjang galas, kapasiti galas, rintangan lekukan, rekabentuk pengukuh, contoh rekabentuk; Rasuk Tidak Terkekang: lekukan kilasan lateral (LTB), momen rintangan lekukan, panjang efektif, contoh rekabentuk. Anggota Tegangan: kapasiti tegangan, kelegaan lubang, kelegaan kesipian, contoh rekabentuk; Anggota Mampatan dan Rasuk-Tiang: klasifikasi, rintangan lekukan, pendekatan luas efektif untuk keratan Kelas 4 (langsing), panjang efektif, lengkung tiang pelbagai, contoh rekabentuk. Rekabentuk Untuk Pembinaan Mudah: anggapan untuk kerangka bertingkat mudah, momen akibat kesipian nominal, panjang lekukan, contoh rekabentuk; Anggota Dengan Kombinasi Momen dan Daya Paksi: semakan kapasiti dan lekukan, faktor momen seragam setara, contoh rekabentuk. Sambungan Bolt: jarak bolt, jarak hujung dan tepi, kesan lubang bolt, bolt dalam tegangan, contoh rekabentuk; Sambungan Kimpal: kebolehkimpalan bahan keluli, kimpal fillet, kimpal butt, contoh rekabentuk.

126

Panduan Prasiswazah

The main objective of this course is to introduce to students the fundamentals in the design of structural elements using structural steel. The course contents include: Introduction to steel structures; history, components, production processes, durability, material properties, failure characteristics, construction; Introduction to Eurocode 3 EN 1993: Part 1-1, Part 1-5 and Part 1-8 along with the respective National Annexes; concepts of strength, local buckling, stability, limit states, partial safety factors, actions, section classification, examples. Restrained Beams: shear capacity, bending capacity at high shear, deflection, design examples; Beam Webs: stiff bearing length bearing capacity, buckling resistance, stiffener design, design examples; Unrestrained Beams: lateral torsional buckling (LTB), buckling resistance moment, effective length, design examples. Tension Members: tension capacity, allowance for holes, allowance for eccentricity, design examples; Compression Members and Beam-Column: classification, buckling resistance, new effective area approach for Class 4 (slender) sections, effective length, multiple column curves, design examples. Design for Simple Construction: assumptions for simple multi-storey frames, moments due to nominal eccentricity, buckling length, design examples; Members with Combined Moments and Axial Forces: capacity and buckling checks, equivalent uniform moment factors, design examples. Bolted Connections: bolt spacing, end and edge distances, effect of bolt holes, bolts in tension, allowance for prying action, design examples; Welded Connections: weldability of steel materials, fillet welds, butt welds, design examples. Pra-Keperluan (jika ada): KKKH2153 Mekanik Bahan KKKH2223 Analisis Struktur Pre-Requisite (if any) : KKKH 2153 Mechanics of Materials KKKH2223 Structural Analysis

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

127

Bacaan Asas: References: Da Silva, L.S., Simoes, R. and Gervasio, H. 2013. Design of Steel Structures. European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Shiyekar, M.R. 2013. Limit State Design in Structural Steel. Second Edition. PHI Learning Private Limited. Wald, F., Tan, K.H. and Chiew, S.P. 2012. Design of Steel Structures with Worked Examples to EN 1993-1-1 and EN 1993-1-8. Research Publishing. Wong, M.B. 2011. Plastic Analysis and Design of Steel Structures. Butterworth Heinemann. Trahair, N.S., Bradford, M.A., Nethercot, D.A. and Gardner, L. 2008. The Behaviour and Design of Steel Structures to EC 3. Taylor and Francis. EN 1993: Part 1-1, Part 1-5, Part 1-8, Design of Steel Structures. British Standards Institution, London. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan prinsip asas kekuatan, kestabilan, lengkokan setempat, keadaan had, faktor keselamatan separa, bebanan dan klasifikasi keratan berpandukan Eurocode 3 (EN 1993). Able to describe the basic principles of strength, stability, local buckling, limit states, partial safety factors, actions and section classification in accordance with Eurocode 3 (EN 1993).

2

Berkebolehan menghasilkan rekabentuk rasuk terkekang, rasuk tidak terkekang dan pengukuh dengan mempertimbangkan rintangan keratan rentas, rintangan lengkokan dan galas web. Able to produce design for laterally restrained beams, unrestrained beams and stiffeners accounting for cross-section resistance, buckling resistance and web bearing.

3

Berkebolehan menghasilkan rekabentuk anggota tegangan dan mampatan serta anggota di bawah tindakan kombinasi lenturan dan daya paksi dalam pembinaan mudah. Able to produce design for tension and compression members and members under combined action of bending and axial load in simple construction.

4

Berkebolehan membangunkan rekabentuk sambungan mudah menggunakan bolt dan kimpalan. (Able to develop design for simple joints using bolts and welds).

5

Berkebolehan menggunakan perisian komputer untuk membangunkan model, menganalisis dan merekabentuk struktur keluli. Able to use computer software to develop model, analyse and design of steel structures.

128

Panduan Prasiswazah

KKKH4013 Projek Reka Bentuk Integrasi I Intergrated Design Project I Kursus ini adalah bahagian pertama Kursus Projek Reka Bentuk Integrasi di semester pertama tahun akhir pengajian. Bahagian kedua ditawarkan di semester kedua. Kursus ini bertujuan untuk menafaatkan pengetahuan asas kejuruteraan awam yang diperolehi dalam kursus sebelum ini bagi menyelesaikan masalah projek kejuruteraan awam sebenar secara bersepadu dan komprehensif. Di bahagian pertama ini pelajar akan didedahkan atas kepentingan memilih konsep rekabentuk sesuai yang mengambilkira isu keselamatan, kelastarian dan keberkesanan kos sebagai kriteria utama. Para pelajar akan dibahagikan dalam kumpulan seramai empat atau lima orang. Mereka akan diminta membuat pemerhatian di beberapa tapak projek yang telah siap dan sedang beroperasi untuk menilai kebaikan dan kelemahan yang terdapat pada projek tersebut berpandukan kepada kriteria utama di atas. Seterusnya setiap kumpulan akan diberi pelan susunatur arkitekual / perancang bandar, butiran projek dan pelan topografi cadangan tapak projek. Mereka dikehendaki menyediakan rekabentuk konsep komponen kejuruteraan awam yang berkaitan seperti kerja tanah, struktur penahan tanah, sistem perparitan, jalan, bekalan air dan sistem pembetungan. Produk akhir rekabentuk konsep ialah laporan teknikal yang disertakan dengan lakaran yang berkaitan dan akan dibentangkan secara lisan oleh setiap ahli kumpulan. Pemarkahan bagi kursus ini adalah berasaskan kepada laporanlaporan teknikal, pembetangan lisan dan penilian rakan kumpulan. This is the first part of integrated design project course; the second part is offered in the second semester of the final year. This course aims to synergise all the basic engineering knowledge gained previously to solve real civil engineering problems in an integrated and comprehensive manner. In the first part, the students will be guided on the importance of choosing appropriate design concept in which safety, sustainability and cost effectiveness are among the major considerations. Working in a group of four to five persons, the students are first required to observe various completed projects and make an assessment of the pros and cons of those projects based on the considerations above. Their findings shall be in the form of written report as well as oral presentations. Each group is then given a architecture layout and details of a project and a topographical plan of the proposed project site. They shall then prepare the conceptual design of various civil engineering components such the earthworks, earth retaining structures, drainage system,

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

129

roads, water supply and sewerage. The deliverable of the conceptual design is a technical report complete with relevant sketches and shall also be orally presented by every group members. Marking shall be based on the conceptual report, oral presentation as well as peer assessment (respective group members). Pra-Keperluan (jika ada): KKKH1213 Kejuruteraan Geomatik KKKH2213 Kejuruteraan Sekitaran untuk Jurutera Awam KKKH3213 Geoteknik KKKH2233 Hidrologi Kejuruteraan dan Sumber Air KKKH3143 Kejuruteraan Pengangkutan Pre-Requisite (if any): KKKH1213 Geomatics Engineering KKKH2213 Environmental Engineering for Civil Engineer KKKH3213 Geotechnics KKKH2233 Engineering Hidrology and Water Resources KKKH3143 Transportation Engineering Bacaan Asas: References: Colin Harding, Chartered Institute of Building, 2015. Integrated Design and Construction. Wiley-Blackwell. SalehA. Mubarak, 2015. Construction Project Scheduling and Control, 3rd Edition. Brad Hardin & Dave McCool, 2014. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, 2nd Edition. American Water Works Association / American Society of Civil Engineer, 2012. Water Treatment Plant Design. 5th Edition. McGraw Hill Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, 2012. Manual Saliran Mesra Alam Malaysia. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan konsep-konsep kelestarian dan keperluan pembangunan yang lestari. Able to describe the concepts of sustainability and the need for sustainable development.

130

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan menilai kelestarian projek-projek sudah siap atau sedang beroperasi. (Able to appraise already completed or in operation projects for sustainability).

3

Berkebolehan menerangkan hubungan di antara sistem-sistem kejuruteraan atau amalan profesional kejuruteraan dengan masyarakat, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya. Able to describe the relationship between engineering projects or professional engineering practice and the societal, health and safety, legal and cultural issues.

4

Berkebolehan membangunkan konsep reka bentuk kemudahan kejuruteraan awam yang kompleks bagi memenuhi pencirian tertentu seperti kesihatan awam dan keselamatan, budaya, masyarakat, pengurusan projek, keberkesanan kos, dan pertimbangan alam sekitar di mana sesuai. Able to develop conceptual design of complex civil engineeering facilities that meets specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, project management, cost effectiveness, and environmental considerations where appropriate.

5

Berkebolehan menghasilkan laporan individu dan berkumpulan, serta projek reka bentuk. Able to produce reports and present individual, group and design projects.

6

Berkebolehan membentangkan projek individu dan berkumpulan, serta projek reka bentuk. Able to produce reports and present individual, group and design projects.

7

Berkebolehan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasan yang diberi sama ada secara individu, sebagai ahli atau ketua kumpulan multi-disiplin. Able to assume responsibility and commitment towards given tasks effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings.

KKKH4102 Projek Penyelidikan I Research Project I Objektif kursus ini adalah untuk melatih pelajar menjalankan kerja penyelidikan. Projek penyelidikan mengandungi rekabentuk dan analisis data. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan laporan interim yang lengkap yang mengandungi objektif kajian, pernyataan masalah, kajian kepustakaan dan metodologi kajian. Kursus ini akan diteruskan di dalam kursus KKKH4106 Projek Penyelidikan II pada semester berikutnya. The objective of this course is to train the student to start the research works. The research project consists of data and design analysis. Each student should prepare a complete interim report comprises of objectives of the research, problem of statement, literature review and research methodology. The course will be continued in the KKKH4106 Research Project II in the next semester. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Kate

L.T., Wayne C.B., Gregory G.C., Joseph M.W. 2013. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers. University of Chicago Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

131

Lawrence A. M. & Brenda T. M. 2012. The Literature Review: Six Steps to Success Corwin. Gerald, J.A., Charles, T.B. & Walter, E.O. 2011. Handbook of Technical Writing, Tenth Edition. Bedford/St.Martin’s. Carol M. R. 2010. The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. Corwin. Menulis Tesis Gaya UKM. 2010. Edisi 7. Pusat Pengajian Siswazah. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan mengenalpasti sumber-sumber yang sesuai bagi literatur untuk tujuan penyelidikan. Able to identify appropriate sources of literature for research purposes.

2

Berkebolehan mengkaji penyelidikan lampau yang berkaitan secara kritikal serta mengenalpasti jurang ilmu. Able to critically review previous related research and knowledge gaps.

3

Berkebolehan mencadangkan masalah dan objektif kajian. Able to propose research problems and objectives.

4

Berkebolehan membangunkan cadangan metodologi penyelidikan terhadap masalah Kejuruteraan Awam yang kompleks termasuk reka bentuk uji kaji, dsbnya. Able to develop research proposal of complex Civil Engineering problems including design of experiments, etc.

5

Menunjukkan kelakuan yang konsisten dengan jangkaan integriti akademik. Demonstrates behaviour consistent with academic integrity expectations.

6

Berkebolehan menghasilkan laporan interim projek penyelidikan. Able to produce interim research project report.

7

Berkebolehan membentangkan projek penyelidikan di peringkat interim. Able to present research project at interim stage.

KKKH4133 Ekonomi Kejuruteraan dan Penilaian Projek Engineering Economics and Project Evaluation Objektif utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada metodologi ekonomi kejuruteraan dan penilaian projek yang merangkumi faktor ekonomi, kewangan, sosial dan alam sekitar. Penilaian projek melibatkan analisis ekonomi menggunakan teknik kajian kemungkinan beradasarkan beberapa kaedah seperti tempoh bayaran balik, kadar pulangan dalaman atau nilai kini bersih, kos kitaran hayat, analisis faedah-kos dan lain-lain.

132

Panduan Prasiswazah

Ini termasuk memeriksa semua alternatif pelaburan secara teknikal di bawah ketentuan dan ketidakpastian. Pelajar-pelajar akan diberi projek sampel kajian kes di mana mereka berpeluang untuk membangunkan komponen kewangan, sosial , alam sekitar dan ekonomi yang diperlukan sebagai input untuk penilaian projek. The main objective of this course is to introduce students to the methodology of engineering economy and project evaluation including economic, financial, social and environmental factors. Project evaluation involves economic analysis using a set of techniques that establish feasibility parameters. These parameters include payback period, internal rate of return or net present value, life-cycle costing, benefit-cost analysis and checking all technically feasible investment alternatives under certainty and uncertainty. The students will be given sample projects as case studies where they have the opportunity to develop financial, social, environmental and economic components required as inputs for the project evaluation. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Rogers, M. & Duffy, A. 2012. Engineering Project Appraisal 2nd Edition. Wiley-Blackwell. Pack, C.S. 2012. Fundamentals of Engineering Economics 3rd Edition. Pretice Hall. Newman, D., Eschenbach, T. & Lavelle, J. 2011. Engineering Economy Analysis 11th Edition. Oxford University Press Sullivan, W.G., Wicks, E.M. & Koelling, C.P., 2011. Engineering Economy, 15th Edition, Prentice Hall. Martland, Carl D. 2011. Towards More Sustainable Infrastructure: Project Evaluation for Planners and Engineers. John Wiley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

133

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan peranan dan tujuan melakukan analisis ekonomi bagi projek-projek kejuruteraan. Able to explain the role and purpose of performing economic analysis on engineering projects.

2

Berkebolehan menentukan nilai ekonomi projek melalui analisis kejuruteraan ekonomi. Able to determine project economic value through engineering economic analysis.

3

Berkebolehan menilai alternatif kejuruteraan menggunakan kriteria ekonomi yang berbeza dan membuat keputusan pilihan ekonomi yang paling optimum projek; Able to evaluate the engineering alternatives using different economic criteria and decide the most optimal economic choice of projects.

4

Berkebolehan menghasilkan kertas cadangan penilaian projek berdasarkan projek rekabentuk yang dipilih. Able to produce project valuation proposal based on selected design project.

KKKH4143 Kejuruteraan Asas Foundation Engineering Matlamat kursus ini memberikan pengetahuan asas dan aplikasi yang melibatkan reka bentuk kejuruteraan geoteknik yang diperlukan oleh jurutera awam. Reka bentuk geoteknik adalah amalan yang amat penting dalam semua bentuk pembinaan termasuk bangunan, empangan, tetambak jalan/lebuh raya, jambatan dan lain-lain. Antara tajuk- tajuk yang dikaji adalah reka bentuk geoteknik bagi asas cetek, asas dalam, tembok penahan dan cerun. The goal of this course provides basic knowledge and applications involving the design Geotechnical required by a civil engineer. Geotechnical design practices is very important in all forms of construction including buildings, dams, tetambak roads / highways, bridges and others. Among the topics studied are the design of shallow foundation for Geotechnics, the foundation, retaining walls and slopes. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH3213 Geoteknik Pre-Requisite (if any) : KKKH3213 Geotechnics

134

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Das, B.M. 2004. Principles of Foundation Engineering, 5th Ed., PWS. D.F.1998. Essentials of Soil Mechanics and Foundations, 5th Ed., Prentice Hall. Bowles, J.E. 1997. Foundation Analysis and Design, 5th Ed., Mc Graw Hill. McCarthy. Cernica, J.N. 1995. Geotechnical Engineering: Foundation Design, John Wiley and Sons. Coduto, D.P. 1994. Foundation Design: Principles and Practice, Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menggunakan pengetahuan asas mekanik tanah dalam reka bentuk geoteknik. Able to apply basic knowledge of soil mechanics in geotechnical design.

2

Berkebolehan mewajarkan penyelesaian masalah kejuruteraan geoteknik menggunakan mekanik tanah dan sains kejuruteraan. Able to justify solutions of geotechnical engineering problems using soil mechanics and engineering sciences.

3

Berkebolehan menggunakan perisian komputer bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan geoteknikal. Able to use computer software to solve geotechnical engineering problems.

4

Berkebolehan menghasil dan membentangkan laporan kejuruteraan bagi reka bentuk kejuruteraan geoteknik. Able to produce and present engineering reports for geotechnical engineering design.

5

Berkebolehan bekerja sebagai satu pasukan dalam menyediakan penilaian terhadap pelbagai aspek reka bentuk geoteknik. Able to work as a team in providing an assessment of various aspects of geotechnical design.

KKKH4106 Projek Penyelidikan II Research Project II Objektif kursus ini adalah untuk melatih pelajar menjalankan kerja penyelidikan dan membentangkan hasil penyelidikan secara verbal dan bertulis.Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus KKKH4102 Projek Penyelidikan I. Di akhir kursus ini, kesemua hasil dan kerja-kerja penyelidikan yang telah dijalankan di dalam kursus ini dan Projek Penyelidikan I dikumpulkan dan dilaporkan di dalam tesis. Pelajar dikehendaki untuk mengikuti Tesis Gaya UKM sebagai panduan untuk menulis tesis yang bagus. Pembentangan Viva-Voce akan dijalankan pada akhir semester untuk menilai hasil penyelidikan dan dinilai oleh penyelia dan penilai.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

135

The objective of this course is to train the student to perform the research works and to present the research results, verbally and in written. The course is an extension of KKKH4102 Research Project I course. At the end of this course, the outcomes of the research including all the works that have been done in thus course and in the Research Project I are gathered and documented in the thesis. The student needs to follow the Tesis Gaya UKM as a reference guideline to write a proper thesis. The viva-voce will be held at the end of the semester to assess the outcomes of the research project and will be evaluated by the supervisor and one examiner. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH4102 Projek Penyelidikan I Pre-Requisite (if any) : KKKH4102 Research Project I Bacaan Asas: References: Kate L.T., Wayne C.B., Gregory G.C., Joseph M.W. 2013. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers. University of Chicago Press. Lawrence A. M. & Brenda T. M. 2012. The Literature Review: Six Steps to Success Corwin. Gerald, J.A., Charles, T.B. & Walter, E.O. 2011. Handbook of Technical Writing, Tenth Edition. Bedford/St.Martin’s. Carol M. R. 2010. The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. Corwin. Menulis Tesis Gaya UKM. 2010. Edisi 7. Pusat Pengajian Siswazah. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan mengenalpasti sumber-sumber yang sesuai bagi literatur untuk tujuan penyelidikan. Able to identify appropriate sources of literature for research purposes.

136

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan mengkaji penyelidikan lampau yang berkaitan secara kritikal serta mengenalpasti jurang ilmu. Able to critically review previous related research and knowledge gaps.

3

Berkebolehan mencadangkan masalah dan objektif kajian. Able to propose research problems and objectives.

4

Berkebolehan membangunkan cadangan metodologi penyelidikan terhadap masalah Kejuruteraan Awam yang kompleks termasuk reka bentuk uji kaji, dsbnya. Able to develop research proposal of complex Civil Engineering problems including design of experiments, etc.

5

Berkebolehan memilih dan mengaplikasikan ilmu asas dan ilmu Kejuruteraan Awam yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Able to select and apply fundamental and Civil Engineering knowledge related to the research problems.

6

Berkebolehan mendapatkan, menganalisis dan menilai serta mentafsir data penyiasatan penyelidikan. Able to obtain, analyse, interpret and evaluate the research data.

7

Berkebolehan mengendalikan teknik yang sesuai, skil, alat kejuruteraan moden dan teknologi maklumat untuk menghasilkan data penyelidikan. Able to handle appropriate techniques, skills, modern engineering tools and IT tools necessary in producing data for the research.

8

Berkelakuan secara beretika dan mampu menunjukkan sikap profesional, menepati masa dan kehadiran. Able to behave ethically and to display the professional attitude, punctuality and attendance.

9

Berkebolehan menghasilkan laporan projek penyelidikan. Able to produce research project report.

10

Berkebolehan membentangkan projek penyelidikan. Able to present research project.

KKKH4264 Projek Rekabentuk Integrasi II Integrated Design Project II Kursus ini adalah sambungan daripada Kursus Projek Reka Bentuk Integrasi I yang ditawarkan pada semester 1 tahun akhir pengajian. Kursus ini juga dirujuk sebagai projek infrastruktur “capstone” yang mengintegrasikan pebagai bidang dan disiplin teras Kejuruteraan Awam. Para pelajar ditugas menyediakan rekabentuk terperinci berbagai komponen infrastruktur dengan mengambilkira kekangan yang terdiri daripada aspek keselamatan, kesihatan, social, masyarakat, ethik dan ekonomi. Ilmu dan pengalaman lepas dalam beberapa aspek yang merangkumi domain cognitive, psychom*otor dan affective akan dipraktik dan diuji semasa menyelesaikan projek ini. Para pelajar akan menentukan configurasi dan susun atur optima pelbagai komponen infrastruktur seperti aras platform, bangunan, kerja tanah, struktur penahan tanah, jalan, sistem perparitan, bekalan air, system pembentungan dan kemudahan lain yang dikira perlu untuk projek

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

137

berkenaan. Mereka akan menjalankan analisa dan rekabentuk komponen infrastruktur menurut kriteria, piawaian dan garispanduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan badan professional. Seterusnya pelajar akan menyediakan hasil utama kursus ini dalam bentuk laporan yang terdiri daripada pengiraan rekabentuk, lakaran dan lukisan teknikal dan bill of quantities. Sepertimana dalam Rekabentuk Kejuruteraan Awam Bersepadu I, kursus ini memerlukan pelajar bekerja secara kumpulan. Kejayaan melaksanakan projek rekabentuk ini memerlukan kerjasama yang baik semua ahli kumpulan. Oleh itu mereka perlu mempunyai sifat tanggungjawab dalam menjalankan tugasan secara individu dan dalam masa yang sama sepadukan usaha individu bagi memperolehi kejayaan kumpulan. Setiap kumpulan akan kemukakan hasil kerja masing-masing dalam bentuk laporan teknikal dan persembahan lisan. This course is a continuation of the Integrated Design Project I that was offered in Semester VII. It is a capstone infrastructures project that integrates the various core areas within the Civil & Structural and Environmental Engineering disciplines. Students are given the task to prepare detail design of various infrastructures components that shall consider constraints including environmental (sustainability), health and safety, ethics, and economics considerations. Previously acquired knowledge on various aspects within the cognitive, psychom*otor and affective domains will be put to practice and tested here. The students shall determine the optimum configuration and layout of the various Civil Engineering components such as buildings, platform levels, earthworks & earth retaining structures, drainage system, access and roadway, water supply, sewerage and other utilities deemed necessary.They shall then carry out appropriate analysis and design of the various components, in compliance with the safety criteria set by the various standards and guidelines. Eventually, the students shall prepare the main deliverables that shall include explanation of design concepts, analysis and design calculations, relevant technical sketches, drawings and bill of quantities. As in Engineering Design I, this course requires the students to work in groups. The successful implementation of the design project will require close cooperation between all team members. Hence, they need to be responsible in executing individual assignments and at the same time integrating the individual efforts to ensure the team success. Each team shall submit their findings both in the form of design report as well as verbal presentation.

138

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): KKKH4013 Projek Rekabentuk Integrasi I KKKH3173 Pengurusan Pembinaan KKKH3193 Reka Bentuk Konkrit Bertetulang KKKH3113 Sistem Pengagihan Air dan Rangkaian Pembentung KKKH3343 Hidraulik Saluran Terbuka Pre-Requisite (if any): KKKH4013 Intergrated Design Project I KKKH3173 Project Management KKKH3193 Reka Bentuk Konkrit Bertetulang KKKH3113 Water Reticulation and Sewerage System KKKH3343 Open Channel Hydraulic Bacaan Asas: References: Colin Harding, Chartered Institute of Building, 2015. Integrated Design and Construction. Wiley-Blackwell. Saleh A. Mubarak, 2015. Construction Project Scheduling and Control, 3rd Edition. Brad Hardin & Dave McCool, 2014. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, 2nd Edition. American Water Works Association / American Society of Civil Engineer, 2012. Water Treatment Plant Design. 5th Edition. McGraw Hill Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, 2012. Manual Saliran Mesra Alam Malaysia. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan meneliti untuk mengenal pasti dan menerangkan keadaan serta kekangan-kekangan sedia ada di tapak cadangan projek yang merangkumi topografi dan rupa bumi, keadaan sub-tanah, kemudahan infrastruktur Kejuruteraan Awam (sistem jalanraya, saliran, bekalan air, dan sistem pembetungan, serta elemen-elemen penting alam sekitar dan pembangunan lestari. Able to examine to identify and describe existing proposed project site conditions and constraints that includes existing topography and terrain, sub-soil, Civil Engineering infrastructure facilities (road, drainage, water supply, and sewerage systems, and elements important to environment and sustainable development.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

139

2

Berkebolehan menilai secara kritis dan menilai tapak projek dari aspek alam sekitar dan kelestarian, keselamatan dan kesihatan awam, budaya dan masyarakat, dan ekonomi serta keberkesanan kos, dll. Able to critically assess and evaluate the project site with respect to environment and sustainability, public health and safety, culture and society, and economics and cost effectiveness, etc.

3

Berkebolehan membangunkan konsep reka bentuk projek secara bersepadu yang mengambilkira aspek alam sekitar dan kelestarian, keselamatan dan kesihatan awam, budaya dan masyarakat, dan ekonomi serta keberkesanan kos, dll. (termasuk pemilihan tapak, teknik pembinaan dan bahanbahan seperti penggunaan Sistem Binaan Berindustri (IBS)). Able to develop an integrated project design solutions that considers environment and sustainability, public health and safety, culture and society, and economics and cost effectiveness, etc. (includes choice of site, construction techniques and materials such as the use of Industrialised Building System (IBS).

4

Berkebolehan menilai dan melaksanakan secara manual reka bentuk terperinci elemen-elemen infrastruktur (kerja tanah, jalanraya, saliran, bekalan air, pembetungan, dll.), tapak dan struktur bangunan dengan menggunakan kod-kod amalan dan garispanduan yang berkaitan. Able to judge and manually perform detailed design of infrastructure elements (earthworks, road, drainage, water suppy, sewerage, etc.), foundtation and building structures by applying relevant codes of practice and guidelines.

5

Berkebolehan menggunakan perisian komputer yang berkaitan (lembaran Excel, AutoCAD dan perisian reka bentuk lain) untuk mereka bentuk elemen infrastruktur dan menghasilkan lukisan. Able to use relevant computer software (Excel spread sheet, AutoCad and other design software) to design infrastructure elements and generate drawings.

6

Berkebolehan menghasilkan laporan projek capstone yang rapi yang mengandungi ringkasan eksekutif, pengenalan, pengagihan tugas, konsep, pengiraan reka bentuk, lukisan untuk permohonan tender, kesimpulan, dll. Able to produce presentable capstone project report containing executive summary, introduction, tasks distribution, concepts, design calculations, drawings for tender documentation, conclusions, etc.

7

Berkebolehan membentangkan projek capstone secara lisan dalam sesi pembentangan atau temuduga. Able to verbally present capstone project in presentation session or interview.

8

Berkebolehan melaksanakan tugas secara individu dan menjadi ahli kumpulan yang efektif. Able to perform tasks individually and be an effective group member.

9

Berkebolehan menerapkan strategi bagi mencapai keberkesanan kos projek serta menganggarkan kos (kuantiti bil) komponen reka bentuk terpilih. Able to apply strategies to achieve cost effectiveness, and estimating cost (bill of quantities) of selected components.

10

Berkebolehan menghasilkan reka bentuk elemen-elemen infrastruktur dan struktur yang mengambilkira kesan terhadap alam sekitar serta menunjukkan pengetahuan dan kepekaan mengenai pembangunan lestari. Able to produce infrastructural and structural elements design that considers the effect on environment and demonstrate knowledge and sensitivity towards sustainable development.

11

Berkebolehan menilai input penyelesaian jurutera profesional terhadap masyarakat, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan kebudayaan. Able to evaluate and appraise professional engineering solution towards societies, health, safety, legal and culture.

140

Panduan Prasiswazah

Silibus Kursus Elektif Elective Courses Syllabus KKKH4313 Kaedah Unsur Terhingga Finite Element Method Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman asas mengenai kaedah unsur terhingga. Melalui kaedah ini pelajar akan berkebolehan membentuk model dengan mengaplikasikan prinsip asas yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan awam secara manual ataupun menggunakan perisisan. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan, sejarah ringkas dan terminologi, permodelan unsur terhingga, fungsi bentuk lelurus, pendekatan Rayleigh-Ritz dan Galerkin, pembentukan matriks kekukuhan, integrasi berangka. Kursus ini melibatkan masalah rod 1-D, kekuda 2-D, pemindahan haba mantap 1-D dan 2-D, kilasan, dan tegasan dan terikan sesatah 2-D. Pelajar berpeluang menggunakan perisian berasaskan kaedah unsur terhingga untuk menyiapkan projek reka bentuk. The goal of this course is to give knowledge and understanding on the basic theory of the finite element (FE) method. Through this method students will be able to apply and model any structural engineering problems and solve manually or using computer software. Topics will include introduction, brief history and the terminology, trial solution, finite element model, linear shape function, Rayleigh-Ritz and Galerkin approach, derivation of stiffness matrix, numerical integration. This course will cover the problem such as 1D axially loaded bar, 2D trusses, steady state 1D and 2D heat flow, 2D torsion and 2D plane stress and plane strain. Students will have an opportunity to use FE commercial software in order to complete the design project. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. & Fox, D.D. 2014. The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics, 7th Edition, Butterworth-Heinemann Chandrupatla, T.R. & Belengundu, A.D., 2011. Introduction to Finite Elements in Engineering, 4th Edition, Pearson Education Inc. Khennane, A, 2013. Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus. 1st Edition. CRC Press

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

141

Singiresu S. RAO , 2010. The Finite Element Method in Engineering, 5th Edition, Butterworth-Heinemann Reddy, J.N., 2006. An Introduction to the Finite Elements Method, 3rd Edition. McGraw-Hill Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan prinsip asas kaedah unsur terhingga dan kemampuannya dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan kejuruteraan. Able to explain the fundamentals of finite element method as an approximation method for analysis of variety of engineering problems.

2

Berkebolehan menggunakan prinsip asas dan konsep kaedah unsur terhingga untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Able to apply the principles and concept of finite element method learned to solve engineering problems.

3

Berkebolehan menganalisis masalah kejuruteraan menggunakan kaedah unsur terhingga secara manual dan perisian komputer. Able to analyse a variety of engineering problems using FEM, manually and computer-aided.

4

Berkebolehan menterjemah hasil analisis daripada kaedah unsur terhingga secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer. Able to interpret results of finite element analysis manually or computer-aided.

5

Berkebolehan membangunkan model unsur terhingga menggunakan perisian komputer. Able to develop finite element model using computer software.

KKKH4433 Kejuruteraan Awam Maritim Civil Maritime Engineering Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomenafenomena yang berkaitan, pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. Pasang-surut; ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. Impak Tsunami 26-12-05 juga akan dibincangkan. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat struktur-struktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. This course gives an introduction of basic wave theories, marine sediment transport and design of coastal protections. The behaviour of tidal, wave and associated effects on the coastal protection will be discussed, including the impact of Tsunami. The students are exposed to the main criterias in

142

Panduan Prasiswazah

choosing a suitable type of coastal protection according to the area. Study cases of working coastal structures and examples of failed protection and the reasons behind it will also be included in this module. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Taylor, D.A. 2014. Introduction to marine engineering. University Press, Cambridge. Sorensen., R.M. 2010. Basic coastal engineering. 3rd Ed. Springer Verlag GMBH. Dean, R.G. and Dalrymple, R.A. 2004. Coastal processes with engineering applications. Cambridge University Press. US Army Coastal Engineering Research. 2002. Shore protection Manual, Vol 1. Coastal Engineering Research Center (US). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan menganalisis data cerapan dan menilai daya-daya persekitaran marin, prosesproses ombak dan mengaplikasi teori-teori yang berkaitan bagi menghasilkan laporan yang berkaitan. Able to analyse observed data and evaluate the marine environmental forces, waves processes and able to apply and produce reports related to the theories.

2

Berkebolehan membincangkan dan mengaplikasi konsep-konsep seperti ICZM, ISMP serta garispanduan dan piawai semasa yang berkaitan dengan isu-isu pengurusan kawasan pantai dan lepas pantai. Able to discuss and apply concepts such as ICZM, ISMP, EIA requirements as well as current guidelines and standards related to coastal and offshore management issues.

3

Berkebolehan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi justifikasi pembangunan seterusnya pemilihan lokasi pelabuhan baru, penentuan saiz dan kapasiti kemudahan air dan daratan yang diperlukan. Able to evaluate factors that influence justification and thus location selection for a new port/ harbour and determination of size and capacity land and water based facilities.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

143

KKKH4513 Sistem Maklumat Geografi (GIS) Geographical Information System (GIS) Matlamat kursus adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Sistem Maklumat Geografi (GIS) kepada bidang kejuruteraan awam. Kandungan kursus mengandungi konsep asas berkenaan GIS terhadap aplikasi dan pengawalan alam sekitar dan kejuruteraan awam. Fokus kursus ialah terhadap teori GIS kepada aplikasi kejuruteraan awam. Topik utama yang disentuh di dalam pengajaran adalah seperti; a) Konsep asas dan pembangunan GIS di dalam kejuruteraan awam b) Pemprosesan data seperti pengumpulan data, pemprosesan data, pengurusan dan pangkalan data, analisis spatial, manipulasi data dan output data c) Integrasi GIS, Sistem Penentududukan Sejagat (GPS) dan Penderiaan Jauh dalam penyelesaian masalah kejuruteraan awam d) Penggunaan GIS di dalam kejuruteraan awam (isu semasa) The aim of the course is to give students exposure on Geographic Information System (GIS) to the field of civil engineering. The course contains including the basic concepts relevant to the application of GIS in the environmental and civil engineering aspect. The focus of the course is the theory of GIS to civil engineering applications. The main topics covered are; a) The basic concept and development of GIS in Civil Engineering b) Data Processing such as data collection, data processing, and database management, spatial analysis, data manipulation and data output c) Integration of GIS, Global Positioning System (GPS) and Remote Sensing in civil engineering solutions d) Solving the Civil Engineering problem using GIS (current issue) Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Thomas Lilles& Ralph W. Kiefer. 2015. Remote Sensingand Image Interpretation, John Wiley & Sons. Chang, K. T. 2013. Introduction to Geographic Information Systems. Ed. Ke-7. New York: McGraw Hill.

144

Panduan Prasiswazah

Heywood, D. Ian, Cornelius, S. & Carver, S. 2012. An Introduction to Geographical Information System, 4th edition, Person Prentice Hall, London Johnson, L. E. 2009. Geographic Information Systems in Water Resources Engineering. London: CRC Press. Narimah Samat & Tarmiji Masron. 2008. Sistem Maklumat Geografi dalam Analisis Guna Tanah. PulauPinang : Universiti Sains Malaysia. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan komponen utama GIS dan kelebihan GIS dalam Kejuruteraan Awam. Able to explain the main component of GIS and advantages of GIS in Civil Engineering.

2

Berkebolehan mengaplikasikan bidang GIS,GPS dan Penderiaan Jauh untuk menyelesaikan masalah Kejuruteraan Awam. Able to apply the field of GPS, GIS and Remote Sensing to solve the civil engineering problem.

3

Berkebolehan memproses dan menganalisis data spatial dan atribut dengan menggunakan perisian dan kaedah terkini. Able to process and analyses all the spatial data using the latest software and method.

4

Berkebolehan membangunkan aplikasi GIS yang berkaitan dengan Kejuruteraan Awam. Able to develop GIS application related to civil engineering.

5

Berkebolehan menghasilkan peta/lukisan dan laporan yang baik. Able to produce good map/drawing and report.

Struktur, Bahan & Pembinaan : Construction, Material and Structure : KKKH4023 Analisis Struktur Lanjutan Advanced Structural Analysis Kursus ini ditawarkan untuk menyediakan pemahaman berkenaan kaedah analisis struktur untuk struktur tidak boleh ditentukan secara statik menggunakan kaedah fleksibiliti dan marik kekukuhan. Analisis adalah untuk mencari daya tinakbalas, daya ricih dan momen dalaman, pesongan, sudut dan daya tindakblas pada rasuk, kekuda dan kerangka. Struktur yang tidak berbentuk sekata (tidak prisma) juga dimasukkan di dalam analisis. Kursus ini juga melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan masalah lengkokan, ketidakstabilan tiang, analisis plastik, kaedah garisan alah, kilasan dan struktur dining nipis.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

145

This course is offered to provide an understanding on the methods of structural analysis for statically indeterminate structrures using flexibility and stiffness matrix approaches. The analysis is to determine the reactions, internal shear and moments, deflection, slope and support reaction of beams, frames and trusses. Non prismatic members are also included in the analysis. This course also involves in solving problems pertaining to buckling and instability of columns, plastic analysis, yield line method, torsion and thin wall structures. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH 2223 Analisis Struktur Pre-Requisite (if any) : KKKH 2223 Structural Analysis Bacaan Asas: References: Aslam Kassimali. 2014. Structural Analysis 5th Edition. Cengage Learning. Hibbeler, R.C. 2014. Structural Analysis 9th Edition. Prentice Hall. Bill, W.M. 2011. Plastic Analysis and Design of Steel Structures 1st Edition. Butterworth-Heinemann. Leet, K.M. and Uang, C.M. 2010. Fundamentals of Structural Analysis. McGraw Hill. Menon, D. 2009. Advanced Structural Analysis. Alpha Science Intl Ltd. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan untuk menerangkan konsep ketidakboleh tentu struktur, reka bentuk plastik, kaedah garisan alah, kilasan dan struktur dinding nipis. Able to explain concept of indeterminate structures, plastic design, yield line method, torsion and thin walled structures.

2

Berkebolehan untuk menganalisis masalah ketidakboleh tentu struktur menggunakan kaedah kekukuhan dan fleksibiliti matrik. Able to analyse indeterminate structures using stiffness and flexibility matrix method.

3

Berkebolehan menilai mekanisma kegagalan elemen struktur menggunakan kaedah reka bentuk plastik dan garisan alah. Able to evaluate failure mechanism of structural element using plastic design and yield line method.

146

Panduan Prasiswazah

KKKH4063 Teknologi Konkrit Lanjutan Advanced Concrete Technology Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai teknologi konkrit terkini termasuk pengetahuan mengenai penggunaan bahan-bahan baru untuk menghasilkan konkrit yang bermutu tinggi. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah sifat-sifat konkrit, bahan tambah untuk konkrit, konkrit prestasi tinggi serta rekabentuk bancuhan, konkrit ringan serta bancuhan, konkrit tetulang gentian, konkrit polimer, konkrit pengisitepuan polimer, konkrit sulfur, konkrit tergelek padat, konkrit berat, simenfero dan kaedah pengkonkritan dicuaca panas. The objective of this course is to give knowledge and understanding on current concrete technology including the usage of new concrete components to produce high quality concrete. The topics discussed include the properties of concrete; concrete admixtures; high performance concrete and its mix design; lightweight concrete and its mix design; fibre reinforced concrete; polymer concrete; polymer- filled aggregate for saturated concrete in marine application; sulfuric concrete; roller compacted concrete, heavyweight aggregate concrete, ferrocement and concreting in hot temperature. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas : References : Dyer, T., 2014. Concrete Durability, CRC Press, Taylor and Francis, FL. Gambhir, M.L., 2013, Concrete Technology: Theory and Practice, McGraw Hill (India) Mehta, P. K. dan Monteiro, P.J. M., 2013. Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, McGraw Hill Professional Ramezanianpour, A. A., 2013. Cement Replacement Materials: Properties, Durability, Sustainability, Springer Science & Business Media Aïtcin, P. C., 2011 High Performance Concrete CRC Press Li, Z. 2011. Advanced Concrete Technology., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Siddique, R. dan Khan, M. I., 2011. Supplementary Cementing Materials, Springer Science & Business Media.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

147

Hasil Pembelajaran: Course Outcomes: Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan membincangkan pengetahuan asas teknologi konkrit dalam kerja pembinaan. Able to discuss the latest concrete technology in construction work.

2

Berkebolehan untuk memilih bahan-bahan terkini untuk penghasilan konkrit berkualiti tinggi. Able to select the incorporation of new concrete components in production of high quality concrete.

3

Berkebolehan mereka bentuk bancuhan konkrit khas. Able to design special concrete mix.

4

Berkebolehan untuk memeriksa dan menilai penggunaan jenis konkrit tertentu dalam pembinaan struktur tertentu. Able to examine and evaluate the application of certain type of concrete in different type of construction.

KKKH4373 Reka Bentuk Sistem Bangunan Berindustri Design of Industrialised Building System (IBS) Modul ini menyediakan pelajar kemahaman dan pengetahuan terhadap Sistem Bangunan Berindustri (IBS). Pelajar akan didedahkan kepada senario IBS dalam industri pembinaan Malaysia dan kelebihan IBS masa kini. Tajuk-tajuk merangkumi pengenalan dan definisi IBS, perbandingan IBS dengan kaedah pembinaan konvensional, jenis pembinaan sistem IBS seperti konkrit pra tuang, keluli dan sistem kayu. Analisis kerangka pra tuang dan reka bentuk komponen IBS seperti lantai komposit, tiang, sambungan, rasuk dan panel dinding juga turut diajar. Pelajar juga didedahkan kepada pengiraan skor IBS berserta contoh pengiraan ke atas projek sebenar dengan berpandukan Manual Sistem Pengiraan Kandungan skor IBS (Pengiraan IBS), dan definisi koordinasi modular berdasarkan MS 1064. Lawatan tapak ke pengilang konkrit pra tuang dan pusat konvensyen IBS juga turut diadakan. Projek mini berkaitan pengiraan skor IBS juga turut dijalankan. This module provides students with the understanding and knowledge of Industrial Building System (IBS). Students will be exposed to the scenario of IBS in Malaysian Construction Industry and the benefit of IBS nowadays. The topics cover the introduction and definition of IBS, comparison between IBS and the conventional building methods, type of construction of

148

Panduan Prasiswazah

IBS system such as precast concrete, steel and timber system. Analysis of precast frame and design of IBS components such as of composite floor, column, connection, beams, and wall panels are included. Students will also be exposed to IBS score with example calculation of actual project based on Manual IBS content scoring system (IBS score), and definition of modular coordination based on MS 1064. Site visit to precast manufacturer and IBS convention centre will be included in the course. A mini project for IBS scoring calculation will also be carried out. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH 2153 Mekanik Bahan KKKH 2223 Analisis Struktur KKKH 3193 Reka Bentuk Konkrit Bertetulang Pre-Requisite (if any) : KKKH 2153 Mechanics of Materials KKKH 2223 Structural Analysis KKKH 3193 Reinforced Concrete Design Bacaan Asas: References: Hubert Bachmman & Alfred Steinle. 2011. Precast Concrete Structures. Ernst & Sohn IBS Score Standard Guide. 2010. CIDB Malaysia Kim S. Elliot. 2002. Precast Concrete Structures. Butterworth-Heinemann Ltd. MS 1064: Part 2: 2001. Guide to Modular Coordination in Buildings. Modular Design Guide. 2000. CIDB Malaysia Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan konsep dan komponen IBS. Able to explain the concept and components of IBS.

2

Berkebolehan menganalisis dan mereka bentuk komponen IBS. Able to analyse and design the components of IBS.

3

Berkebolehan menentukan dan menghitung skor IBS. Able to determine and calculate the IBS score.

4

Berkebolehan menetapkan dan menggunakan Koordinasi Modular dalam industri bangunan. Able to decide and use the Modular Coordination in building industry.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

149

KKKH4383 Penilaian dan Pemuliharaan Struktur Konkrit Assessment and Retrofit of Concrete Structure Matlamat kursus ini ialah memberikan kefahaman dan melatih pelajar dalam kerja membaikpulih struktur binaan konkrit. Kursus ini memperkenalkan kaedah kerja tinjauan dan kajiselidik bagi mengenalpasti kerosakan pada binaan konkrit: bermula dari punca punca utama kerosakan binaan konkrit, peralatan dan kelengkapan yang boleh digunakan, dan bahan bahan yang boleh digunakan uintuk kerja membaikpulih. Turut dibincangkan sebahagian daripada kaedah kerja membaikpulih kerosakan bagi binaan bahagian bahagian struktur konkrit tertentu. Pengendalian beberapa peralatan yang digunakan untuk menilai kerosakan binaan dan analisis dan interpretasi data ujian juga turut di sertakan. The objective of this course is to give understanding and training to students on the works related to concrete structures retrofit. This course introduces the inspection and investigation to identify the concrete structure damages; beginning from the cause of the structure damage, equipment and accessories employed to identify the damages, and the materials suitable for the retrofit work. This course also discusses a number of methods for retrofit work of damages of certain components of structures. Several analysis and interpolation of testing data is discussed. Practical work on how to operate several equipment employed for investigation and retrofit is also included. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Bungey, J.H. and Millard, S.G., 2010. Testing of Concrete in Structures, CRC Press. Delatte, N, 2009. Failure, Distress and Repair of Concrete Structures, Elsevier Balaguru, P., Nanni, A. dan Giancaspro, J. 2008, FRP Compos ites for Reinforced and Prestressed Concrete Structures: A Guide to Fundamentals and Design for Repair and Retrofit, CRC Press Danish Standards Institute, Repair of Concrete Structures to EN 1504, 2004, Taylor & Francis

150

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan menyediakan soalselidik, pemeriksaan dan persampelan keadaan, mengumpul dan menyedia data, menganalisa data pemeriksaan struktur konkrit, menyediakan laporan dan pelan kerja membaikpulih. Able to prepare condition survey, inspection and sampling, information gathering, discuss the method of concrete structure inspection data analysis, report and retrofit work plan.

2

Berkebolehan membincangkan kaedah pengujian, bahan dan peralatan bagi kerja membaikpulih dan punca kerosakan struktur konkrit. Able to discuss testing methods, materials and equipment in repair works source of concrete structure damages.

3

Berkebolehan merekabentuk pengukuhan struktur konkrit yang dibaiki. Able to design the strengthening of the repaire of concrete structure.

4

Berkebolehan menjalankan kerja praktik menggunakan peralatan pengujian dan menganalisa data dari ujian yang dilakukan. Able to do practical work with testing equipment and analyse the data from the test done on samples.

KKKH4393 Reka Bentuk Konkrit Prategasan Prestressed Concrete Design Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan berkenaan dengan rekabentuk dan analisis konkrit prategasan untuk kegunaan umum dan khusus di dalam kerja-kerja kejuruteraan awam. Kursus ini akan membincangkan topik berkenaan dengan kaedah terkini tentang rekabentuk dan pembinaan konkrit prategasan rasuk tersokong mudah pelbagai keratan rentas, prategasan papak kekuatan muktamad, analisis prategasan komposit, analisis had muktamad, profil envelop tendon, kamber, pesongan, kawalan retak dalam anggota prategasan. This course teaches the students on the knowledge of the design and analysis of prestressed concrete for general and specific usage in the field of civil engineering construction. This course discusses the topics on the latest method of simply supported prestressed concrete beam design and construction having various cross-section, ultimate strength of prestressed slab, analysis of composite prestressing, ultimate limit analysis, tendon envelope profile, camber, deflection, crack control in prestressed member. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

151

Bacaan Asas : References: BS EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures, BSI. BS EN 206-1:2000. Concrete Specification, performance, production and conformity, BSI. Bratt, P., 2011. Prestressed Concrete Design To Eurocodes,Spoon Press. W.H. Mosley. 2003. Reinforced and Prestressed Concret Design to EC2. London: E & FN Spon. Beeby, A.W. and Narayanan, R.S. 1995. Designers Handbook to Eurocode 2. Thomas Telford, London. Martin, L.H. and Purkiss, J. A., 2006. Concrete Design to EN 1992,2nd Ed, Elsavier. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan aplikasi terkini rekabentuk dan pembinaan konkrit prategasan. Able to explain the current application in prestressed concrete design and construction.

2

Berkebolehan menganalisis dan mereka bentuk struktur konkrit prategasan. Able to analyse and design prestressed concrete structures.

3

Berkebolehan untuk menggunakan peranti moden untuk menyelesaikan masalah struktur konkrit prategasan. Able to use modern tools to solve problems in prestressed structures.

KKKH4423 Reka Bentuk Struktur Keluli Lanjutan/ Advanced Structural Steel Design Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan lanjutan kaedah rekabentuk struktur keluli dan komposit. Kursus dimulakan dengan pendekatan analisis secara anjal dan analisis plastik bagi kerangka tegar berbilang tingkat. Perbezaan antara kerangka huyung dan tak huyung juga diperkenalkan. Kemudian pelajar diperkenalkan kepada reka bentuk sambungan, bolt dan kimpalan, yang dibebani momen puntiran berdasarkan kod EC3. Reka bentuk rasuk komposit, papak komposit dan tiang komposit juga diperkenalkan berdasarkan kod EC4. Ini diikuti dengan reka bentuk galang plat menggunakan kod EC3. Keterangan umum berkenaan lengkokan web galang plat ketika menaggung kombinasi lenturan dan

152

Panduan Prasiswazah

ricihan, dan juga berkenaan medan tegangan dalam web diberikan. Selain itu, pelajar didedahkan kepada kelakuan bangunan struktur keluli terhadap api. Akhir sekali, pelajar diperkenalkan kepada reka bentuk lengkap sebuah bangunan yang menyepadukan reka bentuk pelbagai elemen dalam kerangka bertingkat. Para pelajar dikehendaki untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam reka bentuk struktur keluli melalui projek reka bentuk. This course provides students with advanced knowledge on the design methodology for steel and composite structures. The course begin with the application of elastic and plastic design to multi-storey rigid frames, and distinction is made between sway frames and non-sway frames. Then students are introduced to moment connections, bolts and weld, to EC3 and composite design of beams, slabs and column in accordance with EC4. This is followed by design of plate girders accordance with EC3. A general description is given of the plate girder behaviour in terms of elastic buckling of web in shear and bending, and web in tension field action. Students are also introduced to performance of steel buildings exposed to fire. Finally, students are introduced to a complete design of a multi-storey building integrating the design of various members and frames together. The students are expected to demonstrate their proficiency in structural steel design through design projects. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH3353 Reka Bentuk Struktur Keluli Pre-Requisite (if any): KKKH3353 Structural Steel Design Bacaan Asas: References: Dujmovic, D., Androic, B. & Lukacevic, I. 2015. Composite Structures accord- ing to Eurocode 4: Worked Examples, 1st Edition, Ernst & Sohn. D. Lam, T.C Ang, S.P Chiew. 2013. Structural Steelwork: Design to Limit State Theory, 4th Edition, CRC Press. L. Gardner & D. A Nethercot. 2011. Designers’ Guide to Eurocode 3: Design of steel buildings, 2nd Edition, ICE publishing. Johnson, R. 2011. Designers’ Guide to Eurocode 4: Design of Composite Build- ings, 2nd Edition ICE Publishing. Trahair, N.S, Bradford, M.A., Nethercot,D. & Gardner, L. 2007. The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3, 4th Edition, CRC Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

153

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes

1

Berkebolehan menerangkan prinsip asas kekuatan, kestabilan, lengkokan setempat, keadaan had, faktor separa, bebanan, klasifikasi keratan dan kestabilan huyung berpandukan Eurocode 3 (EN 1993) untuk struktur keluli dan Eurocode 4 (EN 1994) untuk struktur komposit. Able to describe the principles of strength, stability, local buckling, limit states, partial factors, actions, section classification and sway stability in accordance with Eurocode 3 (EN 1993) for steel structures and Eurocode 4 (EN 1994) for composite structures.

2

Berkebolehan menganalisis dan menghasilkan rekabentuk keratan terbentuk sejuk, sambungan momen, galang plat terkukuh, kerangka Portal, perembat, plat tapak tiang dan elemen struktur komposit (iaitu rasuk dan papak). Able to analyse and produce design for cold-formed sections, moment connections, stiffened plate girders, Portal frames, bracings, column base plates and composite structural elements (i.e. beams and slabs.

3

Berkebolehan menggunakan perisian komputer untuk membangunkan model, menganalisis dan merekabentuk struktur keluli dengan mengambil kira aspek ekonomi dan keselamatan bagi kerangka selanjar berbilang tingkat melalui projek rekabentuk. Able to use computer software to develop model, analyse and design of steel structures accounting for economical and safety aspects for multi-storey continuous frames through design project.

KKKH4573 Kestabilan Struktur dan Dinamik Structural Stability and Dynamic Tujuan kursus ini adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar teori kestabilan struktur dan dinamik dan juga penekanan aspek ini dalam reka bentuk struktur. Dalam kestabilan struktur, beberapa aspek iaitu prinsip umum, jenis lengkukan, kriteria kekukuhan, teori tiang, lengkukan rasuk-tiang, modulus tangen, kestabilan kerangka satah dan tegar, kerangka huyung dan tidak huyung akan disentuh. Manakala bagi dinamik struktur, pelajar akan didedahkan kepada kaedah pendiskritan, kaedah jisim tergumpal, analisis sistem tunggal dan berbilang darjah kebebasan, getaran bebas, getaran bebas tak teredam, respon harmonik, beban berkala dan impulsif. The objective of the course is to introduce to the students on the theory of structural stability and dynamic and also to emphasize these aspects in structural design. In structural stability, a few aspects are covered such as general principle, types of buckling, stiffness criteria, column theory, beam-column buckling, tangent modulus, rigid and plane frame stability, sway and no sway frame and energy method. For structural dynamic, students will

154

Panduan Prasiswazah

also exposed to discretization methods, lumped mass method, single degree and multi degree of freedom systems analysis, free vibration, undamped free vibration, harmonic response, periodic loading and impulsive loading. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH 1113 Statik KKKH 2122 Kejuruteraan Mekanik Dinamik KKKH 2153 Mekanik Bahan KKKH 2223 Analisis Struktur Pre-Requisite (if any) : KKKH 1113 Statics KKKH 2122 Engineering Mechanics Dynamics KKKH 2153 Mechanics of Materials KKKH 2223 Structural Analysis Bacaan Asas: References: Chopra A.K. 2012. Dynamics of Structures, Fourth Edition. Pearson Education. Craig A.K. 2001. Structural Dynamics. Pearson Education. Clough R.W. dan Penzien J. 1993. Dynamics of Structures. McGraw-Hill. Chajes A. 1974. Principles of Structural Stability Theory. Prentice Hall. Chen W.F. dan Lui E. M. 1987. Structural Stability. Prentice Hall. Timoshenko S.P. dan Gere J.M. 1961. Theory of Elastic Stability. McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerbitkan persamaan dan menganalisis kelakuan lengkokan anggota struktur seperti tiang dan tiang-rasuk. Able to analyse the buckling behaviour of structural members such as columns and beam-columns.

2

Berkebolehan menganalisis kelakuan lengkokan kerangka dengan menggunakan kaedah pesongan cerun dan kaedah tenaga. Able to analyse the buckling behaviour of frames using slope-deflection and energy methods.

3

Berkebolehan membentuk persamaan bagi struktur yang diunggulkan sebagai sistem struktur SDOF dan MDOF. Able to formulate equations of motion for structures that can be idealised as SDOF and MDOF structural systems.

4

Berkebolehan menganalisis respon getaran bebas sistem struktur SDOF dan MDOF. Able to analyse the free vibration response of SDOF and MDOF structural systems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

155

Sekitaran dan Sumber Air : Water Resources and Environmental : KKKH4033 Kejuruteraan Sungai River engineering Kursus kejuruteraan sungai ini memberikan penekanan kepada kesedaran dan pemahaman hidrologi fizikal, analisis hidrograf dan sintesis, hidrologi banjir, empangan dan penghalaan banjir sungai, rekabentuk hidrologi, analisis frekuensi, rekabentuk aliran permukaan, rekabentuk empangan, analisis delta banjir, aplikasi prosedur hidrologi mengikut persekitaran di Malaysia untuk aliran permukaan dan rekabentuk banjir. The river engineering course will emphasize on awareness and understanding the physical hydrology, synthesis and hydrograph analysis, flood hydrology, reservoir and river flood routing, hydrologic design, frequency analysis, surface flow design, reservoir design, flood plain analysis, procedure application of hydrology in Malaysia for surface flow and flood design. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas : References: Bedient, P.B., Huber, W.C., and Vieux, B.E. 2015. Hy drology and Floodplain Analysis, Pearson Education. Eslamian, S. 2014. Handbook of engineering hydrology: fundamentals and applications. CRC Press. Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., 2013. Applied Hydrology, 2nd Ed., McGraw Hill, New York. Raudviki, A.J., 2013. Hydrology: An advanced introduction to hydrological processes and modelling, Elsevier. Chang, H.H. 2008. Fluvial processes in river engineering. Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menyelesaikan masalah hidraulik dan hidrologi sungai dan laluan takungan menggunakan kaedah matematik daripada tingkah laku hidrologi sungai. Able to solve hydraulic and hydrologic, river and reservoir routing problems with application of mathematical method of river hydrology behaviour.

156

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan menganalisis kekerapan aliran sungai dan mengakses kes-kes yang berbeza daripada laluan banjir menggunakan kaedah matematik. Able to analyse river flow frequency and access different cases of flood routing utilising mathematical method.

3

Berkebolehan mencadangkan penyelesaian pada kes kajian tertentu dalam hidraulik dan hidrologi. Able to propose solution on particular hydraulic and hydrologic cases study.

4

Berkebolehan menunjukkan dan melaksanakan praktikal/kajian yang berkaitan dengan masalah hidrologi. Able to show and adopt practical/research related to hydrologic problem.

KKKH4343 Kejuruteraan Air Bawah Tanah Groundwater Engineering Kursus kejuruteraan sungai ini memberikan penekanan kepada kesedaran dan pemahaman hidrologi fizikal, analisis hidrograf dan sintesis, hidrologi banjir, empangan dan penghalaan banjir sungai, rekabentuk hidrologi, analisis frekuensi, rekabentuk aliran permukaan, rekabentuk empangan, analisis delta banjir, aplikasi prosedur hidrologi mengikut persekitaran di Malaysia untuk aliran permukaan dan rekabentuk banjir. This course is designed to provide significant detail on practical ground-water flow modeling concepts and techniques. The students are exposed to develop understanding of various physical processes and phenomena for subsurface water and contaminant movements and of the dominant time and spatial scales. Provide analytical techniques for transforming physical laws and processes with appropriate simplifying assumptions into formulas applied in real-world situations. In addition, it will focus on development of conceptual models for complex sites or regions, how to convert these conceptual models to appropriate ground-water flow models to effectively solve such problems. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Gupta, S.K., 2011. Modern Hydrology and Sustainable Water Development. John Wiley & Sons. Karamouz, M., Ahmadi, A. and Akhbari M., 2011. Groundwater Hydrology: Engineering, Planning, and Management. CRC Press. Mustafa M. Aral, Stewart W. T., 2011. Groundwater Quantity and Quality Management. American Society of Civil Engineers.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

157

Delleur, J.W. 2010. The handbook of groundwater engineering. CRC Press. Kasenow, M., 2010. Applied Ground-Water Hydrol ogy and Well Hydraulics, Water Resources Publications. Todd D. K., Mays L.W., 2005. Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan dan menyelesaikan kejadian dan agihan subpermukaan air bawah tanah. Able to describe and solve the occurrence and subsurface distribution of groundwater.

2

Berkebolehan mengaplikasikan kaedah matematik kepada kelakuan aliran air bawah tanah. Able to apply the mathematical method of groundwater flow behaviour.

3

Berkebolehan menganalisis jumlah pengambilan air bawah tanah yang selamat. Able to analyse the safe amount of groundwater abstraction.

4

Berkebolehan menilai kajian-kajian terkini berkaitan air bawah tanah. Able to assess latest research study on groundwater area.

KKKH4413 Pengurusan Sisa Pepejal Solid Waste Management Tujuan kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran dalam pemilihan pengurusan, rawatan, dan pelupusan sisa pepejal ke arah mencapai konservasi sumber dan menyumbang kepada ekonomi yang rendah karbon. Aspek kejuruteraan dan teknikal yang utama termasuk prinsip pengurusan sisa pepejal berintegrasi, sumber penghasilan sisa, jumlah penjanaan, pencirian, pengumpulan, pengangkutan dan pemindahan, pengurangan sisa sisa, guna-semula, kitar-semula, rawatan dan pelupusan. Kursus ini juga memberikan pemahaman tentang governan, perundangan, isu-isu teknikal dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan sisa pepejal perbandaran dan sisa merbahaya. Aplikasi alat-bantu membuat keputusan termasuk multi-kriteria analisis, jejak-tapak karbon dan analisis kitaran hayat diperkenalkan.

158

Panduan Prasiswazah

This course aims to provide detailed knowledge and skills in the management, treatment, disposal and recycling options for solid wastes towards achieving resources conservation and contributing to a low carbon economy. The key engineering and technical aspects involved are the principles of integrated solid and hazardous waste management, waste sources, amount of generation, characteristics, collection, transport and transfer, waste reduction, reuse, recycling, treatment and disposal. The course also provides an understanding on governance, legislation, technical and societal issues related to municipal solid waste and hazardous waste management. Applications ofdecision support tools including multi-criteria analysis, carbon foot-printing and life-cycle analysis are introduced. Pra-Keperluan (jika ada) : Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Vesilind, P.A. and Worrell, W., 2012. Solid Waste Engineering, Cengage Learning, U.S.A. Chandrappa, R., Dass, D., 2012, Solid Waste Management: Principles and Practice, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Reddy, P.J., 2011 Municipal Solid Waste Management: Processing, Energy Recovery and Global Examples, BS Publications, Hyderabad, India. Christensen, T. H. 2011. Solid Waste Technology and Management, Blackwell Publishing Limited, United Kingdom. LaGrega, M, Buckingham, P. and Evants, J.C., 2010, Hazardous Waste Management. Waveland Press, Inc., United States of America Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes Berkebolehan memeriksa isu dan impak alam sekitar dan kesihatan awam akibat pengurusan sisa pepejal yang tidak teratur serta dapat menghuraikan ciri-ciri pengurusan sisa pepejal yang berkesan berdasarkan perundangan, ekonomi, governan, dan etika di Malaysia/global. Able to examine environmental and public health issues and impacts due to improper solid waste management and ability to discuss an effective waste management with regards to the legislation requirement, economy, governance, ethics, in Malaysia/global.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

159

2

Berkebolehan mengaplikasi asas pengiraan dalam pengurusan sisa pepejal, kaedah kajian komposisi sisa, kaedah alatan bantu pembuat keputusan seperti analisis multi-kriteria dan analisis kitaran-hayat. Able to apply fundamental calculations in solid waste management, methods of waste composition study, and methods of decision support tools such as multi-criteria analysis and life-cycle analysis.

3

Berkebolehan menilai aplikasi pengurusan sisa pepejal berintegrasi dan sisa memerbahaya termasuk pengurangan sisa, pengasingan, guna semula, kitar semula, pengumpulan, pengangkutan dan stesen pemindahan. Able to evaluate an integrated solid and hazardous waste management application that include waste reduction, separation, reuse, recycle, collection, transport and transfer station.

4

Berkebolehan mengenal pasti dan mencadangkan keperluan teknikal pengasingan sisa berpusat (MRF), kaedah pemprosesan serta proses rawatan sisa termasuk biologi dan haba. Able to identify and propose technical requirement of waste centralized separation (MRF), processing methods, and also ability to propose waste treatment processes that includes biological and thermal treatment.

5

Berkebolehan untuk mengaplikasi reka bentuk tapak pelupusan sanitari, perancangan, operasi, penghasilan air kurasan dan gas, pengurusan dan penutupan. Able to apply design of sanitary landfill, planning, operation, leachate and gas formation, management and closure.

KKKH4473 Rawatan Air Sisa Wastewater Treatment Matlamat kursus ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan gambaran keseluruhan teori dan amalan rawatan air sisa. Kursus ini meliputi konsep rawatan air sisa termasuk bahagian-bahagian utamanya dan piawai kualiti. Konsep imbangan bahan, rejim aliran hidraulik, dan kinetik akan dibincangkan secara terperinci untuk memberi pelajar asas pemahaman tentang proses unit dan reka bentuk. Proses fizikal-kimia yang digunakan untuk rawatan air sisa akan dibincangkan diikuti dengan perbincangan tentang kaedah rawatan biologi untuk air sisa. Prinsip reka bentuk yang berkaitan dengan pengurusan sisa dan pelupusan/penggunaan semula efluen juga akan dibincangkan. Lawatan ke pusat rawatan air sisa kumbahan berdekatan akan dirancang. The goal of this course is to provide students with an overview of the theory and practice of wastewater treatment. The course will cover wastewater treatment concepts including key constituents and quality standards. The concepts of mass balances, hydraulic flow regimes, and kinetics will be discussed in detail to give students the basis for unit process understanding and design. Physical-chemical processes as applied to wastewater treatment will be described flowed by a discussion of biological treatment methods for wastewater. Design principals related to residuals management and effluent disposal/reuse will also be discussed. Field trips are planned to local wastewater treatment facilities.

160

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Metcalf & Eddy, Tchobanoglous G., David Stensel H., Tsuchihashi R., and Burton F. 2013. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. New York: McGraw-Hill. Friebel H. C. 2013. A Dictionary of Civil, Water Resources & Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill. Davis M. 2010. Water and Wastewater Engineering. New York: McGraw-Hill. Lin S. and Lee C. 2007. Water and Wastewater Calculations Manual, 2nd ed. New York: McGraw-Hill. Crittenden, J.C., Trussel, R.R., Hand, D.W., Howe, K.J., Tchoganoglous, G. 2005. Water Treatment: Principles and Design, 2nd edition, Hoboken, N.J.: J. Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan langkah-langkah utama rawatan air sisa dan strategi alternatif untuk rawatan sehingga peringkat ketiga. Able to explain the main steps of wastewater treatment and alternative strategies for treatment up to the third level.

2

Berkebolehan memilih dan mereka bentuk proses yang bersesuaian yang diperlukan untuk merawat air kumbahan dan enapcemar untuk sesebuah komuniti. Able to select and design the appropriate processes necessary to treat wastewater and sludge for a community.

3

Berkebolehan mengkoordinasi rekabentuk kaedah fizikokimia dan biologi untuk proses penyingkiran nitrogen dan fosforus. Able to coordinate design approaches for physicochemical and biological methods for nitrogen and phosphorus removal processes.

4

Berkebolehan mencadangkan idea-idea terkini dalam rawatan termaju bagi air sisa dan penggunaan semula air dengan membincangkan kesusasteraan terkini bidang tersebut. Able to suggest some of the latest ideas in advanced wastewater treatment and water reuse by discussing recent literature in the area.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

161

KKKH4483 Rawatan Air Water Treatment Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pendekatan kejuruteraan bagi melindungi kualiti air dengan memberi penekanan kepada pengetahuan asas dan teori. Teori dan reka bentuk konsep sistem rawatan air dibincangkan, serta teori reaktor, kinetik proses dan proses rawatan. Topik-topik yang dibincangkan termasuk keperluan asas kualiti air; ciri-ciri air; proses rawatan air dan reka bentuk unit sistem rawatan air. Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat menggunakan pengetahuan untuk reka bentuk sistem rawatan air. The main objective of this course is to provide knowledge to students on the engineering approaches to protecting water quality with an emphasising on fundamental principles and theory. Theory and conceptual design of systems for treating water are discussed, as well as reactor theory, process kinetics and treatment process. The topics discussed include basic water quality requirement; water characteristics; water treatment process and design the unit of water treatment systems. At the end of this course, the student should be able to apply the knowledge to design water treatment systems. Pra-Keperluan (jika ada) : Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: References: Frank R. S. 2013. Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, Third Edition, CRC Press, 923p. Frank R. S & Joanne E. D. 2012. The Drinking Water Handbook, Second Edition, CRC Press, 388p. The American Water Works Association (AWWA) & The American Society of Civil Engineers (ASCE). 2012. Water Treatment Plant Design,Fifth Edition, McGraw-Hill. Crittenden, J.C., Trussel, R.R., Hand, D.W., Howe, K.J., Tchoganoglous, G. Water Treatment: Principles and Design, 2nd edition, Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2005, 1948p. Jurate Virkutyte, Rajender S. Varma, George Hoag and Veeriah Jegatheesan. 2010. Treatment of Micropollutants in Water and Wastewater. IWA Publishing.

162

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan teori-teori asas rawatan air. Able to explain the fundamental theories in water treatment process.

2

Berkebolehan menerangkan kepentingan pencirian air dan piawaian kualiti air. Able to explain the importance of water characteristics and the existence of water quality standard.

3

Berkebolehan mengenalpasti dan menerangkan proses fizikal dan kimia untuk rawatan air. Able to identify and explain the main physical and chemical processes for water treatment.

4

Berkebolehan menerangkan dan menggunakan kriteria reka bentuk utama untuk proses rawatan air. Able to explain and use the main design criteria for water treatment processes.

5

Berkebolehan mereka bentuk proses rawatan asas menggunakan konsep prinsip rawatan air. Able to design basic treatment processes applying the concept of water treatment principles.

Pengangkutan : Transportation : KKKH4283 Perancangan Bandar Lestari Sustainable Urban Planning Matlamat kursus ini ialah untuk memberi kefahaman berkenaan dengan asas-asas perancangan bandar lestari seperti yang digariskan dalam Local Agenda 21. Ia melibatkan pendedahan kepada asas-asas rekabentuk bandar dalam badaraya-bandaraya di Timur dan Barat terutamanya dalam proses pembandaran, pembinaan semula dan perbandaran pragmatik; proses-proses dalam rekabentuk terutama dalam hal pengitegrasian berbagai disiplin dan penggunaan kaedah-kaedah analitikal dalam pemodelan intuitif; penyertaan dan hubungan dengan berbagai-bagai pihak dalam proses rekabentuk; perundingan dan perkongsian dalam penyediaan pelan tempatan; usahasama dan pengswastaan dalam pembangunan; penilaian kesan pandangan dan alam sekitar; infrastruktur pengangkutan dan infrastruktur perparitan. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada alat-alat moden dalam perancangan bandar seperti lapisan-lapisan dan teknologi satelit dalam pemetaan. This course objective is to give understanding to the basic sustainable urban planning in Local Agenda 21 framework. The course content include the basic concept of urban design of Western and Eastern cities especially in the process of urbanisation, redevelopment, pragmatic urban development, processes in urban design especially, integration of various discipline

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

163

and application of analytical method intuitive modelling; Participation and relationship of various stake holders in the design process; consultation and sharing in local plan preparation; joint venture and privatisation in the development process; Astatic and environmental impact assessment; transport and drainage infrastructures. New mapping technique such as satellite technology is also included. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: H. Holzapfel. 2015. Urbanism and Transport Building Blocks for Ar chitects and City and Transport Planners. London: Routledge. A. Friedman. 2014. Planning Small and Mid-Sized Towns: Designing and Retrofitting for Sustainability. London: Routledge. J. Speck. 2012. Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time. North Point Press Leitmann, J. 2004. Sustaining Cities: Environmental Planning and Management in Urban Design: McGraw-Hill Watson D. 2003. Time-Saver Standards for Urban Design:McGraw-Hill Professional. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menjelaskan konsep asas bandar lestari dalam rangka Local Agenda 21. Able to explain basic principle of sustainable urban planning in Local Agenda 21 framework.

2

Berkebolehan mengklasifikasi rekabentuk bandar berpusat dan multi-pusat. Able to classify the centralised and poly centric city.

3

Berkebolehan menjelaskan juzuk-juzuk dalam rekabentuk dan pembangunan bandar lestari. Able to explain components and problems in sustainable urban planning and development.

4

Berkebolehan mencadangkan pelan pembangunan mapan satu bandar tradisi sederhana besar sedia ada. Able to propose a sustainable development plan of a traditional mid-size town.

5

Berkebolehan membentangkan laporan cadangan pembangunan mapan satu bandar sederhana besar tradisi sedia ada. Able to present a proposed sustainable development plan of a traditional mid-size town.

164

Panduan Prasiswazah

KKKH4443 Pembinaan Jalanraya Road Construction Kursus ini bermatlamat untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis terhadap perkara-perkara utama di dalam kaedah pembinaan dan penyelenggaraan jalan dan lebuh raya. Penekanan diberikan kepada pengenalan konsep dan proses pembinaan jalan raya, tinjauan dan penyiasatan tapak, kerja tanah operasi, agregat dan juga bahan pengikat yang digunakan dalam pembinaan jalan raya. Para peelajar juga diajar tentang reka bentuk jalan (boleh lentur dan turapan tegar). Akhirnya para pelajar akan didedahkan kepada kaedah penilaian dan penyelenggaraan turapan boleh lentur. Pelajar juga dikehendaki untuk belajar memahami dan berupaya untuk menganalisis kaedah pembinaan dan penyelenggaraan melalui masalah yang dibentangkan di dalam tutorial dan projek. The goal of this course is to give knowledge, understanding and synthesis of the key areas in the construction and road maintenance methods and highways. Emphasis is given to the introduction of the concept and process of road construction, surveys and site investigation, earthworks operations, aggregates and binders used in road construction. Students are also taught about road designs (flexible and rigid pavements). Finally students will be exposed to methods of assessment and maintenance of the flexible pavement. Students are also required to be able to understand and analyse the methods of construction and maintenance through the problems presented in the tutorials and projects. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH 3333 Kejuruteraan Lebuhraya Pre-Requisite (if any): KKKH 3333 Highway Engineering Bacaan Asas: References: E.R. Brown, P.S. Khandal, F.L. Roberts,Y.R. Kim, D-Y. Lee & T.W. Kennedy. 2009. Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design and Construction. 3rd ed. Lanham, Maryland: NAPA Research and Education Foundation. Asphalt Institute. 2010. The Asphalt Institute Handbook – MS4. 7th ed. United States of America. Das. Analysis of Pavement Structures. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Groups.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

165

N.J. Delette. 2014. Concrete Pavement Design, Construction, and Pavement. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Groups. G. Griffiths & N. Thom. 2007. Concrete Pavement Design Guidance Notes. New York. Taylor & Francis Groups. N. Thom. 2010. Principles of Pavement Engineering. London: Thomas Telford Limited. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan melaporkan keadaan semasa di tapak dan memberikan cadangan teknik di dalam pembinaan jalan raya yang berkaitan dengan isu semasa. Able to report the existing site condition and suggest techniques for the road construction that related to the current issues.

2

Berkebolehan menganalisis masalah kaedah reka bentuk campuran dan permukaan turapan boleh lentur mengikut Spesifikasi Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia. Able to analyse the mix design and surface condition problems of flexible pavement according to Malaysian Public Works Department (PWD) Specification.

3

Berkebolehan membentang dan seterusnya menghasilkan laporan berkumpulan untuk tugasan yang berkaitan dengan pembinaan jalan raya. Able to present and subsequently produce a group report that related to the road construction.

KKKH4543 Perancangan Pengangkutan Bandar Urban Transportation Planning Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam masalah pengangkutan bandar, pengurusan dan perancangan. Kursus ini merangkumi proses perancangan pengangkutan bandar, sistem transit (MRT, LRT, keretapi komuter), perkhidmatan bas, guna tanah dan permintaan pengangkutan, corak sosio-ekonomi, pemodelan pengangkutan, ramalan permintaan pengangkutan, penggubalan dasar pengangkutan, kawalan lalu lintas bandar, pengangkutan bandar mampan, analisis kesan lalu lintas, analisis kesan alam sekitar, analisis kewangan, keselamatan jalan raya, penenang lalu lintas dan sistem pengangkutan pintar. The objective of this course is to give knowledge, understanding and synthesis in urban transportation problems, management and planning. This course includes urban transport planning processes, transit system (MRT, LRT, Commuter train), bus services, land use and transport demand, socio-economic pattern,

166

Panduan Prasiswazah

transport modeling, forecasting transport demand, formulation of transport policies, urban traffic control, sustainable urban transport, traffic impact analysis, environmental impact analysis, financial analysis, road safety, traffic calming and intelligent transport system. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: R.A.A.O.K. Rahmat. 2015. Perancangan Pengangkutan Bandar. Bangi: Penerbit UKM. H. Holzapfel. 2015. Urbanism and Transport Building Blocks for Architects and City and Transport Planners. London: Routledge. Dimitriou, H.T. 2012. Urban Transport Planning: A Developmental Approach. Routledge, New York. Dimitriou, H.T. and Gakenheimer, R. 2011. Urban Transport in the Developing World: A Handbook of Policy and Practice. Edward Elgar Publishing, Massachusetts. Michael D. Meyer, Eric J. Miller. 2010. Urban Transportation Planning: A De cision-oriented Approach. McGraw-Hill Book Company, New York. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menilai masalah pengangkutan bandar dan memberi penyelesaian yang sesuai. Able to evaluate urban transport problems and give appropriate solutions.

2

Berkebolehan meramal permintaan pengangkutan dan merancang bagi kemudahan pengangkutan pada masa hadapan. Able to forecast future transport demand and plan for future urban transport facilities.

3

Berkebolehan menghasilkan laporan dan membentangkan cadangan perancangan pengangkutan bandar bagi bandar bersaiz sederhana. Able to produce and present the report on urban transport plan of a mid-size town.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

167

Geoteknik : Geotechnics : KKKH4453 Geoteknik Sekitaran Environmental Geotechnics Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai aspek- aspek mekanik tanah yang melibatkan pengurusan sisa. Pelbagai aspek mengenai tanah tercemat dan pembersihan tanah tercemar juga akan dibincangkan dalam kursus ini. Topik- topik utama yang akan dibincangkan termasuklah pencemaran tanah dan implikasinya, punca pencemaran tanah, ciri sisa domestik, undang-undang dan peraturan Malaysia yang berkaitan pencemaran, geoteknik sisa, minerologi lempung dengan penumpuan utama kepada lapisan pendua terserak, angkutan pencemar dalam tanah: aliran advektif- terserak dan penyelesaiannya, pelapik tanah, pembersihan tanah tercemar:teknik fizik, kimia, elektrik dan biologi. The aim of this course is to provide knowledge and understanding on the many aspects of soil mechanics related to waste management. Various aspects of soil pollution and soil remediation/cleanup will be covered in this course.The main topics of this course include soil pollution and its implication, sources of pollution, domestic waste properties, laws and regulations related to pollution in Malaysia, waste geotechnics, clay minerology, contaminant transport in soil: advective and dispersive flow equations and its solution, soil liner, soil remediation: physical, chemical, electrical and biological techniques. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH2113 Geologi dan Mekanik Tanah KKKH3213 Geoteknik Pre-Requisite (if any): KKKH2113 Geology and Soil Mechanics KKKH3213 Geotechnics

168

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Sharma, H.D., and Reddy, K.R. 2004. Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, New York: John Wiley & Sons. Qian, X., Koerner, R.M., and Gray, D.H. 2002. Geotechnical Aspects of Landfill Design and Construction, Up per Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Oweis, I.S., dan Khera, R.P. 1998. Geotechnology of Waste Management. 2th Edition, Boston: ITP/PWS. Fang, H.Y. 1997. Introduction to Environmental Geotechnology, Boca Raton: CRC Press. LaGrega, M.D., Buckingham, P., Evans, C.P. 1994. Hazardous Waste Management. New York: McGraw-Hill Sharma, H.D., and Lewis, S.P. 1994. Waste Containment System, Waste Stabilization and Landfills-Design and Evaluation. New York:John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menggunakan asas ilmu mekanik tanah dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan hal sekitaran. Able to use & apply basic soil mechanics knowledge in solving problems related to environment.

2

Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data bagi penilaian pencemaran tanah dan mencadangkan sistem pembersihan. Able to collect and analyse data for evaluation of soil pollution and propose remediation option.

3

Berkebolehan menggunakan pelbagai perisian bagi rekabentuk dan penilaian pelapik tanah dan sistem pembersihan tanah. Able to use various associasted softwares for design and evaluation of soil liners and remediation systems.

4

Berkebolehan menerangkan isu-isu berkaitan masyarakat, kesihatan, dan perundangan berkaitan dengan pencemaran tanah. Able to explain the societal, health, safety, and legal issues related to soil pollution.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

169

KKKH4653 Penyiasatan Tapak Site Investigation Matlamat kursus ini adalah untuk memperkenalkan amalan dalam penyiasatan tapak. Ianya meliputi tajuk-tajuk seperti perancangan penyiasatan tapak, prosedur penyiasatan, peralatan pemantauan, teknik penggerudian serta pensampelan bahan-bahan sub-permukaan, pensampelan terganggu dan tak terganggu, ujian-ujian geoteknik ‘in situ’ dan geofizik dan juga tinjauan semula ujikaji makmal. Pelajar juga perlu membentangkan berbagai aspek laporan penyiasatan tapak. The objective of this course is to introduce the practices in site investigation. The subject encompass topics on planning, procedures, monitoring instrumentations, technique in drilling and sampling of subsurface materials, disturbed and undisturbed sampling, different methods of in situ and geophysical tests. A reappraisal of laboratory tests will also be discussed. Students are also required to present various aspects of site investigation reports. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH2113 Geologi dan Mekanik Tanah KKKH3213 Geoteknik Pre-Requisite (if any): KKKH2113 Geology and Soil Mechanics KKKH3213 Geotechnics Bacaan Asas: References: Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Launder, V.C. 2006. Foundations: Site Investigation and Design. UK: Trafford Publishing. ASCE. 1995. Environmental Site Investigation Guidance Manual (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, No. 83), New York : ASCE Press. Clayton, C.R.I., Mathews, M.C. and Simons, N.E. 1995. Site Investigation, London: Blackwell Science Corp.

170

Panduan Prasiswazah

BSI. 1990. British Standard Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes. London: British Standards Institution. Hanna T.H. 1985. Field Instrumentation in Geotechnical Engineering, Germany:Trans Tech Publication. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan menerangkan teknik dan prosedur dalam penggerudian, persampelan, ujian in-situ dan instrumentasi tanah dan batu. Able to explain techniques and procedures in drilling, sampling, in-situ test and instrumentations of soils and rock.

2

Berkebolehan mewajarkan penggerudian yang sesuai bagi kaedah persampelan,ujian in-situ dan instrumentasi untuk pelbagai keadaan tanah dan batu. Able to justify suitable drilling, sampling, in-situ test and instrumentations methods for various soils and rock conditions.

3

Berkebolehan mentafsir data ujian in-situ daripada pelbagai kaedah untuk menentukan sifat-sifat tanah dan batu. Able to interpret in-situ tests data from various methods in order to determine various properties of soils and rocks.

4

Berkebolehan mencadangkan ujian penggerudian, persampelan dan/atau ujian in-situ untuk pelbagai keadaan tapak dalam kerja-kerja penyiasatan tapak. Able to suggest various drilling, sampling and/or in-situ tests for various site conditions in SI works.

5

Berkebolehan melaksanakan eksperimen mengenai kaedah seismik di-situ dipilih dalam penyiasatan tapak. Able to conduct experiment on selected in-situ seismic methods in SI.

KKKH4713 Pembaikan Tanah Soil Improvement Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai teknik- teknik pembaikan tanah dalam kejuruteraan geoteknik. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah sebab-sebab dan keperluan pembaikan tanah; teknik mekanik seperti pemadatan (termasuklah teori pemadatan, konsep pemadatan, pengujian makmal dan di situ, kelengkapan pemadatan, dll.), pemadatan dinamik, pemadatan penggetar, apungan getar/gentian getar dan pemadatan secara letupan; teknik hidraulik seperti pengepaman, pengukuhan dengan saliran tegak/pasir, pengukuhan hampagas, dan elektroosmosis; teknik fizik-kimia seperti penstabilan kimia dan rawatan haba; dan teknik masukan seperti tetulang tanah dan geosintetik.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

171

The goal of this course is to provide knowledge and understanding of techniques of soil improvement in geotechnical engineering. Among the topics to be discussed is the reasons and the need for improvement of land; mechanical techniques such as compaction (including compaction theory, the concept of compaction, laboratory testing and in situ, compaction equipment, etc..), dynamic compaction, vibratory compaction, vibrofloatation replacement, and compaction by explosion; hydraulic techniques such as pumping, precompression with sand/vertical vertical, vacuum consolidation, and electroosmosis; physical-chemical techniques such as chemical stabilization and heat treatment; and inclusion techniques inputs such as soil reinforcement and geosynthetics. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH2113 Geologi dan Mekanik Tanah KKKH3213 Geoteknik Pre-Requisite (if any): KKKH2113 Geology and Soil Mechanics KKKH3213 Geotechnics Bacaan Asas: References: Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Moseley, M.P. 2004. Ground Improvement. 2nd Edition. London: Spoon Pre. Bergado, D.T., Anderson, L.R., Miura, N., and Balasubrama niam, A.S. 1996. Soft Ground Improvement. New York:ASCE Press. Bell, F.G. 1993. Engineering Treatment of Soils. London: E & FN Spoon. Hausmann, M.R., 1990. Engineering Principles of Ground Modification. New York: McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes Berkebolehan menggunakan asas ilmu mekanik tanah dalam masaalah yang melibatkan pembaikan tanah. Able to to use and apply basic soil mechanics knowledge in problems related to soil improvement.

172

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data bagi penilaian masalah tanah dan mencadangkan pilihan sistem pembaikan. Able to collect and analyse data for evaluation of soil problems and propose improvement options.

3

Berkebolehan menggunakan pelbagai perisian bagi rekabentuk dan penilaian sistem pembersihan tanah. Able to use various associasted softwares for design and evaluation of soil improvement systems.

4

Berkebolehan menerangkan isu-isu berkaitan masyarakat, kos, dan peraturan berkaitan dengan pembaikan tanah. Able to explain the societal, health, safety, and legal issues related to soil improvement.

5

Berkebolehan menulis dan membentangkan laporan. Able to write and orally present reports.

KKKH4723 Cerun dan Struktur Penahan Slope and Retaining Structures Tujuan utama kursus ini ialah untuk memberikan asas kestabilan cerun dan reka bentuk berbagai struktur penahan yang mustahak dalam aplikasi kejuruteraan awam. Latihan- latihan intensif yang difokuskan kepada aplikasi dan amalan kejuruteraan awam akan diberikan. Topik-topik yang akan diberikan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun, pengaruh resipan, kaedah-kaedah had keseimbangan dan unsur terhingga, kestabilan dalam pembinaan, kestabilan cerun potongan dan korekan. Pengenalan kepada cerun buatan, korekan dalam, reka bentuk cerucuk keping dengan dan tanpa sauh dan berbagai jenis struktur penahan juga turut di bincang. The main purpose of this course is to provide fundamentals on stability of slopes and various retaining structure designs that have important applications in civil engineering. Intensive exercises that focuses on the application and practice of civil engineering will be given. Some of the topics covered include the factors affecting slope stability, seepage influence, limit equilibrium and infinite element methods, stability during the construction, stability of cut slopes and trenches. Introduction to engineered slopes, deep excavation, design of sheet piles and anchoring and other specialised structures will also be discussed. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKH2113 Geologi dan Mekanik Tanah KKKH3213 Geoteknik Pre-Requisite (if any): KKKH2113 Geology and Soil Mechanics KKKH3213 Geotechnics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

173

Bacaan Asas: References: Day, R.W. 2006. Foundation Engineering Handbook, New York:McGraw Hill. Das, B.M. 2006. Principles of Foundation Engineering, 6th Ed., Australia:Thompson. Duncan, J.M., and Wright, S.G. 2005. Soil Strength and Slope Stability. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Abramson, L.W., Lee, T.S., and Boyce, G.M. 1995. Slope Stability and Stabilization Methods. New York: John Wiley & Sons. Tomlinson, M.J. 1995. Foundation Design and Construction. London: Addison-Wesley Pub Co. Clayton, R. 1992. Retaining Structures. New York: ASCE Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes 1

Berkebolehan untuk menerangkan pengetahuan asas kestabilan cerun dan struktur penahan. Able to describe fundamental knowledge of slope stability and retaining structures.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah kestabilan cerun mengunakan ilmu kejuruteraan geoteknikal. Able to solve slope stability problems using knowledge of geotechnical engineering.

3

Berkebolehan menyiasat kestabilan cerun dan mengesyorkan kaedah penyiasatan tapak yang bersesuian. Able to investigate the stability of slopes and recomend site investigation methods.

4

Berkebolehan memikul tanggungjawab untuk berfungsi dengan berkesan sebagai ahli dalam satu pasukan. Able to assume responsibility to function effectively as a member in a team.

174

Panduan Prasiswazah

Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Programme of Electrical and Electronic Engineering Pengenalan / Introduction Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PKE) merupakan salah satu program terawal di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Bermula sebagai Unit Elektronik di Jabatan Fizik, Fakulti Sains pada 1hb Mei 1978, ianya telah berkembang dan akhirnya dinaiktaraf kepada Jabatan Elektronik di Fakulti Sains Fizik dan Gunaan. Dengan usaha gigih ahli-ahli akademik Jabatan Elektronik dan Jabatan Teknologi Kimia, maka Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina telah ditubuhkan pada 1hb November 1984. Dengan penubuhan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, nama jabatan telah diubah kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem. Setelah hampir 33 tahun selepas itu, melalui satu proses penstrukturan baru di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina pada tahun 2018, jabatan ini telah diberi nama baru dan dikenali sebagai Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. The Electrical and Electronic Engineering Programme (PKE) was among the first programme founded in the Faculty of Engineering and Built Environment. Initially known as the Unit of Electronic under the Department of Physics in the Faculty of Science on 1st May 1978, it became a full department known as the Department of Electronic in the Faculty of Physics and Applied Science. With joint efforts from the staff of the Department of Electronic and the Department of Chemical Technology, the Faculty of Engineering and Built Environment was established on 1st November 1984. Upon the establishment of the Faculty of Engineering and Built Environment, the name of the department was changed to the Department of Electrical,Electronic and Systems Engineering. After nearly 33 years thereafter, through a new restructuring process at the Faculty of Engineering and Architecture in 2018, the department’s name was transformed as the Electrical and Electronic Engineering Program. Program Pengajian / Study Programmes Pada peringkat awal penubuhan jabatan, semua penuntut mengikuti program pengajian yang sama, dan membuat pengkhususan dengan memilih kursus-kursus elektif pada tahun akhir pengajian mereka. Bagaimana pun, mulai tahun 1996, sesuai dengan perkembangan dalam teknologi elektrik dan elektronik, beberapa program pengajian yang memerlukan pengkhususan tugas bagi para jurutera diwujudkan. Pada masa ini, PKE menawarkan 2 program pengajian untuk diikuti oleh para pelajar iaitu:

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

175

♦ Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (KZ) ♦ Kejuruteraan Elektronik (KT) Dengan penawaran dua program ini, penuntut dapat difokuskan kepada bidang pengkhususan mereka seawal tahun pertama pengajian mereka. Ini diharapkan akan memantapkan lagi kualiti jurutera yang bakal dikeluarkan. Pada tahun 2013, perubahan kepada silibus kedua-dua program pengajian telah dibuat untuk memenuhi keperluan Lembaga Jurutera Malaysia supaya graduan dari program ini boleh diiktiraf sebagai jurutera dalam bidang elektrik dan elektronik. Perubahan silibus ini banyak dilakukan pada kursus-kursus tahun 3 dan 4, di mana lebih banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan kejuruteraan elektrik dan kawalan dimuatkan dalam program pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik (KZ). Manakala, bagi program pengajian kejuruteraan elektronik (KT), penekanan diberikan kepada kursus-kursus berkaitan kejuruteraan komunikasi, komputer dan mikroelektronik. Pada keseluruhannya, semua program pengajian ini mendapat sambutan yang baik daripada pihak industri dan majikan. Pencapaian yang cemerlang ini seharusnya menjadi pendorong kepada pelajar-pelajar ini untuk terus mengejar kejayaan. During the initial stage of the department’s establishment, all undergraduate students had to undertake the same study programmes and specialise by choosing elective courses during their final year of study. Nevertheless, starting from year 1996, with the advancement of electrical and electronic technology which demands specialisation tasks for engineers, few study programmes have been offered. Currently, PKE offers two study programme which are: ♦Electrical and Electronic Engineering (KZ) ♦Electronic Engineering (KT) By offering these two programmes, students can focus on their field of specialisation as early as their first year of study. This is expected to enhance the quality of potential engineers that are produced. In year 2013, the syllabus of both study programme has been changed to fulfill the requirements of the Board of Engineers so that graduates from this programme would be recognised as engineers in the field of electrical and electronic engineering. Changes in the syllabus for years 3 and 4 have been tremendously made, in which

176

Panduan Prasiswazah

more courses related to electrical and control engineering have been included in electrical and electronic engineering programme (KZ). Meanwhile, for electronic engineering programme (KT), emphasis is given on communication, computer and microelectronic engineering courses. In general, all the programmes in the department have been well received by the industry and employers. This achievement should inspire students to continue in pursuing success.

Objektif Pembelajaran Program (PEO) PEO1 Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high profession- alism and contributes to the National Aspirations. PEO2 Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masingmasing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan. Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs. PEO3 Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal. Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.

Hasil Pembelajaran Program (PO) PO1 - Ilmu Kejuruteraan - Aplikasi ilmu dalam matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan dalam memberi penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks. Engineering Knowledge Apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and an engineering specialisation to the solution of complex engineering problems. PO2 - Analisis Masalah - Mengenal pasti, merumuskan, mengkaji literatur dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks den-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

177

gan mencapai kesimpulan yang dapat menyokong dengan menggunakan prinsip pertama matematik, sains tabii dan kejuruteraan sains. Problem Analysis - Identify, formulate, research literature and analyse complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences; PO3 - Reka bentuk/Pembangunan Penyelesaian - Rekabentuk penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dan sistem reka bentuk, komponen proses yang menepati keperluan spesifik dengan pertimbangan yang bersesuaian bagi kesihatan awam dan keselamatan, budaya, kemasyarakatan dan alam sekitar. Design/Development of Solutions - Design solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations; PO4 - Penyiasatan - Menjalankan penyiasatan terhadap masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan kaedah ilmu asas penyelidikan termasuk reka bentuk uji kaji, analisis dan tafsiran data, sintesis maklumat untuk memberikan kesimpulan yang sah. Investigation - Conduct investigation into complex problems using research based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions; PO5 - Penggunaan Alatan Moden - Mencipta, memilih dan mengaplikasikan teknik, sumber, dan alatan kejuruteraan dan teknologi maklumat yang moden, termasuk ramalan dan model, kepada masalah kejuruteraan yang kompleks dengan memahami hadnya. Modern Tool Usage - Create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modelling, to complex engineering problems with an understanding of the limitations. PO6 - Jurutera dan Masyarakat - Mengaplikasikan pemikiran yang dimaklumkan dari konteks ilmu untuk menilai isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya serta tanggung jawab berkaitan yang relevan kepada profesional amalan kejuruteraan dan penyelesaian kepada permasalah yang kompleks.

178

Panduan Prasiswazah

The Engineer and Society - Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice and solutions to complex engineering problems; PO7 - Alam Sekitar dan Kelestarian – Memahami dan menilai kemampanan dan kesan dari kerja profesional kejuruteraan dalam penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dalam konteks masyarakat dan persekitaran. Environment and Sustainability - Understand and evaluate the sustainability and the impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in societal and environmental contexts. PO8 - Etika - Aplikasi prinsip etika dan komitmen terhadap etika professional serta tanggung jawab dan norma amalan kejuruteraan yang menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Ethics - Apply ethical principles and commit to professional ethics & responsibilities and norms of engineering practice and contribute to the National Aspirations PO9 - Komunikasi - Berkomunikasi secara efektif berkaitan aktiviti kompleks bersama komuniti kejuruteraan dan keseluruhan masyarakat, seperti berkeupayaan untuk memahami dan menulis laporan yang efektif serta mereka bentuk dokumen, melakukan pembentangan yang efektif, serta memberi dan menerima arahan. Communication - Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions. PO10 - Individu dan Kerja Berpasukan - Berfungsi secara efektif sebagai individu, dan sebagai ahli atau ketua dalam pelbagai kumpulan dan pelbagai disiplin. Individual and Team Work - Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings. PO11 - Pembelajaran Sepanjang Hayat - Mengenal pasti keperluan dan persediaan serta keupayaan untuk melibatkan diri secara bebas dalam pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks yang luas merangkumi perubahan teknologi.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

179

Life Long Learning - Recognise the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change. PO12 - Pengurusan Projek dan Kewangan - Mendemonstrasikan ilmu dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan membuat keputusan secara berekonomi serta aplikasi terhadap tugas yang diberi, sebagai ahli atau ketua kumpulan, untuk mengurus projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin. Project Management and Finance - Demonstrate knowledge and understanding of engineering management principles and economic decision-making and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.

180

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Electrical and Electronic Engineering Course Structure Semester

Kod Kursus/ Course Code

LMCK1621

I

II

Kategori Category

C1

LMCE1042 LMCE1062 LMCE1072 LMCE1082 KKKL1103

C5

KKKL1113

WJ

KKKL1133

WJ

KKKQ1123

WF

LMCW1022

CW

LMCE1052

C2

LMCXXXX2

C6

LMCXXXX2

C6

KKKL1123

WJ

KKKL1142

WJ

KKKL1163

WJ

KKKQ1223

WF

C2

Nama Kursus Course Title

Etika dan Profesional Ethical and Professional Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Academic Interactions (MUET Band 3) Academic Literacy (MUET Band 4) Page To Stage (MUET Band 5 & 6) CAD/ CAE Teori Litar I Circuit Theory I Fizik Untuk Jurutera Physics for Engineers Matematik Kejuruteraan I (Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus) Asas Keusahawanan dan Inovasi Entreprenuership and Innovation Base Bridging English (MUET Band 1 & 2 only) Kursus Luar Fakulti Free Flow Kursus Luar Fakulti Free Flow Teori Litar II Circuit Theory II Makmal Elektrik dan Elektronik I Electrical and Electronics Laboratory I Bahasa Pengaturcaraan Programming Language Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) Engineering Mathematics II (Linear Algebra)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

III

LMCW2163

CW

LMCE1062 LMCE2082 LMCE2092 LMCE2103

C2

KKKL2123

WJ

KKKL2151

WJ

KKKL2173

WJ

KKKQ2123

WF

LMCW2173

IV

CW

LMCK2922

CW

KKKL2121

WJ

KKKL2133

WJ

KKKL2163

WJ

KKKL2183

WJ

KKKL2xxx3

WF

181

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Islamic and Asian Civilisation Academik Interactions (MUET Band 1 & 2) Pro Talk English (MUET Band 3) Speak to Persuade (MUET Band 4) Advanced Communication Project (MUET Band 5 & 6) Isyarat dan Sistem Signal and System Makmal Elektrik & Elektronik II Electrical and Electronics Laboratory II Elektronik Analog Analogue Electronics Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan) Engineering Mathematics III (Differential Equation) Hubungan Etnik Ethnic Relation Kemahiran Insaniah Soft Skills Makmal Elektronik Digit Digital Electronics Laboratory Medan dan Gelombang Elektromagnet Electromagnetic Fields and Waves Elektronik Digit Digital Electronics Teori Komunikasi Communication Theory Pembelajaran Mesin Menggunakan Python Machine Learning with Python

182

Panduan Prasiswazah

V

VI

Intersesi

KKKF3283

C1

KKKL3113

WJ

KKKL3294

WJ

KKKQ3123

C3

KKKZ3073

WJ

KKKF3103

WF

KKKL3162

WJ

KKKL3184

WJ

KKKL3234

WJ

KKKZ3123

WJ

KKKZ3143

WJ

KKKF3066

WF

Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technological Advancement. Pengukuran dan Instrumentasi Measurements and Instrumentation Mikropemproses dan Mikrokomputer Microprocessor and Microcomputer Statistik dan Pengiraan Berangka Statistics and Numerical Method Mesin Elektrik Electrical Machines Pengurusan Projek Project Management Makmal Elektrik dan Elektronik III Electrical and Electronics Laboratory III Pemprosesan Isyarat Digit Digital Signal Processing Rekabentuk Sistem System Design Kejuruteraan Kawalan Control Engineering Kejuruteraan Kuasa Power Engineering Latihan Industri Industrial Training

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

LMCE3051 LMCE3061 LMCE3071 KKKZ4113 KKKZ4124 KKKZ4033

VII

KKKZ4162

KKKZ4013 KKKZ4023 KKKL4124

KKKZ4133

VIII

KKKZ4164

KKKZ4043 KKKZ4063

Let’s Get Talking (MUET Band 1 & 2) Corporate Storytelling (MUET Band 3) Professional Communication (MUET Band 4) Elektronik Kuasa WJ Power Electronics Rekabentuk Sistem Kawalan WJ Control System Design Analisis Sistem Kuasa WJ Power System Analysis Projek Ilmiah I WJ Project I Kursus Elektrif (Pilih SATU sahaja) Elective Course (choose ONE only) Bioisyarat dan Sistem P Biosignal and System Perlindungan dan Keselamatan sistem Kuasa P Power System Protection and Safety Ekonomi Kejuruteraan dan Perakaunan Kos C4 Engineering Economics and Cost Accounting Penjanaan Kuasa Elektrik & Pertukaran Tenaga WJ Electrical Power Generation and Energy Conversion Projek Ilmiah II WJ Project II Kursus Elektrif (Pilih SATU sahaja) Elective Course (choose ONE only) Kualiti Kuasa P Power Quality Sistem Kawalan Berkomputer P Computer Controlled Systems C2

Kategori/Category • • • • • • •

WU WF WJ P CK CW C1-C6

- - - - - - -

183

Kursus Wajib Universiti/ University Courses Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

184

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Kejuruteraan Elektronik Electronic Engineering Course Structure Semester

I

II

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

LMCK1621

C1

LMCE1042 LMCE1062 LMCE1072 LMCE1082

C2

KKKL1103

C5

KKKL1113

WJ

KKKL1133

WJ

KKKQ1123

WF

LMCW1022

CW

LMCE1052

C2

LMCXXXX2

C6

LMCXXXX2

C6

KKKL1123

WJ

KKKL1142

WJ

KKKL1163

WJ

KKKQ1223

WF

Nama Kursus/ Course Title

Etika dan Profesional Ethical and Proffesional Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Academic Interactions (MUET Band 3) Academic Literacy (MUET Band 4) Page To Stage (MUET Band 5 & 6) CAD/CAE Teori Litar I Circuit Theory I Fizik Untuk Jurutera Physics for Engineers Matematik Kejuruteraan I ( Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus) Asas Keusahawanan dan Inovasi Entreprenuership and Innovation Base Bridging English (MUET Band 1 & 2 only). Kursus Luar Fakulti Free Flow Kursus Luar Fakulti Free Flow Teori Litar II Circuit Theory II Makmal Elektrik dan Elektronik I Electrical and Electronics Laboratory I Bahasa Pengaturcaraan Programming Language Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) Engineering Mathematics II (LinearAlgebra)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

III

IV

LMCW2163

CW

LMCE1062 LMCE2082 LMCE2092 LMCE2103

C2

KKKL2123

WJ

KKKL2152

WJ

KKKL2173

WJ

KKKQ2123

WF

LMCW2173

CW

LMCK2922

CW

KKKL2121

WJ

KKKL2133

WJ

KKKL2163

WJ

KKKL2183

WJ

KKKL2XX3

WF

185

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Islamic and Asian Civilisation Academik Interactions (MUET Band 1 & 2) Pro Talk English (MUET Band 3) Speak to Persuade (MUET Band 4) Advanced Communication Project (MUET Band 5 & 6) Isyarat Dan Sistem Signal and System Makmal Elektrik dan Elektronik II Electrical and Electronics Laboratory I Elektronik Analog Analogue Electronics Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan ) Engineering Mathematics III (Differential Equation) Hubungan Etnik Ethnic Relation Kemahiran Insaniah Soft Skills Makmal Elektronik Digit Digital Electronics Laboratory Medan dan Gelombang Elektromagnet Electromagnetic Fields and Waves Elektronik Digit Digital Electronics Teori Komunikasi Communication Theory Pembelajaran Mesin Menggunakan Python Machine Learning with Python

186

Panduan Prasiswazah

V

VI

Intersesi

Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi KKKF3283 C1 Engineering Ethics and Technology Development Pengukuran dan Instrumentasi KKKL3113 WJ Measurements and Instrumentation Mikropemproses dan Mikrokomputer KKKL3294 WJ Microprocessor and Microcomputer Statistik dan Pengiraan Berangka KKKQ3123 C3 Statistics and Numerical Method Kursus Elektif Pengkhususan (Pilih SATU sahaja) Specialization Elective Courses (choose ONE only) Peranti Komunikasi KKKT3243 P Communication Devices Mikroelektronik KKKT3253 P Microelectronics Pengurusan Projek KKKF3103 WF Project Management Makmal Elektrik dan Elektronik III KKKL3162 WJ Electrical and Electronics Laboratory III Pemprosesan Isyarat Digit KKKL3184 WJ Digital Signal Processing Sistem Kawalan dan Kuasa KKKL3213 WJ Control and Power Systems Rekabentuk Sistem KKKL3234 WJ System Design Kursus Elektif Pengkhususan(Pilih SATU sahaja) Specialization Elective Courses (choose ONE only) Komunikasi Digit KKKT3263 P Digital Communication Teknologi Pembuatan Litar Bersepadu KKKT3273 P Integrated Circuit Manufacturing Technology Latihan Industri KKKF3066 WF Industrial Training

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Let’s Get Talking (MUET Band 1 & 2) Corporate Storytelling (MUET Band 3) C2 Professional Communication (MUET Band 4) Organisasi dan Senibina Sistem Komputer KKKT4053 WJ Computer System Architecture and Organization Projek Ilmiah I KKKT4162 WJ Project I Kursus Elektif Pengkhususan (Pilih DUA sahaja) Specialization Elective Courses (choose TWO only) Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer KKKT4133 P Data Communications and Computer Network Rekabentuk VLSI KKKT4143 P VLSI Design Kejuruteraan Elektromagnet KKKT4153 P Electromagnetic Engineering Teknologi Fotonik KKKT4163 P Photonics Technology Kursus Elektif (Pilih SATU sahaja) Elective Courses (choose ONE only) Komunikasi Radio dan Satelit KKKT4193 P Radio and Satellite Communication Rangkaian Telekomunikasi KKKT4203 P Telecommunication Networks Kejuruteraan Perisian KKKT4213 P Software Engineering Keboleharapan dan Pencirian Litar Bersepadu KKKT4223 P Reliability and Characterization of Integrated Circuit Teknologi Laser KKKT4273 P Laser Technology

LMCE3051 LMCE3061 LMCE3071

VII

187

188

Panduan Prasiswazah

Ekonomi Kejuruteraan Dan Perakaunan Kos Engineering Economics and Cost Accounting Sistem Multimedia KKKT4113 WJ Multimedia Systems Projek Ilmiah II KKKT4164 WJ Project II Kursus Elektif Pengkhususan(Pilih SATU sahaja) Specialization Elective Courses (choose ONE only) Rangkaian dan Keselamatan KKKT4173 P Network and Security Teknologi Peranti Termaju KKKT4183 P Advanced Devices Technology Kursus Elektif (Pilih SATU sahaja) Elective Courses (choose ONE only) Sistem Komunikasi Optik KKKT4243 P Optical Communication Systems Antena dan Litar Berfrekuensi Tinggi KKKT4253 P Antenna and High Frequency Circuits Sistem Pengoperasian KKKT4263 P Operating Systems Optoelektronik KKKT4233 P Optoelectronic Rekabentuk Litar Analog CMOS KKKT4283 P CMOS Analog IC Design Pengenalan Teknologi MEMS KKKT4293 P Introduction to MEMs Technology KKKL4124

VIII

Kategori/Category • WU • WF • WJ • P • CK • CW • C1-C6

- - - - - - -

C4

Kursus Wajib Universiti/ University Courses Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

189

Silibus Kursus Courses Syllabus KKKL1103 CAD/ CAE CAD/ CAE Kursus ini meliputi kefahaman teori mengenai komputer grafik, penggunaan perisian berasaskan CAD/CAE dan keperluan perkakasan terhadap perisian tersebut. Komputer grafik dan permodelan akan meliputi teknik permodelan 2D dan 3D bermula dengan kerangka dawai sehingga permodelan padu. Selain itu, pelajar juga akan diketengahkan kepada perisian permodelan dan simulasi kejuruteraan elektrik dan elektronik. This course covers the theoretical understanding of computer graphics, software, CAD/CAE based software and hardware requirements for the software. Computer graphics and modeling will include 2D and 3D modeling techniques starting with wire frame to solid modeling. In addition, students will also be featured on the software modeling and simulation of electrical and electronics engineering. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Omura, G. 2016. Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT. 1st Edition. Sybex. Ramirez, A., Schmidt, J. & Smith, D. 2015. Technical Drawing 101 with AutoCAD. SDC Publications. Boylestad, R. 2015. Introductory Circuit Analysis. 13th Edition. Pearson. Boylestad, R. & Nashelsky, L. 2014. Electronic Devices and Circuit Theory. 11th Edition. Pearson New International Edition (versi terkini). Bertoline, G., Wiebe, E., Hartman, N. & Ross, W. 2010. Fundamentals of Graphics Communication. 6th Edition. McGraw-Hill (versi terkini). Mitzner, K. 2009. Complete PCB Design using OrCAD Capture and PCB. Newnes (versi terkini).

190

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan untuk menyusun konsep dan kaedah rekabentuk keperluan perisian dan perkakasan bagi sistem CAD/CAE. Ability to organise the concept and design of software and hardware requirements for the CAD/ CAE.

2

Kebolehan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai Perihalan Geometri bagi 2D dan 3D dengan membuat latihan. Ability to solve problems through engineering calculations on description of 2D and 3D geometry by doing practices.

3

Kebolehan untuk mengaplikasi perisian CAD/CAE bagi merekabentuk litar elektrik dan elektronik. Ability to apply the CAD/CAE software to design electrical and electronic circuit.

4

Kebolehan untuk membincang dan membentang projek kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang CAD/CAE dan membentangkannya secara individu dan berkumpulan. Ability to discuss and present engineering projects related to the field of CAD/CAE and present them individually and in a group.

KKKL1113 Teori Litar I Circuit Theory I Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar konsep utama dan ciri-ciri asas elemen litar iaitu cas, arus, voltan, kuasa dan tenaga. Kursus ini juga menerangkan kepada pelajar mengenai topologi rangkaian, pembolehubah tak bergantung, analisis Nodal dan Mesh, teorem-teorem litar iaitu teorem Superposisi, Thevenin dan Norton serta konsep kelinearan. Ini diikuti dengan pengenalan kepada pemuat dan pearuh beserta analisis litar RL dan RC berdasarkan sumber DC. This course will introduce to the students the main concept and basic circuit element i.e charge, current, voltage power and energy characteristics. This course will also explain to the students the network topology, independent variables, Nodal and Mesh analysis and other circuit theorems such as Superposition, Thevenin and Norton as well as linearity. This will be followed by introduction to capacitance and inductance as well as its RL and RC circuit analysis based on DC. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

191

Bacaan Asas: References: Alexander, C.K. & Sadiku, M.N.O. 2016. Fundamentals of Electric Circuit. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Rizzoni, G. & Kearns, J. 2016. Principles and Applications of Electrical Engineering. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Irwin, J.D. & Nelms, R.M. 2015. Basic Engineering Circuit Analysis. 11th Edition. New York: John Wiley & Sons. Nilsson, J.W. & Riedel, S.A. 2019. Electric Circuits. 11th Edition. New Jersey: Prentice Hall. Hyat, W.H., Kemmerly, J.E., Philips, J.D. & Durbin, S.M. 2019. Engineering Circuit Analysis. 9th Edition. New York: McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk memperihal konsep dan meringkaskan litar asas menggunakan teorem-teorem litar. CO1 Ability to describe concept and simplify basic circuits using circuit theorems.

2

Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah litar DC/RLC menggunakan analisis teorem litar. Ability to solve DC/RLC circuit problem using circuit theorems analysis.

3

Berkebolehan untuk menerangkan konsep litar RLC. Ability to explain RLC circuit concepts.

4

Berkebolehan untuk mengenalpasti peralatan makmal dan mengukur parameter isyarat dan parameter litar. Ability to identify lab equipment and measure signal and circuit parameters.

KKKL1123 Teori Litar II Circuit Theory II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus Teori Litar I. Ia memperkenalkan kepada pelajar mengenai teori asas dan konsep matematik bagi menganalisa litar AC. Kursus ini turut menerangkan kepada pelajar mengenai sistem kuasa sefasa dan tiga-fasa, serta pengubah. Teknik jelmaan Laplace; teorem nilai awal dan akhir; fungsi pindah; lohong dan sifar; sambutan frekuensi dan gambarajah Bode akan diaplikasikan dalam analisa litar analog dalam domain frekuensi. Rangkaian dua-pangkalan diperkenalkan kepada pelajar di akhir kursus ini.

192

Panduan Prasiswazah

This course is the continuation of Circuit Theory I. In this course, students will be introduced to basic theories and mathematical concepts to analyze AC circuits. Course contents will cover single-phase and 3-phase power systems; as well as transformers. Laplace transform; Initial- and Final Value Theorem; transfer functions; poles and zeros; frequency response and Bode plot will be applied in the analysis of analog circuits in frequency domain. At the end of the course, twoport networks will be introduced. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL1113 Teori Litar I Pre-requisite (if any): KKKL1113 Circuit Theory I Bacaan Asas: References: Alexander, C.K. & Sadiku, M.N.O. 2016. Fundamentals of Electric Circuit. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Rizzoni, G. & Kearns, J. 2016. Principles and Applications of Electrical Engineering. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Irwin, J.D. & Nelms, R.M. 2015. Basic Engineering Circuit Analysis. 11th Edition. New York: John Wiley & Sons. Nilsson, J.W. & Riedel, S.A. 2019. Electric Circuits. 11th Edition. New Jersey: Prentice Hall. Hyat, W.H., Kemmerly, J.E., Philips, J.D. & Durbin, S.M. 2019. Engineering Circuit Analysis. 9th Edition. New York: McGraw Hill. Hasil Pembelajaran: Course Outcomes: Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah litar AC menggunakan teknik analisis fasor dan dan fungsi pindah dalam satah s dalam gambarajah Bode. Ability to solve AC circuit problem using phasor analysis and transfer function in s-domain for Bode Plot.

2

Berkebolehan untuk menganalisis litar gandaan teraruh dan menyelesaikan litar AC menggunakan Jelmaan Laplace. Ability to analyse magnetically coupled circuits and solve AC circuit using Laplace Transform.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

193

3

Berkebolehan untuk menerangkan konsep poli-fasa, Jelmaan Laplace dan rangkaian dua pangkalan dalam menyelesaikan masalah litar. Ability to explain poly-phase concept, Laplace Transform and two port network in solving circuit problem.

4

Berkebolehan untuk membina litar menggunakan teknik analisis frekuensi. Ability to construct circuits using frequency analysis technique.

KKKL1133 Fizik Untuk Jurutera Physics for Engineers Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas hukum fizik yang boleh diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan. Topiktopik meliputi sains bahan, asas mekanik gunaan, termodinamik dan proses pemindahan haba. Dalam sains bahan, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan pengklasifikasian bahan, teori model dan tenaga atom, daya-daya yang mengikat atom, ion dan molekul, struktur bahan hablur dan tidak hablur, dan sifat-sifat mekanik bahan. Asas mekanik gunaan pula akan meliputi tajuktajuk seperti daya, vektor, komponen segiempat daya, keseimbangan dalam dua dan tiga dimensi dan beberapa jenis analisis daya. Dalam termodinamik, pelajar akan mempelajari konsep haba kerja dan sistem, keadaan bendalir kerja, hukum pertama termodinamik (keabadian tenaga, persamaan tak alir), hukum kedua termodinamik (enjin haba, entropi). Dalam proses pemindahan haba, ia merangkumi prinsip dan pengiraan asas pemindahan haba melalui konduksi, perolakan dan radiasi. Selain itu, peralatan pertukaran haba seperti penukar haba, relau dan penyejat, kesan tunggal dan kesan berganda akan turut diperkenalkan. The objective of the course is to introduce the basic concepts of Physics to the engineering students. The topics include material science, basic applied mechanics, thermodynamics and heat transfer process. In material science, students will be exposed to the classifications of material, model theory, and atomic energy, atomic binding energy, ions and molecules, crystalline and non-crystalline structure and mechanic of material properties. Basic applied mechanics covers force, vectors, parallelogram of forces, balancing forces in two and three-dimension and types of force analysis. In thermodynamics, the students will learn the concepts of heat, work and system, state of working fluid, first law of thermodynamics (conservation of energy, non-flow equation), Second law of thermodynamics (heat engines, entropy). The topic also includes the principles and calculations of basic heat transfer through conduction, convection and radiation. The heat exchange equipment, such as heat exchanger, furnace and evaporator, single and multiple effects will also be introduced.

194

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Callister, W. D. 2018. Materials Science and Engineering: An Introduction. 10th Edition. New York: John Wiley (versi terkini). Grundmann, M. 2016. The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications. 3rd Edition. Springer. Freedman, R.A. &Young, H.D. 2016. University Physics with Modern Physics. 14th Edition. Pearson. Cutnell, J.D., Johnson, K.W., Young, D. & Stadler, S. 2015. Introduction to Physics. 10th Edition. Wiley. Cengel, Y. A. 2007. Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer. 2nd Edition. New York: McGraw Hill. Serway, R.A., & Jewett, J.W. 2014. Physics for Scientists and Engineers. 9th Edition. Cengage Learning. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan memperihalkan fungsi asas dan kegunaan sains bahan, mekanik gunaan, termodinamik dan proses pemindahan haba dalam bidang kejuruteraan. Ability to define the general function and material science application, applied mechanics, thermodynamics and heat transfer in engineering.

2

Berkebolehan menerangkan istilah, konsep dan prinsip-prinsip asas dalam sains bahan, mekanik gunaan, termodinamik dan proses pemindahan haba dan hubungan timbal balik setiap topik yang dipelajari. Ability to explain terms, concepts and main principles in applied mechanics, thermodynamics, and heat transfer and reciprocity relationship for each taught topics.

3

Berkebolehan mengaplikasikan konsep dan hubungan kepada permasalahan kualitatif dan kuantitatif dalam sains bahan, mekanik gunaan, termodinamik dan proses pemindahan haba. Ability to apply the concept and relationship of qualititative and quantitative in material science, applied mechanics, thermodynamics, and heat transfer process

4

Berkebolehan menyiapkan penyelesaian pelbagai pengiraan masalah kejuruteraan dalam sains bahan, mekanik gunaan, termodinamik dan proses pemindahan haba. Ability to complete the solutions to mathematical engineering problems in material science, applied mechanics, thermodynamics, and heat transfer process.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

195

KKKL1141 Makmal Elektrik dan Elektronik I Electrical and Electronics Laboratory I Kursus ini bermatlamat untuk membolehkan pelajar memahami dengan lebih mendalam konsep litar elektronik analog. Kursus makmal ini melibatkan aspekaspek uji kaji litar elektronik analog yang merangkumi asas litar, litar Thevenin/ Norton, pencirian diod, litar salunan sesiri dan selari, penuras pasif, dan jambatan Wheatstone. Di penghujung semester, pelajar berpeluang untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran teknikal mereka dalam ujikaji kotak hitam. This course is aimed to enable the students to have in-depth understanding in analogue electronics circuit concepts. This laboratory course consists of experiments on basic analogue electronics circuits, Thevenin/Norton Circuits, diode characteristics, serial and parallel resonant circuits, passive filters, and wheatstone bridge. Towards the end of the semester, the students will be given the opportunity to apply their knowledge and technical competencies in a black box experiment. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References : Manual Makmal Elektrik & Elektronik 1. 2017. Jabatan Ke juruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem, Fak. Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Alexander, C.K. & Sadiku, M.N.O. 2016. Fundamen tals of Electric Circuit. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Rizzoni, G. & Kearns, J. 2016. Principles and Applications of Electrical Engineering. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Irwin, J.D. & Nelms, R.M. 2015. Basic Engineering Cir cuit Analysis. 11th Edition. New York: John Wiley & Sons. Nilsson, J.W. & Riedel, S.A. 2014. Elec tric Circuits. 10th Edition. New Jersey: Prentice Hall. Svoboda, J. & Dorf, R.C. 2013. Introduction to Electric Cir cuits. 9th Edition. New York: McGraw Hill (versi terkini).

196

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk mendemonstrasi ciri-ciri pelbagai litar yang berbeza, termasuk litar penuras pasif. Ability to demonstrate the characteristics of different circuits including the different type of passive filters.

2

Berkebolehan menerangkan pengetahuan asas dalam pemasangan litar dengan menggunakan komponen-komponen elektronik yang sesuai. Ability to explain basic knowledge in circuit construction using suitable electronic components.

3

Berkebolehan untuk mengaplikasi pengukuran litar salunan RLC. Ability to apply RLC resonance circuit measurement.

4

Berkebolehan untuk membina litar pengukuran jambatan Wheatstone dan mereka bentuk prosidur eksperimen kotak hitam Ability to construct Wheatstone Bridge measurement circuit and design black box experiment procedure.

KKKL1163 Bahasa Pengaturcaraan Programming Language Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran kepada pelajar mengenai praktis pengaturcaraan komputer yang baik. Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sistem komputer dan bahasa pengaturcaraan. Konsep dan elemen utama bahasa pengaturcaraan aras tinggi seperti pernyataan kawalan, fungsi, tatasusunan, struktur dan lain-lain akan didedahkan secara mendalam. Kursus ini menjadi asas kepada penggunaan bahasa pengaturcaraan dalam bidang kejuruteraan. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah bahasa C. The objective of this course is to equip the student with knowledge, comprehension and ability to code based on good programming language practices. This course includes an introduction to computer systems as well as programming languages. The students are exposed to the main concepts and elements in high level programming that covers decision control, functions, arrays, structures and more. This course will be the foundation to programming language use in the field of engineering. The programming language that is used is the C language. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

197

Bacaan Asas: References : Deitel, H. M. & Deitel P. J. 2015. C: How to Program. 8th Edition. Prentice-Hall. Printz, P. & Crawford, T. 2015. C in a Nutshell: The Definitive Reference. 2nd Edition. O’ Reilly. Gustedt, J. 2019. Modern C. Manning Publications. Jeri, R. H. & Elliot, B. K. 2015. Problem Solv ing and Program Design in C. 8th Edition. Prentice-Hall. Shaw, Z. A. 2015. Learn C the Hard Way. Addison-Wesley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk memperihalkan konsep utama dalam bahasa pengaturcaraan. Ability to describe key concepts in programming languages.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah kejuruteraan dengan kaedah pengaturcaraan komputer. Ability to solve engineering problems with computer programming methods.

3

Berkebolehan membina aplikasi pengaturcaraan yang mesra pengguna. Capable to construct a user-friendly application-based programming

4

Berkebolehan bekerja dalam satu kumpulan untuk membangunkan satu program untuk aplikasi kejuruteraan dunia sebenar. Ability to work in a team to develop a program for real-world engineering applications.

KKKL2121 Makmal Elektronik Digit/ Digital Electronics Laboratory Kursus makmal ini mendedahkan pelajar kepada implementasi get-get logik dalam unsur-unsur logik gabungan dan asas jujukan. Penggunaan get dalam penjanaan persamaan output dan jadual kebenaran bagi tujuan realisasi dengan menggunakan kaedah peminimuman rekabentuk dan kos juga diberikan penekanan. Pelajar juga didedahkan kepada jujukan dalam sistem flip flop dan penyelesaian masalah melalui rekabentuk mesin keadaan dan implementasinya dalam flip flop. Pelajar juga didedahkan kepada pengaturcaraan Verilog dan menggunakannya untuk rekabentuk mesin keadaan. Pelajar juga perlu membentangkan projek. This laboratory-based course exposes students to logical gate implementation in the elements of combinational logic and sequential logic. Usage of gates in generating output equations and truth tables for equation realisation are covered, with the importance for minimizing design through reducing gates and

198

Panduan Prasiswazah

cost. Students are also exposed to sequential flip-flop system and problem solving using state machine and implementing it in flip-flops. In addition, students are taught on the Verilog programming language, using it to design state machines. In the end, students will be given a project to assess their lab skills. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any): Bacaan Asas: References:

Tiada None

Floyd, T. 2015. Digital Fundamentals, Global Edition. 11th Edition. Pearson International. Mano, M.M., Kime, C.R., & Martin, T., 2016. Logic and Computer Design Fundamentals. Pearson International. Vaibbhav, T. 2016. Digital Logic Design Using Verilog: Coding and RTL Syth esis. Springer. Ming-bo, L. 2016. An Introduction to Verilog HDL.; 1st Edi tion, CreateSpace Independent Publishing Platform. Roth, C.H. & Kinney, L. 2014. Fundamentals of Logic Designs. 7th edition. Mn: West Publishing Co. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menganalisis dan mengubahsuai litar kombinasi untuk menyelesaikan persamaan logik. Ability to analyse and rearrange a combinational circuit to solve logical equation.

2

Berkebolehan untuk mengenalpasti prinsip asas flip flop, rangkaian jujukan dan aplikasi. Ability to identify the basic principles of flip-flops, sequential networks and its applications.

3

Berkebolehan untuk menerangkan mesin keadaan, serta menyelesaikan dengan mengurangkan bilangan keadaan. Ability to explain state machines and solving it using minimal states.

4

Berkebolehan untuk mendefinasikan prinsip asas flip flop, rangkaian jujukan dan aplikasi Ability to define the basic principles of flip-flops, sequential networks and its applications

5

Berkebolehan untuk membina bahasa aturcara verilog untuk litar logik dan mengaplikasikannya pada papan litar FPGA. Ability to construct the Verilog programming language for logical circuits and applying it on the FPGA board.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

199

KKKL2123 Isyarat dan Sistem Signals and Systems Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan asas tentang kaedah matematik untuk menganalisa isyarat dan sistem lelurus dalam domain masa dan domain frekuensi. Tajuk-tajuk yang terkandung dalam kursus ini ialah konsep isyarat dan sistem, sistem linear masa-tak-berubah (LTI), siri Fourier, jelmaan Fourier, teori pensampelan, jelmaan Laplace, sambutan frekuensi dan penuras analog. This course aims to give basic knowledge of mathematical methods to analyze signals and the linear systems in time domain and frequency domain. Topics included in this course are the concept of signals and systems, linear time-invariant system (LTI), Fourier series, Fourier transform, sampling theorem, Laplace transform, frequency response and analog filters. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL1113 Teori Litar I Pre-requisite (if any): KKKL1113 Circuit Theory I Bacaan Asas: References : Lathi, B.P. 2017. Principles of Linear Systems and Signals. 2nd Edition. New York: Oxford University Press. Oppenheim, A.V., Willsky, A.S. & Nawab, S.H. 2015. Signals and Systems. 2nd Edition. Pearson. Roberts, M.J. 2017. Signals and Systems: Analysis using Transform Methods and MATLAB. 3rd Edition. McGraw-Hill. Chaparro, L. & Akan, A. 2018. Signals and Systems using MATLAB. 3rd Edition. Academic Press. Alkin, O. 2016. Signals and Systems: A MATLAB Integrated Approach. 1st Edi tion. CRC Press. Hasil Pembelajaran/ Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO) Berkebolehan menyelesaikan permasalahan isyarat masa selanjar dan sistem linear masa tak berubah. Ability to solve problems related to continuous-time signals and linear time-invariant (LTI) systems.

200

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan melakukan manipulasi ke atas siri Fourier dan jelmaan Fourier. Ability to manipulate Fourier series and Fourier transform.

3

Berkebolehan mempraktikkan jelmaan Laplace. Ability to practice Laplace transform

4

Berkebolehan menggunakan penuras analog dalam permasalahan sambutan frekuensi. Ability to use analog filters to solve problems related to frequency response.

KKKL2133 Medan dan Gelombang Elektromagnet Electromagnetic Fields and Waves Kursus ini adalah salah satu asas kepada kejuruteraan elektrik dan elektronik yang memperkenalkan konsep medan elektrik dan magnetik statik di dalam aplikasi kejuruteraan elektrik. Matlamatnya ialah supaya para pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan medan dan gelombang elektromagnet di dalam kejuruteraan. Bermula dengan topik analisa skalar dan vektor dalam tiga sistem kordinat berlainan iaitu Cartesian, silinder dan sfera, seterusnya kursus ini membincangkan: ciri-ciri dan sifat elektrik statik dan magnetik statik serta persamaan-persamaan berkaitan; hukum-hukum asas dalam elektromagnet statik; Keupayaan elektrik dan magnet; Jenis-jenis dan syarat-syarat sempadan medan; Kemuatan dan Kearuhan; Persamaan Maxwell. This course is one of the fundamental courses in electrical and electronic engineering which will introduce the concept of electromagnetic wave and magneto static in electrical engineering applications. The aim of is this subject for students to understand the basic theory and apply their knowledge of electromagnetic wave and field. The course starts with the topic of scalar and vector analysis in three different fields, which are Cartesian, Cylindrical and Spherical. Then, it follows with: Electrostatic and magneto static characteristics and related equations; Electric and magnetic potentials; types and boundary conditions; insulator and impedance in medium; Maxwell’s Equation. Pra-Keperluan (jika ada): KKKQ1123 Matematik KejuruteraanI (KalkulusVektor) Pre-requisite (if any): KKKQ1123 Engineering Mathematics I (Calculus) Bacaan Asas: References: Sadiku, M.N.O. 2018. Elements of Electromagnetics. 7th Edition. Oxford Uni versity Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

201

Hayt, W. 2018. Engineering Electromagnetics. 9th Edition. McGraw-Hill. Jin Jian-Ming. 2018. Theory and Computation of Electromagnetic Fields. Wiley IEEE Inan, U.S., Inan, A. & Said, R. 2014. Engineering Electromagnetics and Waves. 2nd Edition. Prentice Hall. Ulaby, F.T. 2014. Fundamentals of Applied Electromagnetics. 7th Edition. Pren tice Hall International. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menerangkan konsep algebra dan kalkulus vektor, pembezaan dan pengkamiran dalam tiga sistem koordinat, dan konsep-konsep asas medan elektromagnet statik. Ability to describe the concept of vector algebra and calculus, differentiation, and integration in three coordinate systems, and basic concept of static electromagnetic field.

2

Berkebolehan menganalisa masalah-masalah kejuruteraan menggunakan hukum-hukum dan konsep-konsep elektromagnetstatik . Capable of analysing engineering problems by implementing laws and concept of static electromagnetic.

3

Berkebolehan menentukan dan menerangkan kesan aplikasi gelombang elektromagnet terhadap kelestarian alam, dan berpegang kepada tanggungjawab awam sebagai jurutera. Ability to identify and explain the effect of electromagnetic waves applications towards sustainability, and to adhere to the responsibility as an engineer.

4

Berkebolehan untuk membina eksperimen di makmal bagi membuktikan konsep asas medan elektromagnet statik. Ability to construct lab experiment to prove basic static electromagnetic field concept.

KKKL2152 Makmal Elektrik dan Elektronik II Electrical and Electronics Laboratory II Kursus makmal ini ditawarkan pada Semester 1, untuk pelajar tahun 2. Makmal ini terbahagi kepada lapan ujikaji, satu projek berkumpulan serta peperiksaan pertengahan semester dan projek akhir. Eksperimen-eksperimen ini akan memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang elektronik analog, instrumentasi dan pengukuran, serta dalam bidang elektromagnet. Bagi projek pelajar, ianya merangkumi topik-topik berkaitan dengan instrumentasi dan elektronik analog seperti penguat, sensor dan sebagainya. This laboratory-based course is offered for the second year students in Semester 1. The laboratory session can be divided into eight experiments, one group project, mid-semester examination and final project. These experiments will give

202

Panduan Prasiswazah

exposure to the students to the field of analogue electronics, instrumentation and measurement and electromagnetic field. The student project covers topics related to the electronic instrumentation and analogue devices such as amplifiers, sensors and many other topics, which are covered throughout the course. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Boylestead, R. L. & Nashelsky, L. 2013. Electronic Devices and Circuit Theory. 11th Edition. Pearson (versi terkini). Irwin, J.D. & Nelms, R.M. 2015. Basic Engineering Circuit Analysis. 11th Edi tion. New York: John Wiley & Sons. Horowitz, P. & Hill, W. 2015. The Art of Electronics. 3rd Edition. Cambridge University Press. Alexander, C.K. & Sadiku, M.N.O. 2016. Fundamentals of Electric Circuit. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Rizzoni, G. & Kearns, J. 2016. Principles and Applications of Electrical Engi neering. 6th Edition. New York: McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menganalisa teori litar menerusi eksperimen. Ability to analyse circuit theory through experimental works.

2

Berkebolehan menganalisa penguat menggunakan peranti aktif seperti penguat kendalian atau transistor (BJT/FET). Ability to analyse amplifier using active devices such as operational amplifier or transistor (BJT/ FET).

3

Berkebolehan menggunakan peranti aktif untuk aplikasi sebagai penuras aktif atau sistem fungsi pindah. Ability to use active devices for the application of an active filter or a transfer function system.

4

Berkebolehan untuk membina eksperimen yang berkaitan menggunakan teknik yang betul. Ability to construct relevant experiments using appropriate techniques.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

203

KKKL2163 Elektronik Digit Digital Electronics Kursus ini mendedahkan pelajar kepada sistem nombor dan kod, unsur-unsur litar logik gabungan dan asas jujukan. Penjanaan persamaan keluaran dan jadual kebenaran bagi tujuan realisasi dengan menggunakan kaedah pengurangan rekabentuk, dimana kos juga akan diberikan penekanan. Pelajar juga akan didedahkan kepada jujukan dalam flip–flop dan teknik penyelesaian masalah melalui rekabentuk Mesin Mealy dan Mesin Moore dan implementasinya menggunakan flip–flop. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengaturcaraan VerilogHDL dan mengunakannya untuk merekabentuk mesin keadaan. In this course, the students are exposed to code and numerical system, combinational logic elements and sequential basics. Output equation generation and truth table that are used for realization purpose using design minimization technique and cost are also emphasized. Students are also exposed to sequences in flip-flop systems and problem solving teachniques through Mealy and Moore machine designs and their implementation using flip-flops. In addition, exposure on VerilogHDL programming and its use for state machine design are also put into emphasis. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Anand Kumar, A. A. 2016. Fundamentals of Digital Circuits, 4th edition. PHI Learning Private Limited. Floyd, T. 2015. Digital Fundamentals, Global Edition. 11th Edition. Pearson International. Mano, M.M.R., Kime, C.R. & Martin, T. 2016. Logic & Computer Design Fundamentals. 5th Edition. Pearson International. Roth, C.H. & Kinney, L. 2014. Fundamentals of Logic Designs 7th Edition. Mn: West Publishing Co. Brown, S. & Vranesic, Z. G. 2013. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. 4th edition. McGraw Hill Higher Education.

204

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menerangkan kaedah penyelesaian masalah berkaitan konsep asas dalam sistem nombor, litar berkombinasi dan litar berjujukan menggunakan kaedah konvensional dan HDL. Able to explain the problem solving methods in fundamental concepts of number systems, combinational circuits, sequential circuits using conventional and HDL techniques.

2

Berkebolehan untuk menganalisis masalah berkaitan litar berkombinasi dan litar berjujukan termasuk mesin keadaan menggunakan formulasi dan kemahiran analitikal. Able to analyse problems relating to combinational circuits and sequential circuits including state machines using analytical skill and formulation.

3

Berkebolehan untuk mengaitkan impak penyelesaian masalah kejuruteraan dalam rekabentuk litar logik dalam konteks masyarakat dan alam sekitar. Able to relate the impact of engineering solutions in logic circuits designs in societal and environmental context.

4

Berkebolehan untuk menyampaikan idea dan cadangan dalam penyelesaian masalah kejuruteraan kompleks dalam rekabentuk litar logik secara efektif. Able to explain effectively ideas and propose design solutions for complex engineering problems in digital logic circuits.

KKKL2173 Elektronik Analog Analogue Electronics Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahamam dan sintesis dalam bidang elektronik analog. Kursus dimulakan dengan pengenalan kepada peranti peranti asas analog iaitu diod, transistor BJT, dan transistor MOS. Kefahaman tentang ciri-ciri diod, BJT dan MOS yang menjadi asas kepada pemahaman rekabentuk suatu litar elektronik akan ditekankan. Teknik-teknik pincangan dan analisa arus ulang alik juga akan diberikan secara kuantitatif. Sambutan frekuensi, kesan hingar dan kestabilan litar akan dibincangkan. Pelajar akan didedahkan kepada pelbagai jenis amplifier dan pengoperasiannya. Kegunaan amplifier operasian lelurus dan tak lelurus akan diberikan secara mendalam. Litar-litar elektronik yang lebih kompleks akan dianalisa dan kesan suap balik dan frekuensi terhadap litar akan dikaji. Penggunaan perisian simulasi litar elektronik untuk memodelkan litar-litar elektronik juga diperkenalkan. The aim of this course is to impart knowledge, understanding and synthesis of the analogue electronic circuits. The course begins with an introduction to the basic analogue devices, such as BJT and MOS transistor. Understanding on the fundamental characteristics of the diode, BJT and MOS design will be emphasized at the later part of the course. Technical analysis and current biasing shuttle technique will also be given quantitatively. Frequency response,

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

205

noise effects and the stability of the circuit will also be discussed. Students will be exposed to various types of amplifier and its operation. Linear and nonlinear operational amplifiers (op-amp) will be given in deta The aim of this course is to impart knowledge, understanding and synthesis of the analogue electronic circuits. The course begins with an introduction to the basic analogue devices, such as BJT and MOS transistor. Understanding on the fundamental characteristics of the diode, BJT and MOS design will be emphasized at the later part of the course. Technical analysis and current biasing shuttle technique will also be given quantitatively. Frequency response, noise effects and the stability of the circuit will also be discussed. Students will be exposed to various types of amplifier and its operation. Linear and non-linear operational amplifiers (opamp) will be given in detail. More complex electronic circuits will be analyzed, where the effect of feedback and frequency will be further studied. The use of the electronic circuit simulation software to model the electronic circuits will also be introduced.il. More complex electronic circuits will be analyzed, where the effect of feedback and frequency will be further studied. The use of the electronic circuit simulation software to model the electronic circuits will also be introduced. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL1113 Teori Litar I Pre-Requisite (if any): KKKL1113 Circuit Theory I Bacaan Asas: References: Thomas L. Floyd. 2018. Electronic Devices (Conventional Current Version). 10th Edition. Pearson. Safa O. Kasap. 2018. Principles of Electronic Materials and Devices. 4th Edition. McGraw-Hill. Paul Horowitz & Winfield Hill. 2015. The Art of Electronics. 3rd Edition. Cambridge University Press. Boylestead, R. L. & Nashelsky, L. 2014. Electronic Devices and Circuit Theory. 11th Edition. Essex: Pearson Education Limited. Neamen, D.A. 2010. Microelectronics: Circuit Analysis and Design. 4th Edition. Mc-Graw Hill (versi terkini).

206

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk membincangkan konsep, operasi dan kegunaan pelbagai jenis peranti semikonduktor dalam litar elektronik analog. Able to discuss the concepts, operations and applications of various semiconductor devices in analogue electronic circuits.

2

Berkebolehan menerangkan pelbagai jenis litar penguat menggunakan analisis DC dan AC. Able to describe various types of amplifier circuit using DC and AC analyses.

3

Berkebolehan menyelesaikan analisis sambutan frekuensi untuk litar penguat. Able to solve frequency response analysis of amplifier circuits.

4

Berkebolehan untuk menganalisa rekabentuk dan simulasi pelbagai jenis litar elektronik analog. Able to analyse the design and simulation of a variety of analogue electronic circuits.

KKKL2183 Teori Komunikasi Communication Theory Kursus ini merupakan kursus asas kepada teori komunikasi analog dan digit. Sistem modulasi analog dan digit diperkenalkan. Perbandingan sistem tersebut seperti pengunaan lebar jalur dan kesan hingar akan dilakukan. Dimulakan dengan pengenalan kepada komunikasi analog dan digit. Teori asas pemodulatan, perwakilan isyarat modulatan, kebaikan dan kelemahan modulatan, jenis pemodulat dan penyahmodulatan serta prestasi modulatan dalam keadaan hingar bagi sistem analog dan digit. Antara sistem analog yang dikaji ialah AM, FM dan PM sem*ntara sistem digit yang dikaji ialah ASK, PSK, FSK, BPSK, QPSK, QAM. Kaedah penukaran isyarat analog ke digit seperti PCM, pengkuantuman dan pengkodan turut dibincangkan. Kursus ini disimpulkan dengan perbincangan aplikasi semasa teknologi komunikasi. This is a basic course on analog and digital communication theory. Analogue and digital modulation systems are introduced. System comparisons will be carried out based on broadband and noise effects. The course starts with introduction to analogue and digital communication followed by modulation basic theory, modulating signal representation, advantage and disadvantage of modulation, types of modulation and demodulation as well as modulation performance under noisy condition for analogue and digital systems. Several analogue systems that will be studied are AM, FM and PM and in terms of digital system, ASK, PSK, FSK, BPSK, QPSK, and QAM. Other topics included are conversion of analogue signal to digital such as PCM, quantization and coding. This course is concluded with discussions on current applications of communication technology.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

207

Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2123 Isyarat dan Sistem Pre-Requisite (if any): KKKL2123 Circuit and System Bacaan Asas: References: Lathi, B.P. & Zhi Ding. 2018. Modern Digital and Ana log Communication (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering). 5th Edition. Oxford University Press. Samuel O. A & Sadiku, M.N.O. 2017. Principles of Mod ern Communication Systems. Cambridge University Press. Frenzel, L. 2015. Principles of Electronic Communication Systems (En gineering Technologies & the Trades). 4th Edition. McGraw-Hill. Couch, L. W. 2012. Digital and Analog Communica tion Systems. 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Blake, R. 2012. Electronic Communication Systems. 2nd Edi tion. Cengage Learning India Pvt. Ltd. (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menerangkan blok asas sistem komunikasi. Able to describe basic blocks of communication system.

2

Berkebolehan untuk mengaplikasi teori pemodulatan analog dan digit dalam sistem komunikasi. Able to apply analogue and digital modulation theory in communication system.

3

Berkebolehan untuk menentukan kesan hingar terhadap prestasi sistem komunikasi analog dan digit. Able to identify noise effect on communication system performance of both analogue and digital.

4

Berkebolehan untuk menerangkan hubungkait teori komunikasi dengan memberi contoh aplikasi dunia sebenar. Ability to describe the relations of communication theory through examples of real applications.

208

Panduan Prasiswazah

KKKL3113 Pengukuran dan Instrumentasi Measurements and Instrumentation Kursus ini membincangkan aspek pengukuran seperti unit, simbol, piawai dan jenis-jenis-jenis ralat. Kursus ini juga menerangkan jenis-jenis instrumeninstrumen elektronik yang biasa digunakan dalam industri untuk pengukuran arus, voltan, rintangan, jarak, suhu, tekanan. Ini diikuti dengan pengenalan kepada litar penyesuaian dan penukaran analog-digital dan digital-analog. This course discusses aspects of measurement such as unit, symbol, standard and types of error. Various electronics instrumentations commonly used in industry to measure current, voltage, resistance, displacement, temperature and pressure are also explained followed with introduction to matching circuit and analoguedigital and digital-analogue conversion circuits. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Morris, A.S. & Langari, R. 2016. Measurement and Instrumenta tion: Theory and Application Academic. 2nd Edition. Academic Press. Figliola, R.S. & Beasley, D.E. 2015. Theory and Design for Me chanical Measurements. 6th Edition. John Wiley & Sons, Inc. Bolton, W. 2015. Instrumentation and Control Systems. 2nd Edition. NewnesBakshi, U.A. & Bakshi, A.V. 2014. Electrical Measure ments and Instrumentation. Technical Publications (versi terkini). Holman, J.P. 2011. Experimental Methods for En gineers. 8th Edition. McGraw Hill (versi terkini). Bentley, J. P. 2005. Principles of Measurement Systems. Prentice Hall (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas system pengukuran. Able to explain basic concept of measurement system.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

209

2

Mempunyai kebolehan untuk menerangkan dan mengenalpastikan ralat pengukuran dan spesifikasi instrumen. Able to explain and identify measurement error and instrument specification.

3

Berkebolehan untuk mengaplikasi dan memilih elemen utama sensor, konsep asas elemen litar penyesuaian dan pemprosesan isyarat dalam sistem pengukuran. Able to apply and choose the key element of sensors, basic concept of signal conditioning and signal processing of a measurement system.

4

Berkebolehan untuk merancangkan, merekabentuk dan mencadangkan suatu sistem pengukuran. Able to plan, design and propose a measurement system.

KKKL3123 Sistem Kawalan dan Kuasa Control and Power System Matlamat kursus adalah memberikan pengetahuan asas dan pemahaman tentang sistem kawalan dan kuasa. Topik-topik yang berkaitan dengan sistem kuasa termasuklah struktur sistem kuasa, penjanaan kuasa, penghantaran dan pengagihan kuasa, komponen-komponen sistem kuasa, dan konsep asas kuasa aktif, kuasa reaktif, kuasa ketara dan faktor kuasa. Sistem 3 fasa, sistem per unit, parameter talian penghantaran, pemodelan talian penghantaran pendek, sederhana dan panjang, pengalir, kabel dan penebatan. Penekanan yang sama turut diberikan terhadap topik-topik yang berkaitan dengan sistem kawalan; struktur kawalan suapbalik, model rangkap pindah, sambutan fana, analisis domain masa, analisis domain frekuensi, analisis kestabilan dan jenis-jenis pengawal. The course aims to provide basic knowledge and comprehension on power and control systems. Topics related to power systems include power system structure, power generation, power transmission and distribution, components of power systems, and basic concept of active power, reactive power, apparent power and power factor. 3-phase system, per unit system, parameters of transmission line, modeling of short, medium and long transmission lines, conductors, cabels and insulations. Equal emphasis is given on control systems-related topics; feedback control structure, transfer function model, transient response, time-domain analysis, frequency-domain analysis, stability analysis and types of controllers. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL1123 Teori Litar II Pre-Requisite (if any): KKKL1123 Circuit Theory II

210

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Dorf, R. C. and Bishop, R. H. 2017. Modern Control System 13/e. Pearson Education. Glover, J. D., Sarma, M. S. and Overbye, T. J. 2017. Power System Analysis and Design 6/e, Thompson Learning. Nise, S. N. 2015. Control Systems Engineering 7/e. John Wiley & Sons Inc. Gopal, M. 2012, Control Systems: Principle and Design. McGraw Hill Saadat, H. 2010. Power System Analysis 3/e. McGraw Hill. Wildi, T. 2013. Electrical Machines, Drives and Power Systems 6/e. Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menerangkan konsep asas sistem kawalan dan kebolehan untuk menerbitkan fungsi pindah. Ability to explain basic control system concept and ability to generate transfer function.

2

Berkebolehan untuk memformulasikan representasi domain masa dan frekuensi bagi sistem kawalan. Ability to formulate time and frequency domain representation of control system.

3

Berkebolehan untuk menerangkan penjanaan, penghantaran dan pengagihan kuasa. Ability to explain power generation, transmission and distribution.

4

Berkebolehan menganalisis talian penghantaran menggunakan teori tiga fasa dan sistem per unit. Ability to analyze transmission lines using three phase theory and per unit system.

KKKL3162 Makmal Elektrik dan Elektronik III Electrical and Electronics Laboratory III Kursus makmal ini masing-masing mengandungi empat ujikaji teras dan empat ujikaji elektif serta sebuah projek mini makmal. Ujikaji teras terdiri daripada pengawal logik boleh aturcara, rangkaian komputer, motor sangkar tupai dan simulasi penyongsang CMOS. Manakala ujikaji elektif disesuaikan mengikut program: kejuruteraan elektrik & elektronik (KZ) atau kejuruteraan elektronik (KT). Kursus ini dinilai berdasarkan kepada laporan makmal, peperiksaan bertulis dan demonstrasi projek mini. This laboratory course contains four common experiments and four elective experiments as well as a mini laboratory project respectively. The common experiments are comprised of programmable logic controller (PLC), computer network, squirrel cage motor and CMOS inverter simulation. The elective

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

211

experiments are tailored to each program; electrical & electronics engineering (KZ) and electronics engineering (KT). This course is assessed based on laboratory reports, written examinations and mini project demonstration. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Electric and Electronics Laboratory III Manual. 2017. De partment of Electrical, Electronics and Systems Engineer ing, Faculty of Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia. Roth, C. H. & Kinney L., 2013. Fundamen tals of Logic Designs. 7th Edition. West Publishing Co. Boylestead, R. L. & Nashelsky, L. 2015. Electronic Devices and Cir cuit Theory. 11th Edition. Essex: Pearson Education Limited. Horowitz, P. & Hill, W. 2015. The Art of Electron ics. 3rd Edition. Cambridge University Press. Alexander, C. K. & Sadiku, M. N. O. 2013. Funda mentals of Electric Circuit. 5th Edition. McGraw Hill. Wildi, T. 2013. Electrical Machines, Drives and Pow er Systems. 6th Edition. Pearson New International Edition. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk melaksana dan mempraktikkan sistem kejuruteraan elektrik & elektronik asas melalui ujian makmal. Ability to perform and practice basic system in electrical & electronics engineering in through lab measurements.

2

Berkebolehan untuk mengadaptasi dan mengubah sistem bidang pengkhususan kejuruteraan elektrik & elektronik. Ability to adapt and change a system in the specialized area in electrical & electronics engineering.

3

Berkebolehan untuk membincangkan teori kejuruteraan elektrik & elektronik dalam bidang yang dikaji. Ability to discuss theory in electrical & electronics engineering in the area of investigation.

4

Berkebolehan untuk mempraktik dan melaksanakan projek makmal. Ability to practice and perform a laboratory project.

212

Panduan Prasiswazah

KKKL2xx3

Pembelajaran Mesin Menggunakan Python Machine Learning with Python

Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman mengenai algoritma pembelajaran mesin menggunakan perisian Python Kursus ini memperkenalkan beberapa kaedah pembelajaran mesin secara teori dan praktikal. Kursus ini terdiri daripada tiga komponen utama iatu asas-asas pengaturcaraan menggunakan Python, algoritma pembelajaran berpenyelia dan algoritma pembelajaran tanpa penyelia. The aim of this course is to provide knowledge and understanding of machine learning algorithms using Python. This course introduces several machine learning methods through theoretical explanation and practical applications. This course consists of three main components, which are basic programming principles using Python, supervised learning algorithm and unsupervised learning algorithm. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Deitel, H. M. & Deitel, P. J. 2019. Intro to Python for Computer Science and Data Science. Prentice-Hall. Jones, M. 2015. Pyhton for Complete Beginners: A Friendly Guide to Coding, No Experience Required. Createspace Independent Publishing. Kirk, M. 2017. Thoughtful Machine Learning with Python: A Test Driven Approach. O’Reilly. Muller, A. C. & Guido, S. 2016. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O’Reilly. Ramalho, L. 2015. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming. O’Reilly.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

213

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berupaya menggunakan bahasa pengaturcaraan Python bagi aplikasi kejuruteraan. Ability to use the Python programming language for engineering applications.

2

Berkeupayaan membangunkan algoritma pembelajaran berpenyelia untuk aplikasi kejuruteraan. Ability to develop supervised learning algorithm for engineering applications

3

Berkeupayaan membangunkan algoritma pembelajaran tanpa penyelia untuk applikasi kejuruteraan. Ability to construct unsupervised learning algorithm for engineering applications.

4

Berkeupayaan menilai keberkesanan algoritma pembelajaran mesin. Ability to evaluate the effectiveness of the machine learning algorithm.

214

Panduan Prasiswazah

KKKL3184 Pemprosesan Isyarat Digital Digital Signal Processing Kursus ini merangkumi asas bagi teknik pemprosesan isyarat digital. Matlamat kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar untuk menganalisis sistem diskret masa dalam domain masa dan frekuensi. Ia dimulakan dengan pengenalan kepada isyarat, ciri dan klasifikasi, teori pensampelan, penukar analog-ke-digital dan digital-ke-analog. Isyarat dan sistem diskret masa dianalisis dan diperihalkan dengan menggunakan persamaan pembeza dan gambarajah blok. Kaedah analisis termasuk menggunakan domain masa domain Z dan domain Fourier. Sistem masa tak-varian (LTI) dianalisis dan disintesis. Di akhir kursus, pelajar didedahkan dengan rekabentuk dan analisis bagi penuras sambutan denyut terhingga (FIR) dan sambutan denyut tak-terhingga (IIR). This course covers the basis for digital signal processing techniques. The aim of this course is to enable students to analyze the discrete-time systems in time and frequency domains. It begins with an introduction to the signal, characteristics and classifications, sampling theory, analog-to-digital and digital-to-analog converters. Signals and discrete-time systems are analyzed and described by differential equations and block diagram. Analysis methods include using time domain, z-domain and Fourier domain. Linear time-invariant system (LTI) are analysed and synthesized. At the end of the course, students are exposed to the design and analysis of finite impulse response filter (FIR) and non-finite impulse response (IIR). Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2123 Isyarat dan Sistem Pre-Requisite (if any): KKKL2123 Signal and System Bacaan Asas: References: Oppenheim & Schafer. 2015. Digital Signal Processing. 1st Edition. Pearson Education. Kumar. 2015. Digital Signal Processing. 2nd Edition. Prentice Hall India Learn ing Private Limited. Ingle , V.K. & Proakis J.G. 2016. Digital Signal Processing Using MATLAB: A Problem Solving Companion, 4th Edition. Cengage Learning.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

215

Jiang, L.T.J. 2018. Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications. 3th Edition. Academic Press. Mitra, S. 2011. Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. 4th Edition. New York: McGraw-Hill (versi terkini) Proakis J. G. & Manolakis, D. K. 2006. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications. 4th Edition. New Jersey: Pearson. (versi terkini). Ambardar. 2012. Digital Signal Processing: A Modern Introduction. Cengage Learning (versi terkini). Lyons R.G. & Fugal D.L. 2014. The Essential Guide to Digital Signal Processing (Essential Guide Series). Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan menganalisis isyarat diskret masa dari segi pensampelan, aliasing, pendigitalan, dan pengkuantuman. Ability to analyse discrete time signals in terms of sampling, aliasing, digitization, and quantization.

2

Berkebolehan menganalisis isyarat dan sistem diskret masa dalam domain masa dan domain frekuensi. Able to analyse discrete time signals and systems in the time and frequency domains.

3

Berkebolehan menganalisis penuras digital IIR dan FIR. Ability to analyse the IIR and FIR digital filters.

4

Berkebolehan membina program MATLAB untuk merekabentuk, menilai dan mensintesis isyarat dan juga system diskret masa. Able to build MATLAB program to design, evaluate and synthesize the signal behaviour and discrete-time systems.

KKKL3294 Mikropemproses dan Mikrokomputer Microprocessor and Microcomputer Kursus ini bermula dengan pengenalan kepada jenis-jenis mikroprosesor (4-bit hingga 16-bit) yang terdapat di pasaran. Mikroprosesor 16-bit keluaran Intel, iaitu Intel 8086 aka digunakan sebagai mikropemproses kajian di mana pelajar akan didedahkan kepada konsep asas, arkitektur dalaman, perantaramukaan ingatan dan pengurusannya, sistem pemasaan, termasuk konfigurasi dan fungsi pin-pin mikropemproses. Ini diikuti dengan konsep pengaturcaraan bahasa mesin dan penghimpun serta teknik-teknik pengaturcaraan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik pengalamatan ingatan dan I/O serta peranti perantaramuka selari dan sesiri. Di akhir kursus, pelajar akan didedahkan kepada pengawal mikro.

216

Panduan Prasiswazah

The course introduces the various types of microprocessors (4-bit to 16-bit) available in the market. Microprocessor 8086 by Intel will be made as a case study. The students will be exposed to the fundamental concepts of microprocessor, internal architecture, programming model, functions and configuration of the pins. This will be followed by the assembly languages programming concepts, and programming techniques. This course will also introduce the students to memory addressing techniques and I/O devices. The students will also acquire the knowledge on the operations and applications of serial and parallel peripherals. Finally, the microcontroller will be exposed to the students. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Techno, G. 2018. Microprocessors and Microcontrollers: Architecture, Program ming, 8086/8088, 8085 Microprocessor. Amazon Digital Services LLC. Mary, P & Jeebananda, P. 2016. Microprocessors and Microcontrollers. PHI Learning Pvt. Ltd. Ganguly, A.K & Ganguly, A. 2015. Microprocessors and Microcontrollers: 8085, 8086 and 8051. 3rd edition. Alpha Science International, Ltd. Brey, B. B. 2014. INTEL Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, PrentiumProProcessor, Pentium II, III, 4 .8/e. Pearson International) (versi terkini). Kant, K. 2014. Microprocessors and Microcontrollers: Architecture, Program ming and System Design 8085, 8086, 8051, 8096. PHI Learnig Private Limited. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menganalisis masalah kejuruteraan menggunakan asas sains dalam mengenalpasti arkitektur mikrokomputer dan hubungkait antara perkakasan dan perisian dari aspek rekabentuk sistem. Ability to analyse engineering problems using basic science to identify microcomputer systems and the relations between hardware and software design aspect.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

217

2

Berkebolehan untuk merekabentuk dan membangunkan litar perantaramuka dan menulis aturcara untuk menyiasat dan mengenalpasti masalah. Ability to design and develop interfacing circuits and to write codes to investigate and troubleshoot problems.

3

Berkebolehan untuk mencadangkan dan mengesahkan sistem mikrokomputer lengkap dalam aktiviti berkumpulan dengan efektif. Ability to propose and verify complete microcomputer systems in group activities effectively.

4

Berkebolehan untuk menerangkan dengan efektif idea dan cadangan rekabentuk sistem mikrokomputer lengkap yang dibangunkan. Ability to explain effectively ideas and proposals of complete microcomputer system that has been developed.

KKKL3234 Rekabentuk Sistem Systems Design Kursus ini memerlukan pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh suatu komuniti. Ia bermula dengan mengenalpasti punca masalah dan seterusnya mencadangkan pelbagai penyelesaian yang mungkin dengan menggunakan pengetahuan teknikal yang telah dipelajari. Kemudian, pelajar akan mengaplikasi kaedah penyelesaian yang optimum dalam rekabentuk mereka. Pelajar perlu mengubahsuai proses rekabentuk untuk memenuhi spesifikasi tertentu dengan mengambilkira kekangan yang ada dalam menghasilkan prototaip kejuruteraan dan prototaip hasilan. Secara keseluruhan, pelajar perlu merancang dan mengurus suatu projek berdasarkan kepada pendekatan kejuruteraan sistem. The course requires the student to work in a group in order to solve technical problems encountered by a community. It starts with identifying the root cause and proposing various possible solutions using learned technical knowledge. Then, the student will apply the optimum solution method in their design. Student needs to modify the design process in order to meet certain specifications by considering constraints to produce engineering and product prototype. Overall, student should plan and manage a project based on the system engineering approach. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Paul Sherz & Simon Monk. 2016. Practical Electronics for Inventors, 4th edition. McGraw-Hill.

218

Panduan Prasiswazah

Paul Horowitz & Winfield Hill. 2015. The Art of Electronics, 3rd edition. Cambridge University Press. Ulrich, K. & Eppinger, S. 2015. Product Design and Development. 6th edition, New York: McGraw-Hill. Michael Jay Geier. 2015. How to Diagnose and Fix Everything Electronic, 2nd edition. McGraw-Hill. Dennis M. Buede. 2011. The Engineering Design of Systems: Models and Methods. 2nd edition. John Wiley & Sons (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk mengenalpasti punca masalah dan mencadangkan pelbagai penyelesaian kepada suatu masalah teknikal. Ability to identify the root cause and propose various possible solutions for a technical problem.

2

Berkebolehan untuk membina suatu prototaip bagi menyelesaikan masalah teknikal dengan menggunakan pengetahuan teknikal yang telah dipelajari. Ability to construct a prototype for solving the technical problem using learned technical knowledges.

3

Berkebolehan untuk mengubahsuai proses rekabentuk untuk memenuhi spesifikasi tertentu dengan mengambil kira isu-isu setempat. Ability to modify design process in order to meet certain specification concerning with local issues.

4

Berkebolehan untuk mengkaji maklumat berkenaan dengan isu-isu projek rekabentuk sistem. Ability to study information on given issue of the system design project.

KKKL4124 Ekonomi Kejuruteraan dan Perakaunan Kos Engineering Economics and Cost Accounting Kursus ini meliputi prinsip-prinsip asas ekonomi kejuruteraan dan perakaunan. Objektif kursus ini adalah untuk melatih bakal jurutera untuk menganggar kos berpatutan, serta menilai dan mengenalpasti projek-projek kejuruteraan yang dapat memberikan pulangan ekonomi yang optimum. Teknik-teknik anggaran kos, peruntukan kos, penetapan-kos-berdasarkan-aktiviti, dan analisis penetapan kos kitaran-hidup akan diperkenalkan. Analisis ekonomi berkala bagi projekprojek kejuruteraan dalam keadaan ketentuan dan ketidaktentuan juga akan dibincangkan. This course covers the fundamental principles of engineering economics and accounting. The objective of this course is to train future engineers to estimate appropriate costs, as well as to evaluate and identify engineering projects that can

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

219

yield optimal economic returns. Techniques of cost estimation, cost allocation, activity-based costing, and life-cycle costing analysis will be introduced. Periodic economic analysis of engineering projects under conditions of certainty and uncertainty will also be discussed. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Blank, L. & Tarquin, A. 2014. Basics of Engineering Economy. 2nd Edition. McGraw-Hill. Blank, L. & Tarquin, A. 2018. Engineering Economy. 8th Edition. McGraw-Hill. Newman, D., Eschenbach, T. & Lavelle, J. 2017. Engineering Economic Analysis. 13th Edition. Oxford University Press. Marnell, P. 2016. Engineering Economics for the 21st Century. John Wiley & Sons. Park, C. 2015. Contemporary Engineering Economics. 6th Edition. Pearson. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menyatakan tujuan dan kepentingan melakukan analisis ekonomi ke atas projek-projek kejuruteraan. Ability to state the purpose and significance of performing economic analysis on engineering projects.

2

Berkebolehan untuk menilai projek-projek kejuruteraan menggunakan konsep nilai-masa wang, dan teknik-teknik anggaran kos, peruntukan kos, dan kawalan kos. Ability to evaluate engineering projects by applying the concept of time-value of money, and techniques of cost estimation, cost allocation and control.

3

Berkebolehan membandingkan alternatif-alternatif menggunakan kriteria ekonomi yang berbeza yang mengambilkira risiki-risiko dan ketidaktentuan. Ability to compare alternatives based on different economic criterias that incorporate risks and uncertainties.

4

Berkebolehan untuk menaksir anggaran kos, dan menilai serta memilih projek-projek kejuruteraan yang mempunyai nilai ekonomi paling optimum. Ability to estimate appropriate costs, as well as to evaluate and select economically optimal engineering projects.

220

Panduan Prasiswazah

KKKT3243 Peranti Komunikasi Communication Devices Ini merupakan kursus asas ataupun pengenalan kepada sistem telekomunikasi. Pelajar akan mempelajari peranti-peranti sistem komunikasi dan perkakasan untuk pelbagai aplikasi dan teknologi komunikasi. Kursus dimulai dengan pengenalan kepada blok sistem komunikasi seperti penghantar, penerima dan media saluran komunikasi. Antara sistem komunikasi yang terkini yang akan dibincangkan ialah sistem tanpa wayar, komputer berhalaju tinggi, jalur lebar, komunikasi optik, telefon, radio, TV, satelit dan rangkaian peribadi. Perantiperanti komunikasi dan perkakasan yang akan dipelajari termasuklah antena asas, pendupleks, pendipleks, modem, pemultipleks dan penyahmultipleks, penguat hingar rendah, pencampur, pemisah, penggabung, pemencil, hab, router, and pengulang. Kursus ini juga melibatkan makmal dan ujikaji-ujikaji yang berkaitan dengan konfigurasi peranti komunikasi dan pengantaramuka. This is a basic and introductory course related to telecommunication systems. Students will learn about communication system devices and hardware for various communication technologies and applications. It begins with an introduction to communication system block such as transmitter, receiver and communication channel medias. Among the current communication system that will discussed are cellular, wireless, high speed computer, broadband, optical communication, telephony, radio, TV, satellite and personal area networks. The communication devices and hardware includes basic antenna, duplexer, diplexer, modem, multiplexer and de-multiplexer, low noise amplifier, mixer, splitter, combiner, isolator, hub, router, and repeater. This course also included laboratories and experiments related to communication devices configuration and interface. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Smith, K. 2019. Telecommunications Essentials, Clanrye International. Weldon, M.K. 2016. The Future X Network: A Bell Labs Perspective, CRC Press. Frenzel, L.E. 2015. Principles of Electronic Communication Systems, 4th Edition. McGraw-Hill. Butler, J. (Editor). 2013. Wireless Networking in The Developing World, Third Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

221

Green, J.H. 2006. The Irwin Handbook of Telecommunications, Fifth Edition. Mcgraw-Hill. Blake, R. 2001. Electronic Communication Systems, 2nd Edition. Delmar Cengage Learning. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menghuraikan fungsi asas setiap blok untuk pelbagai sistem dan aplikasi komunikasi. Ability to describe the basic function of each block in various communication system and applications.

2

Kebolehan untuk menganalisis dan menilai parameter-parameter untuk pelbagai peralatan komunikasi. Ability to analyse and appraise parameters for various communication equipments.

3

Kebolehan untuk menyatupadu peralatan komunikasi dalam pelbagai sistem telekomunikasi. Ability to integrate usage of communication equipment in various telecommunication systems.

4

Kebolehan untuk menjelaskan aplikasi komunikasi berdasarkan pelbagai peranti komunikasi dan antara muka Ability to describe communication application based on various communication devices and interfaces

KKKT3253 Mikroelektronik Microelectronics Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan membangunkan pemahaman serta kemahiran sintesis dalam fizik peranti semikonduktor. Konsep asas dan sifat-sifat fizikal bahan semikonduktor diperkenalkan dan diterokai, iaitu termasuk bahan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, sifat statik dan pengangkutan caj, jalur tenaga, kesan dopan, simpang p-n , simpang logamsemiconductor dan simpang MOS. Dari sini, struktur, mekanisma operasi dan sifat peranti uni-polar dan dwi-polar diperkenalkan, seperti p-n diod, transistor simpang dwikutub (BJT), kapasitor MOS, dan transistor kesan medan (MOSFET, JFET dan MESFET). Asas fenomena kuantum dan kesan yang berkaitan, serta konsep yang mendasari heterosimpang, dan beberapa peranti optoelektronik diperkenalkan di akhir kursus. This course is aimed to provide knowledge and to develop understanding and synthesis skills in the physics of semiconductor devices. Basic concepts and physical properties of semiconductor materials are introduced and explored, which includes intrinsic and extrinsic semiconductor materials, static properties and transportation of charge, energy band theory, doping effect, p-n junction,

222

Panduan Prasiswazah

metal-semiconductor junction and MOS junction. Furthermore, the structure, working mechanism and properties of unipolar and bipolar devices are introduced, such as p-n junction diode, bipolar junction transistors (BJT), MOS capacitor, and field effect transistors (MOSFET, JFET and MESFET). Basic quantum phenomena and associated effects, concepts underlying heterojunctions, and some optoelectronics devices are also introduced towards the end of the course. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Maurizio, D. P. E. 2017, Microelectronics: From Fundamentals to Applied Design. Springer. Streetman, B.G. 2015. Solid State Electronic Devices, 7th Edition (Global). Pearson. Li, Y., Goyal, D. (Editor), 2017, 3D Microelectronic Packaging: From Fundamentals to Applications. 1st Edition. Springer. Christo, P 2014. Solid-State Electronic Devices: An Introduction. Springer Hu, C. C. 2010. Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits. New Jersey: Pearson. Parker, G. 2004. Introductory Semiconductor Device Physics. London: Institute of Physics Hasil Pembelajaran: Course Outcomes: Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas fizik semikonduktor (jalur tenaga, kepekatan pembawa, angkutan cas) dan peranannnya dalam pembentukan simpangan p-n. Ability to explain basic concepts of semiconductor physics (energy band, carrier concentration, charge transport) and its role in the formation of p-n junction.

2

Berkebolehan untuk menerangkan fizik dan mengenalpasti ciri-ciri utama simpangan semikonduktor-semikonduktor, semikonduktor-logam serta variasi simpangan yang lain yang membentuk peranti-peranti elektronik Ability to explain the physics and identify key features of the semiconductor-semiconductor junctions, metal-semiconductor junction as well as other structure variations that make up electronic devices.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

223

3

Berkebolehan memperihalkan fungsi asas peranti mikroelektronik seperti kapasitor MOS, transistor kesan medan (MOSFET, JFET, MESFET), transistor simpang dwikutub (BJT), peranti optoelektrinik termasuk fenomena quantum dan kesannya, serta konsep asas heterosimpang. Ability to describe the basic functions of microelectronic devices such as the MOS capacitor, field effect transistors (MOSFET, JFET and MESFET), bipolar junction transistors (BJT), optoelectronic devices including quantum phenomena and their effects, and the basic concept of heterojunction.

4

Berkebolehan untuk mengatur kajian kepustakaan dan membuat laporan bertulis tentang penyelidikan terkini dalam teknologi mikroelektronik. Ability to organise literature review and make written reports on the latest research in the current advancement in microelectronic technologies.

KKKT3263 Komunikasi Digit Digital Communication Ini merupakan kursus asas kepada teori dan rekabentuk komunikasi digit. Pelbagai sistem modulasi denyut jalur asas dan modulasi laluan lulus akan diperkenalkan seperti PCM, FSK dan ASK. Perbandingan prestasi sistem tersebut seperti penggunaan lebar jalur dan kesan hingar akan dilakukan. Kemudian diikuti dengan modulasi spektrum tersebar dan komunikasi radio berbilang pengguna. Teknik pengekodan dalam pengawalan ralat juga akan diketengahkan. Batasan asas dalam teori maklumat yang mempengaruhi muatan saluran akan juga dibincangkan. This is a fundamental course to digital communication theory and design. Various types of digital baseband modulation and pass band modulation will be introduced e.g. PCM, FSK and ASK. Comparison on the system performance, such as bandwidth application and noise effect will be covered. This is followed by spread spectrum modulation and multi user radio communications. Coding techniques in error control also will be introduced. Fundamental limits in information theory which influence the channel capacity will also be discussed. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2183 Teori Komunikasi Pre-Requisite (if any): KKKL2183 Communication Theory Bacaan Asas: References: Singh, R.P. & Sapre, S. 2017. Communication Systems: Analog and Digital, 3/e. McGraw Hill Education. Arthur, A. G. & Allen, H. L. 2015. Modeling of Digital Communication Systems Using SIMULINK 1/e. New York. John Wiley & Sons

224

Panduan Prasiswazah

Safak, M. 2017. Digital Communications, 1/e. New York. John Wiley & Sons Heath, R.W.J. 2017. Introduction to Wireless Digital Communication: A Signal Processing Perspective, 1/e. Prentice Hall Pischella, M. & LeRuyet, D. 2015. Digital Communications 2: Digital Modulations, 1/e. New York. John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menerangkan penghantaran denyut jalur asas, jalur lulus (pass band) dan teknik pelbagai akses. Ability to explain transmission of base-band pulse, pass-band and multiple access techniques

2

Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menganalisa kesan hingar dalam sistem komunikasi digit. Ability to identify and analyse the effect of noise in digital communication systems.

3

Berkebolehan untuk menganalisa masalah di dalam modulasi dan demodulasi digit dan juga dalam kaedah penyamaan (equalization) digit Ability to analyze problem in digital modulation and demodulation and also digital equalization method

4

Berkebolehan untuk bekerja dalam satu kumpulan untuk merekabentuk dengan menggunakan kajian ICT yang bersaintifik moden dengan etika profesional dan pertimbangan berdasarkan pengetahuan kontekstual dalam kejuruteraan profesional. Ability to work in a team to design using modern scientific ICT experiment committing to professional ethics and apply reasoning based on contextual knowledge in professional engineering.

KKKT3273 Teknologi Pembuatan Litar Bersepadu Integrated Circuit Manufacturing Technology Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman konsep dalam proses-proses fabrikasi peranti semikonduktor dan litar bersepadu. Topiktopik yang diliputi adalah penggunaan bilik-bersih, proses-proses fotolitografi, punaran, oksidasi, difusi, pembenaman ion, deposit filem-nipis, pelogaman, perwayaran dan pempakejan litar bersepadu. The aims of this course are to provide knowledge and comprehension on the chronological fabrication processes of semiconductor devices, mainly integrated circuits. Topics covered are cleanroom facility, photolitography, etching, oxidation, diffusion, ion-implantation, thin-film deposition, metallization, interconnects, and IC packaging. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

225

Bacaan Asas: References: Hwaiyu, G. 2017. Semiconductor Manufacturing Handbook, Second Edition. McGraw-Hill Education. Swaminathan, P. 2017. Semiconductor Materials, Devices and Fabrication, Wiley. Balasinski, A. 2017. Semiconductors: Integrated Circuit Design for Manufacturability. CRC Press. Van-Zant, P. 2014. Microchip Fabrication: A Practical Guide to Semiconductor Processing, 6th edition. McGraw Hill. Jaeger, R.C. 2002. Introduction to Microelectronic Fabrication. Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan menerangkan ciri-ciri bahan semikondukor dan kepentingannya dalam proses fabrikasi; konsep bilik-bersih; pencemaran dan kontaminasi; aspek keselamatan dan protokol. Ability to explain the characteristics of semiconductor materials and its importance in fabrication processes; cleanroom facility; pollution and contaminant; safety aspect and protocol.

2

Berkebolehan menghubungkaitkan proses-proses fabrikasi; dan menilai proses/peralatan yang sesuai bagi fabrikasi peranti semikonduktor. Ability to relate the fabrication processes; and to examine suitable processes/instruments for the fabrication of semiconductor devices.

3

Berkebolehan merekabentuk carta aliran proses bagi fabrikasi peranti semikonduktor peranti seperti diod PN dan transistor CMOS. Ability to design a process flow for the fabrication of semiconductor devices such as PN junction diodes and CMOS transistors.

4

Berkebolehan untuk menerangkan proses-proses fabrikasi peranti semikonduktor dengan menggunakan perisian permodelan komputer. Ability to explain the fabrication processes of semiconductor devices using computer modelling software.

KKKT4053 Organisasi dan Senibina Sistem Komputer Computer System Architecture and Organization Kursus ini meliputi rekabentuk pemproses dan rekabentuk kawalan dalam sistem computer. Organisasi ingatan, I/O, penalian paip serta pemprosesan selari juga akan diketengahkan. Teknologi komputer masa kini dan yang sedang muncul juga akan diketengahkan sebagai kajian kes.

226

Panduan Prasiswazah

This course covers processor design and control design in computer systems. The organisation of memory, I/O, pipelining and parallel processing will also be featured. Current and emerging computing technologies will also be featured as case studies. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL3293 Mikroprosessor dan Mikrokomputer Pre-Requisite (if any): KKKL3293 Microprocessor and Microcomputer Bacaan Asas: References: Tanenbaum, A. S. 2016. Structured Computer Organization, 6/e. Prentice Hall. Stallings, W. 2015.Computer Organization and Architecture, 10/e. Prentice Hall. Harris, S, and Harris, D. 2015. Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition, 1/e. Morgan Kaufmann. Bryant, R.E. & O’Hallaron, D.R., 2015. Computer Systems: A Programmer’s Perspective, 3rd Ed., Pearson. Null, L. & Lobur, J. 2015. The Essentials of Computer Organization and Architecture, 4th Ed., Jones & Bartlett Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan rekabentuk pemproses dan kawalannya. Ability to explain the design of the processor and its control.

2

Berkebolehan untuk menerangkan konsep penalian paip dan pemprosesan selari serta teknologi komputer terkini. Ability to explain the concepts of pipelining and parallel processing as well as current computing technology.

3

Berkebolehan untuk menerangkan bagaimana rekabentuk sistem komputer mempengaruhi prestasi. Ability to explain how computer system design affects performance.

4

Kebolehan untuk membandingkan operasi sistem ingatan utama, maya dan cache. The ability to compare the operation of the main memory, virtual memory and cache memory systems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

227

KKKT4113 Sistem Multimedia Multimedia Systems Kursus ini adalah sambungan kepada kursus Pemprosesan Isyarat Digit dan dimulakan dengan pengenalan kepada pelbagai data multimedia yakni audio, imej dan video. Pemampatan signal audio dan percakapan diperkenalkan, diikuti oleh teori sistem linear 2D bagi media visual. Kaitan media visual dan sistem penglihatan manusia diketengahkan dan diaplikasi kepada pemampatan imej dan video. Penstriman multimedia atas rangkaian kemudiannya diperihalkan, bersama dengan perkakasan yang termasuk sistem terkomputer. Pada akhir kursus, teknologi multimedia masa kini dan sedang muncul disentuh dan ditutup dengan kajian kes sistem tersebut. This course is a continuation of the Digital Signal Processing course and begins with an introduction to various multimedia data namely audio, images and video. Speech and audio compression are introduced followed by 2D linear systems theory for visual media. The relation of visual media and the human visual system is made and applied to image and video compression. Multimedia streaming over networks is then described, along with hardware which includes computerised systems. Finally current and emerging multimedia technologies are touched upon, culminating in case studies of these systems. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2123 Isyarat dan Sistem Pre-Requisite (if any): KKKL2123 Signal and System Bacaan Asas: References: Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. 2017. Digital Image Processing. 4th Edition. Addison-Wesley. Beach, A. 2018. Video Compression Handbook. 2nd Edition. Peachpit Press. Weynand, D. & Piccin, V. 2015. How Video Works: From Broadcast to the Cloud. Routledge. Z., Drew, M.S., & Liu, J. 2014. Fundamentals of Multimedia. 2nd Edition. Springer. Ozer, J. L. 2016. Video Encoding by the Numbers: Eliminate the Guesswork from your Streaming Video. Doceo Publishing.

228

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran/ Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus/ Course Outcomes (CO) No. 1

Kebolehan untuk memahami dan memerihalkan pelbagai sistem multimedia. Ability to describe the various multimedia systems

2

Kebolehan untuk memerihal kaedah-kaedah pemampatan serta manipulasi data multimedia. Ability to explain different multimedia data compression and manipulation techniques.

3

Kebolehan untuk membandingkan jenis aplikasi multimedia berbeza bagi pelbagai kegunaan. Ability to compare different types of available multimedia applications for various uses

4

Kebolehan untuk mengadaptasi pengetahuan bidang utama yang berkaitan dengan multimedia, yakni audio, imej dan video dan memanupulasi data multimedia. Ability to adapt knowledge of the main areas associated with multimedia i.e. audio, image and video and manipulate multimedia data.

KKKT4133 Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer Data Communication and Computer Networks Kursus ini mengambilkira rangkaian komunikasi komputer yang berstruktur lapisan. Ia meliputi senibina, protokol dan model komunikasi yang digunakan dalam Model Rujukan OSI. Masalah kawalan aliran dan ralat dan penyelesaiannya dibincangkan. Skim kawalan capaian medium (MAC) dan kawalan pautan data (DLC) diperkenalkan. Skim pencegahan perlanggaran MAC tanpa wayar juga turut dipersembahkan. Kemudian, teknik pensuisan litar & paket (litar maya & datagram) dibincangkan dengan algoritma penghalaan (laluan singkat). Setelah mengambil kursus ini, pelajar akan berupaya untuk merekabentuk rangkaian setempat (LAN) sendiri dan hubungan dengan LAN yang lain melalui rangkaian luas (WAN). Pelajar juga akan memahami tentang operasi protokol ini yang luas penggunaannya dalam penyediaan hubungan Internet dan Intranet. This course considers computer communication network and structural layers. It covers communication models, architecture and protocols which are considered in OSI Reference Model. Flow and error control problems and their solutions are then discussed. Medium access control (MAC) and Data Link Control (DLC) schemes are introduced. Wireless MAC collision prevention schemes are also presented. Then, circuit & packet (virtual circuit & datagram) switching techniques are discussed with routing algorithms (shortest path). After completing this course, the student will be able to design a Local Area Network (LAN) and connection of LAN with wide area network (WAN). The students will also be able to understand the operational protocol with usage of Internet and Intranet.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

229

Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Ibe, O. 2017. Fundamentals of Data Communication Networks. 1st Edition. Wiley. Comer, D. 2018. Computer Networks and Internets. 6th Edition. Pearson. Kurose, J.F. & Ross, K.W. 2017. Computer Networking: A Top-down Approach. 7th Edition. Pearson. Stallings,W. 2014. Data and Computer Communications. 10th Edition. Prentice Hall.   Forouzan, B.A. 2012. Data Communications and Networking. 5th Edition. McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan dalam mengenalpasti dan menganalisa teknik-teknik asas komunikasi data, kekangan dan kelebihannya. Ability to identify and analyse the main data communication techniques, their limitations and advantages.

2

Kebolehan dalam menganalisa prestasi penggunaan talian komunikasi dan mekanisma kawalan ralat. Ability to analyse the performance of a communication link and error control mechanisms.

3

Kebolehan dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam sistem pensuisan asas dan topologi rangkaian. Ability to apply the knowledge of main switching systems and network topologies.

4

Kebolehan menerangkan kemajuan rangkaian dan kekangannya. Ability to explain the network progress and its constraint.

KKKT4143 Rekabentuk VLSI VLSI Design Kursus ini bertujuan untuk menerangkan asas dan kaedah merekabentuk litar bersepadu VLSI (Very Large Scale Integration). Kursus ini memberi tumpuan khusus kepada rekabentuk digit di samping menyentuh litar analog. Kuliah akan bertumpu kepada analisa sistematik dan asas rekabentuk litar bersepadu.Pelajar juga akan didedahkan kepada kemahiran perisian komputer yang berkaitan dengan rekabentuk VLSI yang mana pada masa yang sama akan meningkatkan kreativiti yang diperlukan untuk diaplikasikan di dalam bidang Kejuruteraan Elektronik.

230

Panduan Prasiswazah

The aim of this course is to provide some background and useful methods in designing VLSI (Very Large Scale Integration) integrated circuits. This course will give more emphasis on the digital design with some exposure on analog design. Teaching will focus on the systematic analysis and design of basic integrated circuits. Students will also be exposed to computer skills related to VLSI design which will simultaneously assist them in increasing the creative skills needed to be applied in the field of Electronic Engineering. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic. 2016. Digital Integrated Circuits: A Design Perspective. 2nd edition, Pearson Education India. Wayne Wolf. 2015. Modern VLSI Design. 4th edition, Pearson Education India. Behzad Razavi. 2016. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd edition, McGraw Hill Education. Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici, Chulwoo Kim. 2014. CMOS Digital Integrated CircuitsAnalysis & Design. 4th edition, McGraw-Hill Education. Neil H.E. Weste, David Harris. 2010. CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective. 4th Edition. USA: Pearson Education. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk membina litar VLSI menggunakan perisian EDA. Ability to construct VLSI circuits using EDA tools.

2

Berkebolehan untuk menggunakan litar VLSI untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Ability to use VLSI circuits to solve engineering problems.

3

Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menganalisa masalah/kekangan di dalam litar. Ability to identify and analyze problems/disturbance in circuits

4

Berkebolehan untuk mengaplikasi teknik pengoptimuman litar untuk mencapai objektif tertentu. Ability to apply circuit optimization techniques to achieve the required objectives.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

231

KKKT4153 Kejuruteraan Elektromagnet Electromagnetic Engineering Merupakan kursus lanjutan selepas kursus Medan dan Gelombang Elektromagnet yang memberi penekanan kepada medium penghantaran dan gelombang mikro. Kursus dimulai dengan talian penghantaran dan kaedah penyelesaiannya. Seterusnya perambatan gelombang satah, penghantaran dan pemantulan gelombang, kaedah pemadanan galangan dan Carta Smith diperkenalkan. Kursus ini di akhiri dengan pengenalan kepada pandu gelombang mikro, rangkaian gelombang mikro, antena dan perambatan gelombang dan aplikasi dan pengukuran gelombang mikro. Objektif utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada unsur-unsur penting dalam bidang kejuruteraan elektromagnet seperti konsep talian penghantaran, fenomena perambatan gelombang dan aplikasi gelombang mikro dalam kejuruteraan. This course is the extension of Electromagnetic Field and Waves which gives emphasis on transmission medium and microwaves. The course begins with transmission lines and its solutions methods and followed by plane wave propagation, waves transmission and reflection, impedance matching and Smith Charts. This course will be ended by the introduction to the microwaves guides, microwave network, antenna and wave propagation and microwaves measurement. The main objective is to introduce the students to the important elements in electromagnetic waves concepts e.g. transmission line concept, waves propagation phenomena and the application of microwaves in engineering. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2133 Medan & Gelombang Elektromagnet Pre-Requisite (if any): KKKL2133 Electromagnetic Field and Waves Bacaan Asas: References: Matthew, N.O. Sadiku. 2018. Element of Electromagnetic, 7/e. Oxford University Press. Chaturvedi, P. K. 2018. Microwave, Radar & RF Engineering: with Laboratory Manual, 1/e. Springer. Hayt, W. 2018. Engineering Electromagnetics, 9/e, McGraw-Hill. Pozar, D. M. 2011. Microwave Engineering, 4/e. Addison-Wesley. Khan, A.S., 2014, Microwave Engineering: Concepts and Fundamentals, 1/e, CRC Press.

232

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan merekabentuk talian penghantaran sepadan menggunakan teknik pemadanan dan menerangkan prestasi rekabentuk tersebut. Ability to design a matched transmission line using impedance matching techniques and to explain the performance of the design..

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah-masalah kejuruteraan dengan mengaplikasikan prinsipprinsip gelombang elektromagnet. Ability to solve related engineering problems by applying the electromagnetic waves principles.

3

Berkebolehan menganalisis dan mengkategorikan pandu gelombang elektromagnet berdasarkan parameter gelombang. Ability to analyse and categorize the electromagnetic waveguide based on its parameters.

4

Berkebolehan menilai secara teori dan amali prestasi sistem antenna dan litar frekuensi radio dalam pelbagai aplikasi Ability to verify theoretically and experimentally the performance of antenna and RF system in various applications.

KKKT4162 Projek Ilmiah I Project I Satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian/pengkhususan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem yang mesti disediakan oleh setiap pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi penganugerahan Ijazah Sarjanana Muda Kejuruteraan. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisian data, pembangunan perisian atau perkakasan. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi pengenalan, objektif kajian, kajian kepustakaan, metodologi kajian, jadual kerja dan senarai rujukan. Pelajar juga perlu menunjukkan keputusan awal penyelidikan. Projek ini akan diteruskan dalam kursus KKKT4164 pada semester berikutnya. An academic research that related to research field/ specialisation at Department of Electrical, Electronic and Systems Engineering that must be prepared by all final year students as to fulfil the requirements for bachelor degree of engineering awarded. This project is a type of research that involves data analysis, software or hardware development. Each student are expected to prepare a complete report that at least contains introduction, objectives, literature review, research methodology, project schedule planning and references. The students also are required to attach the research preliminary status. This project will be continued in KKKT4164 in the subsequent semester.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

233

Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Pusat Pengurusan Siswazah. 2015. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM. Edisi ke-3. Penerbit UKM. Friedland, A.J., Folt, C.L. & Mercer, J.L. 2018. Writing Succesful Science Proposals. 3rd Edition. Yale University Press. Eco, U. 2015. How to Write a Thesis. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press. Irish, R., Poe, M. & Deans, T. 2016. Writing in Engineering: A Brief Guide. Oxford University Press. Heard, S.B. 2016. The Scientist’s Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively throughout Your Scientific Career. Princeton University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran kejuruteraan dalam menangani suatu masalah kejuruteraan yang siginifikan. Ability to apply engineering knowledge and skills in handling any significant engineering problem.

2

Berkebolehan menakrif penyataan masalah kejuruteraan dan mengenalpasti kaedah penyelesaian Ability to define engineering problem statement and identify suitable solutions.

3

Berkebolehan menilai hasil kerja/kertas kerja penyelidikan terdahulu yang berkaitan dengan projek. Ability to assess previous research work/proposal related to project.

4

Berkebolehan merekabentuk dan melaksanakan penyelesaian yang sesuai untuk sesuatu masalah kejuruteraan. Ability to design and execute solutions suitable for any certain engineering problem.

5

Berkebolehan merancang dan menguruskan satu projek penyelidikan dengan jayanya. Ability to plan and manage a research project successfully.

234

Panduan Prasiswazah

KKKT4163 Teknologi Fotonik Photonics Technology Matlamat kursus ini ialah untuk menyampaikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi fotonik dalam berbagai bidang terutamanya komunikasi gentian optik (analog dan digital), sistem penghantaran dan penerimaan isyarat optik, pemprosesan isyarat, industri berkaitan fotonik, pengukuran dan penderiaan berdasarkan prinsip-prinsip optik geometri, sinar, gelombang dan optik kuantum. Pengenalan kepada teknologi laser dan juga peranti seperti diod pengesan cahaya, pengganding optik, pemodulat optik dan sebagainya juga diterapkan. Selain itu, proses fabrikasi peranti-peranti tersebut berdasarkan gentian dan teknologi planar juga disentuh. Pelajar juga akan didedahkan tentang pengendalian peralatan optik seperti OTDR, mesin penyambat gentian optik, penganalisis spektrum optik (OSA) dan sebagainya yang terdapat di Makmal Teknologi Fotonik UKM. The aim of this course is to convey knowledge about the use of photonics technology in various fields especially optical fiber communications (analog and digital), optical transmitter and receiver systems, signal processing, photonic industry, measurement and sensing system based on principles of geometric optics, light, wave and quantum optics. An introduction on laser technology and optical devices such as photodiode, optical coupler, optical modulator etc is also included. In addition, the fabrication process of these devices based on fiber and planar technologies is also discussed. The students are also exposed to the handling of optical equipment that are provided at the UKM Photonic Laboratory such as OTDR, optical splicer machine, optical spectrum analyzer (OSA) etc. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Saleh, B.E.A. & Teich, M.C. 2019. Fundamentals of Photonics. 3/e. Wiley Eugene H. 2016. Optics, 5/e. Addison-Wesley Reider, G. A., 2016, Photonics, Springer. Keiser, G. 2014. Optical Fiber Communications, 5/e. Mc Graw Hill Education. Kasap, S. O., 2013, Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices, 2/e. Prentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

235

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan merekabentuk komponen dan sistem optik berdasarkan pengetahuan teknologi optik. Ability to design component and optical system based on optical technology knowledge.

2

Berkebolehan memasang peralatan dan komponen untuk ujikaji yang berkaitan dengan teknologi fotonik. Ability to assemble equipment and components for experiment related to photonic technology.

3

Berkebolehan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi fotonik pada masa kini. Ability to solve problems associated with the current photonics technology.

4

Berkebolehan mencadangkan penyelesaian masalah yang berkaitan bidang teknologi fotonik. Ability to propose solution for problems in areas related to photonics technology.

KKKT4164 Projek Ilmiah II Project II Kursus ini merupakan sambungan kepada projek ilmiah KKKT4162. Hasil kerja projek bersama-sama dengan kerja yang dilakukan dalam projek ilmiah I perlu dilaporkan dalam satu laporan akhir berbentuk disertasi. Format penulisan perlu mengikut format dalam panduan menulis tesis Gaya UKM. Projek ini akan dinilai oleh penyelia dan ahli jawatankuasa dalam bentuk pemeriksaan tesis, laporan teknikal dan lisan pada penghujung semester berkenaan. This course is a continuation of Project I KKKT4162. Project results together with the work done in Project I have to be documented in a final report in a form of dissertation. The writing format has to follow specifications in the writing guidelines for thesis writing using the UKM style. This project will be evaluated by the supervisor and another assessor in the form of a thesis, technical report and oral assessment at the end of the semester. Pra-Keperluan (jika ada) KKKT4162 Projek Ilmiah I Pre-Requisite (if any): KKKT4162 Project I Bacaan Asas: References: Pusat Pengurusan Tesis Gaya

Siswazah. UKM.

2015. Panduan Penulisan Edisi ke-3. Penerbit UKM.

236

Panduan Prasiswazah

Friedland, A.J., Folt, C.L. & Mercer, J.L. 2018. Writing Succesful Science Proposals. 3rd Edition. Yale University Press. Eco, U. 2015. How to Write a Thesis. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press. Irish, R., Poe, M. & Deans, T. 2016. Writing in Engineering: A Brief Guide. Oxford University Press. Heard, S.B. 2016. The Scientist’s Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively throughout Your Scientific Career. Princeton University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mencipta penyelesaian yang sesuai untuk sesuatu masalah kejuruteraan. Ability to create solutions suitable for any certain engineering problem.

2

Berkebolehan mengatur satu projek penyelidikan dengan jayanya. Ability to organize a research project successfully.

3

Berkebolehan merumuskan data/hasil dari eksperimen/projek. Ability to formulate data/outcomes from experiment/project.

4

Berkebolehan melaporkan hasil projek dengan berkesan. Ability to report project output effectively.

KKKT4173 Rangkaian dan Keselamatan Network and Security Kursus ini merupakan kursus pelengkap kepada beberapa kursus komunikasi seperti Komunikasi Data dan Telekomunikasi. Berpandukan kepada model 7 lapisan OSI, kursus ini akan lebih menumpukan kepada lapisan rangkaian dan ke atas. Pada lapisan rangkaian ini, kaedah pengalamatan IP dan cara membuat sub-rangkaian akan diperkenalkan. Di samping lPv4, pengalamatan lPv6 juga akan diterangkan. Lapisan berikutnya adalah lapisan pengangkutan yang menghubungkan lapisan rangkaian kepada lapisan applikasi. Keselamatan rangkaian akan diterangkan pada keperluan keselamatan setiap lapisan. Ini termasuklah teknik-teknik kriptografi, IPSec, tembok api, keselematan e-mel dan lapisan soket selamat (SSL). Jenis-jenis ancaman keselamatan rangkaian dan kaedah untuk mengatasinya juga akan diterangkan. This course is a complement course to some communication courses such as Data Communication and Telecommunication. Based on the OSI 7 layer model,

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

237

this course will give more emphasis on the network layer and the layers above it. In the network layer, methods of IP addressing and subnetwork creation will be introduced for both IPv4 and IPv6. The next layer is the transport layer, which connects the network layer to the application layer. Network security for the requirements of each layer will be discussed. This includes cryptography techniques, IPSec, firewall, e-mail security and Secure Socket Layer (SSL). Types of threats in networking security and methods to overcome them will also be described. Pra-Keperluan (jika ada): KKKT4133 Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer Pre-Requisite (if any): KKKT4133 Data Communication and Computer Network Bacaan Asas: References: Stallings, W., 2016, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th Edition, Pearson. Stallings, W., 2017, Computer Security: Principles and Practice, 4th Edition, Pearson. Comer, D., 2018, Computer Networks and Internets, 6th Edition, Pearson. Stallings, W., 2014, Data and Computer Communications, 10th Edition, Prentice Hall. Forouzan, B.A. and Fegan, S.C., 2012, Data communication and networking, 5th Edition, McGraw-Hill. Tanenbaum, A.M., 2010, Computer Networks, 5th edition, New Jersey, Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menerangkan rangkaian data komunikasi menggunakan pengetahuan tentang komponen rangkaian dan mengunakan teknologi terkini berdasarkan IPv4 dan IPv6. Ability to describe a data communication network using knowledge of standard network components and current technology based on IPv4 and IPv6.

238

Panduan Prasiswazah

2

Kebolehan untuk menganalisa masalah dalam sistem rangkaian dan mengenalpasti penyelesaian untuk mengatasi masalah ini. Ability to analyse the problems in a network and identify solutions to overcome these problems.

3

Kebolehan untuk menerangkan prestasi dan kekangan rangkaian yang sedia ada. Ability to describe the performance and constraints of the existing network.

4

Kebolehan untuk mengenalpasti ancaman dan membincangkan teknik untuk rangkaian yang selamat dengan menggunakan teknologi keselamatan terkini. Able to identify threats and discuss techniques for a secure network using the latest security technology.

KKKT4183 Teknologi Peranti Termaju Advanced Devices Technology Matlamat kursus ini adalah untuk memperkenalkan kepada para pelajar elemenelemen asas teknologi peranti termaju. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah kesan elektron panas, peranti gelombang mikro, peranti-peranti frekuensi tinggi, dan lain-lain. Selain itu, teknologi MOSFET submikron, peranti masa transit, peranti paparan, CCD, dan peranti cas magnetik turut dibincangkan. This course aims at introducing to the students the basic elements of advanced devices technology. The topics covered are hot electron effects, microwave devices, high frequency devices, etc. In addition, technologies on submicron MOSFETs, transit time devices, display devices, CCD, and magnetic charged devices are also discussed. Pra-Keperluan (jika ada): KKKT3253 Mikroelektronik Pre-Requisite (if any): KKKT3253 Microelectronics Bacaan Asas: References: Grundmann M., 2016. The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications, 3rd edition, Springer. Bolívar N., 2017. Modern Semiconductor Device Physics, Arcler Press. Sze S.M., 2015. Semiconductor Devices: Physics And Technology, 2nd edition, Wiley India. Rudan, M., 2017, Physics of Semiconductor Devices, 2nd edition, Springer. Neamen, D., 2011, Semiconductor Physics And Devices, 4th edition, McGraw-Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

239

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menunjukkan prinsip asas peranti semikonduktor termaju serta penyelesaian analitik dan hadnya. Ability to describe the basic principles of advanced semiconductor devices as well as analytical solutions and the limitation.

2

Berkebolehan untuk menerangkan kesan sifat bahan dan suhu ke atas prestasi peranti. Ability to explain the effect of temperature on material properties and devices performance.

3

Berkebolehan untuk mengenalpasti teori asas semikonduktor dengan penekanan kepada angkutan pembawa dan kelincahan elektron dalam pelbagai aplikasi. Ability identify basic theory of semiconductors with emphasis on carrier transport and mobility of electrons in numerous applications.

4

Berkebolehan untuk memberi pendapat tentang penyelidikan terkini dalam teknologi peranti termaju. Ability to give opinion on the latest research in advanced device technologies.

KKKT4193 Komunikasi Radio dan Satelit Radio and Satellite Communication Kursus ini akan mengkaji dua sistem komunikasi iaitu sistem komunikasi radio khususnya radio selular dan peribadi serta sistem komunikasi satelit. Bermula dengan sejarah, perkembangan dan piawaian, seterusnya prinsip asas mengenai sistem tersebut akan diterangkan. Kursus ini juga melibatkan kajian kesan perambatan dan pemudaran, perancangan sel, belanjawan pautan dan trafik, skema capaian dan modulatan serta rekabentuk sistem. Beberapa aplikasi komunikasi radio dan satelit turut dibincangkan. This course explores two communication systems i.e. radio communication, specifically radio and personal cellular, as well as satellite communication system. This course begins with the history, development and standard; after that, basic principles on the system will be discussed. This course also involves the study on the effects of propagation and fading, cell planning, link budget and traffic, modulation and access scheme as well as system design. The applications of radio and satellite communication are also discussed. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None

240

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Beard & Stallings. 2015. Wireless Communication Network and Systems, 1/e. Pearson Timothy, P. & Jeremy, E. A. 2019. Satellite Communications, 3/e. Wiley and Sons Louis, J.I. 2017. Satellite Communications Systems Engineering: Atmospheric Effects, Satellite Link Design and System Performance , 2/e. Wiley and Sons. Randy, L.H. 2019. Introduction to Wireless Communications Systems, 1/e. Wiley and Sons Alejandro Aragón-Zavala. 2017. Indoor Wireless Communications: From Theory to Implementation, 1/e. Wiley and Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk membezakan piawai dan migrasi sistem komunikasi tanpa wayar selular dan satelit dan menerangkan prinsip-prinsip asas radio selular berdasarkan gangguan sistem. Ability to distinguish the migration and standard of a communication system for wireless cellular and satellite and explain the principle of basic cellular radio based on system interference.

2

Kebolehan untuk menjangka tujuan belanjawan pautan dan jangkaan liputan menggunakan kesan perambatan terhadap rekabentuk sistem komunikasi radio dan satelit dan model kehilangan laluan. Capability to predict the link budget purpose and the coverage prediction by using propagation effects towards radio and satellite communication system design and path loss model

3

Kebolehan untuk mengaplikasikan teknik perancangan saluran, gred perkhidmatan, penambahbaikan kapasiti dan kecekapan spektrum. Ability to apply channel planning technique, service grade, capacity enhancement and spectrum efficiency.

4

Kebolehan untuk memanipulasi peralatan dan perisian bagi memantau liputan rangkaian berdasarkan kedudukan. Ability to manipulate the instruments and software for network coverage monitoring based on location..

KKKT4203 Rangkaian Telekomunikasi Telecommunication Networks Kursus ini merangkumi pengenalan kepada: Sejarah telekomunikasi; reka bentuk rangkaian, prestasi dan pengurusan. Melangkah pendahuluan sedikit

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

241

dengan memperkenalkan asas-asas sains rangkaian dan analisis. Ditambah dengan pengenalan kepada teori queing salah satu teknik analisis rangkaian yang umumn. Objektifnya adalah untuk menyediakan pelajar dengan pemahaman asas rangkaian digital dan keupayaan menggunakan pengetahuan ini untuk aplikasi. Penilaian objektif pengetahuan akan dijalankan melalui pemeriksaan; dan aplikasi (iaitu, pemilihan dan pengurusan) dengan objektif penggredan projek individu dan kumpulan dan kajian kes. Sesi seminar dari Industri berkaitan akan diatur untuk memperkenalkan keperluan semasa industri telekomunikasi dan penyelidikan. Kursus ini adalah mengenai teknologi digital dan bagaimana ia berfungsi, ia bukan kursus praktikal, atau kursus latihan untuk melatih peralatan tertentu dan / atau aplikasi. Walaubagaimanapun akan ada demonstrasi teknologi yang berkaitan, kursus ini bukan intensif peralatan dan tidak akan melibatkan keperluan teknologi khas luar biasa selain daripada akses kepada komputer dan Internet. The course includes an introduction to: telecommunications history; network design, performanace and management. Moving a little advance by introdusing the basics of network science and analysis. Added with an introduction to queing theory one of the most common network peformance analysis technique. Its objective is to provide the students with a basic understanding of the working of digital networks and the ability to apply this knowledge to specific applications and situations. Evaluation of knowledge objectives will be by examination; and of application (i.e., selection and management) objectives by grading of group and individual projects and case studies. Industry related seminar sessions will be arranged to introduce the current needs of telecommunication industries and related researches.While the course is about digital technology and how it works, it is not a “hands on” course, or a training course in particular equipment and/ or applications. While there will be demonstrations of relevant technologies, the course is not equipment-intensive and will not involve special technology needs beyond the normal access to computing and the Internet. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Valdar, A., 2017, Understanding Telecommunications Networks, 2nd Edition, The Institution of Engineering and Technology.

242

Panduan Prasiswazah

Viswanathan T., Bhatnagar M. 2015. Telecommunication Switching Systems and Networks, 2nd Edition, Prentice-Hall. A. Ghosh & S. Chatterjee, 2015, Telecommunication Switching System. USP/Laxmi Publications. Flood, J.E. 2013, Telecommunication Networks 2nd Edition, The Institution of Engineering and Technology Telecommunication Series. Roger L. Freeman, 2013, Fundamentals of Telecommunications, 2nd Edition, Wiley-IEEE Press. Forouzan, B.A. 2012, Data Communications and Networking, 5th Edition, McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menegenalpasti perkhidmatan telekomunikasi terkini dan masa hadapan, serta piawaian dan badan organisasi yang berkaitan. Ability to classify the current and future telecommunication services, as well as standards and the related organization.

2

Berkebolehan menyusun ciri-ciri dan rekabentuk rangkaian telekomunikasi. Ability to arrange the characteristics and designs of telecommunication networks

3

Berkebolehan membina pelbagai sistem telekomunikasi jalur lebar. Ability to construct various broadband telecommunication systems

4

Berkebolehan menghuraikan kebersesuaian sesuatu sistem telekomunikasi yang memenuhi spesifikasi tertentu. Ability to explain the suitability of a telecommunication system to suit a given set of specification

5

Berkebolehan menghitung masalah baris-gilir (queue) dan kehilangan dalam kejuruteraan teletrafik. Ability to compute problems related to queue and losses in teletraffic engineering.

KKKT4213 Kejuruteraan Perisian Software Engineering Kursus ini adalah sambungan kepada kursus Bahasa Pengatucaraan Tahun 1. Dalam kursus ini, pelajar akan mempelajari proses teknikal dan pengurusan bagi merekabentuk sistem perisian mengunakan pengetahuan yang telah dipelajari pada tahun satu. Konsep kejuruteraan perisian yang akan diketengahkan adalah meluas, merangkumi konsep aplikasi berorientasikan objek kepada penggunaan komponen rekabentuk arkitektur hingga pembinaan sistem perisian yang besar.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

243

This course is a continuation of the programming language course in Year 1. In this course, students will learn the technical and management processes for the design of software systems, using knowledge learned in year one. Software engineering concepts to be highlighted are extensive, covering the concept of object-oriented applications to using architectural design components to building a large software system. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Sommerville, I. 2018. Software Engineering. 10th Edition, Pearson. Pressman, R. S. 2016, Software Engineering, A Practitioner’s Approach. 8th Edition, McGraw Hill. Deitel, H. M. & Deitel P. J. 2016. C: How to Program, Global Edition. Prentice-Hall. Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I., 2005. The Unified Modeling Language User Guide, 2nd Edition. Addison-Wesley. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. 2002. Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software. Addison-Wesley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menguruskan pembangunan perisian. Ability to manage software development.

2

Kebolehan untuk menggunakan kelas dan objek di dalam perisian dan perkakas rekabentuk formal. Ability to use classes and objects in software and formal design tools.

3

Kebolehan untuk mengaplikasi sesetengah corak rekabentuk lazim di dalam perisian berorientasikan objek. Ability to apply some common design patterns in object-oriented software.

4

Kebolehan untuk mengubah reka bentuk penyelesaian perisian sistem komputer yang penting berdasarkan masalah dan keperluan fungsian sistem. Ability to alter the design of significant computer systems software solution based on the problems and functionality requirements of the system.

244

Panduan Prasiswazah

KKKT4223 Keboleharapan dan Pencirian Litar Bersepadu Reliability and Characterization of Integrated Circuit Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan konsep dalam bidang kejuruteraan keboleharapan dan peranti litar bersepadu. Kursus ini merupakan kursus pengenalan kepada konsep keboleharapan dan pengenalan kepada kaedah pencirian litar bersepadu. Pelajar-pelajar mengaplikasi ilmu matematik dan kejuruteraan terutama dalam bidang kebarangkalian dan statistik. Mereka juga dikehendaki merekabentuk satu sistem, menggunakan komponen atau proses dengan mengambilkira konsep keboleharapan, seterusnya melakukan kerja, menulis laporan dalam kumpulan. Dengan ini juga mereka dapat memahami, mengecam, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan keboleharapan serta pencirian litar bersepadu. Membuat lawatan industry sekurang-kurangnya 3 jam untuk meninjau amalan di dalam industri. The aim of this course is to give knowledge, understanding and concept in the field of reliability and integrated circuit characterization. This course is an introductory course to the concept of reliability and characterization method in integrated circuit. Students are to apply mathematics and engineering knowledge especially in the area of probability and statistics. Students should be able to translate the given data using statistics. They are also required to design a system using component or process with the inclusion of reliability concept and then analyze the design and write group report. With this, they should be able to understand, identify and solve problems related to the reliability and integrated circuit characterization. This course will also include at least 3 hours of industrial visit to observe the practice in industry. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Modarres, M.; Kaminskiy, M. and Krivtsov, V. 2016. Reliability and Risk Analysis – A Practical Guide, 3/e, CRC Press. Rykov, V., 2016, Reliability of Engineering Systems and Technological Risk, ISTE. Tortorella, M., 2015, Reliability, Maintainability, and Supportability: Best Practices for Systems Engineers, 1/e, Wiley-Blackwell.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

245

Enrico Zio. 2007. An Introduction to the basics of Reliability and Risk Analysis. World Scientific Publishing. Ebeling, C. E. 2009. Reliability and Maintainability Engineering, McGraw Hill. Stark,H. and Woods, J. W. 2002. Probability, Random Processes and Estimation Theory for Engineers, 3/e, Prentice Hall Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menterjemahkan konsep kualiti, keboleharapan dan keselamatan dalam industry Ability to describe the concept of quality, reliability and safety in industry.

2

Berkebolehan merumuskan konsep kadar kegagalan tetap bagi model komponen / sistem Ability to formulate the concept of fixed failure rate model of a component / system.

3

Berkebolehan menterjemahkan keboleharapan peringkat sistem. Ability to describe a system level reliability.

4

Berkebolehan untuk membina kerja penyiasatan secara bersepadu bagi mengenapasti punca kegagalan; iaitu dengan kaedah analisis berkesan mod kegagalan (FMEA) dan analisis pokok kegagalan (FTA) Ability to construct integrated investigation work for identification on the source of failure i.e. with failure mode effective analysis method (FMEA) and failure tree analysis (FTA)

KKKT4233 Optoelektronik Optoelectronics Matlamat kursus ini ialah untuk menerapkan kefahaman teknologi optoelektronik dalam dunia aplikasi fotonik hari ini. Kursus ini dimulai dengan memperkenalkan lebih mendalam mengenai peranti optoelektronik, seperti konsep laser, penguat optik dan komponen-komponen pasif. Asas-asas dan hukum-hukum cahaya seperti persamaan Maxwell, persamaan Fresnel, hukum snell, pantulan dalam penuh diulangkaji semula berdasarkan gelombang semula jadi cahaya di dalam pandu gelombang dielektrik dan gentian optik. Bab-bab seterusnya merangkumi polarisasi cahaya, modulasi cahaya, konsep pemultipleksan panjang gelombang (WDM) dan komponen-komponen yang terlibat. Trend teknologi optoelektronik yang terkini akan dibincangkan khususnya dari aspek sistem telekomunikasi, pengesan, pengimejan dan paparan. Kursus ini juga akan memberikan pendedahan makmal terhadap aktiviti pengukuran dan pencirian peralatan dan komponen optoelektronik. Para pelajar juga didedahkan kepada pengenalan penggunaan perisian simulasi bagi merekabentuk komponen optoelektronik.

246

Panduan Prasiswazah

The goal of this course is to apply the understanding of optoelectronic technology in the world’s today photonic applications. This course begins by introducing in greater depth of optoelectronic devices, such as the concept of lasing, optical amplification and working concept of passive components. Fundamental principles and laws of light, such as Maxwell’s equations, Fresnel equation, snell law, total internal reflection will be revisited, based on the phenomenon of wave nature of light in dielectric waveguides and optical fibers. Subsequent chapters include light polarization, modulation of light, wavelength division multiplexing (WDM) concepts and components that involved. The current trends of optoelectronic technology will be discussed from the aspect of telecommunications systems, sensors, imaging and display. This course will provide laboratory exposure to the measurement and characterization equipment and optoelectronic components. The students are also exposed to the introduction of the use of simulation software for the design of optoelectronic components. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Saleh, B.E.A. & Teich, M.C. 2019. Fundamentals of Photonics. 3/e. Wiley. Eugene H. 2016. Optics, 5/e. Addison-Wesley Reider, G. A., 2016, Photonics, Springer. Keiser, G. 2014. Optical Fiber Communications, 5/e. Mc Graw Hill Education. Kasap, S. O., 2013, Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices, 2/e. Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan merekabentuk komponen dan sistem aktif berdasarkan pengetahuan teknologi optoelektronik. Ability to design an active component and system based on knowledge of optoelectronic technology.

2

Berkebolehan memasang dan mengukur peranti optik dan sistem menggunakan perisian pemodelan dan alat optik. Ability to assemble and measure optical device and system using modelling software and optical tools.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

247

3

Berkebolehan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi opto-elektronik pada masa kini. Ability to solve problems associated with the optoelectronic technology today.

4

Berkebolehan merekabentuk dan membentangkan penyelesaian kepada masalah yang berkait dengan teknologi opto-elektronik. Ability to design and propose solution to problems related to optoelectronic technology.

KKKT4243 Sistem Komunikasi Optik Optical Communication Systems Kursus ini meliputi topik-topik berikut: Sejarah dan latarbelakang komunikasi optik, Gentian optik dan kabel-kabel, sumber-sumber dan pengesan-pengesan, Hubungan gentian titik ke titik, Peranti-peranti komunikasi optik, Pemultipleks pembahagi panjang gelombang (WDM), Peranti-peranti WDM, CWDM dan penghantaran jarak jauh, Pengulang dan penguat optik, Gentian optik dalam WAN, metropolitan dan rangkaian agihan, Peranti tambah/gugur dan sambung silang optik, Suis-suis optik, Rangkaian-rangkaian pelanggan dan teknologi FTTH, FTTH dan WDM, PON dan CWDM, CDMA optik, serta Sistem optik tanpa wayar. This course covers the following topics: History and background of optical communication. Optical fiber and cables, sources and sensors, Point-to-point fiber connection, Optical communication devices, Wavelength division multiplexing (WDM), WDM devices, CWDM and long distance transmission, Repeater and optical amplifier, Optical fiber in WAN, metropolitan and distribution networks, Optical add / drop devices and optical cross-links. Optical switches, FTTH’s customers and technology networks, FTTH and WDM, PON and CWDM, CDMA optics, as well as Wireless optical system. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Murat Uysal et. al. 2016. Optical Wireless Communications. Springer. Eugene H. 2015. Optics, 5/e. Addison-Wesley. Fedor M., 2016. Fiber Optics: Physics and Technology. 2/e. Springer Keiser, G. 2013. Optical Fiber Communications. 5/e. McGraw-Hill, Toronto. Agrawal, G. P. 2011. Lightwave Technology: Telecommunication Systems. John Wiley & Sons, New Jersey. Shiva K. & Jamal, M.D. 2014. Fiber Optic Communications: Fundamentals and Applications. 1/e. John Wiley & Sons.

248

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menganalisis komponen dan aplikasi dalam sistem komunikasi optik. To be able to analyse component and application in System of Communication Optic.

2

Berkebolehan untuk mereka bentuk sistem komunikasi optik menggunakan perisian atau secara experimen. To be able to design System of Communication Optic using software or by experiment.

3

Berkebolehan untuk membincangkan teknologi dan isu-isu terkini yang berkaitan dengan sistem komunikasi optik. To be able to discuss current technology and issues that are related to System of Communication Optic.

KKKT4253 Antena dan Litar Berfrekuensi Tinggi Antenna and High Frequency Circuits Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan keutamaan merekabentuk antenna dan litar berfrekuensi tinggi. Kursus ini memberi penekanan terhadap analisis talian penghantaran dengan penekanan diberikan kepada talian mikrostrip, analisis rangkaian pengkalan tunggal dan berbilang terutamanya parameter-S dan rajah aliran, rekabentuk penuras RF, teknikteknik pemadanan impedans, analisis dan rekabentuk guat transistor serta beberapa litar RF lain. Kursus ini juga memberikan penekanan terhada pteori, permodelan, analisis, dan rekabentuk antenna dan terhadap kelakuan fizikal dan permodelan perambatan gelombang radio dalam apliaksi bidang telekomunikasi. Pakej berbantukan computer seperti IE3D, Sonnet dan HFSS diperkenalkan bagi membantu pelajar merekabentuk litar berfrekuensi tinggi. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan alatan RF dan gelombang mikro seperti penjana isyarat, penganalisa isyarat, meter kuasa dan penganalisa rangkaian untuk tujuan pengujian litar. The aim of this course is to import knowledge, understanding and ability of the student to design antenna and high frequency circuits. This course focuses on the transmission line analysis with emphasis on microstrip line, the analysis of single and multi-terminal networks, especially the S-parameter and flow diagrams, design of RF filter, impedance matching techniques, analysis and design of transistor amplifiers as well as some other RF circuits. This course focuses on the theory, modelling, analysis and design of antenna and the physical behaviours of radio wave propagation modelling in the telecommunication field. Computer-aided software package such as IE3D, Sonnet and HFSS will be

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

249

introduced to help students to design high frequency circuits. Students are also introduced with the basic antenna measurement tools such as RF and microwave signal generator, signal analyser, power meter and network analyser circuit for testing purposes. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Balanis, C. A. 2016. Antenna Theory: Analysis and Design, 4/e. Wiley Interscience. Grebennikov A. 2015. RF and Microwave Power Amplifier Design, 2/e. McGraw Hill. Chaturvedi, P.K., 2018, Microwave, Radar & RF Engineering, 1/e, Springer. Boris, L. 2017. Antenna Engineering: Theory and Problems, CRC Press Pozar, D. M. 2011. Microwave Engineering, 4/e. Addison-Wesley. Yikai C., & Chao-Fu W. 2015. Characteristic Modes: Theory and Applications in Antenna Engineering, 1/e, Wiley Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mengenalpasti dan menganalisa berbagai jenis komponen litar RF dan memahami spesifikasi elektrikal litar. Ability to identify and analyse various components of the RF circuit and understanding the electrical specifications of the circuit.

2

Berkebolehan untuk merekabentuk litar-litar penuras, penguat, pengayun dan pemisah serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan rekabentuk. Ability to design circuits, filters, amplifiers, oscillators, separator, and solving problems related to the antenna design.

3

Berkebolehan untuk menggunakan pakej berbantukan komputer untuk merekabentuk antenna dan litar HF dan menggunakan alatan RF dan gelombang mikro untuk pengujian litar. Ability to use computer-aided package for design of HF antennas and circuits, and uses RF and microwave devices for circuit testing.

4

Berkebolehan untuk menilai prestasi parameter antenna bagi sesuatu keadaan khusus yang diberikan. Ability to evaluate the performance of the antenna parameters for a specific environment.

250

Panduan Prasiswazah

KKKT4263 Sistem Pengoperasian Operating Systems Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman konsep asas sistem pengoperasian, jenis-jenis dan khidmat sistem pengoperasian, proses-proses dan komunikasi antara-proses, perjadualan proses dan kebuntuan, sistem masukan dan keluaran, pengurusan ingatan dan sistem fail. The course objective is to impart knowledge and understanding on the fundamental concepts of operating systems, their types and services, processes and interprocess communication, process scheduling and deadlocks, input and output systems, memory management and file systems. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Stallings W., 2017. Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition, Pearson, USA. Silberschatz A. et al., 2018. Operating System Concepts, 10th Edition. Wiley, USA. Barnes, R. (Editor). 2017. Operating Systems: Principles and Practice, Larsen and Keller Education. Anderson, A., Dahlin, M., 2014. Operating Systems: Principles and Practice. 2nd Edition, Recursive Books. Tanenbaum A. S. & Woodhull A.S. 2006. Operating Systems: Design and Implementation. 3rd Edition. USA: Prentice Hall. Davis W.D. dan Rajkumar T.M. 2004.Operating System a Systematic Review. 6th Edition. Addison Wesley, USA. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menganalisis permasaalahan dalam pengurusan proses, pengurusan ingatan dan pengurusan storan. Ability to analyse problems in process, memory, file and I/O management.

2

Berkebolehan membandingkan pelbagai teknik dalam sistem pengurusan ingatan. Ability to compare different techniques in memory management systems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

251

3

Kebolehan mensistesis dan menilai masalah dalam pengurusan proses. Ability to synthesise and evaluate problems in process management.

4

Kebolehan menggunakan simulasi komputer secara berkumpulan untuk menganalisa pelbagai jenis sistem pengurusan ingatan dan proses. Ability to work in a group to implement computer simulations for analysing various types of memory and process management systems.

KKKT4273 Teknologi Laser Laser Technology Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman asas laser dan aplikasinya. Kursus ini menekankan konsep interaksi foton dan atom, penguat laser dan pengempaman optik, optik resonan, jenis-jenis laser dan kegunaannya dalam pelbagai bidang. Rekabentuk laser akan ditekankan berdasarkan jenis-jenis laser yang popular termasuk laser berkuasa tinggi dan rendah termasuk laser semikonduktor dan gentian. Berdasarkan ciri-ciri sinar laser yang unik, berbagai penggunaan laser dalam berbagai bidang akan dibincangkan. The aim of this course is to give knowledge and basic understanding of laser and its applications. Emphasize on concept of photon and atom interaction, laser amplification and optical pump, optic resonance, types of lasers and usage in various field. Laser design will focus on the popular types of lasers which include high and low power lasers such as semiconductor lasers and fiber laser. Based on the characteristics of a unique laser beams, multiple use of lasers in various fileds will be discussed. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Eugene H. 2015. Optics, 5/e. Addison-Wesley Fedor M., 2016, Fiber Optics: Physics and Technology 2nd ed. 2016 Edition, Springer. Reider, G. A., 2016, Photonics, Springer. Kasap, S. O. 2012. Optoelectronics and Photonics, 2nd Edition. Prentice Hall Saleh, B.E.A., Teich, M.C. 2007. Fundamentals of Photonics. Wiley

252

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menghuraikan prinsip asas teori laser dan mampu menerangkan mekanismamekanisma yang berlaku dalam aplikasi teknologi laser Ability to describe the basic principles of laser theory and could explain the mechanisms that occur in the application of laser technology.

2

Berkebolehan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi laser pada masa kini. Ability to solve problems associated with current laser technology.

3

Berkebolehan merekabentuk laser berdasarkan pengetahuan dalam prinsip-prinsip asas bahan, fizik dan kejuruteraan laser termasuk pancaran stimulasi. Ability to design laser based on knowledge in the basic principles of materials, laser physics and engineering, including the emission of stimulation.

4

Berkebolehan menulis laporan mengenai penyelidikan terkini dalam teknologi laser. Ability to write reports about the latest research in laser technology.

KKKT4283 Rekabentuk Litar Analog CMOS/ CMOS Analog IC Design Kursus ini membincangkan aspek rekabentuk litar analog yang berasaskan pemprosesan teknologi CMOS. Pemahaman konsep asas dan pembangunan model litar analog akan ditekankan untuk mengenalpasti beberapa parameter yang penting bagi sesuatu litar. Beberapa litar asas analog akan dianalisa seperti litar arus tingkap, litar rujukan dan juga litar penguat. Berasaskan kepada pemahaman konsep ini, kursus ini akan diakhiri dengan satu rekabentuk keseluruhan litar analog. This course discusses aspects of analogue circuits based on CMOS process technology. Emphasis will be given to the fundamental understanding and models development for analogue circuit. Several basic analogue circuits will be analysed such as current mirrors, reference circtuis and analogue amplifiers. Based on this, the course will be directed towards the design and simulation of a complete analogue circuit. Pra-Keperluan (jika ada): KKKL2173 Elektronik Analog Pre-Requisite (if any): KKKL2173 Analog Electronics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

253

Bacaan Asas: References: Cilingiroglu, U. 2019. Analog Integrated Circuit Design by Simulation: Techniques, Tools, and Methods. McGraw-Hill Education. Razavi B., 2016. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd Edition. McGraw-Hill. Rincon-Mora G., 2015. Analog IC Design with Low Dropout Regulators, 2nd Edition. McGraw-Hill Professional. Sedra, A.S., Smith, K.C., 2014, Microelectronic Circuits, 7th edition, Oxford University Press. CarusoneT.C., Johns D. and Martin K., 2011.Analog Integrated Circuit Design. Wiley Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan konsep rekabentuk litar analog berasaskan CMOS Able to explain the concept of analogue IC design using CMOS processes

2

Mempunyai kebolehan untuk menerangkan model-model yang berkaitan dengan litar analog Able to explain the models related to analog circuit.

3

Berkebolehan untuk menganalisa litar-litar analog. Able to analyse analog circuits.

4

Berkebolehan untuk menganalisa prestasi litar penguat Able to analyse analogue amplifer circuits

5

Berkebolehan untuk merekabentuk keseluruhan litar analog Able to design a complete analogue circuit

KKKT4293 Pengenalan Teknologi MEMS Introduction to MEMs Technology Tujuan kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan kebolehan kepada pelajar untuk merekabentuk peranti berasaskan teknologi MEMS. Kursus ini dimulakan dengan pengenalan kepada teori asas struktur peranti MEMS , bahan dan aplikasinya. Rekabentuk dan fabrikasi proses diperkenalkan termasuk proses pemesinan mikro/nano. Pelbagai kaedah sensor dan aktuator diperkenalkan dan dianalisis. Pelajar juga didedahkan kepada reka bentuk asas sensor MEMS dan peranti termaju seperti sensor bioperubatan.

254

Panduan Prasiswazah

The aim of this course is to provide students with knowledge, comprehension and ability to design devices using MEMS technology. This course begins with the introduction to basic theory of MEMS device structure, materials and applications. The design and fabrication processes are introduced which includes micro/nano machining process. Various sensing and actuation methods are introduced and analyzed. Students are also exposed to basic and advanced design of MEMS sensors such as biomedical sensors. Pra-Keperluan (jika ada):Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas References: Nihtianov, S. & Luque, A., 2018. Smart Sensors and MEMS: Intelligent Sensing Devices and Microsystems for Industrial Applications International Edition. 2nd Ed. Duxford: Woodhead. Lee, Y.C., Cheng, Y. T.& Ramadoss, R., 2018. MEMS Packaging. World Scientific Publishing. Castañer, L., 2015, Understanding MEMS: Principles and Applications, 1st Edition. Wiley. Liu, C. 2014. Foundations of MEMS: International Edition. 2nd Ed. Edinburgh: Pearson. Maluf, N & Williams, K., 2014. An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering. 2nd Ed. Boston: Artech House. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk memerihalkan teori-teori asas dalam teknologi MEMS, termasuk asas struktur, bahan dan aplikasi. Ability to demonstrate basic theories in MEMS technology, including basic structures, materials and applications.

2

Berkebolehan untuk mengenal-pasti dan mengkelaskan setiap teknik pemesinan mikro dalam proses fabrikasi peranti MEMS. Ability to distinguish and categorize each micro-machining techniques in MEMS fabrication process.

3

Berkebolehan untuk mengusulkan proses asas mikrofabrikasi untuk membangunkan peranti MEMS. Ability to propose basic microfabrication process to develop MEMS devices.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

4

255

Berkebolehan untuk mengintegrasi pengetahuan teknologi MEMS dalam penghasilan perantiperanti termaju. Ability to integrate knowledge of MEMS technology in producing advanced devices.

KKKZ3073 Mesin Elektrik Electrical Machines Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman asas mesin elektrik yang memberi penekanan kepada topik-topik seperti litar magnet dan analog elektrik. Pengubah: Litar setara, kecekapan, jenisnya. Mesin AT: pembentukan, belitan, litar-magnet, tindakbalas angker, penukartertiban, pengekelasan motor AT dan penjana AT, ciri penjana AT, ciri penjana dan motor, kecekapan. Mesin AU: pembentukan, belitan, penghasilan medan magnet berputar, ciri pengulangalik dan motor sinkroni. Motor taruhan satu fasa dan tiga fasa, pembentukan pemutar, konsep gelincir dan operasiannya. Kawalan motor AT dan motor AU. The aim for this course is to give knowledge and understanding on electrical machine fundamental which emphasize on chapters including magnetic circuit and electrical analogue. Transformer: Equivalent circuit, efficiency, classification, DC Machine: construction, winding, magnetic circuit, armature reaction, commutator, DC motor and DC generator classification, characteristic of generator and motor, efficiency, AC Motor: construction, winding, rotating magnetic field, characteristics of alternators and synchronous motor, single-phase and three-phase Induction motor, rotor construction, slip concept and operational. DC motor and AC motor control. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Ramamoorty, M. & Sekhar, O. C. 2018. Electrical Machines. Eastern Economy Edition. PHI Learning Private Limited. Gieras, J. F. 2016. Electrical Machines: Fundamentals of Electromechanical Energy Conversion. International Standard Book. CRC Press. Bhattacharyya, M. 2016. Electrical Machines: Modelling and Analysis. Eastern Economy Edition. PHI Learning Pvt. Ltd.

256

Panduan Prasiswazah

Ryan,W.T. 2016. Design of Electrical Machinery: A Manual for the Use, Primarily, of Students in Electrical Engineering Courses. Bibliolife DBA of Bibilio Bazaar II LLC. Walker, M. 2016. Specification and Design of Dynamo Electric Machinery. Classic Reprint. Fb&c Limited. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan prinsip operasian, pembinaan dan penggunaan berbagai jenis mesin elektrik seperti pengubah, motor AT dan AU, penjana AU dan AT. The ability to explain the operational principles, construction and use of various types of electric machines such as transformers, AC and DC motors, AC and DC generators.

2

Berkebolehan untuk mengenalpasti dan membezakan berbagai jenis mesin elektrik. The ability to identify and distinguish various types of electric machines.

3

Berkebolehan untuk menganalisa pengaturan voltan, pengaturan kelajuan dan kecekapan bagi setiap mesin. The ability to analyze voltage regulation, speed regulation and the efficiency of each machine.

4

Berkebolehan untuk mentafsirkan model dan litar setara bagi motor dan penjana AT, penjana AU, dan Teknologi Motor Terkini. The ability to interpret the model and equivalent circuit for DC motors and generators, AC generators and Recent Motor Technology

KKKZ3123 Kejuruteraan Kawalan Control Engineering Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman asas dalam bidang sistem kawalan. Ia merupakan kursus yang memberi penekanan terhadap kaedah analisis sistem kawalan yang meliputi topik teknik kawalan, pengkelasan teknik kawalan, sistem suap balik, sistem gelung terbuka, permodelan fizikal sistem dinamik, model fungsi pindah, graf aliran isyarat, sambutan fana sistem, kestabilan, tatasusun Routh, indek prestasi, teknik punca londar, kaedah sambutan frekuensi, plot Bode, kriteria Nyquist. The objective of this course is to equip students with the knowledge and basic understanding of control system. Students will learn about analysis methods in control system such as classification of control techniques, feedback system, open loop system, physical modeling of dynamic system, transfer function model, signal flow graph, transient response, stability, Routh array, performance index, root locus technique, frequency response methods, Bode plot and Nyquist criterion

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

257

Pra-Keperluan (jika ada) : KKKL2123 Isyarat dan Sistem Pre-Requisite (if any): KKKL2123 Signal and System

Bacaan Asas References: Nice, N.S.. 2015. Control Systems Engineering. 7th Edition. John Wiley & Sons Inc. Ogata, K. 2013. Modern Control Engineering. 5th Edition. Pearson. Dorf, R.C. & Bishop, R.H. 2016. Modern Control Systems. 13th Edition. Pearson. De Oliveira, M.C. 2017. Fundamentals of Linear Control: A Concise Approach. Cambridge University Press. Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. 2014. Feedback Control of Dynamic Systems. 7th Edition. Pearson. Golnaraghi, F. & Kuo, B.C. 2017. Automatic Control Systems. 10th Edition. Mc-Graw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menerangkan konsep asas sistem kawalan dan mendapatkan fungsi pindah melalui konsep pemodelan. Ability to describe basic concepts of a control system and determine its transfer functions through modelling concept.

2

Kebolehan untuk mensintesis sambutan sistem kawalan dalam domain masa dan domain frekuensi. Ability to synthesize system response in time domain and frequency domain.

3

Kebolehan untuk mensintesis dan menerangkan kestabilan sesuatu sistem kawalan. Ability to synthesize and tell the stability of a given control system.

4

Kebolehan untuk menggunakan teori system kawalan di dalam permasalahan sebenar. Ability to use control system theories in real problems.

258

Panduan Prasiswazah

KKKZ3143 Kejuruteraan Kuasa Power Engineering Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang kejuruteraan kuasa. Penekanan diberikan kepada pelbagai cabang komponen dalam penjanaan, penghantaran dan agihan kuasa. Antara tajuk yang dirangkumi adalah struktur sistem kuasa, komponen sistem kuasa, konsep asas kuasa, faktor kuasa, sistem tiga fasa, sistem per unit, parameter talian penghantaran, permodelan talian pendek, sederhana dan panjang, pendedahan asas voltan tinggi dalam sistem kuasa, komponen-komponen voltan tinggi dalam sistem pengagihan kuasa, penjanaan voltan tinggi, runtuhan dalam dielectric pejal dan gas, pengukuran voltan tinggi dan koordinasi penebat. The course aims to provide knowledge and comprehension on power engineering. Emphasis is given to various components in power generation, power transmission and power distribution. Among the topics covered are power system structure, power system components, basic concept of power, power factor, 3-phase system, per unit system, transmission line parameters, modelling of short, medium and long transmission lines, basic introduction of high voltage engineering in power system, high voltage components in power distribution systems, high voltage generation, breakdown in solid, gases and liquid dielectric, high voltage measurement, and insulation coordination. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKL1123 Teori Litar II Pre-Requisite (if any) : KKKL1123 Circuit Theory II Bacaan Asas: References: Ahmad, M. 2018. Operation and Control of Renewable Energy Systems. 1st Edition. John Wiley & Sons. Ltd Fan, L. 2017. Control and Dynamics in Power Systems and Microgrids. CRC Press. Bevrani, H. & Hiyama, T. 2017. Intelligent Automatic Generation Control. CRC Press. Glover J. D. Sarma, M. S. & Overbye, T. J. 2016. Power System Analysis and Design. 6th Edition. Cengage Learning. Kuffel, P., Zaengl, W.S. & Hammond, P. 2013. High Voltage Engineering: Fundamentals. Pergamon Press. Saadat, H. 2010. Power System Analysis. 3rd Edition. Mc Graw Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

259

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk membezakan penjanaan, penghantaran dan agihan kuasa serta mengaplikasikan teori tiga fasa dan sistem per unit untuk menganalisa talian penghantaran. Ability to distinguish power generation, transmission and distribution; apply the three phase theory and per unit system to analyse transmission lines.

2

Berkebolehan untuk menganalisa dan mensintesis model talian penghantaran jarak pendek, sederhana dan panjang. Ability to analyze and synthesis short, medium and long transmission line models.

3

Berkebolehan untuk menerangkan dan membezakan pelbagai jenis pengalir voltan tinggi dan kabel voltan tinggi Ability to explain and distinguish various types of high voltage power conductors and cables.

4

Berkebolehan untuk menyiasat perbagai komponen voltan tinggi di sistem pengagihan kuasa. Ability to examine the various high voltage components in power distribution systems.

KKKZ4013 Bioisyarat dan Sistem Biosignal and System Prinsip instrumentasi perubatan telah diberikan dengan penekanan yang khusus terhadap peralatan elektronik. Secara amnya, kursus ini memberi penekanan kepada topik-topik berikut: kekangan isyarat perubatan, pengaturan peranti perubatan, aktiviti elektrik terhadap sel-sel teruja, electroneurogram, electromyogram, electrocardiogram, electroencephalogram, pengkutuban elektrod dan elektrod model, antaramuka kulit elektrod, model litar mikroelektrod, keperluan penguat biopotensi, electrocardiograph, pemproses biopotensi dan jenisnya, kesan fisiologi terhadap arus elektrik, kejutan mikro dan kejutan makro, pencegahan bahaya, DSP untuk isyarat biologi dan akhir sekali kajian kes dalam isyarat biologi. Principles of medical instrumentation are reviewed. Special emphasis is put on electronic apparatus. Generalized instrumentation systems. Medical signal constraints. Regulation of medical devices, Electrical activity of excitable cells, The electroneurogram, electromyogram, The electrocardiogram, the electroencephanogram, Polarization of electrodes and electrode models, Requirements of biopotential amplifiers, The electrocardiograph, Other types of biopotential processors. Physiological effects of electrical current, Microshock and Macroshock, Hazard prevention, DSP for biological signals. Case studies in biological signals.

260

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Kaniusas, E. 2015. Biomedical Signals and Sensors II: Linking Acoustic and Optic Biosignals and Biomedical Sensors. Springer. Bronzino, J. D. & Peterson, D. R.. 2014. Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press. Webster, J. G. & Eren, H. 2014. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Two-Volume Set. CRC Press. Sarpeshkar, R. 2010. Ultra Low Power Bioelectronics: Fundamentals, Biomedical Applications, and Bio-Inspired Systems. Cambridge University Press (versi terkini). Webster, J.G. 2009. Medical Instrumentation Application and Design, 4th Edition. John Wiley (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan membuat kesimpulan spesifikasi sistem tertentu diperlukan berdasarkan permohonan tertentu dan asal biosignal dalam tubuh manusia. Ability to infer specifications of particular system required based on the particular application and origin of the biosignal in the human body.

2

Berkeupayaan untuk menilai kesan fisiologi dan had keselamatan arus elektrik pada tubuh manusia. Ability to analyze the physiological effects and safety limits of electric currents on human body.

3

Berkeupayaan untuk menggambarkan sumber gangguan utama dan menganalisis kesannya kepada kualiti rakaman isyarat biologi. Ability to describe the main interference sources and analyze their effect on the quality of biological signal recording.

4

Berkebolehan menyediakan sistem rakaman Bioelectrical. Ability to prepare a bioelectrical recording system.

KKKZ4023 Perlindungan dan Keselamatan Sistem Kuasa Power System Protection and Safety Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang perlindungan sistem kuasa dan keselamatan elektrik. Ia memberi pengetahuan tentang peranti perlindungan sistem kuasa seperti pengubah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

261

arus, pengubah voltan, geganti, fius, pemutus litar dan penutup semula. Jenis geganti seperti geganti IDMT, arus lebihan, geganti galangan, geganti jarak, geganti kebezaan. Perlindungan penjana, pengubah, basbar dan talian. Gegantian berkomputer. Penyelarasan geganti. Sistem pembumian. Kesan fisiologi terhadap renjatan elektrik. Akta Bekalan Elektrik 1990, Malaysia. Kod Keselamatan Elektrik Kebangsaan 1994, Malaysia. The objective of this course is to give knowledge and understanding of power system protection and electrical safety. It gives knowledge about the devices of power system protection such as current transformer, voltage transformer, relay, fuse, circuit breaker and reclosure. Relay types such as IDMT relay, excessive current, impedance relay, distance relay and differential relay. Generator, transformer, busbar and line protection. Computerized relay. Relay coordination. Earthing system. Physiology effect towards electric shock. Electricity Supply Act 1990, Malaysia. National Electrical Safety Code 1994, Malaysia. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) :None Bacaan Asas: References: Duncan, J. G., Sarma, M. S. & Overbye, T. J. 2016. Power System Analysis and Design. Thomson Learning. Das, J. C. 2017. Power System Protective Relaying. CRC Press. Cadick, J., Windfield, A. & Capelli-Schellpfeffer, M. 2018. Electrical Safety Handbook. Mc Graw Hill. Cooper W. F. 2011. Electrical Safety Engineering. UK. Butterworth Scientific. Wentz, C. A. 1999. Safety, Health and Environmental Protection. McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menerangkan dan menyenarai pelbagai peranti perlindungan (geganti, pemutus litar, penutup semula, dll) yang digunakan dalam perlindungan system kuasa. Ability to describe various protection devices (relays, circuit breakers, reclosers etc) used in power system protection.

262

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan memeriksa operasi geganti untuk perlindungan talian agihan, talian penghantaran, penjana, alatubah dan motor. Ability to examine relay protection and operations for distribution line protection, transmission line, generator, transformer and motor.

3

Berkebolehan menganalisa (kajian kes) kemalangan disebabkan oleh bahaya elektrik dan mencadangkan penyelesaiannya. Ability to analyse (case studies) of accidents caused by electrical hazard and propose solutions.

4

Berkebolehan merekabentuk dan menyelesaikan masalah pembumian, perlindungan litar pintas dan kilat dalam keselamatan elektrik. Ability to design and solve problems related to earthing, short circuit and lightning protection as measures of electrical safety. (Design and conduct)

KKKZ4033 Analisis Sistem Kuasa Power System Analysis Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang analisis aliran kuasa, analisis kerosakan atau litar pintas dan analisis kestabilan fana dalam sistem kuasa. Analisis aliran beban adalah dengan menggunakan teknik lelaran seperti teknik Newton Raphson, Gauss Seidel dan Fast Decoupled. Termasuk dalam kursus ini adalah analisis kerosakan seimbang dan tak seimbang yang merangkumi teori komponen simetri dan penggunaannya. Analisis kerosakan meliputi analisis terhadap berbagai jenis kerosakan seperti kerosakan satu-talian-ke-bumi, dua-talian-ke-bumi dan fasa tiga. Analisis kestabilan fana dalam sistem kuasa turut diajar dengan mengambilkira terbitan persamaan buai dan penggunaan kaedah kriteria luas sama bagi penilaian kestabilan. Simulasi sistem kuasa dilakukan dengan menggunakan perisian analisis sistem kuasa seperti Digsilent, PSS/E, PSAT, Power World Simulator dan Matpower untuk tujuan analisis aliran beban, kerosakan dan kestabilan. The objective of this course is to provide knowledge and understanding on power flow analysis, fault analysis or short circuit and stability analysis in power system. Load flow analysis will be done by using iterative techniques such as the Newton Raphson, Gauss Seidel and Fast Decoupled techniques. Other topics include balanced and unbalanced fault analyses including symmetrical component theory and its application. Fault analyses include single-line to ground, double-line to ground and three phase faults. Transient stability analysis in power systems will be taught considering derivation of the swing equation and using the equal area criteria for stability assessment. Power system simulations will be carried out using softwares such as Digsilent, PSS/E, PSAT, Power World Simulator and Matpower for load flow, fault and stability analyses. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

263

Bacaan Asas: References: Glover J. D., Overbye, T. J. & Sarma, M. S. 2017. Power System Analysis and Design. Cengage Learning. Grainger, J. J., Stevenson, W. D. & Chang, G. W. 2016. Power System Analysis. McGraw Hill Higher Education. Murty, P. S. R. 2017. Power System Analysis. Butterworth-Heinemann. Hadi Saadat. 2011. Power System Analysis. 3rd Edition. PSA Publishing. Shertukde, H.M. 2019. Power System Analysis Illustrated with MATLAB and ETAP. CRC Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menjalankan kaedah Gauss Seidel, Newton Raphson dan Fast Decoupled untuk analisis aliran beban. Ability to perform Gauss Seidel, Newton Raphson and Fast Decoupled techniques for power flow analysis

2

Berkebolehan untuk menganalisa kerosakan seimbang dan tak seimbang menggunakan komponen simetri. Ability to analyse balanced and unbalanced faults using symmetrical component.

3

Berkebolehan untuk mengaplikasi kaedah kriteria luas sama untuk analisis kestabilan fana. Ability to apply equal area criterion method for steady state stability analysis.

4

Berkebolehan membangunkan model rangkaian kuasa dengan menggunakan perisian seperti Digsilent, Power World Simulator, Matpower dan PSAT. Ability to construct power network models using software tools such as Digsilent, Power World Simulator, Matpower and PSAT.

KKKZ4043 Kualiti Kuasa Power Quality Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan, kefahaman dan sintesis dalam bidang kualiti kuasa. Kursus ini merupakan kursus lanjutan yang memberi penekanan terhadap topik pengenalan kualiti kuasa, jenis gangguan kualiti kuasa, fana, lendut voltan, gelembung voltan, harmonik, voltan lebihan, voltan berkurangan, herotan bentuk gelombang, kaedah pemantauan kualiti kuasa, pemilihan peralatan dan tempat pengawasan,

264

Panduan Prasiswazah

punca lendut voltan, harmonik dan fana. Peralatan pembaikan kualiti kuasa seperti penapis harmonik, sistem bekalan kuasa tanpa gangguan, penyesuaian kuasa, pemampas statik, pemulih voltan dinamik turut diajar. Objective of this course is to provide knowledge, understanding and synthesis in power quality study. This advance course gives emphasis on power quality introduction, types of power quality disturbance, transient, voltage sag, voltage swell, harmonic, over voltage, under voltage, waveform distortion, power quality monitoring technique, voltage sag source, instrument selection, monitoring area, PQ benchmarking, DG impacts on power quality. Rectification instrument for power quality such as harmonic filter, uninterrupted power supply system, power adjustment, static compensator and dynamic voltage restorer will also be taught in this course. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Sankaran, C. 2017. Power Quality. CRC Press. Donsion, M.P. & Buzdugan, M. I. 2017. Power Quality. Cambridge Scholars Publishing. Singh, B. C. A. & Al-Haddad, K. 2015. Power Quality: Problems and Mitigation Techniques. Wiley. Faisal, M.F. 2015. Voltage Sag Solutions for Customers. Tenaga Nasional Berhad. Masoum, M.A.S. & Fuchs, E.F. 2015. Power Quality in Power Systems and Electrical Machines. Academic Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengenalpasti dan menganalisis berbagai jenis gangguan kualiti kuasa, punca dan kesannya, serta pemiawaian kualiti kuasa. Ability to identify and analyse various PQ disturbance types, sources, effect and power quality standardization, UPS, STATCOM, DVR, PQ Monitoring Devices to solve PQ problems.

2

Berkebolehan menerangkan kesan alam sekitar dan impak ekonomi yang disebabkan oleh masalah gangguan kualiti kuasa. Ability to explain environmental and economic impact caused by power quality disturbances.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

265

3

Berkebolehan untuk melaksanakan pengawasan data dan analisis data menggunakan peranti kualiti kuasa seperti meter perakam kuasa kawalan jauh. Ability to perform data monitoring and data analysis using PQ device (e.g. remote power recording meter).

4

Berkebolehan untuk melaksanakan pemodelan, simulasi dan analisa data kualiti dengan menggunakan perisian komputer (cth. dengan menggunakan MATLAB dan/atau PSCAD). Ability to work on modeling, simulation and analysis of PQ data using computer software (e.g. using MATLAB and/or PSCAD).

KKKZ4063 Sistem Kawalan Berkomputer Computer Controlled Systems Kursus ini membincangkan pelbagai aspek pengaplikasian komputer dalam sistem kawalan yang merangkumi aspek pemilihan dan konfigurasi alatan, simulasi, analisis sistem masa diskrit, penalaan pengawal diskrit dan permodelan sistem masa diskrit. This course discusses variety aspects of computer application in control system, which covers aspect of instrument selection and configuration, simulation, discrete time system analysis, digital controller tuner and discrete time system modeling. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Phillips, C.L., Nagle, T. & Chakrabortty, A. 2015. Digital Control System Analysis and Design. 4th Edition. Pearson. Dorf, R.C. & Bishop, R.H. 2017. Modern Control Systems. 13th Edition. Pearson. Nise, N.S. 2015. Control Systems Engineering. 7th Edition. Wiley. Kang-Zhi Liu & Yu Yao. 2016. Robust Control: Theory and Applications. 1st Edition. Wiley. Astrom & Wittenmark. 2011. Computer Controlled System: Theory and Design. 3rd Edition. Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomexs (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan elemen-elemen penting bagi sistem kawalan berkomputer daripada segi perkakasan dan perisian. Ability to explain the important elements of computer control system from hardware and software point of view.

266

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan untuk menjelaskan konsep sistem masa diskrit dan menganalisa ciri-ciri sistem masa diskrit. Ability to illustrate the concepts of discrete time systems and to analyse the characteristics of discrete time systems.

3

Berkebolehan untuk merekabentuk pengawal digital asas dan merumuskan penalaan pengawal. Ability to design basic digital control and formulate control tuning.

4

Berkebolehan untuk membina program pemodelan dan simulasi. Ability to build modeling and simulation program.

KKKZ4113 Elektronik Kuasa Power Electronics Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran asas sistem elektronik kuasa. Antara isi kandungan kursus ialah pengenalan sistem elektronik kuasa, teknologi, aplikasi dan isu-isu semasa yang berkaitan. Ciri-ciri, penggunaan dan kawalan peranti kuasa dibincangkan. Litar penukar kuasa seperti litar penerus satu dan tiga fasa, litar pemotong serta litar penyongsang satu dan tiga fasa dipelajari. Teknik pensuisan modulasi lebar denyut (PWM) serta pemacuan motor arus terus dan motor aruhan diperkenalkan. Pemodelan litar elektronik kuasa menggunakan perisian MATLAB Simulink atau Pspice dilakukan. Latihan amali di makmal atau projek mini turut dilaksanakan. The objective of this course is to give knowledge, comprehension and basic skills of power electronics system. The contents of the course include the introduction to power electronic systems, technology, application, and related current issues. The power devices characteristics, usage and control is discussed. Power converter circuits such as single and three phase rectifiers, choppers and inverters are studied. Pulse width modulation (PWM) switching technique, DC motor and induction motor drives are introduced. Power electronics circuit modelling using MATLAB Simulink or Pspice softwares is carried out. A practical experiment in the laboratory or mini project will also be conducted. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Trzynadlowski, A.M. 2015. Introduction to Modern Power Electronics.Wiley. Euzili, C. D. S. Jr. & Edison, R. C. D. S. 2015. Advanced Power Electronics Converters. IEEE Press dan Wiley. Mahesh, P. & Pankaj, R. 2015. Control Systems for Power Electronics: A Practi cal Guide. Springer India.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

267

Muhammad, H. R. 2014. Power Electronics: Devices, Circuits, and Applica tions, International Edition. 4th Edition. Pearson Education Limited. Mohan, N., Undeland, T. M. & Robbins, W. P. 2003. Power Electronics Con verters, Applications and Designs. 3rd Edition. John Wiley & Sons, Inc (versi terkini). Hart, D. W. 2011. Power Electronics. McGraw-Hill (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan memahami sistem elektronik kuasa dan teknologinya. Ability to comprehend power electronics and its application.

2

Berkebolehan mengaplikasi dan mengoperasikan litar-litar penukar kuasa. Ability to apply and operate power converter circuits.

3

Berkebolehan menerangkan operasi pemacu motor. Ability to describe the operation of motor drives.

4

Berkebolehan memodel dan menyelaku litar penukar kuasa menggunakan alatan komputer. Ability to model and simulate power converter circuits using computer tool.

KKKZ4124 Rekabentuk Sistem Kawalan Control System Design Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman dalam merekabentuk sistem kawalan. Ia merupakan lanjutan kepada kursus sistem kawalan yang memberi penekanan terhadap teknik-teknik rekabentuk sistem kawalan moden, kawalan klasik dan rekabentuk sistem kawalan lasak. Turut diajar dalam kursus adalah kaedah rekabentuk sistem kawalan berbantu komputer dengan memanfaatkan alat perisian seperti MATLAB dengan Simulink dan Kotak Alatan Sistem Kawalan. The objective of this course is to give knowledge and understanding in designing a control system. It is an extension of control system course that emphasizes on the design of modern control system techniques, classical control and the design of robust control system. Design technique with computer assisted control system will also be taught in the course, with the help of commercial software tool like MATLAB with Simulink and Control System Toolbox. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None

268

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Nise, N. S. 2019. Control Systems Engineering. 8th Edition. John Wiley & Sons Inc. Dorf, R. C. & Bishop, R. H. 2016. Modern Control Systems. 13th Edition. Pearson Education. Clark, R. N. 2015. Control Systems Dynamics. Cambridge University Press. Ogata, K. 2012. Modern Control Engineering. 5th Edition. Pearson Education (versi terkini). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkeupayaan menerangkan struktur serta teknik-teknik rekabentuk sistem kawalan secara berkumpulan. Ability to describe the structure and techniques to design a control system in a group..

2

Berkeupayaan mentafsir spesifikasi rekabentuk dan memanipulasi strategi sistem kawalan berasaskan objektif kawalan dalam domain masa dan frekuensi. Ability to interpret design specifications and manipulate the control system strategy based on the control objectives in time domain and frequency domain.

3

Berkeupayaan menilai dan mewajarkan sistem kawalan yang telah dibangunkan. Ability to evaluate and justify the developed control system.

4

Berkeupayaan merekabentuk suatu sistem kawalan lasak. Ability to design a robust control system.

KKKZ4133 Penjanaan Kuasa Elektrik dan Pertukaran Tenaga Electrical Power Generation and Energy Conversion Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan dan memberi kefahamam tentang konsep asas penjanaan dan pertukaran tenaga. Topik yang diperkenalkan termasuk prinsip dan kaedah penjanaan kuasa, loji terma, hidro, gas, dan sebagainya; pertukaran tenaga termoelektrik, ion haba, fotovoltan, hidrodinamik magnet, elektromekanikal, sel bahan api dan bateri; Penguja, pengatur voltan automatik, penguasa laju untuk kawalan frekuensi dan voltan; dan kawalan penjanaan dan permodelan bagi penjana, beban, penggerak utama, dan penguasa. Penghantaran beban ekonomik dan kaedah lelaran lambda, komitmen unit dan kaedah penyelesaiannya juga turut dibincangkan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

269

The objective of this course is to introduce and give understanding about the basic concept of electrical power generation and energy conversion. The topics that will be discussed include the principles and methods of power generation, thermal plant, hydro, gas, nuclear and so on; thermoelectric energy conversion, heat ion, photovoltaic, magnetic hydrodynamic, electromechanical, fuel cell and battery; exciter, automatic voltage regulator, speed governor for frequency and voltage controller, generation controller and generator modelling, load, prime mover, and governor. Economic load transmission and lambda iteration method, unit commitment and its solution will also be discussed. Pra-Keperluan (jika ada) : Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Breeze, P. 2019. Power Generation Technologies. 3rd Edition. Newnes. Luo, F. L. & Ye H. 2017. Renewable Energy Systems: Advanced Conversion Technologies and Applications, Reprint Edition. CRC Press, Taylor and Francis. Sopian K., Othman, M.Y.H. & Yatim, B. 2000. Renewable Energy: Resources and Applications in Malaysia. 2nd Edition. Selangor: Pusat Tenaga Malaysia. (versi terkini). Glover, J. D., Sarma, M. S. & Overbye, T. J. 2017. Power System Analysis and Design. 6th Edition. Cengage Learning. Tyagi, H., Agarwal, A.K., Chakraborty, P.R. & Powar, S. 2018. Applications of Solar Energy. Springer. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkeupayaan melakar konsep asas penjanaan kuasa dan pertukaran tenaga konvensional dan bukan konvensional Ability to sketch basic concept and characteristics of conventional and non-conventional energy conversion and generation.

2

Berkebolehan memerihal, mengenalpasti dan memanggil semula maklumat serta menyelesaikan masalah asas dalam pertukaran tenaga. Ability to describe, identify and recall information as well as solve basic energy conversion problems.

270

Panduan Prasiswazah

3

Berkebolehan memperihal teknik-teknik pengawalan frekuensi dan voltan yang diaplikasikan dalam loji kuasa dan sistem kuasa. Ability to explain frequency and voltage control techniques applied in power plants and in power systems.

4

Berkebolehan mencadangkan ciri-ciri loji kuasa berdasarkan masalah penghantaran beban ekonomik dan komitmen unit. Ability to propose power plant characteristics based on economic dispatch and unit commitment problems.

KKKZ4162 Projek Ilmiah I Project I Satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian/pengkhususan di Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PKE) yang mesti disediakan oleh setiap pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi penganugerahan Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan. Projek ini berbentuk penyelidikan yang merangkumi penganalisian data, pembangunan perisian atau perkakasan. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap yang sekurang-kurangnya mengandungi pengenalan, objektif kajian, kajian kepustakaan, metodologi kajian, jadual kerja dan senarai rujukan. Pelajar juga perlu menunjukkan keputusan awal penyelidikan. Projek ini akan diteruskan dalam kursus KKKZ4164 pada semester berikutnya. An academic research that related to research field/ specialisation at the Program of Electrical and Electronic Engineering (PKE) that must be prepared by all final year students to fulfil the requirements for bachelor degree of engineering awarded. This project is a type of research that involves data analysis, software or hardware development. Each student is expected to prepare a complete report that at least contains introduction, objectives, literature review, research methodology, project schedule planning and references. The students also are required to attach the research preliminary status. This project will be continued in KKKZ4164 in the subsequent semester. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas/ References: Pusat Pengurusan Siswazah. 2015. Panduan Pe nulisan Tesis Gaya UKM. Edisi ke-3. Penerbit UKM. Friedland, A.J., Folt, C.L. & Mercer, J.L. 2018. Writing Suc cesful Science Proposals. 3rd Edition. Yale University Press. Eco, U. 2015. How to Write a Thesis. Massa chusetts Institute of Technology (MIT) Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

271

Irish, R., Poe, M. & Deans, T. 2016. Writing in En gineering: A Brief Guide. Oxford University Press. Heard, S.B. 2016. The Scientist’s Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively throughout Your Scientific Career. Princeton University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan memilih pengetahuan dan kemahiran kejuruteraan yang bersesuaian dalam menangani suatu masalah kejuruteraan yang signifikan. Ability to select suitable engineering knowledge and skills in handling any significant engineering problem.

2

Berkebolehan mengkategorikan penyataan masalah kejuruteraan Ability to categorize engineering problem statement.

3

Berkebolehan menerangkan hasil kerja/kertas kerja penyelidikan terdahulu yang berkaitan dengan projek. Ability to describe previous research work/proposal related to project.

4

Berkebolehan merekabentuk penyelesaian yang sesuai untuk sesuatu masalah kejuruteraan. Ability to identify solutions suitable for any certain engineering problem.

5

Berkebolehan melaksanakan aktiviti projek dengan menyeluruh. Ability to perform project activities comprehensively.

KKKZ4164 Projek Ilmiah II Project II Kursus ini merupakan sambungan kepada projek ilmiah KKKZ4162. Hasil kerja projek bersama-sama dengan kerja yang dilakukan dalam projek ilmiah I perlu dilaporkan dalam satu laporan akhir berbentuk disertasi. Format penulisan perlu mengikut format dalam panduan menulis tesis Gaya UKM. Projek ini akan dinilai oleh penyelia dan ahli jawatankuasa dalam bentuk pemeriksaan tesis, laporan teknikal dan lisan pada penghujung semester berkenaan. This course is a continuation of Project I KKKZ4162. Project results together with the work done in Project I have to be documented in a final report in a form of dissertation. The writing format has to follow specifications in the writing guidelines for thesis writing using the UKM style. This project will be evaluated by the supervisor and another assessor in the form of a thesis, technical report and oral assessment at the end of the semester. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKZ4162 Projek Ilmiah I

272

Panduan Prasiswazah

Pre-requisite (if any): KKKZ4162 Project I Bacaan Asas: References: Pusat Pengurusan Siswazah. 2015. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM. Edisi ke-3. Penerbit UKM. Friedland, A.J., Folt, C.L. & Mercer, J.L. 2018. Writing Succesful Science Proposals. 3rd Edition. Yale University Press. Eco, U. 2015. How to Write a Thesis. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press. Irish, R., Poe, M. & Deans, T. 2016. Writing in Engineering: A Brief Guide. Oxford University Press. Heard, S.B. 2016. The Scientist’s Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively throughout Your Scientific Career. Princeton University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes 
 Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menakrif penyataan masalah kejuruteraan dan mengenalpasti kaedah penyelesaian sesuai. Ability to define engineering problem statement and identify suitable solutions.

2

Berkebolehan menilai hasil kerja/kertas kerja penyelidikan terdahulu yang berkaitan dengan projek. Ability to assess previous research work/proposal related to project.

3

Berkebolehan merekabentuk dan melaksanakan penyelesaian yang sesuai untuk sesuatu masalah kejuruteraan Ability to design and execute solutions suitable for any certain engineering problem.

4

Berkebolehan merancang dan menguruskan satu projek penyelidikan dengan jayanya Ability to plan and manage a research project successfully.

5

Berkebolehan menganalisa dan mentafsirkan data/hasil dari eksperimen/projek. Ability to analyse and interpret data/outcomes from experiment/project.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

273

Program Kejuruteraan Kimia Programme of Chemical Engineering Pengenalan/ Introduction Program Kejuruteraan Kimia menawarkan dua pengkhususan Ijazah Sarjanamuda Kejuruteraan iaitu Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Biokimia sejak Jabatan ini ditubuhkan pada 1984 apabila Fakulti diwujudkan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kejuruteraan Kimia secara langsung terlibat dalam pemprosesan bahan mentah kepada bahan berguna terutama sekiranya pemprosesan itu melibatkan perubahan keadaan, rencaman dan kandungan tenaga bahan yang diproses. Prinsip kimia, fizik dan matematik yang merupakan asas Kejuruteraan Kimia digunakan untuk memahami proses tindak balas kimia dalam reaktor dan proses pengangkutan dalam pemprosesan dan pemisahan. Prinsip ekonomi dan pengurusan pula melengkapkan lagi program Kejuruteraan Kimia. Kejuruteraan Biokimia yang berasal daripada industri fermentasi menggunakan prinsip Kejuruteraan Kimia dalam pemprosesan bahan biologi dan biokimia. Bidang ini merangkumi pembiakan baka mikroorganisma, penggunaan enzim sebagai mangkin proses biologi dan biokimia, dan reka bentuk, pengoptimuman dan kawalan proses untuk proses biologi dan biokimia skala besar dan proses penghasilan barangan komersial seperti bahan makanan, bahan farmasi dan bahan biokimia industri umumnya. Bermula dari sesi akademik 2015-2016, program Kejuruteraan Kimia telah distrukturkan semula di mana semua elemen Kejuruteraan Biokimia digabungkan ke dalam program ini. Hal ini dilaksanakan sejajar dengan keperluan akreditasi serta industri yang menghendaki graduan yang berpengetahuan luas mencakupi kedua-dua bidang. Ia juga sejajar dengan program Kejuruteraan Kimia yang rata-rata dilaksanakan di universiti-universiti terkemuka di dunia. Selain itu, program pengajian juga telah distrukturkan supaya pelajar diberikan pendedahan luas serta mendalam dalam pengalaman reka bentuk, kerja industri serta penyelidikan. Pada akhir tahun ketiga, pelajar perlu menjalani latihan industri. Projek penyelidikan pula dilakukan pada semester VII dan VIII. Pada tahun akhir pelajar perlu menyempurnakan projek reka bentuk keseluruhan loji. Asas yang kuat serta pendedahan praktikal ini dipercayai akan menghasilkan jurutera yang berwibawa. Struktur kurikulum telah dirancangkan dengan teliti supaya pelajar memperolehi pengetahuan yang secukupnya untuk melakukan Projek Reka Bentuk Loji Proses pada Semester VIII. Pelajar mengguna perisian computer seperti Aspentech ®, iCON ® dan Superpro ® untuk membantu mereka dalam Projek Reka Bentuk.

274

Panduan Prasiswazah

Objektif Pembelajaran Program (PEO) PEO1 Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations PEO2 Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan. Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs. PEO3 Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal. Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.

Hasil Pembelajaran Program (HPP) Program Outcome (PO) HPP1 - Ilmu Kejuruteraan - Aplikasi ilmu dalam matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan dalam memberi penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks. PO1 - Engineering Knowledge - Apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and an engineering specialisation to the solution of complex engineering problems. HPP2 - Analisis Masalah - Mengenal pasti, merumuskan, mengkaji literatur dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks dengan mencapai kesimpulan yang dapat menyokong dengan menggunakan prinsip pertama matematik, sains tabii dan kejuruteraan sains.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

275

PO2 - Problem Analysis - Identify, formulate, research literature and analyse complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences; HPP3 - Reka bentuk/Pembangunan Penyelesaian - Rekabentuk penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dan sistem reka bentuk, komponen proses yang menepati keperluan spesifik dengan pertimbangan yang bersesuaian bagi kesihatan awam dan keselamatan, budaya, kemasyarakatan dan alam sekitar. PO3 - Design/Development of Solutions - Design solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations; HPP4 - Penyiasatan - Menjalankan penyiasatan terhadap masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan kaedah ilmu asas penyelidikan termasuk reka bentuk uji kaji, analisis dan tafsiran data, sintesis maklumat untuk memberikan kesimpulan yang sah. PO4 - Investigation - Conduct investigation into complex problems using research based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions; HPP5 - Penggunaan Alatan Moden - Mencipta, memilih dan mengaplikasikan teknik, sumber, dan alatan kejuruteraan dan teknologi maklumat yang moden, termasuk ramalan dan model, kepada masalah kejuruteraan yang kompleks dengan memahami hadnya. PO5 - Modern Tool Usage - Create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modelling, to complex engineering problems with an understanding of the limitations. HPP6 - Jurutera dan Masyarakat - Mengaplikasikan pemikiran yang dimaklumkan dari konteks ilmu untuk menilai isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya serta tanggungjawab berkaitan yang relevan kepada profesional amalan kejuruteraan dan penyelesaian kepada permasalah yang kompleks.

276

Panduan Prasiswazah

PO6 - The Engineer and Society - Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice and solutions to complex engineering problems; HPP7 - Alam Sekitar dan Kelestarian – Memahami dan menilai kemampanan dan kesan dari kerja profesional kejuruteraan dalam penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dalam konteks masyarakat dan persekitaran. PO7 - Environment and Sustainability - Understand and evaluate the sustainability and the impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in societal and environmental contexts. HPP8 - Etika - Aplikasi prinsip etika dan komitmen terhadap etika professional serta tanggung jawab dan norma amalan kejuruteraan yang menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. PO8 - Ethics - Apply ethical principles and commit to professional ethics & responsibilities and norms of engineering practice and contribute to the National Aspirations HPP9 - Komunikasi - Berkomunikasi secara efektif berkaitan aktiviti kompleks bersama komuniti kejuruteraan dan keseluruhan masyarakat, seperti berkeupayaan untuk memahami dan menulis laporan yang efektif serta mereka bentuk dokumen, melakukan pembentangan yang efektif, serta memberi dan menerima arahan. PO9 - Communication - Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions. HPP10 - Individu dan Kerja Berpasukan - Berfungsi secara efektif sebagai individu, dan sebagai ahli atau ketua dalam pelbagai kumpulan dan pelbagai disiplin.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

277

PO10 - Individual and Team Work - Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings. HPP11 - Pembelajaran Sepanjang Hayat - Mengenal pasti keperluan dan persediaan serta keupayaan untuk melibatkan diri secara bebas dalam pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks yang luas merangkumi perubahan teknologi. PO11 - Life Long Learning - Recognise the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change. HPP12 - Pengurusan Projek dan Kewangan - Mendemonstrasikan ilmu dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan membuat keputusan secara berekonomi serta aplikasi terhadap tugas yang diberi, sebagai ahli atau ketua kumpulan, untuk mengurus projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin. PO12 - Project Management and Finance - Demonstrate knowledge and understanding of engineering management principles and economic decision-making and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.

278

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Kejuruteraan Kimia Course Structure Chemical Engineering Semester

I

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

KKKQ1123

WF

KKKR1113

C5

KKKR1123

WJ

KKKR1133

WJ

LMCE1042 LMCE1062 LMCE1072 LMCE1082

C2

LMCK1621

CK

Mana-mana Kursus Citra Luar

II

C6

KKKQ1223

WF

KKKR1213

WJ

KKKR1233

WJ

KKKR1253

WF

LMCE1052

C2

LMCW1022

CW

Nama Kursus / Course Titles

Matematik Kejuruteraan I (Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus) Asas Kemahiran Kejuruteraan Kimia Elementary Skills of Chemical Engineering Prinsip Kejuruteran Kimia Chemical Engineering Principles Kimia Fizik untuk Jurutera Physical Chemistry for Engineers Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Academic Interactions (MUET Band 3) Academic Literacy (MUET Band 4) Page To Stage (MUET Band 5 & 6) Etika dan Profesional Ethical dan Profesional Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup (Kursus Luar Fakulti) Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) Engineering Mathematics II (LinearAlgebra ) Kimia Organik untuk Jurutera Organic Chemistry for Engineers Sains dan Kejuruteraan Bahan Material Science and Engineering Termodinamik Kejuruteraan Kimia I Chemical Engineering Thermodynamics I Bridging English (MUET Band 1 & 2) Asas Keusahawanan dan Inovasi Entrepreneurship and Innovation Base

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

III

IV

KKKQ2123

WF

KKKR2311

WJ

KKKR2323

WJ

KKKR2363

WJ

KKKR2383

WJ

LMCW2173/ LMCMXXX3

CW

KKKQ2023

C3

KKKR2411

WJ

KKKR2422

WJ

KKKR2463

WJ

KKKR2473

WJ

LMCW2022

CW

LMCW2163/ LMCWXXX3

CW

279

Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan) Engineering Mathematics III (Differential Equation) Makmal Kejuruteraan Kimia I Chemical Engineering Laboratory I Biologi Sel untuk Jurutera Cell Biology for Engineers Mekanik Bendalir Fluid Mechanics Termodinamik Kejuruteraan Kimia II Chemical Engineering Thermodynamics II Hubungan Etnik-Warganegara Ethnic Relation Bahasa Melayu Komunikasi 2 Bukan Warganegara Statistik Kejuruteraan Engineering Statistics Makmal Kejuruteraan Kimia II Chemical Engineering Laboratory II Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Komputer Introduction to Computer Programming Pemindahan Haba dan Jisim Heat and Mass Transfer Kejuruteraan Tindak balas Kimia I Chemical Reaction Engineering I Pengurusan dan Analitik Data Data Management and Analytic Tamadun Islam dan Tamadun AsiaWarganegara Islamic and Asian Civilisation Pengajian Malaysia 3-Bukan Warganegara

280

Panduan Prasiswazah

V

VI

Intersesi

KKKF3283

C1

KKKR3522

WJ

KKKR3523

WJ

KKKR3531

WJ

KKKR3543

WJ

KKKR3743

WJ

LMCE1072 LMCE2082 LMCE2092

C2

KKKF3103

WF

KKKR3632

WJ

KKKR3713

WJ

KKKR3723

WJ

KKKR3733

WJ

KKKR3583

WJ

KKKF3066

WF

Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technological Advancement. Pengkomputeran Kejuruteraan Kimia Chemical Engineering Computation Kejuruteraan Tindak Balas Kimia II Chemical Reaction Engineering II Makmal Kejuruteraan Kimia III Chemical Engineering Laboratory III Proses Pemisahan I Separation Processes I Reka Bentuk Loji Terbantu Komputer Computer Aided Plant Design Academic Literacy (MUET Band 1 & 2) Pro Talk English (MUET Band 3) Speak To Persuade (MUET Band 4) Pengurursan Projek Project Management Makmal Bersepadu Integrated Laboratory (iLab©) Dinamik dan Kawalan Proses Process Dynamics and Control Reka Bentuk Utiliti dan Bekas Tekanan Utility and Pressure Vessel Design Proses Pemisahan II Separation Processes II Biokimia dan Kejuruteraan Biomolecular Biochemistry And Biomolecular Engineering Latihan Industri Industrial Training

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

VII

VIII

KKKR4742

WJ

KKKR4743

WJ

KKKR4752

C4

KKKR4873

WJ

KKKR4774

WJ

KKKR4793

WJ

KKKR4852

WJ

KKKR4853

WJ

KKKR4874

WJ

KKKR5XX2

P

KKKR5XX2

P

KKKR5XX2

P

LMCE3051 LMCE3061 LMCE3071

C2

Kod Kursus Course Code

281

Projek Ilmiah I Research Project I Keselamatan Industri Industrial Safety Analisis Ekonomi Proses Analysis of Process Economic Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih Pollution Control and Cleaner Production Projek Reka Bentuk Loji Proses I Process Plant Design Project I Reka Bentuk Loji Proses Process Plant Design Projek Reka Bentuk Loji Proses II Process Plant Design Project II Pemodelan Proses dan Simulasi Berangka Process Modeling and Numerical Simulation Projek Ilmiah II Research Project II Elektif I Elective I Elektif II Elective II Elektif III Elective III Let’s Get Talking (MUET Band 1 & 2) Corporate Storytelling (MUET Band 3) Professional Communication (MUET Band 4) Kursus Elektif Elective Course (Setiap pelajar perlu memilih tiga kursus elektif di dalam satu modul pilihan kecuali kursus elektif berkenaan topik kursus) (Each student should select three elective courses within a chosen module except the elective) course on special topics) Modul Elektif Bioproses Bioprocess Elective Module

282

Panduan Prasiswazah

Bioteknologi Mikrob dan Sel Lanjutan Advanced Cell and Microbial Biotechnoogy Teknologi Biofarmaseutikal KKKR5822 Biopharmaseutical Technology Pembuatan Biokimia KKKR5832 Biochemical Manufacturing Kejuruteraan Bioreaktor KKKR5842 Bioreactor Engineering Modul Elektif Kejuruteraan Proses Process Engineering Elective Module Kepintaran Buatan Dalam Kejuruteraan Kimia KKKR5852 Artifical Intelligence in Chemical Engineering Kejuruteraan Sistem Proses KKKR5862 Process System Engineering Kawalan Proses Lanjutan KKKR5872 Advanced Control Process Kelestarian Proses KKKR5882 Process Sustainability Modul Elektif Proses Industri Process Industry Elective Module Sains dan Kejuruteraan Membran KKKR5892 Membrane Science and Engineering Proses dan Pengendalian Zarah KKKR5912 Particle Handling and Processing Proses Petrokimia KKKR5922 Petrochemical Processes Kejuruteraan Makanan KKKR5932 Food Engineering Kejuruteraan Plastik KKKR5942 Plastic Engineering Kaedah Instrumentasi Kimia KKKR5952 Chemical Instrumentation Methods Toksikologi Industri KKKR5962 Toxicological Industry Elektif Tambahan Additional Elective Topik Khusus Untuk Kejuruteraan Kimia KKKR5972 Special Topics in Chemical Engineering KKKR5812

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

283

Kategori/Category : • • • • • • •

WU WF WJ P CK CW C1-C6

- - - - - - -

Kursus Wajib Universiti/ University Courses Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

Kursus Silibus/ Courses Syllabus KKKR1113 Asas Kemahiran Kejuruteraan Kimia Elementary Skills of Chemical Engineering Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada kemahiran-kemahiran asas dalam pembelajaran sebagai pelajar kejuruteraan kimia. Pelajar akan didedahkan dengan elemen-elemen Revolusi Industri 4.0 khususnya dalam sektor kejuruteraan. Pelajar akan mengaplikasi perisian-perisian kejuruteraan yang asas seperti Microsoft EXCEL, Microsoft VISIO dan DraftSight/AutoCAD sebagai bantuan dalam proses reka benuk kejuruteraan kimia. Perkomputeran dan kaedah analisis masalah kejuruteraan akan ditunjukkan menggunakan Microsoft EXCEL. Teknik melukis lukisan kejuruteraan kimia standard seperti rajah alir proses (PFD), rajah paip dan instrumentasi (PID) dan simbol standard akan ditunjukkan menggunakan Microsoft VISIO. Kaedah lukisan mekanikal lengkap unit proses kejuruteraan kimia akan dijelaskan dan teknik menggunakan perisian DraftSight/AutoCAD akan diperkenalkan kepada pelajar. This course aims to introduce students to the basic skills to become a chemical engineering student. Students will be exposed with Industrial Revolution 4.0 especially in engineering sector. Students will apply to software engineering fundamentals such as Microsoft EXCEL, Microsoft VISIO and DraftSight / AutoCAD as design tools in chemical engineering design processes. Computing and engineering problems analytical methods will be demonstrated using Microsoft EXCEL. Drawing techniques such as chemical engineering standard process flow diagram (PFD), pipes and instrumentation diagram (PID) and standard symbols will be exposed using Microsoft VISIO. Detailed mechanical drawings of chemical engineering unit processes and the drawing techniques using DraftSight / AutoCAD will be introduced to students.

284

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: References: Law, V.J. 2013. Numerical methods for chemical engineers using Excel, VBA, and MATLAB. Boca Raton: CRC Press. Billo E.J. 2008. EXCEL for Scientists and Engineers: Numerical Methods. New Jersey: John Wiley & Sons. Dix, M. and Riley, P. 2008. Discovering AutoCAD 2008. New Jersey: Prentice Hall. Jensen C., Hales J. D. and Short D. R. 2008. Engineering Drawing and Design. Ed. ke-7. Mc Graw-Hill Boston. Giesecke, F. E., Hill, I. L., Spencer, H. C., Mitchell, A., Dygdon, J. T., Novak, J. E. And Goodman, M. 2016. Technical Drawing with Engineering Graph ic. New Jersey: Prentice Hall.Munson, B.R. Graduate Centre Universiti Kebangsaan Malaysia 2015. The UKM Thesis Style Guide. Bangi, Pusat Pengurusan Siswazah. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan unit proses asas dan lukisan Kejuruteraan Kimia. Explain the chemical engineering processes units and drawing.

2

Mengaplikasi perisian EXCEL dan WORD bagi menyediakan laporan teknikal. Apply EXCEL and WORD softwares for technical report preparation.

3

Mengaplikasi VISIO bagi melukis PFD dan P&ID. Apply VISIO for drawing PFD and P&ID.

4

Mengaplikasi perisian CAD bagi melukis unit proses Kejuruteraan Kimia. Apply CAD software for drawing chemical engineering process unit.

KKKR1123 Prinsip Kejuruteran Kimia Chemical Engineering Principles Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan prinsip asas kejuruteraan kimia/ biokimia. Kursus ini membincang tentang unit dan matra, unit proses dan pembolehubah proses kimia/biokimia, keabadian bahan dan tenaga, penyelesaian sistem persamaan linear berbilang, imbangan bahan sistem kimia/biokimia tidak

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

285

bertindakbalas dan bertindakbalas dalam unit tunggal, imbangan jisim sistem kimia/biokimia tidak bertindakbalas dan bertindakbalas dalam unit berbilang dengan aliran kitaran semula, pembersihan dan pirau, imbangan tenaga sistem kimia/biokimia tidak bertindakbalas dan bertindak balas dalam unit tunggal, imbangan tenaga sistem kimia/biokimia tidak bertindakbalas dan bertindak balas dalam unit berbilang dengan aliran kitaran semula, pembersihan dan pirau dan imbangan bahan dan tenaga pada keadaan tidak mantap. The aim of the course is to introduce the fundamental principles of chemical/ biochemical engineering. The course discusses unit and dimensions, chemical/ biochemical process units and process variables, conservation of material and energy, solution of multiple linear equation system, material balance of nonreactive and reactive biochemical/chemical system on single process units, material balance of non-reactive and reactive biochemical/chemical system on multiple process units with recycle, purge and bypass streams, energy balance of non-reactive and reactive biochemical/chemical system on single process units, energy balance of non-reactive and reactive biochemical/chemical system on multiple process units with recycle, purge and bypass streams and material and energy balances at unsteady-state. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: References: Ghasem, N. & Henda, R. 2014. Principles of Chemical Engineering Processes: Material and Energy Balances, Ed. ke-2, Boca Raton: CRC Press. Felder, R. M. & Rousseau, R. W. Bullard L.G.2015. Elementary Principles of Chemical Processes, Ed. ke 4, New York: John Wiley. Himmelblau, D. 2012. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Ed. ke 8, Engglewood Cliffs: Prentice-Hall. AkramChe Ayub. 1989. Pengenalan Kepada Kejuruteraan Kimia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Reklaitis, G. V. 1983. Introduction to Material and Energy Balances. New York: John Wiley.

286

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menjelaskan prinsip asas kejuruteraan kimia: unit dan matra, unit proses dan pembolehubah proses kimia/biokimia, keabadian bahan dan tenaga. Describe the fundamental principles of chemical engineering: units and dimensions, chemical/ biochemical process units and process variables, conservations of material and energy.

2

Menyelesaikan imbangan bahan bagi sistem kimia/biokimia tidak bertindakbalas pada unit tunggal dan berbilang dengan kitaran semula, pembersihan dan aliran pirau. Solve materials balance of non-reactive chemical/biochemical system on single and multiple process units with recycle, purge and bypass.

3

Menyelesaikan imbangan bahan untuk sistem kimia/biokimia dengan tindakbalas pada unit tunggal dan berbilang dengan kitaran semula, pembersihan dan aliran pirau. Solve materials balance of reactive chemical/biochemical system on single and multiple process units with recycle, purge and bypass.

4

Menyelesaikan imbangan tenaga untuk sistem kimia/biokimia tidak bertindakbalas pada unit tungal dan berbilang dengan kitaran semula, pembersihan dan aliran pirau. Solve energy balance of non-reactive chemical/biochemical system on single and multiple process units with recycle, purge and bypass.

5

Menyelesaikan imbangan tenaga untuk sistem kimia/biokimia bertindakbalas pada unit tungal dan berbilang dengan kitaran semula, pembersihan dan aliran pirau. Solve energy balance of reactive chemical/biochemical system on single and multiple process units with recycle, purge and bypass.

6

Menjelaskan tentang imbangan bahan serta tenaga pada keadaan tidak mantap. Describe material and energy balance at unsteady-state.

KKKR1133 Kimia Fizik untuk Jurutera Physical Chemistry for Engineers Kursus ini akan memperkenalkan konsep asas dalam Kimia Fizik dan penggunaannya dalam kejuruteraan kimia. Pelajar akan diterangkan asas utama setiap topik penting diikuti dengan perbincangan dan contoh kegunaannya dalam industri proses kimia. Topik utama yang akan dibincang termasuk termokimia, keseimbangan kimia, gambarajah fasa dan kestabilan realtif pepejal, cecair dan gas, larutan unggul dan nyata, larutan elektrolit, sel elektrokimia, bateri dan sel fuel dan di akhiri dengan kinetik kimia dan kimia permukaan serta koloid. The aim of this course is to introduce the basic concepts of involved in Physical Chemistry and the importance plus its applications in chemical engineering. Students will be explained to the basics of each related main topic followed by detailed discussions, examples of the applications in the process industries fol-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

287

low by the discussions of various selected questions related to the topic being discussed. The main topics discussed include themodynamics and thermochemistry, relationships of ideal and real gases, chemical equilibria, theory and applications of phases and solutions, phase equilibria, electrolyte solutions, electrochemical cells, fundamental of chemical kinetics plus introduction to surface chemistry and colloids. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: References: Atkins, P and de Paula, J. 2014. Physical Chemistry, 10th edition, New York: Oxford University Press. Teixeira-Dias, José J. C. 2017. Molecular Physical Chemistry: A Computer-based Approach using Mathematica® and Gaussian, Springer International Publishing Switzerland. Vipul, M. 2018. Wileys Physical Chemistry for JEE (Main and Advanced), New Jersey: John Wiley. Laidler K. J., Meiser J. H. and Sanctuary, B. 2003. Physical Chemistry, 4th edition, Boston: Houghton Mifflin Company. Silbey, R. J., Alberty, R. A. and Bawendi, M. G. 2005. Physical Chemistry, 4th edition, New Jersey: John Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan prinsip-prinsip asas kimia fizik dalam proses kimia, seperti Teori Kinetik Gas. Explain the applications of basic principles of physical chemistry in chemical processes, exp: Kinetic Theory of Gases.

2

Mengaitkan tindakbalas yang terlibat dengan data-data termokimia. Relate the reaction involve with the thermochemistry data

3

Membincangkan konsep keseimbangan kimia dalam proses keadaan mantap. Discuss chemical equilibrium concepts in steady state processes.

288

Panduan Prasiswazah

4

Mengenalpasti konsep keseimbangan fasa kimia, gambarajah fasa, teori larutan dan kestabilan relatif dalam keadaan keseimbangan. Identify the basic chemical phase equilibrium, phase diagrams, solution theories and relative phase stability in the equilibrium state.

5

Mengira ion yang terkandung dalam larutan elektrolit dan sistem sel elektrokimia dalam sistem proses keadaan mantap. Calculate the basic ions present in the electrolyte solutions and electrochemical cell system in the steady state processes.

6

Menerang dan menggunakan pengetahuan asas berkaitan sel elektrokimia, bateri dan sel bahan api dalam proses penjanaan kuasa elektrokimia. Explain and apply the basic knowledge of electrochemical cells, batteries and fuel cell as some of the processes in generating electrochemical power.

7

Memahami konsep kimia permukaan, pemangkinan dan koloid dalam proses kimia. Understanding in basics of surface chemistry, catalysis and colloids in a chemical process.

KKKR1213 Kimia Organik untuk Jurutera/ Organic Chemistry for Engineers Objektif kursus ini ialah untuk mengajar konsep-konsep kimia organik dan proses industri. Topik penting dalam kursus ini ialah prinsip pembentukan sebatian yang terdiri daripada karbon, hidrogen oksigen dan atom-atom lain. Perwakilan sebatian karbon-hidrogen adalah alkana, alkena, alkuna, dan aromatik sebagai hidrokarbon. Kumpulan berfungsi penting seperti alkil halida, alkohol, eter, aldehida, ketone, amina, dan asid karboksilik berserta sifat fizik dan struktur molekul masing-masing. Asas kepada berlakunya tindak balas dan pembentukan hasil baru, dan proses industri bagi beberapa contoh yang berkaitan. This course consolidates the accumulated knowledge of fundamental class and mane of organic chemicals. The chemical reaction and synthesis of organic materials is well discussed though out this course. Student can learn how to conduct chemical reaction involves organic synthesis. Student can understand substitution reaction of alcohols and halides. Chemistry of aromatic and chemicals from benzene is presented. Aromatic substitution reaction, aromatic synthesis and industrial of chemicals is covered in this course. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: References: Bruice, P. Y. 2017. Organic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 8th Ed. Brown, W. H. & Iverson, B. L. 2013. Organic Chemistry, 7th Edition, Brooks/ Cole, Belmont, CA.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

289

Haider, S. N. 2014. Fundamentals of Organic Chemistry, 4th Edition. S. Chand & Company Ltd. John McMurry 2008, Organic Chemistry, 7th Ed. Thomson, Brooks Cole Pub lishing Company, Pacific Grove, CA. Wade L.G. JR., 2006, Organic Chemistry, Upper Saddle River, Prentice Hall Graham Solomons, T. W. & Fryhle, C. B. 2000. Organic Chemistry. Ed. ke 7. New York: John Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course outcomes (CO)

1

Menerangkan kelas-kelas sebatian organik melalui kumpulan berfungsi Explain the classification of organic compound through the functional group and the method of nomenclature.

2

Menjelaskan mekanisma pembentukan sebatian-sebatian organik. Justify the mechanism of organic compound formation.

3

Meneliti kesan parameter-parameter dalam tindakbalas organik. Examine the effect of parameters in the organic reaction.

4

Menganalisis masalah dalam sistem sistesis sebatian organik. Analyse the problems in organic compound synthesis.

5

Mengkategorikan proses yang melibatkan tindakbalas organik dalam industri Categorize the process that involves organic reaction in industry

KKKR1233 Sains dan Kejuruteraan Bahan Material Science and Engineering Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada teori asas sains and kejuruteraan bahan yang digunakan secara meluas dalam kejuruteraan. Ianya menekankan pemahaman terhadap struktur atom dan ikatan dalam pepejal, percirian zarah, sifat-sifat mekanik logam seperti ubah bentuk anjal dan ubah bentuk plastik, juga beberapa faktor reka bentuk dan keselamatan untuk memilih bahan yang sesuai, bagi kegunaan di dalam bidang kejuruteraan. Para pelajar juga didedahkan kepada sifat-sifat dan pemprosesan aloi logam, seramik dan polimer. Penggunaan bio-bahan dan bahan termaju yang digunakan dalam teknologi termaju seperti perubatan dan teknologi nano dibincangkan. Pengetahuan berkenaan bahan komposit juga dibincangkan dari segi sifat-sifatnya dan cara pemprosesan. Disamping itu juga, konsep asas pengaratan dan nyah degradasi bahan akan diberi penekanan, dan juga cara-cara melindungi dan mengurangkan proses tersebut dari berlaku.

290

Panduan Prasiswazah

This subject introduces students to the theory of material science and engineering. It focuses on understanding the atomic structure and bonding in solid, particle characterization, the mechanical properties of metal such as the elastic and plastic deformation, and also some design and safety factors to select proper material for engineering application. Students also will be exposed to the properties and processing of metal alloys, ceramics and polymers. Applications of biomaterial and advance materials are highlighted, and the materials used in emerging technologies such as biomedic and nanotechnology are discussed. The knowledge on composite materials is also highlighted in terms of its properties and processing. Besides that, students will learn on corrosion and degradation process of materials, and how to prevent and reduce its occurrence. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Askeland, D.R. & Wright, W.J. 2015. The Science and Engineering of Materials. 6th ed. Nelson Education. Towler G & Sinnott, R. 2013. Chemical Engineering Design: Principles, Prac tice and Economics of Plant and Process Design, 2nd ed. Butterworth Heinemann, USA. Callister W.D. & Rethwisch D.G. 2013. Materials Science and Engineering: An Introduction. 9th ed. New York: John Wiley. Schaffer J.P. et al. 1999. The Science and Design of Engineering Materials. 2nd ed. New York: WCB/McGraw Hill. Shackelford, J.F. 2015. Introduction to Materials Science for Engineers. 8h ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson. Richard C. Progelhof and James L. Throne, Polymer Engineering Principles, Hanser Publication, 1993. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO) Membandingkan dan menganalisa prinsip asas yang berkaitan dengan kejuruteraan bahan. Compare and analyse basic principles related to material engineering.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

291

2

Menganalisa struktur atom dan ikatan dalam pepejal bagi memahami kejuruteraan bahan. Analyse atomic structure and atomic bonding in solids.

3

Mengklasifikasikan percirian zarah yang sesuai untuk aplikasi kejuruteraan. Classify suitable particle characterization for engineering application.

4

Membandingkan bahan yang bersesuaian untuk aplikasi kejuruteraan. Compare proper material for engineering application.

5

Menganalisis sifat-sifat bahan untuk aplikasi kejuruteraan. Analyse properties of material in engineering application.

6

Mengesyorkan beberapa cara melindungi sesuatu bahan daripada berkarat dan nyah degradasi dalam kegunaan kejuruteraan. Suggest suitable methods on reducing and preventing corrosion and degradation of material in engineering application.

KKKR1243 Termodinamik Kejuruteraan Kimia I Chemical Engineering Thermodynamics I Kursus ini bertujuan membina kefahaman menyeluruh tentang asas dan aplikasi dalam termodinamik klasik. Ia bermula dengan perbincangan terhadap konsep keadaan, sifat zat tulen, proses pertukaran fasa, rajah dan jadual sifat. Konsep haba, kerja dan bentuk tenaga lain, serta prinsip hukum pertama termodinamik untuk sistem tertutup akan diperkenalkan. Prinsip yang sama digunakan untuk analisa sistem terbuka bagi peranti-peranti kejuruteraan seperti turbin, pemampat, pam dan penukar haba. Pengenalan terhadap kitaran Carnot dan konsep ketakbolehbalikan dalam proses turut dibincangkan. Hukum kedua termodinamik dan konsep entropi seterusnya akan digunakan untuk menganalisis kecekapan terma bagi enjin haba dan pekali prestasi bagi pam haba dan refrigerator dalam kitaran Carnot, Rankine dan refrigerasi. The aim of this course is to develop the whole understandings on fundamentals and applications of classical thermodynamics. The course begins with the concepts of state, pure properties, phase change and property diagrams and tables. The concepts of heat, work and other forms of energy, and the first law of thermodynamics for closed systems will be introduced. With the same principle, it will be extended to open system devices, such as turbines, compressors, pumps and heat exchangers. Introduction to the Carnot cycle and the concept of irreversibility in processes will also be included. In addition, the second law of thermodynamics and the concept of entropy will be applied to analyse thermal efficiency of heat engines and the coefficient of performance for heat pumps and refrigerators in Carnot, Rankine and refrigeration cycles. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia

292

Panduan Prasiswazah

Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Chemical Engineering Principles Bacaan Asas: References: Cengel, Y. A. & Boles, M. A. 2018. Thermodynamics - An Engineering Approach. Ed. ke-9. New York: McGraw-Hill. Cengel, Y. A. & Boles, M. A. 2019. Property Tables Booklet to accompany 9th ed. Thermodynamics - An Engineering Approach. New York: McGraw Hill. Moran, M. J. & Shapiro, H. N. 2018. Fundamentals of engineering thermodynamics. Ed. ke-9. New Jersey: John Wiley & Sons. Borgnakke, C. & Sontag, R. E. 2013. Fundamentals of thermodynamics. Ed. ke 8. New Jersey: John Wiley & Sons. Cengel, Y. A. 2009. Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer. Ed. ke 3. New York: McGraw-Hill. Sontag, R. E. & Borgnakke, C. 2007. Introduction to Engineering Thermodynamics. Ed. ke-2. New Jersey: John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan konsep asas termodinamik seperti suhu, tekanan, sistem, sifat, keadaan, proses, kitaran dan keseimbangan. Explain the basic concepts of thermodynamics such as temperature, pressure, system, properties, process, state, cycles and equilibrium.

2

Mengenal pasti sifat zat yang diperlukan berdasarkan rajah sifat dan mendapatkan data dari jadual sifat. Identify the properties of substances on property diagrams and obtain the data from property tables.

3

Mengira pemindahan tenaga melalui haba, kerja dan jisim bagi kedua-dua sistem tertutup dan isipadu terkawal. Calculate energy transfer through mass, heat and work for closed and control volume systems.

4

Menganalisis Hukum Pertama Termodinamik dan Prinsip Keabadian Jisim kepada sistem tertutup dan isipadu terkawal. Analyse the first Law of Thermodynamics on closed and control volume systems.

5

Mengaplikasi Hukum Kedua Termodinamik dan entropi dalam menganalisis kecekapan terma enjin haba dan prestasi pam haba dan refrigerator seperti Carnot, Rankine dan refrigerator melalui kitaran. Apply Second Law of Thermodynamics and entropy concepts in analyzing the thermal efficiencies of heat engines in Carnot and Rankine cycles and the coefficients of performance for refrigerators and heat pumps.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

293

KKKR2311 Makmal Kejuruteraan Kimia I Chemical Engineering Laboratory I Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikajiujikaji asas untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam kimia organik dan fisikal, imbangan jisim dan haba, termodinamik, mekanik bendalir, mikrob dan kultur. Pelajar akan diajar cara menganalisa dan menulis laporan makmal. The purpose of this course is to train and thus, to expose the second year students on the ability to conduct a set of basic chemical engineering experiments. These experiments essentially involve the applications of physical and organic chemistry, mass and heat balances, chemical thermodynamics, as well as fluid mechanics with additional biochemical elements such as microb observation and cultivation. Students will also learn on how to analyse the experimental results and to present them in a written report. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bahan Asas: Reference: Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM, 2015. Edisi Semak Kedua, Pusat Siswa zah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ghasem D Najafpour, 2015. Biochemical Engineering and Biotechnology, Edisi kedua, Elsevier B. V. Netherlands. Geankoplis, C. J. 2014. Transport processes and separation process principles. Edisi keempat. Pearson Higher Ed, USA. Welty, J. R., Wicks, C. E., Wilso, R. E. & Rorrer, G. 2014. Fundamentals of mo mentum, heat and mass transfer. Edisi keenam. John Wiley, New York. Pfeiffer, W.S. 2013. Technical Writing: A Practical Approach. Edisi kelapan, New Jersey: Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengamalkan aspek-aspek keselamatan makmal. Practise the lab safety aspects.

2

Mengaitkan konsep/teori dengan ujikaji yang dijalankan. Relate the concept/theory that has been learnt with the conducted experiment

294

Panduan Prasiswazah

3

Menganalisis prosedur eksperimen dan perolehan data dan membentangkan keputusan yang diperolehi dalam bentuk jadual dan graf. Analyse the experimental procedures and data acquirements, and tabulate and present the data in the form of tables, graphs.

4

Menyatakan perancangan dan pengurusan ujikaji daripada segi keperluan bahan/ kaedah melakukan ujikaji dengan betul dan data mentah yang perlu diukur. State the plan and management of the experiment in terms of apparatus/material requirement, the correct experimental method/procedure, and raw data that needed to be measured.

5

Mengaplikasi menggunakan kaedah statistik yang bersesuaian dalam pengumpulan dan analisis. Apply the appropriate statistical method in collecting and analysing data.

6

Menyimpulkan data dan perbincangan dalam laporan makmal, di samping pengurusan masa yang berkesan bagi menghantar laporan mengikut masa. Conclude the data and discussion in a lab report with effective time management to submit the report within dateline.

7

Mengorganisasi dan memupuk sifat kerjasama dalam kumpulan untuk analisis data dan memastikan ujikaji berjaya Organize and promote co-operation in the team to carry out the data analyses while completing the lab task successfully.

KKKR2323 Biologi Sel untuk Jurutera Cell Biology for Engineers Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip asas dan aplikasi sel-sel biologi yang diperlukan oleh jurutera proses dalam industri bioteknologi dan bioproses, farmasiutikal, kimia dan persekitaran. Kursus ini menerangkan konsep asas biologi kehidupan yang terdiri daripada selsel prokariotik dan eukariotik. Ia meliputi prinsip-prinsip asas makromolekul komponen sel seperti berbagai jenis molekul gula, lipid, protein dan asid amino serta asid nukleik. Kefahaman juga akan diberikan tentang struktur dan fungsi utama komponen sel seperti membran, sistem pengangkutan dan pengisyaratan sel, kitar pembahagian sel, pengkulturan dan pertumbuhannya. Akhirnya, sistem sel dalam komuniti seperti tisu, sel asal dan kanser juga akan dibincangkan. Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan kepelbagaian sel biologi tersebut dalam berbagai industri yang berkaitan. This course is aimed to provide knowledge and understanding, on basic principles and applications of biological cells for process engineers working in various industries, namely the biotechnology and bioprocess, chemical, pharmaceutical and environmental. The course will highlights concept of living biological cells which comprises of procaryotes and eucaryotes. These will include principles of macromolecule cell components, such as types of sugars, lipids, proteins and nucleik acids molecules. Student will be able to understand the main structure and functions of cell components such as membranes, transport and cell signalling system, cell division cycle, cultivation and growth. Finally cell system in community such as tissue, stem cell and cancer will be discussed. Sudent will be introduced to its various applications in relevant industries.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

295

Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bahan Asas: References: Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2015. Molecular Biology of the Cell. Ed ke-6. New York: Garland Sci ence. Wilson, J., Hunt, T. 2014. Molecular Biology of The Cell. Ed. Ke-6 New York: Garland Science. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2013. Essential Cell Biology. Ed ke-4. New York: Garland Sci ence. Lodish, B., Kaiser, K., Bretscher, P., Amon, S.. 2012. Molecular Cell Biology. Ed ke-7. W.H. Freeman & Co. Shuler, M.L., Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering : Basic Concepts. Ed ke-2, New Jersey : Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami kepelbagaian sel biologi; prokariot dan eukariot, struktur dan fungsi umum serta sistem pengkelasannya. Understand the diversity of cell biology; procryote and eucaryote, structure and general function as well as its classification system.

2

Memahami prinsip-prinsip asas makromolekul, ikatan dan kumpulan kimia, komponen sel seperti jenis-jenis molekul gula, asid lemak dan lipid, protein dan asid amino serta nukleotida. Understand basic principles of macromolecules, chemical bonds and groups, cell components such as types of sugars, fatty acids and lipids, protein and amino acids as well as nucleotides.

3

Memahami struktur dan fungsi utama komponen sel seperti struktur membran, sistem pengangkutan dan pengisyaratan sel. Understand structure and function of important cell components such as membrane structure, transport system and cell signaling.

4

Memahami kitar pembahagian sel, pengkulturan dan analisis asas pertumbuhan dan penghasilan sel; termasuk prinsip asas pengendalian sel secara aseptik. Understand cell division cycle, cultivation and cell growth; including concept of asceptic technique for practical cell handling.

5

Menerangkan, memilih, mereka bentuk dan menganalisa keperluan nutrient berbeza-beza untuk jenis sel yang berlainan. Describe, choose, design and analyse different nutrient requirements for different types of biological cells.

296

6

Panduan Prasiswazah

Menganalisis kepentingan sel biologi dalam proses penghasilan produk biokimia dan bahan biologi dalam industri. Understand the important role of biological cells in the production process valueable biochemical and biological substance in industries.

KKKR2363 Mekanik Bendalir Fluid Mechanics Kursus ini akan memberi tumpuan ke atas konsep fenomena pengangkutan khususnya terhadap prinsip asas pemindahan momentum dan imbangan momentum keseluruhan yang terlibat dalam mekanik bendalir. Perbincangan dimulakan dengan bendalir statik dan seterusnya bendalir dinamik yang melibatkan analisis perubahan bendalir kontinum dalam isipadu kawalan dan menggunakan persamaan kebezaan. Kursus juga akan memberi kefahaman dalam pengangkutan momentum samada dalam satu dimensi dan dua dimensi, pengangkutan aliran lamina dan gelora selain daripada pemahaman penggubalan dan penggunaan nombor tidak berdimensi. Aplikasi pengetahuan mekanik bendalir diterapkan melalui kefahaman terhadap prinsip asas pam emparan (alat bantuan pengalir), sistem aliran pam tertutup, pemampat udara, aliran adiabatik, aliran likat dan tak likat, aliran mampat dan tidak mampat. Juga menekankan aplikasi konsep mekanik bendalir di dalam fenomena pengangkutan dan pencampuran bahan pepejal. This course will focus on transport phenomena concept particularly on the principle of momentum transfer and overall momentum balance in fluid mechanics. It will begin with the discussions on fluid static and then followed by the dynamics of the fluid that involves the analysis of the differential continuity equation of fluid by control-volume approach and by using differential equations. The course will also emphasize on the one-dimensional and two-dimensional momentum transfer and the analysis of fluid element is carried out either in laminar or turbulent flow apart from instilling the understanding of the constitution and the usage of the dimensionless numbers. Also emphasizes the application concepts of the fluid mechanics and transport phenomena in solids mixing and conveying. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Chemical Engineering Principles

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

297

Bahan Asas: References: Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N. 2007. Transport Phenomena. 2nd Edition. John Wiley, New York. Coulson J.M., Richardson, J.F., Backhurst, J.R., and Harker, J.H. 2007.Coulson & Richardson’s Chemical Engineering vol.1, 6th edition, Elsevier. Geankoplis, C.J. 2003. Transport Processes and Separation Process Principles. 4th Edition, Pearson Education International. Joel, L.P. 2014. Transport Phenomena Fundamentals, 3rd Edition. CRC Press. McCabe, W.L., Smith, J.C. and Harriott, P. 2005. Unit Operations of Chemical Engineering.7th Edition, McGraw-Hill International Edition. Ron D. and Raj P.C. 2016. Chemical Engineering Fluid Mechanics. 3rd Edition, CRC Press. Siti Masrinda T. and Siti Kartom K.2008. Teknologi Zarah. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E. and Rorrer, G. 2008. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer. 5th Edition, John Wiley, New York. William, M.D. 2016. Introduction to Chemical Engineering Fluid Mechanics. Cambridge University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan konsep pemindahan bendalir, bendalir statik dan asas bendalir dinamik. Explain the concept on fluid transport properties, fluid statics and fundamentals of fluid dynamics.

2

Menjelaskan Teorem Pemindahan Reynolds dan aplikasi dalam pengkamiran dan perbezaan imbangan momentum. Clarify Reynolds transport theorem and its application to the integral and differential momentum balances.

3

Menyelesaikan dan menerbitkan persamaan pengkamiran pengabadian jisim (persamaan kontinuiti), momentum (persamaan momentum dan imbangan momentum) dan tenaga (persamaan Bernoulli, imbangan mekanik tenaga dan kehilangan melalui geseran di dalam paip) daripada pengkamiran imbangan jisim dan momentum hasil perbezaan kelompong serta aplikasi sistem am dan khusus. Solve and derive the integral conservation of mass (continuity equation), momentum (momentum equation and moment of momentum balances) and energy (Bernoulli equation, mechanical energy balance and friction loss in pipes) from the integral mass and momentum balance of differential shells, general and specific systems.

298

Panduan Prasiswazah

4

Menjelaskan mengenai pemindahan aliran tidak mampat (aliran adiabatik, isoterma dan isentropik) dan aliran mampat dan kebolehan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedua-dua jenis aliran (kipas, peniup, pemampat, pengaduk pam, kuasa pam, prestasi pam, NPSH, kuasa pemampat, keperluan penyejukan untuk pemampat isoterma). Explain transport of compressible (adiabatic flow, isothermal, isentropic) and incompressible fluid and ability to solve problems associated with both fluids (fan, blower, compressor, pump impeller, pumping power, pump performance, NPSH, compressor power, cooling requirements for isothermal compressor).

5

Menganalisis dan menerbitkan perbezaan pengabadian jisim (persamaan kontinuiti) dan momentum (persamaan momentum, persamaan Navier-Stokes, aliran tidak likat) daripada perbezaan jisim dan momentum sistem am dan khusus Analyse and derive the differential conservation of mass (continuity equation) and momentum (equation of motion, Navier-Stokes equations, inviscid flow) from the differential mass and momentum balance of general and specific systems.

6

Menganalisis dan menerbitkan persamaan lapisan sempadan untuk aliran laminar dan gelora (Blasius, von-Karman) serta Kefahaman aliran gelora melalui teori purata Reynolds, tegangan Reynolds, kelikatan edi, Boussineq dan Prandtl. Analyse and derive boundary layer equations for laminar and turbulent flow (Blasius, vonKarman) also understanding of turbulent flow, Reynolds averaging, Reynold stresses, eddy viscosity, Boussineq’s and Prandtl’s theories of turbulence.

7

Mengenalpasti nombor tidak berdimensi, pembolehubah nombor tidak berdimensi dan aplikasi penggunaan Kaedah Rayleigh dan Kaedah Buckingham π. Identify the dimensional analysis, variables of dimensionless number, applications using Rayleigh Method and Buckingham π Method.

8

Menyiasat dan mengaplikasi fenomena pengangkutan yang berkaitan dengan permukaan zarah tertentu dan memahami sistem percampuran dan pengangkutan bahan pepejal. Investigate and apply the transport phenomena related to specific surface of particle and ability to understand solid mixing system and solid conveying.

KKKR2383 Termodinamik Kejuruteraan Kimia II Chemical Engineering Thermodynamics II Kursus ini adalah lanjutan daripada pengenalan termodinamik dengan penekanan terhadap keseimbangan fasa dan termodinamik larutan. Topik membincangkan sifat-sifat termodinamik komponen tulen dan campuran dari model persamaan keadaan dan pekali aktiviti, gambarajah fasa komponen tulen dan berbilang, pengiraan takat gelembung dan embun, kilat isoterma, dan keseimbangan tindak balas. Aplikasi keseimbangan tindakbalas ke atas sistem biologi juga diterangkan. Kaedah pendek, grafik dan hampir juga diperkenalkan. Penentuan sifat-sifat termodinamik melalui perisisan HYSYS®/SuperPro®/iCON® akan turut diperkenalkan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

299

This course is the continuation of basic thermodynamics taught in the first year with the emphasis on phase equilibrium and solution thermodynamics for pure and multicomponent mixtures. Thermodynamic properties of ideal and real solution from equations of state and activity coefficients models, phase diagrams/ equilibrium of vapor-liquid, liquid-liquid, vapour-liquid-liquid, solid-liquid and solid-vapour, calculations of dew, bubble and flash points, and chemical reaction equilibria, are discussed. Applications of chemical reaction equilibria in biological systems are also discussed. Shortcut, graphical and estimation methods are also introduced. The students are also exposed to HYSYS®/SuperPro®/iCON® softwares to determine thermodynamic properties and solve equilibrium problems. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1243 Termodinamik Kejuruteraan Kimia I KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia Pre-Requisite (if any) : KKKR1243 Chemical Engineering Thermodynamics I KKKR1123 Chemical Engineering Principles Bacaan Asas: References: Smith, J.M., Van Ness, H.C. & Abbott, M.M. 2018. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Ed. ke 8. New York: McGraw Hill. Sandler, S. I. 2017. Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics. Ed. ke 5. New Jersey: John Wiley & Sons. Smith, E. B. 2014. Basic Chemical Thermodynamics. Ed. ke 6. Singapore: Impe rial College Press. von Stocker, U. 2013. Biothermodynamics: The Role of Thermodynamics in Chemical Engineering. Edisi Pertama. Lausanne: EPFL Press. Koretsky, M. D. 2013. Engineering and Chemical Thermodynamics. Ed. ke 2. New Jersey: John Wiley & Sons. Elliott, J. R. & Lira, C. T. 2012. Introductory Chemical Engineering Thermody namics. Ed. ke 2. Ann Arbor: Pearson Education, Inc.

300

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerbitkan persamaan Maxwell berdasarkan definisi tenaga Gibbs, tenaga Helmholtz dan entalpi, dan menentukan sifat baki bagi gas nyata. Derive Maxwell equations based on the definitions of Gibbs and Helmholtz energies and enthalpy, and also determine residual properties of real gases.

2

Menyelesaikan permasalahan keseimbangan wap-cecair (titik gelembung, titik embun dan titik kilat) melalui model mudah seperti Hukum Raoult dan Hukum Henry. Solve vapour-liquid equilibrium problems (dew, bubble and flash points) using Raoult’s law and Henry’s law.

3

Membezakan antara sifat tulen, sifat larutan dan sifat separa, dan menentukan sifat separa dari sifat larutan dan di sebaliknya, serta menghubungkaitkan larutan unggul dengan sifat lebihan. Differentiate between pure, solution and partial properties of species and determine the partial properties from solution properties and vice-versa, and also relate the ideal solutions with the excess property.

4

Menentukan sifat fasa cecair seperti pekali aktiviti berdasarkan data keseimbangan wap-cecair dan menghubungkaitkannya dengan model Gibbs lebihan seperti persamaan van Laar dan Margules. Determine the liquid properties of activity coefficients from vapour-liquid equilibrium data and relate them with excess Gibbs energy models such as van Laar and Margules.

5

Mengaplikasikan rumus gamma/phi bagi menyelesaikan masalah keseimbangan wap-cecair melalui perisian yang piawai. Apply the gamma/phi formulation and use it to solve vapour-liquid equilibrium problems using established computer software.

6

Menyelesaikan pemasalahan keseimbangan dalam sistem kimia dan biologi. Solve the chemical equilibria problems in chemical and biological systems.

KKKR2411 Makmal Kejuruteraan Kimia II Chemical Engineering Laboratory II Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dalam menjalankan ujikajiujikaji asas untuk bidang kejuruteraan kimia. Ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji asas dalam kimia organik dan fizikal, reaktor kimia, mekanik bendalir dan pemindahan jisim dan haba, prestasi pam, penyedian aspirin dan resin. Pelajar dikehendaki menyediakan laporan pendek dan panjang, menganalisa data dalam bentuk graf, carta dan sebagainya. Pelajar juga diperlukan melakukan pembentangan dihujung semester menggunakan salah satu ujikaji yang dijalankan. The course is aimed to train the students in conducting experiments related to chemical engineering field. The experiments include physical and organic chem-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

301

istry, chemical reactor, fluid mechanic, mass and heat transfer, pump performance, preparation of aspirin and resin. The students are required to write short and long reports, analysing data, presenting data in graphs, charts etc. The students are also required to do presentation of one of the experiments. The students are also required to do presentation at the end of the semester for one of the experiments conducted. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2311 Makmal Kejuruteraan Kimia I Pre-Requisite (if any) : KKKR2311 Chemical Engineering Laboratory I Bacaan Asas: References: Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM, 2015. Edisi Semak Kedua, Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ghasem D Najafpour, 2015. Biochemical Engineering and Biotechnology, Edisi kedua, Elsevier B. V. Netherlands. Geankoplis, C. J. 2014. Transport processes and separation process principles. Edisi keempat. Pearson Higher Ed, USA. Welty, J. R., Wicks, C. E., Wilso, R. E. & Rorrer, G. 2014. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer. Edisi keenam. John Wiley, New York. Pfeiffer, W.S. 2013. Technical Writing: A Practical Approach. Edisi kelapan, New Jersey: Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengamalkan aspek-aspek keselamatan makmal. Practise the lab safety aspects.

2

Mengaitkan konsep/teori dengan ujikaji yang dijalankan. Relate the concept/theory that has been learnt with the conducted experiment.

3

Menganalisis data dan berkebolehan untuk membentangkan keputusan yang diperolehi dalam bentuk jadual dan graf. Understand the experimental procedures, data acquirements, data analyses, the ability to tabulate and present the data in the form of tables, graphs.

4

Menyatakan perancangan dan pengurusan ujikaji daripada segi keperluan bahan/ kaedah melakukan ujikaji dengan betul dan data mentah yang perlu diukur. State the plan and management of the experiment in terms of apparatus/material requirement, the correct experimental method/procedure, and raw data that needed to be measured.

302

Panduan Prasiswazah

5

Mengaplikasi menggunakan kaedah statistik yang bersesuaian dalam pengumpulan dan analisis. Apply the appropriate statistical method in collecting and analysing data.

6

Menyimpulkan data dan perbincangan dalam laporan makmal, di samping pengurusan masa yang berkesan bagi menghantar laporan mengikut masa. Conclude the data and discussion in a lab report with effective time management to submit the report within dateline.

7

Mengorganisasi dan memupuk sifat kerjasama dalam kumpulan untuk analisis data dan memastikan ujikaji berjaya Organize and promote co-operation in the team to carry out the data analyses while completing the lab task successfully.

KKKR2422 Pengenalan kepada Pengaturcaraan Komputer Introduction to Computer Programming Kursus ini memberikan pendedahan konsep asas pengaturcaraan dan penyelesaian masalah menggunakan komputer. Penyelesaian masalah dengan langkah algoritma, pembinaan carta alir dan penulisan kod-kod komputer menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat dalam perisian pengaturcaraan adalah sebahagian daripada topik pengajaran. Perisian seperti MATLAB atau Scilab digunakan sebagai bahasa pengajaran dalam penyelesaian masalah kejuruteraan kimia dengan mempraktikkan proses-proses pengaturcaraan. Keperluan antara muka pengguna grafik (GUI) diperkenalkan dalam kursus ini. Kursus ini disepadukan dalam Projek Bersepadu bagi mendedahkan pelajar dalam proses menukar masalah Kejuruteraan Kimia kepada kod komputer sebagai langkah penyelesaian. This course provides exposure to the basic concepts of programming and problem solving using computers. The problem solving by using algorithms techniques, flow charts and writing computer codes using the functions contained in the programming software are part of the lesson topics. Software such as MATLAB or Scilab are used as the language of instructions in the chemical engineering problem solving by practising programming processes. The introduction to graphical user interface (GUI) is offered in this course. This course is coordinated in the Integrated Project in order to expose students in the process of converting chemical engineering problems to computer codes for finding the solution steps. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1113 Asas Kemahiran Kejuruteraan Kimia Pre-Requisite (if any) : KKKR1113 Elementary Skills of Chemical Engineering

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

303

Bacaan Asas: References: Chapra S.C. 2018. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. 4th Edition. McGraw-Hill, New York. (Buku teks asas Main text book). Yeo,Y.K. 2018. Chemical Engineering Computation with Matlab. Taylor & Francis Group, USA. Palm, W.J. 2018. MATLAB for Engineering Application. 4th Edition. McGraw Hill, New York. Nagar S. 2017. Introduction to MATLAB for Engineers and Scientist: 1st Edition. Apress, Springer Nature International Publishing. More H. 2017. MATLAB for Engineers, 5th Edition. Pearson Higher Education. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menyatakan langkah pengaturcaraan dengan mengenal pasti dan memilih algoritma dan carta alir. State programming steps by identifying and choosing the algorithm and flow chart.

2

Menjelaskan kod komputer menggunakan MATLAB. Explain computer codes using MATLAB.

3

Mengaplikasikan skrip dan fungsi menggunakan MATLAB. Apply script and function using MATLAB.

4

Mengaplikasikan antaramuka dalam MATLAB. Apply an interface in MATLAB.

KKKR2463 Pemindahan Haba dan Jisim Heat and Mass Transfer Kursus ini akan memberi tumpuan terhadap pemindahan jisim dan haba dalam aliran laminar dan gelora. Topik yang akan disentuh dengan lebih mendalam merangkumi pemindahan molekul, pengangkutan dalam aliran laminar dan gelora, dan pemindahan haba dan jisim dalam pepejal, pengangkutan satu dimensi, pengangkutan antara fasa, pengangkutan tak mantap, persamaan perbezaan untuk pemindahan haba dan jisim pengangkutan aliran gelora, pemindahan haba melalui proses pendidihan dan kondensasi serta pengangkutan tenaga oleh sinaran. Aplikasi pemindahan jisim dan haba melalui pekali tidak berdimensi turut diberi penekanan termasuk unit proses kimia dan biologi.

304

Panduan Prasiswazah

This course will focus on the mass and heat transfer phenomena in laminar and turbulent flows. The topics that will be covered in depth include molecular transfer, mass and heat transfers in laminar flow and in solid, one-dimensional and between phase transfers, unsteady state transfer, differential equations for turbulent heat and mass transfers, heat transfer in the boiling and condensation process as well as radiation heat transfer. The heat and mass transport applications will also be emphasized through the use of dimensionless numbers and correlations including chemical and biological process unit. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKR2363 Mekanik Bendalir KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia Pre-Requisite (if any) : KKKR2363 Fluid Mechanics KKKR1123 Chemical Engineering Principles Bahan Asas: Reference: WWelty, J. R., Wicks, C. E., Wilso, R. E. & Rorrer, G. 2014. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer. Edisi ke-6. John Wiley, New York. Bird, R. B., Stewart, W. E. & Lightfoot, E. N. 2007. Transport Phenomena. Edisi ke-2. John Wiley, New York. Coulson J. M., Richardson, J. F., Backhurst, J. R. & Harker, J. H. 2007. Coulson & Richardson’s Chemical Engineering Vol. 1. Edisi ke-6. Elsevier. McCabe, W. L., Smith, J. C. & Harriott, P. 2005. Unit Operations of Chemical Engineering. Edisi ke-7. McGraw-Hill International Edition. Geankoplis, C. J. 2014. Transport processes and separation process principles. Edisi ke-4. Pearson Education International Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO) Menganalisis dan mengaplikasi konsep pemindahan haba dan jisim, imbangan umum dan definisi fluks serta aplikasi penentuan kadar pengangkutan haba dan jisim dari pergerakan molekul. Analyse and apply the concept ofn heat and mass transport properties, general mass and heat balances and the definition of flux and the application of the heat and mass transfer rates from the molecular transport aspect.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

305

2

Menganalisis pengangkutan haba dan jisim dalam pepejal dan aliran lamina Analyze the heat and mass transport in solid and in the laminar flow.

3

Menganalisis dan aplikasi dalam penggunaan persamaan perbezaan dan menentukan pekali pengangkutan haba dan jisim antara fasa , menentukan kadar pengangkutan haba dan jisim antara fasa dan aplikasi dalam unit operasi, pendidihan serta kondensasi Analyse and apply the differential equations and the ability to utilise them in the mass and heat transfer analysis, and to determine the heat and mass transfer coefficients between phases, and its applications in the unit operation, boiling and condensation

4

Menganalisis pengangkutan haba dan jisim dalam dua dimensi , dan analisis pengangkutan jisim dan haba dalam keadaan tidak mantap. Analyse the 2-dimensional heat and mass transport as well as at the unsteady state mass and heat transfer

5

Menganalisis dan memahami tentang pengangkutan haba melalui sinaran dan aplikasi penentuan kadar pemindahan haba melalui sinaran. Analyse and understand on heat transfer by radiation and applying it to determine the rate of heat transfer by radiation

KKKR2473 Kejuruteraan Tindak Balas Kimia I Chemical Reaction Engineering I Kursus ini merangkumi pengenalan kepada tindakbalas kimia, tertib tindakbalas, mencari kinetik tindakbalas dan kaedah menentukan pemalar kinetik dari data reaktor sesekumpul, reaktor alir omboh dan reaktor tangki teraduk selanjar. Ia juga mengupas penggunaan reaktor berbilang secara bersiri atau selari, reaktor auto mangkin, dan rekabentuk reaktor dengan tindakbalas berbilang. Tindakbalas sistem biokimia juga diberikan penekanan dalam kursus ini terhadap kinetik tindakbalas enzyme menggunakan persamaan Michaelis-Menten. Faktor kesan pH dan suhu tindakabalas disamping perencatan reactan subratrate dan produk diambilkira ke atas dalam enzim tunggal dan berbilang. This course consists of introduction to reaction engineering, reaction order, determination of reaction kinetics, and method to determine order and constant from kinetics data from batch reactor. The course also discuss on continuous plug flow and continuous stirred tank reactor. It also explores multiple reactors connected in parallel and series, and design of reactor with multiple reactions. Reaction in biochemical system is emphasized on kinetic of enzymatic reactions using Michealis-Menten Equation. The effects on factors such as pH and temperature besides its inhibitions of substrate reactant and products are taken into account for single and multiple enzymes system. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKR1243 Termodinamik Kejuruteraan Kimia I

306

Panduan Prasiswazah

Pre-Requisite (if any): KKKR1243 Chemical Engineering Thermodynamic I Bacaan Asas: References: M Fogler, H.S. 2015. Elements of Chemical Reaction Engineeering, Edisi ke-5, Prentice Hall, Englewood Cliffs. Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau, Lisa G. Bullard. 2015. Elementary Principles of Chemical Processes, Edisi ke-4, John Wiley New York. Matthew DeLisa, Fikret Kargi, Michael L. Shuler, F. 2017. Bioprocess Engineer ing : Basic Concept. 3nd Edition, Prentice Hall Lee, J.M. 2007. Biochemical Engineering, Digitalised Edition. Prentice-Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, Ellis Horwood Series in Interactive Information Systems. Missen, W.R. 1999. Chemical Reaction Engineering and Kinetics, John Wiley, New York. Levenspiel, O. 1999. Chemical Reaction Engineering, Edisi ke-3, John Wiley, New York. Schmidt, L.D. 1998. The Engineering of Chemical Reactions, Oxford University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menganalisis tindakbalas berbilang dalam reaktor CSTR, PFR dan PBR yang tidak sesuhu dan menentukan kepekatan sebagai fungsi kedudukan dan parameter operasi. Analyse multiple reactions carried out in CSTRs, PFRs, and PBRs which are not operated isothermally in order to determine the concentrations as a function of position (PFR/PBR) and operating variables.

2

Menganalisis Analyse a

3

Menganalisis reaktor tidak unggul dan kaitannya dengan agihan masa mastautin. Analyse non ideal reactor and its relation with residence time distribution

4

Menganalisis dan menyelesaikan tindakbalas berenzim termasuklah mekanisma tindakbalas enzimsubstrat dan produk-enzim komplek menggunakan Michealis Menten dan Persamaan Monod. Analyse and solve enzymatic reaction involves reaction mechanism of enzyme-substrate complex and product-enzyme complex using Michaelis Menten and Monod equations,

mangkin, catalyst, a

mekanisma pemangkinan catalytic mechanism and

dan kadar pembatas. a rate limiting step..

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

5

307

Menyelesaikan pengiraan reaktor sesekumpul; kesan pH and suhu melalui kinetik perencatan bersaing, tak bersaing dan tanpa bersaing, perencatan substrate, enzim tunggal dan berbilang Solve batch reactor calculation; the effects of pH and temperature and inhibition of enzyme reaction via kinetic of competitive, uncompetitive and noncompetitive inhibition, substrate inhibition and; single and multiple enzyme.

KKKR3522 Perkomputeran Kejuruteraan Kimia Chemical Engineering Computation Kursus ini memperkenalkan prinsip asas kaedah berangka dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Objektif kursus adalah untuk memperkenalkan teknik pengkomputeran untuk menyelesaikan masalah berangka dalam bidang kejuruteraan kimia dengan menggunakan komputer. Pengetahuan asas bahasa komputer seperti MATLAB, Scilab atau Python serta penggunaan perisian pengkomputeran berangka yang tersedia bersama bahasa-bahasa tersebut diperlukan untuk kursus ini. Topik-topik di dalam kursus ini terdiri daripada persamaan linear, masalah punca persamaan, penentu-dalaman dan penyesuaian lengkung, pengoptimuman, pengamiran dan pembezaan berangka serta persamaan pembezaan biasa dan separa. Kursus ini menggabungkan kedua-dua aspek teori dan praktik kaedah berangka dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. Di akhir kursus, satu projek kejuruteraan kimia yang mudah akan diberikan untuk diselesaikan oleh pelajar. This course introduces the basic principal of numerical methods used in solving engineering problems. The objective is to introduce the computational techniques to solve numerical problems in chemical engineering field using computers. A prerequisite knowledge of computer scripting languages such as MATLAB or Scilab or Python is required and the use of computational software libraries is expected. The course includes topics such as linear equations, finding root of equations, interpolation and curve fittings, optimization, numerical integration and differentiation, ordinary differential equations and partial differential equations. This course integrates both the theoretical and practical aspect of numerical methods to solve engineering problems. Chemical engineering problem will be given to the student as a project to be solved by numerical methods towards the end of the course Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1113 Asas Kemahiran Kejuruteraan Kimia KKKR2422 Pengenalan Kepada Pengaturcaran Komputer

308

Panduan Prasiswazah

Pre-Requisite (if any): KKKR1113 Elementary Skills of Chemical Engineering KKKR2422 Intorduction to Computer Programming Bacaan Asas: References: Chapra S.C. 2018. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. 4th Edition. McGraw-Hill, New York. (Buku teks asas Main text book). Yeo,Y.K. 2018. Chemical Engineering Computation with Matlab. Taylor & Francis Group, USA. Palm, W.J. 2018. MATLAB for Engineering Application. 4th Edition. McGraw Hill, New York. Nagar S. 2017. Introduction to MATLAB for Engineers and Scientist: 1st Edition. Apress, Springer Nature International Publishing. More H. 2017. MATLAB for Engineers, 5th Edition. Pearson Higher Education. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengaitkan sumber ralat dalam kaedah berangka. Relate the major sources of errors involved in numerical methods

2

Menyelesaikan kaedah pencarian punca dan proses pengoptimuman. Solve root finding methods and optimization method.

3

Mengaplikasikan kaedah penyelesaian anu bagi sistem linear. Apply the methods for solving unknown of linear systems

4

Memahami teknik penyuaian lengkung bagi menerbit fungsi mudah. Understand curve-fitting techniques for deriving simple functions.

5

Menganalisis kaedah penyelesaian bagi persamaan bezaan biasa (ODE). Analyse the methods for solving ordinary differential equation (ODE).

KKKR3523 Kejuruteraan Tindakbalas Kimia II Chemical Reaction Engineering II Kursus ini merangkumi kesan suhu dan tekanan kepada rekabentuk, operasi adiabatik dan tidak adiabatik, kesan aliran tak unggul, agihan masa mastatutin, model-model reaktor tidak unggul, reaktor berbilang fasa, tindakbalas gas ber-

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

309

mangkin pepejal, reaktor lapisan terpadat. Model Monod dalam pertumbuhan mikrob digunakan untuk pengukuran pertumbuhan sel, penggunaan substrate dan penghasilan produk. Persamaan rekabentuk operasi bioreaktor merangkumi reaktor teraduk selanjar, kitar semula dan sistem fermentasi terimobil. The course will cover the effect of temperature and pressure on reactor design, adiabatic and non-adiabatic processes, non-ideal reactor, residence time distribution, model for non-ideal reactor, multiple phase reactors, solid catalysed gas phase reaction, packed bed reactor. Monod Model in microbial cultivation will be applied to quantified cell growth, substrate uptake and product formation during fermentation process. Design equations of various bioreactor operations will be emphasized such as continuous stirred tank reactor, recycled system and immobilised system fermentation Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2473 Chemical Reaction Engineering I Pre-Requisite (if any) : KKKR2473 Chemical Reaction Engineering I Bacaan Asas: References: Fogler, H.S. 2016. Elements of Chemical Reaction Engineering, Edisi ke-5, Prentice Hall, Englewood Cliffs. Felder, R.M.,Rousseau R.W & Bullard L.G. 2015. Elementary Principles of Chemical Processes, Edisi ke-4, John Wiley New York. Shuler, M.L. & Kargi, F. 2017. Bioprocess Engineering: Basic Concept. 3rd Edition, Prentice Hall Missen, W.R. 1999. Chemical Reaction Engineering and Kinetics, John Wiley, New York. Levenspiel, O. 1999. Chemical Reaction Engineering, Edisi ke-3, John Wiley, New York. Schmidt, L.D. 1998. The Engineering of Chemical Reactions, Oxford University Press. Lee, J.M. (1992) Biochemical Engineering, Englewood Cliff, New Jersey; Prentice Hall

310

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menganalisis tindakbalas berbilang dalam reaktor CSTR, PFR dan PBR yang tidak sesuhu dan menentukan kepekatan sebagai fungsi kedudukan dan parameter operasi. Analyse multiple reactions carried out in CSTRs, PFRs, and PBRs which are not operated isothermally in order to determine the concentrations and temperature as a function of position (PFR/PBR) and operating variables.

2

Menganalisis mangkin, mekanisma pemangkinan dan kadar pembatas dan menentukan saiz reaktor untuk tindakbalas bermangkin Analyse a catalyst, a catalytic mechanism and a rate limiting step and determine size of catalytic reactor.

3

Menganalisis reaktor tidak unggul dan kaitannya dengan agihan masa mastautin dan menentukan saiz reaktor untuk tindakbalas tidak unggul menggunakan model-model Analyse non ideal reactor and its relation with residence time distribution and determine size of non-ideal reactor using models.

4

Menganalisis dan menyelesaikan kinetik pertumbuhan sel, penggunaan substrate dan oksigen dan penghasilan produk berasaskan stoikiometri dan model Monod Analyse and solve kinetic of cells growth, substrate utilization, oxygen uptake and product formation based on stoichiometry and Monod model.

5

Mengira imbangan bahan, menerbitkan persamaan rekabentuk untuk mode operasi bioreactor yang berbeza. Calculate mass balance, derive design equations for different mode of bioreactor operation.

KKKR3531 Makmal Kejuruteraan Kimia III Chemical Engineering Laboratory III Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar kemahiran menyelesaikan masalah dengan menjalankan ujikaji-ujikaji lanjutan untuk bidang kejuruteraan kimia dan biokimia. Ia juga akan menguatkan lagi para pelajar dalam kemahiran komunikasi dan semangat kerja berkumpulan. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan untuk menyediakan laporan makmal dan setiap kumpulan perlu membuatkan projek pembentangan makmal berkenaan salah satu hasil ujikaji makmal yang dipilih. Antara ujikaji-ujikaji yang dijalankan meliputi ujikaji lanjutan untuk tindakbalas kimia dalam reaktor, mekanik bendalir, proses penukaran haba, proses pengangkutan jisim dan haba, proses pemisahan dan pertumbuhan kulat. The course is aimed to develop the student skill in problem solving by experimentation in the advanced area of chemical and biochemical engineering. It also will strengthen the communication skill and teamwork spirit of student. Each student will work in a team to prepare the laboratory report and each team is required to make a laboratory presentation project on one of the chosen topics. Among the advanced topics of experiments covered are chemical reaction in reactor, fluid mechanics, heat exchange process, mass and heat transfer, separation process and fungus growth.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

311

Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Nota Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia. 2017. Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Izutani, C., f*ckagawa, D., Miyasita, M., Ito, M., Sugimura, N., Aoyama, R., Gotoh, T., Shibue*, T., Igarashi, Y. & Oshio, H. 2016. The Materials Characterization Central Laboratory: An Open-Ended Laboratory Program for Fourth-Year Undergraduate and Graduate Students. Journal of Chemical Education 93 (9):1667–1670. Bolong, N., Makinda, J. & Saad, I. 2014. Effect of Open-Ended Laboratory toward Learners Performance in Environmental Engineering Course: Case Study of Civil Engineering at Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 8 (8): 2554-2558. McCabe, WL., Smith, J.C. & Harriot P. 2007. Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw International Edition New York. Pfeiffer, W. S. & Adkins, K. A. 2012. Technical Communication: A Practical Approach (8th Edition), Pearson, USA. Pfeiffer, W.S. 2003.Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). American Institute of Chemical Engineers. 2011. Guidelines for process safety in bioprocess manufacturing facilities. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers Hoboken. Wiley AIChE. New Jersey. Abulencia, J. Patrick. Open-ended problems : a Future Chemical Engineering Education Approach. (online resource). Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills, New York: Longman. Shuler, M.L. dan Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering: Basic Concept, Edisi ke-2, Prentice Hall.

312

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menjelaskan aspek-aspek keselamatan makmal ketika merancang kerja-kerja amali. Explain the safety aspect when planning and working in the laboratory.

2

Menjelaskan kaitan konsep/teori dengan ujikaji yang dijalankan. Explain on the concept/theory that has been learnt with the experiment performed.

3

Mengenal pasti dan membincangkan rancangan dan pengurusan ujikaji daripada segi keperluan bahan, kaedah/prosedur melakukan ujikaji dengan betul dan data mentah yang perlu diukur. Identify and discuss on the planning and managing the experiment in terms of apparatus/ material requirement, the correct experimental method/procedure, and raw data that needed to be measured

4

Melakukan ujikaji dengan betul, menganalisa data mentah menggunakan kaedah yang bersesuaian dan menyampaikan maklumat yang telah dianalisa dalam format yang bersesuaian seperti graf, jadual dan lain-lain. Conduct the experiment according to the correct method/ procedure, to analyze the measured raw data using appropriate method and presented this analyzed information in the appropriate format such graphs, tables and others.

5

Menganalisis data mentah menggunakan kaedah yang bersesuaian, menyampaikan maklumat yang telah dianalisa dalam format yang bersesuaian seperti graf, jadual dan lain-lain, dan menyimpulkan dapatan ujikaji dalam laporan yang baik menggunakan Bahasa yang bersesuaian. Analyze the measured raw data using appropriate method and presented this analyzed information in the appropriate format such graphs, tables and others, and to conclude the findings from the experiment into a good report using an appropriate Bahasa Melayu language.

6

Memupuk sifat kerjasama dan toleransi dalam kumpulan semasa merancang dan melakukan ujikaji makmal serta menganalisa data dan keputusan ujikaji makmal. Inculcate cooperation and tolerance among the group member to plan and run the experiment, and to analyze the experimental data and result.

7

Membahas berkenaan pengetahuan dan hasil kerja ujikaji secara berkumpulan semasa pembentangan lisan secara efektif. Defend the experimental knowledge and results diligently and effectively during oral presentation.

KKKR3543 Proses Pemisahan I Separation Processes I Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan rekabentuk proses dan mekanisma bagi pemisahan yang biasa digunakan di industri kimia, petroleum dan petrokimia. Pelajar akan diperkenalkan kepada reka bentuk proses pemisahan berdasarkan konsep peringkat keseimbangan dan konsep kadar pemindahan jisim. Antara proses yang ditekankan termasuklah penyulingan, penyerapan, dan ekstraksi cecair-cecair. Kaedah pendek untuk sistem multikomponen juga akan diterangkan. Rekabentuk dalaman bagi turus berperingkat dan turus terpadat akan dihuraikan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

313

This course is intended to introduce process design and mechanism for separation processes that are commonly used in chemical, petroleum and petrochemical industry. Students will be introduced to the design of separations based on equilibrium stages and rate-based mass transfer. Among the processes that will be emphasized are distillation, absorption and liquid-liquid extraction. Shortcut method for multicomponent system will also be explained. Finally, internal designs for staged and packed column will be described. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia KKKR2383 Termodinamik Kejuruteraan Kimia II Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Chemical ENgineering Principle KKKR2383 Chemical Engineering Thermodynamic II Bacaan Asas: References: WGeankoplis, C. J. 2014. Transport processes and separation process princi ples. Edisi ke-4, Harlow: Prentice Hall. Seader J. D., Henley E.J., dan Roper D. K. 2016. Separation Process Principles with Applications Using Process Simulators. Edisi ke-4, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Wankat, P. C. 2016. Separation Process Engineering, Edisi ke-4, New York: Prentice Hall. Couper, J.R., Penney, W.R. Fair J.R. dan Walas, S. 2012. Chemical Process Equipment: Selection and Design, Edisi ke-3, Oxford: Elsevier Inc. Perry, R. H. dan Green, D.W. 1997. Perry’s Chemical Engineers’s Handbook, Edisi ke-7, New York: McGraw Hill. Hasil Pembelajaran/ Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO) Menerangkan mekanisme pemisahan dalam turus berperingkat dan turus terpadat bagi prosesproses penyulingan, penyerapan dan ekstraksi cecair-cecair. Describe separation mechanism in staged column and packed column for distillation, absorption and liquid-liquid extraction processes

314

Panduan Prasiswazah

2

Melakukan reka bentuk proses bagi turus berperingkat dan turus terpadat bagi proses-proses penyulingan, penyerapan dan ekstraksi cecair-cecair. Carry out process design for plate and packed column for distillation, absorption and liquidliquid extraction processes.

3

Mengira saiz bahagian dalaman dan kecekapan turus berperingkat dan turus terpadat. Calculate column internals size and efficiency for both stage and packed columns.

4

Menilai proses-proses pemisahan yang sesuai bagi applikasi tertentu di industri. Evaluate suitability of separation processes for specific application in the industry.

KKKR3583 Biokimia dan Kejuruteraan Biomolecular Biochemistry and Biomolecular Engineering Kursus ini memberi pengetahuan dan kefahaman tentang asas dan konsep biokimia serta metabolisma sel-sel biologi yang perlu diketahui oleh jurutera yang terlibat dalam amalan berkaitan industri bioteknologi dan biokimia disamping industri kimia, persekitaran, farmaseutikal dan kejuruteraan. Kursus ini memberikan pengukuhan kefahaman tentang prinsip-prinsip biokimia di tahap sel dan molekul termasuklah proses penghasilaan protein, sifat-sifat enzim dan tindakbalasnya. Tumpuan diberikan kepada aspek-aspek yang berkaitan sifatsifat kimia hayat, konsep dan kepentingan pH serta penimbal dalam penyenggaraan sistem biologi, struktur dan sifat-sifat biomolekul, metabolisma sel dan biotenaga, biosintesis molekul serta pengawalan dan pengaturan genetik terhadap sistem sel dan biomolekul berkaitan. Beberapa aplikasi dalam penghasilan produk biologi, kejuruteraan biokimia dan farmaseutikal turut dibincangkan. The course will provide knowledge and understanding on fundamental concept of biochemistry and metabolism in biological cells, which are needed for engineers involved in biotechnology and biochemical industries, as well as environmental, pharmaceutical, and chemical engineering. This course is aimed to strengthen the understanding on biochemical principles at cellular and molecular levels including production of protein, enzyme characteristic and its reactions. The course will emphasize relevant aspects of chemicals of life, concept and importance of pH and buffers in maintenance of biological systems, structure and properties of biological molecules, cellular metabolism and bioenergetics, biosynthesis of molecules, as well as genetic control and regulations on the cellular and biomolecular systems. Application on production of bioproducts, biochemical engineering and pharmaceuticals will also be covered. Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2323 Biologi Sel untuk Jurutera

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

315

Pre-Requisite (if any): KKKR2323 Cell Biology for Engineers Bacaan Asas: References: Ninfa, A.J., Ballou, D. P., Benore, M. 2009. Fundamental Laboratory Approach es for Biochemistry and Biotechnology Voet, D., Voet., J.G. dan Pratt, C.W. 2016. Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level, Edisi ke-5, Wiley. Ghasem D Najafpour, 2015. Biochemical Engineering and Biotechnology, Edisi ke-2, Elsevier B. V. Netherlands. Nelson, D.L. dan Cox. M. M. 2004. Lehninger Principles of Biochemistry, Edisi ke-4, USA: W. H. Freeman. Shuler, M.L., Kargi, F., dan DeLisa M. 2017. Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Edisi ke-3, Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan kepentingan komponen kimia dalam sistem biologi. Describe the important chemical components in the biological system.

2

Menerangkan proses penghasilan enzim, persamaan tindakbalas dan kinetiknya. Describe the production of enzymes, it’s reaction and kinetics.

3

Memahami perencatan enzim, jenis-jenis perencat dan kesannya ke atas pemalar kinetic enzim. Understand enzyme inhibition, types of inhibitors and their effect on kinetic parameters.

4

Menerangkan dan membezakan proses penjanaan tenaga yang melibatkan glikolisis, kitar Kreb’s, rantai respirasi, dan fermentasi. Describe and distinguish the energy generation processes which involve the glycolysis, Kreb’s cycle, respiration chain, and fermentation.

5

Menerangkan proses biosintesis mikro dan makro molekul. Teknologi DNA, teknik rekombinan dan kaedah terkini bioteknologi Describe the biosynthesis process of micro and macromolecules. DNA technology, recombinant DNA and latest technique in biotechnology.

6

Mengaplikasi dalam penghasilan produk biologi, Kejuruteraan Biokimia dan farmaseutikal Apply in production of biological products, biochemical engineering and pharmaceutical-products.

316

Panduan Prasiswazah

KKKR3632 Makmal Bersepadu Integrated Laboratory (iLab©) Matlamat kursus bertujuan memperkenalkan pelajar konsep asas makmal melalui pendekatan yang lebih mencabar, berbeza daripada pengajaran makmal konvensional. Makmal asas bersepadu ialah gabungan diantara teori dan aplikasi daripada kurus wajib yang telah dipelajari seperti reka bentuk utiliti dan bekas tekanan, pemisahan, dinamik dan kawalan proses yang memberi kefahaman makmal yang lebih jelas. Ia juga akan menguatkan lagi para pelajar dalam kemahiran komunikasi dan semangat kerja berkumpulan. Pelajar akan bekerja dalam kumpulan untuk menyediakan laporan makmal dan setiap kumpulan perlu membuatkan projek pembentangan makmal berkenaan salah satu hasil ujikaji makmal yang dipilih. The aim of the course is designed to introduce students to the basic concepts of laboratory through a more challenging approach, different from conventional laboratory teaching. Integrated basic laboratory is a combination between theory and application of compulsory courses that has been studied such as utility and pressure vessel design, separation, control and dynamic in order to provide a clearer understanding of related courses. It also will strengthen the communication skill and teamwork spirit of student. Each student will work in a team to prepare the laboratory report and each team is required to make a laboratory presentation project on one of the chosen topics. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Nota Keselamatan Bekerja di Makmal Kejuruteraan Kimia dan Biokimia. 2017. Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Izutani, C., f*ckagawa, D., Miyasita, M., Ito, M., Sugimura, N., Aoyama, R., Gotoh, T., Shibue*, T., Igarashi, Y. & Oshio, H. 2016. The Materials Characterization Central Laboratory: An Open-Ended Laboratory Program for Fourth-Year Undergraduate and Graduate Students. Journal of Chemical Education 93 (9):1667–1670. Bolong, N., Makinda, J. & Saad, I. 2014. Effect of Open-Ended Laboratory toward Learners Performance in Environmental Engineering Course: Case Study of Civil Engineering at Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 8 (8): 2554-2558.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

317

McCabe, WL., Smith, J.C. & Harriot P. 2007. Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw International Edition New York. Pfeiffer, W. S. & Adkins, K. A. 2012. Technical Communication: A Practical Approach (8th Edition), Pearson, USA. Pfeiffer, W.S. 2003.Technical Writing: A Practical Approach, Prentice Hall (New Jersey). American Institute of Chemical Engineers. 2011. Guidelines for process safety in bioprocess manufacturing facilities. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers Hoboken. Wiley-AIChE. New Jersey. Abulencia, J. Patrick. Open-ended problems : a Future Chemical Engineering Education Approach. (online resource). Taylor, S. 2002. Essential Communication Skills. New York: Longman. Shuler, M.L. dan Kargi, F. 2002. Bioprocess Engineering: Basic Concept, Edisi ke-2, Prentice Hall. Welty, J. R., Wicks, C. E. dan Wilson, R. E. 2001. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer, Edisi ke-4, New York: New York Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menjelaskan aspek-aspek keselamatan makmal ketika merancang kerja-kerja amali. Explain the safety aspect when planning and working in the laboratory.

2

Menjelaskan kaitan konsep/teori dengan ujikaji yang dijalankan. Explain on the concept/theory that has been learnt with the experiment performed.

3

Mengenal pasti dan membincangkan rancangan dan pengurusan ujikaji daripada segi keperluan bahan, kaedah/prosedur melakukan ujikaji dengan betul dan data mentah yang perlu diukur. Identify and discuss on the planning and managing the experiment in terms of apparatus/ material requirement, the correct experimental method/procedure, and raw data that needed to be measured.

4

Melakukan ujikaji dengan betul, menganalisis data mentah menggunakan kaedah yang bersesuaian dan menyampaikan maklumat yang telah dianalisa dalam format yang bersesuaian seperti graf, jadual dan lain-lain. Conduct the experiment according to the correct method/ procedure, to analyze the measured raw data using appropriate method and presented this analyzed information in the appropriate format such graphs, tables and others.

5

Manganalisis data mentah menggunakan kaedah yang bersesuaian, menyampaikan maklumat yang telah dianalisis dalam format yang bersesuaian seperti graf, jadual dan lain-lain, dan menyimpulkan dapatan ujikaji dalam laporan yang baik menggunakan Bahasa yang bersesuaian. Analyze the measured raw data using appropriate method and presented this analyzed information in the appropriate format such graphs, tables and others, and to conclude the findings from the experiment into a good report using an appropriate Bahasa Melayu language.

318

Panduan Prasiswazah

6

Memupuk sifat kerjasama dan toleransi dalam kumpulan semasa merancang dan melakukan ujikaji makmal serta menganalisis data dan keputusan ujikaji makmal. Inculcate cooperation and tolerance among the group member to plan and run the experiment, and to analyze the experimental data and result.

7

Membahas berkenaan pengetahuan dan hasil kerja ujikaji secara berkumpulan semasa pembentangan lisan secara efektif. Defend the experimental knowledge and results diligently and effectively during oral presentation.

KKKR3713 Dinamik dan Kawalan Proses Process Dynamic and Control Matlamat kursus bertujuan memperkenalkan pelajar konsep asas kawalan proses melalui pendekatan yang lebeh mencabar, berbeza daripada pengajaran tradisional kawalan proses, dinamik dan kawalan proses disepadukan sebagai satu subjek yang terbukti beberapa tahun kebelangkan ini merupakan satu kaedah yang berkesan dalam membangun dan merekabentuk sistem kawalan proses yang memberi pengendalian loji yang lebeh senang, cekap dan selamat. Kursus ini juga akan menyediakan pengetahuan latarbelakang yang kukuh bagi pembangunan proses model dinamik dan kawalan proses dinamik untuk proses kimia dan biokimia. Kursus ini juga memperkenalkan konsep kawalan termaju berdasarkan kepintaran buatan. The aim of this course is to introduce the basic concept of process control through a more challenging approach, different from traditional teaching of process control, where dynamics and process control is integrated as a subject which has proven for many years as an effective technique for developing and designing control system which is easy, efficient and safe to operate chemical plants. The course will also provide solid background knowledge for development of dynamic process model and control of dynamic process for chemical and biochemical processes. This course will introduce basic concept of advanced process control based on artificial intelligence. Pra-Keperluan (jika ada) : Pre-Requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas : References: Lawrence Daley. 218. Handbook of Process Control and Instrumentation (Chem ical Engineering). Clanrye International.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

319

Richard C Dorf. 2017. Modern Control Systems. Ed. Ke-13, Pearson. Seborg, D. E., Edgar T. F., Mellichamp D. A., 2013. Process Dynamics and Con trol, Ed. ke 3, USA, John Wiley & Sons Inc. Perry, R.H. dan Green, D.W. 2007. Perry’s Chemical Engineers’s Handbook. Ed. ke 8. New York: McGraw Hill. Stepanoupoulus, G. 1984. Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice. Englewood Cliff: Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerbit perihalan matematik bagi sesuatu proses kimia dan biokimia yang diperlukan dalam rekabentuk sistem kawalan. Develop a chemical and biochemical processess model as per requirement to control system design.

2

Merekabentuk kawalan suap balik bagi sesuatu proses kimia dan biokimia. Ability to design feedback controller for chemical and biochemical processes.

3

Menggunakan perisian Matlab menyelesaikan masalah rekabentuk kawalan. Use Matlab software to solve design of feedback control.

4

Menganalisis ciri kestabilan sistem suapbalik menggunakan analisis rangsangan frekuensi dan berkebolehan melakukan talaan pengawal suap balik dan mensaiz injap kawalan. Analyse the characteristic stability of feedback control system. using frequency response technique and ability to tune feedback controller and size control valve

5

Mengetahui rekabentuk sistem kawalan untuk proses kompleks bersepadu. Know the design of controllers for integrated complex chemical processes

KKKR3723 Reka Bentuk Utiliti dan Bekas Tekanan Utility and Pressure Vessel Design Kursus ini mempunyai dua bahagian penting iaitu (1) reka bentuk sistem utiliti dan (2) reka bentuk mekanik bekas tahanan. Bahagian pertama bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada mekanisma pemindahan haba, sistem penukar haba yang berkaitan dan aspek–aspek reka bentuk sistem utiliti yang digunakan di dalam industri kimia dan biokimia seperti penukar haba kelompang dan tiub, pengeluwap, pengulang didih, pengewap, menara pendingin dan relau. Bahagian kedua kursus ini pula memberi penekanan kepada asas rekabentuk mekanik bekas tekanan bagi unit operasi dan utiliti yang terdapat di industri. Seterusnya, pelajar akan diperkenalkan kepada faktor-faktor reka bentuk bekas tekanan seperti tekanan dan suhu reka bentuk, pemilihan bahan binaan, beban reka bentuk dan peruntukan kakisan. Bahagian ini melatih pelajar tentang aspek reka bentuk mekanikal dan pembinaan bekas tekanan dan penutup mengikut kod ASME

320

Panduan Prasiswazah

(American Society of Mechanical Engineers) di bawah tekanan dalam dan luar, kaedah penyeragam ketebalan, reka bentuk gelang pengukuh di bawah tekanan luar, analisa bekas tekanan di bawah beban majmuk, reka bentuk bebibir dan penyokong bekas, dan penyediaan lukisan kejuruteraan untuk bekas tekanan. Di akhir kursus ini, pelajar dapat mereka bentuk sistem utiliti, dan seterusnya melakukan reka bentuk mekanik bekas tekanan bagi unit operasi mahupun unit utiliti mengikut prosedur kod ASME dengan betul. This course has two important parts which are (1) the utility system design, and (2) the mechanical design of pressure vessel. The first part aims to expose the students to mechanism of heat transfer, the related heat exchanger system and the design aspects of the utility system used in the chemical and biochemical industry such as shell and tube heat exchanger, condenser, reboiler, evaporator, cooling tower and furnace. The second part of this course focuses on the basic mechanical design of the pressure vessel for the operation and utility units used in the industries. Hence, the students are introduced to design factors of pressure vessel such as design pressure and temperature, materials selections, design loads, and corrosion allowance. This part trains students on the aspects of mechanical design and construction of pressure vessels and head/cover according to the ASME (American Society of Mechanical Engineers) Code under internal and external pressure, the thickness uniformity method, the stiffening ring design, the combined loading analysis on the pressure vessel, the design of flanges and vessel supports, and engineering drawing on pressure vessels. At the end of this course, the student should be able to design the utility system, and continue to perform the correct mechanical design of pressure vessel for the operation and utility unit according to ASME code. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1113 Asas Kemahiran Kejuruteraan Kimia/ Essential Skills of Chemical Engineering KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia/ Chemical Engineering Principle KKKR1233 Sains dan Kejuruteraan Bahan/ Material Science and Engineering

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

321

Bacaan Asas: References: Ian, S. 2017. Plant Design and Operations. 2nd Ed: Gulf Professional Publish ing. Rao, K. R.. 2016. Global Applications of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code. ASME Press. Spence, J. And Tooth, A.S.. 2014. Pressure Vessel Design: Concepts and Prin ciples. CRC Press. American Society of Mechanical Engineers. 2010. Boiler and Pressure Vessel Code. Section VIII, Div. I. New York: ASME. Annaratone, D. 2007. Pressure Vessel Design. New York: Springer. Christie J. Geankoplis. 1993. Transport Process and Unit Operations. 3rd Ed. Upper Saddler River. Prentice-Hall Coulson, J. M. & Richardson. J.F. 2009. Chemical Engineering Design. 5th Ed. Oxford: Pergamon Press. Coulson, J.M., Richardson, J.F., Sinnott, R.K. 2005. Chemical Engineering Vol. 6: An Introduction to Chemical Engineering Design. Oxford: Elsevier Butterworth Heineman. Moss, D. R. 2004. Pressure Vessel Design Manual. Ed. ke 3. Oxford: Gulf Pro fessional Publishing. Sinnot, R.K. 1994. Kejuruteraan Jilid 6. Wan Ramli Wan Daud (Penterjemah). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Towler, G. & Sinott R.K. 2012. Chemical Engineering Design Principle, Prac tice and Economic of Plant and Process Design. 2nd Ed.New York: Else vier Sc. And Tech. Wan Ramli Wan Daud. 2002. Prinsip Rekabentuk Proses Kimia. Institusi Ju rutera Kimia Malaysia. Zeman, J. F. 2006. Pressure Vessel Design: The Direct Route. Oxford: Elsevier. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO) Menjelaskan mekanisma pemindahan haba dan hubungannya dengan jenis-jenis sistem utiliti. Ability to explain the mechanism of heat transfer and relates to type of utility systems.

322

Panduan Prasiswazah

2

Membina reka bentuk pelbagai jenis penukar haba: penukar haba kelompang dan tiub. Ability to built a design of different type of heat exchangers: shell and tube heat exchanger.

3

Membeza dan membina reka bentuk pemeluwap, pengulang didih, pengewap pelbagai peringkat dan menara pendinginan. Differentiate and built a design of condenser,re-boiler, multistage evaporator, and cooling tower.

4

Menjelaskan faktor-faktor reka bentuk dalam mereka bentuk sesuatu bekas tekanan: tekanan dan suhu reka bentuk, pemilihan bahan binaan, beban reka bentuk, peruntukan kakisan. Explain design factors of process equipment construction: design pressure and temperature, materials selections, design loads, corrosion allowance.Pengetahuan mengenai faktor-faktor reka bentuk dalam mereka bentuk sesuatu bekas tekanan: tekanan dan suhu reka bentuk, pemilihan bahan binaan, beban reka bentuk, peruntukan kakisan.

5

Mengira dan menentukan ketebalan minimum dan tekanan kerja maksimum yang dibenarkan (MAWP) bagi bekas tekanan (selinder atau sfera) dan penutup bekas (hemisfera, torisfera, elipsoid dan kon) samada yang dikenakan tekanan dalaman atau luaran mengikut kod ASME, penyeragaman ketebalan dan reka bentuk gelang penguat di bawah tekanan luaran. Calculate and determine the minimum practical wall thickness and maximum allowable working pressure (MAWP) of pressure vessels for shells (cylindrical or spherical) and heads (hemispherical, torispherical, ellipsoidal, and conical) under internal and external pressure according to ASME code, thickness uniformity and design of stiffening ring under external pressure.

6

Menganalisis reka bentuk bekas tekanan yang dikenakan beban bergabung seperti beban berat mati, beban angin, beban seismik dan beban sipi. Analyze design pressure vessels under combined loadings of dead weight, winds, earthquake and torque.

7

Mereka bentuk sistem penyokong bekas tekanan yang dikenakan beban majmuk dan bebibir bekas. Design vessel supports and flange undermultiple loadings.

8

Melakarkan lukisan kejuruteraan yang lengkap bagi bekas tekanan. Draw mechanical engineering drawing for pressure vessels.

KKKR3733 Proses Pemisahan II Separation Process II Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan rekabentuk proses bagi pemisahan komponen yang terdapat dalam industri makanan, farmaseutikal, bioteknologi dan industri kimia. Sebagai pendahuluan, ringkasan pengenalan kepada komposisi dan ciri fizikal bahan yang ditulenkan terhadap kesesuaian operasi tertentu yang harus dipakai. Tahap biasa dalam biopemisahan merangkumi pemisahan bahan tidak larut, pengasingan produk, proses penulenan dan pemurnian, Penekanan terhadap mekanisma dan rekabentuk proses unit biasa dalam pemisahan pepejal-cecair seperti pemendakan, pengemparan dan penurasan kan dibuat. Untuk koloid, sel dan macromolekul, pemisahan bahan terlarut menggunakan membran oleh micropenurasan, ultrapenurasan and osmosis terbalik; kromatografi cecair dan penjerapan akan diberi penekanan. Proses lain-lain termasuklah pemendakan, penghabluran dan pengeringan akan juga dibincangkan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

323

This course is intended to introduce process design for separation of components that are commonly found in food, pharmaceutical, biotechnology and chemical industry. In the introduction, a brief overview is given on composition and physical properties of the materials to be purified for most likely operation should be used. Typical stages in bioseparation will include separation of insoluble, isolation of product, purification and polishing. The emphasis on the mechanism and the process design of conventional unit in solid-liquid separation such as sedimentation, centrifugation and filtration will be covered. For colloids, cells and macromolecule, solute-solute separations using membrane by microfiltration, ultrafiltration and reverse osmosis; liquid chromatography and adsorption will be emphasized. Other processes include precipitation, crystallisation and drying will be also discussed. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan kimia/ Chemical Engineering Principle KKKR2383 Termodinamik Kejuruteraan Kimia II/ Chemical Engineering Thermodynamics II Bacaan Asas: References: Harrison, R.G, Todd, P, Rudge S.R, dan Petrides, D. P. 2015. Bioseparations Science and Engineering. Edisi ke-2, New York: Oxford University Press Seader J. D. dan E. J. Henley. 2011. Separation Process Principles. Edisi ke-3, New York: John Wiley. Geankoplis, C. J. dan Hersel, A. A. 2018. Transport Processes and Separation Process Principles, Edisi ke-5, Prentice Hall. Wankat, P. C. 2016. Separation Process Engineering, Edisi ke-4, New York: Prentice Hall. Ladisch, M. R. 2014. Bioseparations Engineering: Principles, Practice, and Economics. New York: John Wiley and Sons. Couper, J.R., Penney, W.R., Fair, J.R. dan Walas, S.M. 2012. Chemical Process Equipment: Selection and Design, Edisi ke-3, Oxford: Elsevier. Perry, R. H. dan Green, D.W. 2019. Perry’s Chemical Engineers’s Handbook, Edisi ke 9, New York: McGraw Hill.

324

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengaitkan ciri fizikal dan mekanisma pemisahan dan dengan jenis proses. Relate physical properties of solutes component and separation mechanism to type of process.

2

Menjelaskan proses pemisahan fizikal, membran, penjerapan, kromatografi, penukaran ion, pengeringan, penghabluran dan pemendakan dan penggunaannya di industri. Explain separation processes such as physical separations, membranes, adsorption, ion exchange, chromatography, drying and crystallization and their applications in industry.

3

Membina rekabentuk proses-proses pemisahan yang disebutkan di HPK2. Develop design for the separation processes as mentioned in CO2.

4

Memilih proses-proses pemisahan yang sesuai bagi applikasi tertentu di industri Decide on the selection of separation processes that are suitable for specific application in the industry

KKKR3743 Reka Bentuk Loji Terbantu Komputer Computer Aided Plant Design Kursus ini memperkenalkan kaedah komputeran lanjutan dan aplikasinya bagi penyelesaian kejurutreaan kimia dan biokimia. Ia memberikan pendedahan secara praktikal kepada konsep asas dan teknik penyelesaian penyelaku proses dalam bidang kejuruteraan biokimia dan kimia menggunakan HYSYS® iCON® dan SuperPro® untuk tujuan rekabentuk proses, perancangan dan penjadualan. Topik-topik yang dibincangkan dalam kursus ini merangkumi penyelakukan mantap dan dinamik proses kejuruteraan kimia dan biokimia. Di samping itu, penyelakuan yang lebih kompleks and termaju dengan mengunakan kemampuan pengembangan perisian penyelakuan turut dibincangkan. The course introduces students to advanced computational methods and their application to common chemical and biochemical engineering problems. It provides a practical introduction to basic concepts, tools and techniques of common process simulator in chemical and biochemical engineering using HYSYS® iCON® and SuperPro® for process design, planning and scheduling. The course also cover steady state and dynamic simulation of chemical and biochemical processes as well as utilization of extensibility features of process simulator for a more advance simulation.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

325

Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2383 Termodinamik Kejuruteraan Kimia II Pre-Requisite (if any): KKKR2383 Chemical Engineering Thermodynamic II Bacaan Asas: References: Haydary, J. 2018. Chemical Process Design and Simulation: Aspen Plus and As pen Hysys Applications, Wiley-AIChE. Green, D.W. & Southard, M.Z. 2018. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 9th Edition, McGraw-Hill Education. Fogler, H. S. 2016. Elements of Chemical Reaction Engineering, International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 5 Edition. Prentice Hall. Seider, W., Seader, J. D., Lewin, D. R. dan Widagdo, S. 2008. Product and Pro cess Design Principles: Synthesis, Analysis and Design, Edisi ke-3, New York: John Wiley. Dimian, A.C. & Bildea, C.S. 2008. Chemical Process Design: Computer-Aided Case Studies, Wiley-VCH. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B. dan Shaeiwitz, J. A. 1998. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. iCON® User Manual, 2017 Superpro® User Manual, 2008 Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Faham tanggungjawab jurutera biokimia dan kimia dalam mereka bentuk loji kejuruteraan biokimia dan kimia. Understand the role and responsibility of biochemical and chemical engineers in the design of biochemical and chemical engineering plants

2

Mereka bentuk loji kejuruteraan kimia menggunakan perisian penyelaku proses yang piawai seperti HYSYS® and iCON®. Design chemical engineering plants using standard process simulator such as HYSYS® and iCON®.

326

Panduan Prasiswazah

3

Mereka bentuk loji kejuruteraan biokimia menggunakan perisian penyelaku proses yang piawai seperti SuperPro®. Design biochemical engineering plants using standard process simulator such as SuperPro®.

4

Menyelaku loji kejuruteraan kimia dan biokimia dalam keadaan mantap dan dinamik. Simulate engineering plants in steady state and dynamic mode.

5

Menjadualkan proses sesekumpul. Perform scheduling sequence for batch processes.

6

Mengunakan kemampuan pengembangan perisian penyelaku proses. Utilize process simulator extensibility features of process simulator for advance simulations.

KKKR4742 Projek Ilmiah I Research Project I Projek Ilmiah I merangkumi kajian kepustakaan, persediaan dan kajian awal serta penulisan laporan tentang tajuk penyelidikan yang dipilih; yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan biokimia dan proses. Projek penyelidikan yang dijalankan akan diteruskan dalam KKKR4874 (Projek Ilmiah II). Setiap pelajar akan dibimbing oleh sekurang-kurangnya seorang penyelia. Research Project I covers literature review, preparation and initial research as well as report writing of chosen research topic; related to chemical and biochemical process engineering. Research project will be continued in KKKR4874 (Research Project II). Every student will be supervised by at least one supervisor. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia/ Chemical Engineering Principles, KKKR1243 Termodinamik Kejuruteraan Kimia I/ Chemical Engineering Thermodynamics I, KKKR2363 Mekanik Bendalir/ Fluid Mechanics, KKKR2473 Kejuruteraan Tindak Balas Kimia I/ Chemical Reaction Engineering 1, KKKR2463 Pemindahan Haba dan Jisim/ Mass and Heat Transport, KKKR3543 Proses Pemisahan I/ Separation Processes Bacaan Asas: References: Panduan penulisan tesis: Gaya UKM (2015). Pusat Pengurusan Siswazah UKM. Bell, J. and Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A Guide for First Time Researchers, Berkshire: Open University Press. Eco U. (2015). How to Write a Thesis, Massachusetts Institute of Technology: MIT Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

327

Sulaiman Masri (2005). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan: esei, pro posal, tesis, Kuala Lumpur :Utusan Publication & Distributor. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengamalkan proses penyelidikan dalam kejuruteraan kimia. Practise chemical engineering research process.

2

Menganalisis isu dan masalah dalam bidang penyelidikan. Analyse issues and problems in research area.

3

Menyusun kaedah uji kaji bagi menyelesaikan masalah penyelidikan. Compile experimental methodology for solving research problem.

4

Mengarang laporan teknikal berpandukan format dan tanpa unsur plagiat. Ability to write technical report based on format and without plagiarism.

5

Mempamerkan hasil penyelidikan dalam bentuk pembentangan lisan. Exhibit research outocmes in the form of oral presentation.

6

Menganalisis maklumat penyelidikan dan rujukan bermutu. Ability to analyse research information and quality references.

7

Mengadaptasi pengurusan projek penyelidikan. Ability to adapt research project management.

KKKR4743 Keselamatan Industri Industrial Safety Kursus ini memberikan tumpuan terhadap kaedah mengenalpasti bahaya dan menganalisis serta menganalsis risiko yang timbul dari bahaya. Pelbagai kaedah pencegahan dan kawalan juga turut di perkenalkan. Selain itu, peruntukan perundangan berkaitan keselamatan industris serta agensi-agensi kerajaan akan dikenalpasti bagi menjelaskan tanggungjawab majikan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. This course focuses on methods to identify hazards and analyze and evaluate the adverse effects. Students will also be introduced to various methods of preventive and control against hazards. The national legislations on occupational safety and health and the regulations will be introduced to students to explain the responsibilities of the employer and employees in maintaining the safety and health of workers.

328

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite: None Bacaan Asas: References: Brauer, R.L. 2016. Safety and Health for Engineers, 3rd Ed., New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Flemmeing, D.O., Hunt, D.L 2014. Biological Safety: Principles and Practices. Washington: American Society for Microbiology. Goetsch, D.L. 2018. Occupational Safety and Health for Technologist, Engineers and Managers, 9th Ed. New Jersey: New Jersey: Pearson Education Inc. Asfahl, C.R. 2018. Industrial Safety and Health Management, 7th Ed. New Jersey: Pearson Education Inc. Crowl, D.A. & Louvar, J.F. 2001. Chemical Process Safety – Fundamentals with Applications, 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall. Marshall, V. & Ruheman, S. 2001, Fundamentals of Process Safety. Rugby: IChemE, UK. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami asas dalam pengurusan keselamatan dalam industri proses. Understand the fundamentals of safety management in process industry

2

Memahami konsep sistem berisiko dan keselamatan inheren. Understand the concept hazard system and inherent safety.

3

Mengenal pasti risiko industri menggunakan pelbagai kaedah pengcaman risiko pada pelbagai peringkat pembangunan loji proces. Identify industrial hazards using various hazard identification methods at various stages of a process plants development.

4

Menilai risiko di tempat kerja dan menghindarkan atau mengurangkan kesan buruk hazard secara efektif. Assess risk at the work place and to eliminate or reduce the adverse effects of the hazards effectively.

5

Menganalisis pelbagai kaedah pengawalan risiko (system kawalan kejuruteraan dan kawalan pentadbiran) dan perundangan keselamatan di tempat kerja. Analyse various methods of hazard control (engineering control and administrative control) and safety legislation at work place.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

329

KKKR4752 Analisis Ekonomi Proses Analysis of Process Economics Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan analisis secara sistematik ke atas kos dan keuntungan berkaitan dengan projek-projek teknikal dalam kejuruteraan kimia. Pelajar akan didedahkan dengan konsep nilai masa untuk wang, kaedah aliran tunai terdiskaun, susut nilai, inflasi dan percukaian. Ini akan membolehkan pelajar mampu membuat keputusan mengenai penggunaan wang sebagai kapital dalam projek-projek berkaitan teknologi dan kejuruteraan. Pelajar akan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang melibatkan perbandingan dan pemilihan alternatif dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti analisis nilai kini, analisis nilai tahunan, analisis nilai hadapan, analisis kadar keuntungan, nisbah kos-keuntungan, analisis sensitiviti dan pulang modal, dan analisis tempoh bayar balik. This course is meant to introduce systematic analysis of the costs and benefits associated with technical projects in chemical engineering. The student will be exposed to the concepts of the “time value of money”, the methods of discounted cash flow, depreciation, inflation and tax. Students are prepared to make decisions regarding money as capital within a technological or engineering environment. Student will solve economic problems involving comparison and selection of alternatives by using variety of analytical techniques including present worth analysis, annual worth analysis, future worth analysis, rate of return analysis, benefit-cost ratio, sensitivity and breakeven analyses, and payback period analysis. Pra-Keperluan (jika ada) Tiada/ Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Chan S. Park. 2015, Contemporary Engineering Economics, 6th Edition, Pearson. Newman, Donald G., Eschenbach, Ted G., and Lavelle, Jerome P. 2017. Engineering Economic Analysis. 13th Edition, New York: Oxford University Press. John A. White, Kellie S. Grasman , Kenneth E. Case, Kim LaScola Needy, David B. Pratt, 2013. Fundamentals of Engineering Economic Analysis 1st Edition, Wiley. Peter, M.S., Timmerhaus, K.D, & West, R., 2013, Plant Design & Economics for Chemical Engineers (International Edition), 5thEd, TMH.

330

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan konsep-konsep asas berkaitan pengurusan wang dalam projek-projek teknikal. Explain basic concepts related to management of money on technical projects.

2

Melakukan analisis nilai ekonomi sesebuah projek teknikal berkaitan Kejuruteraan kimia. Analyse the economic value of technical project related to chemical engineering.

3

Melakukan perbandingan dan kesetaraan ekonomi projek-projek alternatif. Ability to compare and determine the economic equivalence of alternative projects.

4

Memahami faktor-faktor ekonomi dalam analisis projek dan mampu membuat keputusan. Demonstrate understanding on the economic factors in technical project and to make economic decisions.

KKKR4774 Projek Reka Bentuk Loji Proses I Process Plant Design Project I Kursus ini merupakan bahagian pertama daripada dua bahagian kursus rekabentuk loji. Objektif kursus ini adalah menyediakan arena untuk pelajar menggunakan ilmu yang telah diperoleh untuk menghasilkan reka bentuk secara keseluruhan sebuah loji proses. Untuk bahagian permulaan ini, pelajar dikehendaki melakukan kajian ketersauran bagi projek yang ditentukan. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang setiap satu akan diselia oleh seorang atau lebih pensyarah atau penyelia. Tiap-tiap kumpulan dikehendaki seolah-olah bekerja sebagai jurutera-jurutera projek. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kesedaran berkenaan Amalan Pengilangan Yang Baik, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan dan ekonomi proses. This is the first part of a two part Process Plant Design Courses. The objective of the course is to provide a platform for the students to apply their acquired knowledge in chemical engineering field to design a complete chemical plant. In this initial stage the students are required to perform a conceptual design of a chemical plant according to the given project. The students will be divided into several groups and each group will be guided by one or more appointed lecturers or supervisors. The students are expected to work as if they were already a project engineer in a real company. The final design should include all aspects of chemical engineering plant designs such as process design, process safety, process control, and awareness on Good Manufacturing Practices (GMPs), contamination control, waste treatment and process economic.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

331

Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1123 Prinsip Kejuruteraan Kimia/ Chemical Engineering Principles, KKKR1243 Termodinamik Kejuruteraan Kimia I/ Chemical Engineering Thermodynamics I, KKKR2363 Mekanik Bendalir/ Fluid Mechanics, KKKR2473 Kejuruteraan TindakBalas Kimia I/ Chemical Reaction Engineering 1, KKKR2463 Pemindahan Haba dan Jisim/ Mass and Heat Transport, KKKR3543 Proses Pemisahan I/ Separation Processes I Bacaan Asas: References: Ruiz-Mercado, G. & Cabezas, H. 2016. Sustainability in the Design, Synthesis and Analysis of Chemical Engineering Processes. Oxford: Elsevier Inc. Dimian, A. C., Bildea C. S. & Kiss, A. A. 2014. Integrated Design and Simula tion of Chemical Processes, 2nd Ed. Oxford: Elsevier Inc. Towler, G, dan Sinnott, R. 2013. Chemical Engineering Design: Principles, Prac tice and Economics of Plant and Process Design, 2nd Ed. Oxford: Else vier Ltd. Turton, R., Bhattacharyya, D., Whiting, W.B. dan Shaeiwitz, J.A. 2018. Analy sis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, 5th Ed. New York: Prentice Hall Inc. Crowl, D.A. dan Louvar, J.F. 2011. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc. Peters, M., Timmerhaus, K. dan West, R. 2002. Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th Ed. New York: McGraw-Hill. Daud, W.R.W., Salihon, J., Bulat, K.H.K., Abdullah, N. dan Rahman, R.A. (pnyt.) 1993. Kejuruteraan Kimia: Reka Bentuk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J.M. 1988. Conceptual Design of Chemical Process. New York: McGraw-Hill.

332

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengaplikasi teori kejuruteraan kimia/biokimia dan pengiraan matematik untuk melakukan rekabentuk loji dan alat unit operasi. Use chemical/biochemical and mathematical calculation to perform plant and unit operation design.

2

Menyelidik literatur dan menganalisa masalah berkaitan rekabentuk loji. Research literature and analyse problems related to plant design.

3

Menghasilkan rekabentuk unit alat operasi yang mematuhi aspek keselamatan dan kesihatan , dan persekitaran. Develop the design of unit operation that meet specified needs for public health and safety and environmental considerations.

4

Menilai data dan maklumat dari teknologi sedia ada dan kajian literatur, dan membuat rumusan. Evaluate information and data from existing technology and literature review and provide conclusions.

5

Mengaplikasi perisian kejuruteraan untuk lukisan dan kerja simulasi untuk melaksanakan kerja rekabentuk dan analisa aspek keselamatan. Apply engineering softwares to perform drawing and process simulation work to execute design work and safety aspect.

6

Menilai dan mencadangkan kawalan proses loji yang selamat dan mematuhi undang-undang sedia ada. Evaluate and propose the suitable plant process control which meet safety and legal requirement.

7

Menilai kesan rekabentuk loji ke atas persekitaran dan pembangunan lestari, dan mencadangkan rawatan sisa yang sesuai. Evaluate the effect of plant design on environment and sustainable development, and propose a suitable waste treatment method.

8

Memupuk etika dan bertanggungjawab terhadap penyelia dan ahli kumpulan. Nurture ethics and responsibilities towards team members and supervisors.

9

Menerangkan secara lisan dan bertulis secara berkesan untuk penyampaian dan perlaksanaan rekabentuk loji. Explain verbally and writing effectively on delivering and executing the plant design work.

10

Mengorganisasi kerja secara berkesan sebagai individu, ahli atau ketua dalam kumpulan. Organize work effectively as an individual, and as a member or leader in teams.

11

Mengenalpasti keperluan pelbagai bahan dan sumber rujukan rujukan yang sesuai untuk melaksanakan projek reka bentuk. Recognise the suitable sources and references to execute plant design project work.

12

Menganalisis ekonomi loji untuk pengurusan dan keberuntungan rekabentuk loji. Analyse plant economic for good profitability and plant management.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

333

KKKR4793 Reka Bentuk Loji Proses Process Plant Design Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan prinsip reka bentuk proses kimia yang membolehkan pelajar mereka-bentuk loji proses kimia dan bio-kimia yang lengkap. Kursus ini membincangkan prinsip reka bentuk proses yang terdiri daripada sintesis proses iaitu gaya kendalian, suapan dan hasil, kitaran semula dan pembuangan, pemilihan reaktor/bioreaktor, sistem pemisahan cecair dan gas/ wap, reka bentuk pantas alat, perpaipan dan sistem kawalan proses; analisis proses iaitu imbangan jisim dan tenaga menggunakan perisian terbantu komputer dan penyediaan rajah aliran proses, paip dan instrumentasi dan susun atur loji. Ia juga akan memperkenalkan konsep penyepaduan tenaga dan jisim. This course introduces the conceptual design of a chemical and biochemical plant. It discuses on the core procedure on plant design that includes the process synthesis like mode of operation, feed and product stream, recycle and purge stream, selection of reactor/bioreactor, liquids and vapor separation units, shortcut design method, piping and control system, analysis on heat and mass balance using computer aided design, process flow diagram, piping and instrumentation diagram, plant layout. It will also introduces the concept ofheat integration and waste minimization. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any) : Tiada / None Bacaan Asas: Reference: Smith, R. L. 2016. Chapter Three - Conceptual Chemical Process Design for Sustainability. In: Sustainability in the Design, Synthesis and Analysis of Chemical Engineering Processes, Ruiz-Mercado, G. & Cabezas, H., Butterworth-Heinemann: 67-85. Dimian, A. C., Bildea C. S. & Kiss, A. A. 2014. Chapter 7 - Process Synthesis by the Hierarchical Approach. Computer Aided Chemical Engineering 35: 253-300. Towler, G. dan Sinott, R. 2013. Chemical Engineering Design Principle, Practice and Economic of Plant and Process Design 2nd ed. Oxford: Elsevier. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. dan West, R.E. 2004. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Singapore: McGraw-Hill. Smith, R. 2005. Chemcial Process Design and Integration. England Wiley. Biegler, L.T., Grossmann, E.I. dan Westerberg, A.W. 1997. Systematic Methods of Chemical Process Design. London: Prentice-Hall International.

334

Panduan Prasiswazah

Douglas, J.M. 1988. Conceptual Design of Chemical Processes. New York: McGraw-Hill. Coulson, J.M. dan Richardson, J.F. 1983. Kejuruteraan Kimia Jilid 6:Reka Bentuk, (terjemahan Daud, W.R.W., Salihon, J., Hamid, K.H.K., Abdullah, N. dan Rahman, R.A.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengenal pasti dan membincangkan tatacara asas konsep reka bentuk loji Identify and discuss the basic procedures for conceptual design of chemical process plant.

2

Mengaplikasi dan melakukan kajian ketersauran untuk sebuah proses/loji kimia. Apply and perform a feasibility study for a chemical process/plant.

3

Membina reka bentuk konsep loji dengan selamat menggunakan fungsi keupayaan ekonomi Build conceptually a design of chemical process plant.

4

Menyusun dan menyediakan rajah alir proses dan melakukan imbangan jisim dan haba. Arrange and perform process flow diagram, mass balance and heat balance and plant layout.

5

Mengaplikasi dan melakukan penyepaduan haba dan jsim untuk sesuatu loji process. Apply and perform heat and mass integration for process plant.

KKKR4873 Kawalan Pencemaran dan Pengeluaran Bersih Pollution Control and Cleaner Production Matlamat kursus ini ialah member pengetahuan, kefahaman dan pengalaman praktikal dalam aspek Pengeluaran Bersih dan Kawalan Pencemaran supaya pelajar dapat memperolehi kemahiran untuk mengendali dan mengurus sesuatu loji dengan selamat. Pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah-kaedah pengeluaran bersih supaya dapat membuat keputusan yang sesuai untuk menjimatkan sumber dan memastikan proses yang digunakan atau direkabentuk tidak mencemarkan alam. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada undang-undang mengenai kawalan pencemaran, samaada peraturan di Malaysia dan antarabangsa. Di samping didedahkan kepada kaedah-kaedah perawatan sisa, pelajar juga diberi pengalaman praktikal dalam pensampelan, analisis dan pengurusan di loji, pengurusan sisa terjadual dan sisa pepejal dan lain-lain. This course aims to impart knowledge, understanding and practical experience in pollution control and cleaner production (CP) so that students could gain skill to operate and manage a plant in a safe way. Students would be introduced to CP methods so that they could make the right decision to save resources and to make

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

335

sure that the process used or designed is environmentally safe. Students would be exposed to the environmental laws and legislation in Malaysia and international. Apart from that, students would also be exposed to waste treatments systems, practical sampling and analysis, plant management, solid waste and schedule waste management etc. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any) :Tiada / None Bacaan Asas: References: Cornwell, D. 2014. Introduction to Environmental Engineering. 5th ed. McGraw Hill India. Mihelcic, J.R. & Zimmerman, J.B. 2014. Environmental Engineering: Funda mentals, Sustainability, Design. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons. Davis, M. L. & Cornwell, D. A. 2013. Introduction to Environmental Engineer ing. 5th ed. New York: McGraw- Hill. Metcalf & Eddy, Inc. 2013. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 5th ed. New York: McGraw- Hill. Hammer & Hammer. 2008. Water and Wastewater Technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Laws of Malaysia. 2010 Environmental Quality Act and Regulations. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd. Vesilind, P. A., Morgan, S. M. & Heine, L. G. 2010. Introduction to Environmen tal Engineering. 3rd ed. Stamford: Cengage Learning. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan kepentingan kawalan pencemaran dan pengeluaran bersih di industri pemprosesan. Explain the importance of cleaner production and pollution control in process industries.

2

Mengklasifikasikan aspek perundangan di Malaysia serta dunia berkaitan dengan pengurusan sisa dan pengeluaran bersih. Classify environmental regulations for national and international levels, notably with respect to waste management and cleaner production.

3

Membezakan pengeluaran bersih dan teknologi hijau di berbagai proses dan industri. Differentiate cleaner production and green technology for various types of processes and industries.

4

Mengaudit sisa dan pengeluaran bersih serta sisa minima. Carry out waste and cleaner production audit and waste minimisation.

336

Panduan Prasiswazah

5

Mengira dan menganalisis maklumat reka bentuk proses kawalan pencemaran (air, gas, pepejal). Calculate and analyse information for a design of pollution control process design (water, gas, solid).

6

Mengkategorikan proses mengurus sisa kimia, kimia berbahaya (sisa pepejal) dan sisa gas. Categorize a process of chemical sludge and hazardous waste management (solid, wastes and gas waste).

KKKR4852 Projek Reka Bentuk Loji Proses II Process Plant Design Project II Kursus ini merupakan bahagian kedua dari kursus rekabentuk loji proses. Setelah kajian ketersauran dan rekabentuk konsep loji proses diselesaikan, pelajar dikehendaki memperincikan dan menyelesaikan kerja rekabentuk tersebut. Pelajar dikehendaki meneruskan sebagai sebahagian daripada kumpulan yang ditetapkan yang diselia oleh penyelia atau pensyarah yang sama. Reka bentuk yang dihasilkan hendaklah merangkumi aspek-aspek reka bentuk kejuruteraan kimia, reka bentuk mekanik alat-alat pemprosesan, kawalan proses, keselamatan proses, kawalan pencemaran dan rawatan bahan buangan, amalan perkilangan baik (GMP) dan ekonomi proses. This is the second part of the Process Plant Design course. After completing the feasibility studies and the conceptual design of the chemical process plant, the students are required to complete and finalise their work. The students will continue to be a member of their designated group in the previous design course and will still be guided by the same supervisor or lecturers. The final design components should include all aspects of chemical engineering plant design such process design, process safety, process control, contamination control and waste treatment, good manufacturing practice (GMP) and process economy. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR4774 Projek Reka Bentuk Loji Proses I/ Process Plant Design Project I Bacaan Asas: References: Ruiz-Mercado, G. & Cabezas, H. 2016. Sustainability in the Design, Synthesis and Analysis of Chemical Engineering Processes. Oxford: Elsevier Inc. Dimian, A. C., Bildea C. S. & Kiss, A. A. 2014. Integrated Design and Simula tion of Chemical Processes, 2nd Ed. Oxford: Elsevier Inc. Towler, G, dan Sinnott, R. 2013. Chemical Engineering Design: Principles, Prac tice and Economics of Plant and Process Design, 2nd Ed. Oxford: Else

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

337

vier Ltd. Turton, R., Bhattacharyya, D., Whiting, W.B. dan Shaeiwitz, J.A. 2018. Analy sis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, 5th Ed. New York: Prentice Hall Inc. Crowl, D.A. dan Louvar, J.F. 2011. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc. Peters, M., Timmerhaus, K. dan West, R. 2002. Plant Design and Economics for Chemical Engineers, 5th Ed. New York: McGraw-Hill. Daud, W.R.W., Salihon, J., Bulat, K.H.K., Abdullah, N. dan Rahman, R.A. (pnyt.) 1993. Kejuruteraan Kimia: Reka Bentuk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Douglas, J.M. 1988. Conceptual Design of Chemical Process. New York: McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengaplikasi teori kejuruteraan kimia/biokimia dan pengiraan matematik untuk melakukan rekabentuk loji dan alat unit operasi. Use chemical/biochemical and mathematical calculation to perform plant and unit operation design.

2

Menyelidik literatur dan menganalisa masalah berkaitan rekabentuk loji. Research literature and analyse problems related to plant design.

3

Menghasilkan rekabentuk unit alat operasi yang mematuhi aspek keselamatan dan kesihatan, dan persekitaran. Develop the design of unit operation that meet specified needs for public health and safety and environmental considerations.

4

Menilai data dan maklumat dari teknologi sedia ada dan kajian literatur, dan membuat rumusan. Evaluate information and data from existing technology and literature review and provide conclusions.

5

Mengaplikasi perisian kejuruteraan untuk lukisan dan kerja simulasi untuk melaksanakan kerja rekabentuk dan analisa aspek keselamatan. Apply engineering softwares to perform drawing and process simulation work to execute design work and safety aspect.

6

Menilai dan mencadangkan kawalan proses loji yang selamat dan mematuhi undang-undang sedia ada. Evaluate and propose the suitable plant process control which meet safety and legal requirement.

7

Menilai kesan rekabentuk loji ke atas persekitaran dan pembangunan lestari, dan mencadangkan rawatan sisa yang sesuai. Evaluate the effect of plant design on environment and sustainable development, and propose a suitable waste treatment method.

8

Memupuk etika dan bertanggungjawab terhadap penyelia dan ahli kumpulan Nurture ethics and responsibilities towards team members and supervisors.

338

Panduan Prasiswazah

9

Menerangkan secara lisan dan bertulis secara berkesan untuk penyampaian dan perlaksanaan rekabentuk loji. Explain verbally and writing effectively on delivering and executing the plant design work.

10

Mengorganisasi kerja secara berkesan sebagai individu, ahli atau ketua dalam kumpulan Organize work effectively as an individual, and as a member or leader in teams.

11

Mengenalpasti keperluan pelbagai bahan dan sumber rujukan rujukan yang sesuai untuk melaksanakan projek reka bentuk. Recognise the suitable sources and references to execute plant design project work.

12

Menganalisis ekonomi loji untuk pengurusan dan keberuntungan rekabentuk loji. Analyse plant economic for good profitability and plant management.

KKKR4853 Pemodelan Proses dan Simulasi Berangka Process Modeling and Numerical Simulation Kursus ini memperkukuhkan pengetahuan berkaitan asas pemodelan proses dan kaedah berangka dengan mengpalikasikan terhadap sistem kimia dan biokimia mantap dan tidak mantap. Ia memberikan pengenalan secara praktikal terhadap model proses dengan memberikan penekanan terhadap pembangunan modelmodel proses mantap dan tidak mantap berdasarakan prinsip-prinsip asas kejuruteraan serta aplikasi kaedah berangka termaju bagi menyelesaikan permasalahan kejuruteraan, rekabentuk dan saintifik yang sering ditemui pada sistem kimia dan biokima. This course consolidate the accumulated knowledge of process modeling fundamentals and numerical solution techniques by applying them to a wide variety of steady as well as dynamic, chemical, and biochemical systems. It provides a practical introduction to basic concept of process model and emphasize the development of steady state and dynamics process models from the first-principle and application of advance numerical techniques to solve engineering, design and scientific problems encountered in chemical, and biochemical systems. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): KKKR3522 Perkomputeran Kejuruteraan Kimia/ Chemical Engineering Computation Bacaan Asas: References: Ashok, K.V. 2014. Process Modelling and Simulation in Chemical, Biochemical and Environmental Engineering. CRC Press. Bequette, B.W. 1998, Process Dynamics - Modeling, Analysis and Simulation, Singapore: Pentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

339

Bird, R.B, Stewardt, W.E. and Lightfoot, E.N. 2002. Transport Phenomena:John Wiley, Singapore. Chapra, S.C. and Canale, R.P. 2003. Numerical methods for Engineers: McGraw Hill, Kuala Lumpur. Chapra, S.C. 2005. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientist, Kuala Lumpur. Jana, A.K. 2018. Chemical Process Modelling and Computer Simulation: PHI Learning Pvt. Ltd. Rice, R.G. and Do, D.D, 1995. Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers:John Wiley, Singapore. Simant, R.U. 2017. Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers: Theory and Practice: John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan model proses and kegunaannya untuk menganalisis proses kimia dan biokimia. Explain on process model and its application for analyzing the chemical and biochemical processes.

2

Menganalisis dan membangun pelbagai hireaki model proses mantap dan tidak mantap. Analyse and develop various hierarchy of steady state and dynamics process models from the first principle.

3

Mengenalpasti dan mengaplikasi keadah berangka yang sesuai untuk menyelesaikan model proses dan menganalisis prestasi proses. Identify and apply appropriate numerical methods for solving process model and analyzing process performance.

4

Menganalis dan menggunakan perisian pengaturcara dan perisian rekabentuk terbantu komputer untuk menanalisis proses kimia dan biokimia. Analysis and utilized computer programming and computer aided design software for modeling and analyzing chemical and biochemical processes.

KKKR4874 Projek Ilmiah II Research Project II Projek Ilmiah II adalah penerusan tugasan yang telah dijalankan dalam KKKR4732 dan pelajar akan diselia oleh penyelia yang sama. Dalam kursus ini pelajar akan terlibat dengan kerja-kerja amali/permodelan/simulasi, analisis data, perbincangan hasil penyelidikan, penulisan disertasi/tesis dan pembentangan lisan seperti pembentangan kemajuan projek dan pembentangan akhir projek.

340

Panduan Prasiswazah

This project is a continuation of assignments which have been carried out in KKKR4732, and supervised by the same supervisor. These will involve experimental/modelling/simulation work, data analysis, discussion of research findings, dissertation/theses writings and oral presentation, namely progress and final project presentation. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): KKKR4732 Projek Ilmiah I/ KKKR4732 Research Project I Bacaan Asas: References: Panduan penulisan tesis: Gaya UKM (2015). Pusat Pengurusan Siswazah UKM. Bell, J. and Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A Guide for First Time Researchers, Berkshire: Open University Press. Eco U. (2015). How to Write a Thesis, Massachusetts Institute of Technology: MIT Press. Sulaiman Masri (2005). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan: esei, proposal, tesis, Kuala Lumpur :Utusan Publication & Distributor. Taylor, S. (2002). Essential Communication Skills, New York: Longman. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengamalkan proses penyelidikan dalam kejuruteraan kimia. Practise chemical engineering research process.

2

Menganalisis isu dan masalah dalam bidang penyelidikan. Analyse issues and problems in research area.

3

Menyusun kaedah uji kaji bagi menyelesaikan masalah penyelidikan. Compile experimental methodology for solving research problem.

4

Mengendalikan dan mengubahsuai eksperimen serta menganalisa data. Conduct and modify experimental and to perform data analysis.

5

Mengarang laporan teknikal berpandukan format dan tanpa unsur plagiat. Write technical report based on format and without plagiarism.

6

Mempamerkan hasil penyelidikan dalam bentuk pembentangan lisan. Exhibit research outocmes in the form of oral presentation.

7

Mengadaptasi bekerja secara individu dalam penyelesaian masalah penyelidikan. Adapt working individually in solving research problems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

8

Menganalisis maklumat penyelidikan dan rujukan bermutu. Analyse research information and quality references.

9

Mengadaptasi pengurusan projek penyelidikan. Adapt research project management.

341

KKKR5812 Bioteknologi Mikrob dan Sel Lanjutan Advanced Cell and Microbial Biotechnoogy Kursus ini akan menjelaskan tentang perkembangan bidang bioteknologi termaju dan terkini dalam industri bioproses dan bioteknologi. Kefahaman akan diberikan tentang perkembangan produk industri bioteknologi moden daripada sel-sel biologi, yang menggunakan teknologi DNA rekombinan. Konsep penghasilan biomolekul aktif melalui fermentasi dan kultur sel secara tak konvensional, seperti enzim rekombinan, peptida, dan protein terapeutik seperti antibodi monoklon,, serta penjuruteraan tisu dan pengkulturan stem cells. Pelajar akan diberi kefahaman tentang penggunaan teknologi berkaitan seperti pengekspresan gen dan site-directed mutagenesis dalam pembaikan sel sumber/bank yang merupakan teras penghasilan produk industri bioteknologi moden. Seterusnya pelajar akan didedahkan tentang impak perkembangan bidang biologi sistem di abad ke 21 yang merupakan kesan daripada kejayaan projek genom manusia dan hubungannya dengan bidang Kejuruteraan Biokimia dan industri bioproses. Sehubungan dengan ini, pelajar juga akan diberi pengetahuan tentang aspek-aspek penguatkuasaan keselamatan bio serta isu-isu bioetika dan hakmilik biointelek. This course will elaborate on the development of advanced biotechnology discipline in relation to the bioprocesses and biotechnology industries. Understanding will be given on the development of modern biotechnological products from biological cells, which are generated through the application of DNA recombinant technologies. The concept of production of active biomolecules through non-conventional fermentation and cell cultivation, such as recombinant enzymes, peptides and therapeutic proteins like monoclonal antibodies, as well as tissue engineering and stem cells cultivation. Students will be given understanding on relevant technologies such as gene expression and site-directed mutagenesis, in its applications for improvement of the cell source/banking, which is the core importance for production in modern biotechnology industries. Students will be exposed on the impact of development of system biology within the 21th century which is the results of success in the Human Genome Project, as well as its relevant to Biochemical Engineering discipline and bioprocessing industries. Therefore, students will be taught on biosafety aspects of regulations, bioethical issue and biointellect properties.

342

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): KKKR2323 Biologi Sel Untuk Jurutera Cell Biology for Engineers Pre-Requisite (if any) : KKKR3583 Biokimia dan Kejuruteraan Biomolekul Biochemistry and Biomolecular Engineering Bacaan Asas: References: Flickinger, M.C. 2010. Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Wiley Smith, J.E. 2009. Biotechnology. 5th Edition. Cambridge University Press. Lee, Y.K. 2006. Microbial Biotechnology: Principles and Applications. Singapore: World Scientific Publishing. Finegold, D., Bensimon, C., Daar, A., Eaton, M., Godard, B., Knoppers, B., Mackie, J., Singer, P. 2005. BioIndustry Ethics. Academic Press. Parekh, S.R. 2004. The GMO Handbook: Genetically Modified Animals, Microbes, and Plants in Biotechnology. Colin Ratledge & Bjorn Kristiansen, 2006. Basic Biotechnology. New York: Cambridge University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami konsep teknologi yang digunakan dalam bioteknologi modern. Understand technology concepts which are applied in modern biotechnology.

2

Mengetahui konsep pemilihan sel-sel biologi sebagai kilang sel dalam industri bioteknologi konvensional dan moden. Understand the concept of biological cell selection as cell factories in conventional and modern biotechnology industries..

3

Mengenal pasti aplikasi pembaikan sumber sel menggunakan teknologi rekombinan DNA. Identify the application of DNA recombinant technology in cell source improvement

4

Menjelaskan factor-faktor penting yang merupakan alat dalam manipulasi gen pada DNA. Explain important factors which are the basic tools in DNA gene manipulations

5

Mengenalpasti faktor-faktor keselamatan bio berhubung penggunaan teknologi rekombinan. Identify biosafety factors in relation to application of recombinant technology.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

6

343

Memahami dan menjelaskan bidang bioteknologi moden yang meliputi bidang ‘omik’ seperti, genomik, proteomik, transcriptomik dan metabolomik Understand and explain modern biotechnology discipline which comprises ‘omic’ technology such as genomic, proteomic, transcriptomic and metabolomic.

KKKR5822 Teknologi Biofarmaseutikal Biopharmacseutical Technology Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang penghasilan bahan farmaseutikal melalui kaedah bioteknologi. Kursus ini membincangkan penggunaan mikroorganisma dan sel-sel biologi lain dalam penghasilan produk biofarmaseutikal dan ubatan biologik yang menggunakan teknologi DNA rekombinan, penjuruteraan genetik dan imunoteknologi. Pelajar akan didedahkan kepada strategi pembangunan medium sintetik dan metabolisme untuk penghasilan yang optimum; teknologi pengkulturan dan fermentasi melalui mod operasi yang tertentu, pemantauan kesterilan dan proses hiliran produk biofarmaseutikal. Pelajar juga akan didedahkan tentang ujian klinikal dan Amalan Pembuatan Baik (AMP) yang kritikal untuk industri biofarmaseutikal. This course is aimed to introduce students about production of pharmaceutical products through biotechnology. This course focuses on application of microorganisms, and other biological cells in the production of biopharmaceuticals and biologic drugs/medicines, by application of DNA recombinant technology, genetic engineering and immunotechnology. Students will be exposed to synthetic media developement strategy for optimum metabolism and yield, Cultivation and fermentation technologies using certain mod of operation, sterility monitoring and down processing of the biopharmaceutical products. Students will also be exposed to clinical trials and Good Manufacturing Practice (GMP) issues which are critical for biopharmaceutical industries. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Crommelin, D.J.A., Sindelar, R.D., Meibohm, B. 2013. Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications. 4th Edition. New York: Springer-Verlag Yeh, W-K., Yang, H-C., McCarthy, J.R. 2010. Enzyme Technologies Metagenomics, Evolution, Biocatalysis and Biosynthesis. New Jersey, USA: John Wiley $ Sons.

344

Panduan Prasiswazah

Walsh, G. 2007. Pharmaceutical Biotechnology: Concept and Application. USA : John Wiley & Sons. Ghasem D. Najafpour. 2007. Biochemical Engineering and Biotechnology. Elsevier, UK Ozturk, S.S., Hu, W-S. 2006. Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-based Therapies. New York London: Taylor & Francis Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami perbezaan di antara industri farmaseutikal dan biofarmaseutikal. Understand the difference between pharmaceutical and biopharmaceutical industries.

2

Memahami tentang strategi pembangunan medium sintetik untuk pertumbuhan, pengoptimuman pengkulturan dan hubungannya dengan metabolisme sel penghasil Understand the strategy for development of synthetic media for growth, optimization of cultivation and its relation to metabolisme of the biopharmaceutical producer cells.

3

Memilih mod operasi pengkulturan dan fermentasi yang sesuai dengan proses. Select the most suitable mode of cultivation and fermentation.

4

Memahami pemantauan kesterilan dalam industri, process pemisahan dan dapatan semula produk rekombinan. Understand sterility monitoring in industry, separation and recovery process of recombinant products.

5

Mengetahui formulasi, pengisian dan pembungkusan; ujian klinikal produk; Pengesahan dan persijilan melalui Amalan Pembuatan Baik (GMP) proses dan reka bentuk prasarana Know formulation, filling and packaging; clinical trials; GMP (Good Manufacturing Practice) on processes and facility design.

KKKR5832 Pembuatan Biokimia Biochemical Manufacturing Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang biokatalisis dalam pembuatan biokimia menggunakan mikroorganisma dan enzim untuk kegunaan khusus. Penerangan tentang kinetik pertumbuhan sel dan biokatalisis turut dibincangkan. Tumpuan diberikan kepada bagaimana mikrob dan enzim digunakan untuk membuat komponen-komponen makanan, farmaseutikal, produk-produk pengguna dan biobahan. Bagaimana metabolisma mikrob diubahsuai untuk menghasilkan strain yang berupaya menghasilkan bahan-bahan biokimia tertentu dan novel bioaktif metabolit turut dibincangkan. Perbincangan disegi etika dan kesan risiko dari penggunaan organisma terubahsuai genetik (GMO) juga dibincangkan. This course is aimed to introduce students biocatalysis in biochemical manufacturing using microorganisms and enzymes for specific applications. Explanation

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

345

of cell growth kinetics and biocatalysis will be included. This course focuses on how microbes, and enzymes are used to manufacture components of foods, pharmaceuticals, consumer products and biomaterials. How microbial metabolism is altered or engineered to generate strains capable of producing biochemicals and novel bio-active metabolites will also discussed. Topic of ethical and social/ perception of risk implications of producing products from genetically modified organisms (GMOs) also included. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-requisite (if any): KKKR3563 Biokimia dan Kejuruteraan Biomolekul/ Biochemistry and Biomolecular Engineering Bacaan Asas: References: Buchholz K., Kasche V. and Borscheuer U.T. 2012. Biocatalysis and Enzyme Technology, 2nd Edition, Wiley Blackwell. Tao J. and Kazlauskas R. 2011. Biocatalysis for Green Chemistry and Chemical Process Development, John Wiley & Sons Ghasem D. Najafpour, 2015. Biochemical Engineering and Biotechnology. El sevier, UK Junhua (Alex) Tao, Romas Joseph Kazlauskas 2011. Biocatalysis for Green Che mistry and Chemical Process Development. John Wiley & Sons. Ratledge C. and Kristiansen B. 2006. Basic Biotechnology, 3rd Edition, Cam bridge University Press. Michael C. Flickinger and Stephen W. Drew (1999) Bioprocess Technology: Fermentation, Biocatalysis, and Bioseparation. John Wiley & Sons Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan tentang kinetik pertumbuhan sel dan biokatalisis. Describe cell growth kinetics and biocatalysis.

2

Menerangkan peranan biokatalis dalam pembuatan biokimia industri. Explain the role of biocatalysts in the industrial biochemical manufacturing.

3

Menerangkan proses-proses pembuatan biokimia menggunakan sel mikrob dan juga enzim. Explain the biochemical manufacturing processes using enzymes and microbial cells.

346

Panduan Prasiswazah

4

Menerangkan bagaimana faktor-faktor luaran dan juga pengubahsuaian tapak jalan metabolisma mikrob dapat meningkatkan penghasilan bio produk Explain on how the external factors and modification of metabolic pathway could enhance production of bioproduct.

5

Menghasilkan suatu proses biokimia yang lebih efisien. Produce more efficient biochemical process.

KKKR5842 Kejuruteraan Bioreaktor Bioreactor Engineering Kursus ini adalah bertujuan untuk membantu jurutera bagi pembangunan, reka bentuk dan pengoperasian yang terlibat dalam industri fermentasi. Ia memberi pemahaman tentang pembangunan proses fermentasi industri bermula daripada skala makmal, loji pandu dan fermentasi skala industri. Pelajar akan didedahkan kepada reka bentuk bioreaktor, jenis-jenis bioreaktor serta aplikasinya. Faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan dan mod operasi fermentasi turut dibincangkan. Kursus ini juga membincangkan dengan mendalam reka bentuk pensterilan serta operasi aseptik dalam fermentasi skala industri. Pengoptimuman proses fermentasi, penskalaan naik dan penskalaan turun proses fermentasi juga dibincangkan. This course aims to assist engineers for the development, design and operation involved in the fermentation industry. It provides an understanding of the development of industrial fermentation processes ranging from laboratory scale, pilot plant and industrial scale fermentation. Students will be exposed to bioreactor designs, bioreactor types and their applications. Factors affecting the selection and mode of fermentation operations are also discussed. This course also discusses in-depth sterilization designs and aseptic operations in industrial scale fermentation. The optimization of fermentation process, scaling up and downgrade fermentation process is also discussed. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Shuler, M.L., Kargi, F, & DeLisa, M. 2017. Bioprocess Engineering: Basic Con cept. 3rd Edition (Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences), Prentice Hall Shigeo Katoh, Jun-ichi Horiuchi, Fumitake Yoshida 2015. Biochemical Engi neering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists, John Wiley & Sons.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

347

Stanbury, P. F., Whitaker, A. and Hall, S.J. 2016. Principles of Fermentation Technology, 3rd Edition. Pergamon Press Ltd., Oxford, England. Bailey, J.E and Ollis, D.F. 1986. Biochemical Engineering Fundamentals. Mc Graw Hill International Edition Asenjo, J and Merchuk J. C 1995. Bioreactor system Design. Marcel Dekker, Inc NY Lydersen, B. K, D’elia N.A and Nelson, K. L 1994. Bioprocess Engineering: Systems, Equipment and Facilities, Wiley-Interscience Inc, NY. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menjelaskan keperluan asas dalam pembangunan suatu proses fermentasi industri. Explain basic facilities in the process development of industrial fermentation.

2

Menjelaskan bentuk pensterilan panas secara sesekumpul dan selanjar; juga pensterilan menggunakan kaedah penurasan. Explain batch and continuous heat sterilization in fermentation process and to design the sterilization using filtration methods.

3

Menilai jenis bioreaktor serta mod fermentasi yang sesuai dengan proses yang dipilih. Evaluate the type of bioreactor as well as the fermentation mode according to the selected process.

4

Mengenal pasti parameter optimum proses fermentasi. Identify the optimum parameter for fermentation.

5

Menganalisis saiz bekas fermenter untuk penskalaan naik dan penskalaan turun berasaskan kriteria skala naik yang sesuai. Analyse sizing of the fermenter for scale-up and scale down purpose based on appropriate scaleup criteria.

KKKR5852 Kepintaran Buatan Dalam Kejuruteraan Kimia Artifical Intelligence in Chemical Engineering Objektif kursus ini ialah memberi pengenalan kepada konsep dan teknik-teknik penggunaan kepintaran buatan (AI) dalam bidang Kejuruteraan Kimia. Kursus ini dimulakan dengan pemahaman terhadap konsep AI dan sejarah ringkas bagaimana ianya bermula. Seterusnya, perbincangan diteruskan dengan jenisjenis kepintaran buatan seperti logik kabur, rangkaian neural, sistem pakar, algoritma genetik dan lain-lain, dengan kaedah pengoperasian setiap jenis kepintaran buatan tersebut. Perbincangan akan diteruskan dengan aplikasi AI dalam perkem-

348

Panduan Prasiswazah

bangan proses dan pemantauan rekabentuk, diagnosis kegagalan, perancangan dan penjadualan operasi-operasi proses, pengcaman corak, proses kawalan dan penentuan keputusan. Pada bahagian terakhir kursus ini, penumpuan akan diberikan kepada aplikasi logik kabur dan rangkaian neural dalam kejuruteraan kimia. Pemahaman konsep dan teori AI akan dipermudahkan dengan bantuan perisian-perisian komputer seperti, Neuralware® Fuldek® dan Matlab®. The objective of this course is to provide an introduction to the concepts and techniques in the use of artificial intelligence (AI) in Chemical Engineering. The course begins with an understanding of the concept of AI and a brief history of how it began. Next, the discussion continued with the types of artificial intelligence such as fuzzy logic, neural networks, expert systems, genetic algorithms and others, with the method of operation of any type of artificial intelligence. The discussion will be continued with AI applications in the development and monitoring of the design process, failure diagnosis, planning and scheduling operations process, pattern recognition, control and decision-making process. In the last part of the course, emphasis will be given to the application of fuzzy logic and neural networks in chemical engineering. Understanding of concepts and theories AI would be facilitated with the help of computer software such as Neuralware®, Fuldek® and Matlab®. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Thomas Quantrille Y. Liu, .2012. Artificial Intelligence in Chemical Engineering Ed. 1. Academic Press. Vinod C. & Anand H. 2014. Artifical Intelligence and Machine Learning. Pren tice-Hall of India. Russel, S. & Norvig, P. 2016. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Ed. ke 3. New Jersey: Pearson Education, Inc. Haykin, S. 1999. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Ed. ke 2. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Schalkoff, R. J. 1997. Artificial Neural Networks. Singapore: McGraw Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

349

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan konsep dan teori kepintaran buatan secara umum Explain the concepts and theories of artificial intelligence in general.

2

Mengklasifikasikan jenis-jenis kepintaran buatan Classify the types of artificial intelligence.

3

Menjelaskan aplikasi kepintaran buatan secara umum dan khusus dalam kejuruteraan kimia Describe the application of artificial intelligence in general and specifically in chemical engineering.

4

Menjelaskan pengoperasian setiap jenis kepintaran buatan terutamanya rangkaian neural dan logik kabur. Explain the operation of any particular type of artificial intelligence especially fuzzy logic and neural networks.

5

Mengaplikasikan konsep logik kabur dengan bantuan perisian komputer dalam kawalan proses seperti Matlab atau Fuldek. Apply the concepts of fuzzy logic with the help of computer software in process control such as Mathlab® or Fuldek®.

6

Mengaplikasikan konsep rangkaian neural dalam pengenalpastian corak dengan bantuan perisian computer seperti Mathlab atau Neuralware. Apply the concepts of neural networks in pattern recognition with the aid of computer software such as Mathlab® or Neuralware®.

KKKR5862 Kejuruteraan Sistem Proses Process System Engineering Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pemilihan teknik dan penyelesaian di dalam Kejuruteraan Sistem Proses. Ia bermula dengan analisis Jepitan untuk integrasi penukar haba untuk pelbagai unit utiliti, pemisahan proses alitan, retrofit, integrasi dengan unit lain serta peminimuman air sisa. Seterusnya, kursus ini membincangkan simulasi dinamik dan pengunaan peranti yang bersesuaian untuk penyelesaian. Selain daripada itu, kursus ini juga memberikan kaedah penambahbaikan data dan penentuan ralat serta penggunaanya. Akhir sekali pelajar akan didedahkan kepada pengoptimuman proses untuk beberapa aplikasi seperti rangkaian penukar haba, loji kima serta kaedah penyelesaian terpilih. This module provides students with a working knowledge of selected techniques and solution in process systems engineering and their application in chemical process design. It starts with a pinch analysis for heat exchanger networks to cover multiple utilities, stream splitting, retrofitting, integration with other units and its application to wastewater minimization. Then, it focuses on dynamic sim-

350

Panduan Prasiswazah

ulation of process flow sheets, including use of software. Another topic is data reconciliation and gross error detection and their applications. The final topic on process optimization covers several applications; including heat exchanger networks, flow sheet optimization and data reconciliation, as well as selected methods for solving multi variable problems. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): Tiada / None Bacaan Asas: References: Mahmoud M. El-Halwagi. 2017. Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitabil ity Enhancement, Ed. Ke 2. Elsevier. Mahmoud M El-Halwagi and Dominic Chwan Yee Foo. 2012. Recent Advances in Sustainable Process Design and Optimization (Advances in Process Systems Engineering),World Scientif ic. Gade Pandu R. & Shivom S. 2017. Advances in Process Systems En gineering: Volume 6 Differential Evolution in Chemical Engi neering, Developments and Applications, World Scientific. Bequette, B. W, 1998. Process Dynamics Modeling, Analysis and Simulation, Prentice Hall, Singapore Floudas, C.A. 1995. Nonlinear and Mixed-integer Optimization: Fun damental and applications, New York: Oxford University Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami konsep asas kejuruteraan sistem proses. Understand the basic theory of Process System Engineering.

2

Menyelesaian masalah teknologi Jepitan untuk pemidahan Haba dan Jisim. Solve the Pinch problem for Heat and Mass optimization.

3

Merekabentuk dan meyelesaian masalah rekabentuk sebagai simulasi dinamik. Design and solve design problem as dynamic simulation

4

Mengoptimumankan rekabentuk loji yang selamat. Optimize a safe plant design.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

351

KKKR5872 Kawalan Proses Lanjutan Advanced Control Process Kursus ini bertujuan memberi pelajar pengetahuan tentang kawalan proses lanjutan. Kursus adalah sambungan dari kursus Dinamik Proses dan Kawalan yang membincangkan subjek berkenaan dengan lebih mendalam. Antara topik-topik yang diajar ialah kawalan adaptif, teknik penganggaran dan kawalan ramalan berdasarkan model (MPC). Penggunaan proses simulator seperti MATLAB untuk simulasi proses model dan pengawalan proses. The objective of the course is to give students the knowledge of the advanced process control. The course is the continuation from subject of Dynamics Process and Control which discusses the subject of process control more in depth. Among the tropics thought in the course are adaptive control, estimation technique and model based predictive control (MPC). Process simulator such as MATLAB will be used to simulate process model and control chemical processes. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): KKKR3683 Dinamik dan Kawalan Proses/ KKKR3683 Dynamic and Control Process Bacaan Asas: References: Lawrence Daley. 2018. Handbook of Process Control and Instrumentation (Chemical Engineering). 1st Edition. New York; Clanrye International. Mahmoud, S.M., 2018. Fuzzy Control, Estimation and Diagnosis, 1st Edition. Springer International Publishing. Kouvaritakis, B., Cannon, M., 2016. Model Predictive Control, 1st Edition. Springer International Publishing. Seborg, D. E., Edgar T. F., Mellichamp D. A., 2016. Process Dynamics and Con trol, 4th Edition, USA, John Wiley & Sons Inc. Smith, C. A. dan Corripio, A. B. 2006. Principles & Practice of Automatic Pro cess Control. 3rd Edition. USA, John Wiley & Sons Inc. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO) Mengenal pasti model proses seperti yang diperlukan untuk reka bentuk pengawal bagi proses berbilang pemboleh ubah. Identify process model for designing the controller for multivariables processes.

352

Panduan Prasiswazah

2

Menyelesaikan pelinearan proses model tak linear. Solve linearization of non-linear model processes.

3

Menyelesaikan masalah proses kimia dan biokimia mengguna kawalan ramalan berdasarkan model (MPC) Solve chemical and biochemical control process using model based predictive control (MPC).

4

Menilai dan menganalisis masalah proses menggunakan kawalan adaptif, teknik penganggaran dan pengenalan sistem. Evaluate and analyse control process using adaptive control, estimation techniques and system identification.

5

Menilai dan menganalisis masalah rekabentuk kawalan menggunakan perisian MATLAB. Evaluate an analyse process control problem using MATLAB software.

KKKR5882 Kelestarian Proses Process Sustainability Kursus ini memperkenalkan konsep kelestarian dan pembangunan proses lestari. Impak strategi pembangunan proses industri terhadap aspek sosial, alam sekitar dan ekonomi akan dikenalpasti dan langkah-langkah tebatan terhadap impak negatif proses indusri akan dibincangkan. Kursus ini juga akan menganalisis isu-isu penting terkini dan topik-topik perbincangan berkaitan pembangunan lestari This course introduces the concepts of sustainability and sustainable process development. The social, environmental and economic impact of process development strategies will be identified and the mitigation of negative impacts discussed. It also examines some important current issues and areas of debate in relation to sustainable development. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Koltuniewicz, A. B. 2014, Sustainable Process Engineering, De Gruyter, Berlin. Anastas, P.T & Horvath, I.T. 2015, Green Chemistry for a Sustainable Future. Letcher T, J. Scott & D. Patterson. 2014, Chemical Process for a Sustainable Future, Royal society of Chemistry, Oxfordshire. Brennan, D, 2012, Sustainable Process Engineering: Concepts, Strategies, Evaluation and Implementation, Pan Stanford Publishing. Gibson R.B, S, Hassan, S, Holtz, J. Tansey & G. Whitelaw. 2005, Sustainability Assessment: Criteria & Proses, Earthscan, New York.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

353

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami konsep, prinsip dan metodologi pembangunan lestari. Understand the concepts, principles and methodologies of process sustainability

2

Memberikan penekanan terhadap pertimbangan kepada aspek alam sekitar, sosial dan ekonomi dalam membuat keputusan. Emphasize the requirements for consideration to environmental, social and economic factors in decision making.

3

Mengimbangi pelbagai objektif pada skala berbeza dengan mengaplikasikan prinsip-prisnip kelestarian. Balance multiple objectives occurring at different scales by applying sustainability principles.

KKKR5892 Sains dan Kejuruteraan Membran Membrane Science and Engineering Kursus ini bertujuan untuk memberikan pelajar pengetahuan yang meluas tentang asas sains dan kejuruteraan membran serta aplikasi membran untuk kejuruteraan kimia, sekitaran dan biologi. Pelajar seharusnya boleh memformulasi dan menyelesaikan masalah kejuruteraan berkaitan sintesis, modul dan rekabentuk membran, untuk pelbagai proses membran. The aim of this course is to provide students with a broad spectrum of knowledge in fundamentals of membrane science and engineering, as well as in membrane applications for chemical, environmental and biological engineering. The students should be able to formulate and solve engineering problems involving synthesis, modules and design of membranes, for various membrane processes. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None Bacaan Asas: References: Baker, R.W., 2013, Membrane Technology and Applications. Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd., 3rd Edition. Figoli, A. & Criscuoli, A., 2017, Sustainable Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment, Springer Singapore.

354

Panduan Prasiswazah

Hoek, E.V.M., 2018, Introduction to Membrane Science and Technology, John Wiley & Sons, Ltd., Singapore, Second Edition. Paul, D.R. & Yampol’skii, Y.P., 2017, Polymeric Gas Separation Membranes, CRC Press, Taylor & Francis Group. Sridar, S., 2018, Membrane Technology: Sustainable Solutions in Water, Health, Energy and Environmental Sectors - CRC Press, Taylor & Francis Group. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengenal pasti pelbagai proses pemisahan membran. Identify various membrane separation processes.

2

Mengenal pasti bagaimana membran dihasilkan di industri. Identify how the industrial membranes are prepared.

3

Menyelesaikan masalah rekabentuk modul membran dan sistemnya. Solve problem(s) in membrane modules design and its systems.

4

Mengaplikasi proses penghasilan membran dan penciriannya. Apply membrane synthesis and its characterization.

KKKR5912 Pemprosesan dan Pengendalian Zarah Particle Handling and Processing Tujuan kursus ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan kefahaman yang luas di dalam teknologi pengendalian dan pemprosesan zarah dengan penekanan kepada konsep dan masalah praktikal. Ia akan membincangkan tentang reka bentuk sistem penyampai pneumatik dan bekas penyimpanan zarah. Topik-topik lain yang dibincangkan termasuk proses pencampuran pepejal, , risiko dalam pengendalian dan pemprosesan serbuk dan pepejal pengeringan. The aims of this course are to provide students with a broad understanding of particle handling and processing technology with an emphasis on concepts and practical problems. It discusses the design of pneumatic conveying system and particle storage. Other topics discussed will include solid mixing, risk in powder handling and processing and solids drying. Pra-Keperluan (jika ada) Pre–requisite (if any): KKKR2363 Mekanik Bendalir/ Fluid Mechanic KKKR2473 Kejuruteraan Tindak Balas Kimia/ Chemical Reaction Engineering I

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

355

KKKR3543 Proses Pemisahan I/ Separation Process I Bahan Asas: References: Siti Masrinda Tasirin dan Siti Kartom Kamaruddin. 2008. Teknologi Za rah, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Rhodes, M. J. 1998. Introduction to Particle Technology, John Wiley and Son. Wohlbier, H. R. (ed.). 1994. Conveying and Processing, Trans. Tech. Publi cations. Jonathan P.K. Seville Chuan-Yu Wu. 2015. An Engineer’s Guide to Parti cles and Powders: Fundamental of Particle Technology and Engi neering, Butterworth-Heinemann. Jonathan P.K. Seville Chuan-Yu Wu. 2016. Particle Technology and Engi neering, Butterworth-Heinemann. Hardcover. Sunggyu Lee, Kimberly H. Henthorn. 2017. Particle Technology and Ap plications, CRC Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mereka bentuk silo penyimpanan zarah. Design a silo for particle storage.

2

Menentukan tekanan statik dan dinamik di dalam silo. Determine the static and dynamic stresses in a silo.

3

Mengetahui proses penyampaian pneumatik, dan membezakan antara fasa cair dan pengangkutan fasa padat. Know the process of pneumatic conveying, and to differentiate between dilute phase and dense phase transport.

4

Mereka bentuk sistem penyampaian fasa cair. Able to design a dilute phase conveying system.

5

Meramal saiz produk dari mana-mana proses pengurangan saiz dan meramal keperluan tenaga. Predict the product size from any size reduction process and to predict the energy requirement.

6

Memahami fenomena letupan dan bahaya kebakaran serbuk. Understand the phenomena of explosion and fire hazards of powders.

356

Panduan Prasiswazah

KKKR5922 Proses Petrokimia Petrochemical Processes Kursus ini mengisi ruang di antara kejuruteraan kimia asas dan dengan kemahiran yang diperlukan oleh seorang jurutera proses peringkat awal di industri petroleum. Kursus akan melihat secara menyeluruh proses penapisan minyak, stok suapan dan hasil, dan operasi utama yang lain. Topik khusus yang dibincangkan termasuk penyulingan atmosfera dan vakum, pencirian pecahan petroleum kompleks, dan operasi penapisan utama seperti pembentukan semula bermangkin, pemecahan bermangkin, perawatan hidro, dan pemecahan haba. This course covers the basic of chemical engineering and skills required by a process engineer in the early stages of the petroleum industry. The course will look at the overall process of refining oil, feedstock and yeild, and other major topics. Specific topics will also be discussed include atmospheric and vacuum distillation, characterization of complex petroleum fractions, and major refining operations such as catalytic reforming, catalytic fractioning, hydro treatment, and thermal breakdown. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1213 Kimia Organik untuk Jurutera/ Organic Chemistry for Engineers Bacaan Asas: References: Meyer, R, A. 2016. Handbook of Petroleum Refining Processes. Ed. Ke-4, McGraw-Hill Professional. Speight, J.G. 1998. Petroleum Chemistry and Refining. Taylor and Francis. Gary, J. & Handwerk, G. 2007. Petroleum Refining: Technology and Economics. Ed. Ke-5. CRC Press. Treese, P.E. ,Steven A, P., Peter R., Jones, D. S. J. 2015. Handbook of Petroleum Processing . Springer International Publishing Leffler, W.L. 1985. Petroleum Refining for the Non-Technical Person. Ed. ke 2. Penn Well Books. Matar, S, Hatch, L.F, 2001. Chemistry of Petrochemical Processes. Ed ke2. Gulf Professional Publishing Bahadori, A., Nwaoha, C., Clark, M.W. 2013. Dictionary of Gas, Oil and Petrochemical Processing. CRC Press

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

357

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menganalisis dan memahami mengenai tugas jurutera kimia di industri petrokimia Analyze and understand the responsibilities of chemical engineers in the petrochemical industry.

2

Menilai dan menganalisis mengenai proses dan peralatan dalam penghasilan bahan-bahan petrokimia. Evaluate and analyse the processes and equipment in the production of petrochemical materials.

3

Menganalisi mengenai pasaran bahan petrokimia dalam scenario global. Analyse the petrochemicals market in the global scenario.

4

Menganalisis dan memahami mengenai pemprosesan dalam industri petrokimia. Analyze dan understand the processes in the petrochemical industry.

KKKR5932 Kejuruteraan Makanan Food Engineering Matlamat kursus ini ialah memperkenalkan aplikasi prinsip asas kejuruteraan kimia dalam kejuruteraan makanan. Kursus ini membincangkan sifat makanan yang relevan kepada pemprosesan makanan, penurunan saiz makanan cecair dan pepejal, pemindahan dan storan makanan pepejal dan cecair, pencampuran makanan cecair dan pepejal, pemanasan dan penyejukan makanan, pembekuan makanan, penstrilan makanan, pemekatan makanan cecair dan pengeringan makanan pepejal. Kursus ini juga membincangkan aplikasi Amalan Pengilangan Baik (GMP) dan Takat Kawal Kritis Analisis Bahaya (HACCP) dalam reka bentuk dan pengendalian kilang makanan. The aim of the course is to introduce the application of basic principles of chemical engineering in food engineering. The course discusses properties of food relevant to food processing, size reduction of liquid and solid food, transport and storage of solid and liquid food, mixing of solid and liquid food, heating and cooling of food, food freezing, food sterilization, concentration and dehydration of liquid food and drying of solid food. The course also discusses the application of Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazards Analysis and Control of Critical Points (HACCP) in food factory design and operation. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any) : None

358

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Toledo, R. T. 2018. Fundamentals of Food Process Engineering. Fourth Edition, New York: Springer Science Business Media. Ibarz, A. & Barbosa-Canovas, G.V. 2014. Introduction to Food Process Engineering. Boca Raton: CRC Press. Baker, C.G.J. (Ed.) 2013. Handbook of Food Factory Design. New York: Springer Science Business Media. Singh, R.P. & Heldman, D.R. 2013. Introduction to Food Engineering. Fifth Edition, Amsterdam: Academic Press. Ibarz, A. & Barbosa-Canovas, G.V. 2003. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton: CRC Press Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Memahami bagaimana prinsip asas kejuruteraan kimia diaplikasi dalam pemprosesan makanan secara industri. Understand how fundamentals of chemical engineering principles are applied in food processing industry.

2

Memahami kepentingan sifat makanan dalam pemprosesan makanan. Understand the importance of food properties in food processing.

3

Mengaplikasi prinsip asas kejuruteraan kimia dalam pemprosesan makanan. Apply fundamentals of chemical engineering principles in food processing.

4

Mereka-bentuk alat pemprosesan makanan utama dan kilang pemprosesan makanan. Design the main food processing equipment and the food processing factory.

KKKR5942 Kejuruteraan Plastik Plastic Engineering Subjek ini memperkenalkan para pelajar kepada penghasilan sesuatu barangan plastik bermula dari proses percampuran dan penyebatian, sehingga kepada penghasilan produk akhir barangan plastik yang kebiasaannya terdapat dalam bidang automotif, keperluan rumah dan sebagainya. Ia memfokuskan kepada pemahaman terhadap sifat-sifat polimer, kelestarian, dan pengelasannya, kesesuaian sesuatu resin polimer untuk aplikasi barangan tertentu, bahan likat polimer, penghantaran serbuk dan until, penyimpanan dan pembungkusan, jaminan mutu di dalam proses penyebatian, proses penghasilan barangan plastik

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

359

(penyemperit, pengacuan suntikan, pengacuan tiup, pengacuan mampatan dan lain-lain) dan sifat-sifat barangan plastik (ketahanan mekanikal, haba dan sifat rintangan terhadap air, cuaca dan sebagainya. Permasalahan seperti produk terkeluar dari spesifikasi, penghasilan serbuk halus ketika proses penyebatian juga dibincangkan. Aspek kelestarian seperti kitar semula, jenis –jenis plastik bio-sumber dan berkaitan akan dibincangkan. This subject introduces students to plastic production flow starting from compounding process to end-product fabrication, which can be found in automotive and household usage. It focuses on understanding the polymer properties, its sustainability, and classification, the suitability of each polymer resin for certain application, polymeric viscous media, powder and pellet handling, pneumatic conveying for powder and pellet conveying, storage and packaging, quality assurance in polymer compounding section, plastic fabrication process (extrusion, injection molding, blow molding, compression molding etc.) and properties of plastics articles (mechanical, thermal, resistance towards water and weather etc.). The common problems (off-spec product, fines generation) during compounding process are also discussed. The sustainability aspect such as recycling process, few types of plastics such as bio-based plastics and others will be discussed. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1233 Kejuruteraan & Sains Bahan/ KKKR1233 Material Science & Engineering Bacaan Asas: References: Joseph P. Greene, 2014, Sustainable Plastics : Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics, New York: John Wiley & Sons Inc. David G. Rethwisch & William D. Callister, 2014. Materials Science and Engineering, 9th Edition SI Version. New York: John Wiley. Donald R. Askeland &Wendelin Wright, 2015, Science and Engineering of Materials, 7th edition SI Edition, Mason, OH, United States : Cengage Learning, Inc. Roy J. Crawford,1998, Plastics Engineering, 3rd Edition, Butterworth Heinemann, 1998.

360

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menilai resin polimer yang sesuai untuk aplikasi plastik tertentu dan kelestariannya. Evaluate suitable polymer resin for a given plastic application and its sustainability.

2

Menilai sifat serbuk dan bahan likat polimer. Evaluate properties of powder and viscous polymeric material.

3

Menilai masalah yang timbul ketika penghasilan barangan plastik. Evaluate common problems in plastic processing.

4

Menilai jaminan mutu yang bersesuaian untuk proses penyebatian. Evaluate suitable quality assurance during plastic compounding.

5

Menilai cara penghasilan yang bersesuaian untuk barangan plastik tertentu dan menganalisis sifat produk plastik Evaluate fabrication process and properties of a given plastic end-product.

KKKR5952 Kaedah Instrumentasi Kimia Chemical Instrumentation Methods Kursus ini bertujuan untuk member pendedahan dan pengetahuan terhadap konsep kaedah instrumentasi kimia dalam melakukan analisis kimia. Ianya akan menekankan kepada teori asas dan prinsip utama instrumentasi kimia serta peluang untuk menggunakan kebanyakan peralatan yang didapati dalam makmal analisis jabatan menerusi kerja makmal yang diberi sepanjang tempoh kursus ini. Konsep umum rekabentuk elektronik seperti pendaraban isyarat, elektronik berdigit dan nisbah isyarat-terhadap-hingar peralatan juga akan dibincangkan. Reka letak instrumentasi umum setiap peralatan yang digunakan akan dibincang secukupnya. Pelajar juga akan diberi pendedahan menggunakan analisis instrumentasi terkini dalam penentuan struktur kimia, komposisi dan sifat bahan, pemisahan komponen kimia, melakukan pengukuran kepekatan dan ketulenan serta menjalani proses jaminan kualiti dalam pengukuran instrumentasi. This course is intended to provide exposure and knowledge of the concept of chemical instrumentation methods in chemical analysis. It will emphasize the basic theories and main principles of chemical instrumentation and the opportunity to use most of the tools found in the analytical laboratory of the department through the authorized lab work during the duration of this course. General concepts such as electronic design such as signal multiplication, digital electronics and signal-to-noise equipment will also be discussed. The layout general instrumentation and equipment used will be sufficiently discussed. Students will also be given exposure using the latest instrumentation analysis

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

361

in determination of chemical structure, materials composition and properties, separation of chemical compounds, doing the measurement of the concentration and purity as well as undergoing quality assurance processes in the instrumental measurement. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : KKKR1133 Kimia Fizik Untuk Jurutera/ Physical Chemistry For Engineers Bacaan Asas: References: Skoog, D.A. & Holler, F.J. 2017. Principles of Instrumental Analysis.7th Edition. New York: Brook & Cole. Lindon,J., Tranter, G.E. and Koppenaal, D. 2017. Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry. Academic Press. USA. Holler, F, Skoog, D.A and Crouch, S. 2018. Fundamental of Analytical Chemistry, Cengage Learning, Inc. CA United State. Vitha, M.F. 2018. Chromatography: Principles and Instrumentation. Springer Berlin Heidelberg Germany. R. S. Khandpur. 2015. Handbook of Analytical Instruments, Third Edition, McGraw Hill Private Limited, New Delhi, India. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menerangkan teori dan prinsip asas instrumentasi kimia. Explain the theory and basic principles of chemical instrumentation.

2

Mengaitkan operasi asas peralatan dan komponen instrumentasi kimia yang terdapat dalam makmal. Relate the basic operation and component of chemical instrumentation in laboratory.

3

Menyediakan sampel yang akan digunakan dalam sesuatu peralatan analisis. Produce the samples to be used in an analytical equipment.

4

Menyimpulkan keputusan daripada data analisis yang diperolehi. Conclude the obtained results from the analysis data.

5

Menganalisis struktur kimia, melakukan pengukuran kepekatan dan ketulenan serta melaksana jaminan kualiti dalam pengukuran kimia. Analyse the chemical structure, perform a measurement of the concentration and purity as well as perform quality assurance in chemical measurements.

362

Panduan Prasiswazah

KKKR5962 Toksikologi Industri Toxicological Industry Matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan kepada pelajar berkenaan proses-proses industri yang melibatkan bahan bertoksik serta sisa bertoksik yang dihasilkan. Kesan bahan bertoksik dari industri ke atas alam sekitar dan cara-cara pengurusan sisa yang berkesan juga akan diperkenalkan. Perkaitan antara doctindakbalas serta mekanisme asas penyerapan, pengagihan, metabolisme dan pengeluaran bahan toksik dalam sistem tubuh manusia juga akan dibincangkan. Di akhir pengajian ini, pelajar juga akan berkebolehan untuk menilai risiko, tahap ketoksikan dan kaedah penyelesaian berdasarkan aspek keselamatan yang betul. This course is to provide students with process that involved with toxicants in industry and the generation of toxic waste. The effect of toxicants from the industry and agriculture towards the environment, and effective waste management will also be introduced. The dose - response correlation and basic mechanisms of absorption, distribution, metabolism and the production of toxic substances in the human body system will also be discussed. By the end of this course, students will be able to evaluate the risk, toxicity level and the solution method based on the right safety aspect. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any) : Tiada / None Bacaan Asas: References: Harbison, R. D., Bourgeois, M. M. & Johnson, G. T. 2015. Hamilton & Hardy’s Industrial Toxicology. 6th edition, New York: John Wiley & Sons. Rouessac, R. & Rouesasc, A. 2000. Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, New York: John Wiley & Sons. Woolley, D. & Woolley, A. 2017. Practical Toxicology: Evaluation, Prediction, and Risk, Third Edition. CRC Press. Landis,W., Sofield, R. & Ming-Ho, Y. 2017. Introduction to Environmental Toxicology: Molecular Substructures to Ecological Landscapes, Fifth Edition. CRC Press. Richard, B. P. 2017. Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, Third Edition. CRC Press.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

363

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Mengenalpasti proses yang melibatkan bahan bertoksik di industri dan penghasilan sisa bertoksik. Identify the process that involved with toxicants in industry and the generation of toxic waste.

2

Menguji kesan bahan bertoksik dari industri dan pertanian ke atas alam sekitar dan pengurusan sisa yang berkesan. Examine the effect of toxicants from the industry and agriculture towards the environment, and effective waste management.

3

Menganalisa perkaitan dos-tindakbalas serta mekanisme asas penyerapan, pengagihan, metabolisme dan pengeluaran bahan toksik dalam sistem tubuh manusia. Analyse the dose - response correlation and basic mechanisms of absorption, distribution, metabolism and the production of toxic substances in the human body system.

4

Menyiasat risiko, tahap ketoksikan dan kaedah penyelesaiannya berdasarkan aspek keselamatan yang betul. Investigate the risk, toxicity level and the solution method based on the right safety aspect.

KKKR5972 Topik Khusus Untuk Kejuruteraan Kimia Special Topics in Chemical Engineering Kursus ini membincangkan topik-topik terkini dalam bidang kejuruteraan kimia. Topik yang ditawarkan pada semester tersebut akan dihebahkan dengan lebih awal oleh Jabatan. Sebagai garis panduan, antara topik yang akan ditawarkan adalah seperti Kejuruteraan Biomolekul dan Bioproses (Penghasilan biogas dan Biohidrogen), Teknologi Proses (Kejuruteraan Polimer, Teknologi Kejuruteraan Petrokimia, Teknologi Fuel Sel dan Tenaga), Kejuruteraan Persekitaraan (Biofilem, Alga dan Fitoremediasi, Pengurusan Sisa Pepejal) dan Tindak Balas Kejuruteraan Kimia. Topik yang ditawarkan adalah topik yang tidak diajar dalam kursus lain prasiswazah. Topik yang ditawarkan dalam kursus ini adalah bergantung kepada pensyarah terlibat. This course will cover a current special topic in chemical engineering field. The title of the topic to be covered at that offering semester will be preannounced by the Department. As a guideline, topics could include one of the following: Bioprocess and Biomolecule Engineering (Production of Biogas and Biohydrogen), Process Technology (Polymer Engineering, Petrochemical Engineering Technologies, Fuel Cell and Energy Technologies), Environmental Engineering (Biofilms, Algae, Phytoremediation, Solid Waste Management) and Chemical Reaction Engineering. Only topics not covered in other graduate courses will be included. The coverage of topic will vary depending on the lecturer.

364

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Bergantung kepada kursus berkaitan Pre-Requisite (if any) : Depends on the related courses Bacaan Asas: References: Metcalf & Eddy, 2013. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. 5th Edition, New York: McGraw Hill Education. Seider, W., Seader, J. D., Lewin, D. R. & Widagdo, S. 2016. Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design. 4th Edition, New York: John Wiley. McCutcheon, S.C. & Schnoor, J.L. 2003. Phytoremediation: Transformation and Control of Contaminants. 1st Edition, New York: Wiley-Interscience. Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B. & Shaeiwitz, J. A. 2018. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes. 5th edition. Pearson Education. El-Halwagi, M. M. 2017. Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement. Butterworth Heinemann. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) Course Outcomes (CO)

1

Menghubung kait teori kejuruteraan kimia dan biokimia dengan aplikasi industri Relate chemical and biochemical engineering theories with the industrial applications.

2

Mereka bentuk proses kejuruteraan kimia, biokimia dan yang berkaitan menggunakan perisian penyelaku proses yang piawai seperti HYSYS®, iCON® dan SuperPro®. Design chemical, biochemical and related engineering plants using standard process simulator such as HYSYS®, iCON® and SuperPro®.

3

Mengenalpasti, merumus, menyelidik kajian kepustakaan dan menganalisa masalah kompleks yang terdapat dalam proses kejuruteraan kimia dan biokimia. Identify, formulates, research literature and analyze complex chemical and biochemical engineering problems.

4

Memahami asas kejuruteraan kimia, mereka bentuk dan menyepadu unit operasi proses. Understand chemical engineering fundamental, design and integration of unit process operations integration and design.

5

Memahami imbangan jisim yang terlibat dalam proses kejuruteraan biokimia dan kimia. Understand mass balance in chemical and biochemical engineering process.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

365

Program Kejuruteraan Mekanikal Programme of Mechanical Engineering Pengenalan Dalam usaha negara menuju ke arah status negara maju dengan ekonomi berasaskan perindustrian, jurutera mekanik dan jurutera pembuatan perlu memahami kejuruteraan yang merentasi bidang-bidang yang umumnya berkait dengan disiplin dan profesion lain. Oleh yang demikian, reka bentuk suatu kurikulum akademik yang meluas dan menyeluruh sebagai asas kepada kerjaya jurutera mekanik dan pembuatan adalah penting. Walaubagaimanapun, keperluan khusus dan mendalam untuk sesuatu tugas di dalam kerjaya progresif perlu merentasi semua sektor industri dan fungsi teknikal, dan ianya tidak mungkin dapat dipenuhi keseluruhannya semasa pengajian prasiswazah. Program kejuruteraan mekanik dan pembuatan telah berjaya menghasilkan banyak kumpulan jurutera yang diterima oleh pihak industri. Bidang-bidang asas kejuruteraan mekanik iaitu bahan, mekanik pepejal, dinamik dan kawalan, mekanik bendalir, pemindahan haba dan termodinamik serta pengajian prinsip dan kegunaan di dalam bidang sistem pembuatan, pengukuran dan instrumentasi, kuasa dan mesin elektrik, elektronik dan mikroprosesor dan kejuruteraan terbantu komputer masih menjadi tunggak kepada program pengajian prasiswazah ini. Jabatan menawarkan dua program prasiswazah iaitu Program Kejuruteraan Mekanik dan Program Kejuruteraan Pembuatan. Kedua-dua program pengajian prasiswazah ini mempunyai struktur program yang serupa. Pelajar bagi kedua program perlu menyempurnakan kursus - kursus yang sama sehingga semester empat, dan pengkhususan program mekanik dan pembuatan bermula dari semester kelima hingga kelapan. Setiap kursus teras jabatan mengandungi sesi amali yang berkaitan dan penilaian kursus yang merangkumi unsur-unsur peperiksaan dan kerja amali. Pada dua semester terakhir pengajian, penekanan diberikan kepada bidang pengurusan dan reka bentuk. Pelajar diwajibkan mengikuti beberapa kursus di dalam bidang-bidang ini. Ini selaras dengan matlamat jabatan untuk menghasilkan jurutera yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam reka bentuk dan selok-belok pengurusan. Jabatan mewajibkan pelajar untuk menjalankan suatu projek penyelidikan melalui Projek Ilmiah I dan II pada dua semester terakhir dengan bimbingan pensyarah jabatan. Ianya merupakan pra-syarat untuk pelajar tamat

366

Panduan Prasiswazah

pengajian. Pelajar juga diberikan sedikit kebebasan untuk menjurus ke dalam kursus-kursus tenaga, bahan atau mekanik gunaan bagi kejuruteraan mekanik dan dan kursus-kursus pemprosesan bahan, sistem atau pengurusan kejuruteraan bagi kejuruteraan pembuatan. Pelajar perlu memilih dua belas (12) unit elektif untuk program Kejuruteraan Mekanik dan dua belas (12) unit elektif untuk program Kejuruteraan Pembuatan daripada kursus-kursus elektif yang ditawarkan. Kursus-kursus elektif tersebut adalah mencerminkan keperluan semasa di dalam bidang-bidang pengkhususan yang diambil dan juga mengikut keperluan industri yang akan dikemas kini dari masa ke masa. Introduction In an effort to be a developed nation with industry-based economy, mechanical and manufacturing engineers need to understand engineering across fields that are generally related to other disciplines and professions. Therefore, the design of broad and comprehensive academic curriculum as the basis for future career of mechanical and manufacturing engineers is important. However, specific and in-depth knowledge required for jobs in a progressive career should extend cross all industrial sectors and technical functions, and may not be entirely achieved through undergraduate studies. The mechanical and manufacturing engineering programs have been successful in producing engineers that are accepted by the industry. Fundamental subjects in mechanical engineering, which are materials, solid mechanics, dynamic and control, fluid mechanics, heat transfer and thermodynamics, including principles and applications in manufacturing systems, measurement and instrumentation, power and machine electrics, electronics and microprocessors, and computer-aided engineering, remain as the foundation of the undergraduate degree programme. The department offers two undergraduate degree programs, which are the Mechanical Engineering program and the Manufacturing Engineering program. Both of these undergraduate programs have similar program structures. Students for both program required to complete same course until fourth semester, and specialization on mechanical and manufacturing programme start from semester five until eight. Each of the department’s core courses typically include relevant laboratory sessions and course assessments which include elements of examinations and practical / laboratory works. In the final two semesters of the study program, emphasis is given to management and design, where students are required to take courses in these fields. This is in line with the aim of the department to produce

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

367

engineers with in-depth knowledge in design and in the art of management. Students are also given the freedom to focus or specialize in courses related to energy, materials or applied mechanics for mechanical engineering and courses related to material processing, system or engineering management for manufacturing engineering. Student are required to choose twelve (12) units of electives for mechanical engineering program and twelve (12) units of electives for manufacturing engineering program, from the available elective courses that are offered. These elective courses reflect the current needs in those specialized fields and also follow current industrial demands, which shall be updated periodically.

Objektif Pembelajaran Program (PEO) PEO1 Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations PEO2 Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan. Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs. PEO3 Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal. Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.

Hasil Pembelajaran Program (PO) PO1 - Ilmu Kejuruteraan - Aplikasi ilmu dalam matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan dalam memberi penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks.

368

Panduan Prasiswazah

Engineering Knowledge - Apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and an engineering specialisation to the solution of complex engineering problems. PO2 - Analisis Masalah - Mengenal pasti, merumuskan, mengkaji literatur dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks dengan mencapai kesimpulan yang dapat menyokong dengan menggunakan prinsip pertama matematik, sains tabii dan kejuruteraan sains. Problem Analysis - Identify, formulate, research literature and analyse complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences; PO3 - Reka bentuk/Pembangunan Penyelesaian - Rekabentuk penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dan sistem reka bentuk, komponen proses yang menepati keperluan spesifik dengan pertimbangan yang bersesuaian bagi kesihatan awam dan keselamatan, budaya, kemasyarakatan dan alam sekitar. Design/Development of Solutions - Design solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations; PO4 - Penyiasatan - Menjalankan penyiasatan terhadap masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan kaedah ilmu asas penyelidikan termasuk reka bentuk uji kaji, analisis dan tafsiran data, sintesis maklumat untuk memberikan kesimpulan yang sah. Investigation - Conduct investigation into complex problems using research based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions; PO5 - Penggunaan Alatan Moden - Mencipta, memilih dan mengaplikasikan teknik, sumber, dan alatan kejuruteraan dan teknologi maklumat yang moden, termasuk ramalan dan model, kepada masalah kejuruteraan yang kompleks dengan memahami hadnya.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

369

Modern Tool Usage - Create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modelling, to complex engineering problems with an understanding of the limitations. PO6 - Jurutera dan Masyarakat - Mengaplikasikan pemikiran yang dimaklumkan dari konteks ilmu untuk menilai isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya serta tanggungjawab berkaitan yang relevan kepada profesional amalan kejuruteraan dan penyelesaian kepada permasalah yang kompleks. The Engineer and Society - Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice and solutions to complex engineering problems; PO7 - Alam Sekitar dan Kelestarian – Memahami dan menilai kemampanan dan kesan dari kerja profesional kejuruteraan dalam penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dalam konteks masyarakat dan persekitaran. Environment and Sustainability - Understand and evaluate the sustainability and the impact of professional engineering work in the solution of complex engineering problems in societal and environmental contexts. PO8 - Etika - Aplikasi prinsip etika dan komitmen terhadap etika professional serta tanggung jawab dan norma amalan kejuruteraan yang menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Ethics - Apply ethical principles and commit to professional ethics & responsibilities and norms of engineering practice and contribute to the National Aspirations PO9 - Komunikasi - Berkomunikasi secara efektif berkaitan aktiviti kompleks bersama komuniti kejuruteraan dan keseluruhan masyarakat, seperti berkeupayaan untuk memahami dan menulis laporan yang efektif serta mereka bentuk dokumen, melakukan pembentangan yang efektif, serta memberi dan menerima arahan.

370

Panduan Prasiswazah

Communication - Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions. PO10 - Individu dan Kerja Berpasukan - Berfungsi secara efektif sebagai individu, dan sebagai ahli atau ketua dalam pelbagai kumpulan dan pelbagai disiplin. Individual and Team Work - Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings. PO11 - Pembelajaran Sepanjang Hayat - Mengenal pasti keperluan dan persediaan serta keupayaan untuk melibatkan diri secara bebas dalam pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks yang luas merangkumi perubahan teknologi. Life Long Learning - Recognise the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change. PO12 - Pengurusan Projek dan Kewangan - Mendemonstrasikan ilmu dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan membuat keputusan secara berekonomi serta aplikasi terhadap tugas yang diberi, sebagai ahli atau ketua kumpulan, untuk mengurus projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin. Project Management and Finance - Demonstrate knowledge and understanding of engineering management principles and economic decision-making and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

371

Struktur Kursus Kejuruteraan Mekanikal Mechanical Engineering Course Structure Semester

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

LMCK1621

C1

LMCE1042

C2

LMCE1062/ LMCE1072

C2

KKKM1413

WJ

KKKM1613

WJ

KKKM1913

C5

I

Nama Kursus/ Course

Etika dan Profesional Ethical and Proffesional Breakthrough English Kursus Prasyarat Nota : (Pelajar perlu lulus kursus ini sebelum dibenarkan mengambil kursus LMCE1062. Sekiranya gagal pelajar perlu mengulang semula kursus sebelum dibenarkan mengambil kursus yang berikutnya) Academic Interactions (MUET Band 2 & 3) Academic Literacy (MUET Band 4,5 & 6) Pengenalan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Introduction to Electrical and Electronics Engineering Sains dan Kejuruteraan Bahan Science and Engineering Materials Grafik Reka Bentuk Kejuruteraan Engineering Design Graphic

Mana-mana Kursus Citra Luar

C6

Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup (Kursus Luar Fakulti)

KKKQ1123

WF

Matematik Kejuruteraan I (Kalkulus Vektor) Engineering Mathematics I (Vector Calculus)

372

Panduan Prasiswazah

II

III

LMCW1022

CW

LMCE1062

C2

KKKM1333

WJ

KKKM1423

WJ

KKKM1623

WJ

KKKQ1223

WF

LMCW2173/ LMCMXXX3

CW

LMCW2022

CW

LMCE2082/ LMCE2092

C2

KKKM2092

WJ

KKKM2213

WJ

KKKM2453

WJ

KKKM2613

WJ

KKKQ2123

WF

Asas Keusahawanan dan Inovasi Entrepreneurship and Innovation Base Academic Interactions (MUET Band 2 & 3) Nota : Kursus ini hanya ditawarkan untuk pelajar yang telah lulus kursus LMCE1042 Foundation English (MUET Band 1) Statik Kejuruteraan Engneering Static Pengaturcaraan Komputer Computer Programming Prestasi dan Pemilihan Bahan Materials Selection and Performance Matematik Kejuruteraan II (Aljabar Linear) / Engineering Mathematics II ( Linear Algebra ) Hubungan Etnik-Warganegara Ethnic Relation Bahasa Melayu Komunikasi 2Bukan Warganegara Pengurusan dan Analitik Data Data Management and Analytic Pro Talk English (MUET Band 1, 2 & 3) Speak To Persuade (MUET Band 4, 5 & 6) Projek Bersepadu I Integrated Project I Termodinamik dan Pemindahan Haba Thermodynamic and Heat Transfer Perkakasan Kejuruteraan Mekanik dan Elektrik Mechanical and Elektrical Engineering Tools Mekanik Bahan Mechanic of Materials Matematik Kejuruteraan III (Persamaan Kebezaan ) Engineering Mathematics III (Differential Equation)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

IV

V

LMCW2163/ LMCWXXX3

CW

KKKM2223

WJ

KKKM2423

WJ

KKKM2833

WJ

KKKM2913

WJ

KKKQ2023

C3

KKKF3283

C1

KKKM3062

WJ

KKKM3043

WJ

KKKM3243

WJ

KKKM3433

WJ

LMCRXXX3

C6

373

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Warganegara) Islamic and Asian Civilisation Pengajian Malaysia 3-Bukan Warganegara Mekanik Bendalir Fluid Mechanic Dinamik Kejuruteraan Engineering Dynamics Proses Pembuatan Manufacturing Processes Aplikasi Terbantu Komputer Computer Aided Application Statistik Kejuruteraan Engineering Statistics Etika Kejuruteraan dan Perkembangan Teknologi Engineering Ethics and Technological Advancement. Projek Bersepadu II Integrated Project II Pengiraan Berangka Numerical Methods Sistem Haba Thermal System Analisis Komponen Mekanikal Analysis of Mechanical Components Kursus Luar Fakulti (Free Flow)

374

Panduan Prasiswazah

VI

Intersesi

KKKF3103

WF

KKKM3823

WJ

KKKM3223

WJ

KKKM3473

WJ

KKKM3443

WJ

KKKM3463

WJ

KKKF3066

WF

LMCE3051/ LMCE3061/ LMCE3071

VII

C2

KKKM4053

C4

KKKM4082

WJ

KKKM4413

WJ

KKKM4823

WJ

KKKM4953

WJ

KKKM4XX2

P

Pengurusan Projek Projek Management Pengurusan Kualiti Quality Management Dinamik Bendalir Fluid Dynamic Dinamik Sistem dan Kejuruteraan Kawalan System Dynamics dan Control Engineering Pengukuran dan Instrumentasi Measurement and Instrumentation Mesin dan Kuasa Elektrik Machinery and Electric Power Latihan Industri Industrial Training Let’s Get Talking (MUET Band 1) Corporate Storytelling (MUET Band 2 & 3) Professional Communication (MUET Band 4,5,6) Ekonomi Kejuruteraan Engineering Economy Projek Ilmiah I Research Project I Getaran Mekanik Mechanical Vibration Kawalan Perancangan dan Pengeluaran Production Planning and Control Reka Bentuk Kejuruteraan dan Pembuatan I Engineering Design and Manufacture I ( Pilih satu kursus sahaja) (Choose Only One ) Elektif I Elective I

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

VIII

KKKM4064

WJ

KKKM4963

WJ

KKKM4XX2

P

KKKM4XX2

P

KKKM4XX2

P

KKKM4172 KKKM4192 KKKM4272 KKKM4292 KKKM4412 KKKM4322 KKKM4432 KKKM4452 KKKM4472

375

Projek Ilmiah II Project II Reka Bentuk Kejuruteraan dan Pembuatan II Engineering Design and Manufacture II Elektif II Elective II (Pilih satu (1) kursus sahaja mengikut elektif) Elektif III Elective III (Pilih satu (1) kursus sahaja mengikut elektif) Elektif IV Elective IV (Pilih satu (1) kursus sahaja mengikut elektif) Kursus Elektif / Elective Courses Kursus Aliran Mekanikal Mesin Turbo Turbomachinery Sistem Pendorong Kenderaan Vehicle Propulsion Systems Penyaman Udara dan Penyejukan Air Conditioning and Cooling Tenaga Keterbaharuan dan Pengurusan Tenaga Renewable Energy and Energy Management Mekatronik dan Automasi Mechatronics and Automation Analisis Unsur Terhingga Finite Element Analysis Tribologi Industri Industrial Tribology Dinamik Kenderaan Vehicle Dynamics Dinamik Bendalir Komputeran Computational Fluid Dynamic

376

Panduan Prasiswazah

KKKM4492 KKKM4612 KKKM4632 KKKM4652 KKKM4672 KKKM4692 Kategori/Category • • WU • • WF • • WJ • • P • • CK • • CW • • C1-C6 •

- - - - - - -

Integriti Struktur Structural Integrity Teknologi Kakisan Corrosion Technology Mekanik dan Pemprosesan Komposit Mechanics and Processing of Composite Pemprosesan Bahan Logam Metallic Materials Processing Pemprosesan Seramik Seramic Processing Pemprosesan Polimer Polymer Processing

Kursus Wajib Universiti/ University Courses Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

Silibus Kursus Course Syllabus KKKM1333 Statik Kejuruteraan Engineering Static Objektif kursus ini adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang konsep kuasa dan kilas, serta daya dan momen untuk menganalisis mekanik jasad tegar dalam keseimbangan. Topik-topik penting yang diajar di dalam kursus ini termasuk vektor daya, vektor kilas, keseimbangan jasad tegar, analisis struktur, daya momen dalaman dan daya ricih, geseran, pusat graviti dan sentroid dan sifat tekun. Di samping itu, pelajar dikehendaki untuk menjalankan ujikaji makmal yang melibatkan vektor daya, vektor kilas dan analisis struktur. The objective of this course is to give understanding to students about the concept of force and torque, as well as force and moment application to analyse rigid body mechanics in equilibrium. Important topics taught in this course include force vector, torque vector, equilibrium of rigid body, structural analysis, and internal moment and shear force, friction, center of gravity and centroid, and moment of inertia. In addition, students are

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

377

required to conduct laboratory experiments involving force vector, torque vector and structural analysis. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: References: Hibbeler, R. C., 2015, Engineering Mechanics: Statics, 14th Ed., Prentice Hall. Pearson Education South Asia Pte. Ltd. Meriam, J. L., Kraige, L. G. and Bolton, J. N., 2015, Engineering Mechanics: Statics. 8th Ed.,, John Wiley & Sons, Inc. Hibbeler, R. C., Yap, K. B., Mechanics for Engineers: Statics, SI Editon, 2013, Pearson. Bedford, A. and Fowler, W., 2012. Engineering Mechanics: Statics, SI Edition, Singapore: Prentice Hall. Pearson Education South Asia Pte. Ltd Beer, F., Johnston Jr., E. R., Mazurek, D., 2012, Vector Mechanics for Engineers: Statics, 10th Ed., McGraw-Hill Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan untuk menunjukkan pemahaman dan mengaplikasi prinsip-prinsip asas, konsep melibatkan zarah dan jasad tegar serta kepentingan mekanik gunaan Ability to demonstrate an understanding of basic principles, concepts involving particles and rigid bodies, and the importance of applied mechanics

2

Kebolehan untuk menganalisis jasad tegar dan struktur menggunakan kaedah tertentu melalui pengiraan kejuruteraan Ability to analyse rigid body and structure using specific method through engineering calculation

3

Kebolehan untuk menganalisis masalah kompleks bagi daya dalaman dan luaran, serta momen sesuatu struktur atau jasad melalui penyelesaian masalah kejuruteraan. Ability to analyse internal and external force and moment for structure or rigid body through engineering problem solving.

378

Panduan Prasiswazah

KKKM1413 Pengenalan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Introduction to Electrical and Electronics Engineering Matlamat utama kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan asas berkenaan kejuruteraan Elektrik & Elektronik untuk aplikasi didalam bidang kejuruteraan Mekanik kepada para pelajar. Pelajar akan diperkenalkan kepada: Analisa Litar Elektrik ( Litar Arus Terus & Arus Ulang-Alik, Perintang, Induktor, Kapasitor, Hukum Ohm, Hukum Voltan Kirchoff, Hukum Arus Kirchoff, Analisa Nod & Jaringan, Litar Setara Thevenin, Litar Setara Norton, Teorem Superposisi, Fasor, Kerintangan, Induktans, Kapasitans, Galangan), Peranti Keadaan Pejal (Diod, FET, MOSFET, IGBT, Op-Amp), Sistem Digital, Mikro-Pengawal dan Mikro-Pemproses. Pelajar juga didedahkan dengan aplikasi dan rekabentuk Sistem Elektro-Mekanik ringkas membabitkan elemen-elemen yang telah disebutkan diatas bagi membolehkan pelajar menghubungkan pengetahuan yang diperolehi melalui kursus ini dengan aplikasinya di dalam bidang kejuruteraan Mekanik. The main objective of this course is to give fundamental knowledge of Electical & Electronic engineering for Mechanical engineering application to the students. The students will be introduced to: Electrical Circuit (Direct Current & Alternating Current, Resistor, Inductor, Capasitor, Ohm’s Law, Kirchoff Voltage Law, Kirchoff Current Law, Node Analysis, Mesh Analysis, Thevenin Equivalent Circuit, Norton Equivalent Circuit , Superposition Theorem, Phasor, Resistance, Inductance, Capacitance, Impedance), Solid State Drive (Diode, FET, MOSFET, IGBT, Op-Amp), Digital System, Micro-Controller and Micro-Processor. Students are also exposed to the application and the design of simple Electro-Mechanical System involving the above elements to enable the student to relate the knowledge gained from this course with its application in Mechanical Engineering field. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Hughes, E., Hiley, J., Brown, K. & McKenzie-Smith, I., 2012, Hughes Electrical & Electronic Technology, 11th Ed., Pearson Education. Gates, E., 2012, Introduction to Electronics, 6th Edition, Delmar Cengage Learning.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

379

Edminister, J. & Nahvi, M., 2011, Schaum’s Outline of Electric Circuits, 6th Edition, McGraw-Hill Professional Publishing Rizzoni, G., 2007, Fundamentals of Electrical Engineering, McGraw-Hill Higher Education Storey, N., 2005, Electrical and Electronic Systems, Pearson Higher Education Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Memahami prinsip operasi dan melakukan analisa ringkas litar Arus Terus(AT) dan litar Arus Ulang-Alik (AU) ringkas. Able to understand the operating principle and able to perform basic analysis on Direct Current (DC) and Alternating Current(AC) circuits.

2

Memahami prinsip operasi dan melakukan analisa ringkas terhadap komponen-komponen sistem elektronik termasuklah peranti Keadaan Pejal, sistem nombor, mikrokomputer dan mikropemproses. Able to understand the operating principle and able to perform basic analysis on electronic system’s components including Solid State devices, number systems, microcomputer and microprocessors.

3

Berkemampuan menyelesaikan masalah litar elektrik ringkas secara insani dan dengan bantuan perisian komersial. Able to solve simple electrical circuit problem manually and via the use of commercial application.

4

Berkebolehan mereka bentuk litar elektrik dan Elektro-Mekanik ringkas menggunakan pengetahuan di dalam bidang litar elektrik, peranti keadaan pejal dan mikro-pengawal. Able to design simple applied electrical and Electro-Mechanical circuit utilizing knowledge in electrical circuit , Solid State devices and micro-controllers.

KKKM1423 Pengaturcaraan Komputer Computer Programming Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengaturcaraan komputer. Kursus ini merangkumi penggunaan sistem komputer dalam kerja-kerja kejuruteraan dan konsep pengaturcaraan yang meliputi algorithma, carta aliran, asas struktur bahasa pengaturcaraan, sintaks,pembolehubah dan operasi, kawalan aliran, fungsi, tatasusunan, data berstruktur, penunjuk, input dan output melalui fail dan pengenalan kepada objek pengaturcaraan. Projek pengaturcaraan melalui kaedah Internet Peranti (Internet of Things, IOT) akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar secara berkumpulan. The objective of this course is to provide knowledge, understanding and skills in computer programming. This course covers the use of computer systems in the engineering applications and programming concepts covering algorithm, flowchart, basic structure of computer language, syntax, variable and operation,

380

Panduan Prasiswazah

flow control, functions, arrays, structured data, pointer, file input and output and introduction to object-oriented programming. Programming projects using Internet of Things (IOT) approach will be undertaken by the students as a group project. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References : Stroustrup, B., 2014, Programming: Principles and Prac tice Using C++, 1st Ed., USA: Addison-Wesley Professional. Prata, S, 2011, C++ Primer Plus, 5th Edition,USA:Sams Publishing. Mohd Zaki Nuawi, Shahrum Abdul lah, Shahrir Abdullah, S.M. Haris, Azli Ariffin, 2009, Chapman S.J., MATLAB Programming for Engineer, 2015 MATLAB, A Comprehensive Reference for Engineers, 1st Ed.1997, McGraw Hill Education. Stanley, B.L., Josée, L., Moo, B. E., 2005, C++ Primer, 4th Ed., USA: Addison- Wesley Professional. Koenig, A., and Moo, B. E., 2000, Accelerated C++: Practical Programming by Example, USA: Addison-Wesley Professional. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan mengaplikasi asas struktur pengaturcaraan komputer dan prinsip-prinsip Ability to apply basic computer programming structures and principles.

2

Berkebolehan menganalisis dan membina kod komputer yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Ability to analyse and construct the appropriate computer code to solve engineering problems.

3

Berkebolehan membangunkan perisian mesra pengguna menggunakan perisian pengaturcaraan dan platform yang berkaitan. Ability to develop user friendly software using relevant programming software and platforms.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

381

KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan Science and Engineering Materials Pengenalan kepada struktur dan sifat bahan yang relevan dengan amalan jurutera (iaitu, terutamanya logam, polimer dan komposit). Struktur kristal dan ketidaksempurnaan dalam logam. Resapan sifat mekanik dan mekanisme kegagalan. Gambar rajah keseimbangan fasa dan prinsip rawatan haba bagi keluli, besi tuang, dan aloi aluminium. Pemilihan bahan dan aplikasi kejuruteraan. Introduction to the structure and properties of materials relevant to practising engineers (i.e., primarily metals, polymers and composites). Crystal structure and imperfection in metals. Diffusion, mechanical properties and failure mechanisms. Phase equilibrium diagrams and heat treatment principles for steels, cast irons, and aluminum alloys. Material selection and engineering applications. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Callister W.D., 2014. Materials Science and Engineering: An Introduction. 9th Ed., New York: John Wiley. Shackelford, J.F. 2011. Introduction to Materials Science for Engineers. 8th Ed., New York: Prentice Hall. Smith, W.F., Hasemi, J., 2010. Foundation of Materials Science & Engineering, 6th Ed., New York, McGrawHill. Askeland, D. R., Phule, P. P 2006. The Science and Engineering of Materials, 5th Ed., Ontario, Thomson. Smith, W.F., 2002. Principles of Materials Science & Engineering, 3rd Ed.y New York, McGrawHill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO) Berkebolehan untuk menunjukkan klasifikasi bahan berdasarkan ikatan kristal dan sifat-sifat fizikal. Able to demonstrate classification of materials based on crystal bonding and physical properties.

382

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan untuk menentukan sumbangan pelbagai mekanisme penguatan dan interpretasi sifat mekanikal bahan. Able to determine contributions of various strengthening mechanisms and interpreting mechanical properties.

3

Berkebolehan untuk menilai sifat mekanik bahan menggunakan eksperimen piawai. Able to assess mechanical properties of materials by standard experiments.

4

Berkebolehan untuk menilai sifat mekanik bahan menggunakan eksperimen piawai. Able to assess mechanical properties of materials by standard experiments.

KKKM1623 Prestasi dan Pemilihan Bahan Materials Selection and Performance Kursus ini bertujuan memperkenalkan pilihan bahan diterajui-reka bentuk untuk prestasi optimum bila dikenakan pembebanan mekanik (dan sifat lain seperti karatan dan tegasan karatan) Fenomena seperti alah, lesu, patah, rayap dan karatan di bincang supaya mampu menetap had kegunaan. Prosedur sistematik mengguna carta sifat serta indeks bahan digunakan untuk memilih bahan dengan tepat untuk kegunaan tertentu. Untuk setiap kes kegunaan reka bentuk terhad-sifat, sebuah kajian kes digunakan. The course aims to introduce design-led material selection for optimum performance under mechanical loading (and other properties such as corrosion and stress corrosion). Phenomena such as yielding, fatigue, fracture, creep and corrosion are discussed in order to set the limit of use in application. A systematic procedure using material property charts and material indices is used to select the right material for a certain application. In each case of a property-limited design application, a specific case study is used. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan/ Science and Engineering Materials Bacaan Asas: References: Mahmoud, M.F. 2013. Materials and Process Selection for Engineering Design, 3rd Ed., CRC Press. Ashby, M. F., 2011. Materials Selection in Mechanical Design, Elsevier, ISBN: 978-1-85617-663-7. 1.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

383

Smith, W.F., Hasemi, J., 2010. Foundation of Materials Science & Engineering, 6th Ed., New York, McGrawHill. Askeland, D. R., Phule, P. P 2006. The Science and En gineering of Materials, 5th Ed., Ontario, Thomson. Smith, W.F., 2002. Principles of Materials Science & Engineering, 3rd Ed., New York, McGrawHill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk memahami interaksi struktur sifat-sifat dan pemprosesan dalam prestasi bahan. Ability to understand how materials structure, properties, and processing interact to affect their performance.

2

Berkebolehan untuk menggunakan, mereka bentuk dan mengendalikan latihan perkomputeran untuk meneroka elemen penting sains bahan dan kejuruteraan dalam prestasi bahan menggunakan format kajian kes. Ability to devise, design and conduct computational exercises to explore the essential elements of materials science and engineering in materials performance using case study format.

3

Berkebolehan untuk mengaplikasikan model kuantitatif asas untuk menghitung sifat mekanikal dan fizikal bahan dengan komposisi spesifik, di bawah beban tertentu dan/atau keadaan ujian. Ability to apply basic quantitative models to calculate mechanical and physical properties of a material of specified composition, under specified loading and/or test conditions.

4

Berkebolehan untuk melakukan ujian mekanikal yang piawai ke atas bahan kejuruteraan, mendemonstrasikan pemahaman hubungkait parameter yang diukur dengan sifat bahan, serta melaporkan hasilnya dalam bentuk penulisan. Ability to perform standard mechanical tests on an engineering material, demonstrating an understanding of the link between the measured parameters and material properties, and reporting the results in written form.

KKKM1913 Grafik Reka Bentuk Kejuruteraan Engineering Design Graphics Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang asas-asas reka bentuk dan kemahiran membangunkan lukisan kejuruteraan menggunakan kaedah lukisan secara manual dan juga menggunakan perisian komputer seperti AutoCAD. Silibusnya meliputi asas metodologi reka bentuk tradisional dan setemu serta prinsip-prinsip asas lukisan kejuruteraan seperti saiz lukisan, jenis-jenis garisan, tulisan, simbol lazim, unjuran ortografik, isometrik, lukisan pelbagai pandangan, unjuran sudut pertama dan ketiga, mematra dan tolerans, keratan, senarai bahagian, lukisan kerja, pemasangan dan pengeluaran, operasi asas dalam pembentukan objek 3D.

384

Panduan Prasiswazah

The goal of this course is to provide knowledge about the fundamentals of design and drawing skills to develop engineering drawings using manual and also using computer software such as AutoCAD. It covers basic traditional and concurrent design methodologies and and basic principles of engineering drawings such as the size of the drawing, the types of lines, writing, common symbols, orthographic projection, isometrics, multi-view drawings, first and third angle projection, dimensioning annd tolerancing, section views, bill of materials, working, assembly and production drawings, basic operations in the formation of 3D objects. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Scott Onstott. 2014. AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Essentials: Autodesk Official Press. Bertoline, G.R. and Wiebe, E.N., 2011, Fundamental of Graphics Communication, 6th Ed., New York: McGraw-Hill. Giesecke, F.E., Mitchell, A, Spencer, H.C., Hill, I.L., Dygdon, J.T. and Novak, J.E., 2010, Technical Drawing, 14th Ed., New Jersey: Prentice Hall. Shirley P., Ashikkhmin M., 2010. Fundamental of Computer Graphics. 4th Ed., CRC Press Lamit, L.G., Kitto, K.L, Shull, J.I. and Higgins, J.J., 1997, Engineering Graphics and Design: with Graphic Analysis. St. Paul, Minnepolis: West Publishing Company. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk memahami standard dan konvensyen dalam lukisan teknikal dan mentafsir lukisan kejuruteraan Ability to understand standards and convention in technical drawings and interpret engineering drawings

2

Keupayaan untuk membina lukisan kejuruteraan standard menggunakan perisian CAD dan manual Ability to construct a standard engineering drawings using CAD software and manual.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

385

3

Keupayaan untuk membangunkan dan menghasilkan lukisan kejuruteraan lengkap reka bentuk konsep produk Ability to develop and produce a complete engineering drawings of conceptual design of a product.

4

Kebolehan berkomunikasi dan membentang laporan secara berkesan. Ability to communicate and present report effectively.

KKKM2092 Projek Bersepadu I Integrated Project I Projek bersepadu ini bertujuan untuk membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dari mata pelajaran wajib kejuruteraan mekanikal di semester semasa dan yang lepas untuk menyelesaikan sesuatu projek berkaitan kejuruteraan mekanikal. Di akhir projek, pelajar dikehendaki menghantar laporan teknikal yang lengkap dan membuat pembentangan lisan. Laporan dan pembentangan lisan akan dinilai secara berasingan oleh pensyarah yang mengajar kursus-kursus teras kejuruteraan mekanikal. This integrated project is designed to enable students to apply knowledge and skills developed during their study to a significant project involving mechanical engineering problem solving. The project is related to all compulsory mechanical engineering subjects in current and previous semesters. Student must be able to apply all the knowledge to solve this integrated project. At the end of the project, student is required to submit a complete technical report and attend an oral presentation. Both report and oral presentation will be evaluated separately. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Cengel, Y.A. & Boles, M.A., 2015, Thermodynamics – An Engineering Approach. 8th Edition, New York: McGraw-Hill. Mahmoud, M.F. 2013. Materials and Process Selection for Engineering Design, 3rd Edition CRC Press. Rao, P.N., 2012, CAD/CAM Principles and Application, McGraw Hill Interna tional Edition. Askeland, D. R., Phule, P. P 2011. The Science and Engineering of Materials, 6th Ed., Ontario, Thomson. Krar S. F., Gill, A. R., Smid, P., 2010, Technology of Machine Tools. 7th Ed., McGraw-Hill Science Engineering

386

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan mereka bentuk penyelesaian bagi masalah kejuruteraan mekanikal yang kompleks dan mereka bentuk sistem, komponen atau proses dengan mengambil kira isu semasa. Ability to design solutions for complex problems of mechanical engineering and designing a system ,component or process with regard to current issues.

2

Kebolehan untuk mencipta, memilih dan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, sumber, dan perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai dalam aktiviti-aktiviti kejuruteraan yang kompleks dengan mengambil kira kekangan-kekangannya. Ability to create, select and use appropriate techniques, resources, modern engineering tools and information technologies in complex engineering activities while taking into account all the constraints.

3

Kebolehan berkomunikasi secara berkesan dalam aktiviti kejuruteraan dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat keseluruhan, seperti keupayaan memahami dan menulis laporan serta mereka bentuk dokumen secara berkesan, melakukan pembentangan memberi dan menerima arahan dengan jelas. Ability to communicate effectively in engineering activities with the engineering community and society as a whole , such as the ability to understand and report writing and designing documents effectively , make presentations to give and receive instructions clearly.

4

Berkebolehan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi menyelesaikan projek kejuruteraan. Ability to work in group or individually or multi discipline to solve engineering project.

KKKM2213 Termodinamik dan Pemindahan Haba Thermodynamic and Heat Transfer Matlamat kursus ini adalah untuk memberikan pelajar pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada kemahiran asas termodinamik dan pemindahan haba. Topik-topik yang akan dibincangkan adalah seperti berikut; konsep asas termodinamik, sifat-sifat zat tulen dan hukum pertama Termodinamik. Topik-topik pemindahan haba melibatkan konsep pemindahan haba konduksi, perolakan dan sinaran. Pemindahan haba konduksi meliputi tajuk-tajuk seperti persamaan konduksi, konduksi haba mantap dan tak mantap dalam koordinat kartesan, silinder dan sfera serta konsep rintangan terma. Semasa sesi makmal, pelajar juga akan didedahkan kepada kemahiran melakukan ujikaji berkaitan pengukuran suhu dan tekanan serta ujikaji berkaitan dengan pemindahan haba. The objective of the course is to give the students exposure, knowledge, understanding and synthesis for basic skill of thermodynamics and heat

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

387

transfer. Topics to be discussed are: fundamental concept of thermodynamics, properties of pure substance and first law of thermodynamics. Topics in heat transfer include concept of heat transfer through conduction, convection and radiation. Conduction heat transfer covers topic such as conduction equation, steady state and transient conduction in cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems as well as thermal resistance concept. Students will cover in laboratory session, skill related to temperature and pressure measurement as well as heat transfer experiment. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Cengel, Y.A. & Boles, M.A., 2015, Thermodynamics – An Engineering Approach. 8th Ed., New York: McGraw-Hill. Cengel, Y.A. & Ghajar, A.J., 2015, Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 5th Ed., New York: McGraw Hill. Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D., Bailey, M.B., 2014, Principles of Engineering Thermodynamics, 8th Ed., SI Version, John Wiley & Sons. Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P. & DeWitt D.P., 2011, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th Ed., John Wiley & Sons. Lienhard J.H. (V) & Lienhard J.H. (IV), 2011, A Heat Transfer Textbook, 4th Ed., Dover. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan menghuraikan konsep asas termodinamik dan menentukan sifat bahan tulen dari jadual dan diagram. Ability to describe the basic principles of thermodynamics and to determine the properties of pure substances from property tables and diagram.

2

Berkebolehan untuk menilai permasalahan berkaitan dengan pemindahan tenaga melalui kerja, haba dan jisim, dan hukum termodinamik pertama pada sistem tertutup dan sistem isipadu kawalan. Ability to assess problem related to conservation of energy, energy transfer through work, heat and mass, and first law of thermodynamics in closed and control volume system.

388

Panduan Prasiswazah

3

Kebolehan mentakrif dan menghuraikan tiga mod pemindahan haba dan merumuskan persamaannya untuk masalah kejuruteraan pemindahan haba menggunakan konsep rintangan terma dan persamaan pemindahan haba berkaitan. Ability to define and describe the three modes of heat transfer and formulate its equations for engineering problems in heat transfer using thermal resistance concepts and related heat transfer equation complex engineering problems.

4

Kebolehan menganalisa dan melakukan ujikaji berkumpulan berkaitan pengukuran tekanan, suhu dan proses pemindahan haba. Ability to analyze and perform experiment in group regarding measurement of pressure, temperature and heat transfer process.

KKKM2223 Mekanik Bendalir Fluid Mechanics Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip, sifat dan kaedah asas tentang bendalir dan membekalkan keupayaan menganalisis beberapa masalah asas mekanik bendalir. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti konsep dan sifat bendalir, statik bendalir, hubungan kamiran isipadu kawalan, analisis dimensi, aliran likat dalam paip dan mesin turbo. Di samping itu, pelajar akan diberi projek yang melibatkan masalah mekanik bendalir yang perlu diselesaikan dengan menggunakan perisian moden. The objective of this course is to provide knowledge and comprehension on principles, properties and basic methods for fluids and to equip the student with capabilities of analysing several basic fluid mechanics problems. This course includes topics such as concept and properties of fluid, fluid statics, integral relation of control volume, dimensional analysis, viscous flow in pipes and turbomachinery. In addition, the student will be assigned a project that involves problem with fluid mechanics that needs the usage of modern software for problem solving. Pra-Keperluan (jika ada): KKKM1333 Statik Kejuruteraan Pre-Requisite (if any): KKKM1333 Engineering Static Bacaan Asas: References : Cengel, Y.A. & Cimbala J.M., 2013, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 3rd Ed., McGraw-Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

389

Munson, B.R., Young, D.F. & Okiishi, T.H., 2013, Fundamental of Fluid Mechanics, 7th Ed., New York: John Wiley & Sons. White, F.M., 2011, Fluid Mechanics, 7th Ed., New York: McGraw-Hill. Douglas, J.F., Gasiorek, J.M. & Swaffield, J.A., 2011, Introduction to Fluid Mechanics, 6th Ed., London: Longman. Fox, R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J, 2011, Introduction to Fluid Mechanics, 8th Ed., New York: John Wiley & Sons. Shames, I., 2002, Mechanics of Fluids, 4th Ed., New York: McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan mengaplikasi konsep kontinuum bendalir dan sifat-sifat bendalir dalam kejuruteraan. Ability to apply concepts of fluid continuum and fluid properties in engineering.

2

Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip asas serta teori dalam kejuruteraan bendalir bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan mekanik bendalir. Ability to apply basic principles and theories in fluid engineering to solve the problem relates to fluid mechanics.

3

Berkebolehan mengaplikasi prinsip taburan tekanan untuk pengukuran tekanan dan untuk mengira daya hidrostatik dan pusat tekanan untuk permukaan separa tenggelam dan tenggelam penuh. Ability to apply pronciples of pressure measurement and to calculate hydrostatic force and centre of pressure for partially of fully submerged surface

KKKM2423 Dinamik Kejuruteraan Engineering Dynamics Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang analisis daya yang menyebabkan pergerakan zarah dan jasad tegar. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti kinematik zarah; gerakan nisbi dalam satu satah dan dalam ruang dirujuk dari paksi beranjak, kinetik zarah; persamaan gerakan, kerja dan tenaga, dedenyut dan momentum, kinetik sistem-sistem zarah; persamaan gerakan, kerja dan tenaga, momentum melurus dan sudut, pengabadian tenaga dan momentum, kinematik satah badan tegar; gerakan mutlak, gerakan nisbi dirujuk dari paksi yang beranjak dan berputar, kinetik satah badan tegar; momen sifatekun jisim, daya, jisim dan pecutan, kerja dan tenaga, dedenyut dan momentum dan pengenalan kepada kinematik tiga dimensi. The objective of this course is to develop understanding about analysis of force and movement of particles. This course covers topics such as kinematics

390

Panduan Prasiswazah

of particles; relative motion in a plane and in space referred to the axis moved, kinematics of particles; equation of motion, work and energy, pulse and momentum, kinetic particle system; equation of movement, and angular and linear momentum, energy and momentum conservations, kinematic plane of rigid body; absolute movement, relative movement of the axes referred to the move and rotate, kinetic plane of rigid body; moment inertia of mass, force, mass and acceleration, work and energy, pulse and momentum and introduction to three-dimensional kinematics. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKQ1223 Matematik Kejuruteraan II (Aljabar)/ Engineering Mathematics II (Algebra) Bacaan Asas: References: Hibbler, R. C., 2012, Engineering Mechanics- Dynamics 13th Edition, Prentice Hall. Beer, F. P. dan Johnston E. R., 2012, Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 9th Edition, John Wiley & Son. Pytel, A., Kiusalaas, J., Gosling, Peter, 2012, Engineering Mechanics: Dynamics, 3rd Edition, Cengage Learning EMEA. Bedford A. and Fowler W., 2008, Engineering Mechanics- Dynamics, Prentice Hall. Soutas, R. W., Inman, D. J., Balint, D. S. 2008 Engineering Mechanics Dynamics Computational Edition, Thomson. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Keupayaan menerangkan tentang konsep, definisi dan penggunaan unit-unit yang terdapat dalam dinamik kejuruteraan. Ability to describe the concept, definition and use of units in dynamic engineering.

2

Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai geometri pergerakan zarah dan jasad tegar tanpa mengambil kira daya yang menyebabkan pergerakan. Ability to solve problems through engineering calculations on the geometry of movement of particles irrespective of force that causes movement.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

391

3

Keupayaan menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai analisis daya yang menyebabkan pergerakan zarah dan jasad tegar. Ability to solve problems related to analysis of force that causes movement of particles through engineering calculations.

4

Keupayaan menjalankan ujikaji di dalam makmal. Ability to carry out experiments in the laboratory.

KKKM2453 Perkakasan Kejuruteraan Mekanik dan Elektrik Mechanical and Electrical Engineering Tools Kursus ini bertujuan memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada pelajar mengenai kejuruteraan keselamatan dan kesihatan, teknologi pembuatan: proses pemesinan dan pemotongan logam, kimpalan, pemadanan mekanikal, litar elektronik, pendawaian elektrik dan pemasangan komputer. Kursus ini akan dijalankan secara teori pada permulaan dan diikuti dengan praktikal di bengkel dan makmal. Pelajar akan diberi projek mini untuk menghasilkan produk akhir menggunakan kemahiran yang dipelajari semasa kursus ini. The aim of this course is to introduce the concept of engineering safety and health, manufacturing technology: machining and metal cutting, welding, mechanical fitting, electronic circuit, electrical wiring and computer assembly. The course will consist of theory in the beginning and followed by practical work in the lab and workshop. Students will use skills learned during this course to complete a mini project. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Raymond J. Sacks, Edward R. Bohnart 2011, Welding: Principles & Practices. McGraw-Hill Ryerson. Krar S.F., Gill, A. R., Smid, P., 2010, Technology of Machine Tools. 7th Ed., McGraw-Hill Science Engineering. Denis Cormier, 2005, Machining and Metalworking Handbook. McGraw-Hill E. Paul DeGarmo, J. T. Black, Ronald A. Kohser 2011, Materials and Processes in Manufacturing. 11th Ed., New York: John Wiley & Sons. Giorgio Rizzoni 2008, Fundamentals of Electrical Engineering, McGraw-Hill.

392

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan menerapkan unsur keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Ability to appropriate incorporate safety and health regulation in workplace

2

Kebolehan untuk mengendalikan alat-alat serta kaedah- kaedah untuk menghasilkan kerja- kerja penyambungan dan pemasangan logam serta permasangan litar elektrik dan kompenen computer. Ability to operate tools with sound procedures to produce metal works and assemble electrical circuit and computer components.

3

Kebolehan menunjukkan pemahaman terhadap amalan keselamatan dan kesihatan, dan menggunakan pengetahuan yang berkaitan dengan alat-alat mekanikal dan elektrik Ability to demonstrate understanding of safety and health practices, and apply knowledge related to mechanical and electrical tools.

4

Keupayaan untuk membangunkan produk hijau Ablity to develop green product

KKKM2613 Mekanik Bahan Mechanic of Materials Kursus ini bertujuan memberi kefahaman dan membangunkan pelajar kejuruteraan agar berupaya menganalisis sesuatu masalah yang kompleks ke bentuk yang lebih mudah dan logik. Seterusnya dapat mengaplikasikan prinsip asas dan prinsip yang lazim bagi mendapatkan penyelesaian. Kursus ini meliputi tajuk pembebanan multi-paksi, taburan tegasan dan terikan dibawah beban paksi, ubah bentuk plastik, transformasi tegasan - satah tegasan, tegasan maksima dan utama, bulatan Mohr, tegasan ricih maksima mutlak, transformasi terikan - satah terikan, ubah bentuk aci bulat, tegasan dan sudut piuhan, kilasan pada aci tak bulat, aci berongga berdinding nipis, gambarajah ricih dan momen, kaedah grafik, ubah bentuk lenturan, persamaan lentur, ricihan melintang dan beban gabungan, reka bentuk rasuk dan aci, ubah bentuk di bawah beban melintang, persamaan lengkung, penentuan pesongan, kestabilan struktur, beban genting, persamaan Eular, pembebanan sipi dan persamaan sekan. The objective of this course is to develop engineering students to understand and be able to analyse complex engineering problems by transforming it to simple and logic modes. Consequently, students are aimed to be able to apply fundamental and common principals to obtain solution. This course will

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

393

cover the following topics; multi-axial loading, stress and strain distributions under axial loading, plastic deformation, stress transformation – plane stress, principal and maximum stress, Mohr’s circle for plane stress, maximum shearing stress, strain transformation – plane strain, shaft deformation, stress and angle of twist, torsion of noncircular members, thin-walled hollow shafts, shear and bending moment diagrams, graphical method, bending deformations, bending equation and multiple loading, design of beams and shafts, deformation under transverse loading, equation of elastic curve, deflection, stability of structure, critical load, Euler’s formula, eccentric loading and secant formula. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM1333 Statik Kejuruteraan/ Engineering Statics KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan/ Material Science and Engineering Bacaan Asas: References: Hibbeler, R.C, 2014, Mechanics of Materials (SI Units), 9th Ed., Prentice Hall. Beer, F.P., Johnston, E.R. and DeWolf, J.T., 2013, Mechanics of Materials (SI Units), 9th Ed., London: Mc Graw Hill. Gere, J.M., 2012, Mechanics of Materials, 8th Ed., Cengage Learning. Riley, W.F. Sturges, L.D. & Morris, D.H. 2007. Mechanics of Materials, 6th Ed., Asia: John Wiley & Sons. Pytel, A. and Kiusalaas, J., 2011, Mechanics of Materials. 2nd Ed. Pasific Grove: Brooks/Cole. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO) Untuk memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan istilah asas mekanik bahan, sifat mekanik bahan kejuruteraan, kaedah untuk menyelesaikan permasalahan mekanik bahan dan keupayaan untuk menggunakan pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah kompleks yang praktikal To acquire knowledge about the basic principles and terminology of solid mechanics, mechanical behaviour of engineering materials, methods to solve important types of solid mechanics problems and ability to apply this knowledge for solution of complex problems of practical importance.

394

Panduan Prasiswazah

2

Kebolehan merekabentuk penyelesaian bagi permasalahan dengan keadah yang logik dan teratur yang menggunakan prinsip asas kejuruteraan bahan dengan mengambilkira isu keselamatan. Able to develop a solution of a problem in logical and orderly manner using fundamental principles of mechanics of materials which take into account the safety issues.

3

Berkebolehan menggunakan perisisan untuk menganalisis dan menilai beban yang wujud dalam sesuatu komponen atau struktur mekanik serta membuat kesimpulan dari hasil pengiraan. Able to use numerical software to, analyse and evaluate loadings in any mechanical structure and draw conclusions from the calculation results.

4

Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data yang diperolehi dari ujikaji makmal, dan menghubungkaitkan dengan masalah kejuruteraan. Able to collect and analyse data of laboratory test, and associate with engineering problems.

KKKM2833 Proses Pembuatan Manufacturing Processes Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang proses pembuatan dalam industri dengan perbincangan trend semasa pembuatan negara. Pemahaman luas kepada enam klasifikasi utama seperti proses pembentukan (cth. penuangan, pembentukan plastik), pemprosesan partikel logam dan seramik (cth. metalurgi serbuk, pemprosesan seramik), pembentukan logam dan kepingan kerja-logam (cth. penggelekan, penempaan, penyemperitan), proses penyingkiran bahan (cth. pelarikan, pemunaran, pencanaian), proses operasi permukaan (cth. rawatan permukaan, penyalutan), dan proses pemasangan (cth. kimpalan) yang meliputi bahan mentah dari logam, seramik, polimer dan kompositnya. Pendedahan kepada contoh-contoh daripada industri akan dijalankan. Isu-isu berkenaan pembuatan lestari dan teori reka bentuk untuk pembuatan juga akan dibincangkan. This course aims to familiarise students with manufacturing processes in the industry which discussion of current nation manufacturing trend. The broad understanding into six major classification such as solidification processes (ex. casting, shaping plastics), particulate processing of metals and ceramics (ex. powder metallurgy, ceramic processing), metal forming and sheet metalworking (rolling, forging, extrusion), material removal processes (ex. turning, milling, grinding), surface processing operations (ex surface treatment, coating), and joining processes (ex. welding) which cover of raw material of metal, ceramic, polymer and its composite. Exposure to examples from industry will be conducted. Issues on sustainable manufacturing and theory of design for manufacturing also will be discussed. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan/ Material Science and Engineering

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

395

Bacaan Asas: References: Groover M.P., 2013, Principles of Modern Manufacturing, 5th Edition, John Wiley & Sons: Singapore. Kalpakjian, S. & Schmid, S.R., 2013, Manufacturing Engineering and Technology, 7th Edition, Prentice Hall. Callister W.D. 2013. Materials Science and Engineering: An Introduction, 9th Edition, New York: John Wiley. Groover, M.P., 2012, Introduction to Manufacturing Processes, 4th Edition, John Wiley & Sons: Singapore. Kalpakjian, S. & Schmid, S.R., 2013, Manufacturing Processes for Engineering Materials, 7th Edition, Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan menggunakan konsep asas kejuruteraan dan pengatahuan proses-proses pembuatan berasaskan bahan logam dan bukan logam bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan pembuatan. Ability to use basic concept of engineering and knowledge of manufacturing processes based metal and non metal for solve problems in manufacturing engineeing.

2

Kebolehan memberi justifikasi pemilihan sesuatu proses untuk produk tertentu dengan hubungkait antara bahan, goemetri, kuantiti pembuatan, dan aplikasi penggunaan bagi penyelesaian kejuruteraan kompleks. Ability to give justification of process selection of product based on relationship between material, geometry, manufacturing quantity and it application for solving complex engineering.

3

Kebolehan membangunkan penyelesaian bagi isu-isu dalam proses pembuatan bagi memenuhi keperluan-keperluan kejuruteraan Ability to develop solution for issues in manufactruing process in order to fulfill engineering requiments.

4

Kebolehan untuk mensintesis penyelesaian bagi permasalahan dalam proses pembuatan setelah menjalankan analisa dan interpritasi maklumat melalui kaedah penyelidikan. Ability to synthesis solution for problems in manufacturing process after analyse and interpretation of information through research methodology.

KKKM2913 Aplikasi Terbantu Komputer Computer Aided Application Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada teori mengenai komputer grafik, penggunaan perisian CAD/CAM/ CAE, keperluan perkakasan terhadap perisian tersebut. Komputer grafik dan permodelan akan meliputi teknik permodelan 2D dan 3D. Bermula den-

396

Panduan Prasiswazah

gan kerangka dawai sehingga permodelan padu. Kursus juga meliputi pertukaran data diantara sistem CAD/CAM/CAE yang berbeza (DXF, IGES, STEP), Kaedah unsur terhingga, perancangan pengeluaran terbantu komputer, asas prototaip sulong, dan pembuatan terbantu komputer. Kursus ini juga memperkenalkan peraturcaraan untuk Kawalan Berangka Komputer (CNC). Kursus in juga memberi pendedahan dan kefahaman untuk reka bentuk, analisis dan pembuatan produk menggunakan AR, Simulasi, Cloud Computing melalui integrasi sistem dan juga rantai digital untuk pembuatan aditif. This course gives exposure, knowledge, understanding and synthesis of the theory of computer graphics, CAD/CAM/CAE software and hardware, and the requirement for that software. Computer graphics and modeling, which includes 2D and 3D modeling techniques, starting from a wire frame to solid modeling. This course also covers the data exchange between different CAD/ CAM/CAE systems (DXF, IGES, STEP), finite element methods, computer aided production planning, rapid prototyping, and computer aided manufacturing. This course also introduces programming for Computer Numerical Control (CNC). This course also gives exposure and understanding to the use of Industry Revolution 4.0 (IR 4.0) technology for the design, analysis and manufacturing of products using Augmented Reality (AR), Simulation, Cloud computing through system integration and also the digital chain for additive manufacturing. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM1913 Grafik Reka Bentuk Kejuruteraan/ Engineering Design Graphics Bacaan Asas: References: Rao, P.N., 2012, CAD/CAM Principles and Ap plication, McGraw Hill Interna tional Edition. Amirouche F.M, 2006, Principle Computer-Aided Design and Manufacturing, 3rd Ed., Prentice Hall Kunwoo, L., 2002, Principles of CAD/CAM/ CAE Systems, Massachusetts, Addison-Wesley. Ibrahim, Zeid, 2010, Mastering CAD/CAM, McGraw Hill International Edition. Chang, T.C. et al, 2005, Computer-Aid ed Manufacturing, 3rd Ed., New York, Prentice Hall.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

397

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kebolehan untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah dalam kaedah unsur terhingga bagi struktur yang kompleks berkaitan dengan CAD/CAM/CAE Ability to analyse and solve complex problem of finite element method related to CAD/CAM/CAE.

2

Kebolehan menganalisa rekabentuk and menentukan aturan pemesinan bagi produk tertentu dengan menggunakan mesin kisar CNC atau/dan mesin larik CNC. Ability to analyse a design and decide the machining sequence of the particular product by using CNC milling or/and turning machine.

3

Kebolehan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan terhadap permodelan geometri yang kompleks. Ability to solve problems by using engineering calculation for complex geometrical modeling.

4

Kebolehan untuk menggunakan perisian untuk membuat simulasi pemesinan mengunakan perisian CAM untuk produk yang kompleks dan membina kod dalam pemesinan CNC bagi menghasilkan produk. Ability to use CAM software to simulate machining process of complex product and create machining code in CNC for product fabrication.

KKKM3062 Projek Bersepadu II Integrated Project II Projek bersepadu ini bertujuan untuk membolehkan pelajar mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi dari kursus wajib kejuruteraan mekanikal di semester semasa dan yang lepas untuk menyelesaikan sesuatu projek berkaitan kejuruteraan mekanikal. Di akhir projek, pelajar dikehendaki menghantar laporan teknikal yang lengkap dan membuat pembentangan lisan. Laporan dan pembentangan lisan akan dinilai secara berasingan oleh pensyarah yang mengajar kursus-kursus teras kejuruteraan mekanikal. Integrated project course is designed for students to apply the knowledge and skills developed during the study to a significant project involving mechanical engineering problem solving. The project is related to all compulsory mechanical engineering subjects in current and previous semesters. Students must be able to apply all the knowledge to solve this integrated project. At the end of the project, students are required to submit a complete technical report and attend an oral presentation. Both report and oral presentation will be evaluated separately. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM2092 Projek Bersepadu I/ Integrated Project I

398

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Cengel, Y.A. & Boles, M.A., 2015, Thermodynamics – An Engineering Approach. 8th Ed., New York: McGraw-Hill. Cengel, Y.A. & Cimbala J.M., 2013, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 3rd Ed., McGraw-Hill. Mahmoud, M.F. 2013. Materials and Process Selection for Engineering Design, 3rd Ed., CRC Press. Juvinall, R.C. and Marshek, K.M. 2012. Machine Component Design, 5th Ed., John-Wiley & Sons: Singapore. Moran, M.J., and Shapiro, H.N., 2010, Fundamentals of Engineering Thermody namics. 7th Ed. New Jersey: John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan mereka bentuk penyelesaian bagi masalah kejuruteraan mekanikal yang kompleks dan mereka bentuk sistem, komponen atau proses dengan mengambil kira isu semasa. Ability to design solutions for complex problems of mechanical engineering and designing a system ,component or process with regard to current issues.

2

Kebolehan untuk mencipta, memilih dan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, sumber, dan perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai dalam aktiviti-aktiviti kejuruteraan yang kompleks dengan mengambil kira kekangan-kekangannya. Ability to create, select and use appropriate techniques, resources, modern engineering tools and information technologies in complex engineering activities while taking into account all the constraints.

3

Kebolehan untuk mencipta, memilih dan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, sumber, dan perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai dalam aktiviti-aktiviti kejuruteraan dengan mengambil kira kekangan-kekangannya. Ability to create, select and use appropriate techniques, resources, modern engineering tools and information technologies in engineering activities while taking into account all the constraints.

4

Berkebolehan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi menyelesaikan projek kejuruteraan. Ability to work in group or individually or multi discipline to solve engineering project.

KKKM3823 Pengurusan Kualiti Quality Management Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada teknik-teknik untuk mengawal dan meningkatkan kualiti dalam sistem

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

399

pembuatan. Menganalisa masalah-masalah pengawalan kualiti dengan menggunakan perisian komputer yang sesuai. Ia meliputi kawalan kualiti di organisasi; kaedah-kaedah pengukuran kualiti dan alat-alat kualiti. Tajuk-tajuk yang akan diajar ialah seperti berikut: Pengenalan; Asas Kualiti, Konsep Pemikiran mahaguru kualiti (i.e. Deming, Juran, Crosby, Shewhart, Ishikawa, dan Taguchi); Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM); Teknik-teknik peningkatan kualiti; Pengenalan kepada kaedah-kaedah kawalan kualiti {i.e. Statistik, Carta Kawalan Bolehubah, Kemampuan Proses, Lain-lain Carta Kawalan Bolehubah, Carta Kawalan untuk Sifat (attributes)}: Pengembangan Skop untuk Kualiti (i.e. Keboleharapan, Kos untuk Kualiti, Liabiliti Produk, ISO 9000, Teknik pensampelan lot-demi-lot, Anugerah Malcolm Baldrige, Tanda Aras dan Pengauditan). This course provides exposure, knowledge, understanding, and synthesis to quality control and quality improvement techniques in the manufacturing system. Analyze quality control problems using computer software. It covers quality control in organization; methods for quality measurement and quality tools. The following topics shall be taught: Introduction; Basics of quality; Quality gurus (i.e. Deming, Juran, Crosby, Shewhart, Ishikawa, and Taguchi); Total Quality Management (TQM); Quality improvement techniques; introduction to quality control methods {i.e. Statistics, Variable Control Chart, Process Capability, Other Variable Control Charts, Control Chart for Attributes}; Extensions of quality scope (i.e. reliability, cost of quality, product liability, ISO9000, Lot-By-Lot Sampling Technique, Malcolm Baldrige Award, Benchmarking and Auditing}. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKQ2023 Statistik Kejuruteraan/ Engineering Statistics Bacaan Asas: References: Basterfield D.H., 2013, Quality Improvement, 9th Ed., Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Goetsch D.L and Davis S. 2013. Quality Management for Organizational Excel lence: Introduction to Total Quality, 7th Ed. London: Pearson Education. Summers D. C. S., 2006, Quality, 4th Ed., New Jersey: Prentice-Hall International. Bedi K., 2006, Quality Management, Oxford University Press, India.

400

Panduan Prasiswazah

Mitra A., 1998, Fundamentals of Quality Control and Improve ment, 2nd Ed., Upper Saddle River: Prentice-Hall. Evans J.R. and Lindsay, W.M., 1996, The Management and Control of Quality, Minneapolis/ST Paul: West Publishing Co. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan mengenalpasti, memilih dan menggunakan perkakas peningkatan kualiti seperti: carta alir, gambarajah sebab & akibat, analisis Pareto, SPC, teknik persampelan untuk menganalisa dan menginterpretasi masalah pengawalan kualiti serta kos dalam industri pembuatan dengan efektif. Ability to identify, select and apply fundamental quality improvement tools such as flow chart, cause & effect diagrams, Pareto analysis, SPC and acceptance sampling techniques to analyse and interpret problems in quality control and cost in manufacturing industry effectively.

2

Berkebolehan mengaplikasi konsep dan pengiraan keboleharapan komponen-komponen, ISO9000, ISO14000 dalam sebuah produk & sistem dan perkaitannya kepada isu-isu keselamatan dan kesihatan kepada masyarakat. Ability to apply reliability concept and calculate the component’s reliability in a product & system, ISO9000, ISO14000 and its relationship to safety and health issues to society.

3

Kebolehan mengenalpasti keperluan dan bersedia serta mampu melakukan sendiri pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks perubahan teknologi yang luas. Ability to recognize the need for, be prepared and able to engage life-long learning independently and broadest context of technological change.

4

Kebolehan mempamirkan pengetahuan dan kefahaman prinsip kejuruteraan dan pengurusan serta mengaplikasinya ketika melakukan kerja sendiri, sebagai ahli atau ketua dalam pasukan. Ability to demonstrate knowledge and understanding of engineering and management principles and apply these to one’s own work as a member or as a team leader.

KKKM3043 Pengiraan Berangka Numerical Computations Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar menganalisis sesuatu masalah yang kompleks kepada yang lebih mudah dan logik dengan menggunakan pengiraan berangka. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kaedah berangka dalam kejuruteraan, persamaan linear, punca persamaan, interpolasi dan pemadanan lengkung, pengoptimuman, terbitan dan kamiran berangka, persamaan kebezaan biasa dan persamaan kebezaan separa. Subjek ini mengintegrasikan teori dan aplikasi kaedah berangka bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan. Dengan ini, diharapkan jambatan penghubung antara bidang matematik dan kejuruteraan dapat direalisasikan. Mini projek diberi bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan secara pengiraan berangka.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

401

The objective of this course is to enable students to analyse complex engineering problems by transforming it to simple and logic using numerical computations. This course will cover the following topics; introduction to numerical methods in engineering, linear equations, root of equations, interpolation and curve fittings, optimization (operational research), numerical integration and differentiation, ordinary differential equations and partial differential equations. This course integrates theoretical and practical numerical methods to solve engineering problems in the hope that it bridges the field of engineering and mathematics. Finally, mini engineering projects will be given to the students to be solved by numerical methods. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKQ2124 Matematik Kejuruteraan III/ Engineering Mathematics III Bacaan Asas: References: Chapra, S. C. & R.P. Canale, 2015, Numerical Methods for Engineers. 7th Edition. New York: McGraw-Hill. Chandrupatla, T.R. & Belengundu, A. D., 2011, Introduction to Finite Elements in Engineering-Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Kreyszig, E., 2011, Advanced Engineering Mathemat ics. 10th Edition, New York: John Wiley & Sons. Srimanta Pal, 2009, Numerical Methods: Principles, Analysis and Algorithms, Oxford University Press. Ariffin A.K., & Abdullah, S., 2000, Pengiraan Berangka untuk Kejuruteraan. Bangi: Penerbit UKM. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menganalisis sesuatu masalah yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah dan logik dengan menggunakan pengiraan berangka. Able to analyse complex engineering problems by transforming it into simple and logic using numerical computations

2

Dapat mengintegrasi dan mengaplikasikan prinsip yang dipelajari di peringkat asas bagi mendapatkan penyelesaian yang kompleks secara berangka. Able to apply basic science and engineering principles to solve complex problem numerically.

402

Panduan Prasiswazah

3

Berkemampuan menyelesaikan masalah struktur atau sistem kejuruteraan menggunakan kaedah berangka dengan bantuan perisian komersial. Able to solve engineering structures or systems using numerical methods by the aids of computer softwares.

4

Berkebolehan mengintegrasikan analisis kejuruteraan (termasuk analisis beban dan tegasan) dengan kaedah berangka terpilih yang sesuai untu menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar. Ability to integrate engineering analysis (including load and stress analysis) with selected appropriate numerical technique to solve a given real engineering problem

KKKM3223 Dinamik Bendalir Fluid Dynamic Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip medan aliran dan kaedah kebezaan lanjutan tentang bendalir dan membekalkan keupayaan menganalisis beberapa masalah aliran bendalir. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti hubungan kebezaan aliran bendalir, analisis aliran upaya, aliran di sekitar jasad tenggelam, pemindahan haba perolakan, aliran boleh mampat dan aliran saliran terbuka. Di samping itu, pelajar akan diberi projek yang melibatkan penggunaan perisian CFD untuk menyelesaikan permasalahan aliran bendalir dan perolakan haba. The aim of this course is to provide knowledge and understanding on principles of flow fields and advanced differential methods for fluid, as well as to provide ability to analyse several fluid flow problems. This course covers topics such as differential relations of fluid flows, analysis of potential flows, flows around submerged bodies, convective heat transfer, compressible flows and open channel flows. In addition, students will be assigned a mini project, which involves the use of CFD software in solving flow and convective heat problems. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM2223 Mekanik Bendalir/ Fluid Mechanics Bacaan Asas: References: Munson, B.R., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W. and Rothmayer, A.P. 2013. Fundamental of Fluid Mechanics, 7th Ed., Singapore: John Wiley & Sons. White, F.M., 2011. Fluid Mechanics, 7th Ed., (SI units), New York: McGraw-Hill.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

403

Fox, R.W., McDonald, A.T. and Pritchard, P.J, 2008. Introduction to Fluid Mechanics, 7th Ed., New York: John Wiley & Sons. Douglas, J.F. Gasiorek, J.M. and Swaffield, J.A. 2006. Introduction to Fluid Mechanics, 5th Ed., London: Longman. Shames, I. 2002. Mechanics of Fluids, 4th Ed., New York: McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menyelesaikan aliran likat asas menggunakan persamaan keterusan bentuk kebezaan dan Navier-Stokes. To be able to solve basic viscous flow using differential forms of the continuity and Navier-Stokes equations.

2

Berkebolehan membangunkan model dan menganalisis masalah aliran bendalir dan pemindahan haba perolakan menggunakan Dinamik Bendalir Komputeran. To be able to develop model and analyze fluid flow and convective heat transfer problems using Computational Fluid Dynamic (CFD).

3

Berkebolehan menganalisis aliran dalaman, aliran luaran dan aliran dengan permukaan bebas untuk masalah berkaitan kejuruteraan mekanikal. To be able to analyze internal flow, external flow and flow with free surface for problems related to mechanical engineering.

4

Berkebolehan menganalisis perubahan dalam aliran udara isentropik atau bolehmampat dan merentasi gelombang kejutan. To be able to analyze changes in isentropic or compressible air flow and across shock waves.

KKKM3243 Sistem Haba Thermal System Objektif kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar untuk menganalisis dan merekabentuk berdasarkan topik-topik berikut: sistem kuasa gas, sistem kuasa wap, sistem penyejukan dan pam haba, hubungan termodinamik, campuran gas ideal dan aplikasi psikrometrik, tindak balas kimia dan pembakaran, juga kimia & keseimbangan fasa dan juga sistem penukar haba. Pelajar juga akan didedahkan kepada reka bentuk eksperimen dan pembentangan untuk analisis sistem termodinamik. The objectives of this course is to develop engineering students to analyze and design based on the following topics: gas power systems, vapor power system, refrigeration and heat pump systems, thermodynamics relations, ideal gas mixtures and psychrometrics applications, chemical reaction and combustion chemical & phase equilibrium and heat echange systems. Students also will be exposed to design of experiments and presentation of analysis on thermodynamics systems.

404

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM2213 Termodinamik & Pemindahan Haba/ Thermodynamics & Heat Transfer Bacaan Asas: References: Cengel Y.A, dan Boles M.A. 2014, Thermodynamics – An Engineering Approach.8th Ed., New York: McGraw-Hill. Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P. & DeWitt D.P., 2011, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th Ed., John Wiley & Sons. Moran, M.J., and Shapiro, H.N., 2010, Fundamentals of Engineering Thermodynamics.7th Ed., New Jersey: John Wiley & Sons. Cengel, Y. A, 2007, Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer. New York: McGraw-Hill. Bejan, A. 2006, Advanced Engineering Thermodynamics. 3rd Ed. New Jersey: John Wiley & Sons Moran M. J. et al, 2002, Introduction to Thermal Systems Engineering: Thermodynamics, Fluid Mechaics, and Heat Transfer. New Jersey: Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan untuk mereka bentuk dan menilai sistem kitaran kuasa. Ability to design and evaluate power cycle systems.

2

Kebolehan untuk mereka bentuk dan menilai sistem penyejukan. Ability to design and evaluate the refrigeration systems.

3

Kebolehan untuk mengaplikasi hubungan termodinamik dan boleh menyelesaikan masalah kejuruteraan campuran gas dan psikometrik. Ability to apply thermodynamics relation and able solve gas mixtures and psychrometrics engineering problems.

4

Kebolehan untuk melakukan pengiraan dan analisis kimia keseimbangan fasa dan berupaya membuat analisis mendapatkan sistem penukar haba yang cekap dan lestari. Ability to perform calculation and chemical analysis of phase equilibrium and establish an efficient and sustainable heat exhange system.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

405

KKKM3473 Dinamik Sistem dan Kejuruteraan Kawalan System Dynamics dan Control Engineering Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah analisis dan rekabentuk sistem kawalan suapbalik. Kursus ini merangkumi permodelan mekanikal, terma, bendalir, sistem elektrik dan elektromekanikal; analisis sistem kawalan suapbalik menggunakan teknik-teknik domain masa (kestabilan Routh Hurwitz dan kaedah londar punca) dan domain frekuensi. This course aims to introduce methods for analysis and design of feedback control systems. It includes modelling of mechanical, thermal, fluid, electrical and electromechanical systems; analysis of feedback control systems using time domain techniques (Routh Hurwitz stability criterion and root locus) as well as frequency domain techniques. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM2423 Dinamik Kejuruteraan/ Engineering Dynamics Bacaan Asas: References: Golnaraghi, F., 2015. Modern Automatic Control Systems, USA:Wiley. Nise, N.S., 2015, Control Systems Engineering, 7th Ed.,USA: John Wiley. Franklin, G.F., Powell, J.D. and Emami-Naeini, A. 2014. Feedback Control of Dynamic Systems, 7th Ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. Ogata, K., 2010, Modern Control Engineering, 5th Ed., Prentice Hall. Dorf, R.C., and Bishop, R.H., 2010, Modern Control Systems, 12th Ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. Gopal, M., 2003, Control Systems Principles and Design, USA: McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan memodelkan pelbagai jenis sistem dinamik dalam bentuk rangkap pindah. Able to model various types of dynamic systems in the transfer function form.

2

Berkebolehan menganalisis kestabilan dan prestasi sistem kawalan menggunakan kaedah domain masa dan sambutan frekuensi. Able to analyse the stability and performance of control systems using time and frequency domain methods.

406

Panduan Prasiswazah

3

Berkebolehan membangunkan sistem kawalan menggunakan kaedah domain masa dan frekuensi Able to develop control systems using time and frequency domain methods.

4

Berkebolehan membangunkan eksperimen untuk mengenal pasti model sistem bagi membina sistem kawalan suapbalik. Able to develop experiments for system model identification in order to construct feedback control systems.

5

Berkebolehan mengaplikasi perisian untuk menganalisis prestasi sistem kawalan. Able to apply software to analyse the performance of control systems.

KKKM3433 Analisis Komponen Mekanikal Analysis of Mechanical Components Objektif kursus adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar terhadap teori dan aplikasi reka bentuk dan analisis komponen mesin. Antara kandungan kursus ialah pengenalan kepada komponen mesin, analisis tegasan, teori kegagalan bahan, konsep mekanik patah, reka bentuk kekuatan lesu, analisis pegas, analisis aci, analisis gear, analisis galas dan analisis skru/ pengikat. Di samping itu, satu projek yang berkaitan dengan analisis kegagalan komponen mekanikal perlu dijalankan oleh pelajar. The objective of the course is to give students an understanding of the theory and application of design and analysis of machine components. It focuses on the introduction of machinery components, stress analysis, material failure theory, the concept of fracture mechanics, fatigue strength design, analysis of spring, shaft analysis, gear analysis, analysis of bearings and analysis of screws / fasteners. In addition, a project related to the mechanical component failure analysis should be conducted by the students. Pra-Keperluan (jika ada) / Pre-Requisite (if any): KKKM2613 Mekanik Bahan/ Mechanics of Materials Bacaan Asas: References: Shigley, J.E. and Mischke C.R. 2014. Mechanical Engineering Design, 10th Edition, McGraw-Hill: New York. Norton, R. L. 2013. Machine Design: An Integrated Approach, 5th Edition, Prentice Hall: New Jersey USA. Juvinall, R.C. and Marshek, K.M. 2012. Machine Component Design, 5th Edition, John-Wiley & Sons: Singapore. Budynas, R.G. and Nisbett, J.K. 2006. Shigley’s Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill: New York. Mott, R. L. 2006. Machine Elements in Mechanical Design, 4th Edition, Prentice Hall: Singapore.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

407

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menjalankan analisis tegasan dengan menggunakan teori kegagalan statik, kekuatan lesu dan mekanik patah. To be able to undertake stress analysis using theories of static failure, fatigue strength and fracture mechanics.

2

Berkebolehan menganalisis rekabentuk komponen mesin yang lazim dalam bidang kejuruteraan mekanikal. To be able to analyse design of common machine components in the field of mechanical engineering.

3

Berkebolehan menjalankan projek analisis rekabentuk secara berkumpulan dan individu. Ability to execute a design analysis project in a team and individually.

KKKM3443 Pengukuran dan Instrumentasi Measurement and Instrumentation Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep- konsep asas mengenai pengukuran dan instrumentasi iaitu : Pengenalan Kepada Proses Pengukuran, Ciri-Ciri Bahan Ukur, Analisa Sambutan Sistem Pengukuran, Ralat Dan Hingar Dalam Pengukuran, Analisis Statistik Dalam Pengukuran, Perwakilan Isyarat Dalam Domain Masa dan Domain Frekuensi, Kaedah Digital Dalam Pengukuran Mekanik,Pemerolehan Data Berkomputer. Manakala dalam bahagian kedua pelajar akan diperkenalkan kepada teori-teori operasi penderia-penderia yang digunakan untuk melakukan pengukuran-pengukuran berikut:Pengukuran Anjakan, Halaju dan Pecutan, Pengukuran Akustik, Pengukuran Daya dan Tork, Pengukuran Tekanan, Pengukuran Aliran, Pengukuran Suhu. Pelajar juga akan didedahkan kepada perisian komersil yang relevan bagi tujuan pembelajaran. Projek dan aktiviti makmal akan diberikan kepada pelajar bagi mendedahkan pelajar dengan suasana dunia nyata bagi proses Instrumentasi dan Pengukuran. Pelajar akan melaksanakan sebuah projek melibatkan pemerolehan data melalui peranti dari jarak jauh, penyimpanan data di awan serta pemprosesan dan analitik data menggunakan perisian terpilih bagi mendedahkan pelajar kepada sebahagian daripada elemen-elemen utama Revolusi Industri 4.0. The course aims to provide an understanding on the basic concepts of measurements and instrumentationsnamely: Introduction to Process Measurement, Material Characteristics Survey, Celebration Analysis Measurement System, Error and Noise Measurement, Statistical Analysis of Measurement, Representative signal in Time Domain and Frequency Domain, Measurement Method of Digital

408

Panduan Prasiswazah

Mechanics, Data Acquisition Computer. In the second section, students are introduced to operational theories of sensors for measuring shift, velocity & acceleration, acoustic, power & torque, stress, flow and temperature. Students are also exposed to commercial software, which are relevant to this course. Realworld environment projects will be assigned to students for practical exposures. Student will execute a project involving remote data acquisition, cloud based data storage and data processing & analytics using selected softwares in order to expose the students to parts of the main elements of Industrial Revolution 4.0. Pra-Keperluan (jika ada): KKKM1413 Pengenalan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Pre-Requisite (if any): KKKM1413 Introduction to Electric dan Eletronics Engineering Bacaan Asas: References: Blackburn, J. A., 2013, Modern Instrumentation for Scientists and Engineers, New York: Springer-Verlag. Figliola, R.S. and Beasley, D.E., 2012, Theory and Design for Mechanical Measurements. 4th Ed., New York: John Wiley & Sons. Alciatore, D. G. and Histand, M. B., 2011, Introduction to Mechatronics & Measurement Systems, 4th Ed., New York: McGraw-Hill. Doebelin, E.O, 2003, Measurement Systems Application and Design. 5th Ed., New York: McGraw-Hill Inc. Northrop, R. B., 2005, Introduction to Instrumentation and Measurements, 2nd Ed., Boca Raton: CRC-Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Keupayaan menerangkan secara menyeluruh serta keperluan utama sistem serta proses pengukuran dan instrumentasi . Ability to explain the overall requirement and major system including the process of measurement and instrumentation

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

409

2

Memahami asas-asas utama yang menjadi pra-keperluan untuk reka bentuk sistem pengukuran serta proses pengukuran : kaedah statistik, kaedah digital di dalam pengukuran, pengukuran, litar-litar ringkas, pengataramukaan, konsep-konsepoperasi penderia-penderia terbabit. Understanding the fundamentals of the system design and process measurement: statistical methods, digital methods in surveying, measurements, short circuits, interfaces, sensors operational concepts.

3

Berkebolehan untuk melakukan serta membentuk memodelkan sistem serta merekabentuk sistem pengukuran yang sepadan serta mengaplikasikannya dalam kes membabitkan masalah sebenar. Ability to initiate and develop modeling and design systems as well as applying the corresponding measurement in actual problem cases.

4

Kebolehan untuk mencipta dan memilih menggunakan teknik, analisis sistem dan rekabentuk sistem pengukuran yang sesuai dalam aktiviti kejuruteraan yang kompleks Ability to design and select using suitable technique, system analysis and measurement system design in complex engineering activity

KKKM3463 Mesin dan Kuasa Elektrik Machinery and Electric Power Matlamat kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran asas mesin elektrik. Kandungan kursus ini merangkumi: sistem tiga fasa, litar magnetik, Pengenalan dan aplikasi pengubah; pengenalan dan aplikasi mesin elektrik; motor dan penjana arus terus (AT); motor dan penjana arus ulang-alik (AU), pengenalan dan aplikasi motor elektrik yang lain. The aim of this course is to provide basic knowledge, understanding and skills on electrical machines and power. The course content includes: Three phase system, Introduction to transformer applications; Introduction to electrical machines and their applications; Direct current (DC) motors and generators; Alternating current (AC) motors and generators; Introduction to other electrical machines and. Its applications. Pra-Keperluan (jika ada) KKKM1413 Pengenalan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Pre-Requisite (if any): KKKM1413 Introduction to Electrical and Electronics Engineering Bacaan Asas: References: Hughes A. 2013. Electric Motors & Drives: Fundamentals, Types and Applications, 4th Ed., Newnes, Oxford, United Kingdom.

410

Panduan Prasiswazah

Umans S. 2013. Fitzgerald & Kingsley’sElectric Machinery, 7th Ed., McGraw Hill Higher Education, New York. Chapman S. J. 2011. Electric Machinery Fundamentals, 5th Ed., McGraw Hill Higher Education, New York. Wildi T. 2005. Electric Machines, Drives and Power Systems, 6th Ed., Prentice Hall, New Jersey. Hubert C. I. 2002. Electric Machines: Theory, Operating Applications, and Con trols, 2nd Ed.,Prentice Hall, New Jersey. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Mengaplikasikan pengetahuan teknikal untuk mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknikal dalam mesin elektrik dan mengapliksikannya pada sistem dan peralatan industri Apply technical knowledge to identify, analyze, and solve technical problems in electrical machines and to apply the knowledge to practical industry systems and appliances.

2

Berkebolehan menentukan, mentafsir dan menganalisis keperluan mesin elektrik berdasarkan pengetahuan kukuh terhadap kepentingan peranan sosio-ekonomi terhadap prestasi mesin elektrik, dan isu kritikal terhadap penjimatan tenaga dan kesannya terhadap alam sekitar. Ability to identify, interpret, and analyze the needs for electrical machines systems based on a sound understanding of the important socio-economical role on the performance of electrical machine, and the critical issue of energy efficiency and its environmental effects

3

Kebolehan merekabentuk penyelesaian bagi permasalahan dengan keadah yang logik dan teratur yang menggunakan prinsip asas kejuruteraan bahan dengan mengambilkira isu keselamatan dan alam sekitar Able to develop a solution of a problem in a logical and orderly manner using fundamental principles of mechanics of materials which take into account the safety and environmental issues.

4

Berkebolehan mengumpul dan menganalisis data yang diperolehi dari ujikaji makmal, dan menghubungkaitkan dengan masalah mesin elektrik. Able to collect and analyse data of laboratory test, and associate with electrical machine problems.

KKKM4053 Ekonomi Kejuruteraan Engineering Economy Kursus ini bertujuan memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada proses membuat keputusan ekonomi dan kewangan dari perspektif kejuruteraan. Kursus ini direkabentuk untuk menyediakan pelajar-pelajar prasiswazah kejuruteraan dengan pengetahuan yang bersesuaian untuk menjalankan kajian ekonomi dan kewangan. Tajuk-tajuk yang dipelajari termasuklah: metodologi taksiran modal (nilai wang mengikut masa, kadar faedah, keseteraan nilai); ketidaktentuan dan analisa risiko dalam

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

411

program pelaburan; kos-kos “incremental dan sunk”, analisa kepekaan; kriteria pembuatan-keputusan untuk model penggantian; kajian pulang modal (break-even); susut nilai dan percukaian; kesan inflasi dan analisis kos untuk kitaran hayat. The objective of this course is to provide an exposure, knowledge, understanding, and synthesis to economics and financial decision making from engineering perspectives. This course is designed to provide engineering students with the appropriate knowledge to perform engineering economic and financial studies. Topics covered include: methodology for capital evaluation (time value of money, interest rate, equivalence); uncertainty and risk analysis in investment program; incremental and sunk costs, sensitivity analysis; replacement models decision making criteria, return on capital investment (break-even) studies, depreciation and taxes, effect of inflation and life cycle cost analysis. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Sullivan W.G., Wicks E.M. and Koelling C.P., 2014, Engineering Economy, 16th Ed., Prentice Hall. Park C. S., 2013, Fundamentals of Engineering Economics, 3rd Ed,. Pearson-Prentice-Hall International Edition. Kumar, P., 2012, Fundamentals of Engineering Economics, Wiley-India Blank L. and Tarquim A., 2011, Engineering Economy. 7th Ed., McGraw-Hill International Edition. Panneerselvam, R., 2001, Engineering Economics, Eastern Econmic Edition, PHI. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Merumus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai wang menurut masa Formulate and solve the problems related to time value of money.

412

Panduan Prasiswazah

2

Mengenalpasti punca data dan menggunakan teknik yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah ekonomi kejuruteraan Identify sources of data and apply appropriate techniques to solve engineering economic problems.

3

Memahami kepentingan membuat keputusan ekonomi kejuruteraan yang bersesuaian Understand the importance of making appropriate economic decisions for sustainability.

4

Menyedari impak (kesan) keputusan ekonomi kejuruteraan dalam konteks global, persekitaran dan kemasyarakatan Recognize the impact of engineering economics decisions in global, environmental and societal context.

KKKM4082 Projek Ilmiah I Research Project I Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasi dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari sepanjang program akademik yang telah mereka lalui. Kursus ini direka bentuk untuk memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran pengalaman dalam melaksana dan mengurus suatu projek penyelidikan. Projek-projek penyelidikan ini merentasi pelbagai topik dan bersifat samada teoritikal, perkomputeran atau eksperimetal. Tajuk-tajuk projek ditawarkan oleh setiap kakitangan akademik di jabatan dan pemilihan tajuk oleh pelajar akan diselaraskan oleh penyelaras Projek Ilmiah. Cadangan projek daripada pelajar juga dibenarkan setelah dinilai kesesuaiannya oleh penyelaras. Setiap projek akan dilaksanakan oleh pelajar di bawah penyeliaan kakitangan akademik. Kursus Projek Ilmiah I memberi penekanan kepada kefahaman keseluruhan tentang proses perlaksanaan suatu projek penyelidikan dengan fokus lebih mendalam kepada kajian kepustakaan dan pembangunan kaedah kajian atau rekabentuk ujikaji. Untuk mencapai hasil pembelajaran kursus, taklimat bersiri yang merangkumi tajuk-tajuk seperti berikut akan diberikan kepada pelajar: kajian kepustakaan dan pengumpulan maklumat; kaedah, konsep dan pengurusan penyelidikan yang berkesan; rekabentuk ujikaji; pengumpulan dan analisis data; penulisan gaya UKM dan kemahiran pembentangan. Penilaian pencapaian pelajar mengambilkira kehadiran taklimat, laporan projek yang meliputi bab pendahuluan, kajian kepustakaan dan metodologi, buku log perjumpaan dengan penyelia dan kemajuan projek, dan juga pembentangan pada akhir semester. The objective of this courses is to open up opportunity to students to apply and extend the knowledge acquired in the academic programme they have undergone. These courses are designed to provide students exposure, knowledge, understanding and experiential learning to perform and manage a research project. These research projects encompass a diverse range of topics which include theoretical, computational and experimental investigations. Titles of

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

413

the research projects are offered by academic staff in the department and title selection among students is coordinated by FYP coordinator. Students are allowed to propose their own projects and project suitability will be assessed by the coordinator. These projects will be performed by the students under the supervision of the academic staff. Research Project I puts an emphasis on general comprehension of overall process of performing a research project with further focus on literature review and development of method of investigation or design of experiment (DOE). To achieve the course outcomes, a series of briefing as the followings will be given to students: literature review and information gathering; method, concept and effective research management; design of experiment; collection and analysis of data; UKM writing style and presentation skills. Students assessments are based on attendance to briefing session; project report which includes chapters of introduction, literature review and methodology; log book of meetings with supervisor and project progress; and presentation at the end of the semester. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: Referances:

Tiada None

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menilai dan membandingkan literatur bagi mengenalpasti penyataan masalah kejuruteraan mekanikal. Ability to evaluate and compare literature to identify the problem statement of mechanical engineering.

2

Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, asas dan pengkhususan kejuruteraan dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal kompleks. Ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering fundamental and specialisation to the solution of complex mechanical engineering problems.

3

Berkebolehan merancang dan mereka bentuk kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam kejuruteraan mekanikal. Ability to plan and design solving method for engineering decision in mechanical engineering.

414

Panduan Prasiswazah

4

Kebolehan untuk mereka bentuk penyelesaian kepada masalah kejuruteraan kompleks yang memenuhi keperluan kesihatan awam dan keselamatan/ budaya/ masyarakat/ persekitaran. Ability to design solutions to complex engineering problems that meet specified needs of public health and safety/culture/society /environment.

5

Berkebolehan menjana dan memilih perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks dengan memahami hadnya. Ability to create and select appropriate modern engineering and IT tools to solve complex engineering problems with an understanding of the limitations.

6

Berkebolehan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi menyelesaikan projek kejuruteraan. Ability to work in group or individually or multi discipline to solve engineering project.

7

Berkebolehan mengorganisasi dan menerangkan hasil projek secara lisan dengan bantuan alatpandang-dengar. Ability to organise and present the project outcomes orally with aid of multimedia equipments.

8

Berkebolehan mengitlak dan merumus hasil projek kejuruteraan mekanikal terkini. Ability to generalise and formulate the latest mechanical engineering project outcome.

KKKM4064 Projek Ilmiah II Research Project II Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengaplikasi dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari sepanjang program akademik yang telah mereka lalui. Kursus ini direka bentuk untuk memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran pengalaman dalam melaksana dan mengurus suatu projek penyelidikan. Projek-projek penyelidikan ini merentasi pelbagai topik dan bersifat samada teoritikal, perkomputeran atau eksperimetal. Tajuk-tajuk projek ditawarkan oleh setiap kakitangan akademik di jabatan dan pemilihan tajuk oleh pelajar akan diselaraskan oleh penyelaras Projek Ilmiah. Cadangan projek daripada pelajar juga dibenarkan setelah dinilai kesesuaiannya oleh penyelaras. Setiap projek ini akan dilaksanakan oleh pelajar di bawah penyeliaan kakitangan akademik. Projek Ilmiah II merupakan separuh kedua daripada projek ilmiah yang pelajar perlu ikuti selama setahun. Setiap pelajar akan meneruskan kerja-kerja yang telah dilakukan dalam Projek Ilmiah I. Kerja-kerja utama untuk Projek Ilmiah II lebih tertumpu kepada kerja-kerja praktikal seperti eksperimen, simulasi, tinjauan (survey), pengumpulan maklumat dan data, menganalisa data yang diperoleh dan membincangkan serta membuat kesimpulan terhadap hasil kajian. Di akhir projek, pelajar dikehendaki menghantar laporan teknikal yang lengkap (tesis) dan membuat pembentangan lisan. Penilaian pencapaian pelajar mengambilkira laporan penuh projek ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, kajian kepustakaan, metodologi, keputusan dan kesimpulan; buku log perjumpaan dengan penyelia dan kemajuan projek, dan juga pembentangan pada akhir semester.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

415

The objective of this course is to open up opportunity to students to apply and extend the knowledge acquired in the academic programme they have undergone. These courses are designed to provide students exposure, knowledge, understanding and experiential learning to perform and manage a research project. These research projects encompass a diverse range of topics which include theoretical, computational and experimental investigations. Titles of the research projects are offered by academic staff in the department and title selection among students is coordinated by FYP coordinator. Students are allowed to propose their own projects and project suitability will be assessed by the coordinator. These projects will be performed by the students under the supervision of the academic staff. Project II is a second half of the research project which is compulsory for a final year student. Each student will continue his/her works from where it was left of in Research Project I. Research Project II is more focused on practical works to complete the project by performing experiment, simulation, survey, or information gathering; analysis of the collected data; and discussion and conclusions of the results. At the end of the project, student is required to submit a complete technical report (thesis) and to attend an oral presentation. Students assessments are based on full project report which includes chapters of introduction, literature review, methodology, results, and conclusions; log book of meetings with supervisor and project progress; and presentation at the end of the semester. Pra-Keperluan (jika ada): KKKM4082 Projek Ilmiah I Pre-Requisite (if any): KKKM4082 Research Project I Bacaan Asas/ References : Tiada/ None Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menilai dan membandingkan literatur bagi mengenalpasti penyataan masalah kejuruteraan mekanikal. Ability to evaluate and compare literature to identify the problem statement of mechanical engineering.

416

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, asas dan pengkhususan kejuruteraan dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal kompleks. Ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering fundamental and specialisation to the solution of complex mechanical engineering problems.

3

Berkebolehan merancang dan merekabentuk kaedah penyelesaian bagi membuat keputusan kejuruteraan dalam kejuruteraan mekanikal. Ability to plan and design solving method for engineering decision in mechanical engineering.

4

Kebolehan untuk mereka bentuk penyelesaian kepada masalah kejuruteraan kompleks yang memenuhi keperluan kesihatan awam dan keselamatan/ budaya/ masyarakat/ persekitaran. Ability to design solutions to complex engineering problems that meet specified needs of public health and safety/culture/society /environment.

5

Berkebolehan menjana, memilih dan menggunakan perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks dengan memahami hadnya. Ability to create and select appropriate modern engineering and IT tools to solve complex engineering problems with an understanding of the limitations.

6

Berkebolehan untuk bekerja dalam kumpulan atau sendirian, atau pelbagai disiplin bagi menyelesaikan projek kejuruteraan. Ability to work in group or individually or multi discipline to solve engineering project.

7

Berkebolehan mengorganisasi dan menerangkan hasil projek secara lisan dengan bantuan alatpandang-dengar. Ability to organise and present the project outcomes orally with aid of multimedia equipments.

8

Berkebolehan mengitlak dan merumus hasil projek kejuruteraan mekanikal terkini. Ability to generalise and formulate the latest mechanical engineering project outcome.

KKKM4413 Getaran Mekanik Mechanical Vibration Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bidang getaran kejuruteraan dan bagaimana menggunakan teori asas getaran dalam sistem mekanik untuk menyelesaikan masalah getaran kejuruteraan. Antara topik-topik yang akan dibincangkan termasuk; ciri-ciri sistem bergetar, sumber-sumber getaran, gerakan harmonik, kaedah Newton & kaedah tenaga, salunan, redaman, sambutan sistem, getaran bebas, getaran paksa, getaran fana, sambutan sistem terhadap input teritlak, getaran sistem dua darjah kebebasan, getaran sistem pelbagai darjah kebebasan. Sebuah projek berkumpulan membabitkan getaran sistem mekanik akan turut diberikan kepada pelajar. The objective of this course is to expose students to the field of engineering vibration and utilise fundamental theory of vibration in mechanical system to solve engineering vibration problem. Topics that are discussed in this course include: characteristics of vibrating system, sources of vibration, harmonic motion, newton’s approach & energy approach, resonance, damping, system’s response, free vibration, forced vibration, transient vibration, system’s response towards generalized input, vibration of system with two degrees of freedom, vibration of system with multiple degrees of freedom. A group project involving mechanical system’s vibration will also be given to the students.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

417

Pra-Keperluan (jika ada): KKKM2424 Dinamik Kejuruteraan Pre-Requisite (if any): KKKM2424 Engineering Dynamics Bacaan Asas: References: Inman, D. J., 2013, Engineering Vibration, 4th Ed., Prentice Hall Rao, S. S., 2011, Mechanical Vibrations (SI Edition), 5th Ed.. Pearson Prentice Hall. Bottega, W. J., 2006, Engineering Vibrations, Taylor and Francis. Thomson, W., 2004, Theory of Vibration with Applications, Taylor & Francis Kelly, S. G., 2000, Fundamentals of Mechanical Vibrations, McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan menunjukkan kefahaman tentang konsep dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang getaran. Able to demonstrate an understanding of concepts and terms used in the field of vibration.

2

Keupayaan untuk menyelesai masalah kejuruteraan yang berkaitan dengan getaran sistem-sistem dinamik yang melibatkan keterhantaran getarannya. Ability to solve engineering problems that are related to vibration transmission of system.

3

Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciriciri dinamik sistem bergetar dengan dua darjah kebebasan, tiga darjah kebebasan dan sistem berterusan yang melibatkan amlitud, kelajuan, frekuensi dan bentuk ragam getarannya masingmasing. Ability to solve problems using engineering calculation in relation to dynamic behaviour of vibrating system with two degrees of freedom, three degrees of freedom and continuous system, that involves amplitude, speed, frequency and mode shape of respective vibration system.

4

Boleh memilih dan menggunakan peralatan getaran konvensional dan kaedah yang terkini bagi mengukur dan memproses isyarat getaran seterusnya melaksanakan analisis kejuruteraan. Ability to select and use suitable vibration equipment and methods for measuring and processing of vibration signal and conducting vibration analysis.

5

Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang getaran. Ability to produce engineering report related to field of vibration.

418

Panduan Prasiswazah

KKKM4823 Kawalan Perancangan dan Pengeluaran Production Planning and Control Kursus ini bertujuan memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, pemahaman dan sintesis dalam bidang kawalan perancangan dan pengeluaran. Ia merangkumi masalah pengurusan pengeluaran yang melibatkan sistem pembuatan. Ia meliputi perancangan secara kuantitatif dan kualitatif, dari sudut perspektif teori dan praktikal. Justeru ia sangat relevan kepada akademik dan penggunaan industri. Topik yang diajar terdiri daripada: pengenalan kepada sistem pembuatan dan pengeluaran; strategi operasi dan kompetitif; rekabentuk produk dan pemilihan proses; bentangan proses; bentangan produk dan imbangan baris; perancangan tenaga kerja; pengurusan projek; ramalan; kawalan inventori; pengurusan rangkaian pembekal; perancangan aggregate; perancangan pengeluaran bahan; MRP; ERP; JIT; FMS; penjadualan pengeluaran; pembuatan segerak (synchronous); TOC. The objectives of this course are to convey the knowledge, understanding and synthesis in the area of production planning and control. It covers production management problems in the manufacturing systems, including the theories and practical of qualitative and quantitative planning. Therefore its strongly relevant to academic and industry application. Topics covered are: introduction to manufacturing systems and production; engineering process and planning; project management, work load planning; forecasting; inventory control; supply chain management; aggregate planning; MRP; ERP; JIT; FMS; production scheduling; synchronous manufacturing;MRP; ERP; JIT; FMS; production scheduling; synchronous manufacturing; TOC. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada/ Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: References: Russell, R.S. & Taylor, B.W., 2013, Operations and Supply Chain Management, 8th Ed., John Wiley and Sons, USA. Krajewski, L.J. and Ritzman, P.L., 2012, Operations Management: Processes and Supply Chains, 10th Ed. Pearson, Prentice Hall, USA. Greene, J.H., 1997, Production and Inventory Control Handbook. 3rd Ed., New York: McGraw Hill. Thom*os, E.V., 1995, Manufacturing Planning and Control System, Boston: Irwin. Browne, J., 1996, Production Management Systems, 2nd Ed., New York: Addison Wesley.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

419

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengaplikasi prinsip asas dan kaedah yang berkaitan dengan perancangan dan kawalan dalam kelas-dunia pembuatan dan pengeluaran. Able to apply the fundamental principle and method related to planning and control in worldclass production and manufacturing.

2

Berkebolehan mengaplikasi kaedah-kaedah kuantitatif dan kualitatif kepada pembangunan lestari Ability to apply quantitative and quantitative methods towards sustainable development.

3

Berkebolehan untuk bekerja dalam satu pasukan bagi merancang dan mengorganisasi semula masalah berkaitan dengan kawalan perancangan dan pengeluaran dengan kajian kes yang dijalankan. Able to work in group to plan and reorganize problem related to production planning and control.

4

Berkebolehan menyelesaikan masalah berkaitan pengurusan projek kejuruteraan dengan menggunakan kaedah kualitatif/ kuantitatif. Able to solve engineering project management problems using quatitative/qualitative methods.

KKKM4953 Reka Bentuk Kejuruteraan dan Pembuatan I Engineering Design and Manufacture I Kursus ini bertujuan memantapkan keupayaan reka bentuk. Kuliah di dalam kursus ini meliputi tajuk-tajuk proses reka bentuk, kaedah reka bentuk, penjelasan objektif reka bentuk, pengembangan ciri-ciri kejuruteraan, reka bentuk konsep, reka bentuk terperinci, penilaian reka bentuk, keboleharapan dan risiko, pengoptimuman reka bentuk. Sebagai satu kursus capstone satu tugasan projek reka bentuk untuk sistem atau produk bercirikan kejuruteraan yang lengkap akan diberikan kepada pelajar untuk dilaksanakan secara berkumpulan. Unsur kesihatan dan keselamatan dan pembangunan lestari perlu diterapkan dan ditonjolkan di dalam projek. This course aims to reinforce the ability to design. Lectures in this course will cover design process and methods, definition of design objectives, elaboration of engineering characteristics, conceptual design, detail design, design evaluation, reliability and risk, design optimization.As a capstone course, a design project for a complete engineering system or product will be assigned to be carried out in a team. Elements of health and safety and sustainable development must be incorporated and highlighted in the design project. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): KKKM2913 AplikasiTerbantu Komputer/ Computer-Aided Applications

420

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: References: Dym, C.L., Little P. 2014. Engineering Design: A Project Based Introduction, 4th Ed., New York, Wiley. Dieter, G.E. and Schmidt, L.C. 2012. Engineering Design, 5th Ed., New York: McGraw-Hill International. Ulrich, K.T., Eppinger, S.D., 2011, Product Design and Development, 5th Ed., New York, Mc Graw Hill International. Ullman, D.G. 2010. The Mechanical Design Process. 4th Ed., New York: Mc Graw-Hill International. Pugh, S. 1990. Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering. Cornwall UK: Addison Wesley. Cross, N. 2008. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design, 4th Ed., West Sussex UK: John Wiley and Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mereka bentuk penyelesaian dalam pembangunan produk dari aspek reka bentuk dan kebolehbuatan. Ability to design solutions for problems related to design and manufacturability of a product.

2

Berkebolehan mengorganisasikan/mengaplikasi alat terbantu komputer dalam reka bentuk produk dan menganalisis reka bentuk melalui simulasi. Ability to apply computer aided tools in product design and analysis using simulations.

3

Berupaya menerangkan unsur kelestarian dan keselamatan di dalam reka bentuk Ability to appropriately incorporate sustainability and safety in design.

4

Berupaya menerangkan unsur etika yang berasaskan badan professional berkaitan di dalam reka bentuk Ability to appropriately incorporate ethics related to professional body in design.

5

Berkebolehan untuk melaporkan/menghasilkan laporan projek reka bentuk secara berkumpulan dan membuat pembentangan lisan mengenai dapatan projek reka bentuk. Ability to produce design project report in a team and to perform oral presentation effectively on the findings of the design project.

6

Berkebolehan mengatur/menjalankan projek secara berkesan sebagai individu dan ahli/ketua. Ability to effectively conduct a project individually and as a member/leader.

KKKM4963 Reka Bentuk Kejuruteraan dan Pembuatan II Engineering Design and Manufacture II Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan memupuk kebolehan dalam melakukan analisis dan sintesis bagi pelaksanaan satu projek pembangunan produk. Melalui kursus ini, pelajar akan memperolehi pengalaman bekerja

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

421

secara berkumpulan. Pelajar diberikan pendedahan terhadap analisis reka bentuk dan pengujian bagi memastikan ketahanan dan keboleharapan produk sebelum diperkenalkan kepada aspek-aspek kebolehbuatan produk, pembangunan kilang pembuatan, pemerolehan bahan dan alatan, perancangan kelengkapan dan pemasaran produk, pengiraan untung rugi, risiko dalam pembangunan produk serta konsep pembangunan produk yang lestari. Di peringkat ini pelajar seharusnya mengaplikasi pengetahuan tentang pengurusan kualiti, proses pembuatan dan perancangan pengeluaran yang telah mereka pelajari. Kursus ini memerlukan pelajar menghasilkan sebuah prototaip selain membuat beberapa siri pembentangan dan penyediaan laporan yang terperinci tentang reka bentuk dan pembuatan produk yang dicadangkan. The purpose of this course is to impart knowledge and ability to conduct analysis and synthesis in the implementation of a product development project. In this course, students will acquire the experience of working in a team. Students will be exposed to design analysis and testing to ensure product durability and reliability before they are introduced to aspects of product manufacturability, factory set up, material and equipment acquisition, facilities planning, product marketing, profit and loss, risks in product development, as well as the concepts of sustainable product development. At this stage, students should be able to apply knowledge on quality management, manufacturing process, production planning that they have learned earlier. The course will be completed with the development of a prototype, a series of project presentations and submission of a detailed report on the proposed product design and development. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-Requisite (if any): KKKM4953 Reka Bentuk Kejuruteraan dan Pembuatan I/ Engineering Design and Manufacture I Bacaan Asas: References: Budynas, R & Nisbett, K. 2014. Shigley’s Mechanical Engineering Design, 10th Ed., McGraw-Hill Inc. Dieter, G.E., 2012, Engineering Design, 5th Ed., McGraw Hill Inc. Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. 2011. Product Design and Development, 5th Ed., McGraw-Hill Inc. Ullman, D.G. 2010. The Mechanical Design Process, 4th Ed., New York: Mc- Graw-Hill Inc.

422

Panduan Prasiswazah

Otto, K.N. & Wood, K.L. 2001, Product Design: Techniques in Re verse Engineering and New Product Development, Prentice Hall. Trout, P. 2004. Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mereka bentuk penyelesaian dalam perancangan pengeluaran. Ability to design solutions for problems related to production planning

2

Berkebolehan untuk mengorganisasikan/mengaplikasi kaedah dan peralatan terbantu komputer dalam menyelesaikan masalah berkaitan analisis rekabentuk,susunatur proses, reka bentuk perkakas, perolehan bahan dan alatan, masa pembuatan, kawalan mutu dan anggaran kos pembuatan. Ability to apply techniques and computer aided applications in solving problems related to design analysis, process flow, design of equipment, material and equipment procurement, manufacturing time, quality control and cost of manufacturing

3

Berkebolehan untuk menerangkan isu dan tanggungjawab terhadap masyarakat, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya dalam konteks kejuruteraan. Ability to assess issues and responsibilities toward society, health, safety, legal and culture in the context of engineering

4

Berkebolehan untuk melaporkan/menghasilkan laporan projek dan membuat pembentangan secara berkumpulan Ability to produce a project report and conduct a group presentation.

5

Berkebolehan mengatur/menjalankan projek secara berkesan sebagai individu dan ahli/ketua. Ability to effectively conduct a project individually and as a member/leader.

6

Berkebolehan membina model atau prototaip dan membuat pelan perniagaan untuk menghasilkan produk yang dicadangkan Able to develope a business plan to produce the proposed product.

KKKM4172 Mesin Turbo Turbo machinery Matlamat kursus ini ialah memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai prinsip-prinsip serta teori yang digunakan dalam kejuruteraan mesin turbo serta membekalkan kefahaman tentang jenis-jenis kompresor dan turbin yang berupaya untuk memindahkan tenaga antara bendalir dan bilah rotor. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada mesin turbo, pemampat aliran paksi, turbin aliran paksi, pemampat empar dan turbin empar. Di samping itu, pelajar perlu membuat kajian perpustakaan untuk mengkaji permasalahan yang melibatkan mesin turbo dan projek yang melibatkan simulasi menggunakan perisian moden juga akan diberikan.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

423

The objective of this course is to provide knowledge and comprehension on principles, and theories that used in turbomachinery engineering. Additionally, this course provides knowledge about compressor and turbine types that could transfer the energy between rotor blade and fluids. This course includes topics such asintroduction to turbomachinery, axial flow compressors and fans, axial turbine, centrifugal flow compressors and centrifugal turbine. Student needs to do a literature review to study the problem relates to turbomachinery. In addition, the student will be assigned a project that involves problem with fluid mechanics that needs the usage of modern software for problem solving. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3223 Dinamik Bendalir KKKM3243 Sistem Haba Pre-Requisite (if any) : KKKM3223 Fluid Dynamic KKKM3243 Thermal System Bacaan Asas: References: Cengel, Y.A. & Cimbala J.M., 2013, Fluid Mechan ics: Fundamentals and Applications, 3rd Ed., McGraw-Hill. Bruce R. M., Theodore H. O., Wade W. H., Alric P. R., 2013, Fluid Mechanics: 7th Ed., Wiley. Nicholas Cumpsty, Compressor Aerodynamics, 2004, Kreiger Publications, USA. Johnson I.A., Bullock R.O. NASA-SP-36, Axial Flow Compressors, 2002, NTIS B Lakshminarayana; Fluid Mechanics and Heat Transfer in Turbomachineries, 1995, USA Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan mengaplikasi konsep dan sifat-sifat bendalir dalam pemampat serta turbin, dan mengenalpasti prestasi setiap jenis pemampat dan turbin dalam kejuruteraan mesin turbo. Abilit Ability to apply a concept and fluid characteristics in compressors and turbine and recognize the perfoemance of each types of compressors and turbine.

424

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip asas serta teori dalam kejuruteraan mesin turbo bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan pemampat dan juga turbin. Ability to apply principles and theories in turbomachinery engineering to solve the problems relates to compressors and turbine.

3

Berkebolehan untuk membentuk satu model simulasi bagi menyelesaikan masalah kejuruteraaan dalam mesin turbo. Ability to create a simulation model to solve engineering problem in turbomachinery.

4

Berkebolehan memilih dan menggunakan perisian moden yang sesuai bagi meramal atau menyelesaikan masalah yang komplek dalam kejuruteraan mesin turbo. Ability to choose and use a modern software to predict or solve a complex problem in turbomachinery.

5

Berkebolehan untuk membentangkan projek melibatkan permasalahan semasa yang melibatkan kejuruteraan mesin turbo. Ability to present project regrading problem relates to turbomachinery engineering.

KKKM4192 Sistem Pendorong Kenderaan Vehicle Propulsion Systems Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan penyelesaian masalah kemahiran yang berkaitan dengan operasi, pembakaran, prestasi dan pelepasan untuk enjin pembakaran dalaman, hibrid dan kenderaan elektrik. Kursus sistem kuasa kenderaan ini mengkaji bagaimana reka bentuk dan operasi enjin pembakaran dalaman, hibrid dan kenderaan elektrik membantu prestasi, keperluan bahan api dan kesan terhadap alam sekitar. Topik yang akan dibincangkan termasuk: aliran bendalir, termodinamik, pembakaran, pemindahan haba dan fenomena geseran. Perbandingan kecekapan bahan api juga dibincangkan untuk system kuasa kenderaan yang berbeza. Pelajar melaksanakan projek-projek yang berkaitan dengan pengukuran penggunaan bahan api dan prestasi enjin dalam enjin makmal dan perbandingan system kuasa kenderaan. The objective of this course is to provide understanding and problem solving skills related to the operation, combustion, performance and emissions for internal combustion engines, hybrid and electric vehicles. The vehicle power system courses examine how the design and operation of internal combustion engines, hybrid and electric vehicles help performance, fuel requirements and environmental impact. Topics to be discussed include: the flow of fluids, thermodynamics, combustion, heat transfer and friction phenomena. Comparison of fuel efficiency is also discussed for different vehicle propulsion system. Students are required to do projects related to the measurement of fuel consumption and engine performance in the laboratory and comparison between different engine vehicle propulsion system.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

425

Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3243 Sistem Haba Pre-Requisite (if any) : KKKM3243 Thermal Systems Bacaan Asas: References: Turns S. R. 2011, An Introduction to Combustion: Concepts and Application, 3rd Ed., McGraw Hill. Cengel, Y. A., Boles, M. A., 2011, Thermodynamics, An Engineering Approach, 7th Ed. McGraw Hill. Incropera, F.P. & Dewitt, D.P., 2001. Fundamental of Heat and Mass Transfer, 5th Ed., New York: John Wiley & Sons Pulkrabek, 1997. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, Prentice Hall. Heywood, J. B. 1988, Internal Combustion Engines, McGraw Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menilai, membandingkan dan mengenalpasti masalah kejuruteraan mekanikal dalam teknologi terkini kenderaan. Ability to evaluate, compare and identify the problem of mechanical engineering for latest vehicle propulsion technology.

2

Kebolehan untuk mereka bentuk penyelesaian kepada masalah kejuruteraan kompleks yang memenuhi keperluan persekitaran. Ability to design solutions to complex engineering problems that meet specified needs of environment.

3

Berkebolehan menjana, memilih dan menggunakan perkakasan kejuruteraan moden dan teknologi maklumat yang sesuai bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks dengan memahami hadnya. Ability to create and select appropriate modern engineering and IT tools to solve complex engineering problems with an understanding of the limitations.

426

Panduan Prasiswazah

KKKM4272 Penyaman Udara dan Penyejukan Air Condition and Cooling Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar kepada tajuk-tajuk seperti asas-asas pemindahan haba, mekanik bendalir dan sifat-sifat termodinamik bendalir kerja; system refrigerasi mampatan wap dan penyerapan; penggunaan carta psikrometrik, pengiraan beban penyejukan; penjelasan komponen-komponen penyamanan udara; serta sistem saluran dan pempaipan, pam dan kipas, gegelung penyejukan dan penyahlembapan; peralatan kawalan pemampatan; injap pendikitan, proses pemeluwapan dan penyejatan; kaedah pengawalan hangar dan akustik dalam sistem penyaman udara. Kursus ini menggunakan pendekatan pengiraan dan projek contoh untuk merancang dan mereka bentuk sesuatu sistem penyamanan udara. Keperluan kerajaan, akta-akta dan isu-isu sejagat terkini mengenai penyaman udara dan penyejukan akan dibincangkan. Kerja projek reka bentuk sistem penyamanan udara akan diberikan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berhubung dengan penyamanan udara. This course give exposure to students to topics; basics of heat transfer, fluid mechanics, thermodynamic properties of working fluids; vapour compression and absorption refrigeration system; usage of psychrometric chart; cooling load calculation, air conditioning’s components explanations; ducting system and piping; pumps and fans; cooling coils and dryers; compressor control equipment; expansion valve; evaporation and condensation process; acoustic and noise control methods in air conditioning systems. This course will use calculation approach and pilot projects to plan and design an air conditioning system. Government requirements, acts and recent global issues regarding air-conditioning and cooling will be discussed. Design project on air conditioning system will be given to enhance skill and knowledge. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3243 Sistem Haba Pre-Requisite (if any) : KKKM3243 Thermal Systems Bacaan Asas: References: Yunus A.C. and Michael A. Boles. 2014. Thermodynamic: An Engineering Approach. 8th Ed., Mc Graw-Hill. Whitman, B., et al 2012. Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed., Delmar Cengage Learning London.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

427

Mcquiston, F. C. dan Parker J. D., 2011. Heating Ventilation and Air Conditioning: Analysis and Design, 6th Ed. John Wiley, India. Arora C.P. 2001, Refrigeration and Air Conditioning, 2nd Ed., McGraw Hill International Editions, Singapore. Wang S.K. 2000, Handbook of Air Conditioning and Refriger ation, McGraw Hill International Edition, Singapore. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Kefahaman tentang konsep dan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang penyamanan udara. Understanding of concepts and definitions in air conditioning and refrigeration.

2

Keupayaan untuk menyelesaikan masalah melalui pengiraan kejuruteraan mengenai ciri-ciri teknikal penyamanan udara dan penyejukkan. Ability to solve problems through engineering calculation on air conditioning and refrigeration.

3

Keupayaan untuk merekabentuk sistem penyamanan udara dan penyejukkan mengikut aplikasi dan keperluan tertentu yang megambil kira aspek kesihatan dan keselamatan pengguna serta alam sekitar. Ability to design air conditioning and refrigeration systems based on the specifications and the needs of the applications which regards the health and safty of the user and environment.

4

Keupayaan memahami dan mematuhi keperluan-keperluan kerajaan, akta-akta dan spesifikasi pelanggan serta membuat pertimbangan mengenai keperluan persekitaran di dalam penyediaan sistem penyejukkan dan penyamanan udara. Ability to understand and comply with government requirements, acts and specifications, and able to take into account environmental considerations in preparing an air conditioningand refrigeration system.

KKKM4292 Tenaga Keterbaharuan dan Pengurusan Tenaga Renewable Energy and Energy Management. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada sinaran suria, kaedah pengukuran sinaran suria dan kegunaan data sinaran suria, analisis geometri sinaran suria, teori dan pengiraan kecekapan prestasi untuk pengumpul-pengumpul suria jenis udara dan air, pemindahan haba dalam pengumpul suria, aplikasi sistem tenaga suria. Bahagian kedua kursus ini ialah untuk memberi kefahaman dan pengetahuan tentang kecekapan penggunaan dan pengurusan tenaga, krisis tenaga dan pencemaran alam sekitar, peranan dan fungsi pengurus tenaga, kategori dan peringkat pengauditan tenaga, penjimatan dalam penggunaan tenaga di bangunan dan di industri seperti dandang dan sistem penyamanan udara. Pelajar juga didedahkan kepadan pengenalan kepada analisis ekonomi dan kewangan dalam pengurusan projek-projek penjimatan tenaga.

428

Panduan Prasiswazah

This course covers topics such as introduction to solar radiation, solar radiation measurement methods and the use of solar radiation data, geometrical analysis of solar radiation, theoretical and calculation of efficiency and performance of air and water types solar collectors, heat transfer in solar collectors, applications of solar energy system. The second part of this course is to provide understanding and knowledge about the use and management of energy efficiency, energy crisis, and environmental polution, manager’s role and function, category and level of energy-audits, saving in energy consumption in buildings and in industrial systems such as boilers and air-conditioners. Studnets are also exposed to the introduction to economical analysis and financial management of projects in energy saving. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2213 Termodinamik dan Pemindahan Haba KKKM3243 Sistem Haba Pre-Requisite (if any) : KKKM2213 Termodynamic and Heat Transfer KKKM3243 Thermal System Bacaan Asas: References: Boyle, G., 2012, Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. 3rd Ed., Oxford University Press. Doty, S. & Turner, W.C., 2012, Energy Management Handbook, 8th Ed., The Fairmont Press, Inc. Capehart, B. L., Turner, W.C. & Kennedy, W.J. 2011, Guide to Energy Management, 7th Ed., CRC Press. Duffie, J. A. & Beckman. W. A., 2006, Solar Engineering of Thermal Processes. 3rd Ed., New York: Wiley Interscience. Tiwari, G.N., 2002, Solar Energy: Fundamentals, Design, Modeling and Applications, Narosa Publishing House.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

429

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Kebolehan mengenalpasti kepentingan tenaga keterbaharuan dalam menangani isu-isu alam sekitar, menganalisis tentang krisis tenaga dan pencemaran alam sekitar serta faktor-faktor penyebab serta penyelesaian. Ability to recognize the important of renewable energy in solving environmental issues, to analyze about energy crisis and environmental pollution factors, cause and solutions.

2

Kebolehan melakukan imbangan tenaga dalam sistem tenaga suria dan mengklasifikasi sistem tenaga keterbaharuan dan menghuraikan tentang prinsip operasi sistem tenaga suria. Ability to perform the balance energy in the solar energy system and to classify the renewable energy system and describe the principles of operation of solar energy systems.

3

Kebolehan mereka bentuk dan menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks dalam sistem tenaga solar sebenar. Ability to design and solve complex engineering problems in the real solar energy system.

4

Kebolehan untuk menunjukkan kefahaman mengenai kaedah-kaedah dalam mencapai kecekapan dan penjimatan dalam penggunaan tenaga disektor komersial dan industri Abity to demonstrate an understanding of methods to achieve efficiency and savings in energy consumption for commercial and industrial sectors.

5

Kebolehan mencerap dan menganalisis data serta maklumat, menilai keadaan pengunaan dan kos tenaga dan mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya. Ability to observe and analyze data & information and evaluating situations and cost of energy use as well as identifying problems and solutions.

6

Kebolehan menggunakan peralatan terkini dan kaedah terkini dalam melakukan penguditan tenaga disektor komersial dan industri. Ability to use the latest equipment and methods for auditing energy in commercial and industrial sectors.

KKKM4352 Topik Terkini Kejuruteraan Mekanikal Recent Topic in Mechanical Engineering (Tiada dalam buku Semakan Semula Kurikulum) Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan semasa dalam bidang kejuruteraan mekanikal selari dengan perkembangan revolusi industri ke-4. Sebagai pengenalan, topik-topik awal meliputi bagaimana penyelesaian kejuruteraan menyumbang kepada kesejahteraan komuniti, infrastruktur asas dan keperluan asas lain yang tidak tersedia dalam tempoh tiga ke empat dekad yang lalu. Diperingkat pertengahan, tajuk-tajuk yang diliputi ialah perkembangan terkini teknologi dalam bidang bahan termaju, teknologi kenderaan, mekanik gunaan, pembuatan termaju dan kejuruteraan persis. Di peringkat akhir, kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap keperluan untuk memulihara sumber, pengurangan pencemaran, penerokaan teknologi baru, pemuliharaan persekitran, akta-akta mesra-komuniti yang bertujuan untuk kelestarian dan peningkatan dalam tamadun manusia.

430

Panduan Prasiswazah

The objective of this course is to provide the student about recent trends in mechanical engineering in line with the development of the 4th industrial revolution. As an introduction, the early topics include how engineering solutions have contributed to increased community health, basic infrastructure and other basic necessities which were not available three or four decades ago. The middle topics cover latest technological advancements in advanced materials, vehicle technologies, applied mechanics, advanced manufacturing and precision engineering. The last section is intended to raise students’ awareness on the needs to preserve resources, reduce pollutions, find new technologies, preserve environment and community-friendly acts with the aims of sustainable and improved human civilization. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None Bacaan Asas: Bergantung kepada tajuk khas yang akan ditawarkan References: Depends on special topics on offer. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mencadangkan pendekatan teknologi untuk menyelesaikan keperluan komuniti. Ability to propose technological approach to resolve community needs.

2

Berkebolehan mengambil kira elemen kelestarian dalam bidang kejuruteraan mekanik. Ability to consider elements of sustainability in the branch of mekanikal engineering.

3

Berkebolehan untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan dengan mengambilkira piawai dan aktaakta dalam bidang berkaitan. Ability to solve engineering problems with considerations of standards acts in the related fields.

4

Berkebolehan untuk melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Ability to conduct life-long learning.

KKKM4472 Dinamik Bendalir Komputeran Computational Fluid Dynamic Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang kaedah penyelesaian dan aplikasi dinamik bendalir serta perisian komputeran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah aliran bendalir dan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

431

pemindahan haba secara perolakan. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada Dinamik Bendalir Komputeran, persamaan asas aliran bendalir, permodelan gelora, kaedah isipadu terhingga untuk masalah kemeresapan, masalah perolakan-kemeresapan, masalah aliran mantap dan masalah tidak mantap. The course is aimed to provide knowledge and understanding on solution methods and application of fluid dynamics as well as computational software used to solve fluid flow and convective heat transfer problems. This course covers topics such as introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD), governing equation of fluid flows, turbulence modeling and finite volume methods for diffusion, convection-diffusion, steady-flow and transient problem. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2223 Mekanik Bendalir Pre-Requisite (if any) : KKKM2223 Fluid Mechanics Bacaan Asas: References: Ramsay J. D., 2011, Elements of Computational Fluid Dynamics, Imperial col- lege Press. Zikanov, O. 2010. Essential Computational Fluid Dynamics.1st Ed. John Wiley. Date, A.W. 2009. Introduction to Computational Fluid Dynamics.1st Ed. Cambridge University Press. Versteeg, H.K. & Malalasekera, W. 2007. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. 2nd ed. Prentice Hall. Ferziger, J.H. & Peric, M. 2001. Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO) Berkebolehan membangun dan menyelesaikan persamaan menakluk untuk aliran bendalir menggunakan kaedah isipadu terhingga. To be able to develop and solve governing equations for fluid flows using the finite volume method.

432

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan menganalisis dan menjalankan simulasi terhadap masalah bendalir dalam bidang kejuruteraan mekanikal. To be able to analyse and simulate fluid problems in the mechanical engineering field.

3

Berkebolehan menyelesaikan masalah bendalir mantap dan transien, 2-D dan 3-D, menggunakan perisian CFD. To be able to solve steady and transient, two- and three-dimensional fluid problems using CFD software.

4

Berkebolehan mengorganisasi dan membentangkan hasil projek dengan bantuan peralatan multimedia. To be able to organise and present the project outcomes with aid of multimedia equipments.

KKKM4412 Mekatronik dan Automasi Mechatronics and Automation Mekatronik dan Automasi adalah aplikasi pengetahuan rentas bidang elektik dan elektronik, mekanikal dan teknologi maklumat bagi kegunaan industri. Tujuan kursus ini adalah untuk menyampaikan teori dan konsep Mekatronik dan Automasi dalam siri syarahan termasuklah teori dan konsep komponen-komponen yang membentuk sistem Mekatronik dan Automasi: Sistem Kawalan Teragih (DCS), telemetri, SCADA, penderia, penggerak, komunikasi data, pengawal serta teknik-teknik kawalan industri. Seterusnya rekabentuk sistem mekatronik dan sistem automasi untuk aplikasi industri juga turut dibincangkan. Kajian kes aplikasi sebenar turut dibincangkan sebuah projek berkumpulan membabitkan rekabentuk sistem Mekatronik dan Automasi turut diberikan. Mechatronic and Automation is a cross discipline application of knowledge in electronic and electrical, mechanical and information technology for industrial use. The objective of this course is to deliver the theory and concept of Mechatronics and Automation in a series of lectures, including the theory and concept of components which make up a Mechatronic and Automation systems: Distributed Control System (DCS), telemetry, SCADA, sensors, actuators, data communication, controllers and industrial control technique. Subsequently, the design of Mechatronic and Automation System for industrial application is also discussed. Case studies on real applications will also discussed. A group project involving the design and fabrication of a Mechatronic and Automation system is also given. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3443 Pengukuran dan Instrumentasi KKKM3463 Mesin dan Kuasa Elektrik KKKM3473 Dinamik Sistem dan Kejuruteraan Kawalan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

433

Pre-Requisite (if any) : KKKM3443 Measurement and Instrumentation KKKM3463 Power and Electrical Machines KKKM3473 System Dynamics and Control Engineering Bacaan Asas: References: Jouaneh, M., 2012. Fundamentals of Mechatronics, Cengage Learning. Alcia tore, D., 2011. Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 4th Ed., McGraw-Hill. Bartelt, T.L.M., 2011. Industrial Automated Systems: Instrumentation and Mo- tion Control, Cengage Learning. Shetty, D. and Kolk, R.A., 2010. Mechatronics System Design, 2nd Ed., Cengage Learning. Bishop, R.H. (Editor), 2007. The Mechatronics Handbook, CRC Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan menerangkan prinsip-prinsip fizik dan matematik yang digunakan oleh penderia dan penggerak mekatronik yang lazim. Ability to explain the physics and mathematical principles of common mechatronic sensors and actuators.

2

Berkebolehan menjalankan pengantara mukaan perkakasan dan perisian untuk penderia dan penggerak yang lazim kepada sistem pemerolehan data dan kawalan atau kepada pengawal mikro. Ability to perform hardware and software interfacing of common sensors and actuators to data acquisition and control systems or to microcontrollers.

3

Berkebolehan mereka bentuk dan mengimplimentasi sistem kejuruteraan menggunakan konsep mekatronik. Ability to design and implement automated engineering systems using mechatronic concepts.

4

Berkebolehan menggunakan perkakasan perisian untuk mengawal sistem mekatronik. Ability to use software tools for control of mechatronic systems

KKKM4322 Analisis Unsur Terhingga Finite Element Analysis Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan membolehkan pelajar menganalisis sesuatu masalah dengan mengunakan analisi unsur terhingga. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan dan sejarah ringkas, jenis unsur dan terminologi, tegasan dan keseimbangan, keadaan sempadan, pendekatan terus dan matematik.

434

Panduan Prasiswazah

Memodelkan unsur tehingga dengan fungsi bentuk, pendekatan tenaga potensi, pendekatan Galerkin, pembentukan matriks kekakuan dan rumus unsur terhingga. Masalah 2-D ekapaksi. Unsur separametrik dan integrasi berangka dengan unsur tertib lebih tinggi. Masalah kerangka 2-D dan 3-D dengan analisis unsur terhingga. Pemindahan haba mantap, kilasan, masalah aliran. Projek reka bentuk akan menggunakan perisian unsur terhingga. The course aims to provide knowledge, understanding and enables the students to analyse a problem using finite element analysis. This course covers topics such as introduction and brief history, types of elements and terminology, stress and equilibrium, boundary conditions, a direct and mathematical approach. Modeling element with shape functions, potential energy and Galerkin approach, formation of stiffness matrix and finite element formulas. 2-D axisymmetric problem. Isoparametric elements and numerical integration with higher-order elements. 2-D and 3-D frame problem with finite element analysis. Steady stateheat transfer, torsion, flow problems. Project design will be using finite element software. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2613 Mekanik Bahan KKKM3433 Analisis Komponen Mekanikal KKKM3043 Pengiraan Berangka Pre-Requisite (if any) : KKKM2613 Mechanic of Materials KKKM3433 Analysis Machine Components KKKM3043 Numerical Methods Bacaan Asas: References : Roger T. F., 2013, Finite Element Methods for Engineers, 2nd Ed., Imperial College Press, London. Chandrupatla, T.R. & Belegundu, A.D., 2012, Introduction to Finite Elements in Engineering, 4th Ed., Prentice Hall International. Logan, D. L., Chaudhry, K.K. and Singh, P., 2012, A First Course in the Finite Element Method, 5th Ed., Cengage Learning, Stanford, USA. Buchanan, G.R., 2010, Theory and Problems of Finite Element Analysis, Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill, New York. Zienkiewicz, O.C. & Taylor, R.L. 2005, The Finite Element Methods, 6th Ed., McGraw Hill, New York.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

435

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berupaya untuk menunjukkan kefahaman mengenai keseluruhan sistem reka bentuk, istilah yang lazim digunakan dan kemampuan analisis unsur terhingga. Able to demonstrate an understanding of overall design system, conventional terminology and finite element analysis capability.

2

Keupayaan menggunakan prinsip asas fizik dan matematik bagi menterjemah masalah kejuruteraan yang kompleks kepada model. Able to apply basic physics and mathematics principles in translating complex engineering problem into model.

3

Kebolehan menyelesaikan masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan perisian komputer. Able to solve complex engineering problem using computer software.

4

Kebolehan menterjemah dan membentuk kesimpulan yang sesuai dari hasil keputusan pengiraan. Able to translate and conclude from results calculation.

5

Kebolehan menghasil dan membentangkan laporan yang baik berkaitan dengan analisis kejuruteraan. Able to produce and present good report on engineering analysis.

KKKM4432 Tribologi Industri Industrial Tribology Tribologi adalah cabang sains geseran, haus dan pelinciran. Tujuan kursus ini adalah untuk menyampaikan teori dan konsep asas tribologi dalam siri syarahan termasuklah teori pelinciran yang menjadi asas mod haus dan geseran. Modul juga merangkumi prinsip asas tribologi – kajian geseran, haus dan pelinciran termasuk kepentingan bahan, permukaan, reka bentuk, keadaan operasi, persekitaran ke atas geseran, haus dan kerosakan permukaan dalam sebarang system. Aplikasi teori, konsep, teknik dan pendekatan tribologi ke atas reka bentuk, penyelidikan, pembangunan, penilaian dan penyelesaian masalah turut dibuat. Tribology is the science of friction, wear and lubrication. The aim of this course is to deliver fundamental theory and concepts of tribology in a series of lectures, including lubrication theory, the basis of wear modes and friction. The module also deals with basic principles of tribology - the study of friction, wear, and lubrication - including the importance of materials, surfaces, design, operating conditions, environment and lubrication on friction, wear and surface damage in any system. Applications of tribological theories, concepts, techniques and approaches to design, research, development, evaluation, and problem solving are also included.

436

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan KKKM3223 Mekanik Bendalir Pre-Requisite (if any) : KKKM1613 Science and Engineering Materials KKKM3223 Fluid Mechanics Bacaan Asas: References : Bushan, B., 2013, Introduction to Tribology, 2nd Ed., John Wiley & Sons. Stachowiak, G.W., and Batchelor A. W., 2013, Engineering Tribology, 4th Ed., ScienceDirect Pihtili, H., 2013, Tribology in Engineering, InTech. Gohar, R and Rahnejat, H, 2008, Fundamentals of Tribology, World Scientific. Hutchings, I.M. 1992, Tribology - Friction and Wear of Engineering Materials, London: CRC Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mengaplikasi pengetahuan asas tribologi Ability to apply knowledge of basic concepts of tribology.

2

Berkebolehan menjelaskan dan mendiskriminasikan mekanisme terhadap geseran dan haus Ability to explain and discriminate the mechanism and effects of surface towards friction and wear

3

Berkebolehan merumuskan masalah pelinciran dengan mensintesis maklumat untuk menghasilkan kesimpulan Ability to formulate lubrication problems using synthesis of information to provide conclusions

4

Berkebolehan melengkapkan dan menyampaikan kajian kes dengan persembahan dan dokumentasi yang berkesan. Ability to complete and deliver tribological case study with effective presentation and documentation.

5

Berkebolehan berfungsi dengan berkesan sebagai ahli dalam kumpulan dalam mengendalikan masalah. Ability to function effectively as an individual in a team in handling problems.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

437

KKKM4452 Dinamik Kenderaan Vehicle Dynamics Objektif kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai keadaan sistem dinamik sesebuah kenderaan. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti pengenalan kepada automobil, model kenderaan, kelajuan prestasi dan pecutan maksimum, sistem tayar, sistem brek, ciri-ciri aerodinamik, sistem penggantungan dan sistem stereng. Projek yang berkaitan dengan dinamik kenderaan akan diberi kepada pelajar-pelajar sebagai projek kumpulan. The objective of this course is to provide knowledge and understanding of vehicle dynamics. This course covers topics such as introduction to the automobile, vehicle modelling, vehicle performance, tyre systems, braking systems, aerodynamic features, suspension system and steering system. A computational project associated with the vehicle dynamics will be given to students as a group project. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3473 Dinamik Sistem dan Kejuruteraan Kawalan Pre-Requisite (if any) : KKKM3473 System Dynamic and Engineering Control Bacaan Asas: References: Jazar, R.N. 2014, Vehicle Dynamics, Theory and Application, 2nd Ed., Springer. Gillespie, T. 2014, Fundamentals of Vehicle Dynamics. Warrandale, SAE. Wong, J.Y., 2008, Theory of Ground Vehicles. 4th Ed., New York. John Wiley. Pacejka, H. B., 2006, Tire and Vehicle Dynamics. 2nd Ed., Warrendale, SAE. Heisler, H., 2002, Advanced Vehicle Technology. 2nd Ed., London: Edward Arnold. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mengaplikasikan pengetahuan sains dan kejuruteraan dalam analisis dinamik sistem kenderaan. Ability to apply knowledge of science and engineering in dynamic analysis of vehicle systems.

438

Panduan Prasiswazah

2

Berkebolehan untuk merumuskan masalah dinamik yang berkaitan dengan komponen-komponen kenderaan. Ability to formulate dynamics problems related to vehicle components.

3

Berkebolehan untuk membandingkan prestasi kenderaan menggunakan teori dinamik kenderaan dan mencadangkan / mewajarkan penambahbaikan yang boleh dibuat Ability to compare vehicle performance using complex vehicle dynamics theory and propose/justify improvements that could be made.

4

Berkebolehan untuk mereka bentuk atau simulasi tingkahlaku dinamik sistem kenderaan. Ability to design or simulate dynamics behaviour of vehicle sub systems.

5

Berkebolehan untuk menghasilkan laporan projek yang baik dan boleh difahami dengan jelas oleh pembaca. Ability to produce a good writing report and it can be easily understood by a reader.

6

Berkebolehan untuk berfungsi dengan berkesan dalam kumpulan dalam menyelesaikan masalah dinamik kenderaan menerusi tugasan kajian kes dan pembelajaran berasaskan projek. Ability to work efficiently in a team for solving the vehicle dynamics problems by a case study, or a problem-based learning project (PBL)

KKKM4492 Integriti Struktur Structural Integrity Objektif kursus ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang konsep kegagalan bahan dalam aspek integriti struktur mekanik, terutamanya dalam bidang analisis patah dan lesu. Kursus ini akan membincangkan tajuk-tajuk berikut: pengenalan kegagalan bahan, ubahbentuk struktur bahan,kelakuan dan kaitan tegasan-terikan, pengalahan dan kepatahan di bawah tegasan gabungan, keretakan struktur secara pendekatan mekanik patah, analisis kekuatan lesu bahan, analisis lesu struktur secara pendekatan tegasan, analisis lesu struktur berleher, analisis lesu secara pendekatan terikan, pertumbuhan retak lesu, analisis lesu pelbagai paksi dan rayapan. Di samping itu projek kajian kes berasaskan kajian eksperimen dan analisis berkomputer kegagalan lesu dan patah diberikan kepada pelajar bagi melengkapkan kursus ini. The objective of this couse is to give an understanding and implementation of failure concept of materials in the aspek of mechanical structural integrity, especially in the fields of fatigue and fracture analysis. This course discusses the following chapters: introduction to the material failure, structure and deformation in materials, stress-strain relationships and behaviour, yielding and fracture under combined stresses, fracture of cracked members, fatigue strength design and analysis, fatigue analysis using stress-based approach, fatigue analysis using stress-based approach for notched members, fatigue analysis using strain-based approach, fatigue crack growth, improvement of fatigue-life in mechanical structures, multi-axial

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

439

fatigue, and creep analysis. An experiment and computational analysis project in the field of fatigue and fracture will be given to the students for completing this course. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3433 Analisis Komponen Mekanikal Pre-Requisite (if any) : KKKM3433 Analysis of Machine Components Bacaan Asas: References : Dowling, N.E., 2012, Mechanical Behavior of Materials. 4th Ed., New Jersey, Prentice Hall. Anderson, T., 2005, Fracture Mechanics. Boca Raton USA: CRC Press. Courtney, T.H., 2005, Mechanical Behavior of Materials, 2nd Ed., Waveland Pr Inc. Grandt, A. F. 2004, Fundamentals of Structural Integrity: Damage Tolerant De sign and Nondestructive Evaluation, New York, John Wiley & Sons. Lee, Y-L., Pan, J., Hathaway, R. and Barkey, M., 2011, Fatigue Testing and Analysis: Theory and Practice, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mengaplikasikan pengetahuan sains dan kejuruteraan dalam analisis kompleks masalah kegagalan bahan dan komponen. Ability to apply the science and technology knowledge towards the complex analysis of materials and component failure.

2

Berkebolehan untuk menganalisis pendekatan kegagalan bahan dalam permasalahan kompleks mekanik patah, kegagalan lesu dan rayapan bahan. Ability to analyse the approach of materials failure towards the complex problems of fracture mechanics, fatigue failure and creep.

3

Berkebolehan untuk menilai kegagalan lesu dan patah ke arah penyelesaian masalah berkaitan dengan kegagalan kebolehtahanan dan integriti struktur secara keseluruhan. Ability to evaluate the fatigue and fracture failure for solving the related problem in structural durability and integrity as a whole.

440

Panduan Prasiswazah

4

Berkebolehan untuk mengaplikasi analisis kompleks model matematik untuk penyelesaian masalah mekanik patah atau kegagalan lesu menerusi penggunaan perisian analisis data lesu atau kaedah unsur terhingga. Ability to apply the complex analysis of the mathematical model from any fractute mechanics or fatigue failure using the fatigue data analysis atau finite element software packages.

5

Berkebolehan untuk menghasilkan laporan projek yang baik dan boleh difahami dengan jelas oleh pembaca. Ability to produce a good writing report and it can be easily understood by a reader.

6

Berkebolehan untuk berfungsi dengan berkesan dalam kumpulan dalam menyelesaikan masalah kebolehtahanan menerusi tugasan kajian kes dan pembelajaran berasaskan projek. Ability to work efficiently in a team for solving the durability problems by a case study, or a problem-based learning project (PBL)

KKKM4612 Teknologi Kakisan Corrosion Technology Objektif kursus ini adalah untuk mendalamkan fenomena kakisan yang telah diperkenalkan dalam kursus Sains Bahan pada tahun pertama pengajian. Prinsip dan jenis kakisan termasuk kakisan basah dan kering akan dibincangkan. Kesan kakisan ke atas ekonomi dan keselamatan akan dibincangkan secara ringkas. Kaedah pencegahan kakisan termasuk pemilihan bahan, perubahan persekitaran, reka bentuk, salutan dan perlindungan katod akan diperkenalkan. The objective of the course is to deepen corrosion phenomenon that have been introduced in Materials Science course in first year. Principes and corrosion types including corrosion aqueous and dry corrosion will be discussed. Effect of corrosion on economy and safety will be discussed briefly. Methods of prevention of corrosion including material selection, environment alteration, design, cathodic coating and protection will be introduced. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan Pre-Requisite (if any) : KKKM1613 Materials Science and Engineering Bacaan Asas: References: Branko N. Popov, 2015, Corrosion Engineering: Principles and Solved Problems, Elsevier.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

441

McCafferty, E. 2010, Introduction to Corrosion Science, Springer. Roberge, P., 2008, Corrosion Engineering: Principles and Practice. McGraw- Hill. David E.J. Talbot, James D.R. Talbot, 2007, Corrosion Science and Technology, 2nd Ed., CRC Press. Schweitzer, P.A., 2006, Fundamentals of Metallic Corrosion: Atmospheric and Media Corrosion of Metals. 2nd Ed., Taylor-Francis. Fontana, M., 2005. Corrosion Engineering, 3rd Ed., New York: McGraw-Hill. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menerangkan konsep asas teknologi karat dan kakisan; kategori kakisan, keperluan reka bentuk dan pembangunan terkini. Able to explain basic concepts of corrosion and corrosion technology; categories corrosion, design requirements and the latest developments.

2

Berkebolehan mengenalpasti, menganalisis dan membandingkan jenis-jenis dan mekanisma kakisan bahan logam dan aloi. Able to identify, analyse and compare different corrosion types and mechanisms on metals and alloys.

3

Boleh menganalisis kesan kakisan ke atas ekonomi dan keselamatan alam sekitar. Able to analyse the effect of corrosion on economy and environmental safety.

4

Berkebolehan mereka bentuk penyelesaian dan strategi bagi peramalan kakisan yang sesuai dan pencegahan kakisan bagi bagi manfaat industri dan masyarakat. Able to design solution and strategies for appropriate corrosion prediction and corrosion prevention for the benefit of industry and society.

KKKM4632 Mekanik dan Pemprosesan Komposit Mechanics and Processing of Composite Matlamat kursus ini ialah memberikan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang mekanik dan pemprosesan komposit. Topik-topik yang diajar meliputi sifat konsep asas pemprosesan komposit, peranan matriks dan tetulang, kaedah pemprosesan bahan komposit secara manual dan automatik, serta keselamatan dan penjagaan komposit. Analisis makro mekanik dan mikro mekanik lamina komposit bertetulang gentian berterusan dan tak berterusan. Analisa makro mekanik laminat dan ciri-ciri tegasan-terikan komposit bertetulang gentian. Pelajar akan diberikan contoh tertentu di dalam kejuruteraan dan implikasi terhadap reka bentuk kejuruteraan. Projek yang melibatkan pemilihan bahan komposit serta pemilihan kaedah pemprosesan yang bersesuaian akan diberikan.

442

Panduan Prasiswazah

The aim of this course is to provide knowledge to students in field of mechanics and composite processing. It covers basic concepts of the composite processing, the role of the matrix and the reinforcement, composite material processing methods by manual and automatic, and also safety. Macro and micro mechanical analysis of composite lamina for continuos and discontinuos fiber reinforcement. Macro-mechanical analysis of the laminate and the characteristic of stress-strain fiber-reinforced composites. Students will be given a specific example in the engineering and implications on the engineering design. Projects that involving the selection of composite materials and the selection of appropriate processing methods will be given. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan KKKM2613 Mekanik Bahan Pre-Requisite (if any) : KKKM1613 Material Engineering & Science KKKM2613 Mechanics of Material Bacaan Asas: References: Mark E.T., 2012, Structural Analysis of Polymeric Composite Materials, 2nd Ed. CRC Press Ronal F.G., 2011, Principles of Composite Materials Mechanics, 3rd Ed., CRC Press. Hyer, M.W., 2008, Stress Analysis of Fiber-Reinforced Com posite Materials, McGraw-Hill International Editions. Autar, K. K., 2005, Mechanics of Composite Materials, 2nd Edition, CRC Press. Daniel and Ishai, 2005, Engineering Mechanics of Composite Materials, 2nd Ed., Oxford University Press. Christensen, R. M., 2005, Mechanics of Composite Materials, Dover Publications. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil No. 1

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO) Berkebolehan mengaplikasi konsep asas mekanik komposit (lamina dan laminat) bagi menyelesaikan masalah mekanik komposit. Ability to apply basic concept of mechanic of composite (lamina and laminate) for solving problems in mechanics of composite.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

443

2

Berkebolehan menganalisa masalah tetulang gentian and ikatan antaramuka, serta menilai pemilihan proses pemprosesan komposit berdasarkan hubungan kaitan antara bahan, geometri dan kuantiti pembuatan bagi pembentukan komponen komposit. Ability to analyse problem of reinforcement fiber and interfacial faces, also evaluate process selection based on relationship of material, geometry and manufacturing quantity for fabrication of composite component.

3

Kebolehan mereka bentuk lamina dan laminat termasuk orientasi gentian serta mencadangkan proses pembentukan bagi penghasilan struktur komposit berdasarkan keperluan. Ability to design of lamina and laminate include of fiber orientation, and propose fabrication process for produce composite structure based on given requirements.

4

Kebolehan untuk menghasilkan laporan projek dan membentangkannya secara berkumpulan Ability to produce engineering report on manufacturing processes and present it in a group

KKKM4652 Pemprosesan Bahan Logam Metallic Materials Processing Kursus ini bertujuan memberi kefahaman tentang kaedah-kaedah utama pemprosesan logam. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada proses pembentukan logam; ubah bentuk plastik seperti analisis tegasan dan terikan; analisis dan pertimbangan kelengkapan pemprosesan logam. Kaedah-kaedah pemprosesan bahan logam disentuh secara umum. Ia juga melibatkan pemilihan bahan logam yang sesuai dengan kaedah pemprosesan. Kursus ini juga merangkumi perkembangan terkini dalam penyelidikan yang melibatkan pemprosesan bahan logam. The objective of this course is to give some understanding on the main concepts of metal processing. The topics covered include introduction to metal forming processes; plastic deformations, which includes stress and strain analysis; equipments; and analysis for metal processing. The course also look into the relation between materials selection and processing methods. Current development in relation to materials selection and process is also discussed. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2613 Mekanik Bahan KKKM2833 Proses Pembuatan Pre-Requisite (if any) : KKKM2613 Mechanics of Material KKKM2833 Manufacturing Processes

444

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Lin, J., 2015, Fundamentals of Materials Modelling for Metals Processing Tecnologies: Theories and Applications, Imperial College Press. Kalpakjian, S. and Schmid, S., 2013, Manufacturing Engineering & Technology, 7th Ed., Prentice Hall. Callister, W. D. and Rethwisch, D.G., 2013, Materials Science and Engineering: An Introduction. 9th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Ashby, M.F. and Jones, D.R.H., 2013, Engineering Materials 2 - An Introduction to Microstructures, Processing and Design, 4th Ed., Elsevier Ltd. Groover, M. P., 2010, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menghubungkait konsep asas sifat bahan logam dan kaedah pemprosesannya. Ability to relate the fundamentals of metal behaviours and forming methods.

2

Berkebolehan untuk menerangkan kaedah pemilihan bahan logam berserta proses yang sesuai. Ability to explain the method of materials selection and the suitable processes.

3

Berkebolehan untuk menilai kaedah kejuruteraan bagi pemprosesan bahan dan kaedah pemilihan bahan. Ability to evaluate engineering approach in the materials processing and selection methods.

4

Berkebolehan untuk menilai sifat-sifat bahan, pemprosesan dan reka bentuk dalam pemilihan bahan bagi penghasilan produk kejuruteraan. Ability to evaluate property of materials, processing and design in materials selection for engineering product.

KKKM4692 Pemprosesan Polimer Polymer Processing Objektif kursus ialah untuk menyampaikan dengan secara teori dan praktik serta pengalaman hands-on tentang proses pembentukan bahan polimer serta polimer tertetulang. Pendekatan yang diambil ialah dengan menilai proses pembentukan berdasarkan bahan dan reka bentuk komponen. Tiga aspek utama yang dinilai ialah bentuk,saiz serta bahan untuk penentuan proses pembentukan. Proses pembentukan disaji secara beberapa unit operasi asas pemprosesan lebur dalam pengacuanan suntikan, penyemperitan (profil dan proses pembetukan pasca-dai) pengacuanan mampatan dan proses

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

445

pembentukan lain dalam polimer tertetulang. Pendekatan unit operasi asas ialah strategi pembentukan dengan analisis proses. Analisis lebur diperkenal, dibincang dan diaplikasi untuk analisis setiap unit operasi pembentukan. Kaedah pembentukan dikaji dalam tiga peringkat iaitu pra-pembentukan seperti pengadunan dan pembentukan baya induk, pembentukan iaitu menjadikan komponen sehampir mungkin bentuk akhir serta pasca-pembentukan seperti hiasan dan salutan. Percampuran dibincang secara khusus kerana proses pra dan pembentukan melibatkan percampuran. Pelajar diminta menyediakan sebuah projek mini yang melibatkan pilihan komponen,pilihan bahan sesuai untuk pembentukan , pembentukan serta upaya pengeluaran. The objective of this course is to deliver the theoretical and practical experience and hands-on process of formation of polymer materials and reinforced polymer. The approach taken is to assess the formation process based on materials and design components. Three main aspects that are evaluated i.e. shape, size and material to the determination process of formation. Formation process is divided into several basic operating units, namely the injection molding process in melt stage, extrusion (profiling and post-die shaping process) compression molding and some other processes in the reinforced polymer fabrication. Basic unit operation approach is the formation strategy with the process analysis. Melt analysis is introduced, discussed and applied to analyse each formation operation unit. The formation methods are studied in three stages, namely pre-forming such as compounding and forming of master polymer materials, the near net shape forming and post-die forming decorative coatings. Mixing process will be discussed specifically because the pre-forming and forming processes involve the mixing process. Students are required to propose a mini-project involving the component selection, material selection that suitable for the formation, forming process and production ability. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM1613 Sains dan Kejuruteraan Bahan Pre-Requisite (if any) : KKKM1613 Science and Engineering Materials

446

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Donald G.B., Dimitris I.C., 2014, Polymer Processing: Principles and Design, 2nd Ed., Wiley. Vikas M., 2011, High Performance Polymers and Engineering Plastics, 1st Ed., Wiley Tadmor, Z., Gogos, C.G., 2006, Principles of Polymer Processing, 2nd Ed., Wiley Interscience. Rauwendaal, C., 2001, Polymer Extrusion, 4th Ed., Hanser Gardner Publications. Crawford, R.J., 1998, Plastics Engineering. 3rd Ed., Pergamon Press. London. Mc.Rum, N.G, Buckley, C.P and Bucknall, C.B., 1997, Principles of Polymer Engineering. Oxford Science Publishers, Oxford. Strong, B. A., 2007, Plastics :Materials and manufacturing. Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Berkeupayaan untuk menunjukkan pemahaman tentang bahan polimer suapan yang digunakan dalam proses pembuatan dan kaedah pembuatan berdasarkan kriteria reka bentuk produk, bahanbahan suapan dan saiz Ability to demonstrate understanding on the feed polymer material used in the formation process and the formation method based on the criteria of product design, feed materials and sizes.

2

Berkeupayaan untuk mentafsir proses utama dalam pembentukan seperti penyemperitan, pengacuan suntikan, mampatan dan pembentukan polimer bertetulang. Ability to interpret the main processes in the formation of such extrusion, injection molding, compression and formation of reinforced polymer.

3

Berkebolehan mengaplikasi kaedah analisis lebur untuk mengira upaya dan keperluan pembentukan komponen yang kompleks. Ability to apply melt analysis method to calculate the efforts and requirements in complex component fabrication.

4

Berkobolehan membangunkan strategi pemprosesan sesuatu komponen polimer berdasarkan proses pra-pembentukan, pembentukan dan pasca pembentukan. Ability to develop strategies for processing a polymer component based on pre-formation, formation and post formation.

5

Berkebolehan mencadangkan pembentukan komponen polimer berdasarkan pendekatan reka bentuk, bahan serta saiz komponen. Ability to suggested the formation of polymer components based on design approach, materials and component size.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

447

KKKM4712 Perkakasan Pengeluaran Production Tools Kursus ini bertujuan memberi pelajar pendedahan, kefahaman, aplikasi dan sintesis tentang perkakasan pengeluaran. Kursus ini akan memfokus kepada beberapa jenis perkakasan pengeluaran iaitu acuan, die, jig, lekapan dan apitan bagi menyelesaikan masalah dalam industri pembuatan. Untuk perkakasan acuan, prinsip asas rekabentuk dalam pembuatan pengacuanan suntikan, fungsi bagi setiap komponen dalam pengacuanan suntikan, jenis acuan, dan permasalahan dalam rekabentuk acuan diajar dalam bahagian ini. Dalam perkakasan die, bahan untuk pembuatan die, kriteria pemilihan set die, jenis die, pengiraan yang melibatkan beberapa jenis die akan diajar dalam bahagian ini. Dalam jig dan lekapan, perkara berikut dipelajari iaitu prinsip asas rekabentuk jig dan lekapan, prinsip 3-2-1 untuk menentukan keperluan minimum bagi elemen penempatan serta reka bentuk struktur dan bahan asas bagi jig dan lekapan. Dalam apitan, empat peraturan asas perlu dipatuhi untuk penempatan perkakasan. Jenis-jenis perkakasan apitan juga diajar dalam bahagian ini. The objective of this course is to provide students with exposure, understanding, application and synthesis in production tools. This course is focusing on mold, die, jigs, fixtures and clamping devices for solving problems in manufacturing industries. For mould, basic design principles in injection moulding, function of components in injection moulding, types of molds and problems in mold design will be taught in this chapter. Next chapter will cover die. This chapter highlights materials for die set, criteria for selecting die set, types of die, and calculation involving a few types of dies. In jigs and fixtures, students are exposed with basic design principles in jigs and fixtures, the 3-2-1 principle that represents the minimum requirements for locating elements, structure design and basic materials for jigs and fixtures. Four basic rules for locating will be incorporated in the clamping devices chapter. Several clamping devices will be taught in this chapter. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Nee, J.G, 2010, Fundamental of Tool Design, 6th Ed., Society of Manufacturing Engineers.

448

Panduan Prasiswazah

Hoffman, E.G. 2010. Jig and Fixture Design. 5th Ed., New York: Delmar Publishers. Strong, A. B. 2006. Plastics: Materials and Processing, 3rd Ed., Englewood Cliffs: New Jersey, Prentice-Hall. Stoeckhert, K. and Mennig G. 1998, Mold-Making Handbook, 2nd Ed., Hanser Gardner Publications. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course outcomes (CO) 1

Kebolehan mengaplikasi konsep acuan, die, jig, lekapan dan apitan bagi menyelesaikan masalah dalam industr pembuatan Ability to apply concept of mold,die, jig, fixtures and clamping for solving prolems in manufacturing industry.

2

Kebolehan menganalisa masalah kejuruteraan dan mencadangkan penilaian mengikut teori dalam perkakasan pengeluaran. Ability to analyze problem related to engineering and propose evaluation based on theory of production tools.

3

Kebolehan mereka bentuk penyelesaian bagi masalah kejuruteraan dengan pemilihan perkakasan pengeluaran yang bersesuaian. Ability to design solution for engineering problems by selection of appropriate production tool.

4

Kebolehan memberi penilaian masalah perkakasan pengeluaran dengan membandingkan cadangan penyelesaian yang bersesuaian. Ability to give justification of problems in production tools by comparing proposed solutions.

5

Kebolehan untuk menghasilkan laporan kejuruteraan dan membentangkannya secara berkumpulan, serta menjalankan projek sebagai individu dan ahli/ketua berkaitan perkakasan pengeluaran. Ability to produce an engineering report and present it in a group, also conducting a project as effective individual and member/leader related production tools.

KKKM4812 Teknologi dan Proses Pemesinan Machining Process and Technology Kursus ini bertujuan memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, pemahaman dan sintesis dalam bidang proses pemesinan terutamanya pemotongan logam dan teknologi perkakas mesin. Tajuk-tajuk yang diajar meliputi asas proses pemotongan dua dimensi, tribologi pemesinan, suhu pemotongan, haus perkakas, hayat perkakas, keutuhan kemasan permukaan, ekonomi pemesinan, pengoptimuman proses, kelakuan semasa pemotongan tegasan dan terikan ricihan serta geseran, bendalir pemotongan, kawalan serpihan, kebolehmesinan bahan serta proses pemesinan bahan bukan logam. Pengenalan komprehensif kepada kawalan berangka komputer (CNC).

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

449

The objective of this course is to provide students exposure, knowledge, understanding and synthesis in machining process especially in the field of metal cutting and machine tool technology. Topics taught cover fundamental two-dimensional cutting process, tribology of machining, cutting temperature, tool wear, tool life, surface integrity, economic of machining, process optimisation, behaviour during cutting such as stress and shear strain, friction, cutting fluid, chips control, machinability of material and machining of non-metal, comprehensive introduction to computer numerical controlled (CNC). Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2823 Proses Pembuatan Pre-Requisite (if any) : KKKM2823 Manufacturing Process Bacaan Asas: Reference: Richard R.K., White, W. T., Meyer, R. O., Curran, K. and Stenerson, J., 2014, Machine Tool Practices, 10th Ed., Prentice Hall. Adolph L.D.L., 2012, Metal Cutting Tools, Their Principles, Action and Con- struction, Wordpress. Boothroyd, G., 2005, Fundamentals of Machining and Machine Tools. 3rd Ed., New York: Marcel Dekker Shaw, M., 2005, Metal Cutting Principles, Oxford, UK: Oxford University Press. Trent, E.M., 2000, Metal Cutting. 4th Ed., Oxford UK: Butterworth-Heinemann. Astakhov, V.P., 1999, Metal Cutting Mechanics, New York: CRC Press. Stephenson, D.A.,1996, Metal Cutting Theory and Practice, New York: Marcel Dekker.

450

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menambahkan pemahaman dan penilaian yang lebih mendalam terhadap bidang pemotongan logam dan bidang-bidang yang berkaitan dengan perkakas mesin, terutama dalam mekanik operasi pemotongan. To have a better and in depth understanding regarding the metal cutting and machine tools areas.

2

Berkebolehan mengaplikasi teori asas pemotongan logam dan menilai bidang-bidang yang berkaitan dengan perkakas mesin. Able to apply fundamental theory of metal cutting and evaluate the related fields in machine tools.

3

Berkebolehan untuk membandingkan, membezakan, dan menilai sesuatu bahan samada sesuai dibentuk menggunakan proses lazim dan sebaliknya. Able to compare, contrast, and judge a suitable pocess either conventional or non-conventional for a given material/part.

4

Kebolehan mereka bentuk komponen dan membangunkan kod G bagi komponen tersebut. Abiliy to design a component and develop its G codes.

KKKM4832 Automasi Pembuatan Manufacturing Automation Kursus ini bertujuan memberi pendedahan asas, pemahaman dan mengenalpasti konsep mesin dan peralatan automatik serta applikasi berkaitan di dalam sistem automasi industri. Ini termasuklah jenis-jenis masalah kejuruteraan pembuatan yang sesuai untuk diselesaikan melalui sistem automatik. Tajuk-tajuk yang diliputi termasuk: komponen dan litar kuasa bendalir, sistem kawalan elektro-hidraulik dan pneumatik, peralatan input output, reka bentuk program dengan pengawal logik pembolehaturcaraan (PLC). This course provides basic exposure, understanding and identiying the concepts of automated machines and equipments and their associated applications in industrial automation systems. This includes the types of manufacturing engineering problems that can be solved using automatic systems. Topics that will be covered include components and circuit of fluid power, electro hydraulic and pneumatic control systems, input output(I/O) devices and designing programs via programmble logic controllers(PLC). Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM2223 Mekanik Bendalir Pre-Requisite (if any) : KKKM2223 Fluid Mechanics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

451

Bacaan Asas: Reference: Kandray, D. E., 2010, Programmable Automation Technologies: An Introduction to CNC, Robotics and PLCs, 4th Ed., Industrial Press. Petruzella, F., 2010, Programmable Logic Controllers, 4th Ed., McGraw-Hill Education. Watton, J., 2009, Fundamentals of Fluid Power Control, 1st Ed., Cambridge University Press. James A. Rehg, Glenn J. Sartori, 2008, Programmable Logic Controllers, 2nd Ed., Prentice Hall Esposito A, 2008, Fluid Power with Applications, 7th Ed., Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan bagi permasaalahan kompleks dalam automasi pembuatan. Ability to apply knowledge of mathematical, science, engineering fundamentals and an engineering specialization to the solution of manufacturing automation.

2

Berkebolehan mengenalpasti, merumus, mencari maklumat dan menganalisa dalam menyelesaikan masalahan kejuruteraan kompleks berkaitan dengan sistem automasi di industri pembuatan. Ability to identify, formulate, research literature and analyse to solve complex engineering problems related to automation systems in manufacturing industries.

3

Kebolehan mencadangkan dan merekabentuk sistem pneumatik/hidraulik yang sesuai dengan menganalisa maklumat yang diberikan yang sesuai. Ability to suggest and desgn suitable pneumatic/hydraulic systems by analyzing the information provided.

4

Kebolehan mengaplikasi perisian bagi menyelesaikan masaalah kompleks dalam automasi pembuatan. Ability to apply simulation software to solve complexs engineering problems in the manufacturing automation.

5

Berkebolehan berfungsi secara berkesan secara individu dan sebagai ahli/ketua dalam kumpulan. Ability to function effectively as an individual and member/leader in teams.

452

Panduan Prasiswazah

KKKM4842 Kepintaran Buatan dalam Pembuatan Artificial Intelligence in Manufacturing Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sintesis kepada cerdik buatan serta jenis-jenis masalah kejuruteraan pembuatan yang sesuai untuk diselesaikan melalui kaedah cerdik buatan. Tajuk-tajuk yang diliputi termasuk: ruang pencarian, sistem pakar, pemodelan dan perwakilan masalah, pemodelan dan pengoptimuman sistem, logik kabur dan kawalan logik, jaringan saraf buatan, algoritma genetik (GA), pengoptimuman koloni semut (ACO) dan pengoptimuman kumpulan zarah (PSO). This subject aims to provide an understanding and synthesis to artificial intelligence(AI), and the types of manufacturing engineering problems that can be solved using AI techniques. Topics that will be covered include: search space, expert system, problem modelling and representations; systems modelling and optmisation, fuzzy logic and fuzzy control, artificial neural networks(ANN), genetic algorithms (GA),ant colony optimisation(ACO) and particle swarm optimisation(PSO). Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Ross, T. J. 2010, Fuzzy Logic with Engineering Application, 3rd Ed., UK: John Wiley & Sons, Ltd. Sumathi, S. & Surekha, P. 2010. Computational Intelligence Paradigms, Theory and Application using MATLAB. CRC Press. Rao, S. S. 2009. Engineering Optimization, Theory and Practice, 4th Ed., Wiley. Russel, S. & Norvig, P. 2009, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Ed., Prentice Hall. Haykin, S. O. 2008, Neural Networks and Learning Machines, 3rd Ed., Prentice Hall. Sivanandam, S. N. & Deepa, S. N. 2007. Intro duction to Genetic Algorithm, Springer-Verlag.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

453

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan untuk menyelesaikan pemasalahan cerdik buatan (AI) yang kompleks dengan mengaplikasi konsep asas matematik dan pengetahuan kejuruteraan. Ability to solve complex problems of artificial intelligence using basic mathematical concepts and engineering.

2

Berkebolehan merumus, menganalisis dan menilai permasalahan menggunakan teknik cerdik buatan. Ability to formulate,analyse and evaluate problems using artificial intelligence techniques.

3

Berkebolehan membuat carian maklumat terkini, membuat pembentangan dan menghasilkan laporan berkaitan cerdik buatan secara berkesan. Ability to search latest information, make effective presentations and report writing related to artificial intelligence.

4

Berkebolehan untuk berfungsi secara berkesan sebagai seorang individu dan ahli atau ketua dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah berkaitan cerdik buatan. Ability to function effectively as an individual and as a member or team leader in solving problems related to artificial intelligence.

KKKM4852 Sistem Rantaian Bekalan Supply Chain Systems Kursus ini bertujuan menyediakan asas kepada pembinaan model dan kaedah penyelesaian untuk lokasi fasiliti, pengangkutan dan pengurusan inventori serta membantu membuat keputusan dalam analisis sistem rantaian bekalan. Pelajar akan didedahkan kepada penggunaan perisian LINGO dan Excel Solver sebagai kaedah pengoptimuman, di mana analisis ke atas sistem rantaian bekalan akan diajar. Selain itu, kursus ini akan membincangkan aplikasi dunia sebenar dan kajian kes bagi keputusan yang dibuat berkaitan rantaian bekalan. The objective of thiis course is to provide an introduction to modeling and solution methods for facility location, transportation and inventory management decisions that arise in supply chain analysis. Students will be exposed to optimization software such as LINGO and Excel Solver, in which analysis of supply chain models will be taught. In addition, this course will discuss on real world applications and case studies on supply chain decisions. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKM3823 Pengurusan Kualiti Pre-Requisite (if any) : KKKM3823 Quality Management

454

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Chopra, S. and P. Meindl, 2015, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 6th Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Daskin, M. S., 2013, Network and Discrete Location: Models, Algorithms and Applications, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and E. Simchi-Levi, 2015, Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, 4th Ed., Irwin McGraw Hill, Boston, MA. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan membangunkan model matematik untuk sistem rantaian bekalan The ability to develop mathematical models for supply chain systems.

2

Berkebolehan menentukan kaedah penyelesaian dan menggunakan perkakasan pengoptimuman LINGO dan Excel Solver bagi menyelesaikan masalah sistem raitaian bekalan yang kompleks The ability to determine solution methods and use optimization tools such as LINGO dan Excel Solver for solving complex supply chain problems.

3

Berkebolehan menganalisa keputusan strategi, taktik, dan operasi sistem rantaian bekalan The ability to analyze strategic, tactical, and operational supply chain decisions.

4

Berkebolehan menilai kajian kes berdasarkan keputusan logistik dan sistem rantaian bekalan yang sebenar The ability to evaluate case studies based on real world logistics and supply chain decisions.

KKKM4862 Perancangan Kelengkapan dan Pengendalian Bahan Facilities Planning and Materials Handling Kursus ini memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada penilaian dalam bidang perancangan kelengkapan dan pengendalian bahan dalam sesebuah premis pembuatan. Pada peringkat awal, pelajar akan didedahkan dengan aspek-aspek kejuruteraan perindustrian seperti pengenalan sistem kerja manual dan sistem pekerja-mesin, aliran kerja dan pemprosesan berkelompok. Pelajar juga akan didedahkan kepada operasi logistik, jenis-jenis bentangan dan rekabentuk kelengkapan, jenis-jenis pengendalian bahan dan sistem storan. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis stesen kerja manual, pengimbangan baris dan analisis masalah berkaitan bentangan kelengkapan, serta penggunaan kajian masa dan gerakan, prosedur perancangan bentangan, model-model lokasi serta teknik-teknik penggunaan carta dan gambarajah.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

455

This course provides exposure, knowledge, understanding, and synthesis in the field of facilities planning and materials handling for a production facility. Students will be exposed to industrial engineering aspects such as introduction to manual work, worker-machine systems, work flow and batch processing. Students also will be exposed to logistics operations, types of facility layout and design, types of materials handling and storage sytems. Futhermore, students will be exposed to analysis of manual workstation, line balancing and analysis of facilities layout problems as well as time and motion studies, layout planning procedures, location models and also charting and diagramming techniques. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-Requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Groover M.P., 2013, Work Systems: The Methods, Measurement & Management of Work, Pearson Education Limited (GB) Pub. Diaz A.G. and Smith J. M., 2013, Facilities Planning and Design, Pearson Education Pub. Stephen M.P, Meyers F.E, 2013, Manufacturing Facilities Design and Material Handling, 5th Ed., Purdue Univ. Press Pub. Sule, D.R., 2009, Manufacturing Facilities: Location, Planning, and Design, 3rd Ed., CRC Press Taylor & Francis Pub. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course outcomes (CO)

1

Kebolehan mengaplikasi konsep asas perancangan kelengkapan dan pengendalian bahan yang melibatkan sistem kerja, kajian masa kitar, kajian gerakan dan masa dalam menyelesaikan masalah pembuatan kompleks. Ability to apply basic concept of facilities planning and material handlings which included work system, cycle time, motion study, time study for solve problem in manufacturing.

2

Kebolehan mencadangkan penyelesaian permasalahan bagi kes-kes yang melibatkan masa kitar, bentangan, lokasi, sistem kendalian bahan dan storan. Ability to propose solution for cases that involved cycle time, location, layout, material handling system and storage.

456

Panduan Prasiswazah

3

Kebolehan membangunkan penyelesaian bagi memenuhi keperluan yang ditentukan dengan mengambil kira aspek keselamatan dan persekitaran. Ablity to develop solution for fullfill identified requirements iwith consideration of safethy and environment.

4

Kebolehan untuk mensintesis penyelesaian bagi permasalahan kompleks dalam perancangan kelengkapan dengan menginterpritasi maklumat melalui kaedah penyelidikan. Ability to synthesis solution for complex problems after analyse and interpretation of information through research methodology.

5

Kebolehan mengaplikasi perisian dalam kejuruteraan pembuatan bagi menghasilkan rekabentuk perancangan kelengkapan dan pengendalian bahan Ability to apply software in manufacturing engineering to design facilities planning and materials handling.

6

Kebolehan menjalankan tugasan proses pembuatan secara berkesan sebagai individu dan ahli/ ketua kumpulan. Ability to conduct an assignment effectively as individual and group member/leader.

KKKM4872 Pengurusan Strategi Pembuatan Manufacturing Strategy Management Kursus in bertujuan memberi pelajar pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis kepada organisasi dan sistem serta mengaplikasikan konsep sistem dalam organisasi, misi, objektif, matlamat, tugas dan pembentukan strategi termasuk proses pembentukan dan model strategi organisasi, dan persepaduan strategi unit fungsian dalam strategi korporat, dan analisis dalam dan luaran, dan rantaian nilai dikaji dalam mengenalpasti kuasa dalaman dan luaran ke atas organisasi ke arah pembentuk strategi korporat, pasaran dan kewangan. Pelajar juga didedahkan kepada persepaduan strategi korporat dan implikasi strategi dalam strategi pembuatan khususnya dalam pemilihan proses pembuatan, dan strategi sumber manusia iaitu pengurusan sumber manusia dan kesan perubahan pada struktur organisasi, dan kesan teknologi ke atas organisasi. The objective of this course is to provide exposure, knowledge, understanding and synthesis to organizations and systems and applying the system concept in the organization, mission, objective, goal, work, and strategy including the process of modelling organization strategy, and unity of function units’ strategy in the corporate strategy, and internal and external analysis, and analyzing value chain to identify the internal and external strength of an organization towards corporate strategy shaper. Students are also exposed to the unity of corporate strategy and the implication of strategies in manufacturing, particularly in manufacturing process selection, and human resources strategy which is human resource management and the effect of change to organization structure, and the effect of technology to the organization. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-Requisite (if any): None

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

457

Bacaan Asas: Reference: Heizer J. and Render B., 2014, Operations Management. 11th Ed., New Jersey: Prentice Hall Hill T., 2009, Manufacturing strategy text and cases, 3rd Ed., New York: McGraw Hill Miltenburg J., 2007, Manufacturing strategy: How to formulate and implement winning plan, New York: Productivity Pr. Kevin. J.D. 2012. Design for Operational Excellence: A Breakthrough Strategy for Business Growth. McGraw Hill. Larry E.F. 2012. The 12 Principles of Manufacturing Excellence: A Leader’s Guide to Achieving and Sustaining Excellence. Taylor & Francis Group. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Berkebolehan menganalisis kaedah-kaedah yang dapat membantu organisasi mencapai persepaduan di antara strategi korporat dan strategi pembuatan. Able to analyze methods that may help the organization in achieving unity between corporate and manufacturing strategy.

2

Berkebolehan untuk membentuk dan menganalisa faktor-faktor dalaman dan luaran yang boleh memberi kesan terhadap pembentukan dan perlaksanaan strategi dalam sesebuah organisasi pembuatan. Able to model and analyse internal and external factors that may have effect on the shaping and implementation of strategies in a manufacturing organization.

3

Berkebolehan untuk membentuk dan menilai model/konsep strategi pembuatan yang dapat memberikan kelebihan kompetitif kepada organisasi. Ability to develop and assess a manufacturing strategy model/concept that can provide a competitive advantage to the organization.

4

Berkebolehan untuk menjalankan kajian kes berkenaan peningkatan pengurusan strategi pembuatan di syarikat. Ability to conduct a case study on the improvement of manufacturing strategies management in a firm.

5

Berkebolehan untuk membentangkan hasil kajian kerja berkumpulan, dan berfungsi secara berkesan sebagai ahli/ketua . Ability to present the outcomes of an experiment that is conducted in a group, and function as effective member/leader.

458

Panduan Prasiswazah

KKKM4882 Ergonomik Pembuatan Manufacturing Ergonomics Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan, kefahaman dan sintesis berkaitan pengenalan ergonomik kepada pelajar. Ia membolehkan pelajar memahami pengetahuan asas kritikal dari aspek psikologi dan antropometri ketika membangunkan stesen kerja ergonomik yang baik. Topik-topik yang diliputi termasuklah: pendekatan ergonomik dalam pembuatan; struktur anatomi dan mekanik badan manusia; prinsip antropometrik ketika merekabentuk ruang kerja dan peralatan; antaramuka manusia mesin – rekabentuk stesen kerja; rekabentuk tugas manual pengendalian bahan; bagaimana badan manusia berfungsi (sistem respiratori, metabolik dan pengaliran); bagaimana minda manusia berfungsi (sistem skeletal dan otot, sistem kawalan otot neuro); deria manusia; bagaimana badan manusia berinteraksi dengan persekitaran; pengurusan ergonomik di tempat kerja. Penekanan akan diberikan kepada kesihatan dan keselamatan manusia di kawasan persekitaran tempat kerja. The objective of this course is to provide an exposure, knowledge, understanding, and synthesis to introduction to ergonomics. It will enable students to understand basic knowledge that is critical in the development of good psychological and anthropometrically designed workstation. The topics covered includes: ergonomics approach in manufacturing; anatomical and mechanical structure of human body; anthropometrics principles in workspace and equipment design, man-machine interface – workstation design; design of manual materials handling; how our body works (respiration system, metabolic and flow systems); how our mind works (skeletal and muscular systems, neuromuscular control systems); human senses; how our body interacts with the environment; ergonomic management at workplace. Emphasis will be given to human health and safety in the work environment. Pra-Keperluan (jika ada) : KKKQ2023 Statistik Kejuruteraan Pre-Requisite (if any) : KKKQ2023 Engineering Statistics

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

459

Bacaan Asas: Reference: Trzcielinski, S. Karwowski, W., 2012, Advances in Ergonomics in Manufacturing, CRC Press. Bush, P. M., 2012, Ergonomics: Foundational Principles, Applications, and Technologies (Ergonomics Design & Management Theory & Applications), 1st Ed., CRC Press. Konz S. and Johnson S., 2007, Work Design: Occupational Ergonomics, 7th Ed., Holcomb Hathaway, Publishers. Kroemer K.H.E. and Grandjean E., 2004, Fitting the Task to the Human: A Textbook of Occupational Ergonomics, 6th Ed., CRC Press. Pheasant S. and Haslegrave C.M., 2005, Body space: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3rd Ed., CRC Press. Wickens C.D., Lee, J.D., Liu, Y. and Becker, S.E.G., 2003, An Introduction to Human Factors Engineering, 2nd Ed., Pearson-Prentice Hall. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO)

1

Berkebolehan untuk menilai tahap bahaya (garispanduan standard), berdasarkan perhubungan di antara individu dan kerja mereka, dimana mungkin boleh menyebabkan penyakit atau kecederaan yang berkaitan dengan perkerjaan. Ability to evaluate level of hazards (standard guidelines), based upon the relationship between an individual and their work, which are likely to cause occupational illnesses or injuries.

2

Berkebolehan menganalisis data secara statistik, bincangkan implikasi dan membuat kesimpulan yang munasabah, merekabentuk atau merekabentuk semula stesen kerja untuk disesuai dengan kegunaan manusia. Ability to statistically analyze the data, discuss implication and draw reasonable conclusions, design or redesign workstations to fit for people use.

3

Berkebolehan untuk menggunakan kelengkapan ergonomik tertentu untuk menentukan komponen kerja yang boleh menyebabkan peningkatan risiko dan kecederaan. Ability to use specialized ergonomic equipment to determine work components, which can caused higher risk and injury

4

Kebolehan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan menggunakan kebolehan yang diperolehi kursus ini di tempat kerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. Ability to apply knowledge, skills, and abilities gained in the course and apply them to the workplace to ensure worker’s safety and health.

460

Panduan Prasiswazah

Program Seni Bina Programme of Architecture Pengenalan

Jabatan Senibina telah ditubuhkan pada tahun 2002. Program prasiswazah yang ditawarkan ialah Sarjana Muda Sains Seni Bina (LAM Bahagian 1). Sarjana Muda Sains Seni Bina (LAM Bahagian 1) adalah ijazah separa-profesional. Ia merangkumi kursus-kursus seperti studio reka bentuk, sejarah dan teori seni bina, sains persekitaran, struktur bangunan, kemudahan bangunan, komunikasi seni bina, teknologi dan bahan binaan bangunan. Program ini berorientasikan kerja-kerja kursus studio reka bentuk, iaitu teras utama kepada program ini. Introduction The Department of Architecture was established in 2002. The undergraduate program on offer is Bachelor of Architectural Science (LAM Part 1). Bachelor of Architectural Science (Part 1) is a semi-professional degree. It comprises courses such as design studio, history and theory of architecture, environmental science, building structures, building services, architectural communication, building technology and materials. The program is oriented towards the design studio course, which is the core for the programme.

Objektif Program/ Program Educational Objective (PEO) PEO1 Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan. Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations PEO2 Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan. Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs. PEO3 Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat global.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

461

Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal. PROGRAM SENI BINA/ PROGRAMME OF ARCHITECTURE Hasil Pembelajaran Program/ Programme Outcomes (PO) Kompetensi Senibina HPP1 - Pengetahuan - Berupaya untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan Senibina yang memenuhi keperluan budaya, estetik, persekitaran dan keperluan teknikal. HPP2 - Kemampanan dan Kesedaran Sosial - Berupaya untuk memahami isu-isu alam bina dalam konteks sosial, budaya dan tanggungjawab persekitaran untuk keperluan pembangunan yang mampan. HPP3 - Praktikal dan Inovasi - Berupaya mengilhamkan inovasi dalam rekacipta seni bina yang responsif terhadap budaya, estetik, persekitaran dan keperluan teknikal. Ciri-Ciri Umum HPP4 - Komunikasi - Berupaya untuk berkomunikasi mengenai idea-idea rekabentuk dan penyelesaian reka bentuk yang berkesan dalam komuniti senibina dan masyarakat awam. HPP5 - Kepimpinan dan Kerja Berpasukan - Berupaya untuk berfungsi se cara berkesan sebagai individu dan ahli dalam pasukan pelbagai disiplin dengan kemampuan sebagai pemimpin. HPP6 - Etika - Berupaya memahami dan menerapkan kod dan peraturan alam bina yang berkait dengan konteks serta praktis tempatan. HPP7 - Keusahawanan - Berupaya memahami dan melaksanakan prinsip asas keusahawanan. HPP8 - Pembelajaran Sepanjang Hayat - Berupaya untuk berdikari dan berkemahiran dalam pembelajaran sepanjang hayat.

462

Panduan Prasiswazah

Struktur Kursus Course Structure

Sains Seni Bina/ Architectural Science Semester

I

Kod Kursus/ Course Code

Kategori/ Category

LMCW2163/ LMCWXXX3

CW

LMCE1042

C2

LMCE1062 LMCE1072 LMCE1082

C2

KKSB1113

C1

KKSB1116

WJ

KKSB1162

WJ

KKSB1273

C5

Mana-mana Kursus Citra Luar

C6

Nama Kursus/ Course Title

Tamadun Islam dan Tamadun AsiaWarganegara Islamic and Asian Civilisation Pengajian Malaysia 3-Bukan Warganegara Breakthrough English (MUET Band 1 & 2) Kursus Prasyarat Nota : Pelajar perlu lulus kursus ini sebelum dibenarkan mengambil kursus LMCE1062. Sekiranya gagal, pelajar perlu mengulang semula kursus, sebelum dibenarkan mengambil kursus yang berikutnya. Academic Interactions (MUET Band 3) Academic Literacy (MUET Band 4) Page To Stage (MUET Band 5 & 6) Sejarah Senibina History Architecture Rekabentuk Senibina I Architectural Design I Komunikasi Grafik Senibina Architectural Graphics Communication Teknologi Binaan dan Bahan I Construction of Technology and Material I Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup (Kursus Luar Fakulti)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

II

III

LMCW1022

CW

LMCK1621

C1

LMCE1052

C2

KKSB1122

C3

KKSB1216

WJ

KKSB1212

WJ

KKSB1213

WJ

KKSB1272

WJ

LMCRXXX2

C6

LMCW2022

CW

LMCE1062 LMCE2082 LMCE2092

C2

KKSB2118

WJ

KKSB2122

WJ

KKSB2153

WJ

KKSB2142 KKSB2162

P

463

Asas Keusahawanan dan Inovasi Enterpreneurship and Innovation Base Etika dan Profesional Ethical and Proffesional Bridging English (MUET Band 1 & 2) Nota : Kursus ini hanya ditawarkan untuk pelajar yang telah lulus kursus LMCE1042 Breakthrough English (MUET Band 1) Struktur I Structure I Rekabentuk Senibina II Architectural Design II Senibina Identiti Kebangsaan Architecture of National Identity Kemudahan Bangunan I Building Services I Sains Persekitaran I Environmental Science I Kursus Luar Fakulti Pengurusan dan Analitik Data Data Management and Analytic Academic Interactions (MUET Band 1 & 2) Pro Talk English (MUET Band 3) Speak To Persuade (MUET Band 4) Rekabentuk Senibina III Architectural Design III Struktur II Structure II Teknologi Binaan dan Bahan II Construction of Technology and Material II (Pilih SATU kursus sahaja) Pengenalan Senibina Landskap Introduction of Landscape Architecture Pengenalan Penilaian Skapbandar Townscape Introduction

464

Panduan Prasiswazah

LMCW2173/ LMCMXXX3

CW

KKSB2123

WJ

KKSB2218

WJ

KKSB2273

WJ

KKSB2282

WJ

KKKF3066

WF

LMCE3051 LMCE3061 LMCE3071

C2

KKSB3118

WJ

KKSB3123

WJ

KKSB3163

WJ

KKSB3173

WJ

KKSB3262

WJ

KKSB3228

WJ

KKSB3233

WJ

KKSB3243

C4

KKSB3253

WF

IV

Intersesi

V

VI

Kategori/Category • WU • WF • WJ • P • CK • CW • C1-C6

- - - - - - -

Hubungan Etnik-Warganegara Ethnic Relation Bahasa Melayu Komunikasi 2Bukan Warganegara Aplikasi Komputer Senibina Architectural Computer Application Rekabentuk Senibina IV Architectural Design IV Lukisan Terukur Measured Drawing Sains Persekitaran II Environmental Science II Latihan Industri Industrial Training Let’s Get Talking (MUET Band 1 & 2) Corporate Storytelling (MUET Band 3) Professional Communication (MUET Band 4) Rekabentuk Senibina V Architectural Design V Lukisan Kerja Seni Bina Architectural Working Drawing Teknologi Binaan dan Bahan III Construction Technology and Material III Kemudahan Bangunan II Building Services II Teori dan Idea Senibina The Theory and Idea of Architecture Rekabentuk Senibina VI Architectural Design VI Pengajian Topikal Topical Study Keusahawanan Entrepreneurship Amalan Profesional Professional Practice

Kursus Wajib Universiti/ University Courses Kursus Wajib Fakulti / Faculty Courses Kursus Wajib Jabatan / Department Courses Kursus Pilihan / Elective Courses Kursus CITRA Kompetensi / CITRA Competency Course Kursus CITRA Wajib / CITRA Compulsory Course Kursus CITRA Rentas / CITRA General Education

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

465

Silibus Kursus

Courses Syllabus KKSB1113 Sejarah Seni Bina Architecture History Kursus ini terlebih dahulu membincangkan mengenai sejarah dan peradaban senibina warisan di Alam Melayu dengan memberikan tumpuan kepada senibina warisan Melayu di sem*nanjung Tanah Melayu. Pendekatan perbincangan dibuat melalui dua cara, pertama melalui penglihatan kepada hasil dan warisan masyarakat silam serta yang kedua melalui pendekatan yang melihat kepada nilai dan asas pemikiran yang wujud dalam senibina itu sendiri. Kursus ini berusaha untuk memperkenalkan pelbagai rahsia yang tersurat dan tersirat disebalik penghasilan senibina warisan Rumah Melayu yang merupakan antara contoh senibina warisan terbaik di Alam Melayu. Perbincangan juga akan dibuat bagi mengenalpasti asas-asas pemikiran pembangunan senibina warisan Rumah Melayu yang telah berjaya menepati pelbagai kehendak kehidupan kepada manusia dan menjadi contoh kepada senibina yang bergagaskan ekologi serta merupakan contoh senibina moden yang bitara untuk diterapkan pada pemikiran snibina masa kini di Malaysia. Kursus ini seterusnya membincangkan mengenai sejarah serta peradaban senibina awal di Mesir dan Eropah di mana peradaban tersebut telah mempengaruhi pembangunan sejarah senibina terkemudian. Di samping itu, sejarah senibina awal masyarakat di Timur Tengah, India, China dan Asia Tenggara juga dibincangkan untuk perbandingan. Tajuk perbincangan menyentuh aspek-aspek rekabentuk, kesenian dan kebudayaan serta teknologi yang telah digunakan dalam pembangunan pelbagai jenis senibina pada era dan di lokasi yang berbeza. Di akhir kursus dimuatkan topik senibina pra-merdeka di Malaysia sewaktu era kolonial dan imigrasi kaum yang menerima banyak pengaruh rekabentuk senibina luar seperti yang diberikan pendedahan sebelum ini. This course first discusses the history and civilisation in the Malay heritage architecture by focusing on the Malay architectural heritage in the Malay Peninsula. Presentation approach is made in two ways, the first is through the observation of legacy and heritage from the precedent society and the second is through an approach that looks upon the value and basic idea

466

Panduan Prasiswazah

inherent in the architecture itself. This course seeks to unveil the letter and spirit behind the architectural heritage of the Malay houses, which are among the finest examples of Malay architectural heritage. Discussions will be conducted to identify the basic thinking in the development of Malay House heritage architecture that has managed to meet the various needs of human life and become an example to the ecological-oriented architecture and besides being the example of niche modern architecture to be applied to the present architectural thinking in Malaysia. This course then discusses the history and preliminary architectural civilisation in Egypt and Europe which had influenced the development of later architectural history. In addition, the early architectural history of the community in the Middle East, India, China and Southeast Asia are also discussed for comparison. Discussion touches on aspects such as design, art and culture as well as the technology that are adopted in the development of various types of architecture in the different era and location. At the end of the course, there are topics which include pre-independent architecture design in Malaysia during the colonial era and ethnic immigration that received a lot of influence from outside as revealed before. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Leach, Andrew. 2010. What is Architectural History? Cambridge: Polity Press. Fletcher.B; Cruickhank.D; Saint.A. Sir Banister Fletcher’s A History of Architecture.1996. Architecture Press.London. Wodehouse.L;Moffet.M;Fazio.M. A World History of Architecture. 2003. McGraw Hill. Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, Kamaruddin Mohd. Ali, Syed Ahmad Iskandar, Syed Ariffin, Ra’alah Mohamad & GurupiahMursib,2004,Warisan Seni Bina Rumah-rumah Tradisi, Skudai Johor, Malaysia: PenerbitUniversitiTeknologiMalaysia. Lim Jee Yuan, 1987, The Malay House: Rediscovering Malaysia‘s Indigenous Shelter System, Pulau Pinang, Malaysia : Institut Masyarakat. Abdul Halim Nasir & Wan Hashim Wan The, 1996, The Traditional Malay House, Shah Alam, Selangor Malaysia : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

467

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menyatakan perbezaan antara senibina yang telah dibangunkan di Alam Melayu dan di luar negara Distinguish the architecture developed in the Malay land and abroad

2

Mengkaji semula perkembangan rekabentuk senibina mengikut peredaran zaman dan tempat Examine the development of architectural design over time and place.

3

Membentangkan pertalian erat di antara senibina, teknologi dan kesenian Present the close relationship between architecture, technology and arts.

4

Menganalisis pengaruh cuaca, kehadiran bahan binaan, teknologi, budaya dan ekonomi di sesuatu tempat dalam membezakan dan membentuk identiti gayarupa senibina sejak zaman berzaman Analyse the effects of weather, construction materials, technology, culture and economy in particular place in distinguishing and shaping the identity of architectural styles for ages

KKSB1116 Rekabentuk Seni Bina I Architectural Design I Kursus Reka Bentuk Seni Bina I merupakan teras dalam pengajian seni bina. Kandungan kursus memberikan penekanan kepada pemahaman dasar yang menjurus kepada unsur dan prinsip asas dalam reka bentuk. Pelajar akan meneroka komponen asas reka bentuk termasuk daya tanggapan tampakan, garisan, jalinan, permukaan datar, warna, ruang, penyusunan, ukuran dan perkadaran menerusi penghayatan, pencerakinan dan pemahaman. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengetahuan mengenai ukuran anggota manusia (anthropometric) dan keperluannya dalam menghasilkan rekabentuk. Architectural Design I Course is the core of architectural study. The course emphasises the basic understanding that lead to the basic elements and principles in design. Students will explore the basic components in design which include visual perceptual force, lines, texture, flat surface, colour, space, composition, size and proportion through appreciation, assaying and understanding. Students will be exposed to knowledge regarding human measurement (anthropometric) and its need in producing design. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None

468

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Francis D. K. Ching (Author). 2014. Architecture: Form, Space, and Order Kindle Edition. Wiley. 4th edition. Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers (3rd. Edition). New Jersey: John Wiley & Sons. Goldman, G & Sound, S. 1996. Architectural Graphic: Traditional and Digital Communication. London: Prentice Hall. Brawne, J. 1992. From Idea to Building. United Kingdom: Butterworth. Malnar, J. 1991. The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space. New York: Van Nostrand Reinhold. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membincangkan prinsip asas reka bentuk dan elemen asas seni bina. Discuss the basic principles of design and the basic elements of architecture.

2

Melakarkan kerja lakaran tangan asas dalam bentuk 2D dan 3D serta penghasilan model. Sketch basic hand work in forms of 2D and 3D as well as production model.

3

Mempamerkan rekabentuk secara penerokaan (explorative) dalam projek pengenalan identiti kebangsaan. Demonstrate the design in an explorative way in the introduction of national identity project.

4

Mengadaptasi skala ukuran anggota manusia (anthropometric) dalam reka bentuk. Adapting human measurement scale (anthropometric) in design.

KKSB1162 Komunikasi Grafik Seni Bina Architectural Graphics Communications Kursus ini memberikan penekanan kepada pemahaman dasar yang menjurus kepada unsur dan prinsip asas dalam reka bentuk. Pelajar akan meneroka komponen asas reka bentuk termasuk daya tanggapan tampakan, garisan, jalinan, permukaan datar, warna, ruang, penyusunan, ukuran dan perkadaran menerusi penghayatan, pencerakinan dan pemahaman. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengetahuan mengenai ukuran anggota manusia (anthropometric) dan keperluannya dalam menghasilkan rekabentuk. The course emphasises the basic understanding that lead to the design elements and principles. Students will explore the basic components of design which include force in visual perception, lines, texture, flat surface,

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

469

colour, space, composition, size and proportion through appreciation, assaying and understanding. Students will be exposed to knowledge regarding human body measurement (anthropometric) and its usage in producing design. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Francis D. K. Ching (Author). 2015. Architectural Graphics Kindle Edition. Wiley. Rendow Yee (Author). 2012. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods 4th Edition. Wiley. Ching, Francis D.K., 2003. Architectural Graphics : Fourth Edition. John Wiley & Sons, Canada Yee, R. 2007. Architectural Drawing A Visual Compendium of Types and Methods, 3rd Edition. John Wiley & Sons, Canada. Wallschlaeger, C. & Busic-Snyder, C. 1992. Basic Visual Concepts and Principles for Artists, Architects and Designers. McGraw Hill, USA Saleh Uddin, M. 1999. Hybrid Drawing Techniques by Contemporary Architects and Designers. New York: John Wiley & Sons Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti teknik-teknik di dalam aspek komunikasi dan persembahan visual dengan tangan (manual) Identify techniques in terms of communication and visual presentation by hand (manual)

2

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas di dalam komunikasi visual Apply basic knowledge and skills in visual communication

3

Mereka bentuk lukisan persembahan kepada tahap yang digunapakai di dalam industri Design presentation drawing to the level used in the industry

470

Panduan Prasiswazah

KKSB1212 Senibina Identiti Kebangsaan Architecture of National Identity Kursus ini akan membincangkan mengenai isu identiti seni bina kebangsaan di Eropah, Amerika dan Malaysia. Pembinaan identiti seni bina kebangsaan merupakan cabaran yang paling besar dalam era seni bina moden dan pasca-moden. Pembentukan seni bina yang menolak unsur budaya setempat bukan sahaja menghakis identiti masyarakatnya tetapi juga telah mewujudkan masalah yang lebih serius seperti ancaman keselamatan, gangguan kesihatan, krisis tenaga dan sebagainya. Agenda mewujudkan kembali identiti seni bina kebangsaan merupakan sebuah seruan agar seni bina perlu responsif kepada semangat tempat yang bukan sahaja mampu mencerminkan tempat tersebut dalam penampilannya tetapi juga berupaya mensejahterakan manusia dan alambina di sekitarnya. This course will focus on the issue of national identity architecture in Europe, America and Malaysia. The establishment of the national identity architecture is the biggest challenge in the modern and post-modern architectural era. The formation of architectural elements that rejects the local culture not only erodes the people’s identity but has also created a more serious problem such as security threat, health issue, energy crisis and so on. The agenda to create the national identity architecture is an urge for the architecture to be responsive to the local spirit that is not only reflect the place in its appearance but also seeks the welfare of mankind and the surrounding buildings. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Kamarul Afizi Kosman. 2009. Krisis Wacana Identiti Seni Bina Melaysia. Penerbit UKM. Bangi Kamarul Afizi Kosman, Lim Yong Long, Azimin Samsul Mohd Tazilan, Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi. 2008. 50 Tahun Perumahan Awam di Kuala Lumpur. ATMA UKM. Bangi. Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi.2003. Crisis in Islamic Architecture. The KALAM Papers. UTM. Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi.2003. Crisis in Public Architecture. The KALAM Papers. UTM.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

471

Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi, Ghofar Rozaq Nazila.2003. Housing Crisis In Malaysia; Back to a Humanistic Agenda. The KALAM Papers. UTM. Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi. 2001.Identiti Seni Bina Malaysia: Konsep terhadap pendekatan rekabentuk. Penerbit UTM. Sekudai. Robert McCarter.1997. Frank Lloyd Wright Architect. Phaidon. London. Bauhaus Archiv, Droste.M. 1990..Bauhaus 1919-1933. Berlin. Bauhaus Archiv Museum fur Geltaltung. Cumming, Elizebeth and Kaplan, Wendy. 1995. The Art And Craft Movement. Thames and Hudson. Burchardt, Lucius., translated by Pearl Sanders. 1979. The Werkbund: Studies In The History And Ideology Of The Deutcher Werkbund 1907 – 1933. The Design Council Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti makna dan bentuk pelaksanaan identiti seni bina kebangsaan. Identify the meaning and form of national architectural identity.

2

Menjelaskan sejarah perjuangan identiti seni bina kebangsaan di Barat dan Malaysia. Explain the history of the struggle for national architectural identity in Western and Malaysia.

3

Merungkai kesedaran terhadap bentuk krisis dan implikasinya kepada masyarakat serta alambina. Pelajar akan mampu melakukan penilaian bentuk-bentuk krisis yang berlaku melalui pembacaan, perbincangan, sesi kerja lapangan dan projek reka bentuk. Raise awareness of the crisis and its implication on society and architecture. Students will be able to assess the forms of crisis that occurred through reading, discussion, field work sessions and project design.

KKSB1213 Kemudahan Bangunan I Building Services I Kemudahan Bangunan I memberi penekanan kepada sistem asas kemudahan bangunan mudah, iaitu sistem bekalan air, sistem bekalan elektrik, sistem sanitasi, sistem saliran dan pembetungan, sistem telekomunikasi, sistem bekalan gas, sistem pembuangan sampah dan sistem pencegahan kebakaran. Pendedahan tertumpu kepada keperluan reka bentuk bagi bangunan mudah. Building Servicess I emphasise the basic system of simple building features services, namely water supply system, electricity supply system, sanitation system, drainage and sewerage system, telecommunication system, gas supply

472

Panduan Prasiswazah

system, sewage systems and fire retention system. Exposure is stressed on the design requirement for simple buildings. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Jackie Portman. 2014. Building Services Design Management 1st Edition. Wiley-Blackwell Roger Greeno, Fred Hall (Author). 2015. Building Services Handbook 8th Edition. Routledge Ambrose, J & Ollswang, J.E. 1995. Simplified Design For Building Sound Control. New York: John Wiley & Sons, Inc. Brown & DeKay 2001. Sun, Wind & Light : Architectural Design Strategies. 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons. Hall, F. 1992. Building Services & Equipment. London:Butterworth. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti asas kemudahan bangunan. Identify the basic building services

2

Menilai kewajaran terhadap pemilihan sesebuah sistem kemudahan bangunan bagi bangunan mudah Assess the appropriateness of the selection of building service system for simple building

3

Mengaplikasikan sistem kemudahan bangunan dalam reka bentuk bangunan mudah Apply building service system in the simple building design

KKSB1216 Rekabentuk Seni Bina II Architecture Design II Kursus Reka Bentuk Seni Bina II merupakan kesinambungan kepada program pengajian reka bentuk seni bina yang diajar pada semester sebelumnya. Kursus ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang proses asas penghasilan reka bentuk seperti kajian latar belakang projek dan tapak dalam konteks setempat / kebangsaan. Kursus ini juga memberi penekanan kepada asas susun atur dan hubungkait ruang. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengetahuan mengenai ukuran anggota manusia (anthropometric) dan kaitan antara ukuran anggota manusia dengan objek atau elemen reka bentuk (ergonomic).

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

473

Architectural Design II Course is a continuation of the architectural design study programme that is taught in the previous semester. This course is to provide students with the basic processes of design production such as study of project background and site in the local/national context. The course also emphasises the basic layout and space relationship. Students will be exposed to knowledge regarding human body measurement (anthropometric) and the relationship between human body measurement and object or design element (ergonomic). Pra-Keperluan (jika ada): Rekabentuk Seni Bina I Pre-requisite (if any): Architectural Design I Bacaan Asas: Reference: Mark Karlen (Author), Rob Fleming (Author). 2016. Space Planning Basics 4th Edition. Wiley. Pamela Buxton (Editor). 2015. Metric Handbook: Planning and Design Data 5th Edition. Routledge. Francis D. K. Ching (Author). 2014. Architecture: Form, Space, and Order Kindle Edition. Wiley. 4th edition. Laseau, P. 2000. Graphic Thinking for Architects and Designers, 3rd Edition.New Jersey: John Wiley & Sons Duncan, R.I. 1996. Architectural Graphic and Communication Problems. Dubuque US: Kendall/Hunt Publishing Company. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membuat sintesis terhadap proses asas penghasilan reka bentuk seperti kajian latar belakang projek dan tapak dalam konteks setempat / kebangsaan Synthesise the basic processes of design production such as study of project background and site in the local/national context.

2

Menghubung kait asas susun atur denganb ruang Correlate the basic layout with space.

3

Mengadaptasi skala ukuran anggota manusia (anthropometric) dan ergonomik dalam rekabentuk Adapt the human body measurement scale (anthropometric) and ergonomic in design.

4

Mempamerkan reka bentuk tektonik secara eksperimen Display tectonic design in experimental way

5

Mendemonstrasi lukisan dan keupayaan menghasilkan format asas lukisan seni bina Design drawings and able to produce basic format of architectural drawings

6

Menghasilka rekabentuk yang mengikut kehendak klien Produce a design according to the client’s need

474

Panduan Prasiswazah

KKSB1272 Sains Persekitaran I Environmental Science I Sains Persekitaran I memberi penekanan kepada kesedaran terhadap kepentingan aspek sains persekitaran dalam konteks alam bina. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan asas sains persekitaran, serta kesan negatif sekiranya aspek sains persekitaran tidak dititikberatkan dalam rekabentuk bangunan. Antara kandungan untuk Sains Persekitaran I adalah iklim global dan serantau, isu perubahan cuaca dan pemanasan bumi, pulau haba Bandar, sistem ekologi dan pencemaran alam sekitar, konsep bangunan pintar dan penjimatan tenaga serta tenaga keterbaharuan Environmental Science I emphasises the awareness of the importance of environmental science aspect in the built environment context. Students are exposed to basic knowledge of environmental science, as well as negative effects if environmental science is not taken into account in the building design. Environmental Science I contents covers global and regional climate, climate change and global warming issues, urban heat island, ecological system and environmental pollution, the smart building concept and energy saving as well as renewable energy. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None Bacaan Asas: Reference: Steven V. Szokolay (Author). 2014. Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design 3rd Edition. Routledge. Mark DeKay (Author), G. Z. Brown. 2014. Sun, Wind, and Light: Architectural Design Strategies 3rd Edition. Wiley. William W. Braham & Daniel Willis. 2013. Architecture and Energy: Performance and Style, New York: Routledge. Jeremy Shere. 2013. Renewable: The World-Changing Power of Alternative Energy, New York: St. Martin’s Press. John Glasson, Riki Therivel & Andrew Chadwick.2012. Introduction To Environmental Impact Assessment (Natural and Built Environment Series), 4th Edition, New York: Routledge

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

475

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti kepentingan kepentingan sains persekitaran dalam konteks alam bina Determind the importance of environmental science in the built environment context

2

Mengenalpasti konsep asas rekabentuk yang merangkumi aspek sains persekitaran Determind the basic design concept that includes the environmental science aspects.

3

Menganalisis kesan negatif sekiranya aspek sains persekitaran tidak diberi pertimbangan sewajarnya terhadap rekabentuk bangunan Analyse the negative effects if environmental science is not given due consideration in building design.

4

Menghubungkaitkan kepentingan sains persekitaran dalam konteks alam bina Integrate the importance of environmental science in the built environment context

KKSB1273 Teknologi Binaan Dan Bahan I Technology of Construction and Materials I Kursus ini mendedahkan pelajar ke alam pembinaan, memberi pengenalan tentang teknologi binaan dan bahan dalam industri pembinaan; komponen-komponen asas pada bangunan; struktur bangunan; mekanik tanah dan faktor asas pengaruh kepada pemilihan asas bangunan merupakan antara tajuk utama dalam kursus ini. Pendedahan kepada agensi-agensi dan badan-badan yang terlibat dalam kawalan dan industri pembangunan serta pembinaan. Kursus ini juga memperkenalkan bahan-bahan binaan dan asas yang mempengaruhi pemilihannya. Keselamatan am di tapak binaan juga merupakan antara topik utama dalam kursus ini. This course introduces students to the construction world, construction technology and materials in the construction industry; the basic building components; building structures; soil mechanics and fundamental factors affecting the selection of the building’s foundation as the main topics in this course. Students are exposed to the agencies and bodies involved in the regulation, development and construction industry. This course also introduces building materials and the basis that influences the selection. General safety at construction site is also among the main topics in this course. Pra-Keperluan (jika ada): Tiada Pre-requisite (if any): None

476

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: William P. Spence (Author), Eva Kultermann (Author). 2016. Construction Materials, Methods and Techniques. Delmar Cengage Learning Edward Allen (Author), Joseph Iano (Author). 2013. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods 6th Edition. Wiley Francis D. K. Ching, Cassandra Adams. 2001. Building Construction Illustrated,3rd Edition. New York: John Wiley & Sons. Donald Watson, Trumbull, CT 2000 Time-Saver Standards for Building Materials & Systems: Design Criteria and Selection Data,1st Edition McGraw Hill Co. Edward Allen, Joseph Iano, 2003 Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 4th Edition John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti asas teknologi bahan dan binaan Identify basic in material and construction technologies

2

Mengenalpasti badan-badan dan agensi-agensi kawalan binaan dan pembangunan dan kaitan agensi tersebut dengan industri pembinaan Identify construction regulatory bodies and agencies and the relation with the construction industry.

3

Mengaitkan bahan binaan bangunan, struktur reka bentuk, pembinaan dan masalah kejuruteraan yang berkaitan dengan reka bentuk bangunan Associate building construction materials, design structures, construction and engineering issues related to the building design

KKSB2118 Rekabentuk Seni Bina III Architectural Design III Kursus Rekabentuk Senibina III mendedahkan pelajar kepada kepentingan konteks kebudayaan setempat dalam rekabentuk seni bina. Kursus ini juga memberi penekanan kepada penilaian keperluan pengguna dari aspek ruang, fungsi, sosial dan persekitaran. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada penggunaan bahan dan struktur asas senibina dalam menghasilkan rekabentuk. Pelajar juga akan didedahkan dengan kemahiran mengumpul data, menganalisa dan menentukan isu-isu berkaitan dengan reka bentuk.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

477

Architectural Design III Course exposes students to the importance of the local cultural context in architectural design. The course also focuses on the assessment of user needs in terms of space, function, social and environment. In addition, emphasis is also given to the use of materials and the basic architectural structure in producing design. Students will be exposed to the skills such as data collection, analysis and determination of the design-related issues. Pra-Keperluan (jika ada): KKSB1216 Pre-requisite (if any): KKSB1216

Rekabentuk Seni Bina II Architectural Design II

Bacaan Asas: Reference: Sim Van Der Ryn (Author), Richard Olsen (Editor). 2013. Culture, Architecture and Nature: An Ecological Design Retrospective 1st Edition. Routledge James A. LaGro Jr. (Author). 2013. Site Analysis: Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design 3rd Edition. Wiley. Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. London: Rizzoli. Taylor, B.B. (2003). Architecture and Identity – Reconciling Cultural Values and Modern Design. WW Norton Rasmussen, Steen Elier. (1993). Experiencing Architecture. Massachusetts: MIT Press. Sleeper H R., Hoke, J.R. and Ramsey, C.J. (1994). Architectural Graphic Standards, 9th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mempamerkan konteks kebudayaan setempat dalam rekabentuk seni bina Display local cultural context in the architectural design

2

Membuat sintesis terhadap pengumpulan dan penganalisaan data serta menentukan isu-isu berkaitan dengan reka bentuk Synthesise data collection and analysis and determine issues related to design

3

Menghubung kait keperluan pengguna dari aspek ruang, fungsi, sosial dan persekitaran Correlate the user needs in terms of space, function, social and environment

478

Panduan Prasiswazah

4

Merekabentuk menggunakan bahan dan struktur asas seni bina Design by using basic architectural structure and materials.

5

Mempamerkan lukisan persembahan seni bina Exhibiting architectural presentation drawings

KKSB2122 Struktur II Structure II Pelajar akan mempelajari tentang beban mati dan beban hidup, pengagihan beban ke atas papak sehala dan papak dua hala, ketentuan dan kestabilan, dayadaya dalam rasuk, dan seterusnya membina gambarajah daya ricih dan momen lentur. Di samping itu, pelajar akan diperkenalkan dengan konsep reka bentuk rasuk berdasarkan keupayaan keratan terhadap lenturan dan ricih serta menentukan pesongan rasuk. Teori asas analisis kelengkungan dalam reka bentuk tiang juga akan dipelajari dalam kursus ini. Pelajar akan didedahkan dengan kemahiran untuk mengaplikasikan konsep rule-of-thumbs dalam proses analisis. Students will learn about the dead load and live load, load distribution on the one-way and slab and two-way slab, specificity and stability, beam forces, and then build diagrams for shear force and bending moment. In addition, students will be introduced to the beam design concept based on the sectional ability against bending and shear and determine beam deflection. The fundamental theory of the column bending analysis will also be studied in this course. Students will be exposed with the skills to apply concept of rule-of-thumbs in the analysis. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any):

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Edward Allen (Author), Joseph Iano (Author). 2013. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods 6th Edition. Wiley. Ramsey Dabby (Author), Ashwani Bedi (Author). 2012. Structure for Architects: A Primer 1st Edition. Wiley. Hibbeler, R. C. & Yap, K. B. 2013. Mechanics for Engineers: Statics. 13th Ed. Singapore: Pearson. Ching, F. D. K. 2008. Building Construction Illustrated – 4th Ed. New Jersey: John Wiley & Sons. (ISBN: 978-0-470-08781-7).

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

479

Mohd. Rahim Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gauld, Bryan J.B. 1992. Struktur Untuk Arkitek. Edisi ke-2. Terj. Supiah Shamsuddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menunjukkan konsep asas beban mati dan beban hidup serta menganalisis pengagihan beban pada papak Shows the basic concept of dead load and live load and analysee load distribution on the slab.

2

Menganalisis daya-daya dalam rasuk dan seterusnya membina gambarajah daya ricih dan momen lentur Analyse beam forces and then build shear force and bending moment diagram.

3

Mereka bentuk rasuk berdasarkan keupayaan keratan terhadap lenturan dan ricih, dan mengaplikasikan formula pesongan rasuk Design beams based on its section properties against bending and shear, and apply the deflection formula.

4

Menganalisis dan mengaplikasikan teori asas analisis kelengkungan dalam reka bentuk tiang Analyse and apply the basic theory of curvature analysis in the pillar design.

KKSB2123 Aplikasi Komputer Seni Bina Architecture Computer Application Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan kemahiran asas kepada pelajar menggunakan aplikasi perisian komputer yang berkaitan dengan lukisan, pemodelan 3D dan komunikasi visual di dalam senibina. Pelajar didedahkan dengan kemahiran asas menghasilkan lukisan 2D dan 3D serta teknik persembahan 2D dan 3D menggunakan perisian komputer. This course aims to provide exposure and basic skills to students by using computer software applications that are related to drafting 3D modelling and visual communication in architecture. Students are exposed to basic skills and techniques in producing 2D and 3D drawings as well as 2D and 3D presentations by using computer software. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

480

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Andrew Bernheimer (Editor). 2015. Timber in the City. ORO Editions Virginia McLeod (Author). 2015. Detail in Contemporary Timber Architecture. Laurence King Publishing. George Omura & Brian C. Benton. 2013. Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014: Autodesk Official Press. Indiana: John Wiley & Sons Barbara Brundage. 2013. Photoshop Elements 12: The Missing Manual Paperback. Sebastopol: O Reilly Inc. Adobe Creative Team. 2012. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. USA: Adobe Systems Incorporated. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcome (CO) 1

Mengenalpasti asas komunikasi visual komputer dan media berkaitan seni bina Identify basic computer visual communication and media that is related to architecture

2

Menghasilkan lukisan 2D menggunakan perisian computer Generate 2D drawings by using computer software

3

Mempamerkan teknik persembahan 2D dan 3D menggunakan perisian computer Display 2D and 3D presentation technique by using computer software

KKSB2142 Pengenalan Seni Bina Landskap Introduction of Landscape Architecture Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengenalan serta pendedahan asas terhadap alam lingkungan luaran bangunan iaitu senibina landskap. Kursus senibina landskap ini merangkumi pengenalan dan sejarah senibina landskap dan seterusnya perkara-perkara asas dalam senibina landskap. Konsep, teori, elemen dan asas grafik dalam senibina landskap diperkenalkan kepada pelajar. Elemenelemen senibina landskap lembut dan landskap kejur disentuh dengan terperinci bersama contoh-contoh yang bersesuaian. Kursus ini juga menyentuh dasar dan garispanduan landskap di negara ini. Ia juga turut menyentuh pendekatan-pendekatan rekabentuk senibina landskap yang lestari serta mementingkan keserasian dengan konteks setempat. The course aims to provide an introduction and basic exposure to the building exterior enclosure that is landscape architecture. The course covers the introduction and history of landscape architecture and

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

481

the basic things in landscape architecture. Concepts, theories and basic graphic elements in landscape architecture are introduced to the students. Elements of soft and hard landscape architecture are covered in detail with appropriate examples. The course will also touch basis and guidelines of landscape in this country. It also touches the sustainable landscape architecture design approaches and emphasis compatibility with local context. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Pomeroy, Jason. 2014. The Skycourt and Skygarden: Greening the Urban Habitat, New York: Routledge. Loidl, H. & Bernard, S. 2014. Opening Spaces: Design as Landscape Architecture. Besel: Birkhauser Verlag Charles Waldheim (Author). 2016. Landscape as Urbanism: A General Theory. Princeton University Press. Bruce Sharky (Author). 2016.Thinking about Landscape Architecture: Principles of a Design Profession for the 21st Centur. Routledge. Grant, W. R. 2002. Landscape Graphics -Plan, Section and Perspectives Drawing of Landscape Spaces. New York: Watson - Guptill Publication. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengaplikasikan konsep dan teori asas dalam senibina landskap Apply the basic concepts and theories in landscape architecture.

2

Menyediakan maklumat asas untuk keperluan rekabentuk senibina landskap. Prepare basic information in producing architectural landscape design.

3

Mempamerkan pengetahuan senibina landskap dan teknik grafik dalam rekabentuk. Showing architectural landscape knowledge and graphic technique in design.

482

Panduan Prasiswazah

KKSB2153 Teknologi Binaan Dan Bahan II Technology of Construction And Material II Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kayu sebagai bahan binaan serta teknologi pembinaan kayu secara terperinci. Pelajar akan diterangkan dengan asas topik utama dan diikuti dengan perbincangan terperinci, contoh penggunaan bahan tersebut dan teknologi berkaitan serta teknologi termaju berkaitan dengan bahan binaan kayu akan dibincangkan. Antara Topik Utama yang akan dibicarakan termasuk ciri-ciri kayu dan rawatan kepada kecacatan kayu, tanggam dalam binaan bangunan kayu, prinsip reka bentuk struktur kayu, jenis-jenis kemasan kayu dan butiran pembinaan kayu. The course aims to introduce wood as building material and wood construction technology in detail. Students will be explained with the main topics and followed by detailed discussion, with examples of the use of such materials and related technologies as well as advanced technology related to wood construction materials. Among the main topics to be discussed include the wood characteristics and treatment to the wood defects, joints in the wooden building construction, wooden structure design principles, types of wood finishes and wood construction specification. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-requisite (if any): KKSB 1273 Teknologi Binaan dan Bahan I Technology of Conctruction and Material I Bacaan Asas: Reference: Andrew Bernheimer (Editor). 2015. Timber in the City. ORO Editions Virginia McLeod (Author). 2015. Detail in Contemporary Timber Architecture. Laurence King Publishing. Medan Mehta Ph.D., Walter Scarborough and Diane Armpriest. 2013. Building Construction: Principles, Materials, & Systems, 2nd Edition, Prentice Hall Francis D. K. Ching. 2014. Building Construction Illustrated. 5th Edition, New Jersey: John Wiley & Sons. American Institute of Timber Construction (AITC) and Jeff D. Linville. 2012. Timber Construction Manual, 6th Edition, New Jersey: John Wiley & Sons.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

483

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membincangkan elemen kayu sebagai bahan binaan dengan terperinci Discuss elements of wood as building material in detail

3

Mengaplikasikan teknologi binaan kayu dan teknologi berkaitan dengan terperinci Apply wood construction technology and related technology in detail.

5

Menghasilkan perubahan idea dan reka bentuk inovatif berasaskan binaan kayu Produce ideas and innovative design made of wood

KKSB2162 Pengenalan Skapbandar Townscape Introduction Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengenalan serta pendedahan asas terhadap teori dan penghayatan/ penilaian skapbandar (townscape). Kursus ini merangkumi pengajian tentang konsep asas skapbandar serta kajian-kajian tapak yang difokuskan terhadap skapbandar tempatan. Penekanan diberikan terhadap kajian dan penghayatan skapbandar seperti yang diperkenalkan oleh Gordon Cullen di dalam bukunya,The Concise Townscape. Turut diperkenalkan adalah prinsip-prinsip rekabentuk bandar atau alam bina yang mengenengahkan nilai-nilai keinsanan dan kontekstualisme seperti yang diutarakan oleh Christopher Alexander (di dalam buku, The Pattern Language), Kevin Lynch, Colin Rowe, Thomas L. Schumacher dan sebagainya. Walaubagaimana pun, kajian yang akan dijalankan oleh pelajar di dalam kursus ini tertumpu kepada konteks perbandaran di Malaysia terutamanya skapbandar-skapbandar yang mengandungi elemen-elemen kemanusian, interaksi sosial dan identiti setempat. The course aims to provide an introduction and basic exposure to the theory and townscape appreciation/valuation. This course covers the study of townscape basic concepts and research sites focused on local townscape. Emphasis is given to the study and appreciation of townscape as introduced by Gordon Cullen in his book, The Concise Townscape. Also introduced are the principles of urban design and built environment that highlights the values of humanity and contextualism as expressed by Christopher Alexander (in his book, The Pattern Language), Kevin Lynch, Colin Rowe, Thomas L. Schumacher and others. However, studies which will be undertaken by students in this course focused on the township context in Malaysia, especially townscapes that are consisted of humanitarian, social interaction and local identity elements.

484

Panduan Prasiswazah

Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Campanario, Gabriel. 2014. The Urban Sketching Handbook: People and Motion. Massachusetts: Quarry Book. Holmes, Marc Taro. 2014. The Urban Sketcher: Techniques for Seeing and Drawing on Location. Ohio: North Light Books. Cullen, Gordon.1996.The Concise Townscape, Architectural Press. Oxford. Alexander, C. et al. 1977. A Pattern Language. New York: Oxford University Press. Rowe, C. & Koetter, F. 1975. ‘Collage City’. Architectural Review. (diterbitkan semula dalam Kate Nesbitt. 1996. Theorizing a New Agenda for Architecture. New York: Princeton Architecture Press). Schumacher, T.L. 1971. ‘Contextualism: Urban Ideals + Deformations’. Casabella. (diterbitkan semula dalam Kate Nesbitt. 1996. Theorizing a New Agenda for Architecture. New York: Princeton Architecture Press). Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcome (CO) 1

Mengaplikasikan konsep dan teori asas skapbandar Apply the townscape basic concepts and theories.

2

Mengaplikasikan kaedah penghayatan/ penilaian skapbandar Apply the townscape appreciation/valuation method.

3

Mengaplikasikan teknik grafik yang berkesan dalam pembentangan kajian skapbandar Apply an effective graphic techniques in the townscape research presentation.

KKSB2218 Rekabentuk Senibina IV Architectural Design IV Kursus Rekabentuk Senibina IV memperkenalkan pelajar kepada rekabentuk bangunan mapan tempatan serta kepentingan piawaian bangunan. Pelajar didedahkan kepada permasalahan yang berkaitan dengan persekitaran dan kemanusian melalui latihan penilaian ilmiah terhadap tapak dan masyarakat setempat. Latihan ini juga mendedahkan pelajar dengan kemahiran mengumpul data, menentukan isu-isu berkaitan, menganalisa dan membuat penilaian. Selain itu, kursus ini juga

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

485

memberi penekanan terhadap kepentingan penilaian keperluan pengguna dan masyarakat dari aspek ruang, fungsi, sosial dan persekitaran. Architectural Design IV Course introduces students to the local sustainable building design as well as the importance of building standards. Students are exposed to the problems related to the environment and humanity through scientific evaluation practice on site and the local community. This practice also exposes students with the skills to collect data, determine related issues, analyse and make judgments. In addition, this course also emphasises the importance of assessing the needs of users and society in terms of space, function, social and environment. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre- requisite (if any): KKSB2118 Rekabentuk Seni Bina III/ Architectural Design III Bacaan Asas: Reference : American Institute of Architects (Author), Dennis J. Hall (Editor). 2016. Architectural Graphic Standards (Ramsey/Sleeper Architectural Graphic Standards Series) 12th Edition. Wiley Roger H. Clark (Author), Michael Pause (Author). 2012. Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis 4th Edition.John Wiley & Sons Abel, Chris. 2000. Architecture and Identity: Responses to Cultural and Technological Changes, 2nd. Edition. Oxford: Architecture Press. Clark, Roger H. 1996. Precedents in Architecture, 2nd. Edition. New York: John Wiley& Sons, Inc. Hock, J.Lim Tan (editor). 2001.Transforming Traditions: Architecture in the ASEAN Countries, The ASEAN Committee on Culture & Information. Hasil Pembelajaran: Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengaitkan piawaian bangunan dalam rekabentuk seni bina Associate building standards in architectural design

2

Memberi hujah tentang rekabentuk mampan tempatan Give arguments on local sustainable design

486

Panduan Prasiswazah

3

Membuat sintesis terhadap pengumpulan dan penganalisaan data, menentukan isu-isu berkaitan dan membuat penilaian Synthesise data collection and analysis, determine the related issues and make judgments

4

Mengadaptsi rekabentuk yang memenuhi keperluan pengguna dan masyarakat dari aspek ruang, fungsi, sosial dan persekitaran Adapt the needs of users and society in terms of space, function, social and environment.

5

Mempamerkan lukisan persembahan seni bina Display architectural presentation drawings.

KKSB2273 Lukisan Terukur Measured Drawing Kursus ini meliputi asas kerja lukisan terukur. Pelajar diperkenalkan tentang kaedah menjalankan kajian serta penaskahan pelbagai maklumat mengenai bangunan lama melalui pengukuran bangunan dan tanah, pemerhatian, kajian pustaka, kajian kepentingan sejarah dan sebagainya. Melalui kursus ini pelajar memperoleh kemahiran melakukan kerja-kerja lukisan terukur dan asas kerja lapangan dan mendokumentasikan secara berkumpulan. This course covers the basics of measured drawing. Students are introduced to the methods of conducting studies and textualisation of various information regarding ancient building, through measured drawings, observation, literature review, study of historical significant and so on. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Peter Swallow (Author), Sophie Jackson (Author), Jonathan Godfrey (Author), Ross Dallas (Author), Andrew Westman (Author), David Watt (Author). 2016. Measurement and Recording of Historic Buildings Kindle Edition. Routledge Anderson, K. L. 1980. Field Instructions for Measured Drawings. National Architectural and Engineering Record, Heritage Conservation and Recreation Service, Department of Interior. University of Michigan. Burns, J. A., 2004. Recording Historic Structures. Historic American Landscapes Survey. John Wiley and Sons. Swallow, P. 2004.Measurement and recording of historic buildings. University of Michigan: Donhead

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

487

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcome (CO) 1

Menganalisis maklumat yang didapati dari pelbagai sumber berkaitan Analyse the information obtained from various related sources

2

Mengadaptasi kerja-kerja lapangan di tapak sebenar. Adaptation of fieldwork and measured drawings in real site.

3

Menghasilkan dan membentang dokumen lukisan terukur dan model bangunan dalam suatu kerja kumpulan. Produce and present the measured drawing document and model building in group assignment.

KKSB2282 Sains Persekitaran II Environmental Science II Sains persekitaran II memberi penekanan kepada pengetahuan asas tentang aspek sains persekitaran dalam rekabentuk bangunan. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan asas mengenai teknik dan strategi untuk menghasilkan rekabentuk bangunan yang mengaplikasikan aspek sains persekitaran. Antara kandungan untuk sains persekitaran II adalah keselesaan terma, pengudaraan semulajadi bangunan, pencahayaan semulajadi dan buatan, rekabentuk akustik dan konsep bangunan lestari. Environmental Science II focuses on the basic knowledge of environmental science aspects in the building design. Students are exposed to basic knowledge of techniques and strategies in creating building designs that apply environmental science aspects. Among the contents of the Environmental Science II are thermal comfort, building natural ventilation, natural and artificial lighting, acoustic design and sustainable building concepts. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre- requisite (if any): KKSB1272 Sains Persekitaran I / Environmental Science I Bacaan Asas: Reference: Norbert Lechner (Author). 2014. Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects 4th Edition. Wiley. F. Alton Everest (Author), Ken Pohlmann (Author). 2014. Master Handbook of Acoustics, Sixth Edition. McGraw-Hill Education TAB Marshall Long. 2013. Architectural Acoustics, 2nd Edition, Academic Press. Fergus Nicol, Michael Humphreys and Susan Roaf. 2012. Adaptive Thermal Comfort: Principles and Practice, New York: Routledge.

488

Panduan Prasiswazah

David Etheridge. 2012. Natural Ventilation of Buildings: Theory, Measurement and Design, United Kingdom: John Wiley & Sons. Victoria Newhouse. 2012. Site and Sound: The Architecture and Acoustics of New Opera Houses and Concert Halls, New York: The Monacelli Press. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outxomes (CO) 1

Menjelaskan konsep asas sains persekitaran dalam rekabentuk senibina. Explain the basic concepts of environmental science in architectural design.

2

Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan aspek sains persekitaran dalam konteks alam bina. Analysis the issues related to environmental science aspects in the built environment context.

3

Mengaplikasikan aspek sains persekitaran di dalam rekabentuk alam bina. Apply environmental science aspects in architectural design.

KKSB3243 Keusahawanan Entrepreneurship Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan dan melatih pelajar mengenai perihal keusahawanan secara umum termasuk bidang senibina. Kursus ini juga akan memberi kefahaman kepada pelajar di dalam membentuk dan membangunkan kemahiran dan pengetahuan di dalam menjalankan satu corak perniagaan atau keusahawanan yang berkaitan termasuk bidang senibina untuk menjadi lebih berkesan dan berjaya. This course aims to expose and train students regarding entrepreneurship issue in general, including the architectural field. This course will also provide students an understanding in shaping and developing the skills and knowledge in running related business or entrepreneurship including the architectural field, to be more effective and successful. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Chris Guillebeau (2012). The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future. Crown Business New York

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

489

Bill Aulet (2013). Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. Wiley Cooke, R.A. 2003. Positive Cash Flow. Fraklin Lakes, NJ: Career Press. Kaplan, J.M. 2001. Getting Started in Entrepreneurship. Hoboken, NJ: Wiley. McKenzie, R.A. & Schoumacher, B. 1992. Successful Business Plans for Architects. New York: McGraw-Hill. Piven, P. 2003. Architect’s Essentials of Starting A Design Firm. Hoboken, NJ: Wiley. Wasserman, B., Sullivan, P.J. & Palermo, G. 2000. Ethics and The Practice of Architecture. Hoboken, NJ: Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes No.

Hasil Pembelajaran Kursus Course Outcomes (CO)

1

Mengenal pasti konsep usahawan, keusahawanan dan nilai-nilai kompetensi keusahawanan Identify the concept of entrepreneur, entrepreneurship and entrepreneurial competency values.

2

Menerangkan aspek-aspek pemasaran, kehendak pasaran dan risiko-risiko perniagaan Explain in detail aspects of marketing, market demands and business risks

3

Menganalisis peluang-peluang perniagaan, tatacara penubuhan syarikat berskil kecil dan sederhana Analyse business opportunities, the procedure for the establishment of small and medium-scaled companies.

4

Menulis laporan rancangan perniagaan dan bekerjasama dalam satu pasukan Write business plan report and work as a team.

KKSB3118 Rekabentuk Senibina V Architectural Design V Kursus Reka Bentuk Senibina V bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan kemahiran merekabentuk bangunan awam atau komersial dalam konteks pinggir bandar atau bandar. Penekanan diberikan kepada penghasilan rekabentuk bangunan mapan tempatan. Ini merangkumi perancangan tapak secara terperinci, rujukan kepada undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) dan akta berkaitan, penerapan teknologi yang bersesuaian dengan persekitaran semulajadi serta pertimbangan terhadap budaya masyarakat yang sentiasa berkembang. Kursus ini juga memberi penekanan kepada penyatuan pelbagai perihal berkaitan ruang, bahan, struktur, dan piawaian bangunan dalam menghasilkan rekabentuk. Selain itu, kursus ini juga mendedahkan pelajar dengan kemahiran mengumpul data, menentukan isu-isu berkaitan, menganalisa dan mensintesis maklumat.

490

Panduan Prasiswazah

Architectural Design V Course aims to expose students with the skills to design public or commercial buildings in the suburban or urban context. Emphasis is given to the production of local sustainable building design. This includes site planning in detail, by referring to the Uniform Building By-Laws (UBBL) and related acts, the application of appropriate technology in the natural environment and consideration on the constantly evolving cultural society. The course also emphasises the integration of the various matters related to space, materials, structure, and building standards in design production. In addition, this course also introduces students with the skills to collect data, determine the related issues, analyse and synthesise information. Pra-Keperluan (jika ada): KKSB2218 Pre-requisite (if any) : KKSB2218

Reka Bentuk Seni Bina IV Architectural Design IV

Bacaan Asas: Reference: Urban Design Associates (Author). 2013.The Urban Design Handbook: Techniques and Working Methods (Second Edition). W. W. Norton & Company James A. LaGro Jr. (Author). 2013. Site Analysis: Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design 3rd Edition. Wiley Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, Bruce Bassler. 2008, Architectural Graphic Standard, 11th Edition, New Jersey: John Wiley & Sons. Weinthal, Lois & Brooker, Graeme, 2013, The Handbook of Interior Architecture and Design, London: Bloomsbury Publishing PLC. Jerry Yudelson & Ulf Meyer. 2013. The World’s Greenest Buildings: Promise Versus Performance in Sustainable Design. New York: Routledge. Hasil Pembelajaran: Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membincangkan keperluan bangunan awam atau komersial dalam konteks pinggir bandar atau Bandar Discuss the needs of the public or commercial buildings in suburban or urban context

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

491

2

Membuat sintesis terhadap pengumpulan dan penganalisaan serta menentukan isu-isu berkaitan Synthesise data collection and analysis and determine the related issues

3

Menghubungkaitkan pelbagai perihal berkaitan ruang, bahan, struktur, dan piawaian bangunan dalam menghasilkan rekabentuk Correlate various matters related to space, materials, structure, and building standards in design production.

4

Merekabentuk rekabentuk mampan yang bercirikan tempatan Design sustainable design that has local characteristics

5

Mempamerkan lukisan persembahan seni bina yang memenuhi aspek teknikal bangunan Display architectural presentation drawings that meet the building technical aspects

KKSB3123 Lukisan Kerja Senibina Architectural Working Drawing Kursus ini bertujuan untuk memberikan pelajar kemahiran menyediakan lukisan kerja senibina. Kursus ini juga memberikan kefahaman kepada pelajar tentang jenis-jenis lukisan kerja bangunan bagi pelbagai peringkat dalam perundingan senibina, termasuk lukisan serahan kerajaan tempatan dan lukisan pembinaan. Pelajar juga diperkenalkan dengan lukisan kerja oleh perundingperunding lain seperti perunding mekanikal, elektrik dan struktur. Dalam kursus ini pelajar akan dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan asas untuk menyediakan lukisan kerja senibina penting seperti pelan bangunan, pandangan sisi, keratan bangunan, butiran tandas, butiran tangga, lukisan perincian pembangunan dan jadual kemasan dalaman dan luaran, menggunakan perisian CAD. The course aims to provide students with skills for preparing architectural working drawing. The course will also provide students with knowledge of various types of working drawings at various stage of architectural consultancy, including submission drawings to local authority and construction drawings. Students are also introduced to working drawing by others consultants such as mechanical, electrical and structural. In this course, the students will be equipped with basic skills and knowledge to prepare important architectural working drawings such as building plan, elevation, section , toilet detail, straircase detail, special contruction detail and schedule of internal and external finishes, using CAD software. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

492

Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas: Reference: Keith Styles. 2014. Working Drawings Handbook. Architectural Press Annette Spiro & David Ganzoni. 2014. The Working Drawing. Park Books Osamu A. Wakita, Nagy R. Bakhoum, Richard M. Linde. 2011, The professional practice of architectural working drawings, 4th Edition, New Jersey: John Wiley & Sons Charles George Ramsey, Harold Reeve Sleeper, Bruce Bassler. 2008, Architectural Graphic Standard, 11th Edition, New Jersey: John Wiley & Sons. Marco Ciriello, Chandler Associates Architecture. 2002. Architectural Design Graphics: Pallettes and Styles to Fit Your Home, 1st Edition. New York: McGraw Hill Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenal pasti jenis-jenis lukisan kerja seni bina. Identify the types of architectural working drawings.

2

Mengimplementasi kehendak reka bentuk bangunan ke dalam bentuk lukisan kerja seni bina. Implement the design requirements of a building into architectural working drawing.

3

Menyediakan lukisan kerja seni bina untuk serahan kerajaan tempatan dan pembinaan. Prepare architectural working drawings for local authority submission and construction.

KKSB3163 Teknologi Binaan Dan Bahan III Construction of Technology And Material III Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada sistem struktur dalam pembinaan teknologi konkrit dan konkrit tetulang serta keluli secara terperinci. Antara tajuk utama yang akan dibicarakan termasuk sistem-sistem struktur dalam pembinaan, perincian bahan binaan konkrit tetulang dan keluli sebagai bahan kerja utama, teknologi konkrit dan keluli serta butiran binaan konkrit tetulang pra tegasan dan kemasan bangunan turut dibincangkan. The course aims to introduce students to the structural system in the construction technology of concrete and reinforced concrete as well as steel in detail. Among the main topics to be discussed include structural systems in construction, building material specification of reinforced

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

493

concrete and steel as the main materials, concrete technology and steel as well as the building specification of precast and prestressed reinforced concrete building along with building finishes are to be discussed. Pra-Keperluan (jika ada)\ Pre-requisite (if any) : KKSB2153 Teknologi Binaan dan Bahan II/ Construction Technology and Material II Bacaan Asas: Reference: Edward Allen & Joseph Iano. 2013. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. 6th Edition. New York: John Wiley & Sons A.M. Neville. 2012. Properties of Concrete. 5th Edition. Philadelphia: Trans Atlantic Publications Buick Davison, Graham W. Owens. 2012. Steel Designers’ Manual. 7th Edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. Gil Taylor. 2013. Construction Codes & Inspection Handbook. New Jersey: McGraw Hill Book Co Francis D. K. Ching. 2014. Building Construction Illustrated. 5th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenalpasti asas jenis-jenis sistem struktur dalam pembinaan Identify basic types of structural system in construction

2

Mengaplikasikan teknologi binaan konkrit/konkrit tetulang dan teknologi keluli dengan secara terperinci Apply the concrete construction/ reinforced concrete and steel technologies in detail.

3

Mengenalpasti rekabentuk idea untuk menghasilkan rekabentuk inovatif berasaskan binaan konkrit, konkrit tetulang serta keluli Determine the design ideas to generate innovative design made of concrete, reinforced concrete and steel

494

Panduan Prasiswazah

KKSB3173 Kemudahan Bangunan II Building Services II Kemudahan Bangunan II memberi pemahaman kepada pelajar mengenai sistem kemudahan bangunan dan elemen kelestarian. Kursus ini member penekanan kepada sistem hawa dingin, sistem sirkulasi dalam bangunan, sistem pencegahan kebakaran, sistem tenaga suria, sistem penuaian air hujan dan konsep bangunan lestari. Pendedahan meliputi komponen asas sistem, jenis-jenis sistem dan keperluan rekabentuk bagi sesebuah sistem kemudahan bangunan. Building Services II gives an understanding to students regarding building service system and sustainability elements. This course emphasises air-conditioning system, the circulatory system in the building, fire retention system, solar energy system, stormwater harvesting system and sustainable building concept. Exposure comprises basic components of the system, the types of system and design requirements for building service system. Pra-Keperluan (jika ada)/ Pre-requisite (if any) : KKSB2213 Kemudahan Bangunan I/ Building Services I Bacaan Asas: Reference: Fred Hall & Roger Greeno. 2013. Building Services Handbook. 7th Edition. New York: Routledge. David Bownass. 2013. Building Services Design Methodology: A Practical Guide. New York: Spon Press. Paul Tymkow, Savvas Tassou, Maria Kolokotroni & Hussam Jouhara. 2013. Building Services Design for Energy Efficient Buildings. New York: Routledge. Charlotte Baden-Powell. 2013. Architect’s Pocket Book. 2nd Edition. Oxford: Elsevier Science. Jerry Yudelson & Ulf Meyer. 2013. The World’s Greenest Buildings: Promise Versus Performance in Sustainable Design. New York: Routledge.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

495

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menjelaskan sistem kemudahan bangunan Explain building service system

2

Mengaplikasikan sistem kemudahan dalam reka bentuk bangunan Apply service system in the building design.

3

Menilai sistem kemudahan yang bersesuaian bagi sesebuah bangunan Assess the appropriate service system for a building

4

Mengenalpasti sistem kemudahan bangunan lestari Identify a sustainable building service system.

KKSB3228 Rekabentuk Senibina VI Architectural Design VI Kursus Reka Bentuk Senibina VI bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan kemahiran merekabentuk bangunan hunian dalam konteks pinggir bandar atau bandar. Penekanan diberikan kepada penghasilan rekabentuk bangunan mapan tempatan, yang juga menerapkan aspek rekabentuk universal. Ini merangkumi perancangan tapak secara terperinci, rujukan kepada undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) dan akta berkaitan, penerapan teknologi lestari yang bersesuaian dengan iklim dan persekitaran serta pertimbangan terhadap keperluan orang kelainan upaya (OKU). Penekanan juga diberikan kepada penyatuan pelbagai perihal berkaitan ruang, bahan, struktur, piawaian bangunan dan rekabentuk universal dalam menghasilkan rekabentuk bangunan. Selain itu, kursus ini juga mendedahkan pelajar kepada kemahiran mengumpul data, menentukan isu-isu berkaitan, menganalisa dan mensintesis maklumat. Architectural Design VI Course aims to expose students with the skills to design a residential building in suburban or urban context. Emphasis is given to the production of local sustainable building design, which also applies universal design aspects. This includes site planning in detail, by referring to the Uniform Building By-Laws (UBBL) and related acts, implementation of sustainable technology that is tailored to the climate and the environment as well as consideration of the needs of persons with disabilities (PWD). Emphasis is also given to the integration of the

496

Panduan Prasiswazah

various matters related to space, materials, structure, building standards and universal design in building design production. In addition, this course also introduces students to the skills of collecting data, determining the related issues, analyse and synthesise information. Pra-Keperluan (jika ada): KKSB3118 Pre-requisite (if any) : KKSB3118

Reka Bentuk Seni Bina V Architectural Design V

Bacaan Asas: Reference: Lauren Liess (2015). Habitat: The Field Guide to Decorating. Abrams New York Bernard Leupen, Harald Mooij (Author) (2012). Housing Design: A Manual. NAi Alejandro Aravena and Andres Iacobelli (2013). Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual. Elemental Wan Teh, W. H., & Nasir, A. H. (2011). The Traditional Malay House. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Roaf, Sue, Manuel F and Stephanie T. 2013 Ecohouse: A Design Guide. UK: Architectural Press. Fred Hall & Roger Greeno. 2013. Building Services Handbook. 7th Edition. New York: Routledge Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membentangkan keperluan bangunan hunian dalam konteks pinggir bandar atau Bandar present the needs of residential building in suburban or urban context.

2

Menghasilkan identiti seni bina kebangsaan berteraskan aspek seni bina mampan Create a national architectural identity based on sustainable architecture aspects.

3

Membuat sintesis terhadap data yang dikumpulkan dan isu berkaitan Synthesise data collection and related issues.

4

Menunjukkan kajian kebolehlaksanaan dalam rekabentuk Show a study on feasibility study in design

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

497

5

Merekabentuk pelbagai perihal berkaitan ruang, bahan, struktur, piawaian bangunan dan rekabentuk universal dalam senibina Design various matters related to space, materials, structure, building standards and universal design in architecture

6

Menghasilkan lukisan persembahan seni bina yang memenuhi aspek teknikal bangunan Produce architectural presentation drawings that meet the building technical aspects

KKSB3233 Pengajian Topikal Topical Study Pelajar dikehendaki menyediakan kertas penulisan projek penyelidikan di mana tajuknya adalah bebas tetapi mempunyai kaitan secara langsung dengan bidang seni bina. Di samping itu juga pelajar akan didedahkan dengan siri kuliah kaedah penyelidikan dan penulisan yang sistematik oleh pensyarah-pensyarah di dalam sesi kuliah. Melalui pelaksanaan kursus ini, pelajar akan memperoleh pengalaman dan kemahiran asas dalam penyelidikan serta penulisan laporan penyelidikan yang sistematik. Students are required to provide research project paper in which the title is subject to their choice but has a direct relevance to the architectural field. In addition, students will also be exposed to a series of lectures consisting of research methodology and systematic writing by the lecturers. Through the course implementation, students will gain experience and skills in research and report writing systematically. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Tom Spector (2012).How Architects Write. Routledge Elizabeth DePoy PhD OTR MSW and Laura N. Gitlin (2015). Introduction to Research: Understanding and Applying Multiple Strategies, 5e. Elsevier Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches – 4th Edition. California: Sage Publications Groat, L., Wang, D. 2013. Architectural Research Methods – 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Son Leedy, P. D., Ormrod, J. E. 2014. Practical Research, Planning and Design - 10th Edition. Essex: Pearson Education Limited.

498

Panduan Prasiswazah

Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Mengenal pasti permasalahan kajian dan menentukan objektif kajian Identify problems and determine the objectives.

2

Keupayaan untuk mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber Able to find and collect information from various sources

3

Menganalisis dan menginterpretasi data Analyse and interpret data

4

Menunjukkan penulisan laporan teknikal dalam bentuk disertasi Come up with technical report writing in form of dissertation.

5

Berhujah dalam membentangkan dan mempertahankan hasil kajian Highlight argument in presentation and defend the study results.

KKSB3253 Amalan Profesional Professional Practice Kursus ini membincangkan mengenai amalan dalam kerjaya senibina dan industri binaan dengan penekanan kepada pengetahuan tentang hubungan antara arkitek dan semua pihak yang berkaitan. Pendedahan juga diberikan mengenai asas tender dan penyediaan naskah tender serta kehendak pihak berkuasa tempatan, peraturan dan kebenaran membina bangunan serta undang-undang yang berkaitan. This course discusses the practices in the career of architecture and construction industry with emphasis on knowledge regarding relationship between architect and all relevant parties. Exposure is also given regarding tender, tender document preparation and requirements by local authorities, rules and permission to build buildings and the related legislation. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Laws of Malaysia. 2010. Uniform Building By-Laws. 17th Edition. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd. Spector, T. 2001. The Ethical Architect. Prinseton Arch Press. David, C. & Andrew, W. 2000. The Architect in Practice. 8th Edition. Oxford : Blackwell Science.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

499

Laws of Malaysia. 2010. Uniform Building By-Laws. 17th Edition. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd. Wasserman, B., Sullivan, P.J. & Palermo, G. 2000. Ethics and The Practice of Architecture. Hoboken, NJ: Wiley. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Membincangkan prinsip asas dan permasalahan dalam amalan senibina Discuss the basic principles and problems in the practice of architecture

2

Mengenalpasti perihal dalam industri pembinaan dan pengurusan pejabat Determine the issues in the construction industry and office management.

3

Menerangkan tentang perihal asas pembangunan projek serta urusan pengendaliannya Describes the basic description of the project development and operationaffairs

4

Menerangkan tentang perihal asas perundangan yang berkait rapat dengan peraturan berdasarkan UKBS dan kebenaran membina bangunan. Explains the legal basis that is associated with building construction regulation according to UBBL and permission.

KKSB3262 Teori dan Idea Senibina Theory and Idea of Architecture Kursus ini memberi tumpuan kepada teori reka bentuk senibina yang dikemukakan sebagai kritikan terhadap permasalahan senibina Moden dan masakini seperti kehilangan identiti setempat, ketidakinsanan, isu sosial, ketidaksesuaian iklim, kebekuan reka bentuk dan sebagainya. Teori-teori yang dikemukakan dalam kursus ini merupakan usaha bagi menangani permasalahan-permasalahan tersebut mengikut keutamaan yang diberikan oleh para pencetus dan pendokong teori-teori tersebut. Penekanan diberikan kepada teori-teori yang menjurus ke arah pembentukan identiti setempat seperti fenomenologi, regionalisme kritis, simbiosis dan sebagainya. Pendedahan juga akan diberikan dalam penerapan rangka pemikiran senibina yang bergagasan Islam dan setempat. Teori dan idea yang dipelajari boleh dijadikan panduan oleh pelajar untuk mematangkan pemikiran mereka dalam mengetengahkan idea reka bentuk dalam studio. This course focuses on the architectural design theory that is addressed as criticism to the modern and contemporary architectural issues such as the loss of local identity, social issues, climate incompatibility, stagnation of

500

Panduan Prasiswazah

design and so on. The theories which are presented in this course are to address these issues based on priority given by the pioneer and supporter of these theories. Emphasis is given to theories that lead to the formation of local identity such as phenomenology, critical regionalism, symbiosis and so on. Exposure will also be given in the integration of architectural thinking frame which is oriented to Islamic and local influence. Theories and ideas learnt can guide students in maturing their thoughts in order to highlight their design ideas in studio. Pra-Keperluan (jika ada): Pre-requisite (if any) :

Tiada None

Bacaan Asas: Reference: Bandyopadhyay, S. & Montiel, G.G. 2013.The Territories of Identity: Architecture in the Age of Evolving Globalization. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group. Gurupiah Mursid & Mohd Tajuddin Mohd Rosdi. 2016. Regionaisme dalam Seni Bina Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Korydon Smith (Editor). 2012. Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline 1st Edition. Routledge. Venturi, R. 1977. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: The Museum of Modern Art. Phillip Gibbs, Yahya Abdul Rahman & Zamani Kassim, 1987, Building a Malay House, Singapore : Oxford University Press Zulkifli Hanafi, 1996, Pembinaan Bangunan Tradisional Melayu, Kulirn, Amber Solara Publication. Hasil Pembelajaran Course Outcomes Bil Hasil Pembelajaran Kursus No. Course Outcomes (CO) 1

Menjelaskan teori-teori reka bentuk senibina era pasca moden dan senibina Kebangsaan Explain architectural design theories in the post-modern era and National architecture.

2

Menilai prinsip-prinsip dalam teori senibina pasca moden dan senibina Kebangsaan Assess the principles in the post-modern architecture and National architecture theories.

3

Membincangkan pendekatan kritis, analitikal, kreatif dan inovatif dalam reka bentuk senibina masakini dengan menjadikan teori-teori yang dipelajari sebagai rujukan Discuss critical, analytical, creative and innovative approaches in the contemporary architectural design by using the theories learnt as reference

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

501

PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SARJANAMUDA) 1990 Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 13 Akta Univerisiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjanamuda) 1990, Senat Universiti Kebangsaan Malaysia membuat peraturan seperti berikut; 1.

Nama, Mula Berkuatkuasa dan Pemakaian

1.1 Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjanamuda) 1990 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1hb Julai 1991. 1.2

Peraturan ini hendaklah terpakai bagi semua pelajar yang mula mengikuti sesuatu program yang mengurniakan suatu Ijazah selepas tarikh Peraturan ini mula berkuatkuasa.

2.

Syarat Penerimaan Masuk

2.1

Keperluan Pelajaran Asas

2.1.1 Sijil Pelajaran Asas 2.1.1.1 Calon-calon mestilah lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan yang setaraf dengannya serta lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu dan:

2.1.2 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

2.1.2.1 Calon-calon mestilah lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00 dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau:

502

Panduan Prasiswazah

2.1.3 Sijil Matrikulasi/ Asasi 2.1.3.1 Calon-calon mestilah lulus kursus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau:

2.1.4 Sijil Tinggi Agama (STAM) 2.1.4.1 Calon mestilah lulus Sijil Tinggi Agama (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; atau: 2.1.5. Diploma/Setaraf 2.1.5.1 Calon mestilah memiliki Kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau: 2.1.5.2 Lulus peperiksaan STPM tahun sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau: 2.1.5.3 Lulus Sijil Matrikulasi tahun sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau:

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

503

2.1.6 Kelayakan lain 2.1.6.1 Calon-calon mestilah mempunyai kelayakan lain dan atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat seperti yang tersenarai di dalam Buku panduan Fakulti masing-masing. dan: 2.1.7 Malaysian University English Test (MUET). 2.1.7.1 Calon –calon mestilah mendapat sekurang kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). 2.2 Syarat-syarat Masuk Yang Lain Calon-calon mestilah juga: 2.2.1. dapat memuaskan Senat tentang kecekapan mereka bertutur dalam Bahasa Melayu 2.2.2. mengambil apa-apa ujian serta menghadiri temuduga seperti yang ditentukan oleh Senat untuk menilai kelayakan mereka mengikuti kursus di Universiti; 2.2.3. menunjukkan lazimnya bahawa mereka berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pertama tahun akademik yang mereka mohon masuk; 2.2.4 menunjukkan bukti dalam borang yang disediakan oleh Universiti bahawa mereka adalah cukup sihat dan berupaya untuk mengikuti kursus pengajian di Univeristi; dan 2.2.5 memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa. 2.3 Penerimaan masuk calon ke Fakulti bergantung kepada budi bicara Senat. 2.4 Penerimaan masuk ke mana-mana Fakulti tidak semestinya

504

Panduan Prasiswazah

bermakna bahawa seseorang calon dibenarkan memilih sendiri bidang pengkhususan dalam program pengajian tertentu di Fakulti itu walaupun ia mempunyai syarat - syarat khas yang ditetapkan dalam Bahagian ini. Pengagihan pelajar-pelajar ke bidang-bidang pengkhususan adalah ditetapkan mengikut budi bicara Lembaga Pemilih Fakulti.Walaubagaimanapun keutamaan masuk ke jurusan-jurusan tertentu adalah bergantung kepada syarat-syarat Fakulti yang ditetapkan tertakluk kepada penyelarasan di peringkat Universiti.

3.Struktur Pengajian

3.1 Jumlah Kredit

Pelajar dikehendaki mengikuti sekurang-kurangnya seratus dua puluh (120) kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi program pengajian tiga tahun dan seratus enam puluh (160) kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi program pengajian empat tahun atau sejumlah unit lain yang ditetapkan oleh Senat,

3.2 Kursus Pelajar dikehendaki mengikuti kursus-kursus yang ditetapkan seperti berikut: 3.2.1 Kursus Universiti Pelajar dikehendaki mengikuti sejumlah: 3.2.1.1 dua belas (12) kredit kursus Pusat Pengajian Umum seperti yang ditetapkan oleh Senat seperti berikut; 3.2.1.1.1 Enam (6) kredit kursus Penghayatan Falsafah Pendidikan berteraskan Nilai-nilai Mulia Sejarah (U1) seperti berikut: i.Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

505

(TITAS)

ii.Hubungan Etnik 3.2.1.1.2 Tiga (3) kredit kursus Berfikir, Berkomunikasi dan Berorganisasi seperti yang disenaraikan oleh PPU.

Kemahiran

3.2.1.1.3 Tiga (3) kredit kursus Keluasan Ilmu Pengetahuan (U3) seperti yang disenaraikan oleh PPU. 3.2.1.2 lapan (8) kredit kursus kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Senat.

3.2.2 Kursus Fakulti

3.3

Pelajar dikehendaki mengikuti kursus-kursus yang terdiri daripada kursus wajib dan kursus pilihan yang jumlah kreditnya ditetapkan olehFakulti.

Tempoh Yang Dibenarkan

3.3.1 Pelajar mestilah mengikuti kursus ijazah Sarjanamuda selama tidak kurang daripada lima (5) semester dan tidak lebih daripada sepuluh (10) semester dikira dari tarikh pendaftaran pertama untuk mendapatkan ijazah Sarjanamuda bagi program pengajian tiga tahun dan sekurang- kurangnya tujuh (7) semester dan tidak lebih daripada dua belas (12) bagi program pengajian empat tahun kecuali bagi program pengajian Doktor Perubatan sekurang-kurangnya lima (5) sesi dan tidak melebihi tujuh (7) sesi dan Doktor Pergigian sekurang-kurangnya lima (5) sesi dan tidak melebihi tujuh (7) sesi. Pengajian Semester ke- III tidak diambilkira bagi menentukan jumlah semester maksimum pengajian yang dibenarkan; 3.3.2 Pelajar yang dikecualikan daripada sebilangan kredit kursus semasa penerimaan masuk, tempoh minimum yang

506

Panduan Prasiswazah

dikenakan untuk menyelesaikan kursus pengajian bagi ijazah bergantung kepada bilangan kredit yang dikecualikan.

3.4 Pendaftaran Kursus 3.4.1 Pelajar dikehendaki mendaftar kursus-kursus yang diambil pada setiap semester/ Pendaftaran kursus-kursus tersebut hendaklah dilakukan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Fakulti. Pendaftaran untuk semester ke-III adalah opsional; 3.4.2 Pelajar dikehendaki mendaftar tidak kurang daripada dua belas (12) kredit dan tidak lebih daripada dua puluh enam (26) kredit pada tiap-tiap semester. Pendaftaran kurang daripada dua belas(12) kredit atau lebih daripada dua puluh enam (26) kredit hanya dibenarkan dengan kelulusan khas daripada Dekan. Untuk semester ke-III calon-calon dikehendaki mendaftar tidak kurang daripada satu (1) kursus dan tidak lebih daripada tiga (3) kursus; 3.4.3

Calon yang mendapat PNGS ≥ 3.00 dan lulus semua kursus di peringkat 1000 akan dibenarkan mengambil beban maksimum sebanyak dua puluh enam (26) kredit. Kebenaran seterusnya akan diberikan pada semester berikutnya jika calon kekal mendapat PNGS ≥ 3.00. Calon yang memperolehi PNGS = 2.26 – 2.99 dibenarkan mengambil beban maksimum sebanyak dua puluh (20) kredit sahaja manakala calon yang memperolehi PNGS ≤ 2.25 dibenarkan mengambil beban maksimum enam belas (16) kredit. Kebenaran untuk mendaftar lebih kredit daripada yang dibenarkan mestilah mendapat kebenaran Dekan/Pengarah;

3.4.4 Penukaran kursus yang didaftarkan boleh dilakukan hanya dalam tempoh dua (2) minggu pertama permulaan tiap-tiap semester. Untuk semester ke-III calon tidak dibenarkan menukar atau tambah kursus setelah semester bermula; 3.4.5 Pengguguran kursus yang didaftarkan boleh dilakukan dalam tempoh empat (4) minggu pertama permulaan tiap-tiap semester. Pengguguran selepas minggu ke-4 sehingga akhir minggu ke-8 akan diberikan gred TD.

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

507

Kursus yang digugurkan ini tidak akan diambilkira dalam Purata Nilai Gred. Untuk semester ke-III calon dibenarkan menarik diri dari sesuatu kursus dan akan diberi gred TD;

4. Struktur Penilaian

4.1

Pemberian Nilai Gred

Pemberian nilai gred bagi setiap semester adalah untuk kerja kursus dan penilaian-penilaian lain yang diadakan di sepanjang semester dan peperiksaan akhir semester. 4.2

Pemberian nilai gred untuk sesuatu kursus yang ditawarkan oleh Fakulti selain daripada kursus-kursus tanpa peperiksaan akhir semester adalah dengan cara penilaian berasaskan kepada kerja kursus dan/atau peperiksaan pertengahan semester (30% - 70%) dan peperiksaan akhir semester (70% - 30%).

4.3

Gred dan nilai gred yang diberikan kepada sesuatu kursus adalah seperti berikut):

Gred

Nilai Gred

A A-

4.00 3.67

B+ B B-

3.33 3.00 2.67

Kepujian

C+ C C- D+ D

2.33 2.00 1.67 1.33 1.00

Lulus

E

0.00

Gagal

L/K Lulus/Kandas TL Tidak Lengkap

Taraf Cemerlang

508

Panduan Prasiswazah

SM U TD TP

Gred-gred berikut diberikan tanpa nilai gred:

4.4

Sedang Maju Audit Tarik Diri Tangguh Peperiksaan

4.4.1 L/K (Lulus/Kandas) iaitu gred yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi hanya diberi catatan “lulus” atau “ kandas” sahaja. 4.4.2 TL (Tidak Lengkap) iaitu gred yang diberikan dengan kebenaran Fakulti kepada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya70% daripada keperluan kursus atas alasan yang munasabah. Pelajar perlu melengkap kan tugasan tersebut selewat-lewatnya dua (2) minggu selepas pendaftaran semester berikutnya untuk mendapat penilaian penuh dan gred. 4.4.3 SM (Sedang Maju) iaitu gred yang digunakan bagi sesuatu kerja atau projek yang melebihi satu Semester untuk disiapkan. Ia tidak diberi mata nilaian tetapi kredit baginya hanya dikira untuk penentuan kredit umum bagi sesuatu Semester dan bukan untuk keperluan penilaian untuk mendapatkan ijazah. Kredit dan nilai gred bagi kerja atau projek tersebut hanya diambil kira bagi mak sud pengiraan jumlah kredit untuk keperluan ijazah dan purata nilaian apabila simbol SM digantikan dengan gred. 4.4.4 U (Audit) iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang mendaftar, menghadiri kursus dan mengambil peperiksaan bagi sesuatu kursus itu tetapi nilai gred tidak diberikan dan simbol tersebut hanya direkodkan jika pelajar lulus peperiksaan kursus itu. 4.4.5 TD

(Tarik

Diri)

iaitu

gred

yang

diberikan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

509

kepada pelajar yang menarik diri bagi sesuatu kursus dengan kebenaran pensyarah dan Dekan Fakulti selepas minggu ke-4 hingga minggu ke-8 sesuatu semester.

4.4.6 TP (Tangguh Peperiksaan) iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang memohon untuk menangguhkan peperiksaan dibawah perenggan 8.3. Peperiksaan gantian hendaklah diadakan seberapa segera yang mungkin berdasarkan keadaan kesihatan pelajar. 5. Sistem Penilaian dan Purata Nilai Gred (PNG) 5.1 Semua kursus akan diambil kira untuk mengira Purata Nilai Gred (PNG) Semester dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) seperti pada perenggan 3.2.1.2. kecuali kursus-kursus yang ditetapkan oleh Fakulti. 5.2 Kursus-kursus yang mendapat gred “E” (gagal) juga diambil kira untuk menentukan Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi semester berkenaan. 5.3 Gred bagi kursus-kursus ulangan adalah diambil kira untuk menentukan Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi pelajar-pelajar yang mengulang dan dengan ini gred “E: (gagal) asal bagi kursus berkenaan digugurkan dalam pengiraan tertakluk kepada perenggan 7.3. 5.4

Calon dibenar mengulang kursus yang telah sedia lulus bagi tujuan memperbaiki gred iaitu kursus-kursus yang mendapat gred C-, D+ dan D sahaja. Hanya gred bagi keputusan peperiksaan yang terakhir sahaja diambil kira di dalam PNGK sem*ntara gred asal kursus

510

Panduan Prasiswazah

berkenaan digugurkan. dalam peraturan ini.

Projek latihan ilmiah tidak termasuk di

5.5

PNG akan ditentukan mengikut kaedah di bawah; 5.5.1 Purata Nilai Gred (PNG) Semester

Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang diambil pada sesuatu semester seperti pada perenggan 5.1 dan 5.3:

Rumus pengiraan PNG adalah seperti berikut:

n

∑ GiUi i=1 PNG = _______ n ∑ Gi i=1

Yang mana

G U

=

Nilai gred kursus ke-i

=

Jam kredit kursus ke-i

n

=

Bilangan kursus yang telah diikuti pada semester

Contoh:

Semester l Kursus Gred Nilai Gred Jam Kredit Nilai Gred X Jam Kredit XA1013 A 4.00 3 12.00 XB1013 B+ 3.33 3 9.99 XC1013 A- 3.67 3 11.01

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

511

XD1512 E 0.00 2 0.00 CE1512 D 1.00 2 2.00 Jumlah Kecil 13 35.00 Semester 1 Kursus

Nilai Gred

XA1013 A XB1013 B+ XC1013 A- XD1512 E XE1512 D JUMLAH

Unit Gred Kredit

Nilai Gred X Jam Kredit

4.00 3.33 3.67 0.00 1.00 ----- 13 -----

12.00 9.99 11.01 0.00 2.00

3 3 3 2 2 -------35.00 --------

PNG Semester = 35.00 ------- 13 = 2.69 5.5.2 Purata Nilai Gred Kumalatif (PNGK) Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit ) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang telah diikuti tertakluk kepada perenggan 5.1 dan 5.3. Rumus pengiraan PNGK sama seperti rumus pengiraan PNG.

512

Panduan Prasiswazah

Contoh: Semester l Kursus Gred Nilai Gred Jam Kredit Nilai Gred X Jam Kredit XA1013 A 4.00 3 12.00 XB1013 B+ 3.33 3 9.99 XC1013 A- 3.67 3 11.01 XD1512 E 0.00 2 0.00 CE1512 D 1.00 2 2.00 Jumlah Kecil 13 35.00 Semester ll Kursus Gred Nilai Gred Jam Kredit Nilai Gred X Jam Kredit XA1113 A 4.00 3 12.00 XB1313 B+ 3.33 3 9.99 XC1113 C+ 2.33 3 6.99 XD1363 A 4.00 3 12.00 CE1512 D 1.00 2 2.00 Jumlah Kecil 14 42.98 JUMLAH BESAR 27 77.98 PNGK = 77.98 ------ 27 = 2.88 5.6

Fakulti-fakulti dibenar memasukkan pemberat dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Fakulti masing-masing untuk tujuan pengurniaan ijazah tertakluk kepada kelulusan Senat.

6. Syarat-syarat Kelayakan Meneruskan Pengajian

6.1

Taraf Lulus:

6.1.1 Seseorang pelajar dianggap Lulus dan dibenar meneruskan pengajian jika mendapat PNGK 2.00 atau lebih (≥2.00)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

6.2

513

Taraf Lulus Bersyarat:

6.2.1 Seseorang pelajar dianggap Lulus Bersyarat dan diberi amaran jika mendapat PNGK di antara 1.00 dengan 1.99 (1.00 ≤ PNGK < 2.00) 6.2.2 Seseorang pelajar tidak dibenarkan berada di dalam taraf Lulus Bersyarat dua semester berturut-turut tidak termasuk semester pertama pengajiannya. Ini bermakna jika pelajar masih memperolehi PNGK kurang daripada 2.00 pada semester berikutnya, setelah melalui syarat 6.2.1, calon akan dianggap gagal dan diberhentikan. 6.3 Taraf Gagal: 6.3.1

Seseorang pelajar dianggap Gagal dan diberhentikan jika mendapat PNGK kurang daripada 1.00 tidak termasuk semester pertama pengajiannya atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada perenggan 6.2 di atas.

6.4 Penilaian PNGK bagi syarat-syarat 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas akan hanya berkuatkuasa mulai semester kedua pengajian seseorang calon.Ini bermakna semua calon dibenar meneruskan pengajian ke semester kedua pengajiannya tanpa mengira keputusan peperiksaan semester pertamanya.

6.5

Penilaian Untuk Mendapatkan Ijazah

6.5.1 Seseorang calon mestilah memenuhi semua syarat berikut untuk dikurniakan ijazah Sarjanamuda dengan Kepujian. 6.5.1.1 mencapai PNGK sekurang-kurangnya 2.00 bagi semua kursus yang diambilnya tertakluk kepada perenggan 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas; 6.5.1.2

mendapat s ekurang-kurangnya seratus (120) kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi program pengajian tiga tahun dan seratus enam puluh (160) kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi program professional atau sejumlah kredit lain yang ditetapkan termasuk jumlah unit kursus-kursus

514

Panduan Prasiswazah

Universiti seperti pada perenggan 3.2.1. Bagi tujuan ini, calon-calon dibenar untuk mengumpul kredit tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan PNGKnya. Ini boleh dilakukan dengan mendaftar kursus lain yang ditetapkan oleh Fakulti atau mendaftar semula kursus yang telah sedia lulus tertakluk kepada perenggan 5.4.

6.5.2 Pengurniaan Ijazah

6.5.2.1 Pengurniaan ijazah adalah seperti berikut:

PNGK IJAZAH YANG DIKURNIAKAN

3.67 – 4.00 Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian (Cemerlang)

2.00 – 3.66 Ijazah Sarjanamuda Dengan Kepujian

6.5.2.2

Ijazah boleh dikurniakan kepada calon yang telah:

6.5.2.2.1 memenuhi semua kehendak Pengajian Sarjanamuda;

Akta

6.5.2.2.2 memenuhi semua kehendak Peraturan ini;

6.5.2.2.3 diperakui supaya diberi ijazah berkenaan oleh Lembaga Pemeriksa dan disahkan oleh Senat; 6.5.2.2.4 menjelaskan segala bayaran yang telah ditetapkan 7. Peruntukan-peruntukan Lain 7.